Програма факультативного курсу «письменники красноградщини»Сторінка1/5
Дата конвертації07.05.2017
Розмір0,91 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

ВІДДІЛ ОСВІТИ

КРАСНОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАТАЛИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ПРОГРАМА


ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

«ПИСЬМЕННИКИ КРАСНОГРАДЩИНИ»

9 КЛАС

Красноград 2009


Програма факультативного курсу «Письменники Красноградщини» 9 клас

За загальною редакцією А.Г.Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу


Укладачі: Наталія Іванівна Кирієнко, учитель української мови та літератури Наталинського навчально-виховного комплексу,

Мірча Тетяна Петрівна, вчитель Наталинського навчально-виховного комплексу

Рецензенти: Олена Володимирівна Варенікова, старший викладач кафедри української та світової літератури ХНПУ імені Г.С.Сковороди, заступник декана,

Ольга Миколаївна Міхно, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, методист Красноградського районного методичного кабінету

Програма містить матеріали для факультативних занять з літератури рідного краю. Вона розрахована на школярів 9 класу. Програма охоплює період творчості письменників Красноградщини від середини ХХ століття до наших днів.

Програма містить розробки факультативних занять, в яких пропонуються інноваційні форми і методи навчання

Схвалено методичною радою районного методичного кабінету

відділу освіти Красноградської райдержадміністрації

Протокол № від

ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка

 2. Зміст навчальної програми

 3. Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів

 4. Орієнтовний календарно-тематичний план

 5. Методичні рекомендації

 6. Додатковий матеріал

 7. Література


Пояснювальна записка
Морально-духовне становлення дітей на сучасному етапі державотворення, їх підготовка до активної, творчої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави. Одним із пріоритетних напрямів державної політики в галузі виховання є національне виховання, про що сказано у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», у Національній доктрині розвитку освіти .

В основу національної системи виховання покладено національну ідею як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Форми і методи виховання спираються на народні традиції, кращі надбання національної культури та передбачають формування у дітей національної самосвідомості, любові до рідної землі, до народу, шанобливе ставлення до його культури; культивують повагу до культурного надбання українців. У цьому контексті особливої актуальності набувають уроки літератури рідного краю.

Запропонована програма факультативного курсу «Письменники Красноградщини» розрахована на учнів 9-го класу.

Загальний обсяг годин - 17 ( із розрахунку 0,5 години на тиждень)

Програма факультативного курсу «Письменники Красноградщини» пропонується з метою залучення учнів загальноосвітньої школи до культурних надбань рідного краю.

У програмі пропонуються найвидатніші твори письменників-земляків, зрозумілі для учнів цього віку.

Основною вимогою щодо побудови даної програми є забезпечення принципу системності, розуміння літератури як форми художнього пізнання і перетворення дійсності, що має величезне значення у становленні духовного світу особистості, у вихованні естетичного смаку та високих моральних якостей.Головним об’єктом вивчення на факультативному курсі є

життя і творчість письменників Красноградщини.Предмет вивчення – твори письменників-земляків.
Основні завдання програми :

 • виховувати повагу до духовних скарбів малої батьківщини;
 • дати уяву учням про особливості розвитку літературного процесу Красноградщини та навчити визначати роль і місце письменників-земляків у літературному процесі ХХ - ХХІ століття; • розвивати вміння й навички аналізу художнього твору, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора;

 • розвивати усне і писемне мовлення та критичне й асоціативне мислення;
 • формувати вміння реалізувати духовний потенціал літератури у власному житті;
 • виробляти вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі;
 • розвивати навички самоосвіти, підтримувати бажання вчитися;
 • виробляти вміння грамотно, логічно, обґрунтовано висловлювати власні думки про автора, героїв, художні образи;
 • виробляти вміння цінувати красу малої батьківщини;
 • викликати в учнів прагнення оберігати і примножувати набутки духовного життя нації, рідного краю;
 • формувати навички літературознавчого аналізу, вміння вести дискусії.

Відповідно до задач структура даної програми передбачає світовий і культурологічний контексти, міжпредметні зв’язки, втілення ключових компетентностей, урахування вікових особливостей учнів, психології сприйняття дитиною творів художньої літератури, право вибору.

Програму побудовано відповідно до вимог Державного стандарту. Програма містить такі рубрики:


 • кількість годин, відведених на вивчення розділу (теми);

 • зміст навчального матеріалу;

 • державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки;

 • додатки (мистецький контекст, міжпредметні зв’язки);

 • орієнтовний календарно-тематичний план.

На факультативних заняттях курсу «Письменники Красноградщини» розглядається матеріал, що виходить за межі шкільного уроку, навчальна діяльність учнів позначена більшою самостійністю, тому заняття можуть бути як традиційними, так і нестандартними: заочна подорож, урок-семінар, екскурсія, практикум тощо

Учні повинні знати письменників рідного краю, історичні умови розвитку письменства Красноградщини, мистецькі напрями, тематику творів, літературні зв’язки з видатними творцями; уміти аналізувати явища окресленого періоду, самостійно підбирати й опрацьовувати критичні матеріали, використовувати додаткові джерела інформації.

Отже, програма факультативного курсу «Письменники Красноградщини» доповнює основний курс української літератури загальноосвітньої школи у 9 класі.

Зміст навчальної програми

( усього 17 год., 0,5 год. на тиждень)
з/п


Тема заняття

Кількість

годин


1

Вступ. Письменники Красноградщини. Їх роль у літературному процесі.

1 год.

2

Олександр Копиленко - натхненний співець природи. Життєвий і творчий шлях письменника.

1 год.

3

Книга для юних читачів О.І.Копиленка «Як вони поживають».

1 год.

4

Іван Сенченко. Розповідь про письменника. Участь у ВАПЛІТЕ. Тематика творів.

ТЛ: поглиблення поняття про оповідання, пейзаж.

1 год.

5

Іван Сенченко. Автобіографічне оповідання «Кінчався вересень 1941 року».

ТЛ: автобіографічне оповідання.

1 год.

6

Іван Сенченко взірець «Червоноградські портрети» - взірець літературної майстерності.

ТЛ: літературний портрет, новела.

1 год.

7

І.Ю.Сенченко. Дитяча література. «Діамантовий берег»

(уривки).ТЛ: поглиблення поняття про повість.

1 год.

8

Віршова вмілість у збірці Леоніда Соломоновича «Терпкі яблука».

ТЛ: ліричний герой.

1 год.

9

Леонід Первомайський. Філософська лірика. Втілення досвіду і світовідчування в поезіях «Межа є в кожному старанні», «Терпи, не зупиняйсь у розпачі й на мить» із книги «Древо пізнання».

ТЛ: філософська лірика.

1 год.

10

Михайло Яловий. Життя і творчість митця. Роль у створенні ВАПЛІТЕ. Збірка поезій «Верхи». Особливості світобачення.

1 год.

11

Андрій Бібік та Юрій Будяк. Дитяча тематика у поезіях А. Бібіка «Було» та Ю. Будяка «Сорочечка». Вплив усної народної творчості на поезію Будяка.

1 год.

12

Василь Щеголєв - видатний драматург, письменник, артист. П’єса «Осінні квіти». Роль кольорової гами у п’єсі.

ТЛ: драматургія

1 год.

13

-

14В.Красюк . Життєва доля письменника. Гумор і сатира поета у байках. «Від автора», «Байка». «Куди їдемо?»

Дотепні сатиричні гуморески та скоромовки.ТЛ: сатира, гумор, гумореска, скоромовка, повторення поняття про байку.

2 год.

15

Юрій Касілов, Віктор Муц. Сучасні письменники Красноградщини.


1 год.

16

Неля Коваленко, В’ячеслав Анголенко. Огляд творчості .


1 год.

17

Урок-підсумок.


1 год.


Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних

досягнень учнів


Дата

Кількість

годин

Зміст навчального

матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки

Додатки

Мистецький контекст

Міжпредметні

зв’язки
1

Вступ. Письменники Красноградщини.

Їх роль у літератур -ному процесі, участь у літературних угрупуваннях; тематика творів, літературні жанри.
Учні повинні знати найбільш відомих письменників рідного краю, їхні твори, роль у літературному процесі, участь у літературних угрупуваннях.

Вміти: визначати періоди творчості, тематику творів, жанри творів.

Усвідомлювати необхідність шанобливого ставлення до митців-земляків


Український літературний рух початку 20-30 років ХХ століття


З літератури ХХ століття2

Олександр Іванович Копиленко. Цікаві епізоди з життя письменника.

Копиленко О. І. - натхненний співець природи. Зображення світу природи в збірці «Як вони поживають».ТЛ: поглиблення поняття про оповідання, пейзаж

Учні повинні знати найголовніші відомості про письменника, тематику творів та

зміст, зв’язки з письменниками- земляками.

Уміти самостійно коментувати зміст прочитаного, висловлювати власні думки про ставлення до природи


Н.А. Федотов.
Пейзажі

(образотворче мистецтво)


4

Іван Юхимович Сенченко. Розповідь про письменника. Участь у ВАПЛІТЕ. Тематика творів. Оцінка творчості іншими письменниками. Автобіографічне оповідання «Кінчався вересень 1941 року»

« Червоноградські портрети» - взірець літературної майстерності письменника.

Дитяча література. Безпосереднє і натуральне зображення дітей, їх світосприйняття, проблем і турбот у повісті «Діамантовий берег» ( уривки )

ТЛ: автобіографічне оповідання, літературний портрет, поглиблення поняття про повість, новелу


Учні повинні знати про життя і творчий шлях митця, його участь у ВАПЛІТЕ, назви творів письменника, зміст творів, оцінку творчості критикою, особливості жанру повісті та оповідання.

Вміти давати оцінку творчості письменника, визначати жанри творів, давати характеристику героїв, висловлювати власну думку щодо прочитаного, коментувати найвагоміші епізоди, визначати виражальні засоби
Спорідненість з творчістю А.П. Чехова

( зарубіжна література)

Історія України

Малюнки Михайла Ткаченка,

картини В. Ф. Кишка «Берестовенька», «Туман над Берестовою».

( художники Красноградщини)2

Леонід Соломонович Первомайський. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчі та дружні зв’язки з письменниками Красноградщини. Віршова вмілість у збірці «Терпкі яблука». Любов до рідного краю у поезії «Терпкі яблука».

Філософська лірика. Втілення досвіду і світовідчування поета у поезіях «Межа є в кожному старанні», «Терпи, не зупиняйсь у розпачі й на мить» із книги «Древо пізнання»
ТЛ : філософська лірика, ліричний герой


Учні повинні знати основні віхи життєвого і творчого шляху поета. Мати уявлення про його творчість, тематику поезій.

Вміти: аналізувати ліричні твори, образні системи, провідні мотиви, художні засоби. Визначати проблеми, висловлювати своє ставлення до філософських поглядів митця

1

Яловий Михайло Омелянович.

Життя і творчість митця. Роль у створенні Вільної Академії Пролетарської Літератури – ВАПЛІТЕ.

Особливості світобачення у збірці поезій «Верхи»

Учні повинні знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника, тематику віршів збірки.

Вміти аналізувати основні проблеми, порушені у збірці «Верхи»


Історія України

1

Огляд творчості

Бібіка (Бобенка) Андрія Михайловича та Юрія Яковича Будяка.

Дитяча тематика у поезіях Бібіка «Було» та Будяка «Сорочечка». Вплив усної народної творчості на поезію БудякаУчні повинні знати твори письменників-земляків, висловлювати власну думку про їхню творчість.

Вміти порівнювати особливості віршування.

Самостійно готувати повідомлення про їхню творчість


Українська вишивка, усна народна творчість
1

Огляд творчості письменника.

Щєголєв Іван Матвійович – артист і драматург. Активізація творчого процесу за кордоном. Роль кольорової гами у п’єсі «Осінні квіти»

Т.Л. Драматургія

Учні повинні

мати уявлення про митця і його творчу спадщину.

Знати зміст п’єси,

визначати основні засоби образів п’єси. Розуміти актуальність проблем для сучасного життя. Вміти дискутувати про сенс природи в людському житті, удосконалювати вміння робити власні висновки.

М. О. Ткаченко «Квітневий гомін», «Упала тиша на плесо голубе»

( образотворче мистецтво)

З літератури XXI століття


2

Красюк Володимир Іванович. Життєва доля письменника.

Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів над життям у байках «Від автора», «Байка», «Куди їдемо?».

Дотепні сатиричні скоромовки та гуморески.


ТЛ : гумор, сатира, гумореска, скоромовка, повторення поняття про байку


Учні повинні знати найцікавіші відомості про поета, основні жанри творів та їхню тематику, про роль митця у розвитку культури Красноградщини.

Вміти розпізнавати іронію та сатиру, виразно і усвідомлено читати твори, коментувати їхню прихований зміст, давати власну оцінку поведінці героїв, пов’язувати з сучасним життям.
Виставки –експозиції мистецької спадщини Красюка

( образотворче мистецтво)

Гумор у житті інших народів

2

Огляд творчості сучасних письменників Красноградщині.

Тематика віршів Касілова Юрія Івановича, Муца Віктора Михайловича, Анголенка В’ячеслава Володимировича, Коваленко Нелі Сергіївни. Їхня роль у розвитку культури рідного краю.
Знати і розповідати найголовніші відомості про письменників Красноградщини. Тексти творів, присвячених рідному краю.

Вміти визначати провідну думку, художні засоби, особливості композиції віршів письменників-сучасників.
П.Мартинович .

Виставка- експозиція картин

( художники Красноградщини)
1

Підсумковий урок

Учні повинні вміти описувати, порівнювати здобутий матеріал, дискутувати довкола питань розвитку літератури рідного

краю, висловлювати власні міркування про вивчені твори, оцінювати спадщину письменників-земляків

Комп’ютерні технології

Орієнтовний календарно-тематичний план

9 клас - усього годин 17 (0,5 години на тиждень)
Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції
1

Вступ. Письменники Красноградщини. Їх роль у літературному процесі, участь у літературних угрупуваннях; тематика творів, літературні жанри.


1

1


2

О. Копиленко. Цікаві епізоди з життя письменника. Натхненний співець природи.


11
3

О.Копиленко – натхненний співець природи. Зображення світу природи в збірці «Як вони поживають»


1
14

І. Сенченко. Розповідь про письменника. Участь у ВАПЛІТЕ. Тематика творів. Оцінка творчості іншими письменниками.


1

1


5

І. Сенченко. Автобіографічне оповідання «Кінчався вересень 1941 року».


1
16

І.Сенченко «Червоноградські портрети» - взірець літературної майстерності письменника.


1
17

І. Сенченко. Дитяча література. Безпосереднє і натуральне зображення дітей, їх світосприйняття проблем і турбот у повісті «Діамантовий берег».

1
18

Леонід Первомайський. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчі та дружні зв’язки з письменниками Красноградщини. Віршова вмілість у збірці «Терпкі яблука». Любов до рідного краю в поезії «Терпкі яблука»

11
9

Філософська лірика Леоніда Первомайського. Втілення досвіду і світовідчування поета в поезіях «Межа є в кожному старанні», «Терпи, не зупиняйсь у розпачі й на мить…» із книги «Древо пізнання»1
110

М.Яловий . Життя і творчість. Роль у створення ВАПЛІТЕ. Особливості світобачення у збірці поезій «Верхи».1

1


11

Огляд творчості Бібіка (Бобенка) Андрія Михайловича та Юрія Яковича Будяка. Дитяча тематика у поезіях А. Бібіка . «Було» та Ю. Будяка «Сорочечка». Вплив усної народної творчості на поезію Будяка.


1
112

Огляд творчості письменника. Щеголєв Василь Матвійович – драматург і артист. Роль кольорової гами у п’єсі «Осінні квіти».


1
113

В. Красюк.. Життєва доля письменника. Гумор і сатира як поштовх до роздумів над життям у байках «Від автора», «Байка», «Куди їдемо?».


1

1


14

В. Красюк. Дотепні сатиричні скоромовки та гуморески..


1
115

Огляд творчості сучасних письменників Красноградщини. Тематика віршів Ю Касі лова, В. Муца.


11
16

Огляд творчості сучасних письменників Красноградщини. В. Анголенка , Н. Коваленко.


1
117

Урок-підсумок.

Створення презентацій на тему «Письменники Красноградщини»1
1


Разом:

17

4

10

3

Методичні рекомендації щодо проведення факультативного курсу “Письменники Красноградщини” у 9-ому класі.

Шановні колеги, вчителі української мови та літератури. Вам усім чудово відомо, що сучасні діти дуже мало цікавляться національною культурою та літературою. Вони виявляють набагато більший інтерес, коли мова йде про іноземних героїв надають перевагу іноземним фільмам та закордонним співакам. І це, на жаль, правда.

І тому головною задачею учителя української мови та літератури в умовах, які сьогодні склалися, залучити дитину будь-яким шляхом до читання творів українських письменників. Треба зробити все, щоб пріоритетною стала національна освіта, щоб у дітей виникла гордість за власну культуру. В зв'язку з цим необхідно активізувати навчально-пізнавальну та пошукову діяльність школярів. Тому нам і спало на думку розробити програму факультативного курсу “Письменники Красноградщини” для учнів 9 класу.

Звісно, всі ми систематично проводимо уроки з літератури рідного краю, але кількість годин обмежена, і діти швидко забувають вивчене. Наш факультатив дає змогу учням поглибити знання про письменників рідного краю, їхні твори, історичні умови, в яких вони творили.

Розробляючи дану програму, ми підібрали матеріал нашої місцевості. Всі письменники в той чи інший час жили або живуть на Красноградщині.

Для опрацювання підібрані твори високої художньої і естетичної вартості, які поєднують у собі краєзнавчий матеріал, твори мають рідну тематику, відповідають віковим особливостям школярів.

Завдяки підібраному матеріалу учень має змогу осягнути сутність спадщини письменників-земляків.

У методичному посібнику нами розроблено серію занять гуртка, підібраний додатковий матеріал, пропонуються інноваційні форми і методи організації навчання. Залежно від мети і завдань уроку, пропонуємо використовувати різноманітні прийоми роботи: повідомлення, виразне читання, словесний опис, інсценізацію; дослідно-пошукову в музеї, бібліотеці; складання словників літературних понять.Заняття №1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу Літературне краєзнавство (Зарубіжні письменники І Україна) Пояснювальна записка
Заняття допоможуть глибше простежити взаємозв’язки та взаємовпливи, зробити зрозумілішими витоки запозичень у різних національних...
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу
«Феномен Тараса Шевченка у культ урному і гуманітарному просторі України і світу»
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу «Сучасне франкознавство»
Франкознавство – самостійна дисципліна гуманітарної науки, галузь українського літературознавства
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу «Пізнаємо Україну»
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами І людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу для учнів 9 класу
Дев’ятикласники зараз знаходяться перед вибором майбутньої професії, саме тепер їм стануть у пригоді позитивні приклади життя І наукової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка