Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н рСторінка1/4
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

Від 25.11.2013 14.1/10-3872

На № від __________

Ректорам (директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти


Про проведення III етапу

та підготовку до ІV етапу

Всеукраїнської учнівської

олімпіади з історії у 2013/2014 н.р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти надсилає для практичного використання комплект матеріалів щодо проведення III етапу та підготовки до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н.р.

Додатки на 28 арк.


ДиректорО. А. Удод


Черкаська Л.С.

248-18-13

Додаток 1

до листа Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

від 25.11.2013 14.1/10-3872

Методичні рекомендації про проведення III етапу

та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з історії у 2013/2014 н.р.
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 № 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2013/2014 навчальному році» III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відбудеться у січні – лютому 2014 року (далі–наказ).

Документом, що визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних змагань, їх організаційне, методичне й фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, зі змінами та доповненнями (далі – Положення).

Про організаційно-методичне забезпечення

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії


У III етапі учнівської олімпіади з історії згідно з пунктом 3.5.1. Положення беруть участь учні 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста).

III етап олімпіади з історії рекомендуємо проводити в один тур за завданнями, підготовленими відповідними предметно-методичними комісіями, персональний склад яких затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Завдання III етапу мають бути укладені з урахуванням нових тенденцій історичної освіти і забезпечувати можливості якнайповнішого розкриття здібностей учасників, виявлення їх здатності до історичного пізнання та творчого осмислення минулого.

При складанні завдань обласного етапу треба враховувати тематику матеріалу з історії України та всесвітньої історії, вивченого учнями відповідного класу на час проведення олімпіади.

Структуру комплекту завдань, типологію завдань та рівень їх складності предметно-методичні комісії визначають самостійно.
Продовження додатка 1
До складу журі ІІІ етапу олімпіади, крім вчителів та методистів, слід залучати науковців і викладачів вищих навчальних закладів, проте журі змагань не повинно складатись переважно з фахівців одного навчального закладу.

Для перевірки олімпіадних робіт потрібно передбачити відповідні критерії їх оцінювання.

При визначенні переможців змагань необхідно дотримуватися пункту 5.4 Положення, зокрема, що переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів. Кількість учасників III етапу олімпіади, які нагороджуються дипломами I, II, III ступенів, має складати 50% з орієнтовним розподілом дипломів 1:2:3.

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подавати обґрунтовану апеляцію до апеляційної комісії, яка створюється оргкомітетом на початку змагань.


Про структуру і зміст завдань

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2013/2014 н. р.


Щодо структури і змісту завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2013/2014 н. р. повідомляємо таке.

1. До комплекту буде включено матеріал з історії України та всесвітньої історії з дотриманням пропорції 3:2 у співвідношенні кількості завдань з історії України і всесвітньої історії.

2. Завдання будуть підготовлені відповідно до навчальних програм «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» редакції 2005 року, «Історія України. 10–11 класи» для класів історичного профілю та «Всесвітня історія. 10–11 класи» для класів історичного профілю редакції 2011 року.

3. Комплект завдань для 11 класу буде охоплювати навчальний матеріал за весь курс шкільної історії, для інших класів відповідно:

10 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 10 класі на час проведення олімпіади ( Історія України – т. 1 «Європа і світ на початку XX ст.», т. 2 «Україна на початку XX ст.», т. 3 «Україна в Першій світовій війні», т.4 «Українська революція 1917– 1918 рр.», т.5 «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.), т.6 «УСРР у період нової економічної політики (1921–1928 рр.)». Всесвітня історія – т.1 «Промислово розвинуті країни світу на початку XX ст.», т.2 «Національно-визвольна боротьба народів світу», т.3 «Передумови виникнення Першої світової війни», т.4 «Повоєнне облаштування світу», т.5 «Період стабілізації в країнах Західної Європи та США в 20–30 рр. XX ст.», т.6 «Росія – СРСР у 1917–1939рр.», «Країни Центральної та Східної Європи в 20–30 рр. XX ст., т.8 «Сутність авторитаризму тоталітаризму»).

Продовження додатка 1


9 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 9 класі на час проведення олімпіади (Історія України – т.1 «Формування української модерної нації», т.2 «Українські землі у складі Російської та Австрійської

імперії», т.3 «Соціально-економічне життя та український національний рух в першій половині XIX ст.», т. 4 «Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.», т.5 «Модернізація українського суспільства в середині–другій половині XIX ст.», т.6 «Національна ідеологія українофільства. Культурницький і політичний етапи визвольного руху». Всесвітня історія -– т.1 «Велика Французька революція», т.2 «Європа та Америка в першій половині XIX ст.», т.3 «Європа та Америка в добу об’єднання та модернізації суспільства»).

8 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 8 класі на час проведення олімпіади (Історія України – т.1 «Українські землі у XVI ст.», т.2 «Українські землі в першій половині XVI ст.», т.3 «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.». Всесвітня історія – т.1 «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій», т.2 «Людина Ранньої нової доби», т.3 «Реформація і контрреформація», т. 4 «Західноєвропейські держави в XVI ст. -– в першій половині XVII ст.», т.5 «Європейське відродження», т.6 «Культура Західної Європи XVI -– в першій половині XVII ст.», т.7 «Польська держава і Московське царство»).

5. Завдання будуть стосуватися таких галузей історичної науки, як соціально-економічна, політична, культурна, релігійна історія, повсякденне життя, історичне краєзнавство.

6. Традиційно до комплекту будуть включені завдання, пов’язані з історією регіону, де проходитиме олімпіада, з дотриманням обов’язкової умови: ці завдання відображатимуть явища, події, факти, що мають загальноукраїнське значення або ж розглядаються у загальноукраїнському контексті.

7. Завдання олімпіади будуть спрямовані як на виявлення поглибленого знання й розуміння учнями низки визначальних історичних подій, явищ, процесів, так і сформованості в них навчальних компетентностей (хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної та аксеологічної).

8. Структура комплекту завдань для відповідного класу буде охоплювати завдання на виявлення рівня розвиненості в учасників олімпіади уміння визначати провідні тенденції історичного процесу; уміння давати порівняльну характеристику періодам історичного поступу; аналізувати текстові та візуальні джерела; встановлювати хронологічні, просторові та причинно-наслідкові зв’язки; розкривати значення, висловлювати власну точку зору, аргументувати свою позицію; визначати роль особистості в історії; володіти категоріями історичного часу, історичного простору та історичного руху, головними історичними поняттями.

9. При формуванні змісту завдань буде застосований антропологічний підхід та враховано принцип багатокультурності.


Продовження додатка 1


10. У змісті завдань знайдуть відображення події історичного календаря 2014 року.

11. До комплекту завдань для 9 та 10 класів буде включено окремий блок завдань з античної історії (програма підготовки подана у додатку 2).

З метою удосконалення підготовки до олімпіадних змагань, урахування рекомендацій журі щодо опрацювання окремих тем та виконання відповідних типів завдань направляємо аналіз робіт учасників IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2013 р. (додаток 3).

Завдання IV етапу олімпіади з історії 2013 року, відповіді на завдання практичного туру надруковано в газеті «Історія України» № 15, 2013.

Аналіз виконання завдань учасниками заключного етапу історичної олімпіади 2013 року надруковано в газеті «Історія України» № 21 та 23 за 2013 р. Тематичні матеріали з історії Полтавщини будуть надруковані в газеті «Історія України» № 2 та № 3 за 2014 р.
Про формування команд для участі

у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії


Кількісний склад команд для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії визначається відповідно пункту 2.3, додатку 8 зазначеного вище наказу.

Наголошуємо, що згідно з пунктом 9.9.7 Положення до складу команд, які посіли I–VI місця у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії у 2012–2013 роках (Хмельницька, Харківська, м.Київ, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська обл.), обов’язково включається по 2 учні, а решти команд по одному учню із класу.

Звіти про проведення ІІІ етапу та завдання з відповідями ІІІ етапу олімпіади з історії, заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії й їх електронні версії слід подати до 5 березня 2014 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 214). Просимо врахувати, що у заявках потрібно повністю вказати прізвище, ім’я та по батькові учасників олімпіади, їх вчителів та керівників команд.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.iitzo.gov.ua та за електронною адресою: obdarovani.iitzo@ukr.net


Додаток 2

до листа Інституту інноваційних

технологій і змісту освітивід 25.11.2013 14.1/10-3872


Програма підготовки до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з історії у 2013/2014 н.р.

(Історія античності. 9–10 класи)
СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Природно-географічні умови та їх вплив на розвиток античної грецької цивілізації. Хронологічні межі історії античної Греції та її періодизація.

Мінойсько-ахейська цивілізація. Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойсько-ахейської палацової цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Мінойсько-ахейської палацової цивілізації.

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Боротьба демосу зі знаттю. Поява писаних законів у Греції. Велика грецька колонізація. Грецька тиранія. Утворення античного грецького полісу. Свобода як визначальна риса античної цивілізація.

Давня Спарта. Утворення спартанського полісу. Соціальний та політичний устрій Спарти. Становище жінки. Побут і виховання спартанців.

Утворення афінського полісу. Об’єднання Аттики. Від Кілона до Солона.

Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування афінської полісу. Реформи Клісфена.

АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

Греко-перські війни. «Скіфський похід» Дарія. Походи Дарія і Ксеркса та їх наслідки.

Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина. Жінка в афінському полісі.

Грецька економіка. Повсякденне життя в Давній Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Всегрецькі ігри.

Виникнення науки. Театр. Ораторське мистецтво. Архітектура і скульптура.

Античні поліси Північного Причорномор’я. Суспільно-політичне, господарське та духовне життя в колоніях. Взаємини греків з місцевим населенням.ЕЛЛІНІЗМ

Криза грецького поліса і піднесення Македонії.

Політична роздробленість Греції і усобиці в середині ІV ст. до Р.Х.

Посилення Македонії за часів Філіппа II. Підкорення Греції Македонією.

Східний похід Александра Македонського, основні битви. Створення держави Александра Македонського.

Утворення та розквіт елліністичних держав. Суть еллінізму. Елліністичні держави в IV-II ст. до Р.Х. Елліністична культура.

Продовження додатка 2
ДАВНІЙ РИМ у VІІІ – І ст. до Р.Х.

Природа і населення Апеннінського півострова. Виникнення Риму та правління царів.

Римська республіка V – середини III ст. до Р.Х.

Римська республіка: організація влади, суспільство. Господарювання римлян. Боротьба плебеїв і патриціїв у Римі. Завоювання Римом Італії. Боротьба за панування в Середземномор’ї.

Римська республіка ІІ-І ст. до Р.Х. Війни Риму в Західному Середземномор’ї. Суспільно-політична боротьба в Римі. Римське суспільство II-I ст. до Р.Х. Диктатура Сулли. Перший тріумвірат.

ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ

Диктатура Гая Юлія Цезаря. Другий тріумвірат і кінець республіки.

Римська імперія в I-II ст.

Принципат Августа. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антонінів.

Римська релігія та культура. Римська релігія. Культура доби республіки. Культура імператорського Риму. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво. Місто Рим і життя його мешканців. Життя столиці. Побут римських громадян, їхні звичаї та традиції. Римська сім’я та виховання дітей.

Виникнення християнства. Історія раннього християнства. Ісус Христос. Перші християнські громади. Ставлення римських імператорів до християн.ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

Римська імперія в III ст. Кризові явища в Римській імперії ІІІ ст. «Солдатські» імператори. Вторгнення варварів. Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст.

Християнська церква. Оформлення церковної організації.

Константин I Великий, його політика щодо християнства. Перші собори. Християнство як державна релігія Римської імперії.

Поділ Римської імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

Варвари і Рим. Захоплення Риму варварами. Утворення «варварських королівств».

Римський період грецьких держав Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму. Сармати на території України Готи та гуни на теренах України

Додаток 3

до листа Інституту інноваційних

технологій і змісту освітивід 25.11.2013 14.1/10-3872

__________№ _________________

Олімпіада з історії 2013 року: аналіз виконання завдань
Підготував Жив’юк А. А, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету, на основі аналітичних матеріалів кураторів класів: Целуйка О. П., кандидата історичних наук, доцента Львівського національного університету імені Івана Франка, Королька А.З., кандидата історичних наук, доцента Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тесленка Д. Л., кандидата історичних наук, доцента, завідувача кафедри Дніпропетровського національного університету імені Івана Гончара, Ващука О. П., кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії України НАН України.
11 клас

Теоретичний тур

Перше завдання туру передбачало перевірку знань учнів з історії руху шістдесятників в Україні, його окремих аспектів, й, що важливо для історика, уміння правильно визначити наслідки діяльності учасників опозиційного руху в безпосередній та віддаленій історичній перспективі, іншими словами встановлювати логічно-наслідкові зв’язки.

Для перевірки завдання були визначені такі критерії: наведення коротких біографічних відомостей про Михайлину Коцюбинську, які повинні були допомогти учням у з’ясуванні її позиції щодо оцінки таких явищ, як «самвидав» та «шістдесятництво»; визначення та короткий аналіз цих понять; власна оцінка учня щодо заявленої тези Михайлини Коцюбинської, її обґрунтування; систематизація наслідків діяльності шістдесятників у безпосередній та віддаленій історичній перспективі.

Переважна більшість олімпійців, виконуючи завдання, продемонструвала високий рівень знань із зазначеного питання, що засвідчено і високим середнім балом (середній бал – 4,0 = 9,5; тут і далі перша цифра — оцінка за 5-бальною системою, друга — за 12-бальною). Не викликало труднощів з правильним визначенням та поясненням таких історичних понять, як «шістдесятництво», «самвидав», окресленням наслідків зазначеного руху. Певні проблеми були із біографічними даними самої Михайлини Хомівни Коцюбинської (1931—2011), хоча вона безпосередньо була учасником цього руху та знала його, так би мовити, з середини.

Критерії оцінювання відповідей на друге завдання: визначення поняття «кондотьєр» загалом та у його історичній прив’язці до запропонованої у питанні характеристики Че Гевари як «скромного кондотьєра ХХ століття»; дотримання форми жанру (історичного портрета);

Продовження додатка 3
розкриття змісту діяльності Че Гевари, наведення конкретних фактів його біографії (в контексті історичного портрета), їх осмислення, узагальнення; знання місця та часу діяльності героя, зокрема у зв’язку із поєднанням зі змістом питання («кондотьєр»).

Переважна більшість учасників (25 із 40) добре впорались із поставленим завданням, продемонструвавши ґрунтовні знання про зазначену особистість та його діяльність як великого революціонера ХХ ст. (середній бал – 2,3 = 5,6). Розкрито специфіку епохи та особливості розвитку країн Латинської Америки у другій половині ХХ ст., вказано причини активізації тут революційного руху, наголошено на значенні коменданта Че в цьому русі, зроблено необхідні аналітичні висновки.

Певні труднощі в учнів викликало трактування Че Гевари як «скромного кондотьєра ХХ ст.» та поняття «кондотьєр» як такого (від ототожнення із революціонером до простого найманця, що воює за гроші). Тому в багатьох роботах діяльність Че Гевари подається без прив’язки до його «кондотьєрства». Близько третини учасників не змогли при викладі матеріалу витримати необхідний жанр — історичний портрет. Часто виклад фактів біографії Че Гевари позбавлений необхідної конкретики або ж містить помилки, не акцентується увага на лівих (комуністичних) поглядах цього діяча.

Суть третього завдання полягала у тому, що учасникам олімпіади було запропоновано, базуючись на знанні історичних реалій та правил геральдики, подати власний варіант великого державного герба України.

Критерії оцінювання відповідей на третє питання: розкриття поняття великого/малого державного герба, демонстрація розуміння значення державного герба як символу країни; знання історичного тла, на якому відбувалось прийняття сучасної української символіки, суперечності цього процесу та причин відсутності до сьогодні великого державного герба; знання Конституції України у частині визначення державних символів і малого та великого державного герба зокрема; володіння елементарними навиками блазонування герба та знання найпростіших правил геральдики; оригінальність та самостійність запропонованого варіанту герба; обґрунтування вибору тих чи інших елементів герба; знання історичного матеріалу, пов’язаного із українськими державними символами; логіка викладу.

Перевірка показала, що учасники загалом добре справились із поставленим завданням, а їх результати коливались від 10 (мінімальний) до 15 (максимальний) балів з 20 можливих (середній бал – 3,2 = 7,6).

Водночас відзначимо, що учасники продемонстрували слабке знання правил геральдики, лише двоє з них більш-менш вільно оперували відповідними поняттями та термінами, не вказали різницю між малим та великим гербом.

Бажають кращого й знання історичного тла, на якому формувались сучасні державні символи, та Конституції, адже деякі з учасників (всупереч її тексту) пропонували не включати до великого герба Тризуб.

Продовження додатка 3

На жаль, не всі одинадцятикласники звернули увагу на необхідність подання оригінального проекту герба, обмежившись вказівкою на той проект великого герба, котрий був запропонований ще у 2009 р.

Не завжди добрим було знання історичного матеріалу, пов’язаного із українськими державними символами. Хоча більшість учасників олімпіади зуміли логічно та чітко аргументувати свої відповіді.

Майже всі учні продемонстрували логіку викладу матеріалу та культуру письмової мови, їх висновки були вмотивовані і належним чином обґрунтовані.

Критерії оцінювання відповідей на четверте завдання: знання конкретних подій і фактів із життя кожної з п’яти видатних жінок; дотримання відповідної форми викладу (енциклопедичної довідки); аргументація учнем вибору цих жінок до вказаної «топ-п’ятірки», її логіка та оригінальність.

Загалом учасники справились із поставленим завданням (максимальна оцінка — 16 балів, мінімальна — 5 балів із 20), подавши основні біографічні відомості вказаних 5 осіб (Коко Шанель, Мерилін Монро, Одрі Хепбьорн, Фаіна Ранєвская, принцеса Діана). Заслуговує на схвалення і спроба учнів пояснити такий вибір «топ-п’ятірки» для журналу «Історія в жіночих портретах» (середній бал – 2,3 = 5,6).

Серед недоліків назвемо поверховість інформації щодо зазначених осіб, плутанину в періодах та датах їх діяльності, а часто — і відсутність необхідної конкретики; невміння учнями викристалізувати головне в потоці загальновідомого чи другорядного; у деяких роботах — слабкість аналізу та аргументації думки, нездатність до глибинного аналізу та синтезу.

Усі учасники загалом правильно та повно розкрили п’яте завдання, їх оцінки розташувались між 19 (максимальний) і 4 (мінімальний) балами із 20 (середній бал – 3,3 = 8,0). Критерії оцінювання відповідей на п’яте питання туру: розуміння сутності міграційних процесів, типів і видів міграції населення; визначення причин і наслідків міграції населення України; демонстрація володіння фактологічним матеріалом з питань міграції населення України (в тому числі — чисельності легальних та нелегальних мігрантів, інших такого роду якісних та кількісних характеристик); пов’язання відповіді із назвою та зображенням на обкладинці вказаної у питанні монографії; логіка та повнота викладу матеріалу; наявність та повнота необхідних висновків.

Учні виявили обізнаність з проблемами міграції населення України. Чимало відповідей містили необхідні визначення понять (насамперед, міграції), їх характеристику. Дехто з учнів доречно вдавався в історичний екскурс. Майже всіма в якості ключового фактору міграцій було визначено соціально-економічний. Достатньо просторо були проаналізовані негативні наслідки міграції для України. Учні оперували певними статистичними даними. У переважній більшості робіт простежувалась внутрішня логіка викладу матеріалу, вони завершувались необхідними висновками. Дехто з
Продовження додатка 3
учнів навіть сформулював рекомендації щодо впорядкування міграційних потоків. Серед найпоширеніших недоліків назвімо: відсутність у деяких роботах необхідного визначення такого явища як міграція; ігнорування певних позитивних її наслідків для України та наголошення лише на негативних моментах; відірваність відповіді від теми запропонованої у назві монографії «Україна + Європа = Міграція? Міграції населення України в умовах розширення ЄС»; у деяких роботах — відсутність або ж слабкість висновків.

Результати перевірки завдань теоретичного туру засвідчили їх загальну посильність, хороший рівень володіння учасниками олімпіади теоретичним матеріалом. Певні труднощі виникли із другим питанням, яке виявило слабші знання учнів з історії революційного руху в країнах Латинської Америки.

На думку членів журі усі питання були сформульовані коректно та зрозуміло, у відповідності до шкільної програми.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист
Павла Тичини призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни...
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань ІІІ етапу та завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconЗавдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н р
«Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї»
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconЗавдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті
Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-14 н р. Завдання І
Розташуйте назви історико-географічних об’єктів, де відбувалося підписання різносторонніх угод періоду Руїни у хронологічній послідовності,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка