Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314Сторінка14/29
Дата конвертації16.03.2018
Розмір4,56 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29Читання з метою орієнтації


С2


Як В2


СІ


Як В2В2


Може швидко переглянути довгий і складний текст, знаходячи потрібні йому деталі.

Може швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи потрібне більш уважне їх вивчення.В1


Може переглянути довші тексти, для того щоб знайти бажану інформацію, зібрати інформацію з різних частин тексту або з різних текстів з метою виконання спеціального завдання.

Може знайти і зрозуміти необхідну інформацію у повсякденних матеріалах, таких як листи, брошури і короткі офіційні документи.

А2


Може знайти спеціальну, передбачену інформацію у простих повсякденних матеріалах, таких як реклама, проспекти, меню, довідкові списки та розклади.

Може встановити місцезнаходження спеціальної інформації у списках і вилучити необхідну інформацію (напр., користуватись "Жовтими Сторінками", щоб знайти послугу або продавця). Може розуміти повсякденні/побутові підписи та зауваження: в публічних місцях (на вулицях, в ресторанах, на залізничних станціях), на робочих місцях (вказівки, інструкції, попередження/ застереження).А1


Може впізнати знайомі назви, слова і дуже прості фрази або прості написи у більшості звичайних повсякденних ситуацій.
Читання для отримання інформації та аргументації


С2


Як С1


СІ


Може розуміти в деталях широкий діапазон довгих/розгорнутих, складних текстів, які звичайно зустрічаються в суспільному, професійному та академічному житті, розуміючи найдрібніші деталі, у тому числі ставлення і погляди.

В2


Може вилучати інформацію, думки і точки зору з вузькоспеціальних джерел у межах своєї сфери.

Може розуміти спеціальні статті поза своїм полем діяльності за умови, якщо можна інколи користуватись словником для підтвердження своєї інтерпретації сприйнятої термінології.Може розуміти статті та доповіді, що стосуються сучасних проблем, в яких автори мають особливі погляди.

В1


Може знаходити основні положення в аргументованому тексті з чіткою структурою. Може визначати послідовність аргументацій у низці публікацій, хоча й не завжди детально.

Може знаходити основні положення у простих газетних статтях на знайомі теми (про знайомі предмети).

А2


Може знайти спеціальну інформацію у простому письмовому матеріалі, який він/вона зустрічає у побуті: листах, брошурах та коротких газетних статтях з описом подій.

А1


Може скласти свою думку щодо змісту простішого інформаційного матеріалу та коротких простих описів, особливо коли є візуальна опора.Читання інструкцій


С2


Як С1


СІ


Може розуміти в деталях довгі, складні інструкції про новий прилад або процедуру незалежно від того, чи відноситься інструкція до його/її власної сфери діяльності, за умови, якщо він/вона може перечитати складні місця.

В2


Може розуміти довгі, складні інструкції у своїй сфері, у тому числі деталі про умови або застереження, якщо є можливість перечитати важкі місця.

В1


Може розуміти чітко написані прості інструкції щодо частини/деталі обладнання.

А2


Може розуміти правила, наприклад, техніки безпеки, сформульовані простою мовою.


Може розуміти прості інструкції до обладнання, що використовується у повсякденному

житті - напр., громадський телефон.А1


Розуміє при читанні прості короткі розпорядження/пояснення (напр., як потрапити з пункту А до пункту Б).Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• з якими цілями учень матиме потребу в читанні/для чого він має бути готовий читати/для чого він повинен уміти читати;

• якими способами читання учневі потрібно і хочеться володіти/до яких видів читання він має бути готовий/якими видами читання він повинен володіти.

4.4.2.3 Під час аудіовізуальної рецепції користувач одночасно сприймає аудіо - та візуальні стимули.

Така діяльність включає:

• слідкування за текстом під час читання вголос;

• перегляд ТВ програм, відео або фільму із субтитрами:

• використання нових технологій (мультимедіа, CD ROM і т.д.)

Ілюстративна шкала запроваджена для перегляду програм ТБ і фільмів:
Перегляд телепрограм і фільмів


С2


Як С1


СІ


Розуміє фільми, в яких вживається значна кількість сленгу та ідіоматичних зворотів.

В2


Може розуміти більшість теленовин і передач про поточні справи.

Може розуміти документалістику, живі інтерв'ю, ток-шоу, ігри та більшість фільмів на нормативному мовленні.В1


Може розуміти значну частину багатьох ТВ програм на теми особистих інтересів, такі як інтерв'ю, короткі лекції, новини, якщо мовлення відносно повільне і чітке.

Може розуміти багато фільмів, в яких дія та візуальний ряд розгортаються в основному лінійно, і якщо мова чітка і проста.

Може вловити головний зміст ТВ програм на знайомі теми, коли мовлення відносно повільне і чітке.А2


Може зрозуміти головне з теленовин, репортажів про події, випадки і т.д., якщо відеоряд супроводжує коментар.

Може "вловити" зміни теми у програмах теленовин і сформулювати ідею головного змісту.

А1


Немає дескриптора.

4.4.2.4 Стратегії рецепції включають ідентифікацію контексту і знання світу, релевантного тому, що діє у процесі розгортання певної схеми. Це, у свою чергу, встановлює певні передбачення щодо організації та змісту того, що буде сприйняте (Framing- конструювання; створення схеми/каркасу). Під час рецептивної діяльності сигнали, ідентифіковані у загальному контексті (лінгвістичні й нелінгвістичні) та передбачення у зв'язку з цим контекстом, встановлені за відповідними схемами, використовуються для побудови репрезентації виражених значень та гіпотез, а також комунікативних намірів, що стоять за ними. Завдяки послідовній апроксимації наявні та можливі прогалини у сприйнятому тексті заповнюються з метою доповнення репрезентації значення. Відбувається опрацювання змісту повідомлення та його складових частин (Inferring: виведення). Прогалини, заповнені на основі виведення, можуть бути спричинені лінгвістичними обмеженнями, несприятливими умовами рецепції, недостатністю соціоактивних знань або результатом фамільярності, інакомовлення, стриманості чи фонетичної редукції з боку мовця/автора письмового тексту. Ефективність отриманої моделі перевіряється наявністю текстуальних і контекстуальних сигналів і тим, чи придатні вони до створеної схеми - спосіб, яким людина інтерпретує ситуацію (Hypothesis testing:

перевірка гіпотези). Якщо виникають неспівпадання - це веде до повернення назад (Framing) в пошуках альтернативної схеми, до якої б краще підходили отримані сигнали (Revising Hypotheses: повторний перегляд гіпотез).

• Планування: Конструювання (вибір, створення схеми, реалізація очікувань).

• Виконання: Ідентифікація сигналів та висновки з них.

• Оцінювання: Перевірка гіпотез: підбір сигналів до схем.

• Корекція: Повторний перегляд гіпотез.

Ілюстративна шкала запроваджена для виконання:Ідентифікації сигналів та їх узагальнення (усне і писемне мовлення)


С2


Як С1


СІ


Рівень розглядається як уміння використовувати контекстуальні, граматичні і лексичні сигнали для визначення ставлення, поведінки та намірів з метою антиципації того, що відбудеться незабаром.

В2


Може застосовувати різноманітні стратегії, щоб досягти розуміння, у тому числі слухання з розумінням основного змісту; перевірку розуміння за допомогою контекстуальних віх (clues).

В1


Може здогадатись про значення незнайомих слів за контекстом на теми, пов'язані з його/й сферою діяльності та інтересами.

Може екстраполювати значення окремих невідомих слів із контексту і вивести смисл речення, якщо обговорювана тема йому/їй знайома.А2


Може використати знання про основний зміст коротких текстів та висловлювань на повсякденні теми конкретного типу, щоб вивести можливе значення невідомих слів із контексту.

А1


Немає дескриптора.

4.4.3 Інтерактивні види діяльності і стратеги

4.4.3.1 Усне діалогічне мовлення

У процесі інтерактивної діяльності користувач мовою діє як мовець та слухач з одним або кількома співрозмовниками так, щоб побудувати спільне розмовне мовлення шляхом обміну значеннями за кооперативним принципом.

Рецептивні та продуктивні стратегії постійно застосовуються під час інтеракції. Тут присутні також певні типи когнітивних стратегій і стратегій співпраці, які також називаються стратегіями 5 дискурсу та співробітництва і пов'язані з управлінням кооперацією та інтеракцією, такими як дії у свою чергу та передача черги іншому (turntaking and turngiving), побудова основного вихідного змісту і встановлення лінії підходу, оцінювальні рішення та пропозиції, перегляд та підсумок .досягнутих результатів і посередництво у конфлікті.

Приклади інтерактивних видів діяльності включають:


• трансакції

• одиничні бесіди

• неформальну дискусію

• формальну дискусію

• дебати

• інтерв'ю

• переговори

• спільне планування

• практичну цілеспрямовану кооперацію.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• Загального усного діалогічного мовлення

• Розуміння носія мови у ролі співрозмовника у

• Бесіди

• Неформальної дискусії

• Формальних дискусій та зустрічей

• Цілеспрямованої співпраці

• Трансакцій з метою отримання товарів і послуг

• Обміну інформацією• Надання та отримання інтерв'ю.


Загальне усне спілкування (діалогічне мовлення)


С2


Вільно застосовує ідіоматичні вирази та колоквіалізми, усвідомлюючи конотативні рівні їх значення. Може правильно передавати найтонші смислові відтінки, використовуючи зі свідомою правильністю широкий діапазон модифікаційних схем. Може повернутись назад і вправно, майже непомітно для співрозмовника, перебудувати висловлювання з метою уникнення труднощів.

СІ


Може висловлюватись вільно і спонтанно; майже без зусиль. Вільно використовує широкий лексичний репертуар залежно від потреб у заповненні прогалин за допомогою інакомовлення. Спостерігаються ледь помітні утруднення при пошуках засобів вираження або альтернативних стратегій; лише концептуально складний предмет обговорення може перешкодити природному, плавному мовленнєвому потоку.

В2


Може користуватись мовою вільно, правильно й ефективно, в широкому діапазоні загальних, академічних, професійних тем про дозвілля, чітко позначаючи зв'язки між ідеями. Може спонтанно спілкуватись, добре контролюючи граматичний аспект, без жодних ознак необхідності обмеження того, що він/вона хоче сказати, приймаючи стиль мовлення залежно від обставин.

Може спілкуватись настільки вільно і спонтанно, що це дозволяє здійснювати регулярну інтеракцію та підтримувати стосунки з носіями мови без жодних утруднень/незручностей для кожної сторони. Може виділити особисте значення подій та вражень, висловлюючись "за" і чітко підтримуючи певні погляди, наводячи відповідні пояснення та аргументи.

В1


Може досить вільно спілкуватись на знайомі звичайні та незвичайні теми, пов'язані із своїми інтересами та професійною сферою. Може обмінюватись інформацією, перевіряти і підтверджувати її, справлятися з незвичайними ситуаціями і пояснювати, в чому проблема. Може виражати думки на більш абстрактні, культурні теми, такі як фільми, книги, музика тощо.

Може використовувати широкий діапазон простих мовленнєвих засобів, щоб справитись з більшістю ситуацій під час подорожі чи перебування у країні, мова якої вивчається. Може без підготовки вступати у розмову на знайомі теми або теми особистих інтересів, чи теми, пов'язані з повсякденним життям (напр. сім'я, хобі, робота, подорож, останні новини).

А2


Може спілкуватись досить легко у конструктивних ситуаціях та коротких бесідах за умови, що співрозмовник допоможе в разі необхідності. Може здійснювати прості, звичайні контакти без надмірних зусиль; може ставити запитання і відповідати на запитання, обмінюватись думками та інформацією на близькі/знайомі теми у передбачуваних повсякденних ситуаціях.

Може спілкуватись, виконуючи прості звичайні завдання, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі та звичайні теми і стосуються роботи й дозвілля. Може здійснювати дуже короткі соціальні контакти, проте рідко здатний розуміти достатньо, щоб підтримати розмову і виступати її ініціатором.

А1


Може елементарно спілкуватись, проте це повністю залежить від повторень та уповільнень мовлення, перебудови і виправлень. Може ставити запитання і відповідати на них, ініціювати і відповідати на прості твердження щодо нагальних потреб або дуже знайомих тем.Розуміння носія мови у ролі співрозмовника


С2


Може розуміти будь-якого носія мови у ролі співрозмовника, навіть у розмовах на абстрактні та складні теми зі спеціальностей, що знаходяться поза його/й компетенцією, за умови можливості звикання до ненормативної вимови або діалекту.

СІ


Може детально розуміти мовлення на абстрактні та складні спеціальні теми поза його/її компетенцією, хоча він/вона може відчути потребу у підтвердженні окремих деталей, особливо якщо вимова незвична.

В2


Може детально розуміти, що сказано йому/їй на нормативному усному мовленні навіть в умовах шуму.

В1


Може розуміти чітко аргументоване мовлення, адресоване їй/йому, хоча і буде час від часу просити повторити окремі слова і фрази.

А2


Може розуміти достатньо, щоб здійснювати прості, звичайні контакти без надмірних зусиль. Може в основному розуміти чітке, нормативне усне мовлення на знайомі теми, адресоване їй/йому, за умови, що він/вона час від часу може попросити про повторення або реформулювання.

Може розуміти те, що чітко, повільно і прямо йому/їй говориться у простих повсякденних розмовах; може отримати допомогу в розумінні, якщо мовець про це потурбується.

А1


Можерозуміти повсякденні вирази, спрямовані на задоволення простих потреб конкретного типу, якщо мовлення є прямо зверненим до нього/неї, чітке, повільне, а мовець настроєний люб'язно. Може розуміти запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно, розуміти короткі, прості вказівки.Бесіда


С2


Може вільно на належному рівні брати участь у бесіді, не маючи жодних лінгвістичних обмежень у повноцінному суспільному та особистому житті.

СІ


Може гнучко й ефективно користуватись мовою для соціальних цілей, у тому числі емоційних, образних та жартівливих.

В2


Може впевнено брати участь у бесіді на найбільш знайомі теми, навіть у шумному оточенні. Може підтримувати стосунки з носіями мови, не викликаючи в них іронічної посмішки і не дратуючи їх ненавмисне, не змушуючи їх поводитись інакше, ніж у стосунках з носієм мови. Може виражати різні ступені емоційного стану і підкреслювати особистісне значення подій та вражень.

В1


Може без підготовки вступати в бесіди на знайомі теми.

Може розуміти чітко сформульоване мовлення, адресоване йому/їй у повсякденних розмовах, хоча іноді має потребу попросити про повторення окремих слів та фраз.

Може підтримувати розмову або дискусію, проте іноді має утруднення, коли намагається точно сформулювати те, що він/вона хоче сказати.

Може виражати такі почуття як подив, радість, сум, зацікавлення та байдужість, і відповідати на них.А2


Може встановити соціальний контакт: вітання і прощання; знайомство; висловлення вдячності. Може розуміти в основному чітке нормативне мовлення на знайомі теми, адресоване йому/їй, за умови, що він/вона може попросити час від часу повторити або переформулювати сказане. Може брати участь у коротких розмовах у звичних контекстах на теми, що входять до сфери його/її інтересів.

Може простими засобами виразити, як себе почуває, і висловити вдячність.Може здійснювати дуже короткі соціальні контакти, але рідко коли здатний зрозуміти достатньо, для того щоб підтримувати бесіду з власної ініціативи, проте може отримати допомогу, якщо мовець згодиться потурбуватись про це.

Може вживати прості повсякденні форми ввічливості, привітання та звернення.

Може робити запрошення, пропозиції та вибачення, і відповідати на них.

Може сказати, що йому/їй подобається чи не подобається.А1


Може відрекомендувати себе, використовувати елементарні засоби привітання та підтримання бесіди.

Може запитати, як справи, і відреагувати на новини.

Може розуміти повсякденні висловлювання, спрямовані на задоволення елементарних потреб конкретного типу за умови, що до нього/неї звертаються безпосередньо простою, повільною мовою і можуть повторити, а мовець настроєний по-дружньому.
Неформальна бесіда/дискусія (з друзями)


С2


Як СІ


СІ


Може легко розуміти і брати участь у складних інтеракціях між іншими людьми, що ведуть групову бесіду/дискусію, навіть на абстрактні, складні/комплексні незнайомі теми.

В2


Може підтримувати жваву бесіду з носіями мови.

Може досить точно виражати свої думки і погляди, наводити свої та переконливо реагувати на складні аргументації інших.Може брати активну участь у неформальній бесіді зі знайомим контекстом, коментувати, чітко висловлювати свою точку зору, оцінювати альтернативні пропозиції, висувати гіпотези й реагувати на них.

Може з деякими зусиллями зрозуміти більшість із того, що говориться при ньому/ній у дискусії, проте може вважати надто складним успішно взяти участь у бесіді/дискусії з носіями мови, які абсолютно не змінюють свого мовлення.

Може висловлюватись "за" і захищати свої погляди в дискусії, наводячи відповідні пояснення, аргументи й коментарі.


В1


Може розуміти більшу частину з того, про що говорять при ньому/ній на загальні теми за умови, що співрозмовники ухиляються від надмірного вживання ідіоматизмів і чітко артикулюють.

Може виражати свої думки на абстрактні або культурні теми, такі як музика, фільми.

Може пояснити, чому щось є проблемою.

Може стисло коментувати інші точки зору.

Може порівнювати й зіставляти альтернативи, обговорюючи, що робити, куди піти, кого або що обрати. і т.д.


Може в основному розуміти головні положення в неформальній дискусії з друзями, якщо мовлення чітке й нормативне.

Може сформулювати власні погляди або точки зору, обговорюючи теми, що стосуються його/її інтересів.

Може дати зрозуміти свої думки і ставлення відносно розв'язання певних проблем або практичних питань типу куди піти, що робити, як організувати подію (напр. вихід на природу). Може ввічливо виразити переконання, погляди, згоду чи незгоду.


А2


Може в основному визначити тему дискусії, що проходить при ньому/ній повільно і з чітким д формулюванням.

Може обговорити, що буде робити увечері, на уікенді.

Може робити пропозиції і відповідати на них.

Може погодитись або не погодитись з іншими.Може обговорювати повсякденні практичні справи на елементарному рівні, якщо до нього звертаються чітко, безпосередньо і повільно.

Може обговорювати, що робити, куди піти і домовлятися про зустріч.А1


Немає дескриптора.
Формальна дискусія і збори


С2


Може проводити свою лінію у формальній (офіційній) дискусії на складні теми, наводячи логічні та переконливі аргументи, не ускладнюючи спілкування для носіїв мови.

СІ


Може легко справитись з дебатами, навіть на абстрактні, комплексні, незнайомі теми.

Може переконливо аргументувати свою позицію, відповідаючи на запитання та коментарі. Швидко, спонтанно й адекватно реагує на складні лінії аргументації.В2


Може впоратись з пожвавленою дискусією, правильно визначаючи аргументи "за" і "проти" певних точок зору.

Може чітко виражати свої ідеї та погляди, переконливо презентувати й реагувати на складні лінії аргументації.Може брати активну участь у звичній та незвичній формальній дискусії.

Може розуміти дискусії на теми, пов'язані з його/її сферою, детально розуміти думки, виділені мовцем.

Може вести бесіди, викладати свою думку й захищати її, оцінювати альтернативні пропозиції та висувати гіпотези й реагувати на гіпотези інших.


В1


Може розуміти більшість зі сказаного, якщо воно стосується його сфери і співрозмовники не вживають надмірну кількість ідіоматизмів й чітко формулюють.

Може точно викласти свою точку зору, проте відчуває труднощі, виступаючи в дебатах.

Може брати участь у звичайній формальній дискусії на знайомі теми, мовлення якої нормативне й чітко сформульоване, якщо відбувається обмін фактичною інформацією, даються інструкції або обговорюється рішення практичних проблем.


А2


Може в основному розуміти зміни предмета обговорення у формальній дискусії, що стосується його/її сфери діяльності, якщо мовлення повільне й чітке.Може обмінюватись релевантною інформацією і висловлювати свої погляди на практичні

проблеми, коли до нього/неї звертаються прямо і якщо він/вона отримує певну допомогу при

формулюванні і може попросити про повторення, в разі необхідності, ключових положень.
Може сказати, що він/вона думає про певні речі, коли до нього/неї звертаються прямо на

офіційній зустрічі, за умови, що він/вона може попросити про повторення, в разі

необхідності, ключових положень.


А1


Немає дескриптора.


Примітка: Дескриптори цієї шкали не були емпірично калібровані до моделі вимірювання.Цілеспрямована співпраця

(напр., ремонт автомобіля, обговорення документа, організація події)


С2


ЯкВ2


СІ


ЯкВ2


В2


Може повністю розуміти детальні інструкції.

Може допомагати у процесі роботи, запрошуючи інших приєднатись до неї, висловити свою думку і т.д.

Може чітко підкреслити основне положення або проблему, обговорюючи причини або наслідки, зважуючи переваги та недоліки різних підходів.


В1


Може розуміти те, що говориться, хоча іноді відчуває потребу у повторенні або поясненні, якщо інші люди розмовляють швидко чи багатослівно.

Може пояснити, чому щось є проблемою, обговорити, що слід робити потім, порівняти і зіставити варіанти/альтернативи.

Може стисло коментувати точки зору інших учасників.


Може в основному розуміти сказане і, в разі необхідності, може повторити знову частину сказаного іншими, щоб досягти взаєморозуміння.

Може дати зрозуміти свої погляди та ставлення до можливих рішень або питань щодо наступних дій, стисло пояснюючи причини.

Може запросити інших до висловлення своїх точок зору щодо плану дій.


А2


Може зрозуміти достатньо для виконання простих, звичайних завдань без зайвих зусиль, дуже невимушене звертаючись з проханням про повторення незрозумілого.

Може обговорювати наступні дії, висуваючи і реагуючи на пропозиції, запитуючи і пропонуючи напрями роботи.Може пояснити своє розуміння й отримати, в разі необхідності, допомогу, якщо співрозмовник про це потурбується.

Може спілкуватись у процесі виконання простих і звичних завдань, вживаючи прості запитальні фрази, прохання про щось, запит простої інформації та обговорення наступних дій.А1


Може розуміти звернені до нього запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно, виконувати короткі прості вказівки.

Може попросити щось у інших і дати щось іншим людям.


Трансакції для отримання товарів і послуг


С2


ЯкВ2


СІ


ЯкВ2


В2


Може впоратись з лінгвістичними проблемами, щоб прийти до рішення в суперечці щодо, наприклад, недійсного проїзного документа, фінансового відшкодування За пошкодження у квартирі, за звинувачення у спричиненні нещасного випадку.

Може вимагати компенсацію, вживаючи переконливу лексику, щоб досягти задоволення вимоги і чітко встановити межі будь-яких поступок, які він/вона готовий/а зробити.Може пояснити проблему, що виникла, і домогтися, щоб той, хто надає послугу/клієнт, змушений був зробити поступку.

В1


Може здійснювати більшість трансакцій, які можуть виникнути під час подорожі, організації подорожі або проживання, владнати стосунки з органами влади під час закордонного візиту. Може впоратись з менш звичними ситуаціями в магазинах, на пошті, в банках, напр. повернення неякісної покупки. Може сформулювати скаргу.

Може діяти у більшості ситуацій, що виникають при організації перебування чи подорожі за допомогою агента або під час власне подорожі, напр. запитати пасажира, де вийти на незнайомому маршруті.А2Може впоратись із побутовими аспектами повсякденного життя, такими як подорож, найняття помешкання, їжа, покупки.

Може надати всю інформацію, необхідну для туристичного офісу, якщо вона загального, неспеціального характеру.Може запитувати про/і купувати повсякденні товари й отримувати послуги.

Може отримувати просту інформацію про подорожі, користуватись громадським транспортом: автобусами, поїздами і таксі, запитувати про/і вказувати напрям, купувати квитки.

Може запитувати про речі та здійснювати прості трансакції в магазинах, на пошті або в банках.

Може надавати й утримувати інформацію про кількість, розміри, ціни тощо.

Може робити прості покупки, називаючи те, що він/вона хоче, і запитувати про ціну.

Може замовити їжу.А1


Може просити щось у інших і давати щось іншим людям.

Може розуміти номери, кількості, вартість і час.

Обмін інформацією


С2


ЯкВ2


СІ


ЯкВ2


В2


Може розуміти й обмінюватись складною інформацією та порадами на теми широкого діапазону, що пов'язані з його/й професійними обов'язками.

Може правильно передавати інформацію.

Може робити чіткі, детальні описи того, як виконати дію/процедуру.

Може узагальнювати і підсумовувати інформацію й аргументи з кількох джерел.


В1


Досить впевнено може здійснювати обмін, перевірку та підтвердження накопиченої фактичної інформації на знайомі, звичні і незвичні теми в межах сфери своєї діяльності.

Може описати, як щось зробити, даючи детальні інструкції.

Може підсумувати і викласти свою думку про коротке оповідання, статтю, розмову, дискусію, інтерв'ю, документальні матеріали і відповідати потім на запитання про деталі.


Може вибрати і передати просту фактичну інформацію.

Може запитати про детальні інструкції та зрозуміти їх.

Може отримати більш детальну інформацію.


А2


Може зрозуміти достатньо, щоб виконати прості, звичайні контакти без надмірних зусиль. Може справитись з практичними повсякденними запитами: пошуку та передачі простої фактичної інформації.

Може запитувати і відповідати на запитання про звичне і звичайне.

Може запитувати і відповідати на запитання про проведення часу та дії в минулому.

Може давати й розуміти прості вказівки та інструкції, напр. пояснити, як дістатись до певного місця.Може спілкуватись у процесі виконання простих рутинних завдань, де вимагається простий і прямий обмін інформацією.

Може обмінюватись обмеженою інформацією на знайомі і звичайні оперативні теми.

Може запитувати і відповідати на запитання про те, що робить на роботі та у вільний час. Може запитувати про і давати вказівки стосовно карти або плану.

Може запитувати про та надавати інформацію про себе.А1


Може розуміти запитання та інструкції, з якими до нього/неї звертаються чіткою і повільною мовою; розуміє короткі прості вказівки.

Може запитувати і відповідати на прості запитання, ініціювати й реагувати на прості висловлювання щодо нагальних потреб або на дуже знайомі теми.

Може запитувати і відповідати на запитання про себе та інших людей про те, де вони живуть, людей, яких вони знають, речі, які у них є.

Може вказувати час за допомогою таких фраз як "наступного тижня", "минулої п'ятниці",

"у листопаді", "три години".
Надання та отримання інтерв'ю


С2


Виконує свою роль та веде свою партію в діалозі бездоганно, будуючи бесіду і спілкуючись впевнено, абсолютно вільно як у ролі інтерв'юера, так і в ролі інтерв'юйованого, не створюючи незручностей для носія мови.


СІ


Може вільно брати участь в інтерв'ю, з одного боку чи з іншого, викладаючи та розвиваючи предмет обговорення вільно, без жодної опори, добре розуміючи всі репліки.


В2


Може проводити ефективне, вільне інтерв'ю, спонтанно відштовхуючись від підготовлених запитань, адекватно сприймаючи та реагуючи на цікаві відповіді.


Може брати ініціативу в інтерв'ю, формулювати й розвивати ідеї/думки з незначною допомогою або "підштовхуванням", натяками з боку того, хто бере інтерв'ю.


В1


Може надавати конкретну інформацію, необхідну для інтерв'ю/консультації (напр. описати симптоми лікарю), проте робить це з обмеженою точністю.

Може вести підготовлене інтерв'ю, перевіряючи і підтверджуючи інформацію, хоча й може час від часу просити про повторення, якщо відповідь іншої особи швидка або надто довга.
Може ініціювати тему, брати інтерв'ю/консультації (напр. ввести новий предмет, проте під час інтеракції дуже великою мірою залежить від інтерв'юера).

Може використовувати підготовлений список запитань, щоб провести заплановане інтерв'ю, з деякими спонтанними реакціями на запитання.
А2


Може зрозуміло висловитись в інтерв'ю і передати думки та інформацію на знайомі теми, якщо він/ вона може попросити інколи про роз'яснення та отримати певну допомогу для вираження того, що він/ вона хоче сказати.


Може ставити прості запитання і відповідати на прості висловлювання в інтерв'ю.


А1


Може відповідати в інтерв'ю на прості прямі запитання про деталі особистого життя, якщо мовлення дуже повільне, чітке, пряме й неідіоматичне.

4.4.3.2 Писемне спілкування

Спілкування через писемне мовлення включає такі види діяльності як:

• написання та обмін записками, нотатками і т.д., коли усне спілкування неможливе і недоречне;

• листування, у т.ч. факсом, електронною поштою і т.д.

• узгодження текстів угод, контрактів, комюніке і т.д. через реформулювання та обмін проектами, поправками, виправлення коректури тощо;

• участь у комп'ютерних конференціях on-line або off-line.

4.4.3.3 Безпосереднє спілкування може, звичайно, включати комбіновані канали зв'язку: усний, письмовий, аудіовізуальний, паралінгвістичний (див. розділ 4.4.5.2) та паратекстуальний (див. розділ 4.4.5.3).

4 4.3.4 3 ростом і поширенням складних комп'ютерних технологій інтерактивне спілкування людина-машина стало відігравати все більшу роль у суспільній, професійній, освітній та навіть особистій сферах.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• загального писемного спілкування

• листування

• записок, повідомлень та заповнення формулярів.


Загальне писемне спілкування


С2


Як СІ


СІ


Може виразити свої думки чітко й точно, звертаючись до адресата гнучко й ефективно.

В2


Може ефективно викладати на письмі новини та погляди і сприймати, відповідно, писемний виклад інших.

В1


Може передавати інформацію та думки/ідеї як на абстрактні, так і на конкретні теми, перевіряти й запитувати інформацію, формулювати проблему з належною точністю.

Може писати особисті листи й записки із запитом про надання простої інформації негайного значення, висвітлюючи пункти, які він/вона вважає важливими.А2


Може писати короткі, прості записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.

А1


Може запитувати й повідомляти про особисті деталі в письмовій формі.
Листування


С2


Як СІ


СІ


Може висловлюватись чітко й точно в особистому листуванні, користуючись мовленням гнучко й ефективно, включаючи емоційний, алюзивний та жартівливий аспекти.

В2


Може писати листи, передаючи ступені емоцій та підкреслюючи особистісне значення подій і вражень, коментуючи новини та погляди кореспондента.

В1


Може писати особисті листи про новини та висловлювати думки на абстрактні або культурні теми: музика, фільми.

Може писати особисті листи з досить детальним описом вражень, почуттів і подій.

А2


Може писати дуже прості особисті листи з висловленням вдячності та вибаченням.

А1


Може написати коротку просту листівку.


84

Записки, повідомлення, заповнення формулярів


С2


Як ВІ


СІ


Як ВІ


В2


Як ВІ


В1


Може приймати повідомлення із запитаннями, поясненнями проблем.


Може писати записки з простою інформацією невідкладного характеру друзям, службовцям/обслузі, вчителям та всім іншим, хто відіграє певну роль у повсякденному житті, висвітлюючи при цьому пункти, які він/вона вважає важливими.


А2


Може приймати короткі, прості повідомлення, якщо можна попросити про повторення та реформулювання.

Може писати короткі, прості записки та повідомлення, пов'язані з темами сфери найближчих потреб.
А1


Може писати числа, дати, написати власне ім'я, національність, адресу, вік, дату народження або прибуття у країну і т.д., як напр., у реєстраційній картці готелю.

Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• які види комунікативних інтеракцій будуть потрібні учню/до яких він має бути готовий/якими видами він повинен володіти;

• які ролі будуть потрібні учневі/до яких він повинен бути готовий/які він повинен вміти виконувати у процесі інтеракції.

4.4.3.5 Стратегії інтеракції (взаємодії)

Інтеракція передбачає як рецептивні, так і продуктивні види діяльності, так само як і єдину діяльність з побудови зв'язного висловлювання і, отже, всі рецептивні і всі продуктивні стратегії, про які говорилось вище, також включаються до інтеракції. Той факт, що результатом усної інтеракції є колективне створення значення - шляхом встановлення певного ступеня спільного ментального контексту з визначенням того, що слід приймати як дане, з урахуванням країни проживання людей, які або зближуються один з одним, або дотримуються зручної для всіх дистанції, як правило, в реальному часі, - означає, що в доповнення до рецептивних, та продуктивних стратегій існує певний клас виняткових стратегій інтеракції, пов'язаних з організацією цього процесу. І той факт, що Інтеракція, насамперед безпосередня, має тенденцію до подальшого збільшення надлишковості як текстуальних і лінгвістичних засобів, так і, відповідно, паралінгвістичних, а також контекстуальних чинників/підказок, сигналів, то кожен вид таких засобів спілкування має бути більш чи менш розробленим, більш чи менш експліцитним аж до того рівня, коли постійний контроль процесу з боку учасників не вкаже, що ці засоби адекватні.

Планування усного спілкування включає активізацію схем або "праксеограми" (тобто діаграми, що представляє структуру комунікативної взаємодії обмінів, можливих та ймовірних у найближчій діяльності (Framing- конструювання) та урахування дистанції щодо інших учасників комунікації (Identifying information/opinion gap; Judging what can be taken as given - Встановлення прогалин у інформації/поглядах; рішення того, що може прийматися як дане) з метою вибору напрямів та підготовки можливих зрушень в цих обмінах {Planning moves - Планування дій). Під час власне діяльності користувачі мовою приймають стратегії чергування з метою отримати мовленнєву ініціативу (Taking the floor - виступ, взяття слова), зміцнити співпрацю піл час виконання завдання та спрямувати дискусію певним курсом (Co-operating: interpersonal - міжособистісна співпраця), сприяти взаємному розумінню та підтримувати прийнятий підхід до виконання завдання (Co-operating: ideational співпраця під час сприйняття та формування ідей) таким чином, що вони самі можуть попросити про допомогу при формулюванні чого-небудь (Asking for Help - Запит про допомогу). Як і планування, оцінювання здійснюється на комунікативному рівні: "примірка" одна до одної придуманих для застосування схем, оцінка того, що відбувається в даний момент (Monitoring: schemata, praxeogram -Контроль: схеми, праксеограма); а також оцінка межі, до якої все йде як заплановано (Monitoring: effect, success - Контроль: результат, успішність). Непорозуміння або надмірна двозначність веде до необхідності уточнення, яке може відбуватись на комунікативному або лінгвістичному рівні (Asking for giving clarification - Запит роз'яснення) та до застосування втручання з метою відновлення спілкування та вияснення непорозумінь у разі необхідності (Communication Repair - Відновлення спілкування).

Планування

• конструювання (вибір праксеограм)

• визначення прогалин в інформації і точках зору

• прийняття рішення про передбачення

• розгортання плану

Виконання

• вступ до розмови

• міжособистісна співпраця

• "ідейна" співпраця

• інтерпретація несподіваного

• запит про допомогу

Оцінювання

• контроль (схема, праксеограма)

• контроль (результат, успішність)

Корекція (відновлення)

• запит роз'яснення

• надання роз'яснення

• відновлення спілкування

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• вступу до розмови

• співпраці

• запиту роз'яснення.
Вступ до розмови


С2


Як СІ


СІ


Може підібрати потрібну фразу з готового наявного діапазону мовленнєвих функцій, щоб упередити його/її репліки належним чином для вступу до розмови, або щоб виграти час для обдумування виступу.

В2


Може належним чином вступати до дискусії, застосовуючи для цього відповідні мовні засоби. Може ініціювати, підтримувати та завершувати свою репліку належним чином у свою чергу. Може ініціювати спілкування, виступати у свою чергу, як належить, та завершувати розмову, коли їй/ йому це потрібно, хоча й він/вона не завжди може це зробити "елегантно".

Може застосовувати кліше та звороти (напр., "That's a difficult question to answer"- "Ha це запитання важко відповісти "), щоб виграти час і вступити до розмови, сформулювавши те, що хотілось сказати.В1


Може вступати в дискусію/бесіду на знайомі теми, вживаючи для цього потрібні фрази.

Може ініціювати, підтримувати та закінчувати просту розмову один-на-один на теми, близькі до кола особистих інтересів.

А2


Може вживати прості вирази для початку, підтримання/ведення та завершення короткої розмови.

Може ініціювати, підтримувати/вести і закінчувати просту розмову один-на-один.Може попросити уваги.


А1


Немає дескриптора.

Співпраця


С2


Як СІ


СІ


Може "вести свою партію" в розмові на рівні умінь інших мовців.


В2


Може здійснювати зворотний зв'язок та висловлювати твердження і пропозиції і таким чином сприяти розвитку дискусії.

Може сприяти розгортанню розмови на знайомі теми, підтверджуючи розуміння, запрошуючи до неї інших і т. д.В1


Може застосувати елементарний набір мовленнєвих засобів і стратегій для сприяння розвитку розмови або дискусії.

Може узагальнити точки зору, сформульовані в дискусії, і таким чином допомогти конкретизувати розмову.Може знову повторити частину сказаного кимсь для досягнення взаємного розуміння і допомогти \. розвитку думок у певному напрямі. Може запросити інших до дискусії.

А2


Може вказати, що він/вона розуміє.


А1


Немає дескриптора.
Запит роз'яснення


С2


Як В2


СІ


Як В2


В2


Може ставити додаткові запитання, щоб перевірити, чи так він/вона розуміє те, що хоче сказати мовець, та отримати роз'яснення двозначних місць.

В1


Може попросити когось пояснити або розтлумачити те, що вони щойно сказали.

А2


Може у досить простих виразах просити про повторення, коли він/вона чогось не розуміє. Може попросити роз'яснення незрозумілих ключових слів або фраз, застосовуючи кліше.

Може сказати, що саме він/вона не розуміє.

А1


Немає дескриптора.

4.4.4 Посередницька діяльність і стратегіїВ посередницьких видах діяльності користувач мовою покликаний не виражати свої власні думки, а просто діяти як посередник між співрозмовниками, неспроможними зрозуміти один одного прямо. Як правило (проте не виключно), це люди, що говорять різними мовами.

Приклади посередницької діяльності включають усний та письмовий переклад, а також реферування та переказ текстів тією ж мовою, коли мова оригінального тексту незрозуміла для реципієнта, напр.:

4.4.4.1 Усна медіація:

• синхронний переклад (конференції, мітинги, формальні виступи тощо);

• послідовний переклад (промови на урочистих зустрічах, тури з гідом тощо);

• неформальний переклад:

• мови закордонних відвідувачів у рідній країні;

• мовлення носіїв мови за кордоном;

• у соціальних і трансактивних ситуаціях для друзів, членів сім'ї, клієнтів, іноземних гостей і т.д.;

• підписів, меню, записок і т.д.

4.4.4.2 Письмова медіація:

• точний (дослівний) переклад (напр. контрактів/угод, юридичних та наукових текстів і т.д.);

• літературний переклад (романів, драматичних творів, поезії, лібретто і т.д.);

• передача основного змісту (газетні та журнальні статті) в межах L2 або між L 1 та L2;

• переказ (спеціалізовані тексти для непрофесіоналів).

4.4.4.3 Посередницькі стратегії відображають засоби задоволення потреб у використанні Обмежених ресурсів для передачі інформації та встановлення еквівалентного значення. Процес може включати певний підготовчий період для організації та максималізацїї ресурсів (Developing background. Knowledge; Locating supports; Preparing a glossary - Активізація допоміжних знань; Підбір опор;

Підготовка словника), а також для розгляду способів, як приступити до виконання завдання (Considering the interlocutor's needs; Selecting the size of interpretation unit- Розгляд/врахування потреб співрозмовників; вибір обсягу інтерпретованої мовленнєвої одиниці).

У процесі усного чи письмового перекладу посередник повинен прогнозувати наступний зміст висловлювання, формулюючи одночасно те, що було щойно сказане, в основному одночасно жонглюючи двома різними "шматками" (відрізками), або одиницями перекладу (Previewing- передбачення). Він/вона має потребу позначати способи вираження ідей для розширення свого словника (Noting possibilities, equivalencies - позначення можливих варіантів), та конструювати острівки впевненості ("відрізки-напівфабрикати"), що вивільняє розвиток здатності передбачення. З іншого боку, він/вона також потребує застосування прийомів подолання невпевненості та уникнення розвалу спілкування - саме завдяки прогнозуванню (Bridging gaps - "мости над проваллям").

Оцінювання відбувається на комунікативному рівні (Checking congruence - перевірка узгодженості), на лінгвістичному рівні (Checking consistency of usage - перевірка зв'язності, використання мовних засобів), і, звичайно, якщо робиться письмовий переклад, то оцінювання приводить до його коригування шляхом консультації з довідниками та досвідченими фахівцями у відповідній сфері (Refining by consulting dictionaries, thesaurus; consulting exsperts, sources - уточнення з використанням словників, тезаурусів; консультації з експертами, джерелами).

• Планування Розгортання допоміжних знань

Підбір опор

Підготовка словника

Розгляд потреб співрозмовників

Вибір одиниці перекладу.

• Виконання Прогнозування: сприймання та опрацювання вхідної інформації та

формулювання останнього відрізка одночасно в реальному часі;

Занотовування можливих варіантів, еквівалентів;

Ліквідація прогалин.

• Оцінювання Перевірка узгодженості двох версій;

Перевірка адекватності використання мовних засобів.

• Корекція Уточнення з використанням словників, тезаурусів;

Консультації з експертами, з джерелами.

Ілюстративних шкал поки що немає.


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• посередницькі види діяльності, які будуть необхідні учневі/до яких він має бути готовий/які він повинен виконувати.4.4.5 Невербальне спілкування

4.4.5.1 Фізичні рухи/дії, які супроводжують мовленнєву діяльність (як правило, усне безпосереднє спілкування), включають:

• вказування, напр., пальцем, рукою, поглядом, кивком. Ці дії супроводжують вказівні займенники для ідентифікації об'єктів, предметів, осіб, напр., "Можна мені on me? Hi, не те, а он те";

• демонстрацію, що супроводжує вказівні займенники та дієслова й дієслівні форми у простому теперішньому часі напр., "Я беру це і прикріплюю його тут, ось так. Тепер зроби те ж саме!”;

• чітко продемонстровані дії, що можуть сприйматись як відомі у розповіді, коментарі, наказах і т.д., напр. "Не роби цього!", "От добре!", "О ні, він упустив це (його). В усіх цих випадках висловлювання не сприймається без спостереження за діями, рухами.


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• які вміння будуть потрібні учням/до чого вони мають бути підготовані/якими вміннями вони повинні володіти, щоб супроводжувати дії словами і навпаки;

• в яких ситуаціях вони будуть змушені/їм буде потрібно/вони будуть готові так робити.

4.4.5.2 Паралінгвістичні засоби включають:

"Мову тіла. Паралінгвістичні засоби мови тіла відрізняються від фізичних дій, що супроводжуються мовленням, тим, що мають умовні значення, які можуть дуже різнитись у різних культурах. Наприклад, у багатьох європейських країнах вживаються такі засоби:

• жести (напр. трясти кулаком на знак протесту);

• вираз обличчя (напр. посмішка, похмурий вигляд);

• поза (напр. різко сісти у відчаї або нахилитися вперед на знак зацікавлення);

• контакт тіла (напр. поцілунок або потиск рук);

• проксеміка (напр. наблизитись або відсторонитися).

Вживання екстралінгвістичних мовних звуків. Такі звуки (або склади) є паралінгвістичними, оскільки мають умовне значення, проте знаходяться поза нормативною фонологічною системою певної мови, наприклад в англійській/українській мові:

"sh" / "тс-с-с" - прохання/вимога тиші

"s-s-s" / "ого-о-о!", "ну-у-у!" - вираження загального осуду

"ugh" / "фy-y-y...","6p-p-p..." - вираження огиди

"humph"/ "ой-ой-ой", "ай-ай-ай" - вираження незадоволення

"tut, tut" / "ну-у-у" - вираження ввічливого осуду

Просодичні ознаки. Вживання цих ознак є паралінгвістичним чинником, якщо вони мають умовне значення (напр., пов'язане зі ставленням та настроєм, станом думок), але виходить за межі нормативної фонологічної системи, у якій просодичні характеристики довготи, тону, наголосу можуть відігравати окрему роль, напр.:

голосові характеристики (грубуватість, придих, проникливість і т.д.)

висота тону (бурчання/ревіння, тихе хихотіння, пронизливий крик і т.д.)

гучність (шепіт, бурмотання, крик і т.д.)

довгота (напр., ду-у-у-же добре!)

Багато паралінгвістичних ефектів досягаються шляхом комбінування висоти тону, довготи, гучності та голосових характеристик.

Паралінгвістичне спілкування має бути ретельно відмежоване від розвинених знакових мов, які сьогодні залишаються поза полем зору цих РРЄ, хоча експерти у цій галузі можуть знайти багато наших понять і категорій релевантними їхнім інтересам.


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• які види цілеспрямованої паралінгвістичної поведінки знадобляться учням/до яких видів вони повинні бути готові/які види вони повинні а) впізнавати й розуміти б) застосовувати.


4.4.5.3 Паратекстуальні засоби: вони відіграють подібну "паралінгвістичну" роль відносно письмових текстів. Це, наприклад, такі як:

• ілюстрації (фотографії, малюнки і т.д.)

• діаграми, карти, таблиці, фігури і т.д.

• типографські засоби (тип і розмір шрифту, виділення чорним, розрядка, підкреслювання, винесення на поле ...).


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• які паратекстуальні засоби знадобляться учневі/до яких він має бути готовий/які з них він повинен а) впізнавати та реагувати на них і б) застосовувати.


Каталог: nova -> inozemna
nova -> Едвард Лукас нова холодна війна
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Уроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань
nova -> Діяльності Хуліо Хуреніто та його друзів. Майже сім сторінок роману припадає на опис Єлисаветградського періоду
nova -> Наш край в романі Іллі Еренбурга «Хуліо Хуреніто» Видатний радянський письменник І публіцист Ілля Григорович Еренбург
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
inozemna -> До листа Міністерства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Схожі:

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconОбговорення законодавства 9
Ми відкриті до співпраці та діалогу з чеською республікою в галузі економіки, інвестицій, культури 9
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКобеляцька районна рада
Веде засідання голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВізити Знайомилися з Острогом та тим, як ми бережемо пам’ятки Іван глушман
Ради Європи (РЄ), містер Демір Хакан (Страсбург, Франція) та його колега з комітету з питань культури, спадщини та ландшафту містер...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconРозробка сучасних
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconБбк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
У статті аналізується розвиток чеської та словацької культури на початку ХХ ст та між Першою І другою світовими війнами. Відображено...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВідділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconТема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»
...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка