Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №Сторінка1/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ


Розглянуто та затверджено


на засіданні вченої ради факультету

протокол 11 від «07» червня 2017р.

З В І Т


ПРО РОБОТУ ФАКУЛЬТЕТУ

ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

за 2016-2017 н.р.

Декан факультету

Мороз Т.О.

2017
І. Інформація деканапро виконання посадових обов’язків відповідно

до наказу ректора МНУ імені В. О. Сухомлинського

375 від 28.08.2016 р. «Про затвердження посадових обов’язків проректорів університету та деканів факультетів»
 1. Розроблена і затверджена навчально-правова документація, що регламентує діяльність факультету.

 2. Документація деканату і кафедр факультету ведеться згідно з номенклатурою справ.

 3. Складено і виконано план-регламент роботи факультету на 2016-2017 н. р. Звіт про роботу в 2016-2017 н.р. вчасно подано до навчальної частини.

 4. Складено і виконано план профорієнтаційної роботи факультету. Звіт про роботу подано до відділу довузівської підготовки.

 5. Організовано роботу внутрішньої агенції якості освіти на факультеті: складено план роботи; проведено аналіз нульового рівня знань першокурсників; проведено ректорські контрольні роботи; підготовлено таблиці якісного складу забезпечення спеціальностей факультету тощо.

 6. Видано 40 розпоряджень, що спрямовують роботу колективу.

 7. Сплановано роботу вченої ради факультету, проведено 12 засідань, заслухано 44 питання (див. додаток 1); проведено збори трудового колективу.

 8. Оприлюднені графіки навчального процесу на І і ІІ семестри 2016-2017 н. р., здійснюється контроль за розкладом навчальних занять.

 9. Встановлено контроль за якістю знань студентів, ліквідацією академзаборгованості; складанням академічної різниці; за результатами сесій подано12 рапортів на відрахування, поновлено 14 студентів (1- ДФН, 13 - ЗФН).

 10. Навчання студентів здійснюється відповідно до навчальних планів та програм.

 11. Усі види практик на факультеті проведено відповідно до графіку навчального процесу.

 12. Здійснено допуск студентів випускних курсів факультету іноземної філології до складання підсумкової атестації та захисту дипломних робіт.

 13. Підготовлена документація до підсумкової атестації випускників за спеціальностями факультету.

 14. Створено та розміщено на сайті базу даних випускників 2015 року за спеціальностями факультету, зібрана інформація про їх працевлаштування.

 15. Підготовлена заліково-екзаменаційна документація зимової та літньої сесії студентів ДФН та ЗФН. Здійснюється контроль за ліквідаційними відомостями.

 16. Організовано діяльність органів студентського самоврядування на факультеті.

 17. Оновлено й перероблено навчальні плани та робочі навчальні плани спеціальностей факультету на 2017-2018н.р.

 18. Вчасно замовлено та видано студентам І, V, VI курсів студентські квитки, індивідуальні плани, залікові книжки.

 19. Створено сайт факультету, який постійно оновлюється (http://fif.at.ua/).

 20. Організовано проведення І туру студентських олімпіад з романо-германських мов і літератур, перекладу та конкурсу студентських наукових робіт; участь студентів у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад (англійська мова)», VIII Міжвузівському конкурсі молодих перекладачів.

 21. Організовано проведення весняної заліково-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання у вигляді тестування на паперових носіях.

 22. Відповідно до чинного Положення та постанов КМУ №1045,1046, 1050 студентам факультету за наслідками зимової та літньої екзаменаційної сесії призначено академічну стипендію. Підготовлено подання на іменні стипендії.


ІІ. Інформація про виконання наказів та розпоряджень ректора МНУ імені В. О. Сухомлинського

Згідно з наказом №95 від 08.07.2016 р. «Про впровадження результатів НДР» до 20.09.2016 подано до відділу наукових досліджень інформацію про наукові розробки, впроваджені у 2015-2016 н.р.

Згідно з наказом №1 від 02.09.2016 р. «Щодо готовності структурних підрозділів до 2016-2017 н.р.» подано рапорти на закріплення навчальних дисциплін за структурними підрозділами факультету на 2016-2017 н.р. Деканатом здійснено перевірку наявності навчальних та робочих програм за закріпленими навчальними дисциплінами за структурними підрозділами на 2016-2017 н.р.

Згідно з наказом №112 від 12.09.2016 р. «Про контроль за усуненням недоліків за наслідкам перевірки» викладачами кафедр усунено недоліки, виявлені в результаті перевірки; доповідну записку подано до навчального відділу.

Згідно з наказом №3 від 23.09.2016 р. «Про закріплення дипломних робіт на 2016-2017 н.р.» подано рапорт про закріплення магістерських робіт на 2016-2017 н.р.

Згідно з наказом №4 від 23.09.2016 р. «Про інформаційні пакети ECTS зі спеціальностей» оновлено інформаційні пакети ECTS та внесено на сайт факультету. Оновлено інформація про склад кафедри, міжнародну, наукову, організаційно-виховну роботу кафедри на сайті факультету.

Згідно з наказом №5 від 26.09.2016 р. «Про порядок надання інформації щодо отримання міжнародних грантів науково-педагогічними працівниками» подано інформацію про отримання грантів за відповідною формою до наукового відділу.

Згідно з наказом №129 від 26.09.2016 р. «Про проведення заліково-екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форм навчання у першому семестрі 2016-2017 н.р.» здійснено перевірку наявності тестових завдань навчальних дисциплін, закріплених за кафедрами та банку питань з кожної навчальної дисципліни. У навчально-методичний відділ подано графік проведення заліково-екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання у вигляді тестування на паперових носіях. Внесено корективи у розподіл балів з дисциплін між поточним та екзаменаційним контролем. Здійснено інформування студентів про внесені зміни.

Згідно з наказом №367-р від 28.09.2016 р. «Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2016 році в Миколаївській області тижня права» розроблено і затверджено план заходів з участі у проведенні у 2016 році в Миколаївській області тижня права: 1. «Права людини з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини»; 2. «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку».

Згідно з наказом №421 від 04.10.2016 р. «Про проведення урочистих заходів до дня захисника України» проведено екскурсію до аудиторії бойової слави університету для студентів першого курсу, організовано зустріч з випускниками учасниками АТО для студентів спеціальності «Переклад». Проведено інформаційні бесіди за темою: «Захист Вітчизни – конституційний обов’язок кожного громадянина» для студентів 2,3 курсів. Організовано покладання квітів до меморіальної дошки випускникам кафедри військової підготовки, які загинули в зоні АТО.

Згідно з наказом №133 від 05.10.2016 р. «Про проведення всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт у 2016-2017 н.р.» проведено І тур (університетський) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, проведено І тур (університетський) Всеукраїнських студентських олімпіад. Подано у науковий відділ прізвище наукових керівників та студентів, які взяли участь та визначено переможцями.

Згідно з наказом №7 від 06.10.2016 р. «Про результати перевірки щодо усунення недоліків» усунено недоліки, виявлені в результаті перевірки. Підготовлено та подано доповідну записку до навчального відділу.

Згідно з наказом №442 від 18.10.2016 р. «Про проведення екзаменаційної сесії» створено комісії у складі трьох осіб для прийому екзаменів та заліків (ЗФН) та підготовлено матеріали для здачі заліково-екзаменаційної сесії у вигляді письмових тестів.

Згідно з наказом №444 від 19.10.2016 р. «Щодо застосування державної мови» посилено роботу з популяризації української мови у студентському та педагогічному середовищі. Викладачі використовують українську мову протягом робочого часу у навчальних підрозділах.

Згідно з наказом №446 від 19.10.2016 р. «Про проведення флюорографічного обстеження студентів та співробітників університету» студентів та викладачів проінформовано про необхідність проходження флюорографічного обстеження.

Згідно з наказом №9 від 24.10.2016 р. «Про відзначення 72-ої річниці визволення України від фашистських загарбників» проведено кураторські години в академічних групах 24 – 28 жовтня 2016 р. Студентським телебаченням підготовлено відеороліки до 72-ої річниці визволення України від фашистських загарбників.

Згідно з наказом №458 від 26.10.2016 р. «Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р.» подано до наукового відділу відібрані наукові роботи студентів для участі у ІІ турі конкурсу.

Згідно з наказом №15 від 08.11.2016 р. «Про проведення інформаційно-освітньої роботи щодо запобігання поширення тютюнопаління, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед студентської молоді» проведено кураторські години «Психологія залежності: зупини себе», «Стрес: навички саморегуляції», забезпечено участь студентів в інформаційно-популярних і соціально-значущих заходах для молоді, що пропонувались студрадою та профкомом студентів: флешмоб «Міняй цигарку на цукерку», концерт на підтримку ідей боротьби з наркоманією.

Згідно з наказом №490 від 11.11.2016 р. «Про планування наукової роботи викладачів університету на 2017 р.» подано інформацію про наукову роботу кафедр на 2017 р.

Згідно з наказом №508 від 28.11.2016 р. «Про затвердження складу екзаменаційних комісій для атестації здобувачів та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «бакалавр», «молодший спеціаліст» у 2017 р.» подано рапорт про склад екзаменаційних комісій та екзаменаторів за напрямками підготовки відповідних ОКР за спеціальностями факультету.

Відповідно розпорядження №11 від 02.02.2016р. здійснено підготовку до проведення X Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір» (збірник проіндексовано у наукометричних базах Index Copernicus, Web of Science).

Згідно з рішенням вченої ради університету від 14.02.2017 (протокол №14) надано перспективи планування закордонного стажування науково-педагогічних працівників.

Згідно з наказом МНУ №20 від 17.02.2017 надано перспективи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету на 2017-2020 рр.

Згідно з наказом №88 від 02.03.2016 «Про планування начальної, методичної та виховної роботи» складено навчальне навантаження та індивідуальні плани викладачів кафедр факультету.

Згідно з наказом №65 від 09.03.2017 «Про затвердження плану науково-дослідних робіт на 2017 р.» подано пропозиції щодо наукових пубікацій викладачів факультету у науко метричних базах.

Згідно з наказом №21 від 13.03.2017 «Про проведення попереднього звітування науково-педагогічних працівників факультету» проведено засідання деканату, вчену раду факультету з метою попереднього звітування викладачів щодо виконання умов контракту за 2016-2017н.р. Подано розгорнутий витяг із засідання кафедри щодо попереднього звітування викладачів кафедри. Зроблено аналіз навчально-методичного забезпечення кафедри відповідно до зауважень навчально-методичного відділу.

Згідно з наказом №70 від 16.03.2017 «Про підготовку факультету до атестації студентів у червні 2017 року» подано склад рецензентів дипломних робіт. Роботи студентів подано на перевірку на антиплагіат. Підготовлено характеристики навчально-виробничої діяльності випускників. Підготовлені екзаменаційні білети, пройдено перевірку документації навчальним відділом.

Згідно з наказом №95 від 03.04.2017 «Про планування навчальної, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи на 2017-2018 н.р.» викладачі факультету ознайомлені з нормами планування.

Згідно з наказом №24 від 06.04.2017 «Про вимоги щодо складання екзаменів та заліків студентами заочної форми навчання у другому семестрі 2016-2017 н.р.» здійснено перевірку наявності тестів за дисциплінами, що виносяться на підсумковий контроль у другому семестрі 2016-2017н.р. Створено відповідні комісії. Викладачі кафедр проінформовані про складання заліково-екзаменаційної сесії студентами ЗФН.

Згідно з наказом №108 від 07.04.2017 «Про підготовку проекту штатного розпису кафедр університету на 2017-2018 н.р.» підготовлено проект штатного розпису кафедр з урахуванням набору та без нього на 2017-2018н.р. Складено список НПП за рейтингом та затверджено на засіданні вченої ради факультету.

Згідно з розпорядженням №84 від 14.04.2017 «Про проведення підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання І та VІ курсів під час екзаменаційної сесії у вигляді комп’ютерного тестування» підготовлено перелік дисциплін з кожного курсу та спеціальності, що виносяться на екзаменаційний контроль у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

Згідно з розпорядженням №87 від 20.04.2017 «Щодо планування наукової діяльності НПП у 2017-2018н.р.» подано проекти наукових досліджень кафедр до наукового відділу.

Згідно з розпорядженням №90 від 25.04.2017 оновлено бази даних науково-педагогічних працівників факультету.

Згідно з розпорядженням №93 від 28.04.2017 «Про звіти НПП щодо виконання умов контракту» подано на розгляд кадрової комісії витяги із протоколів засідання кафедр про результати виконання умов контракту НПП, протоколи обговорення відкритих занять викладачів, звіти НПП (за формою) та рейтингові списки НПП затверджені вченою радою факультету.

Згідно з розпорядженням №99 від 04.05.2017 «Про впровадження інноваційних розробок» подано до наукового відділу наукові розробки кафедри англійської мови і літератури, кафедри перекладу (згідно з формою).

Згідно з розпорядженням №105 від 13.05.2017 «Про звітну виставку наукових досягнень за 2016-2017 н.р.» підготовлено виставкові матеріали, до наукового відділу подано перелік експонатів від кафедр, облаштовано виставкову експозицію.

Згідно з розпорядженням №107 від 16.05.2017 «Про освітні програми» розроблено освітні програми на 2017-2018 н.р.

Згідно з розпорядженням №34 від 17.05.2017 «Про конкурс бізнес-проектів розвитку навчально-структурних підрозділів факультету» підготовлено бізнес-проект розвитку факультету на 2017-2018н.р..

Згідно з наказом №157 від 17.05.2017 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету за І півріччя 2017 року» до наукового відділу подано анотовані звіти з виконання наукових тем кафедр. Складено звіт з наукової діяльності факультету за І півріччя 2017 року (за формою).

Згідно з наказом №167 від 30.05.2017 «Про графік інструктажу щодо організації і проведення комп’ютерного тестування для підсумкового контролю знань студентів І та VI курсів денної форми навчання у ІІ семестрі 2016-2017 н.р» викладачі та студенти ознайомлені з графіком проведення консультацій та комп`ютерного тестування.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Навчальне навантаження викладачів кафедр факультету планується згідно з графіками навчального процесу, які розробляються деканатом i затверджуються на засіданні вченої ради факультету. Обсяг навчального навантаження становить 1524 годин відповідно до наказу № 161 МОН від 02.06.1993 р. Розподіл навчального навантаження між професорсько-викладацьким складом кафедр факультету затверджується на засіданнях кафедр, подається до навчального відділу університету i затверджується наказом ректора.

Контроль за виконанням навчального навантаження здійснюється щомісячно, щосеместрово i за рік шляхом подання відповідних документів в навчальний відділ університету. Звіти про повноту виконання навчального навантаження викладачами заслуховується на засіданнях кафедри (щосеместрово i в цілому за рік).

Навчальне навантаження професорсько-викладацького складу факультету виконано в межах запланованого. Навантаження з основних видів наукової, методичної, організаційної та виховної роботи у 2016-2017 н.р. виконано викладачами факультету без відхилень.2. Наявність навчально-методичних комплексів з дисциплін:Назва дисципліни

Шифр. Спеціальність, спеціалізація

Автор

Кафедра англійської мови і літератури

1

Теоретична дисципліна з англійської мови (стилістика)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Мироненко Т.П.

2

Теоретична дисципліна з англійської мови (Історія та критика літератури, країни мова якої вивчається)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Мироненко Т.П.

Добровольська Л.С.

3

Комунікативні стратегії

8.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Мироненко Т.П.

4

Теоретична дисципліна з англійської мови (Аналіз та переклад текстів зарубіжної літератури )

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)


Мироненко Т.П.

5

Теоретична дисципліна з англійської мови (інтерпретація тексту)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Мироненко Т.П.

6

Методика викладання іноземних мов

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Баркасі В.В.

7

Країнознавство

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Баркасі В.В.

8

Теоретична дисципліна з англійської мови (Лексикологія)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Баркасі В.В.

9

Теоретична дисципліна з англійської мови (Теоретична граматика)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Баркасі В.В.

10

Теоретична дисципліна з англійської мови (курс академічного та писемного мовлення)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Добровольська Л.С.

11

Теоретична дисципліна з англійської мови (сучасні теорії лінгвістики)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Добровольська Л.С.

12

Теоретична дисципліна з англійської мови (Теоретичний курс другої іноземної мови)

6.02030302 Філологія* Мова і література

(німецька)
Добровольська Л.С.

13

Інноваційні технології навчання

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

Добровольська Л.С.

14

Теоретична дисципліна з англійської мови (Інтерпретація тексту)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Добровольська Л.С.

15

Практика усного та писемного мовлення

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Філіпп’єва Т. І. , Щербакова О.Л.


16

Теоретична дисципліна з англійської мови ( Сучасні теорії лінгвістики)

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Щербакова О.Л.

17

Друга іноземна мова

6.02030302 Філологія* Мова і література (німецька)

014.02 Середня освіта. Німецька мова та друга іноземна (англійська)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і літератураШевченко І.В.

18

Історія основної мови

6.02030302 Філологія* Мова і література (англійська)


Шевченко І.В.

19

Методика навчання іноземної мови на початковому етапі

014.02 Середня освіта. Німецька мова та друга іноземна (англійська)Шевченко І.В.

20

Практична фонетика

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Англійська мова і література


Свєточева С.М.

21

Теоретична фонетика

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Англійська мова і література


Свєточева С.М.

22

Практика усного та писемного мовлення

6.020303 Філологія* «Мова і література (англійська)»

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Англійська мова і літератураНікіфорчук С.М.

23

Практика усного та писемного мовлення

6.020303 Філологія* «Мова і література (англійська)»

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Англійська мова і літератураЗозуля Ю.Ю.

24

Практична граматика

6.020303 Філологія* «Мова і література (англійська)»

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Англійська мова і літератураЗозуля Ю.Ю.

25

Практика усного та писемного мовлення6.020303 Філологія* «Мова і література (англійська)»

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (німецька)

035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Англійська мова і літератураБатрак Т.В.

Кафедра іноземних мов

1

Переклад науково – технічної літератури

6.040301 Математика та інформатика

Дем’яненко О.Є.

2

Теорія і практика перекладу

6.020303 Прикладна лінгвістика

7.02030301 Мова і література (українська)Дем’яненко О.Є.

3

Практичний курс іноземної мови та інтерпретація тексту художнього твору

7.02030301 Мова і література (українська)Дем’яненко О.Є.

4

Теоретичний курс іноземної мови

6.020303 Мова і література (українська)
Дем’яненко О.Є.

5

Теоретичний курс іноземної мови (стилістика англійської мови)

6.020303 Мова і література (українська)

Дем’яненко О.Є.

6

Література Великобританії (ХХ століття)

6.020303 Мова і література (українська)

Дем’яненко О.Є.

7

Теоретичний курс іноземної мови (Література Великобританії)

6.020303 Мова і література (українська)

Дем’яненко О.Є.

8

Практичний курс іноземної мови

6.020303 Мова і література (українська)

6.020303 Мова і література (українська)Дем’яненко О.Є.

9

Бізнес-курс англійської мови


Шиян Т.В.

10

Ділова англійська мова

6.020303 Мова і література (українська)


Шиян Т.В.

11

Теоретичний курс англійської мови (Лексикологія)

6.020303 Мова і література (українська)


Шиян Т.В.

12

Друга іноземна мова (німецька) 1 курс

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Ружевич Я.І.

13

Друга іноземна мова (німецька) 2 курс

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Ружевич Я.І.

14

Друга іноземна мова (німецька) 3 курс

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Ружевич Я.І.

15

Друга іноземна мова (німецька) 4 курс

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Ружевич Я.І.

16

Іноземна мова

6.040302 Інформатика

6.040301 Прикладна математикаАйзікова Л.В.

17

Іноземна мова (за професійним спрямуваннями)

6.040201 Математика, 6.040202 Механіка, 6.040203 Фізика

Айзікова Л.В.

18

Іноземна мова (за професійним спрямуваннями)

7.04020101 Математика, 7.04020201 Механіка, 7.04020301 Фізика

Айзікова Л.В.

19

Іноземна мова (за професійним спрямуваннями)

6.040102 Біологія, 6.040102 Біологія*. 6.040101 Хімія*

Айзікова Л.В.

20

Іноземна мова (за професійним спрямуваннями)

7.04010201 Біологія, 7.04010201 Біологія*. 7.04010201 Хімія*

Айзікова Л.В.

21

Іноземна мова

6.030102 Психологія

6.010106 Соціальна педагогікаПустовойченко Д.В.

22

Іноземна мова

6.020204 Музичне мистецтво

Пустовойченко Д.В.

23

Друга іноземна мова (французька)

6.030503 Міжнародна економіка

Пустовойченко Д.В.

24

Іноземна мова за ПС

6.020302 Історія

Пустовойченко Д.В.

25

Іноземна мова (французька)

6.020302 Історія

6.010102 Дошкільна освіта.

6.030102 Психологія. 0401 6.040102 Біологія.


Пустовойченко Д.В.

26

Ділова іноземна мова

7.03010401 Політологія

Пустовойченко Д.В.

27

Іноземна мова за професійним спрямуванням

6.030102 Психологія

Бужикова Т.О.

28

Іноземна мова за професійним спрямуванням

6.130102 Соціальна робота

Бужикова Т.О.

29

Науково – технічний переклад

6.040301 «Прикладна математика»,

6.040302 «Інформатика»Єфименко Т.М.

30

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

6.010201 « Фізичне виховання»

Майстренко Л.В.

Кафедра німецької мови і літератури

1

Загальне мовознавство

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і література

ОП:Англійська мова і література

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (англійська)

014.02 Середня освіта. Німецька мова та друга іноземна (англійська)


Корнєва Н.А.

2

Практика усного та писемного мовлення

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і література

014.02 Середня освіта. Німецька мова та друга іноземна (англійська)


Коваленко О.В.

Похітун Т.А.

3

Практичний курс другої мови

6.020303 Філологія* Мова і література (англійська)

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (англійська)Корнєва Н.А.

4

Країнознавство

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Кирилюк С.В.

5

Практична граматика

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і література

014.02 Середня освіта. Німецька мова та друга іноземна (англійська)

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)Кирилюк С.В.

6

Практична фонетика

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Коваленко О.В.

7

Аналітичне читання

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Водяна Л.В.

8

Друга іноземна мова

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Похітун Т.А.

9

Лексикологія

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Коваленко О.В.

10

Стилістика

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Осипов П.І.

11

Комунікативні стратегії основної мови

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і літератураОсипов П.І.

12

Комунікативні стратегії другої мови

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і літератураКорнєва Н.А.

13

Історія та культура країни, мова якої вивчається

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Водяна Л.В.

14

Сучасна німецькомовна література

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і літератураВодяна Л.В.

15

Порівняльна граматика другої іноземної мови та української мов

6.020303. Філологія. Переклад (англійська)

Водяна Л.В.

16

Граматичні категорії

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Кирилюк С.В.

17

Методика викладання основної іноземної мови

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Кирилюк С.В.

18

Риторика

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і література

ОП:Англійська мова і література


Майстренко М.І.

19

Латинська мова

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і література

ОП:Англійська мова і література

ОП:Переклад

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (англійська)

014.02 Середня освіта. Німецька мова та друга іноземна (англійська)Майстренко М.І.

20

Зарубіжна література

6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)

Майстренко М.І.

21

Методика викладання зарубіжної літератури

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Німецька мова і література

014.02 Середня освіта. Англійська мова та друга іноземна (англійська)


Майстренко М.І.

Кафедра перекладу

1

Вступ до перекладознавства (I курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладАбабілова Н.М.

2

Теорія мовної комунікації (I курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладВолченко О.М.

3

Практична граматика основної іноземної мови (I, ІІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Переклад

6.020303 Філологія. Переклад


Сидоренко Ю.Ю.

4

Практична фонетика основної іноземної мови (англійська) (І курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладНікішина В.В.

5

Практичний курс основної іноземної мови (І, ІІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: Переклад

6.020303 Філологія. Переклад


Усаченко І.В., Абабілова Н.М.

Нікішина В.В.

Плужнік А.В.

6

Практика усного та писемного мовлення

(III, IV курс)6.020303 Філологія. Переклад

Усаченко І.В., Абабілова Н.М.

Нікішина В.В.

Васіна І.В.

7

Практичний курс перекладу з основної іноземної мови (ІІ курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

Усаченко І.В.

8

Послідовний переклад та техніки нотування
(ІІ, ІІІ курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Абабілова Н.М.

9

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (ІIІ курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Сидоренко Ю.Ю.

10

Практика перекладу з основної мови
(III, IV курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

Усаченко І.В.

11

Порівняльна лексикологія іноземної та української мов (англійська) (III курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Волченко О.М.

12

Порівняльна граматика іноземної та української мов (англійська) (III курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Абабілова Н.М.

Усаченко І.В.

13

Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови (англійська) (III курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

14

Історія, географія, культура країни основної іноземної мови (англійська) (III курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

15

Конкурентоздатність майбутніх перекладачів

6.020303 Філологія. Переклад

Абабілова Н.М.

16

Порівняльна стилістика іноземної та української мов (англійська) (IV курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Агєєва В.О.

17

Теорія перекладу (IV курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Волченко О.М.

18

Історія основної іноземної мови (IV курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Агєєва В.О.

19

Переклад спеціальних текстів (IV курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Абабілова Н.М.

20

Особливості перекладу з української мови на англійську (IV курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Сидоренко Ю.Ю.

21

Переклад громадсько-політичної літератури основної іноземної мови (VІ курс)

6.020303 Філологія. Переклад

Абабілова Н.М.

22

Теорія інтерпретації тексту (VІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладВолченко О.М.

23

Теорія і практика полілінгвальної комунікації (VІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладШапочка К.А.

24

Українська мова у перекладознавчому аспекті (VІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладАгєєва В.О.

25

Комунікативні стратегії основної іноземної мови (VІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладАбабілова Н.М.

26

Методологія та організація перекладознавчих досліджень (VІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладВолченко О.М.

27

Риторика (VІ курс)

035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

ОП: ПерекладШевченко І.В.

28

Техніка перекладу другої іноземної мови
(VІІ курс)

8.020303 Філологія. Переклад

Волченко О.М.

29

Переклад економічної літератури другої іноземної мови (VІІ курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Васіна І.В.

30

Техніка перекладу основної іноземної мови
(VІІ курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Волченко О.М.

31

Порівняльно-історичне мовознавство (VІI курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Агєєва В.О.

32

Переклад економічних текстів основної іноземної мови (VІI курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

33

Когнітивні виміри перекладу (VІI курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

34

Переклад англомовної технічної документації (VІI курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Абабілова Н.М.

35

Жанрові теорії перекладу (VІI курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Волченко О.М.

36

Дипломатичний протокол та діловий етикет
(VІI курс)

8.02030303 Філологія. Переклад

Шапочка К.А.

37

Англійська мова (І, V курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика


Солодка А.К.

38

Іноземна мова (ІІ, ІІ, ІV курс)

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Плужнік А.В.

39

Практичний курс англійської мови (ІІ курс)

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Плужнік А.В.

40

Теорія та практика перекладу (ІІІ курс)

6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика

Мороз Т.О.

41

Інтерпретація тексту іноземними мовами
(V курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

42

Методика навчання іноземної мови (V курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

43

Бізнес-курс іноземної мови (V курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

44

Практична лексикографія і комп’ютерний переклад (V курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

45

Інтерпретація тексту художнього твору
(VІ курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

46

Основи теорії та практики кроскультурної взаємодії (VІ курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

47

Прагматичні проблеми перекладу текстів іноземною мовою (англійська, німецька)
(VІ курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Мороз Т.О.

48

Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням (VІ курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

49

Методика і технологія викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (VІІ курс)

035.07 Філологія. Прикладна лінгвістика

Солодка А.К.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № icon10 вересня – 55 років від дня народження поета, літературознавця, педагога, професора, декана філологічного факультету чну ім. Ю. Федьковича
Захистив кандидатську дисертацію про український верлібр І докторську про віршування Івана Франка. Нині професор кафедри української...
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconМетодичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (додається)
Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на...
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconІнформація про хід виконання «Міської комплексної програми розвитку культури та туризму за 2017-2019 роки»
Забезпечувати виконання Конституції України щодо розвитку культури, законів України, що діють у сфері культури І мистецтва
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconВитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"...
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconШістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні
Відкриття читань – Патриляк І. К., доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету...
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconІнформації відповідно до вимог пункту глави розділу ІІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення
Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «банк національний кредит»
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconІнформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського № iconЗвіт про стан гурткової роботи в ккднз №141 2016-2017 н р. м. Кривий Ріг 2016р. Звіт про гуртк ову роботу в ккднз №141 з
Днз потребувало окремої уваги з боку завідувача ккднз №141 Мельничук О.І. та вихователя методиста Андріюц Л. О


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка