Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 рокуСторінка1/7
Дата конвертації11.06.2017
Розмір1,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
26.05.2014 № 642

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 16 травня 2014 року

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16 травня 2014 року


НАКАЗУЮ:
1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

у Національному інституті винограду і вина «Магарач» НААН спеціалізовану вчену раду Д 53.365.01 з правом проведення разового захисту дисертації Климента Віктора Павловича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 «Виноградарство» у складі згідно з додатком 1;

в Уманському національному університеті садівництва Мінагрополітики України спеціалізовану вчену раду Д 74.844.02 з правом проведення разового захисту дисертації Мельничук Тетяни Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» у складі згідно з додатком 2;

у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України спеціалізовану вчену раду Д 26.61303 з правом проведення разового захисту дисертації Костенка Євгена Яковича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.01.25 «Судова медицина» та 14.01.22 «Стоматологія» у складі згідно з додатком 3.
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4.
3. Змінити профіль спеціалізованих вчених рад:

Д 11.128.02 Донецького державного університету управління та надати право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» у складі згідно з додатком 5;

К 11.128.05 Донецького державного університету управління та надати право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» у складі згідно з додатком 6.
4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 7;

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 8.
5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 9.
6. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити підготовку змін до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871, щодо включення спеціальності 17.00.08 «Хореографічне мистецтво».
7. Затвердити паспорт наукової спеціальності 17.00.08 «Хореографічне мистецтво» згідно з додатком 10, який набирає чинності з дати набрання чинності змін до Переліку наукових спеціальностей відповідно до пункту 6 цього наказу.
8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр С. М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства

освіти і науки України

26.05.2014 № 642


Перелік

спеціалізованих вчених рад
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

В Одеському національному політехнічному університеті спеціалізована вчена рада Д 41.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» та 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій» строком на три роки.


ХІМІЧНІ науки

У Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України спеціалізована вчена рада К 41.219.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія» та 02.00.02 «Аналітична хімія» строком на два роки.


У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада Д 64.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки.
БІОЛОГІЧНІ науки

У ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» спеціалізована вчена рада Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія та гістологія», 03.00.20 «Біотехнологія» та 03.00.22 «Молекулярна генетика» строком на два роки.


В Інституті агроекології і природокористування НААН спеціалізована вчена рада Д 26.371.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (біологічні та сільськогосподарські) строком на два роки.
В Інституті гідробіології НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.213.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.10 «Іхтіологія» та 03.00.17 «Гідробіологія» строком на два роки.
В Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України спеціалізована вчена рада К 26.202.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.01 «Радіобіологія», 03.00.15 «Генетика» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком на два роки.
У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія» (біологічні, сільськогосподарські та ветеринарні) строком на два роки.
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Вінницькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада К 05.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи» строком на три роки.


У Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету спеціалізована вчена рада К 23.144.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом» строком на два роки.
У Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного спеціалізована вчена рада К 26.110.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» строком на три роки.
У Національному технічному університеті України «КПІ»:

спеціалізована вчена рада Д 26.002.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» та 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.002.29 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.21 «Системи захисту інформації» строком на три роки.
У Національному університеті «Львівська політехніка» спеціалізована вчена рада Д 35.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» та 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика» (технічні) строком на три роки.
В Одеському національному морському університеті спеціалізована вчена рада Д 41.060.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.22 «Управління проектами і програмами», 05.22.01 «Транспортні системи» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» строком на три роки.
У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова спеціалізована вчена рада К 64.089.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.22 «Управління проектами і програмами» строком на два роки.
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили спеціалізована вчена рада Д 38.053.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на три роки.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ науки

У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 35.826.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» та 03.00.16 «Екологія» (сільськогосподарські) строком на два роки.


У Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН спеціалізована вчена рада Д 41.363.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 03.00.15 «Генетика» (біологічні та сільськогосподарські) строком на два роки.
У Сумському національному аграрному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 55.859.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 06.01.09 «Рослинництво» строком на два роки.
ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту спеціалізована вчена рада К 26.820.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки» строком на три роки.


У Київському університеті імені Бориса Грінченка спеціалізована вчена рада К 26.133.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки.
У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки.
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили спеціалізована вчена рада Д 38.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки.


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У ВНЗ «Національна академія управління» спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком на три роки.


У ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» спеціалізована вчена рада Д 67.135.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на три роки.
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова спеціалізована вчена рада Д 26.053.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 «Релігієзнавство» та 09.00.08 «Естетика» строком на три роки.


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.172.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова» та 10.02.03 «Слов’янські мови» строком на три роки.


У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» спеціалізована вчена рада К 26.008.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.06 «Теорія літератури» строком на два роки.
В Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.04 «Германські мови» строком на три роки.
У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада К 64.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.02 «Російська література» строком на два роки.
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили спеціалізована вчена рада К 38.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.04 «Література зарубіжних країн» та 10.01.06 «Теорія літератури» строком на два роки.
ЮРИДИЧНІ НАУКИ

В Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.236.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком на три роки.


У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» строком на два роки.
У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.16 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком на два роки.
У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова спеціалізована вчена рада К 26.053.18 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» строком на два роки.
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» спеціалізована вчена рада Д 41.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.


У ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» строком на три роки.
У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова спеціалізована вчена рада К 26.053.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.05 «Соціальна педагогіка» та 13.00.07 «Теорія і методика виховання» строком на два роки.
У Класичному приватному університеті спеціалізована вчена рада Д 17.127.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.
У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії спеціалізована вчена рада К 70.145.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» строком на два роки.
У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада К 70.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.
У Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.
медичні науки

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 35.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.22 «Стоматологія» строком на два роки.


У ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 64.607.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» строком на два роки.
У ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.614.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.13 «Інфекційні хвороби», 14.02.02 «Епідеміологія» та 03.00.06 «Вірусологія» (медичні) строком на два роки.
У ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.10 «Педіатрія», 14.01.11 «Кардіологія» та 14.01.36 «Гастроентерологія» строком на два роки.
ветеринарні науки

У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Мінагрополітики України:

спеціалізована вчена рада Д 35.826.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ветеринарних та сільськогосподарських наук за спеціальностями 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» та 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» (ветеринарні та сільськогосподарські) строком на два роки;

спеціалізована вчена рада Д 35.826.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин», 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія» та 16.00.11 «Паразитологія» строком на два роки.
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

В Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.236.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» та 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» строком на три роки.


У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.41 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» та 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на три роки.
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили спеціалізована вчена рада К 38.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» та 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» строком на два роки.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій спеціалізована вчена рада К 64.707.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» строком на два роки.


Директор департаменту

атестації кадрів В. Д. Бондаренко
Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

26.05.2014 № 642
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconСклад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconНа виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», відповідно до рішень Колегії мон україни від 26. 03. 15 р

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconУкраїнська мова
Лист Міністерства №1/9-303 від 11. 06. 2014 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconЩодо затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами наукової ради мон
Та науковими установами (далі ну) Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconЛист-інформатор №14 від 10. 04. 2014
До 20. 05. 2014 завершити роботу щодо друкування списків дітей І підлітків шкільного віку. Графік прийому матеріалів від закладів...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconНаказ №653 Про затвердження рішень

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconРозпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р
Кабінету Міністрів України від 17. 07. 2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» та від 20. 02. 2013 року...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України: від 30. 11. 2016 №898-р "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік"; від 23.
Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 13. 10. 2015 №580/2015 "
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року iconРішення №910 від 29 жовтня 2013 року
Про звернення до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України щодо руйнування меморіальної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка