Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітетСкачати 216,97 Kb.
Дата конвертації08.02.2018
Розмір216,97 Kb.
ТипПрограма


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

філологічний факультет

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

відділ соціолінгвістики

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

відділ української філології


Х ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ СЕМІНАР

ПРОГРАМА

5 квітня 2013 р.
Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол. наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка

Галина Мацюк: професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка, керівник семінару

Леся Луньо: асистент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

Оксана Трумко: аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

Адріана Чучвара: аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

Юрій Римашевський: провідний спеціаліст Інституту франкознавства Львівського національного університету імені І. Франка

Оксана Васильців: магістрант філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
КАЛЕНДАР РОБОТИ СЕМІНАРУ
Головний корпус

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1

П’ятниця, 5 квітня
8.00 – 9.50 Реєстрація учасників семінару (ауд. 343)

10.00 – 10.15 Відкриття семінару (Дзеркальна зала)

10.15 – 12.20 Пленарне засідання

12.20 – 12.35 Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики.

12.35 – 13.00 Музичне вітання

13.00 – 14.00 Перерва на обід

14.00 – 17.00 Засідання секцій:

№ 1 (ауд. 345); № 2 (ауд. 226 б); № 3 (ауд. 305); № 4 (ауд. 339); № 5 (ауд. 339); № 6 (ауд. 121 б).

13.30 – 17.00 Студентська секція: ауд. 308, 312.

17.00 – 17.30 Підсумки семінару (виступи керівників секцій). Закриття семінару (ауд. 312)

17.45 – 19.00 Товариська зустріч

19.00 Екскурсія вечірнім ЛьвовомРегламент:

Доповідь на пленарному засіданні – 25 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

Доповідь на студентській секції – 7 хв.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Дзеркальна зала

10.00
Відкриття

Х Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару
Марія Зубрицька

проректор Львівського національного університету імені Івана Франка


Ярослав Гарасим

д-р філол. наук, декан філологічного факультету


Галина Мацюк

д-р філол. наук, професор кафедри загального мовознавстваДоповіді
1. акад. Ігор Юхновський (Львів). Держава і мова.

2. проф. Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина, Фрайбург). Ставлення до української мови у різних регіонах України (на матеріалі дискусій вчителів).

3. проф. Світлана Соколова (Київ). Типи мовної поведінки киян на тлі мовної ситуації в місті.

4. доц. Василь Кметь (Львів). Багатомовність українського автора XVII століття: історичний підхід.

5. проф. Галина Мацюк (Львів). Соціолінгвістика як навчальна дисципліна: труднощі становлення.
Нагородження учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики

Музичне вітання (12.3513.00)

студентка ІV курсу філологічного факультету

Христина Соловій
Обідня перерва (13.0014.00)

СЕКЦІЯ 1


ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ.

КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ.

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ
Ауд. 345
Головує: канд. філол. наук Данилевська Оксана

Секретар: асп. Дитина Тетяна
1. Данилевська Оксана (Київ). Дискурс дитячої книжки як об’єкт соціолінгвістики.

2. Дитина Тетяна (Львів). Етноніми як репрезентація іншого в постколоніальній літературі: труднощі перекладу.

3. Заоборна Марія (Тернопіль). Асоціативне мовомислення індивіда в площині лінгвістики та соціопрагматики.

4. Андрієнко Лілія (Київ). Соціолінгвістичний зміст терміна «фольклоризація мови».

5. Михальчук Оксана (Київ). Мовна поведінка як віддзеркалення індивідуальної мовної свідомості.

6. Сукаленко Тетяна (Київ). Культурний концепт у мовній картині світу.

7. Палінська Олеся (Львів). Престиж мови як аспект лінгводидактики.

8. Масюк Жанна (Луцьк). Взаємозв’язок соціолінгвістики та літературної ономастики.

9. Галас Анна (Львів). Соціальна сутність ономастикону драматичних творів та перекладацькі інтерпретації.

СЕКЦІЯ 2


ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ.

ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА
Ауд. 226 б
Головує: доц. Добосевич Уляна

Секретар: Римашевський Юрій
1. Тимошик Галина (Львів). Новозавітній ономастикон в соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі давньоримського іменника́).

2. Добосевич Уляна (Львів). Суспільний статус і престиж української мови на зламі XVI–XVII ст.

3. Якимович-Чапран Дарія (Львів). Лексико-семантична мікрогрупа «назви національних мов» як відображення міжмовних контактів українців у XVI–XVII ст.

4. Митнік Ірена (Варшава). Найменування польської шляхти Холмської землі в ХVІ–ХVІІ ст.

5. Горда Оксана (Дубляни). Текстова і граматична кодифікація української мови в Галичині ІІ пол. ХІХ ст.: аспекти взаємодії.

6. Поворознюк Світлана (Київ). Мовна особистість М. Грушевського.

7. Сокіл Богдан (Львів). Заборони української мови й опінія Європи у другій половині XIX ст.

8. Макар Галина (Ужгород). Питання української мови у громадсько-політичному русі українців підросійської України в кінці 19 – на початку 20 ст.

9. Римашевський Юрій (Львів). Динаміка формування семантичного поля «українська національна ідея» (на матеріалі праць М. Костомарова, М. Драгоманова та І. Франка).

10. Марушкевич Ірина (Київ). Поняття правопису та основні принципи його формування в першій третині ХХ ст.

11. Чикут Віта (Ужгород). Суспільні дискусії про розвиток літературної мови в Закарпатті (І половина ХХ ст.).

СЕКЦІЯ 3


МОВНА СИТУАЦІЯ. МОВНА ПОЛІТИКА
Ауд. 305
Головує: проф. Юліане Бестерс-Дільґер

Секретар: канд. філол. наук Білінська Любов
1. Албул Ольга (Львів). Дискусії навколо питань мовного законодавства в болгарському суспільстві.

2. Білінська Любов (Тернопіль). Зміна політичного устрою і перейменування вулиць: досвід Німеччини.

3. Зимовець Галина (Київ). Засади мовної політики в галузі неймінгу.

4. Попова Олена (Миколаїв). Простір мовної ситуації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Миколаєва (1991–2013 рр.).

5. Брага Ірина (Суми). Cтавлення до мови носіїв українсько-російського суржику (аналіз мовних біографій).

6. Ажнюк Леся (Київ). Мовні права особи і принцип юридичної визначеності.

7. Гаврилів Оксана (Львів). Дискримінація: мовна і позамовна.

СЕКЦІЯ 4


ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ В СУСПІЛЬСТВІ
Ауд. 339
Головує: проф. Соколова Світлана

Секретар: Литвин Оксана
1. Дель Ґаудіо Сальваторе (Київ). Італійський вплив на україномовні газети та інтернет-сайти в Італії.

2. Гамулець Дарія (Львів). Гендерна репрезентація у лексиці сербської мови.

3. Котенко Валентина (Київ). Соціолінгвістична маркованість іспаномовного дискурсу.

4. Єж Магдалена (Варшава). Термін в системі професійного мовлення: сфера туризму.

5. Процик Ірина (Львів). Опозиція «свій – чужий» в соціолекті українських футбольних фанатів.

6. Хомицька Іванна (Львів). Гендерні особливості лексики іспанської мови (на матеріалі періодичних видань).

7. Литвин Оксана (Львів). Мовна особистість людини старшого віку: тезаурусний рівень.
СЕКЦІЯ 5

МОВА І МІСТО
Ауд. 339
Головує: канд. філол. наук Руда Олена

Секретар: асп. Трумко Оксана
1. Руда Олена (Київ). Міські реалії в мовній свідомості «нових киян»: трансформація прецедентності.

2. Олійник Оксана (Київ). Особливості співіснування та взаємодії мов у мовному ландшафті міста (на матеріалі знаків Києва).

3. Трумко Оксана (Львів). Міська сім’я: комунікативні стратегії та засоби їх реалізації у мовленні батькидіти.

4. Чучвара Адріана (Львів). Неофіційний іменнúк міського школяра: характеристика крізь призму теорії мовної особистості.

5. Луньо Леся (Львів). Іменнúк Львова: особливості формування.

СЕКЦІЯ 6


СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ
Ауд. 121 б
Головує: проф. Яцимірська Марія

Секретар: асп. Форгіль Ольга
1. Яцимірська Марія (Львів). Релевантні та імпліцитні ідеї гіпертексту: соціолінгвістичний погляд.

2. Драган-Іванець Наталія (Львів). Сугестивні методи персвазивного тексту.

3. Лильо Галина (Львів). Соціопрагматичні особливості креолізованих інтернет-текстів.

4. Гурч Леся (Львів). Неологізація сучасного медіатексту: прагматичний та рецептивний підходи.

5. Коротич Катерина (Харків). Тексти радянських читанок як засіб формування мовної особистості дитини дошкільного віку в тоталітарній державі.

6. Пономаренко Ангеліна (Київ). Специфіка реалізації соціальної функції антропонімів у підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Конюхова Любов (Львів). Трансформація фразеологізмів як спосіб увиразнення газетних заголовків.

8. Яценко Андрій (Львів). «Для одного народу – один правопис», або про проблему правописного хаосу в сучасних українських ЗМІ.

9. Капелюшний Анатолій (Львів). Лексико-граматичні помилки в титрах телевізійних передач наживо.

10. Маркевич Богдан (Львів). Релевантність гіпертексту в соціальних комунікаціях.

11. Форгіль Ольга (Львів). Синтез християнського та язичницького в мовленнєвому жанрі «замовляння».

12. Гавриш Марія (Хмельницький). Норми соціального простору в українській культурі (на матеріалі прози І. Франка).СТУДЕНСЬКА СЕКЦІЯ № 1

Мовна ситуація в Україні. Історія і сьогодення
ауд. 312
Головує: Оксана Васильців
Учасники: студенти факультету фінансів та банківської справи Національного університету державної податкової служби України; студенти факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка; студенти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
1. Бурак Віра. Про зміст категорії рідна мова в студентському середовищі.

2. Гавриленко Ольга. Мовне питання в матеріалах Всеукраїнського перепису.

3. Кульматицька Марія. Мовні права українців та їх порушення.

4. Хомишин Марія. Мова та ідентичність: теоретичне підґрунтя взаємодії.

5. Буляк Лідія. Геноцид українського народу 1932–1933 рр. як світоглядний ресурс закордонної та української публіцистики.

6. Марків Оксана. Засоби вираження війни і миру в сучасній зарубіжній та українській пресі.

7. Конанець Оксана. Католицька концепція засобів суспільної комунікації.

8. Бондар Аліна. Творча особистість в системі тоталітаризму (на прикладі Лені Ріфеншталь).

9. Ворощук Світлана. Ідея державності та європейського вибору в публіцистиці О. Пахльовської.

10. Мазурик Наталія. Книжковий світ Львова як вияв мовної ситуації в Україні.

11. Мартинюк Уляна. Персвазивні засоби розважальних передач на телебаченні та мовна ситуація в Україні.

12. Мичковська Ольга. Преса Львова як один із важливих чинників виховання національно налаштованих українців.

13. Цар Іванна. Категорія «мовне право людини»: законодавчий, політичний та соціолінгвістичний аспекти.

14. Салецька Маряна. Нормативно-правові акти, соціологічні моніторинги, публікації ЗМІ про ознаки поняття «дискримінація за мовною ознакою».

15. Васильців Оксана. Структура семантичного поля «білінгвізм» (на матеріалі української та англійської мов).
Круглий стіл на тему:

«Бронебійна публіцистика» як засіб пізнання мовного питання в сучасному суспільстві
Питання для обговорення:

1. Видання «Бронебійна публіцистка» – джерельна база з історії української соціолінгвістики.

2. Формування змісту соціолінгвістичних категорій суспільні функції мови, держава, нація, народ, соціальні групи, культура.

3. Які перспективи взаємодії мови та суспільства в Україні?Учасники: Батринюк Марта, Васильців Оксана, Васюкова Христина, Долінська Соломія, Ільницька Катерина, Старик Юлія, Цудна Василина, Шелемей Уляна, Шурко Ганна.
СТУДЕНСЬКА СЕКЦІЯ № 2. Мова в суспільстві
ауд. 308
Головує: Крецька Наталія
1. Сурженко Андрій. Мова спілкування у соціальних мережах.

2. Островський Павло. Особливості висвітлення виборчої кампанії в інтернет-виданнях Львівської області.

3. Савальська Ольга. Аналітична сила короткого жанру (на прикладі реплік «Еха Москви»).

4. Янишин Марія. Крилаті вислови в мові ЗМІ.

5. Грицько Олеся-Христина. Комунікативно-стилістичні особливості газетних заголовків.

6. Теслюк Леся. Іншомовні слова у структурі сучасного газетного тексту.

7. Горбатюк Юлія. Функціонування колоративу «помаранчевий» в українській пресі 2004–2008 рр.

8. Діяк Тетяна. Динаміка світоглядних орієнтирів Романа Рахманного.

9. Пуцята Ірина. Невербальна комунікація на телебаченні.

10. Борсук Маряна. Особливості арабського кінодискурсу.

11. Помайда Ольга. Арабська любовна пісня: аксіологічний аспект.

12. Станкевич Христина. Тематична сфера арабських анекдотів соціальних мереж.

13. Панас Марта. Розвиток креативного письма в курсі української мови як іноземної.

14. Дірінг Єлизавета. Епітафії Личаківського кладовища як маркер багатокультурності Львова.

15. Калінчук Марія. Мова творів художньої літератури для дітей.

16. Павелко Галина. Концепт «подружжя» у конфесійному дискурсі.

17. Козак Христина. Міжкультурна комунікація у місті: назви страв національної кухні.

18. Семеряк Христина. Мода на ім’я людини.

19. Собчишин Наталія. Комп’ютерна термінологія: структура та семантика.

20. Мовяха Маряна. Реклама та її персвазивні функції.

21. Шурко Ганна. Розвиток категорійної бази сучасної соціолінгвістики: поняття «громадський простір міста» (на матеріалі мовного ландшафту м. Львова).

22. Ільницька Катерина. Проблема «мова міста» в українській соціолінгвістиці: оновлення методології опису в умовах сучасної парадигми.23. Кащук Людмила. Аксіологічні стратегії в україномовній картині світу (на прикладі паремій).

УЧАСНИКИ Х ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СЕМІНАРУ
Ажнюк Леся – канд. філол. наук, докторант відділу мов України Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

Албул Ольга – канд. філол. наук, доцент кафедра слов’янської філології Львівського національного університету імені І. Франка.

Андрієнко Лілія – канд. філол. наук, науковий співробітник відділу мов України Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

Бестерс-Дільґер Юліане – д-р, проф., директор Інституту славістики Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга (Німеччина).

Білінська Любов – канд. філол. наук, заступник директора комунального закладу Тернопільської обласної ради «Колегіум-інтернат «Знамення» з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування у с. Зарваниця Теребовлянського району.

Брага Ірина – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Сумського державного університету імені А. С. Макаренка.

Гаврилів Оксана – канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка.

Гавриш Марія – канд. філол. наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету.

Гамулець Дарія – аспірантка кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені І. Франка.

Галас Анна – аспірантка, асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Г. Кочура Львівського національного університету імені І. Франка.

Горда Оксана – в. о. доцента кафедри українознавства Львівського національного аграрного університету.

Гурч Леся – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Данилевська Оксана – канд. філол. наук, старший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

Дель Ґаудіо Сальваторе – канд. філол. наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені М. Зерова Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Дитина Тетяна – аспірантка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Г. Кочура Львівського національного університету імені І. Франка.

Добосевич Уляна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені І. Франка.

Драган-Іванець Наталія – аспірантка кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Єж Магдалена – аспірантка кафедри україністики Варшавського університету (Польща).

Заоборна Марія – канд. філол. наук, доцент кафедри українського і загального мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Зимовець Галина – канд. філол. наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

Капелюшний Анатолій – канд. філол. наук, доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Кметь Василь – канд. іст. наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка.

Конюхова Любов – канд. філол. наук, доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Коротич Катерина – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Котенко Валентина – аспірантка кафедри іспанської та італійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Лильо Галина – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Литвин Оксана – здобувач кафедри загального мовознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені І.Франка

Луньо Леся – асистент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Макар Галина – викладач ЗІ Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Маркевич Богдан – здобувач кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Марушкевич Ірина – канд. філол. наук, заступник директора Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

Масюк Жанна – аспірантка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Мацюк Галина – д-р філол. наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Митнік Ірена – Dr. hab, завідувач кафедри україністики Варшавського університету (Польща).

Михальчук Оксана – канд. філол. наук, старший науковий співробітник відділу мов України Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

Олійник Оксана – аспірантка відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

Палінська Олеся – канд. філол. наук, старший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».

Поворознюк Світлана – канд. філол. наук, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Пономаренко Ангеліна – канд. філол. наук, завідувач відділу української філології Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

Попова Олена – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Європейський університет», Миколаївська філія.

Процик Ірина – канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Римашевський Юрій – провідний спеціаліст Інституту франкознавства Львівського національного університету імені І. Франка

Руда Олена – канд. філол. наук, науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

Сокіл Богдан – канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Соколова Світлана – д-р філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

Сукаленко Тетяна – канд. філол. наук, доцент кафедри української словесності та культури Національного університету державної податкової служби України.

Тимошик Галина – канд. філол. наук, асистент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Трумко Оксана – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Форгіль Ольга – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Хомицька Іванна – асистент кафедри французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені І. Франка.

Чикут Віта – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та літератури Карпатського інституту підприємництва.

Чучвара Адріана – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Юхновський Ігор – академік НАН України, д-р фізико-математичних наук, професор, радник Президії НАН України.

Якимович-Чапран Дарія – канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.

Яценко Андрій – канд. філол. наук, доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Яцимірська Марія – канд. філол. наук, професор, завідувач кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.
Відомості про учасників студентських секцій
Батринюк Марта – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Бондар Аліна – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Борсук Мар’яна – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Буляк Лідія – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Бурак Віра – студентка 3 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Васильців Оксана – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Васюкова Христина – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Ворощук Світлана – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гавриленко Ольга – студентка 3 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Горбатюк Юлія – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Грицько Олеся-Христина – студентка 3 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Дірінг Єлизавета – студентка 3 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Діяк Тетяна – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Долінська Соломія – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Ільницька Катерина – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Калінчук Марія – – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Кащук Людмила – студентка 2 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Козак Христина – студентка 2 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Конанець Оксана – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Крецька Наталія – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Кульматицька Марія – студентка 3 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Мазурик Наталія – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Марків Оксана – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мартинюк Уляна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Мичковська Ольга – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Мовяха Маряна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Островський Павло – студент 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Павелко Галина – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Панас Марта – – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Помайда Ольга – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пуцята Ірина – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Савальська Ольга – студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Салецька Мар’яна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Семеряк Христина – студентка 2 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Собчишин Наталія – студентка 3 курсу Львівського національного університету імені І. Франка.

Спільник Галина – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Станкевич Христина – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Старик Юлія – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Сурженко Андрій – студент 2 курсу факультету фінансів та банківської справи Національного університету державної податкової служби України.

Теслюк Леся – студентка 3 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Хомишин Марія – студентка 3 курсу Львівського національного університету імені І. Франка.

Цар Іванна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Цудна Василина – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Шелемей Уляна – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Шурко Ганна – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Янишин Марія – студентка 3 курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconВельмишановні колеги! Організаційний комітет VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах»
Ознайомлення з навчально-науковою І матеріально-технічною базою університету. Брейк кава
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconВ 29 квітня 1918р.; Г 31 квітня 1918р Виберіть правильне твердження: а брест-Литовський мирний договір з Німеччиною підписав С. Петлюра; б денікінський режим утвердився на більшій території України навесні 1919р
А 9 квітня 1918р.; Б 21 квітня 1918р.; В 29 квітня 1918р.; Г 31 квітня 1918р
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconРозпорядження від 10 березня 2017 року №91 м. Київ Про відзначення 85-річчя утворення Київської області
Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 85-річчя утворення Київської області у складі згідно з додатком
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconПостанова м. Львів 18 лютого 2013 року, №50
Про Порядок реєстрації кандидатів у депутати на проміжних виборів депутатів Львівської обласної ради 7 квітня 2013 року
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconЗміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С
Букова віть: ІІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С. П. Кармалюк, Г....
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconУрок географії в 6 класі розробила вчитель Меліхова Лариса Іванівна Тридуби 2013 Тема уроку: Літосфера. Внутрішня будова Землі
Організаційний момент. Привітання, перевірка присутності, позитивний настрій на роботу
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconДовідка-характеристика музею гімназійної освіти Білої Церкви з квітня 2010 по жовтень 2013 рр. Музей гімназійної освіти Білої Церкви 1847 1920 років був
Музей гімназійної освіти Білої Церкви 1847 – 1920 років був відкритий при гімназії №1 м. Біла Церква 25 квітня 2007 року
Програма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Міністерства від 04. 08. 2014 №895, від 29. 05. 2015 №585 : Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка