Програма міжнародної науково-практичної конференції " Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи"Скачати 163,52 Kb.
Дата конвертації22.03.2018
Розмір163,52 Kb.
ТипПрограмаІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

імені М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ

ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН в УКРАЇНІ (UNFPA)


ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної

конференції
Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи”

17-18 грудня 2013 рокуКиїв, Україна

Організаційний комітет конференції:
Співголови організаційного комітету:

Лібанова Е.М. – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України;

Нузхат Есан – Представник Фонду Народонаселення ООН в Україні.

Члени організаційного комітету:

Вишневський А.Г. – директор Інституту демографії Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», доктор економічних наук.

Власенко Н.С. – заступник голови Державної служби статистики України.

Гладун О.М. – заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук.

Колот А.М. – проректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор.

Курило І.О. – завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень

імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук.

Макарова О.В. – заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук.

Малиновська О.А. – головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор наук з державного управління.

Пирожков С.І. – надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Молдова, академік НАН України.

Романюк М.Д. – декан економічного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, професор.

Садова У.Я. – завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор.

Стешенко В.С. – головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор.

Черніченко В.В. – учений секретар Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук.


17 грудня
09.00-10.00 – Реєстрація учасників

(конференц-зала, 11-й поверх)

10.00-10.30 – Відкриття конференції
Лібанова Елла Марленівна директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, Київ, Україна
Нузхат Есан – Представник Фонду Народонаселення ООН в Україні.
Пирожков Сергій Іванович – надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Молдова, академік НАН України, Київ, Україна

Регламент: виступ – 15 хвилин, обговорення – 10 хвилин
10.30-13.05 – Перше засідання
Модератор: Лібанова Елла Марленівна

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, Київ, Україна
Основні доповідачі:
10.30-10.55

Лібанова Елла Марленівна

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, Київ, Україна
Демографічні зрушення в контексті соціального розвитку
10.55-11.20

Вишневский Анатолий Григорьевич

Директор Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор экономических наук, Москва, Россия
Наблюдаемые демографические тенденции в свете демографической теории

11.20-11.50 – Перерва
11.50-12.15

Stankuniene Vladislava

Vytautas Magnus University, Faculty of Social Sciences, Head of Demographic Research Centre, Dr. habil., professor, Kaunas, Lithuania
Sociodemographic differencies of fertility intentions in the context of low fertility in Lithuania
12.15-12.40

Пальян Зінаїда Оганесівна

Доцент кафедри статистики та демографії Київського національного університет імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент, Київ, Україна
Демографічні зміни в Україні: сучасні особливості та очікування
12.40-13.05

Позняк Олексій Володимирович

Завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук, Київ, Україна
Трансформації міграційних процесів
13.05-14.05 – Обід
14.05-18.00 – Друге засідання
Модератор: Лібанова Елла Марленівна

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, Київ, Україна
Основні доповідачі:
14.05-14.30

Sydorenko Olexandr

European Centre for Social Welfare policy and Research, Senior Advisor, PhD., Wien, Austria
Старение в Европе: региональные особенности
14.30-14.55

Курило Ірина Олексіївна

Завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, Київ, Україна
Особливості старіння та становище літніх жінок в Україні
14.55-15.20

Гладун Олександр Миколайович

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, Київ, Україна
Вплив соціальних катастроф ХХ століття на статево-вікову структуру населення України
15.20-15.45

Палій Олена Михайлівна

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук, Київ, Україна
Демографічні хвилі і соціальна політика
15.45-16.15 – Перерва
16.15-16.40

Елизаров Валерий Владимирович

Руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры демографии НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук, Москва, Россия
Демографическая политика в России: цели, результаты, перспективы.

16.40-17.05

Архангельский Владимир Николаевич

Заведующий сектором теоретических проблем воспроизводства и политики населения Центра по изучению проблем народонаселения Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, Москва, Россия
Оценка демографической результативности мер помощи семьям с детьми в России
17.05-17.30

Рингач Наталія Олександрівна

Головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор наук з державного управління, Київ, Україна
Комплексна оцінка демографічних втрат внаслідок передчасної смертності в Україні
17.30-18.00

Кивачук Анна Анатольевна

Научный сотрудник Центра демографических исследований Национального института экономических исследований АНМ, Кишинёв, Молдова
Демографический потенциал Приднестровья: проблемы и тенденции развития
18 грудня
10.00-10.10 Відкриття засідання
Макарова Олена Володимирівна

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, Київ, Україна
10.10-14.00 – Трете засідання
Модератор: Макарова Олена Володимирівна

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, Київ, Україна
Основні доповідачі:
10.10-10.35

Макаренко Ігор Петрович

Директор Інститут еволюційної економіки, кандидат економічних наук, Київ, Україна
Моделювання соціально-економічних криз

10.35-11.00

Бистряков Ігор Костянтинович

Завідувач відділу ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», доктор економічних наук, професор, Київ, Україна
Demos, ethos, ekos: oeconomikus
11.00-11.25

Грішнова Олена Антонівна

Професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, Київ, Україна
Демографічні передумови сучасного зростання ролі людського і соціального капіталу

11.25-11.50

Макарова Олена Володимирівна

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук
Людський розвиток у регіонах України: динаміка та закономірності зрушень
11.50-12.20 – Перерва

12.20-12.45

Цимбал Олександр Іванович

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, Київ, Україна
Трансформація зайнятості населення в контексті соціально-демографічних зрушень в Україні
12.45-13.10

Лісогор Лариса Сергіївна

Завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук
Розвиток ринку праці України у контексті трансформації міграційних процесів
13.10-13.35

Кравченко Ірина Семенівна

Проректор Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наук, професор, Київ, Україна.
Особливості взаємодії ринків праці ЄС та України

13.35-14.00

Злотников Анатолий Геннадиевич

Заведующий кафедрой Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук, доцент, Гомель, Беларусь
Демографические ориентации населения и перспективы демографического развития Беларуси

У обговоренні доповідей візьмуть участь:

Ахаладзе Микола Георгійович – д-р мед. наук., професор, головний науковий співробітник, ДУ «Інститут геронтології НАМН України імені Д.Ф Чеботарьова

Бабич Любов Михайлівна – доцент кафедри економічної теорії, канд. екон. наук, доц., Хмельницький національний університет (ХНУ)

Бабич Михайло Степанович – доцент кафедри економічної теорії, заступник декана, канд. екон. наук, доц., Хмельницький національний університет (ХНУ)

Барановський Микола Олександрович – завідувач кафедри географії, д р географ. наук, професор, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Бараняк Ігор Євгенович – провідний інженер, Інститут регіональних досліджень НАН України

Бачинська Марія Володимирівна – молодший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України

Біль Мар’яна Михайлівна – науковий співробітник, канд. з держ. упр., Інститут регіональних досліджень НАН України

Бондар Наталія Олександрівна – старший викладач, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, «ХАІ», факультет «Економіки і менеджменту», кафедра «Фінанси»

Бортнік Світлана Миколаївна – доцент кафедри економіки і безпеки підприємства, канд. екон. наук, доц., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Брінцева Олена Григоріївна – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, канд. екон. наук ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Бурлуцький Сергій Віталійович – старший науковий співробітник відділу проблем просторового розвитку економіки, д р екон. наук, доцент Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Василик Алла Володимирівна – канд. екон. наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Василюк Дмитро Ярославович – аспірант кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатський національний університет

Вільчинська Оксана Миколаївна – асистент кафедри статистики Львівський національний університет імені Івана Франка

Гальків Любов Іванівна – д р екон. наук, доцент Львівська комерційна академія

Горобець Оксана Михайлівна – науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем, канд. екон. наук, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Гриненко Анатолій Михайлович – професор кафедри управління персоналом та економіки праці, канд. екон. наук, доцент ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Гринькевич Ольга Степанівна – доцент кафедри статистики, канд. екон. наук, доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

Грішнова Олена Антонівна – д р екон. наук, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гукалова Ірина Володимирівна – д р географ. наук, старший науковий співробітник, Інститут географії НАН України

Діденко Юлія Юріївна – канд. екон. наук, доц., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, «ХАІ», доцент

Западнюк Світлана Олександрівна – старший науковий співробітник, канд. географ. наук, Інститут географії НАН України, відділ картографії

Заюков Іван Вікторович – канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний технічний університет

Ільїч Людмила Миколаївна – канд. екон. наук, доцент, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Карлін Микола Іванович – завідувач кафедри фінансів та оподаткування, д р екон. наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кирилюк Володимир Вікторович – асистент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Коваленко Олександр Сергійович – Завідувач відділом, д р мед. наук, професор, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України

Коваль Лариса Антонівна – завідувач кафеди, канд. екон. наук, доцент ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Ковач Леся Леонідівна – науковий співробітник, канд. істор. наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Коленда Наталія Вікторівна – доцент кафедри менеджменту, канд. екон. наук, доц., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Коровчук Любов Ігорівна – аспірант Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Костенко Микола Анатолійович – асистент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кравченко Ірина Семенівна – проректор з навчально-методичної роботи Університету Банківської Справи НБУ, д р екон. наук, професор

Кривова Ольга Анатоліївна – науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України

Куліков Геннадій Тимофійович – головний науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці, д р екон. наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Левчук Наталія Михайлівна – д р екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Любохинець Лариса Сергіївна – Доцент кафедри економічної теорії, заступник декана факультету економіки та управління з наукової роботи, канд. екон. наук, доц., Хмельницький національний університет (ХНУ)

Макаренко Наталія Юріївна – науковий співробітник, канд. істор. наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. акад. І.Ф. Кураса

Махсма Марія Борисівна – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Махонюк Олександр Володимирович – провідний інженер, Інститут регіональних досліджень НАН України

Мельничук Ольга Петрівна – здобувач, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Мельничук Дмитро Петрович – канд. екон. наук, доцент, докторант Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Міщук Галина Юріївна, канд. екон. наук, доцент, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

Новак Ірина Миколаївна – канд. екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Овчиннікова Олена Русланівна – канд. екон. наук, доцент, Хмельницький національний університет, кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Онищук Віталій Михайлович – д р соціол. наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Орлова Анна Анатоліївна – канд. екон. наук, старший викладач кафедри економіки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет

Пальоха Олександр Юрійович – студент 4 курс, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Пасічник Олексій Анатолійович – магістр, Хмельницький національний університет, аспірант

Семенов В.В. – канд. екон. наук, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Покляцький Сергій Анатолійович – канд. географ. наук, Інститут географії НАН України, науковий співробітник відділу природокористування та збалансованого розвитку

Поплавська Ольга Віталіївна – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет (ХНУ)

Редькіна Ганна Михайлівна – канд. політ. наук, доц., Дніпродзержинський державний технічний університет, доцент.

Романюк Ірина Петрівна – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Семикіна Анна Валеріївна – аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

Семикіна Марина Валентинівна – д р. екон. наук, проф, завідувач кафедри економіки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет

Середа Наталія Ігорівна – канд. географ. наук, старший науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України

Синьогуб Світлана Анатоліївна – Провідний економіст відділу соціально-демографічної статистики, Інститут демографії та соціальних досліджень

імені М.В.Птухи Національної академії наук України

Смалійчук Ганна Володимирівна – асистент кафедри управління персоналом і економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Соломчак Тетяна Ярославівна – здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Сороко Екатерина Ивановна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования г. Минск

Стожок Людмила Григорівна – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Теслюк Роман Тадейович – канд. географ. наук, старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України

Ткаченко Лідія Григорівна – канд. екон. наук, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, провідний науковий співробітник

Турчина Валентина Михайлівна – канд. екон. наук, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Фрасолович Роман Едуардович – студент 4 курсу, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Цвігун Інна Анатоліївна – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин, Подільський державний аграрно-технічний університет

Чвертко Людмила Андріївна – канд. екон. наук, доц., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту

Черчик Лариса Миколаївна – завідувач кафедри менеджменту, д р екон. наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Чорна Вікторія Олександрівна – викладач кафедри соціології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Шатравка Олена Олександрівна – асистент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, «ХАІ»

Швець Павло Анатолійович – канд. екон. наук, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Швидка Ганна Юріївна – головний економіст, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Шушпанов Дмитро Георгійович – доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки, канд. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет (ТНЕУ)

Щеглюк Світлана Дмитрівна – канд. екон. наук, старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України
14.00-14.30 – Обговорення рекомендацій, підведення підсумків, закриття конференції.
14.30-15.00 – вечірня кава
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconМіжнародна науково-практична конференція
У виданні вміщено програму Міжнародної науково-практичної конференції «іv міждисциплінарні гуманітарні читання»
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А
Програма міжнародної науково-практичної конференції \" Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи\" iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка