Психологічний інструментарій, Технологія тренінгуСторінка6/10
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ситуаційно-рольові ігри

Учасники виконують певні ролі, моделюючи реальну життєву ситуацію. Відрізняються від інших ігор: а) наявністю ситуації з життя; б) створенням варіанту її розв'язання; в) розподілом між учасниками ролей, які реально існують у житті; ґ) зіткненням різних інтересів та позицій, зумовлених існуючими в ситуації ролями; г) взаємодією учасників, які репрезентують певні ролі у ході гри.

У рольових іграх учасники групи взаємодіють згідно з розподіленими ролями та обставинами, але вони не обов'язково відображають реальну життєву ситуацію. Ролі й обставини можуть бути як відносно простими, розрахованими на парну взаємодію, так і такими, що охоплюють усю групу.

Тренер на початку рольової гри чітко описує специфіку кожної ролі та вихідні обставини, зумовлює правила гри, допомагає учасникам обрати «рольове ім'я». Підчас гри - спостерігає за виконанням правил, інколи «підкидає» нові обставини та перешкоди, спостерігає за груповою динамікою. Після закінчення гри - чітко наголошує на цьому; ініціює відмову учасників від ролі (наприклад, «Я вже не капітан, а Петро!», «Я вже не сувора вчителька, а Надійка!» тощо); організує обговорення результатів гри у формі групової дискусії.

Ділова гра відрізняється тим, що спрямована на вирішення реальних виробничих питань в ігровій формі. При проведенні ділової гри учасники не приймають чужі ролі, а зберігають власні професійні обов'язки та знання, спрямовують свої зусилля на вирішення реальних, а не уявних проблем.

Малювання

Застосовується для визначення підсвідомого ставлення учасників до обговорюваної теми, інших учасників, атмосфери тренінгу тощо шляхом графічної візуалізації почуттів та демонстрації їх оточенню. Розрізняють індивідуальне, парне, групове малювання. Воно потребує матеріалів: аркушів паперу різного формату, дошки, іншої основи, кольорових олівців, фломастерів, крейди тощо. Відповідно до завдань, які висуває тренер, можливо обирати такі теми малюнків як «Єдність з множини», «Чоловіче та жіноче», «Світ, в якому тебе розуміють» тощо (групові малюнки); «Настрій», «Мій герб, девіз», «Подарунок другові» тощо (індивідуальні малюнки). Можливо також вести за допомогою малюнків мовчазні діалоги між двома учасниками на задану тему, коли кожний по черзі додає до малюнку якісь елементи.Тестування

Застосоване під час тренінгу значно відрізняється від звичайного психо-. логічного тестування передусім тим, що має займати якомога менше часу та бути цікавим для учасників. Використовують тестування для перевірки знань та навичок учасників тренінгу, визначення мотивації! щодо навчання, з'ясування ефективності певних вправ, методів, тренінгу загалом. Звичайно, нескладне тестування являє собою позначення учасниками одного з кількох варіантів відповідей, запропонованих тренером щодо декількох запитань.Захист проектів

Одна з найбільш ефективних і складних технік тренінгу, яка зазвичай використовується наприкінці навчання. Слугує одночасно кільком цілям: закріпленню знань та інформації, отриманої на тренінгу, узагальненню його результатів, виробленню умінь та технічних навичок застосовувати це на практиці. Учасники тренінгу, індивідуально або об'єднавшись у малі групи, створюють власні проекти з тематики тренінгу, маючи на увазі реалістичність їх застосування в житті, у власній професійній практиці. Якщо передбачається, що учасники мають самостійно проводити аналогічні тренінги, то вони можуть розробляти власні програми тренінгу, описувати методику їх проведення. Основні положення проекту, розробленого кожною малою групою, демонструються всій групі у графічному вигляді на фліп-чарті. Один (можливо, два-три) представник малої групи проводить презентацію проекту, відповідає на запитання учасників інших малих груп. Проекти обговорюються, коригуються, піддаються багатосторонньому розгляду у спільній дискусії, залишаються в авторів (часто запозичуються іншими учасниками тренінгу) для подальшого впровадження в життя.Читання посібника

Буває, що учасники мають отримати нову інформацію, яка міститься у книгах, посібниках тощо, і тренер не може її представити в іншій формі (адже він не здатний знати абсолютно все, що має відношення до теми тренінгу).

Тоді можливі кілька варіантів читання:

•учасники, кожний індивідуально мовчки, читають друковані матеріали, потім обговорюють прочитане у малих групах;

• учасники читають по черзі фрагменти тексту вголос;

• група розділяється на підгрупи, де один учасник читає посібник, поки інші займаються якимись технічними справами. Потім читач переказує інформацію іншим членам підгрупи;

• тренер пропонує прочитати посібник вдома.

Останнє завдання навряд чи буде виконано, принаймні важко розраховувати на уважність учасників поза межами тренінгу - якщо хтось і відкриє книгу, швидше за все навчання буде поверховим. І загалом, у будь-якому випадку техніка «читання посібника* є найменш цікавою для учасників, від того, - найменш ефективним засобом тренінгу, якого краще уникати за будь-яких обставин.Вправи

Вправи, як форма тренінгової роботи, надзвичайно ефективно допомагають тренеру вирішити основні завдання, що виникають у процесі групового навчання. Вони полегшують процедуру знайомства учасників тренінгу, дають можливість з'ясувати їхні очікування від тренінгу, сприяють досягненню згуртованості групи, полегшують міжособистісне спілкування, стимулюють взаємодію людей між собою, допомагають сформувати команду однодумців, дають можливість тренеру правильно діагностувати наявний стан групи в кожний період часу, своєчасно попередити можливі конфлікти між учасниками, чергувати інтелектуальну працю з необхідним фізичним навантаженням, загалом успішно розпочати, провести і завершити тренінг.

Тренер використовує вправи для досягнення найрізноманітніших цілей -наприклад, для заохочення слухачів до відвертого спілкування, оприлюднення ними перед групою набутого професійного та життєвого досвіду; вирішення специфічних навчальних завдань щодо закріплення тренінгового матеріалу та вироблення потрібних навичок тощо. Вдало підібрані вправи роблять тренінг приємним і цікавим, створюють атмосферу дружнього^до учасників середовища навчання. Далі у цьому розділі представлені найбільш поширені вправи, які неодноразово довели свою ефективність у практичній роботі.

Вправи для сприяння знайомству учасників

Особистий момент

Мета - сприяти знайомству за допомогою використання звичайних особистих речей учасників. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень (за наявності великої групи можна розділити її на підгрупи, які створюватимуть власні невеличкі кола). Матеріали - не потрібні. Особливі вимоги до приміщення - відсутні.

Процедура: учасники розміщуються на стільцях за колом. Тренер пропонує кожному знайти у себе будь-яку річ (на тілі, у кишені, гаманці, сумці тощо), яку учасник вважає унікальною для інших, але звичною для себе, та розповісти групі історію цієї речі. Один член групи (або сам тренер) починає вправу, далі по черзі її продовжують всі учасники.

Модифікований варіант цієї вправи: перший учасник бере в руки якусь власну річ, і від її імені розповідає про себе (наприклад, «я - олівець Тетяни, знаю н не дуже давно, але можу розповісти про неї таке...»). Далі так само, по черзі, від імені будь-яких особистих речей розповідають про себе всі учасники групи. Під час вправи тренер фокусує увагу членів групи на тому, що уміння розкритися перед іншими - важливіша особистісна якість, котра сприяє встановленню контакту з людьми. Якщо людина не відкрита, не бажає розповідати про свої переживання і надії, промахи і невдачі, це, з одного боку, створює в інших враження успішності, добробуту цієї людини, але, з іншого - заважає побудові щирих стосунків, взаємодопомозі в групі.

Цікаве ім'я

Мета — сприяти знайомству за допомогою розповіді про своє ім'я. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень (за наявності великої групи, можна розділити її на підгрупи, які створюватимуть власні невеличкі кола). Матеріали - не потрібні. Особливі вимоги до приміщення - немає.

Процедура: учасники розміщуються на стільцях за колом. Тренер пропонує кожному розповісти щось цікаве, кумедне, незвичайне про своє ім'я, щоб допомогти іншим запам'ятати ім'я промовця та асоціювати це ім'я з конкретною особистістю члена тренінгу.Знаки Зодіаку

Мета - сприяти знайомству за допомогою рухів. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для рухів. Процедура: учасники розміщуються стоячи за колом. Тренер пропонує учасникам вишикуватися у лінію відповідно до терміну дня народження кожного (наприклад, щоб ліворуч стояли народжені у січні, далі у лютому тощо), але повідомляти іншим свій місяць/день народження дозволяється лише мовчки, використовуючи рухи, міміку. Коли учасники вишикувалися, тренер просить їх назвати вголос день свого народження. Тренер сприяє тому, щоб можливі помилки й непорозуміння слугували створенню веселої атмосфери, сприймалися з гумором, без образ.Моменти в житті

Мета - сприяти знайомству учасників. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень.

Матеріали - аркуші паперу, тверді основи для письма, олівці, ручки. Особливі вимоги до приміщення - відсутні.

Процедура: учасники отримують письмові приналежності, і розташовуються на стільцях за колом. Тренер пропонує кожному сформулювати тему щодо особистого життя (про незвичайний факт біографії, кумедну, дивовижну історію тощо), яку учасник може розповісти іншим членам групи. Тренер збирає аркуші, зачитує зміст і представляє автора.

Інтерв'ю

Мета - сприяти знайомству учасників. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників ~ без обмежень. Матеріали - не потрібні.

Особливі вимоги до приміщення — достатність простору для роботи в парах. Процедура: учасники стоять за колом. Тренер пропонує кожному обрати незнайомого партнера (або, якщо, всі незнайомі і вагаються обрати пару, проводить вправу «розрахунок на перший-другий»). Учасники по черзі беруть один у одного інтерв'ю, з метою дізнатися про іншого щонайменше три будь-яких факти. Далі кожний учасник пари по черзі представляє іншого учасника всій групі і розповідає, про що зміг дізнатися.Візитівка

Мета - сприяти знайомству учасників. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - папір, клей, олівці, фломастери, ножиці.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для виготовлення візи-тівок.

Процедура: учасники розташовані на стільцях за колом, мають вільний доступ до канцелярських приналежностей. Тренер пропонує кожному зробити графічне зображення візитівки для свого сусіда і представити його всій групі.

Це чудово!

Мета - сприяти знайомству учасників. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для створення вільного півкола.

Процедура: учасники стоять півколом, достатньо великим, щоб промовцям було зручно виступати. Тренер пропонує кожному по черзі вийти у центр півкола і розповісти про якусь свою якість, уміння чи талант (наприклад, «я люблю танцювати», «я вмію стрибати через калюжі» тощо). У відповідь на кожне таке висловлювання, всі, хто стоїть у півколі, повинні хором відповісти: «Це чудово!» і водночас підняти вгору великий палець.

Компліменти

Мета - надати можливість учасникам висловитися на адресу колег по групі. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали — м'яч.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для кидання м'яча в колі. Процедура: учасники стоять у колі. Тренер пропонує придумати компліменти партнерам, перший говорить комплімент і кидає м'яча учаснику, якому цей комплімент призначений. Цей учасник кидає м'яча іншому, якому хоче сказати свій комплімент, і так далі. Тренер стежить, щоб комплімент отримав кожний учасник.П'ять добрих слів

Мета - надати можливість учасникам висловитися на адресу колег по групі. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - приналежності для письма й малювання. Особливі вимоги до приміщення - немає.

Процедура: учасники діляться на підгрупи по п'ять осіб, розташовуються на стільцях за колами, отримують вільний доступ до приладдя для письма й малювання. Тренер поропонує кожному учаснику обвести свою долоню на аркуші паперу й позначити на малюнку своє ім'я. Далі аркуш передається сусідові праворуч, натомість учасник одержує малюнок від сусіда ліворуч. В одному з «пальців» отриманого малюнка позначається якась приваблива риса власника «долоні» (наприклад, «ти дуже добрий», «ти завжди заступаєшся за слабких», «мені дуже подобаються твої історії» тощо). Вправа триває, доки заповнена записами «долоня» не повернеться до власника. Коли всі п'ятірки закінчили вправу, тренер збирає малюнки й зачитує «компліменти», а учасники групи повинні здогадатися, кому записи призначаються. Наприкінці вправи тренер повертає власникам їхні «долоні». Якщо регламент тренінгу дозволяє збільшити час на цю вправу, можна провести усне обговорення або письмово відповісти кожному учаснику на запитання: «Які почуття виникли, коли Ви читали записи на своїй паперовій долоні? Чи всі Ваші чесноти, які написали інші, Вам відомі?»На якого казкового героя я схожий?

Мета - надати можливість учасникам висловитися на адресу колег по групі, виражаючи себе через асоціативні уявлення. Час - 5 хвилин

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали ~ м'яч.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для кидання м'яча в колі. Процедура: учасники стоять у колі. Тренер пропонує пригадати відомих казкових героїв, подивитися уважно на всіх присутніх, кожному учасникові обрати серед інших людину, що викликає в нього асоціації з яким-небудь персонажем казки (героєм мультфільму). Тренер пропонує кожному запам'ятати, від кого він одержуватиме м'яча і що при цьому буде сказано. Перший учасник, який має м'яча, кидає його обраній людині і говорить, кого саме нагадує адресат (наприклад: «Галино, мені здається, що ти схожа на Русалоньку» тощо). Той, у кого опинився м'яч, кидає його іншому учаснику, називаючи персонаж, з яким асоціюється ця людина. Вправа триває, доки м'яч не побуває у кожного учасника. Останній учасник, до якого потрапив м'яч, повертає його тому, від кого отримав, і висловити свою думку щодо повідомленої асоціації (наприклад: «Вітю, ти сказав, що я схожа на Русалоньку, а насправді я ототожнюю себе із Дюймовочкою»). Доки всі учасники не висловляться щодо отриманих асоціацій, вправа триває у зворотному напрямі. Вправи для з'ясування очікувань учасників.

Це особливо важливо, коли тренінг триває довше, ніж один день. Якщо учасники висловлюють свої сподівання і очікування щодо занять щодня, це допомагає тренеру визначити, на чому робити наголос, і створює певну особисту відповідальність учасників стосовно мети їхнього навчання.

Незакінчені речення

Мета - надати можливість учасникам визначити свої очікування. Час - до 10 хвилин. Кількість учасників - без обмежень.

Матеріали - аркуші паперу відповідно до числа учасників з чотирма незакінченими реченнями, ручки. Особливі вимоги до приміщення - немає.

Процедура: тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу, на якому написані такі незакінчені речення:

а) від тренера я очікую...;

б) від інших учасників я очікую...;

в) від себе я очікую...;

г) мета, яку я маю намір досягнути -... .

Тренер пропонує кожному відповісти на запитання одразу або після короткого обговорення в парах, малих групах, всією групою, потім збирає заповнені аркуші. Коли тренінг завершиться, ці аркуші будуть роздані учасникам знов, щоб вони могли вирішити, якою мірою тренінг задовольнив їхні очікування. Це допоможе учасникам у виробленні підсумкової оцінки тренінгу.

Чарівна подушка

Мета - надати можливість учасникам виразити свої бажання, і при цьому відчути, що інші уважно слухають ці бажання, сприймають їх. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - маленька подушка.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для утворення кола. Процедура: тренер повідомляє, що є чарівна подушка, яка покладена в центрі кола, і кожний учасник по черзі має, сидячи на ній, розповісти групі про свої очікування від тренінгу, бажання, які виникають з цього приводу.Чотири сфери

Мета - надати можливість учасникам виразити свої очікування. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні. Особливі вимоги до приміщення - немає.

Процедура: тренер повідомляє, що люди звичайно вкладають енергію в різні сфери свого життя, з яких можна умовно виділити такі - власне тіло, життєва

діяльність, контакти з іншими людьми, фантазії. Він пропонує подумати і написати, як учасники використовуватимуть свою енергію і час, якщо б можливості будуть необмеженими; які бажання й очікування мають учасники на найближчий день, тиждень, місяць, півроку, п'ять років, розподіливши записи за такими чотирма сферами:

а) що буде робити учасник для фізичного аспекту особистості - зовнішньо! краси, фізичного здоров'я (тіло);

б) для професійної кар'єри, позапрофесійних інтересів (діяльність);

в) для родини, друзів (контакти);

г) для творчості, майбутнього, наприклад, для міста, країни, людства (фантазії). Потім група коротко обговорює записані очікування/бажання, намагаючись уявити, чи енергія розподіляється рівномірно між цими чотирма сферами, чи рівноваги немає, а превалюють очікування у певних сферах.

Вправи для згуртування групи

Прядіння пряжі

Мета - надати можливість учасникам ближче познайомитися в процесі виконання спільної справи. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - клубок довгого мотузка, килим на підлогу. Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для розташування учасників за колом на підлозі.

Процедура: учасники групи сидять на підлозі на килимі за колом, у центрі лежить клубок мотузка. Тренер пропонує уявити, що група разом зараз прястиме пряжу. Перший учасник бере клубок, перебирає кінець мотузка пальцями, імітуючи прядіння, одночасно розповідає про себе. За сигналом тренера, кінець мотузка передається сусіду, той розповідає щось про себе, і так далі, доки коло не замкнеться.Емоції та ситуації

Мета - надати можливість учасникам спільно переживати якусь ситуацію. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для пересування всією групою. Процедура: учасники стоять у колі. Тренер інструктує: «Зараз ми будемо ходити по кімнаті, і той, чиє ім'я я назву, має запропонувати продовження ситуації, яку я розповідатиму. Я починаю: «Ми йдемо у гущавину лісу...». Далі, через кожні 20-30 секунд тренер називає ім’я наступного учасника.Щоб говорити правду

Мета - надати можливість учасникам, які уже знайомі, і були разом впродовж певного часу, дізнатися один про одного щось нове. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні, Особливі вимоги до приміщення — немає.

Процедура: учасники розташовані на стільцях за колом, по черзі повідомляють про себе чотири твердження. Три з них - справжні, одне - неправильне. Інші учасники, які слухають повідомлення, занотовують те, що вони вважають неправильним твердженням. Після того, як усі повідомлення зроблені, учасники порівнюють свої здогадки. Під час цієї вправи інколи трапляються справжні сюрпризи.Чим ми схожі

Мета - надати можливість членам групи відчути подібність одного до одного. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні. Особливі вимоги до приміщення - немає.

Процедура: учасники сидять на стільцях за колом. Тренер запрошує в центр кола одного з учасників, підкреслюючи його подібність до себе за якоюсь більш чи менш узагальненою ознакою (наприклад, «Надіє, вийди, будь ласка, до мене, тому що у нас з тобою однаковий колір волосся», «Іване, вийди, будь ласка, до мене, тому що ми обидва є мешканцями Землі» тощо). Означений учасник виходить у центр кола й у свою чергу запрошує вийти наступного учасника, схожість з яким названа. Вправа триває, поки всі члени групи не опиняться разом у центрі кола. Тренер підкреслює, що всі учасники подібні, тобто вони є гурт.Перетворення

Мета - надати можливість членам групи виразити себе через різні асоціації, підкреслюючи елементи подібності. Час - 5 хвилин.

Кількість учасників - без обмежень. Матеріали - не потрібні. Особливі вимоги до приміщення - немає.

Процедура: учасники сидять на стільцях за колом. Тренер пропонує учасникам завершити кілька речень на кшталт того: «Якби я був книгою, то був би...». Усі відповідають по черзі. (Відповіді, природно, зводяться до небагатьох варіантів, наприклад, словник, книга поезій, енциклопедія тощо.) Так само тренер пропонує ще кілька речень, замінюючи ключове слово, яким є узагальнююча категорія (книга, їжа, пісня, музика, явище природи, вид транспорту тощо). Знов відповіді різні (їжа - каша, пиріжок, картопля тощо; явище природи -дощ, вітер, сніг тощо), але всі вони стосуються однієї категорії. Наприкінці вправи тренер підкреслює, що при всій індивідуальній різниці асоціативного ряду всі відповіді належать до спільних категорій, тобто всі учасники - особистості, але вони подібні один до одного, тому являють собою гурт.Амеба

Мета - довести учасникам, що для ефективної роботи в команді не обов'язково потрібен лідер у традиційному розумінні.

Час -10 хвилин.

Кількість учасників - в межах 10-20 осіб. Матеріали - не потрібні.

Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для руху всією групою. Процедура: тренер,пропонує учасникам зібратися разом в одному з кутів кімнати та покласти одну руку на плече іншого члена групи; пояснює, що в такий спосіб утворена «амеба», яка може рухатися лише всіма своїми частинами разом; якщо учасник у русі відпускає плече сусіда, він має негайно перехопитися за плече іншої людини. Тобто рухатися «амеба» може лише всіма частинами одночасно; у неї немає голови і хвоста (тобто лідерів та відстаючих); у будь-який момент будь-хто може стати «ведучою частиною амеби», переклавши руку на плече іншого члена групи, якщо так буде зручніше долати перешкоду руху. Далі тренер споруджує короткий вузький прохід (наприклад, із зіставлених поряд стільців) до іншої частини кімнати, і пропонує «амебі» потрапити через цей прохід до іншого кутка кімнати, не «загинувши», тобто не розриваючи цілісність частин. Коли група перебралася через прохід, тренер ініціює обговорення проблеми лідерства та скоординованої командної роботи, фокусуючи увагу на тому, що в залежності від ситуації, будь-який член групи може в будь-який момент узяти на себе ініціативу, якщо це сприятиме вирішенню завдань тренінгу.

Вправи для сприяння міжособистісному спілкуванню

Спитай - відповім

Мета — сприяти умінню учасників ставити запитання, долати почуття ніяковості, незручності, якщо вони не звикли вільно й чітко це робити. Час - з розрахунку приблизно 2 хвилини на кожного учасника. Кількість учасників - без обмежень.

Матеріали - картки з запитаннями за темою заняття, заздалегідь підготовленими тренером.

Особливі вимоги до приміщення - наявність столів для письма. Процедура: тренер роздає кожному учаснику одну пронумеровану картку з одним запитанням, яке стосується теми, котра вивчається на занятті; попереджає, що по ходу заняття запропонує відповісти на це запитання, і відповідь є невід'ємною частиною навчання. По ходу обговорювання відповідної теми у доречних місцях тренер запитує: «У кого знаходиться картка номер...». Учасник, який отримав картку з відповідним номером, зачитує запитання вголос і дає відповідь. Ця вправа сприяє концентрації уваги до обговорюваного матеріалу, а також призвичаює учасників до постановки запитань. Крім того, по ходу заняття тренер заохочує учасників до постановки запитань, які вони формулюють самостійно.Каталог: files
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> Тема жанри камерно-вокальної музики
files -> Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет
files -> Українські імена в світовій науці доктор філософії юрій дрогобич
files -> Уроку. "Весни розспіваної князь "
files -> Артюр Рембо (1854 1891)
files -> Видатні постаті херсонщини радянська епоха
files -> Курс лекцій київ «либідь» 1997 зміст передмова вступ тема східна азія. Тибет І великий степ у середні віки лекція китай (закінчення) Лекція великий степ
files -> О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconПсихологічний семінар з елементами тренінгу Вплив стереотипного мислення на суспільство та особистість з досвіду роботи практичного психолога Миколаївської гімназії №3 Склярук О. В

Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconРозробка системи уроків з художньої культури за модульно-рейтинговою технологією з елементами тренінгу для 9 класу
Модульна технологія ґрунтується переважно на діяльності учнів І її використання дає можливість вчителю уникнути частоти навчальних...
Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconЛекція Життєвий шлях особистості. Поняття життєвого шляху особистості Події як вузловий момент життєвого шляху
Анциферова Л. И. Особистість у важких життєвих умовах: переосмислення, перетворення ситуацій І психологічний захист. – Психологічний...
Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconУроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення Кіровоград 2015
У посібнику вміщено конспекти уроків та методичні рекомендації членів творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми...
Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconГуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconТехнологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду Укладач
Технологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду
Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconСтруктура та зміст завдання Політичний лідер
Скласти політико-психологічний портрет відомого сучасного політичного діяча
Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconВиховна година з елементами тренінгу «Толерантність та нетерпимість»
Обладнання: картки, мультимедійна дошка, квітка ромашка, кольорові олівці, відкидна дошка або ватман, маркери, тест
Психологічний інструментарій, Технологія тренінгу iconМіщенко Н. А. Краматорськ Виховна година з елементами тренінгу
Обладнання: картки, мультимедійна дошка, квітка ромашка, кольорові олівці, відкидна дошка або ватман, маркери, тест


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка