Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"Скачати 113,87 Kb.
Дата конвертації17.04.2017
Розмір113,87 Kb.
ТипПрограма

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Я. НОВИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ІМ. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

СХІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. КОВАЛЬСЬКИХ – ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

ПРОГРАМА
Всеукраїнської наукової конференції

ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИXVII – ХХ СТОЛІТТЯ”

на вшанування пам’яті професора

Анатолія Васильовича Бойка
15-16 травня 2015 р.

ЗапоріжжяОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Фролов Микола – голова оргкомітету, д.і.н., професор, ректор ЗНУ.

Васильчук Геннадій – співголова оргкомітету, д.і.н., проректор з наукової роботи ЗНУ.

Мільчев Володимир – співголова оргкомітету, д.і.н., професор, декан історичного факультету ЗНУ.

Ігнатуша Олександр  д.і.н., заступник декана з наукової роботи історичного факультету ЗНУ.

Брехуненко Віктор – д.і.н., завідувач відділу теорії і історії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Козирєв Валерій – співголова оргкомітету, к.і.н., заступник голови правління ЗНТН, директор культурного центру «Хортиця».

Білівненко Сергій – к.і.н., голова Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

Головко Юлія – к.і.н., завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та СІД ЗНУ.

Молдавський Роман – к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та СІД ЗНУ.

Молдавська Тетяна – к.і.н., старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.

Мірущенко Олександр – к.і.н., завідувач музейним відділом Національного заповідника «Хортиця.

Люта Світлана – голова Наукового товариства студентів та аспірантів історичного факультету ЗНУ.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00 – 9.50 – реєстрація учасників (III корпус ЗНУ, вул. Гоголя, 62)

10.00 – 12.00 – пленарне засідання (III корпус ЗНУ, вул. Гоголя, 62, 307 ауд.)

12.00 – 12.30 – перерва на каву (V корпус ЗНУ, пр. Леніна 74, ауд. 309)

12.30 – 16.30 – засідання секцій (V корпус ЗНУ, пр. Леніна 74, ауд. 326, 327)

16.30 – 17.00 – підведення підсумків конференції (V корпус ЗНУ, пр. Леніна 74, ауд. 327)
Регламент виступів:

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповіді на секціях – до 10 хв.

Виступи при обговоренні – до 5 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 62, III корпус ЗНУ, 307 ауд.
Виступи:

Васильчук Геннадій, д.і.н. (Запоріжжя). Вітальне слово учасникам конференції.

Мільчев Володимир, д.і.н. (Запоріжжя). Перспективи розвитку історичної науки в Запорізькому національному університеті.

Ігнатуша Олександр, д.і.н. (Запоріжжя). Православна церква на Півдні України у проекції російської агресії 1919–1920 рр.

Пригарін Олександр, к.і.н. (Одеса). «Соціальна археографія»: про поняття наукового напряму та його український досвід.

Грибовський Владислав, к.і.н. (Дніпропетровськ). Набіг кримців на Присамар’я у вересні 1769 р. та його наслідки.

Презентація археографічного видання: «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии : в 11 вып.  Выпуск 2. Ч. I. Репринтное издание, Ч. II. Кодак. Пограничная крепость и её окрестности / Мариан Дубецкий ; пер. с польского Е.В. Бугаёвой ; под ред. В.В. Грибовского. – Днепропетровск : Герда, 2015. – 504, [VIII] с.: портр. – (Серия «EDITIO PRINCEPS»)».


ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ
Секція № 1

Регіони України: особливості географічного,

адміністративного, історико-культурного поділу
Головують: Цибуленко Лариса, Штейнле Олексій
Авдєєва Олена (Бердянськ). Конфесійно змішані родини у Північному Приазов'ї (остання чверть XVIII – початок ХХ ст.).

Авєріна-Лугова Діана, к.і.н. (Сімферополь). Читацькі уподобання городян Криму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Андрющенко Едуард (Запоріжжя). Український націоналістичний рух на Півдні України (1990-ті рр).

Білівненко Сергій, к.і.н. (Запоріжжя). Чинник «технології ненависті» у процесі формування самоідентифікації жителів Степової України ХІХ – ХХ ст.

Галатир Віталій, к.і.н. (Хмельницький). Поділля: географічні, адміністративні та історико-культурні особливості.

Галько Оксана, к.і.н. (Київ). Культурні пограниччя Галичини: проблематика становлення

Дідик Сергій, к.і.н. (Запоріжжя). Історико-географічна характеристика території Новослобідського полку (1753–1764 рр.).

Луньова Ольга, к.і.н. (Одеса). Націоналізація приватної власності в Придунайському краї України: 1940–1941 рр.

Ликова Вікторія, к.і.н. (Запоріжжя). Релігійний чинник у взаємодії культур: досвід співіснування українців та старообрядців на півдні Одеської області (на матеріалах усноісторичних досліджень).

Кондратюк Григорій, к.і.н. (Сімферополь). Еврейские аграрные колонии на Юге Украины и в степном Крыму: вопросы взаимодействия (20-е годы XX века).

Маршанін Анатолій (Кіровоград). Росіяни на Кіровоградщині у ХVІІІ – першій третині ХХ ст.

Цибуленко Лариса, к.і.н. (Херсон). Проблеми розбудови, експлуатації та розвитку Краснознам’янської зрошувальної системи.

Цибуленко Геннадій, к.і.н. (Херсон). Реалії податкової системи окупаційного режиму на Херсонщині.

Корнієнко Маргарита (Київ). Територіальні візії козацької еліти Гетьманату другої половини ХVII ст. (на прикладі родини Дворецьких).

Пачева Марія (Мелітополь). Болгарське село Приазов’я у середині 40-х – середині 60-х рр. ХХ ст. (на прикладі с. Гирсівка Приазовського р-ну Запорізької області)»

Черемісін Олександр (Херсон). Типологія співробітників міського самоврядування півдня України 1785–1917 рр.

Савченко Ірина, к.і.н. (Запоріжжя). Адміністративно-територіальні реформування Південної України 70-80-х рр. XVIII cт.: нереалізовані проекти.

Скрипка Олександр (Запоріжжя). Соціально-економічне життя півдня України в часи повоєнної відбудови в радянському політичному анекдоті.

Турченко Галина д.і.н. (Запоріжжя). Сепаратистські радянські республіки в південноукраїнському регіоні у 1917–1918 рр.

Шевченко Борис (Кіровоград). Торговицький козацький полк – військова та адміністративно-територіальна одиниця Правобережного Гетьманату.

Штейнле Олексій, к.і.н. (Запоріжжя). Регіональні клани радянської України 1950-х – 1980-х років.

Шугальова Інна, к.і.н. (Запоріжжя). Адміністративно-територіальні трансформації південноукраїнських єпархій в добу Національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.

Секція №2Історична наука на Півдні України:

виклики, проблеми, перспективи

Головують: Андрєєв Віталій, Кривоший Олександр
Аванесян Джульєтта (Запоріжжя). «Екатеринославские губернские ведомости» як джерело з історичного краєзнавства Південної України другої половини ХIX ст.

Андрєєв Віталій, д.і.н. (Херсон). Діяльність Георгія Скадовського: сторінки історії археології півдня України.

Бойко Петро (Запоріжжя). Метричні книги як джерела з історичної демографії Олександрівського повіту останньої чверті XVIII – початку XIX століття.

Васильчук Геннадій, д.і.н. (Запоріжжя). Позитивне історичне мислення, як основний елемент позитивної історії.

Давибаран Інна (Київ). Освітня політика Василя Черткова в Азовській губернії.

Ігнатуша Григорій (Запоріжжя). Південна Україна в об’єктиві наукового аналізу Олександра Вороніна.

Звілінський Сергій (Запоріжжя). Радянська революційна мемуаристика 1940–1980-х рр. в системі історичної науки та агітаційно-пропагандистської політики СРСР-УРСР.

Кислов Михаїл (Дніпропетровськ). З історії підготовки та видання 2-го випуску «Літопису Катеринославської вченої архівної комісії» за 1905 р.

Кривоший Олександр, к.і.н. (Київ). Історія жінок козацького Запорожжя як новий напрямок історичних досліджень.

Саєнко Валерій (Токмак). Джерела до написання наукової біографії О. І. Тереножкіна.

Сенюк Альона (Мелітополь). Руйнація національної освіти болгар Півдня України (30-ті рр. ХХ ст.).

Станко Олександр (Одеса). Наукова спадщина професора В.Н. Станка.

Стойчєв Валерій (Запоріжжя). Документи архівно-слідчих справ колоборантів як джерело з вивчення нацистської окупації Запоріжжя (1941–1944 рр.): спроби систематизації та вивчення документів «спецхрану» радянського КДБ.

Харлан Олександр, канд. архітектури (Київ). До питання розроблення Плану організації території заповідника «Садиба Попова» у м. Василівка Запорозької області».

Пачев Сергій, к.і.н. (Мелітополь). Внесок одеських вчених в українську історичну болгаристику у 40-80-ті рр. ХХ ст.Сухомлин Олександр (Дніпропетровськ). Джерела дослідження цегельного виробництва м. Катеринослава (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.).

Подгайко Марія, к.і.н. (Маріуполь). Вивчення історії Азовського козацького війська в Маріупольському краєзнавчому музеї.

Телюпа Сергій (Запоріжжя). Письмові джерела з історії чумацтва на півдні України кін.XVIII - XIX cт.: проблема виявлення та впорядкування. 

Терно Сергій, к.п.н. (Запоріжжя). Актуальні проблеми вивчення історії рідного краю в загальноосвітній школі.

Чорна Ірина (Запоріжжя). Зображення повсякденного життя населення Південної України періоду ХІХ - ХХ ст. в експозиціях музейних установ за доби незалежності.

Шаповал Яна (Запоріжжя). Дослідження історії та етнографії українських албанців в ХХ ст.
Секція №3

Степова Україна в історії Європи:

соціально-економічний, політичний, культурно-релігійні аспекти
Головують: Головко Юлія, Кочергін Ігор
Сокульський Арнольд, д.і.н. (Запоріжжя). Київська Русь і Росія.

Андрєєва Світлана, к.і.н. (Херсон). Кримська ханство в системі міжнародних відносин в Центрально-Східній Європі в середині XVIII ст.

Барков Ілля (Запоріжжя). Деякі аспекти з вербування жінок до будинків втіхи на Півдні Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Кочергін Ігор, к.і.н. (Дніпропетровськ). «Англійський клуб» та його вплив на формування соціокультурного ландшафту Катеринослава.

Чорноіваненко Інна (Херсон). Рід Скадовських в соціокультурному житті Південної України.

Антощак Марина, к.і.н. (Бердянськ). Гнєдінське ремісниче училище: відкриття та діяльність.

Бублик Оксана (Київ). Містобудівна політика щодо соціально незахищених верств населення у містах Катеринославщини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Вдовиченко Євген (Херсон). Роль Херсонської верфі у розвитку суднобудування півдня України у 30–60-х рр. ХІХ ст.

Ганул Антон (Київ). Майновий стан Івана Хорвата в Новій Сербії та зловживання владою як засіб збагачення.

Ганчев Олександр, к.і.н. (Одеса). Чушмелія/Криничне: мікроісторія буджацького села

Гвоздик Василь, к.і.н. (Запоріжжя). Військовополонені в економіці Південно-Східної України в роки Першої світової війни.

Головко Юлія, к.і.н. (Запоріжжя). Перспективи чорноморської торгівлі останньої чверті ХVIII – початку ХІХ ст.: уявлення та реалії.

Гнибіда Євген (Бердянськ). Розбудова Одеського морського торговельного порту в другій половині ХІХ ст.

Зеленяк Олена (Гуляй-Поле). Образ Нестора Махна в радянському кінематографі.

Лиман Ігор, д.і.н., Константінова Вікторія, д.і.н. (Бердянськ). Британський консул у Бердянську Джеймс Ернест Наполеон Зораб.

Корицький Ілля (Запоріжжя). Микола Васильович Левитський як фундатор кооперативного руху на Півдні України наприкінці ХІХ ст.
Красько Наталя, к.і.н. (Мелітополь). Поминальна трапеза у поховальному обряді болгар Південної України: традиції та сучасність.

Князьков Юрій, к.і.н. (Запоріжжя). Експлуатація нацистами селянства у 1941 – 1943 рр. (на матеріалах Запорізької області).

Крилова Алла, к.і.н. (Мелітополь). Колонізаційний чинник в історії заліснення Північного Приазов’я.

Маленко Людмила, к.і.н. (Запоріжжя). Соціальні рухи в середовищі південноукраїнської козаччини в кінці ХVIII – XIX століття.

Мільчев Володимир, д.і.н. (Запоріжжя). Гайдамаки-галдовники XVIII-го століття: реальні витоки нереального

Молдавська Тетяна, к.і.н. (Запоріжжя). Усноісторичні селянські наративи Степового Подніпров’я: історичне, етнічне, політичне, повсякденне.

Молдавський Роман, к.і.н. (Запоріжжя). Події Громадянської війни в структурі усно історичного наративу селян Південної України.

Павленко Михайло (Запоріжжя). Вербування і вивезення на примусові роботи до Німеччини під час Другої світової війни в усних спогадах селян півдня України.

Петрова Катерина (Запоріжжя). Заходи боротьби з пияцтвом у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття на сторінках південноукраїнських видань.

Приймак Олег, д.і.н. (Запоріжжя). Соціальна поліструктурність сільського населення півдня України на зламі ХІХ – ХХ ст.

Сигида Галина (Запоріжжя). Роль купецтва в процесі економічної інтеграції Південної України в першій половині ХІХ ст.

Соляник Наталія (Запоріжжя). Просвітницька діяльність жіночих громадських організацій Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Філас Віктор, к.і.н. (Запоріжжя). Живопис та графіка на світових аукціонах, як джерела з історії Південної України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).

Шпитальов Геннадій, к.і.н. (Запоріжжя). Полкові ландміліцькі школи Української укріпленої лінії.

Ігнатуша Алевтина, к.і.н (Запоріжжя). Національне питання в практиках протестантських громад Запорізького краю 20-х рр. ХХ ст.

Матеріали доповідей слід надсилати до 01 вересня 2015 р., обсяг – до 0,5 друкованих аркушів, набрані в редакторі Microsoft Word.doc., шрифт Times New Roman, кегль 12 для тексту статті, 10 для списку джерел та літератури і анотацій, інтервал одинарний, абзац 1 см, лапки у тексті «...». Цитування джерел подавати мовою оригіналу. Усі поля по 20 мм. Основні вимоги: 1) у першому рядку з вирівнюванням ліворуч із відступом 4 см. ім’я малими та прізвище великими літерами, виділені напівжирним шрифтом, кегль 12, нижче у дужках країна та місто, виділені курсивом, кегль 12; 2) через 1 інтервал ліворуч індекс УДК; 3) нижче через 2 інтервали з вирівнюванням ліворуч із відступом 4 см. назва статті, кегль 12, виділено напівжирним шрифтом; 4) через 2 інтервали текст статті; 5) посилання у тексті в квадратних дужках, перша цифр – номер позиції у списку літератури, через кому друга цифра – номер сторінки або аркушу (приклад [3, 15]); 6) Список використаних джерел та літератури в кінці тексту у наступному порядку: неопубліковані джерела (приклад: ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 8. – Спр. 9814., 111 арк.), опубліковані джерела та література в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК; 7) через 1 інтервал після списку джерел та літератури анотації та ключові слова статті (української, російською, англійською мовами) у наступному вигляді: прізвище та ім’я, у дужках виділено курсивом країна та місто, назва статті виділено напівжирним шрифтом, текст анотації, ключові слова виділено курсивом (приклад: Іванова Катерина (Ужгород, Україна). Сучасні українські політичні партії. [Текст анотації] Ключові слова: партія, вибори, електорат, політична реклама).


Матеріали просимо надсилати на адресу:

mold3@ukr.net

Молдавський Роман Леонідович(відповідальний секретар оргкомітету)
За додатковою інформацією просимо звертатися за вказаною адресою та за контактним телефоном: (050) 5651701


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма всеукраїнської наукової конференції волинь повстанська до 70-річчя утворення

Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма та матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів

Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма І всеукраїнської наукової інтернет-конференції «інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства»
«Слово і Час» (за участю головного редактора Лукаша Скупейка) та наукових видань Інституту літератури
Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції

Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма міжнародної наукової конференції «дев'ятнадцяті слобожанські читання»
Харківське відділення Українського етнологічного центру Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології нан україни
Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма міжнародної наукової конференції "Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища"

Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconПрограма всеукраїнської науково-практичної конференції
«Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури»
Програма всеукраїнської наукової конференції \" історія степової україни XVII хх століття\" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка