Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії»Сторінка4/10
Дата конвертації13.02.2018
Розмір2,01 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Проведення психологічного консультування Консультація починається з особистої зустрічі психолога-консультанта з клієнтом. Консультанту або його помічнику рекомендується зустрічати клієнта, стоячи біля входу в приміщення консультації, де проводитиметься консультування. Зустрічаючий повинен першим представитися клієнту і, якщо це необхідно, проводити його і посадити на те місце, де він повинен знаходитися під час консультування. Далі, перш ніж починати розмову з клієнтом по суті його справи - по тій проблемі, з якою він звернувся в психологічну консультацію, - слід, розташувавшись поруч з клієнтом, зробити невелику паузу в розмові для того, щоб клієнт зміг заспокоїтися і налаштуватися на майбутню розмову . Як тільки клієнт заспокоїться і психологічно буде готовий слухати консультанта, можна починати змістовна розмова про проблему клієнта.

Бесіду з клієнтом слід починати зі знайомства з ним як з людиною, уточнюючи те, що важливо для консультування, але не зазначено в картці клієнта. При необхідності консультант може розповісти клієнтові і дещо про себе. Після завершення процедури загального знайомства консультант може запропонувати клієнту розповісти про те, що його хвилює, і уважно, терпляче і доброзичливо вислухати його. Час від часу психолог-консультант може задавати клієнтові питання, уточнюючи дещо для себе, але не заважаючи клієнту в його сповіді. Необхідно стежити за тим, щоб питання психолога-консультанта не збивали клієнта з думки, не викликали в нього роздратування, напруги, опору, не породжували бажання перервати розмову або ж просто перевести його на формальні рейки або на іншу тему.

Консультант під час слухання клієнта повинен запам'ятовувати імена, дати, факти, події та багато іншого, що важливо для розуміння особистості клієнта, для пошуку оптимального вирішення його проблеми, вироблення правильних і ефективних висновків і рекомендацій.
Найкраще запам'ятовувати інформацію, що надходить від клієнта, без її письмової фіксації. Однак якщо психолог-консультант не цілком упевнений у своїй пам'яті, то, попросивши на те дозвіл клієнта, він цілком може робити короткі письмові записи почутого від клієнта, в тому числі і під час сповіді. До кінця розповіді-сповіді клієнта у психолога-консультанта вже має скластися певне уявлення про суть проблеми клієнта, а також припущення про можливі причини проблеми та способи її вирішення. Усім цим психолог-консультант повинен безпосередньо поділитися з клієнтом по закінченні сповіді і після порівняно невеликої паузи, яка зазвичай необхідна для того, щоб консультант зібрався з думками, а клієнт налаштувався на уважне слухання консультанта.

Далі розмова продовжує психолог-консультант, а клієнт, слухаючи його, може задавати цікавлячі його питання й, якщо він цього забажає, доповнювати свою сповідь. Крім того, в цій частині консультації клієнт може висловлювати свою думку про те, що сам почує від психолога-консультанта.


Іноді психологу-консультанту недостатньо того, що про себе і про свою проблему розповів в сповіді клієнт. Для того, щоб зробити більш правильні висновки і сформулювати обгрунтовані рекомендації щодо суті та вирішення проблеми клієнта, психолога-консультанта іноді буває потрібна додаткова інформація про нього.

У цьому випадку, перш ніж формулювати свої висновки і висновки, психолог-консультант проводить додаткову бесіду з клієнтом або іншими особами, що мають відношення до проблеми, яка виникла у клієнта, і здатними представити корисну для консультування інформацію.

Про те, що психолог-консультант збирається розмовляти з іншими особами про проблему клієнта, він повинен заздалегідь поінформувати самого клієнта і запитати у нього на це дозвіл. Іноді для прийняття рішення про проблему клієнта психолога-консультанта може знадобитися провести додаткове обстеження клієнта за допомогою ряду психологічних тестів. У цьому випадку консультант повинен пояснити клієнту необхідність проведення такого обстеження, вказавши, зокрема, в чому воно буде складатися, скільки часу на нього знадобиться, як воно буде проходити і які результати воно може дати. Важливо також заздалегідь сказати клієнту про те, як, де і ким можуть бути або реально будуть використані результати його психологічного обстеження. Якщо клієнт не дає згоду на проведення психологічного тестування, то психолог-консультант не повинен на цьому наполягати. Разом з тим він зобов'язаний - якщо це насправді так - попередити клієнта про те, що його відмова брати участь у психологічному тестуванні може утруднити осмислення його проблеми і знаходження її оптимального рішення.

Весь процес психологічного консультування з початку і до кінця можна представити у вигляді послідовності основних етапів консультування, кожен з яких в ході консультування по-своєму необхідний, вирішує якусь приватну задачу і має свої специфічні особливості.

Основні етапи проведення психологічного консультування наступні:
1.Підготовчий етап. На цьому етапі психолог-консультант знайомиться з клієнтом за попереднім записом, наявної про нього в реєстраційному журналі, а також з тієї інформації про клієнта, яку можна отримати від третіх осіб, наприклад від працівника психологічної консультації, який брав заявку від клієнта на проведення консультації. На даному етапі роботи психолог-консультант, крім того, сам готується до проведення консультації, виконуючи практично все те, про що йшла мова в попередньому розділі даної глави. Час роботи психолога-консультанта на цьому етапі становить зазвичай від 20 до 30 хв.

2.Настроювальний етап. На даному етапі психолог-консультант особисто зустрічає клієнта, знайомиться з ним і налаштовується на спільну роботу з клієнтом. Те ж саме зі свого боку робить клієнт. У середньому цей етап за часом, якщо все інше вже підготовлено для проведення консультації, може займати від 5 до 7 хв.

3.Діагностичний етап. На даному етапі психолог-консультант вислуховує сповідь клієнта і на основі її аналізу прояснює, уточнює проблему клієнта. Основний зміст даного етапу складає розповідь клієнта про себе і про свою проблему (сповідь), а також психодіагностика клієнта, якщо виникає необхідність її проведення для уточнення проблеми клієнта і пошуку оптимального її розв'язання. Досить точно встановити час, необхідний для проведення даного етапу психологічного консультування, не представляється можливим, так як багато чого в його визначенні залежить від специфіки проблеми клієнта і його індивідуальних особливостей. Практично цей час складає як мінімум одну годину, виключаючи час, необхідний для проведення психологічного тестування. Іноді даний етап психологічного консультування може займати від 4 до 6-8 ч.

4.Рекомендаційний етап. Психолог-консультант, зібравши на попередніх етапах необхідну інформацію про клієнта і його проблеми, на даному етапі разом з клієнтом виробляє практичні рекомендації щодо вирішення його проблеми. Тут ці рекомендації уточнюються, прояснюються, конкретизуються у всіх істотних деталях. Середній час, зазвичай витрачається на проходження цього етапу психологічного консультування, складає від 40 хв до 1 год

5.Контрольний етап. На даному етапі психолог-консультант і клієнт домовляються один з одним про те, як буде контролюватися і оцінюватися практична реалізація клієнтом отриманих ним практичних порад і рекомендацій. Тут же вирішується питання про те, як, де і коли психолог-консультант і клієнт надалі зможуть обговорювати додаткові питання, які можуть виникнути в процесі виконання вироблених рекомендацій. В кінці цього етапу, якщо в цьому виникне необхідність, психолог-консультант і клієнт можуть домовитися один з одним про те, де і коли вони зустрінуться в наступний раз. У середньому робота на даному, завершуючому етапі психологічного консультування проходить протягом 20-30 хв.

Якщо підсумувати все, сказане вище, то можна встановити, що на проходження всіх п'яти етапів психологічного консультування в середньому може знадобитися (без часу, відведеного на психологічне тестування) від 2-3 до 10-12 г.Процедури психологічного консультування

Під процедурами психологічного консультування розуміються групи об'єднаних за цільовим призначенням прийомів ведення психологічного консультування, з допомогою яких вирішується одна з приватних завдань психологічного консультування. Від продуманості процедур психологічного консультування безпосередньо залежить його результативність.


Оскільки процедури зазвичай пов'язані з конкретними етапами психологічного консультування, то ми будемо їх виділяти і розглядати в зв'язку з тими етапами, які були виділені і описані в попередньому параграфі.

На першому етапі психологічного консультування, як правило, не виділяються і не застосовуються ніякі спеціальні процедури. На другому етапі застосовуються процедури зустрічі з клієнтом, загального, емоційно-позитивного настрою клієнта на проведення консультації, зняття психологічних бар'єрів спілкування психолога-консультанта з клієнтом.


Процедура зустрічі клієнта включає в себе спеціальні дії, що здійснюються психологом-консультантом під час зустрічі клієнта, включаючи його привітання, проводи на місце, де він повинен буде знаходитися під час проведення консультації. До цієї процедури відноситься також вибір самим психологом-консультантом місця свого розташування по відношенню до клієнта під час початку розмови з ним, прийоми встановлення психологічного контакту консультанта з клієнтом, перші слова, які вимовляє психолог-консультант, починаючи свою розмову з клієнтом. У наступному розділі, названої «Техніка психологічного консультування», ми докладніше, з відповідними прикладами розглянемо зазначені прийоми.

Дана процедура включає в себе й інші конкретні прийоми і дії, за допомогою яких психолог-консультант з самого початку консультації намагається справити на клієнта найбільш сприятливе враження і створити в нього забезпечує успіх консультації настрій.

Більшість клієнтів, які звертаються в психологічну консультацію, має психологічні бар'єри і комплекси, які перешкоджають нормальному спілкуванню з людьми, в тому числі і з психологом-консультантом. Особливо сильно негативна дія подібних бар'єрів і комплексів проявляється в незнайомій обстановці, наприклад при першій зустрічі психолога-консультанта з клієнтом, в очікуванні непростої розмови клієнта з незнайомою людиною - консультантом - про свої, глибоко особисті проблеми. Для нейтралізації можливого негативного дії комплексів і зняття психологічних бар'єрів використовується процедура «зняття психологічних бар'єрів». При застосуванні цієї процедури психолог-консультант з допомогою спеціальних дій і прийомів заспокоює клієнта, створює для нього ситуацію психологічної безпеки, розкріпачує його, вселяє в нього впевненість, викликає довіру до себе.

Загальний емоційно-позитивний настрій клієнта на майбутню консультацію забезпечується не тільки за допомогою описаної вище процедури - вона в основному тільки настроюватися клієнта, заспокоює його, - але також за допомогою застосування особливої ​​процедури, що переслідує зазначену мету. В рамках даної процедури можна, зокрема, застосовувати спеціальні прийоми, що піднімають настрій у клієнта, що викликають у нього позитивні емоційні переживання. На третьому етапі психологічного консультування активно працює процедура так званого емпатичних слухання, а також процедури активізації мислення і пам'яті клієнта, процедури підкріплення, прояснення думки клієнта і психодіагностичні процедури (їх ми розглянемо далі, в п'ятому розділі підручника).

Процедура емпатичних слухання включає в себе два взаємозалежних моменти: емпатію і слухання, які в даному випадку взаємно один одного доповнюють. Слухання полягає в тому, що, відмовившись на час від власних думок і переживань, психолог-консультант повністю зосереджує свою увагу на клієнті, на те, що він говорить. Завдання емпатичних слухання полягає в досить глибокому, емоційному розумінні клієнта - такому, яке дозволило б психологу-консультанту особисто сприйняти і до кінця зрозуміти все те, про що йому говорить клієнт, а також придбати здатність думати і переживати те, що відбувається так само, як його переживає сам клієнт (емпатичний момент слухання).

Під час емпатичного слухання клієнта психолог-консультант психологічно ототожнює себе з клієнтом, але одночасно, залишаючись у своїй ролі, продовжує думати, аналізувати, роздумувати над тим, що йому говорить клієнт. Це, однак, роздуми особливого роду - такі, в процесі яких психолог-консультант, вживаючись в образ клієнта, переживаючи і відчуваючи те, що він говорить, психологічно оцінює і намагається зрозуміти не себе в образі клієнта, а клієнта в його власному образі. Це і є те, що називається емпатичних слухання. Воно являє собою основну процедуру другого етапу психологічного консультування.

Процедурою активізації мислення і пам'яті клієнта називається система прийомів, в результаті застосування якої активізуються, стаючи більш продуктивними, когнітивні процеси клієнта, зокрема його пам'ять і мислення, пов'язані з обговорюваною проблемою, з пошуком її оптимального практичного вирішення. Клієнт в результаті застосування даної процедури починає точніше і повніше згадувати події, факти, що мають відношення до його проблеми, відкриває для самого себе і уважно слухаючого його психолога-консультанта те, що раніше було приховано від свідомості. До процедури активізації мислення можуть бути віднесені такі прийоми, як підтвердження слухає, в даному випадку психологом-консультантом, точки зору мовця - клієнта, вираз певного, частіше всього позитивного, ставлення до того, про що він повідомляє, надання клієнтові практичної допомоги в разі виникнення у нього утруднень в правильному оформленні висловлювання. Сюди ж можна віднести заповнення психологом-консультантом невиправданих, що вводять в замішання самого клієнта пауз в його промові для забезпечення її зв'язності і зняття психологічних бар'єрів, постановка перед клієнтом навідних запитань, які нагадують йому про те, що слід говорити далі, стимулюючих пам'ять і мислення клієнта. Процедура підкріплення полягає в тому, що, слухаючи клієнта, психолог-консультант час від часу - найчастіше тоді, коли сам клієнт шукає підтримку з боку консультанта - словами, жестами, мімікою, пантомімікоі та іншими доступними екстра і паралінгвістичні засоби висловлює згоду з тим, що говорить клієнт, схвалює, підтримує його.

Процедура прояснення психологом-консультантом думки клієнта полягає в тому, що консультант час від часу вступає в діалог з клієнтом в процесі вислуховування його сповіді в тих випадках, коли думка клієнта йому не зовсім зрозуміла або неточно виражена самим клієнтом, прояснює вголос для себе думку клієнта або допомагає йому більш точно її сформулювати. Необхідність використання цієї процедури найчастіше виникає тоді, коли очевидно, що сам клієнт не цілком задоволений тим, що і як він говорить психологу-консультанту.

На четвертому етапі проведення психологічного консультування можуть використовуватися наступні процедури: переконання, роз'яснення, пошук взаємоприйнятного рішення, уточнення деталей, конкретизація. Всі ці процедури пов'язані з доведенням до свідомості клієнта тих рад і практичних рекомендацій, які разом з ним виробляє психолог-консультант. Мета відповідних процедур полягає в тому, щоб домогтися максимально повного і глибокого розуміння клієнтом тих висновків і рішень, до яких приходить психолог-консультант, а також у тому, щоб мотивувати клієнта на виконання цих рішень.

Переконання - це процедура, заснована на логічно бездоганно аргументовані докази клієнтові правильності того, що йому в результаті тривалої роботи з ним пропонує психолог-консультант. Переконання включає в себе аргументи, факти, логіку докази, зрозумілу, доступну і досить переконливу для клієнта. Роз'яснення - це процедура, що включає в себе розгорнуте, конкретне виклад, пояснення клієнтові тих думок, які у зв'язку з його проблемою виникають у психолога-консультанта. Тут психолог-консультант свідомо веде діалог з клієнтом таким чином, щоб стимулювати різноманітні питання до себе з його боку і дати на ці питання грунтовні відповіді. Пропонуючи ці відповіді, психолог-консультант одночасно уважно спостерігає за клієнтом і шукає з його боку очевидні підтвердження того, що клієнтові зрозуміло те, що йому говорять. Під процедурою, званою «пошук взаємоприйнятного рішення», мається на увазі наступне. Нерідко в процесі проведення психологічного консультування виникає така ситуація, коли клієнта не влаштовують пропозиції консультанта. У цьому випадку необхідно шукати інше, більш прийнятне для клієнта рішення його проблеми.

Дана процедура включає в себе такі прийоми, як пропозиція альтернативних варіантів рішення, залишення за клієнтом права остаточного вибору того рішення, яке його влаштовує, уточнення, прояснення деталей того, що не влаштовує клієнта в пропонованому рішенні, пропозиція клієнтові самому висловитися з приводу можливого рішення його проблеми.

Наступна процедура - «уточнення деталей» - пов'язана з роз'ясненням клієнтові дрібних, але суттєвих подробиць, пов'язаних з виконанням спільно вироблених психологом-консультантом і клієнтом практичних рекомендацій. Для того щоб переконатися в тому, що клієнт не тільки правильно зрозумів його, але і добре знає, що робити, як втілювати в життя отримані рекомендації, психолог-консультант задає клієнтові питання і на основі його відповідей визначає правильність розуміння клієнтом того, що вони обговорюють . Якщо щось у розумінні клієнтом обговорюваних питань не цілком влаштовує психолога-консультанта, то він пропонує клієнту додаткове роз'яснення своїх думок, причому намагається зробити це максимально конкретно і практично орієнтовано.

На п'ятому, заключному етапі психологічного консультування застосовуються ті ж процедури, які використовувалися на четвертому етапі. Однак на цей раз вони в основному стосуються оцінок очікуваної ефективності практичного виконання клієнтом тих порад, які він отримав від консультанта. Тут спеціальної є процедура зміцнення у клієнта впевненості в тому, що його проблема обов'язково буде вирішена, а також готовність відразу ж після завершення консультації приступити до практичного вирішення своєї проблеми. На даному етапі також можуть застосовуватися прийоми переконання, навіювання, емоційно-позитивного стимулювання і ряд інших.

Лекція 3. Техніки психологічного консультування

Під технікою психологічного консультування розуміються спеціальні прийоми, які психолог-консультант, діючи в рамках тих чи інших процедур консультування, використовує для виконання цих процедур на кожному з етапів психологічного консультування. Оскільки дані етапи і процедури ми вже розглядали в попередньому розділі, можна безпосередньо приступити до докладного опису пов'язаної з ними техніки психологічного консультування. Ця техніка може бути універсальною, однаково успішно застосовувану на кожному етапі психологічного консультування, і специфічної, більш придатної для того чи іншого, приватного етапу психологічного консультування.

Техніку психологічного консультування ми будемо розглядати поетапно у зв'язку з різними процедурами консультування, особливо не виділяючи прийоми консультування, що носять універсальний характер. В рамках загальної процедури зустрічі клієнта (перший етап психологічного консультування) психологу-консультанту рекомендується застосовувати наступний технічний прийом: обирати місце свого розташування при зустрічі клієнта таким чином, щоб у момент зустрічі виявитися обличчям до обличчя з клієнтом і проводити його на місце. Тут може зустрітися ряд приватних ситуацій, в яких потрібно вести себе інакше. Розглянемо ці ситуації докладніше.

Якщо, увійшовши в приміщення психологічної консультації, клієнт там нікого не зустріне, то він, напевно, розгубиться, і це безумовно позначиться на його подальшому поведінці під час консультації. Якщо клієнт увійде в приміщення і побачить людей, які не звернуть на нього ніякої уваги, то клієнт може не тільки розгубитися, але й образитися, особливо якщо згодом з'ясується, що серед них були психолог-консультант або його помічник.


Виникнення несподіваних перешкод на шляху просування клієнта до свого місця також може змінити не в кращу сторону його психологічний настрій.
Допускається, однак, щоб клієнт сам приходив на місце проведення консультації, але в цьому випадку повинна бути забезпечена повна гарантія того, що при пошуку свого місця в консультації у клієнта не виникнуть проблеми. Якщо клієнт вже увійшов до приміщення, де буде проходити консультація, а ті люди, хто в цей час перебуває в приміщенні, зустрічають його сидячи, особливо якщо це роблять психолог-консультант або його помічник, то клієнт майже напевно сприйме це як прояв неуваги і особистого неповаги до нього. Встановити нормальний психологічний контакт з таким клієнтом буде нелегко.
Дана рекомендація стосується не тільки психолога-консультанта і його помічника, але й інших людей, які в цей час можуть виявитися в приміщенні психологічної консультації. Якщо, наприклад, консультант і його помічник встануть при вході клієнта в приміщення, а інші люди будуть продовжувати сидіти, то у клієнта також можуть виникнути не дуже приємні емоції. Справа в тому, що при інших стоять людях можуть, за існуючими правилами етикету, сидіти або люди старшого віку, або ті, хто займає більш високе службове становище. І те й інше для проведення психологічної консультації не дуже добре, так як за існуючим положенням речей найбільш авторитетною особою в психологічній консультації для клієнта повинен бути консультант-психолог, а не який-небудь інший чоловік.

Психологу-консультанту або його помічнику бажано, вказавши клієнту місце, де він буде сидіти під час проведення консультації, пропустити його вперед і дати можливість першому зайняти своє місце. Це рекомендується робити тому, що дана дія може попередити виникнення у клієнта почуття розгубленості і психологічно визначити для нього ситуацію, не ставлячи його в незручне становище, надавши йому можливість вести себе розкуто і цілком самостійно. Крім того, вже в цей момент, спостерігаючи за тим, як клієнт йде до свого місця, як він сідає і яку при цьому займає позу, психолог-консультант може зробити про нього чимало корисних висновків для подальшого успішного проведення консультації.

Якщо психолог-консультант сяде на своє місце першим, то клієнт це може сприйняти як демонстрацію консультантом своєї переваги перед ним, що абсолютно небажано для нормального проведення психологічного консультування. Особливо несприятливо така дія психолога-консультанта може вплинути на проведення психологічної консультації в тому випадку, якщо клієнт виявиться сам авторитетним і досить самолюбним людиною, з підвищеним почуттям власної гідності. У будь-якому випадку психолог-консультант повинен займати своє місце в психологічній консультації або після клієнта, або одночасно з ним.

Ніяких спеціальних розмов із клієнтом не рекомендується починати до тих пір, поки клієнт не займе своє місце і не розташується на ньому досить зручно. По-перше, вести з людиною розмову на ходу, особливо тоді, коли він іде на своє місце і сідає, неввічливо. По-друге, людина, що йде, шукає своє місце і займає його, в момент вчинення подібних дій зосереджує свою увагу в основному на те, що він робить, і тому буде не дуже уважно слухати те, що йому говорить психолог-консультант. По-третє, будь-яка людина, який тільки що прийшов у психологічну консультацію, спочатку буде не цілком готовий до серйозного і змістовному розмови з психологом-консультантом з приводу своєї проблеми. Клієнт або буде хвилюватися, чи ще якийсь час знаходитися у владі переживань і думок, пов'язаних зі своїми попередніми справами. У будь-якому випадку клієнтові необхідно час для того, щоб заспокоїтися і психологічно налаштуватися на серйозну розмову з консультантом.

У момент появи клієнта в приміщенні психологічної консультації там повинно бути тихо, і бажано, щоб ніхто, крім психолога-консультанта і, можливо, його помічника, в приміщенні не знаходився. Якщо клієнт увійде в неприбраних приміщення психологічної консультації, то це майже напевно відразу ж викличе у нього негативну емоційну реакцію. Марно і безглуздо проводити психологічне консультування там, де панують хаос і безлад. Яким би досвідченим фахівцем не був психолог-консультант, він навряд чи доб'ється високого результату в психологічному консультуванні, проведеному в подібних, несприятливих умовах, так як під час консультації його настрій під впливом некомфортною обстановки постійно буде поганим. Якщо в приміщенні, де проводиться психологічна консультація, буде знаходитися чимало сторонніх, незрозуміло для чого тут розташованих речей, то це може викликати здивування і стан підвищеного занепокоєння у клієнта, особливо якщо він виявить, що деякі з цих речей можуть нести для нього потенційну загрозу ( наприклад, магнітофон, відеокамера, мікрофон тощо). У цьому випадку навряд чи можна буде розраховувати на прояв відкритості і відвертості з боку клієнта, особливо на стадії проведення сповіді.

Кілька слів про належною одязі психолога-консультанта. Бажано, щоб він був одягнений непомітно, але зі смаком, не святково, але і не дуже буденно. Психологу-консультанту не рекомендується використовувати спецодяг, наприклад халат лікаря, так як це може викликати тривожність у клієнта і непотрібні для психологічної консультації асоціації з медичною установою. Якщо клієнт фізично і психологічно цілком здорова людина, то він може просто образитися на те, що його зустрічають і до нього ставляться як до хворого. Якщо ж він насправді хвора людина, але помилково звернувся не до лікаря, а в психологічну консультацію (наприклад, в силу того, що йому в медичних установах не змогли надати допомогу, на яку він розраховував), то зустріч людини в халаті знову викличе у нього ті неприємні спогади, які пов'язані з його невдалим минулим досвідом. Внаслідок цього у нього може виникнути недовіра до фахівця-психолога і невіра в те, що він зможе йому - клієнтові - реально допомогти.

Занадто яскравий одяг психолога-консультанта говорить про його екстравагантності і нерідко - про наявність у нього самого проблем психологічного характеру. Це також може бути несприятливо сприйнято клієнтом і породити у нього недовіру до психолога-консультанта.
З іншого боку, занадто святковий одяг психолога-консультанта може виглядати контрастно в порівнянні з буденним одягом клієнта, і він в цьому випадку також буде почувати себе ніяково. До прикладу, у клієнта може виникнути відчуття, що у психолога-консультанта в цей час відбувається якась важлива подія, свято і йому не до проблем, що хвилюють клієнта. Це, природно, не налаштує клієнта на довірче відношення до консультанта і на грунтовне обговорення з ним того, що хвилює клієнта. Нарешті, занадто проста, недбала, майже домашній одяг психолога-консультанта може навести клієнта на думку про те, що консультант просто особисто не поважає його.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма / program нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya підготовки бакалавр

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма навчальної дисципліни підготовки магістр
Програму навчальних дисципліни Фотоніка Теоретичні основи фотоніки, та Фотоніка Технічна фотоніка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка