Програма козацько-лицарського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді»

блок-схема: процес 3

блок-схема: процес 1блок-схема: процес 2

Програма

козацько-лицарського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Частина 1. Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи

4 роки навчання

Львів – 2016

Автори:

Набитович Михайло Васильович – директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді», відмінник освіти України

Деленко Марія Андріївна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді», вчитель-методист, відмінник освіти України

Співавтори:

Рудницька Анна Романівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗШ «Первоцвіт» м. Львова, вчитель-методист;

Люсак Митрослава Василівна – вчитель початкової школи Жидачівського НВК, вчитель-методист ;

Пастушенко Роман Ярославович – завідувач кабінету розвитку освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Паук Людмила Олександрівна – вчитель початкової школи Пустомитівської ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель-методист;

Кравчук Леся Олександрівнавчитель Солонківської ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського району, вчитель-методист.

Рецензенти:

Пастушенко Наталія Миколаївна – заступник директора Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук;

Федик Ігор Іванович – вчитель історії Львівської ЗОШ № 34 ім. Маркіяна Шашкевича, заслужений вчитель України, член «Національної спілки краєзнавців України».

Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи. Навчальна програма /Набитович М. В., Деленко М. А./ – Львів: КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ, 2016. – 206 с.

Схвалено науково-методичною радою Комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
(Протокол № 3-2 від 18 травня 2016 р.)

Програма «Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи» призначена для апробації у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області. Може використовуватися також при плануванні роботи класних керівників, вчителів-предметників, керівників гуртків, клубів тощо.

Для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які здійснюють науково-методичний супровід виховної роботи, директорів та заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів та інших педагогічних працівників, які здійснюють виховну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області.

© Набитович М. В., Деленко М. А., 2016Зміст

Пояснювальна з записка………………………………………………………4Частина 1. Програма козацько-лицарського виховання учнів початкової

школи……………………………………………………………………….....10

Загальний навчально-тематичний план курсу навчання у початковій

школі на уроках виховних годин та практичних занять у групі продовженого дня ……………………………………………………………11

Зміст навчання у початковій школі …………………………………………13

Навчання грамоти, літературне та позакласне читання…………………..32

Математика……………………………………………………………………60

Фізичне виховання……………………………………………………………76

Основи здоров'я ……………………………………………………………..110

Іспит козацько-лицарської честі……………………………………………148

Додаток 1. Виховний простір розвитку особистості………………………154

Додаток 2. Вікові особливості учнів початкової школи ….………………158

Додаток 3. Козацька система навчання і виховання………………………162

Додаток 4. Спортивно-патріотичні ігри……………………………………171

Додаток 5. Козацькі естафети………………………………………………176

Додаток 6.Свято-змагання «Хай з козачати виросте козак»……………..183

Додаток 7.Урок-свято «Як були ми козаками»……………………………188

Додаток 8. Заморочки із козацької бочки. Математичний задачник для малого козачка…………………………………………..…………………..194

Додаток 9. Заочна мандрівка на Запорізьку Січ…………………………..198

Рекомендована література………………………………………………….200
Програма

козацько-лицарського виховання учнів
Пояснювальна записка

Новий етап розвитку цивілізації характеризується динамізмом і глобальністю масштабів перетворень у всіх сферах життєдіяльності людини. При цьому значно зросла роль нації і національних цінностей. Людина виявилася заручником цивілізаційного процесу, ініціатором якого є вона сама. Разом з тим тільки в її силах звільнити себе. Час вимагає докорінної трансформації українського суспільства. Передусім змін потребує освіта, адже від її стану та впливовості залежить духовний, моральний, культурний, інтелектуальний рівень народу і ставлення до нього у світі.

Перед освітою ХХI ст. в Україні стоїть завдання утвердження національної свідомості та гідності молоді, місія якої розбудовувати культуру нашого суспільства та завершити державотворення. Для реалізації цього завдання педагогам потрібно усвідомити, що обравши для себе роль виховника, вони зобов’язались будувати власне життя так, щоб слугувати прикладом самовідданого служіння Богові і Батьківщині. Спільними зусиллями, у єднанні з батьками учнів та громадськістю, педагогічні працівники покликані забезпечувати національне виховання як історично зумовлену і створену самим народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності молодих поколінь, у процесі якої засвоюється культура нації, формується національна свідомість і досягається духовна єдність поколінь.

Програма навчально-виховного курсу «Козацько-лицарське виховання учнів» призначена для виховання українських школярів на засадах козацької педагогіки. Виховання козака – яскравий феномен української етнопедагогіки, у якому збережено найкращі духовні цінності наро­ду, досвід виховання, формування і навчання особистості, прогресивні й результативні форми допологового виховання, батьківської опіки немовлят і дітей до­шкільного віку, роботи з отроками, підлітками і юнаками та по­будови взаємин між дорослими.

Розроблена для загальноосвітніх навчальних закладів України програма козацько-лицарського виховання складається із трьох частин: козацько-лицарське виховання учнів початкової школи – козачат (ч.1), козацько-лицарське виховання учнів базової школи – джур (ч.2), козацько-лицарське виховання учнів старшої школи – молодих козаків та козачок (ч.3).
Актуальність упровадження програми

Проблема духовності є особливо важливою для сучасного українського суспільства, яке переживає кризу морально-етичних цінностей. Шлях до національної консолідації, формування нової суспільної солідарності в Україні перекривають як ідеологічна спадщина тоталітаризму, так і гострі соціальні протиріччя, тому ми говоримо про національну ідею як цементуючу субстанцію суспільства. Ідея України визріває в пластах народного духу, національної культури і є вінцем самоусвідомлення, самовизначеності народу. Вона - це також розуміння українцями унікальної окремішності серед інших народів світу. Місія школи - сприяти самоідентифікації учнів як українців, виховувати національно-свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій, зокрема, тих, що склалися у часи козацтва.

Головною метою програми козацько-лицарського виховання є набуття дитиною якостей, притаманних кращим представникам українського козацтва, духовне зростання хлопців і дівчат як палких патріотів, мужніх громадян Української держави, захисників рідної землі з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, широким світоглядом, сильним характером і високою мораллю.

Виховання козака-лицаря вимагає створення для учнів соціально-педагогічних умов, сприятливих для розвитку ключових компетентностей, націленості виховників на морально-духовне, громадянсько-патріотичне і військово-патріотичне виховання, участі учнів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій, військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джура").Основні завдання школи козацько-лицарського виховання:

 • ростити фізично загартованих, із міцним здоров’ям, дужих тілом і духом синів і дочок незалежної України;

 • плекати шляхетність і силу духу, моральні чесноти, почуття милосердя;

 • розвивати мужність і силу волі, уміння боротися зі злом і перемагати його;

 • пробуджувати віру, надію, любов, готовність творити добро і красу;

 • формувати соціально відповідальну поведінку, здатність діяти альтруїстично та співпрацювати для національного блага, уміння погоджувати особисті, приватні і загальнонаціональні, державні інтереси для підтримання соціальної злагоди;

 • виховувати господарів рідної землі та громадян Української держави, її захисників від ворожої агресії, мовної і культурної експансії;

 • конструювати науковий світогляд, історичну пам’ять та ідентичність українця;1

 • сприяти участі дітей у пізнанні культурного доробку нації і людства, їх творчій діяльності;

 • плекати козацький характер, створивши умови для оволодіння молоддю військово-спортивним мистецтвом козаків, освоєння актуальних сьогодні військових, політичних, господарських та мистецьких традицій українського козацтва.

Програма козацько-лицарського виховання учнів передбачає використання елементів козацької педагогіки, досвіду наших предків з виховання підростаючого покоління. Разом з тим її навчально-інформаційна основа - це збагачений додатковими відомостями зміст тих тем шкільних предметних програм, у яких висвітлюються культура тіловиховання та українського мовлення, історія запорізького козацтва і рідного краю, розуміння християнських цінностей та основ екології.

З метою розширення кругозору вихованців, формування у них світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів, у школі доцільно подбати про розвиток туристсько-краєзнавчої роботи, військово–прикладних видів спорту, відродження військово-спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, підготовку юнаків і дівчат до служби в лавах Збройних Сил України.

Реалізація програми козацько-лицарського виховання – спільне завдання вчителя-наставника, класного керівника та вчителів-предметників, керівників шкільних гуртків, секцій та клубів, бібліотекаря, соціального педагога і шкільного психолога, роботу яких слід скоординувати. Для досягнення цілей цієї програми доцільно активно залучати до її виконання батьків та громадських активістів, а в умовах початкової школи – ще й учнів старших класів.

Значна частина змісту програми може бути освоєна учнями на годині класного керівника. Рекомендуємо у кожному класі, спільнота якого (учні та батьки) за підтримки учителів обрала козацько-лицарське виховання, виділяти на освоєння змісту програми хоча б дві години класного керівника в місяць, одну – на теорію та одну – на практичні заняття. Більшість занять з дітьми повинні мати прикладне спрямування та відбуватися з елементами змагань й інтелектуальних ігор.

Загалом на засвоєння базового змісту програми у позаурочний час відводиться (орієнтовно):


Клас

Теорія (год)

Практика(год)

Всього(год)

1

10

10

20

2

10

10

20

3

10

10

20

4

10

10

20

5

10

10

20

6

10

10

20

7

10

10

20

8

10

10

20

9

10

10

20

10

10

10

20

Козацько-лицарське виховання відбувається також на уроках з різних навчальних предметів, коли вчитель опрацьовує із учнями теми, у яких відображено ті чи інші складові змісту цієї Програми, а також на групі продовженого дня, на заняттях гурткової роботи, факультативу тощо. Зокрема, у початковій школі для освоєння змісту програми козацько-лицарського виховання можна використати уроки читання, предмета «Я і світ», математики, основ здоров'я, малювання, фізкультури, співів (див. нижче).

Уроки козацько-лицарського виховання можна також проводити в інших форматах: як зустріч із військовослужбовцями, урочиста лінійка, виїзний виховний захід, наприклад, вистава, концерт, виготовлення сувенірів, написання листа, підготовка малюнків, екскурсія в історичний музей, відвідини меморіального комплексу тощо.

Уроки козацько-лицарського виховання можуть бути призначені не лише для всього класу, а й для дитячих груп різної чисельності. Виховники можуть також давати учням індивідуальні завдання.

Зміст Програми структурований за віковими категоріями учнів: у 1-2 класах початкової школи діти отримують загальні знання про козаків з метою їх зацікавлення, підготовки до прийняття рішення стати козачатами; цей підготовчий етап завершується посвятою у козачата (3 клас); у 3-4 класах учні розвивають якості козачат, після чого, у 5 класі, можуть бути посвячені в джури; у 5-8 класах вони виховуються як джури, щоб у 9 класі пройти посвяту у молоді козаки/козачки; виховання у старшій школі (9-11 клас) – це випрацювання козацького характеру та лицарських якостей юнака чи дівчини.

Розподіл змісту та годин у програмі є орієнтовним, школа або й окремий вчитель можуть змінювати його, плануючи козацько-лицарське виховання учнів з урахуванням регіональної специфіки.

Обов’язковий елемент уроків козацько-лицарського виховання – рефлексія, оцінювання учнями перебігу та обговорення результатів проведеного заходу.

Бальна оцінка за виконані учнями завдання не виставляється (за винятком тих, що виконувалися на уроках).

Перевірка та оцінювання компетентностей учнів як козачат, джур, молодих козаків і козачок здійснюється під час виконання ними практичних завдань, а також у формі вікторин, конкурсів та змагань.

Підсумок навчання на кожному з вказаних етапів доцільно підводити у жовтні, в день Покрови. У 3 класі - це урочиста посвята у козачата, у 5 –му – у джури, у 9 класі – у молоді козаки, козачки. Урочиста посвята може відбуватися і в інші святкові для українців або для місцевої громади, шкільної спільноти дні (вибір за навчальним закладом).

Для відзнаки козачат, джур, козаків і козачок варто у школі варто запровадити відповідну символіку, певний стрій тощо.

Перед посвятою в козачата, джури, молоді козаки та козачки учні здають іспит козацько-лицарської честі. Учні, які не витримали іспиту мають право на його перездачу та посвяту через рік або в інший спеціально визначений школою день.

Щороку, у квітні-травні козачата, джури та молоді козаки і козачки беруть участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).


Очікувані результати козацько-лицарського виховання

Освітньо-виховний аспект: сформовані моральні цінності, патріотизм, етнічна та національна самосвідомість, почуття любові до рідної землі, народу та родини; бажання сприяти соціально-культурному розвитку України; повага до прав людини, Конституції та Законів України, до державної символіки; особиста відповідальність, чесність, працьовитість; здоровий спосіб життя, прагнення фізичного та інтелектуального саморозвитку, духовного зростання; сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві.

Соціально-просвітницький аспект:  поширення знань про Батьківщину, рідний край, козацтво; вияви поваги до історичних діянь і культурних набутків українців як нації та народів, що проживали і проживають на теренах сучасної України; підтримка соціально незахищених родичів і земляків; турбота про сучасне і майбутнє України та людства.

Козаки та козачки знатимуть:

 • ключові факти історії України, козацтва і рідного краю;

 • визначні культурні здобутки та побутові традиції українців;

 • підтримувані сьогодні обряди і звичаї українського народу, найбільші церковні і народні свята;

 • найбільш відомі історичні та культурні пам’ятки рідного краю;

 • видатних діячів українського козацтва, культури, науки і мистецтва;

 • основи дитячого самоврядування;

 • основні аспекти спортивних єдиноборств, туризму, спортивного та туристського орієнтування;

 • основи стройової підготовки;

 • правила та види стрільби із пневматичної зброї;

 • види техніко-тактичних дій на місцевості;

 • основи надання долікарської допомоги, проведення рятувальних робіт;

 • санітарно-гігієнічні норми;

 • правила безпеки життєдіяльності учнів під час занять, екскурсій та змагань.

Козаки та козачки вмітимуть:

 • працювати з різними джерелами інформації;

 • збирати, фіксувати народознавчі матеріали;

 • проводити спостереження за природою, орієнтуватись на місцевості;

 • володіти базовими елементами народних єдиноборств;

 • подавати команди та діяти в строю;

 • стріляти із пневматичної зброї;

 • користуватись засобами індивідуального захисту;

 • облаштовувати привали, табори, біваки;

 • готувати страви національної кухні (куліш, борщ, кашу, деруни тощо);

 • розподіляти обов’язки у групі залежно від завдань;

 • організувати (спланувати, виконати посильну роль, оцінити) концерт, фестиваль, виставку, народознавчий захід;

 • надавати першу медичну допомогу;

 • виконувати творчі роботи тощо.


Козаки та козачки дотримуватимуться таких козацьких заповідей:

 • Любити батьків, бути вірним у коханні, дружбі, побратимстві, товаришуванні, цінувати Батьківщину та рідний народ.

 • Турбуватися про молодших, зокрема про дітей, про непрацездатних, літніх людей та людей похилого віку.

 • З особливою шанобливістю ставитися до Жінки (матері, дівчини, молодиці, бабусі).

 • Поважати Чоловіка (батька, юнака, чоловіка, дідуся)

 • Непохитно дотримуватись принципів народної моралі, поважати та захищати честь і гідність особи.

 • Відстоювати свободу і незалежність особи, народу, держави, соборність українських земель.

 • Жертвувати на будівництво та утримання храмів, закладів освіти та культури, просвітню діяльність, зведення меморіалів, реставрацію пам'яток історії та культури.

 • Виявляти принциповість і непримиренність до зла, аморальності.

 • Цілеспрямовано й систематично розвивати фізичні та духовні сили, зокрема, непохитну силу волі та непоборну силу духу, здатність займатися самопізнанням і самовдосконаленням.

 • Скрізь чинити правдиво та благородно, виявляти доброчинність та милосердя (співчуття та готовність допомагати слабким, безпомічним та беззахисним), бути милостивим до недругів.

 • Дбати про глибоку історичну пам'ять, розвиток національних традицій, звичаїв, обрядів, національну гідність і гордість.

 • Берегти довкілля: рослинний і тваринний світ, землю, воду, клімат, піклуватися про ресурсозбереження та відтворення природних ресурсів України.

 • Нарощувати особистий внесок у зростання добробуту рідного народу, розвиток національної культури та духовності. Ідеал козака, козачки

Духовно багата, інтелектуально розвинута, зорієнтована на творчу діяльність критично мисляча особистість зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю, здатна реалізувати себе у сучасному суспільстві та знайти особисте щастя.


Частина 1. Програма козацько-лицарського виховання учнів початкової школи
Особливості Програми для учнів початкової школи

Початкова освіта в Україні забезпечує соціалізацію дітей 6 (7-и) – 11-и років (молодший шкільний вік). Очікуваними результатами навчання у початковій школі є формування в учнів повноцінних читацьких, мовленнєвих, обчислювальних умінь і навичок; стійке бажання й початкові уміння вчитися; позитивний досвід спілкування й співпраці з однолітками та старшими у різних видах діяльності; воля до самовираження у творчих видах завдань.

Не менш важливими для успішної соціалізації дитини є результати її виховання. Ще видатний український педагог Г.Ващенко наголошував, що початкова школа «мусить використовувати кожний момент своєї роботи не тільки для того, щоб дати учням знання, а й для того, щоб виховувати з них повновартісних, всебічно розвинутих людей і добрих громадян своєї батьківщини».

Організовуючи виховання учнів початкової школи, важливо пам’ятати, що кожна дитина прагне самоствердження себе як людини. Її самоствердження відбувається за допомогою дорослих, якщо ті будують свої відносини з нею як вчинкову активність, створюючи вчинкове середовище. Перша фаза самоствердження, яка триває, орієнтовно, до віку у п'ятнадцять років, характеризується тим, що дитина не ставить перед собою якихось життєвих цілей, задовольняючись тим, що розвиває свої фізичні і розумові здібності.

Щоб успішно виховувати, учителі початкових класів повинні знати і враховувати, який вплив на дитину молодшого шкільного віку мають зовнішні щодо неї фактори та її (дитини) психофізичний розвиток. Ключові фактори впливу на виховання учнів 1 – 4 класів, які не можна ігнорувати, такі:


 • якість шкільного життя;

 • зміст навчальних планів, програм і підручників;

 • авторитет вчителя;

 • думка батьків та сімейні звичаї і традиції2.

Дітям 6-11 років властиві пластичність психіки, допитливість, щирість і безпосередність; чуйність, довірливість, товариськість, підвищена сприятливість до виховних впливів, щедра емоційність, нестійкість уваги, ситуативність поведінки, швидка втомлюваність, захоплення ігровою діяльністю, потяг до самостійності й самоутвердження, конкретність й образність мислення.

І хлопчики, і дівчатка молодшого шкільного віку здатні до активної розумової праці та швидкого запам’ятовування прочитаного, побаченого чи почутого. Разом з тим, організована цілеспрямована діяльність, до якої спонукає школа, суттєві зміни у становищі дитини серед навколишніх людей, нові для неї стосунки та заняття, насамперед, учіння, зміни у режимі праці і відпочинку, нові, пов’язані із шкільним життям обов’язки вимагають інтенсивності у формуванні характеру та постійних виявів сили волі. Дитині потрібні час, увага та підтримка, щоб адаптуватись до нового для неї способу життєдіяльності, інакше шкільне навантаження може виявитись надмірним, викличе підсвідомий спротив і небажання «ходити в школу».

Тому виховання молодшого школяра це, насамперед, формування ключових для дитини допубертатного періоду рис характеру:


 • допитливості;

 • сумлінності;

 • наполегливості;

 • витривалості;

 • упевненості (раціонального оптимізму);

 • організованості (дисциплінованості);

 • комунікативності (соціального інтелекту).

Найбільш важливим для дітей цього віку є моральне виховання, розвиток моральних суджень учнів. Саме на завершальному етапі дошкільного виховання дитина змінює своє ставлення до правил соціальної поведінки. Першокласник, як правило, уже не керується у вчинках правилами, що ґрунтуються виключно на його бажаннях. Ці правила бачаться йому як своєрідний моральний імператив. Від них ніхто не має права відступати, оскільки вони встановлені авторитетними для дитини особами – Богом, батьками, вчителем.

Упродовж навчання в початковій школі учні мають просунутись у своєму моральному розвитку від доморального рівня (ставлення дитини до власного вчинку визначається ставленням інших) до рівня моралі конвенціональної рольової конформності (за Л.Кольбергом), коли дитина переконана, що дотримання узятих на себе зобов’язань, загальноприйнятих норм, законослухняність – обов’язкові. Виховники зобов’язані подбати, щоб характерна для молодшого шкільного віку ініціативність не ущемлялася частим переживанням гострого почуття провини.

У молодшій школі активно застосовуються методи спрямовані на організацію діяльності та формування навичок моральної поведінки: вправи та привчання, переконування, приклад, вимогу. Слід враховувати, що діти молодшого шкільного віку порівняно швидко засвоюють правила поведінки на уроці, на перерві, в їдальні і т. д., однак, не маючи навичок їх використання, часто порушують ці правила. Для формування потрібних учням навичок виховники мають розробити і застосувати цілі системи вправ. Важливо створювати виховні ситуації, що мають реальний життєвий сенс, або вдаватися до ігрових методів, поступово (по класах) ускладнюючи завдання для вихованців.

Привчаючи учнів до тих чи інших правил поведінки, важливо використовувати переважно позитивні (прохання, вияви довіри, схвалення) або нейтральні (порада, натяк, умова) вимоги. Діти молодшого шкільного віку старанні та працелюбні, тож часте використання негативної вимоги (осуд, недовіра, погроза) сприятиме формуванню у них комплексу неповноцінності. Про це, зокрема, писав О.Духнович: «Дитина є в собі м'яке створіння, серденько в неї легко приймаюче, або все приймаюче, і м'яке буває, як віск, котрий відбиває образ притиснутої до нього печатки».

Соціально-психологічні особливості учнів молодшої школи визначають також специфіку оцінювання їхньої вихованості (поведінки). У початковій школі повинні превалювати не емоційні, а логічні, описові оцінки (факт - судження). Доцільно також регулярно висловлювати (усно і письмово) судження - прогнози про здібності, потенційну обдарованість учнів. У формі рекомендацій їх має почути / прочитати не лише учень, а й його батьки.

Виставляти бальну оцінку за поведінку недоцільно.


Навчально-тематичний план

курсу козацько-лицарського виховання

на виховних годинах та групі продовженого дняза/п

Загальні теми для учнів 1 – 4 класів

Кількість годин

Теорія

Практика

Всього

І.

Родинний урок-презентація малого українця/україночки, нащадка козацького роду.

1

1

2

ІІ.

Короткі відомості про історію козацтва (відповідно до вікової категорії дітей). Духовні цінності козацтва.

1

1

2

ІІІ.

Козацьке самоврядування та військові звання. Роль жінки у козацькому гурті.

1

1

2

ІV.

Осередки проживання козаків, їх житло та оборонні споруди.

1

1

2

V.

Козацький одяг.

1

1

2

VI.

Козацьке військове спорядження і знаряддя праці. Тактика бою та робочий день козака.

1

1

2

VII.

Засоби пересування козаків на суші і на морі.

1

1

2

VIII.

Козацькі клейноди та нагороди.

1

1

2

IX.

Козацька їжа.

1

1

2

X.

Козацькі ігри та розваги.

1

1

2

Усього за навчальний рік у кожному класі

10

10

20Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма козацько-лицарського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПедагогічні погляди Г. С. Сковороди
Козацько- лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний ліцей
Програма козацько-лицарського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconОсновні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів І. Пояснювальна записка
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка