Програма конференції 20 березняСкачати 88,55 Kb.
Дата конвертації20.04.2017
Розмір88,55 Kb.
ТипПрограма

Програма конференції
20 березня

Колективний виїзд з м. Ужгород.

Прибуття у другій половині дня в м. Кошице.

Екскурсія по старому місту.

19.00-20.00 Святкова вечеря.

Вільний час.21 березня

8.00-8.30 Сніданок.

8.30-9.00 Реєстрація учасників конференції.

9.30-12.00 Ознайомча екскурсія Технічним університетом м. Кошице.

12.00-13.00 Обід.

13.00-20.00 Науково-пізнавальні заходи.

20.00 Вечеря та вільний час.

22 березня

8.00-8.30 Сніданок.

8.30-9.30 Відкриття конференції.

9.00-12.00 Практична сесія.

12.00-13.00 Обід.

13.00-14.30 Презентація, присвячена програмам академічної мобільності студентів у країнах ЄС та організації бізнес-діяльності на території Словаччини.

14.30-15.00 Кава-брейк.

14.00-19.00 Заключна сесія. Підведення підсумків конференції.

19.00 Вечеря та вільний час.
23 березня

8.00-8.30 Сніданок.

8.30-9.00 Виїзд з гуртожитку.

9.00-11.00 Вільний час, сувеніри.11.00 Виїзд до м. Ужгород.
УВАГА: Усі очні учасники конференції, крім сертифікату учасника, отримують сертифікат про проходження наукового зарубіжного стажування (72 години) за відповідним напрямом: „Право” або „Економіка”, що є підтвердженням наявності в особи зарубіжного досвіду.
Також, як очні, так і заочні учасники конференції мають можливість опублікувати наукову статтю у журналі «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY».
Крім того, всім науковцям (не студентам), статті яких будуть прийняті до опублікування, пропонується БЕЗОПЛАТНА реєстрація у системі ORCID-коду, який є унікальним ідентифікатором авторського права науковця та впливає на формування міжнародного наукового рейтингу. Якщо автор вже має ORCID-код, його необхідно вказати у біографічних даних про автора.
Інформація ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ:
За результатами конференції видається номер наукового журналу «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації Словаччина). Усі учасники конференції до 5 березня 2016 р. можуть подати статті до опублікування у журналі, крім того, можлива заочна участь у заході шляхом публікації статті.
Статті приймаються англійською, українською або словацькою мовами. За оригінальність, зміст, науковий рівень статті відповідає її автор. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна рада конференції. Кількість оригінального, незапозиченого тексту має складати:

- для студентів не менш ніж 30% усього обсягу тексту;

- для науковців не менше 40%.

У разі недотримання норм оформлення або у разі виявлення в статті плагіату стаття повертається на доопрацювання автору, а її публікація переноситься на наступний номер журналу.
Статті приймаються тільки в електронній версії (через електронну форму реєстрації за адресою: https://goo.gl/WzFj6k) разом з квитанцією про сплату організаційного внеску. Для осіб, що не мають наукового ступеня, обов’язковою є рекомендація статті до опублікування від наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.
Вимоги до оформлення статті:

  • формат тексту: Word for Windows (тільки формат .doc, не .doc.х), розмір шрифту 14 (тип Times New Roman), інтервал мiж рядками 1,5;

  • поля: зверху, знизу і праворуч 20 мм, ліворуч 25 мм.

  • Обсяг статті для студентів: від 10-ти сторінок (враховуючи анотацію, перелік використаних джерел, в тому числі у транслітерації, та малюнки).

  • Обсяг статті для викладачів, аспірантів або для викладачів у співавторстві зі студентами: від 10-ти сторінок (враховуючи анотацію, перелік використаних джерел, в тому числі у транслітерації, та малюнки).


Структура статті:

УДК вирівнювання по правому краю;

Назва статті великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру;

Прізвище та ім'я автора (авторів), шрифт жирний, вирівнювання по центру;

Анотація та ключові слова англійською та українською мовами є невід’ємною частиною статті (шрифт курсив), вирівнювання по ширині;

Текст статті рекомендується ділити на розділи. Назви розділів нумеруються, пишуться жирним шрифтом та вирівнюються по ширині.
Необхідно дотримуватися наступних правил:

- вирівнювати блок,

- робити початок нового абзацу 125 мм,

- не нумерувати сторінки,

- не переносити слова вручну,

- в тексті не допускається використання виносок (як внизу сторінки, так і в кінці статті),

- внутрішньотекстовi посилання наводяться у квадратних дужках, де вказується прізвище автора, рік видання статті або книги і, якщо наводиться цитата, то сторінка або діапазон сторінок, наприклад [Tymchenko, 2006, p.176].

Рисунки і таблиці нумеруються, на них має бути посилання у тексті статті. Назви рисунків (Рис.1:) або таблиць (Таб.1:) друкуються жирним курсивом, розмір шрифту 12, вирівнюються по лівому краю. Нумерація й назва рисунків вказуються під рисунками, назви й номери таблиць над таблицями. Внизу під графами й таблицями (з вирівнюванням по правому краю) необхідно вказати їх джерело. Таблиці, рисунки, формули, графи не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки та графи повинні бути зрозумілі в чорно-білому зображенні.

Формули нумеруються. Номер формули в круглих дужках вирівнюється по правому краю. Номер зазначається в тому ж рядку, що й формула.
Українською мовою рекомендується приблизно така схема подання наукової статті в журналі:

Блок 1 українською (або словацькою) мовою:

- Назва статті,

- Автор (и),

- Анотація і ключові слова.Блок 2 інформація Блоку 1 в латиниці (переклад відповідних даних) в тій же послідовності, як в блоці 1: автори (транслітерація); назва статті, анотація, ключові слова англійською мовою.

Анотації англійською мовою

Необхідно мати на увазі, що анотації англійською мовою в українськомовному виданні є для іноземних вчених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень. Зарубіжні фахівці за анотацією оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи автора, можуть використовувати її у своїй публікації і зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити повний текст і т.і.

Анотація англійською мовою (200-250 слів) на україномовну статтю за обсягом може бути більше анотації українською мовою, оскільки за україномовною анотацією йде повний текст цією ж мовою. Анотації використовуються в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку документів та інформації.

Якщо стаття англійською мовою, тоді в схемі подання статті Блок 1 буде англійською мовою, а Блок 2 українською (або словацькою) мовою. Блока 4 - не буде.Блок 3 повний текст статті українською (або словацькою) мовою.

Блок 4 список літератури українською (або словацькою) мовою. Стандарт подання посилань в цьому блоці для міжнародних БД не має значення (як правило, це відповідний державний стандарт).

Блок 5 той же список літератури в латиниці (ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ЗА ПРАВИЛАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Номер джерела наводиться, і в статті, і в списку літератури, в квадратних дужках. Назва списку літератури має бути англійською мовою: REFERENCES, але ні в якому разі не транслітерованим: SPISOK LITERATURY.

Для книжкових видань (монографії, підручники) українською (або словацькою) мовою обов'язкова транслітерація оригінальної назви курсивом і переклад назви на англійську мову у круглих дужках):

[1] Tymchenko S. M., Kaliuzhnyi R. A., Lehusha S. M. Teoriia derzhavy i prava (Theory of State and Law), Kyiv: Vyd. PALYVODA A. V., 2006, 176 p.
Блок 6 - Біографія автора (авторів) англійською мовою. У біографії навести:

- прізвище та ім'я (в одній з раніше прийнятих міжнародних систем транслітерації),

- академічні та наукові звання, посаду в даний час,

- повний переклад офіційної назви організації (не наводити підрозділ в організації, як, напр., кафедри, лабораторії і т.п.), юридичну адресу організації (як мінімум місто і країну),

- особистий е-мейл.

В окремому файлі повинна бути фотографія автора (авторів) у форматі jpg, 300dpi, розмір не менше 70х60 мм.- name;

- academic titles; actual professional or academic position (function and workplace);

- full Transferable officially recognized by the organization; the legal address of the organization (at least city and country);

- a personal e-mail.
Вартість участі в очній частині конференції складає 150 євро (і для студентів, і для викладачів). Ця сума враховує переїзд Ужгород-Кошице-Ужгород (колективний трансфер), проживання у готелі (три доби), триразове харчування, екскурсії, організаційні витрати на проведення конференції.

Сума не враховує: вартість публікації статті, візові витрати, що складають близько 10 євро (але оргкомітет здійснює допомогу в отриманні наукової Шенгенської візи).

Для того, щоб прийняти участь у конференції очно, потрібно зареєструватися до 1 березня 2016 року.
Вартість публікації статті, як для заочних, так і для очних учасників конференції, складає:

- для студентів - 1 євро за сторінку;

- для викладачів, аспірантів та студентів, що працюють у співавторстві з викладачами, – 2 євро за сторінку.
Оплата за дистанційну участь здійснюється за наступними реквізитами (курс 30,5 грн.):

ФОП Злобін Ілля Володимирович

Р/р №2600910340 у відділенні ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ІПН 2863000095.

або

Поповнення карти Приватбанку 5168 7556 0282 4571 (Дубель Михайло Володимирович).

Призначення платежу: «За участь у 6 міжнародній науково-практичній конференції»

Усі файли, надіслані на електронну адресу, повинні мати назву. Наприклад – «Коваль_стаття», «Коваль_оплата»

Адреса оргкомітету та контактні телефони:

Адреса оргкомітету: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.Сайт: https://goo.gl/WzFj6k. Електронна пошта: intelectualnaya_stolica@mail.ru

Контактні телефони: 050-368-35-18 (Ілля Володимирович); 099-35-95-943 (Михайл
Каталог: content -> Новини -> 2016
2016 -> Зарубіжна література 10-11 класи Рівень стандарту
2016 -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
Новини -> Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
Новини -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували
Новини -> Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів
Новини -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Зміст
Новини -> Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
Новини -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Новини -> Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма конференції 20 березня iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Програма конференції 20 березня iconПрограма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції

Програма конференції 20 березня iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 р. Програма
Програма додаткового вступного випробовування з історії філософії для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти зі...
Програма конференції 20 березня iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Програма конференції 20 березня iconПрограма всеукраїнської наукової конференції волинь повстанська до 70-річчя утворення

Програма конференції 20 березня iconПрограма роботи 16 березня 2017 року Концертний зал

Програма конференції 20 березня iconПрограма та матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів

Програма конференції 20 березня iconПрограма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"

Програма конференції 20 березня iconПрограма міжнародної наукової конференції "Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища"

Програма конференції 20 березня iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції " Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи"База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка