Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Видавничий дімСкачати 71,38 Kb.
Дата конвертації08.10.2017
Розмір71,38 Kb.
ТипПрограмаАналіз підручника
світової літератури для учнів 6-го класу

Автори: Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. – К. : Грамота, 2014

Підготувала
вчитель світової літератури

НВО №6 м.Кіровограда

Макловська Людмила Яківна

Кіровоград 2014

Вивчення світової літератури в школі забезпечує прилучення учнів до світового письменства, сприяє розвиткові стійкої мотивації до читання, впливає на етичне та естетичне виховання, збагачує духовно-емоційний досвід особистості, формує рівень загальної культури. У 2014 -2015 навчальному році вивчення світової літератури у 5 та 6 класах буде здійснюватися за новою програмою:Світова література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. -К. Видавничий дім «Освіта». 2013.

Згідно з новою структурою літературної освіти в 5-7 класах відбувається прилучення учнів до читання і вивчення світової літератури побудовано на поєднанні проблемно-тематичного і жанрового принципів. В учнів мають бути сформовані основні вміння та навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість письменників та окремі жанри,про елементи змісту й форми, їх взаємозв’язок. Літературна освіта спрямована на формування в учнів літературної компетентності, складовими якої є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна й компаративна компетенції особистості .

Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності художніх творів і спрямована на формування духовно-емоційного світу учнів, їх світоглядних уявлень і переконань, етичної позиції. Вона втілена передусім у змісті навчального матеріалу, який у 6 класі розподілений за такими розділами і темами:

Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ.

Міфи народів світу. Грецькі, індійські та єгипетські міфи.

Мудрість байки. Байки Езопа та Крилова.

Пригоди і фантастика. Жуль Верн або Р.Л. Стівенсон, Ч. Діккенс , М. Гоголь.

Людські стосунки. А. Чехов. Д. Лондон, Г. Бічер-Стоу або В. Короленко.

Поетичне бачення світу. М. Басьо. Р. Бернс, Г.Лонгфелло. Д. Родарі

Образ майбутнього в літературі. Р. Д. Бредбері, Р. Шеклі.

Сучасна література. А. Ліндгрен. М. Енда або К. Нестлінгер.

У поточному навчальному році вивчення світової літератури здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:

Ніколенко О.М.,Конєва Т.М., Орлова О. В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К. Грамота.2014.

Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К. Генеза.2014.

Розглянемо перший із них, підручник О. М. Ніколенко. Деякі сторінки цього видання викликають дивне враження: вони схожі не на підручник для учнів 6 класу, а на посібник для студентів заочного відділення вузу. Текстів великих за обсягом творів або зовсім немає, або вони представлені невеликими уривками, пропонуються тільки питання до розділів цих текстів. Автор пояснює такий підхід певним чином: « У сучасний період обсяг інформації довкола учнів постійно збільшується, це стосується й інформації щодо художньої літератури. У звязку з цим головне завдання підручника – дати базові знання, основну інформацію про літературу як вид мистецтва, прилучити учнів до читання і водночас навчити їх вчитися, тобто працювати з іншими джерелами інформації,самостійно шукати потрібну книгу, читати та оцінювати її…» Можливо, в ідеалі так і повинно бути. А в реальній шкільній ситуації ? Планшети мають далеко не всі учні навіть у містах. В бібліотеках потрібних романів недостатньо. Що робити пересічному учневі і вчителю на уроці? Наприклад, у підручнику пропонується завдання: »Знайдіть у тексті портрет Негоро, на яких деталях його зовнішності та характеру акцентує увагу автор ?», а тексту другого розділу в книжці немає, є тільки третій, один з усього роману. Тексти творів Стівенсона й Бічер – Стоу не представлені навіть уривками, з «Різдвяної пісні в прозі» Діккенса є лише початок і кінець. Вся фантастична подорож з Духами Різдва виявилася несуттєвою, представлена тільки запитаннями. Акцентуємо увагу ще раз: головна мета вивчення світової літератури в 5-7 класах – «ПРИЛУЧЕННЯ ДО ЧИТАННЯ». Тому я вирішую цю проблему так: ми не здамо підручники Ю. І. Ковбасенка в шкільну бібліотеку,а будемо користуватися ними в разі потреби дома і на деяких уроках. Хоча слід зазначити , що О. М. Ніколенко пообіцяла : « Основна інформація, вміщена в підручнику,поглиблюється і поширюється з допомогою інших супровідних видань для учнів і вчителів, розроблених членами авторського колективу,що утворюють навчально – методичний комплект до підручника» . На жаль, хрестоматія не передбачена.

Емоційно – ціннісній лінії автори підручника приділили належну увагу. Багато запитань до творів націлені саме на виявлення світоглядного та морально – етичного потенціалу текстів,на осягнення гуманістичної позиції героїв та автора, утвердження високих ідеалів. Наприклад, «Чим керувався Дік Сенд, коли вирішив узяти на себе відповідальність стати новим капітаном корабля?» або «Які проблеми порушує автор в оповіданні « Жага до життя»? Чи мають вони значення для нас сьогодні?» Крім того, в «Коментарях» до різних творів дається пряма оцінка поведінки чи характера героїв : « В романі відображено надзвичайно сильні та духовно зрілі постаті Діка Сенда й місіс Уелдон…а також найважливіші принципи християнської моралі, які формують життєву позицію героїв, – тверду віру в Бога, любов і відповідальність за ближнього,взаємодопомогу.» Здається,автори підручника не дуже вірять у спроможність учнів ( а можливо, і вчителя) дійти подібних висновків самостійно.

Літературознавча лінія передбачає вивчення творів у єдності змісту і форми, оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх текстів. Такі поняття й терміни включені в рубрику «Теорія літератури». В підручнику Ніколенко вони представлені в рубриці «Словник термінів», починаючи з перших тем і до останньої ( від слів «мистецтво», « художній образ» до «фентезі»). Достатня кількість завдань спонукає учнів застосувати набуті знання в практичній діяльності під час аналізу тексту: «Доведіть, що роман « Острів скарбів» є пригодницьким романом», «Визначте складники будови байки Езопа» тощо.

Культурологічна лінія сприяє усвідомленню учнями художньої літератури як важливого складника мистецтва, висвітленню зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями та традиціями різних національностей, поваги до світових традицій, толерантного ставлення до представників інших культур, рас і націй. В рубриці «Література і культура» розкриваються зв’язки між різними видами мистецтва,втілення літературних творів у живописі, музиці, кіно тощо, подано інформацію про музеї, визначні культурні явища різних країн. Анонсуючи свій підручник , автор зазначила: «Інформацію про Мацуо Басьо ми отримали з Японії. Усі японські поняття( вабі, сабі, шібуй, юген. хайку та ін..) ми узгодили з японськими фахівцями, учні вперше побачать світлини із музею Мацуо Басьо в Токіо, давні рукописи його текстів.» Цей матеріал яскраво висвітлений на другому форзаці підручника. В цілому на сторінках видання дуже широко й різноманітно представлений ілюстративний матеріал. Це портрети і фото письменників, ілюстрації до творів , роботи відомих художників чи скульпторів ( наприклад, «Трійця» Рубльова, «Таємна вечеря» Л. да Вінчі, «Парнас» Рафаеля , репродукції полотен Ван Дейка, К. Брюлова тощо),а також світлини літературних музеїв чи експозицій з них. Доречні також завдання: «Роздивіться репродукції французького художника Ернеста Грізета на сюжети байок Езопа. Як митець за допомогою засобів живопису відтворив образи і мораль байки ?», « За допомогою Інтернету перегляньте фільми за мотивами роману « Пятнадцятирічний капітан» (1945, 1986 р. Росія), визначте їх подібність і відмінність від книги.

Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ і фактів, що належать до різних літератур, встановлення генетичних, контактних, типологічних зв’язків між українською та зарубіжними літературами, розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, зіставлення оригіналів з україномовними перекладами, увиразнення української культури на тлі світової. Ця лінія реалізується в рубриці « Елементи компаративістики», яка в підручнику Ніколенко представлена рубрикою « Порівнюємо» : « Порівняйте індійську версію виникнення світу з відомими вам версіями інших народів.», « Порівняйте біблійну версію про потоп з індійським міфом», «Порівняйте описи Диканьки і Петербурга. Чим вони відрізняються? Як почувається Вакула у цих просторах?», «Чим гумор відрізняється від іронії? Доведіть на прикладах з творів Чехова» та ін..

В підручнику зроблено акцент на українознавчому аспекті викладання світової літератури. До кожної теми у рубриці «Україна і світ» підібрано цікавий матеріал або про перебування письменника в Україні, або про перекладачів його творів українською мовою, або про спільні теми чи проблеми в творах зарубіжних авторів та українських. Наприклад, після знайомства учнів з міфами народів світу пропонується завдання: «Назвіть казки та міфи народів світу, де зявляється образ яйця. Що втілює цей образ в українській культурі?» Коротко, але влучно розповідається про вірування давніх українців , їхніх богів,про народні звичаї та обряди. При вивченні повісті « Сліпий музикант» наводяться цікаві факти з громадської діяльності В. Короленка як патріота і гуманіста. В рубриці «Цікаво знати» або «Коментарі» міститься багато інформації щодо життя різних митців, їхніх творів, порушених в них проблем, історичних або географічних подробиць тощо. Це спонукає учнів до самостійного пошуку потрібної інформації з метою розширити й поглибити власні уявлення про твір та його автора.Цікавими є також рубрики «Краса слова», де розкриваються художні особливості творів, індивідуальний стиль письменника чи своєрідність образної системи вивченого роману, «Радимо прочитати» з рекомендацією книг про життя і творчість певного автора або інших його творів. Важливими для розвитку як мислення, так і мовлення учнів є завдання рубрики « Для обговорення»: «Що потрібно для того, щоб досягти успішного результату у колективній творчій справі? У якій життєвій ситуації можна використати мораль байки?» ( після знайомства з байкою «Квартет»), « Чому Чехов назвав оповідання « Хамелеон»?». Майже до кожного твору в підручнику пропонується « Творче завдання» : « Намалюйте один із епізодів твору, доберіть до нього цитату» ,«Підготуйте виразне читання байки в особах». Розглянемо творчі завдання до «Маленького принца» : 2. Намалюйте карту подорожей маленького принца. 3.Придумайте сюжет розділу про зустріч героя твору з нашим сучасником, можливо, з вами…Про що б ви поговорили з ним? 4. Придумайте сюжет розділу про зустріч маленького принца з принцесою. Останнє завдання автор підручника , певно, вважає особливо вдалим, вона говорить про нього навіть в своєму інтерв’ю. А між тим принц повертається до своєї троянди, то навіщо йому зустріч з принцесою? Хоча слід наголосити,що ця тема містить багато цікавої інформації й супроводжується ілюстраціями не тільки Екзюпері, а й сучасних художників.

В цілому підручник яскравий, цікавий, відповідає віковим особливостям дітей, вимогам програми зі світової літератури, в ньому реалізовано усі складові літературної компетентності.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Видавничий дім iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Видавничий дім iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка