Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314Сторінка25/29
Дата конвертації16.03.2018
Розмір4,56 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Додаток В: шкали DIALANG

Цей додаток містить описання системи оцінювання мовлення DIALANG, яка є прикладом застосування Загальноєвропейських рекомендацій (ЗЄР) з діагностичними .цілями. Головну увагу сфокусовано на твердженнях для самооцінювання, використаних у системі, та на дослідженні калібрування, що запроваджується на їх основі як складова розробки системи. До додатку включено також дві відповідні дескриптивні шкали, які базуються на ЗЄР і використовуються для повідомлення та інтерпретації діагностичних результатів тим, хто навчається. Дескриптори в цьому проекті були шкаловані та приведені у відповідність до рівнів ЗЄР за допомогою Методу № 12 с (моделювання за Рашем), що наводиться в кінці Додатку А.


Проект DIALANG

Система оцінювання DIALANG

DIALANG - це система оцінювання, призначена для тих, хто вивчає мову і хоче отримати діагностичну інформацію про рівень володіння нею. Проект DIALANG здійснюється за фінансової підтримки Європейської Комісії та Генерального Директорату з питань Освіти та Культури (Програма SOCRATES, LINGUA Action D).

Система складається з самооцінювання, мовних тестів і зворотного зв'язку, які надаються на чотирнадцятьох європейських мовах: датській, голландській, англійській, фінській, французькій, німецькій, грецькій, ісландській, ірландській, італійській, норвезькій, португальській, іспанській та шведській. DIALANG надається через мережу Інтернет безкоштовно.

Рекомендації з оцінювання DIALANG та дескриптивні шкали, що застосовуються для повідомлення користувачів про одержані результати, базуються на Загальноєвропейських рекомендаціях (ЗЄР). Твердження для самооцінювання, що використовуються в DIALANG, також, в основному, взяті із загальних європейських рекомендацій та адаптовані, де це необхідно, до специфічних потреб системи.Мета (призначення) DIALANG

DIALANG призначається для дорослих, які хочуть знати свій рівень володіння мовою та отримувати зворотний зв'язок про сильні та слабкі сторони цього володіння. Система також забезпечує учнів порадами щодо того, як покращити їх мовленнєві вміння та, більш того, націлена на поглиблення усвідомлення ними процесу вивчення мови та володіння нею. Система не передбачає надання сертифікатів.

Користувачі системи - це, насамперед, учні. які вивчають мову самостійно або на мовних курсах. Разом з тим викладачі мови також можуть знайти в системі багато корисного для власних цілей.

Процедура оцінювання за DIALANG

Процедура оцінювання DIALANG має такі стадії :

1. Вибір мови проведення (з 14 можливих)

2. Реєстрація

3. Вибір мови, яка контролюється (з 14 можливих)

4. Тест розміщення (за обсягом) лексичного запасу

5. Вибір уміння (читання, аудіювання, письмо) або навички (лексичної, граматичної)

6. Самооцінювання (лише з читання, аудіювання та письма)

7. Система попередніх висновків про здібності учня

8. Проведення тесту відповідної складності

9. Зворотний зв'язок.

Включаючись у систему, учні спочатку вибирають мову, на якій вони б хотіли отримати інструкції та зворотний зв'язок. Після реєстрації користувачі мають виконати тест розміщення, який також вимірює обсяг їх лексичного запасу. Після вибору вміння/навички, рівень розвитку/сформованості яких вони хотіли б протестувати, користувачам пропонується ряд тверджень для самооцінювання перед тим, як вони виконають вибраний тест. Ці твердження для самооцінювання охоплюють вміння/ навички, про які йдеться, і учень має вирішити, чи може він/вона виконувати діяльність, описану в кожному твердженні. Самооцінювання не є прийнятним для двох інших аспектів, що оцінюються за DIALANG: словника та структур, тому що в ЗЄР не існує відповідних тверджень. Після тесту - і це є складовою зворотного зв'язку - учням повідомляється, чи відрізняється їх рівень володіння за самооцінюванням від рівня володіння, визначеного на основі виконання ними тесту. Користувачі також отримують можливість дослідити можливі причини розбіжностей результатів самооцінювання і тесту в розділі "Роз'яснення зворотного зв'язку".


Мета (призначення) самооцінювання за DIALANG

Твердження для самооцінювання (CO) мають в системі DIALANG подвійне призначення. По-перше, самооцінювання саме по собі вважається важливою діяльністю. Воно розглядається як таке, що заохочує автономне вивчення, забезпечує учнів більшим контролем їх навчання та поглиблює усвідомлення учнями особливостей їх навчального процесу.

Друге призначення самооцінювання в DIALANG є більш "технічним": система використовує лексичний тест розміщення і результати самооцінювання для попереднього визначення вмінь учнів, а потім скеровує їх на тест, який за рівнем складності найкраще відповідає їх підготовці.

Шкали самооцінювання DIALANG

Джерело

Більшість тверджень для самооцінювання, які використовуються в DIALANG, було взято з англійської версії Загальноєвропейських Рекомендацій (Варіант 2,1996). В цьому аспекті DIALANG є безпосереднім застосуванням Рекомендацій в цілях оцінювання.Забезпечення якості

Робоча група DIALANG з самооцінювання* переглянула усі твердження ЗЄР за 1998 рік і вибрала ті, що виявились найбільш конкретними, чіткими та простими; враховувались також емпіричні результати про твердження Норта (North, 1996/2000). Для читання, аудіюваннята письма було відібрано більш ніж сто тверджень. Крім того, було відібрано твердження для говоріння, проте, оскільки говоріння не є складовою теперішньої системи DIALANG, їх не було включено до дослідження надійності, описаного нижче, і тому вони не представлені в цьому додатку.

* Група складалася зАлекса Тісдейда /Alex Teasdale (голова) та співробітників Neus Figueras, An Huhta, Fellyanka K-aftandijeva, Mats Oscarson та Sauli Takala.
Словесне формулювання тверджень було змінено з "Можу робити" на "Я можу", тому що вони призначались швидше для самооцінювання, ніж для вчительського оцінювання. Деякі твердження було спрощено, щоб вони були більш прийнятними для користувачів; також було розроблено кілька нових тверджень, коли в ЗЄР не вистачало матеріалу (нові твердження виділені в таблицях курсивом). Усі твердження були перевірені доктором Брайаном Нортом, автором тверджень в ЗЄР, групою експертів з тестування чотирма мовами та вчителями-експертами. Потім було узгоджене остаточне словесне формулювання тверджень.

Переклад

Оскільки DIALANG є мультилінгвальною системою, твердження для самооцінювання були перекладені з англійської мови на інші тринадцять мов. Переклад здійснювався за узгодженою процедурою. Було узгоджено основні напрями перекладу та вирішення спірних питань; головним якісним критерієм була зрозумілість для учнів. Спочатку двоє-троє експертів з кожної мови перекладали твердження на свої мови кожен окремо, а потім збирались для обговорення відмінностей та приведення словесного формулювання до консенсусу. Далі варіанти перекладу передавались Групі з Самооцінювання, члени якої мали достатній лінгвістичний рівень для додаткової перехресної перевірки якості перекладів дев'ятьма мовами. Відбувалися й обговорення з перекладачами, з'ясовувалися всі питання, пов'язані зі словесним формулюванням, а зміни узгоджувались.


Калібрування тверджень для самооцінювання

Таким чином у проекті DIALANG реалізоване калібрування тверджень для самооцінювання, (Калібрування - це процедура, під час якої статистичне визначається рівень складності положень, тверджень і т.д., і з них створюється шкала). Калібрування базувалось на даних 340 осіб (повна структура тесту), які також виконали певну кількість тестів DIALANG фінською мовою. Твердження для CO було надано їм (суб'єктам) шведською мовою (для 250 осіб, рідна мова яких була шведська), або англійською. Крім того, більшість учасників могли консультуватись з варіантом тверджень на фінській мові.*

* Дослідження проводилось у Центрі Прикладних мовних досліджень при університеті Яаваскіла (Yyvaskylä), який був Координаційним Центром Проекту в 1996-1999 роках. Робочою Аналітичною Групою (for Data Analysis) у складі Фелянки КафтанджиєвоЇ (голова), Нормана Верхельста, Саулі Такала, Джона де Джонга, Тімо Тортакангаса. Координаційний центр DIALANG на стадії 2 знаходився в Берлінському Університеті (Freie Universität Berlin).

Дані було проаналізовано за програмою OPLM (Verfielst et al.1985; Verhelst and Glass 1995).*

* OPLM - це розширена модель Раша, яка дозволяє даним відрізнятись за їх дискримінацією. Різниця між нею та двопараметровою моделлю в тому, що параметри цієї дискримінації не розглядаються, а приймаються як відомі константи.

Результати аналізу були позитивними: більш ніж 90% тверджень можна було шкалувати (оскільки вони задовольняли вимогам застосованої статистичної моделі). Всі три шкали самооцінювання, створені на базі калібрування тверджень, були однорідними, про що свідчать показники високої надійності (Кронбах-альфа): 0,91 для читання, 0,93 для аудіювання та 0,94 для письма. *

* Глобальна модель параметрів також була досить доброю (р= .26), коли твердження були калібровані разом. Статистична відповідність для калібрування на Основі вмінь теж було добрим (р=. 10 для Читання,. 84 для Письма та. 7 8 для Аудіювання).

Подібні дослідження з калібрування будуть проведені при пілотуванні інших 13 мов на основі підходу, розробленого Аналітичною Групою. Вони покажуть ступінь надійності результатів першого дослідження, та чи існує тенденція щодо окремих тверджень бути постійно кращими від інших для цілей самооцінювання.

Хоча перше дослідження з калібрування є одиничним, важливо зазначити, що воно свідчить про якість більш ніж однієї мовної версії тверджень для CO DIALANG. Це є справедливим, тому що більшість учнів-учасників дослідження могли вибрати будь-яку, навіть усі, із трьох версій (Шведською, Англійською або Фінською мовою) при самооцінюванні, хоча більшість із них спиралась на шведську. Завдяки ретельній процедурі перекладу ми можемо з упевненістю підсумувати, що твердження з CO є прийнятними для всіх мов - це висновок, який очевидно буде перевірений як складова інших досліджень з калібрування.

Додаткові підтвердження якості шкал для самооцінювання DIALANG - і шкал ЗЄР - були отримані доктором Кафтанджиєвою шляхом кореляції значень складності тверджень у цьому дослідженні зі значеннями таких самих тверджень, отриманих Нортом ( 1996/ 2000) в іншому контексті. Кореляція виявилась дуже високою (0,83), або навіть 0,897, за винятком одного твердження з неоднозначною поведінкою.

Документ В1 представляє 107 тверджень для самооцінювання з читання, аудіювання та письма, які пройшли калібрування, основане на даних з фінської мови. Твердження в кожній таблиці впорядковані за ступенем складності від найлегшого до найскладнішого. Твердження, що не були взяті з ЗЄР, виділені курсивом.

Iнші шкали DIALANG, основані на Загальноєвропейських Рекомендаціях

Крім тверджень дня самоощнювання, DIALANG застосовує два набори дескриптивних шкал, основаних на ЗЄР. Шкали стосуються читання, письма та аудіювання:

• більш стисла версія супроводить підрахунок тесту,

• більш поширена версія є складовою Дорадчого Зворотного зв'язку.Скорочені шкали

DIALANG використовує скорочені загальні шкали для читання, письма та аудіювання для звітних підрахунків за системою DIALANG. Коли учні отримують зворотний зв'язок про виконання ними завдань, їм повідомляються результати за шкалою ЗЄР від AI до С2, і значення цього підрахунку описується з використанням цих звітних шкал. Це було підтверджено в контексті DIALANG шляхом опитування 12експертних суддів, які описали кожен пункт тестів DIALANG з фінської мови відповідно до рівня ЗЄР. Шкала базується на Табл. № 2 ЗЄР; дескриптори були злегка модифіковані, так само як і твердження з CO. Ці шкали представлені в Документі В2.Консультативний Зворотний зв'язок

Розділ Консультативного Зворотного зв'язку системи оцінювання застосовує шкали, які містять більш поширений опис рівнів володіння читанням, письмом та аудіюванням. Розділ забезпечує користувачів більш детальними висновками щодо того, що учні можуть звичайно робити з мовою на кожному рівні уміння. Учні також можуть порівняти опис для окремого рівня з описом для суміжних рівнів. Ці більш детальні шкали також базуються на шкалах з Табл. 2 у ЗЄР, проте дескриптори були розроблені далі на основі інших розділів ЗЄР та інших джерел. Ці шкали представлені в Документі ВЗ.

Читачі, яких цікавлять результати описаних тут емпіричних досліджень, знайдуть більш детальну інформацію про них у працях Такала та Кафтанджиєвої (див. нижче); додаткову інформацію про систему в цілому та зворотний зв'язок, що нею забезпечується, ви знайдете у працях, наведених нижче.

Рекомендована література

Huhta, A., S. Luoma, M. Oscarson, K. Sajavaara, S. Takala, and A. Teasdale (forthcoming). DIALANG - A Diagnostic Language Assessment System for Learners. In J.C. Alderson (ed.) Case Studies of the Use of the Common

European Framework. Council of Europe. North, B. (1996/2000). The Development of a Common Framework Scale of Language Proficiency Based on a

Theory of Measurement. PhD thesis. Thames Valley University. Reprinted 2000: New York, Peter Lang. Takala, S. and F. Kaftandjieva (forthcoming). Council of Europe Scales of Language Proficiency: A Validation

Study. In J.C. Alderson (ed.) Case Studies of the Use of the Common European Framework. Council of Europe. Verhelst, N., C. Glass and H. Verstralen (1985). One-Parameter Logistic Model: OPLM. Amhem: CITO. Verfielst, N. and C. Glass (1995). The One-Parameter Logistic Model. In G. Fisher and I. Molenaar (eds.) Rasch

Models: Foundations, Recent Developments and Applications. New York: Springer-Verlag. 215-237.


Документ В1 Твердження DIALANG для самооцінювання

Рівень ЗЄР

Читання


AI
Al
Al
Al
Al


Я можу зрозуміти головну думку простих інформаційних текстів і коротких простих описів, особливо якщо вони містять малюнки, що допомагають зрозуміти текст.

Я можу розуміти дуже короткі, прості тексти, впізнаючи власні назви, слова та базові фрази, напр., перечитуючи частини тексту.

Я можу розуміти й виконувати короткі, прості письмові інструкції, особливо якщо вони містять ілюстрації.

Я можу впізнавати власні назви, слова та дуже прості фрази у простих записах більшості загальних повсякденних ситуацій.

Я можу розуміти прості, короткі повідомлення, напр., на поштових листівках.


A2
A2

A2

A2


A2
A2

A2

A2


A2


Я можу розуміти короткі, прості тексти, що складаються з найуживаніших слів, включаючи деякі інтернаціональні слова.

Я можу розуміти короткі, прості тексти, написані звичайною повсякденною мовою.

Я можу розуміти короткі прості тексти, пов'язані з моєю роботою.

Я можу знайти спеціальну інформацію у простих повсякденних матеріалах, таких як реклама, брошури, меню та розклад.

Я можу ідентифікувати специфічну інформацію у простому писемному матеріалі, такому як листи, брошури та короткі газетні статті з описом подій.

Я можу розуміти короткі прості особисті листи.

Я можу розуміти стандартні повсякденні листи і факси на знайомі теми.

Я можу розуміти прості інструкції про обладнання, що зустрічається у повсякденному житті - таке як громадський телефон.

Я можу розуміти звичайні знаки та написи у громадських місцях, як, напр., на вулицях, в ресторанах, на залізничних станціях та на робочих місцях.


В1
В1
В1
В1
В1
В1

В1
В1
Я можу розуміти тексти з простою структурою про явища, пов'язані зі сферою моїх інтересів.

Я можу знайти і зрозуміти потрібну мені головну інформацію в повсякденних матеріалах, таких як листи, брошури та короткі офіційні документи.

Я можу розшукати один довгий або кілька коротких текстів, щоб отримати спеціальну інформацію, необхідну мені для виконання завдання.

Я можу знайти основні положення в газетних статтях з простою лінійною структурою на знайомі теми.

Я можу ідентифікувати узагальнення та висновки у чітких письмових текстах з аргументацією.

Я можу виділити головну лінію аргументації в тексті, але не обов'язково в деталях.

Я можу досить добре розуміти опис подій, почуттів та побажань в особистих листах при листуванні з другом або знайомим.

Я можу розуміти чітко написані інструкції до обладнання.
B2
B2
B2
B2
B2

B2


Я можу читати кореспонденцію, пов'язану зі сферою моїх інтересів, та легко розумію основний зміст.

Я можу розуміти спеціалізовані статті поза полем моєї діяльності, за умови, що я можу користуватись словником для уточнення термінології.

Я можу досить легко читати різноманітні тексти з різною швидкістю та різними способами в залежності від моїх цілей і типу тексту.

Я маю широкий словник читання, але іноді відчуваю утруднення з маловживаними словами та фразами.

Я можу швидко визначити зміст і релевантність новин, статей та доповідей на широке коло професійних тем, вирішуючи, чи необхідне їх більш ретельне вивчення.

Я можу розуміти статті та доповіді на сучасні теми, в яких автори займають особливу позицію або погляди.
Cl

Cl


Я можу розуміти будь-яку кореспонденцію за умови використання час від часу словника.

Я можу розуміти в деталях довгі, складні інструкції щодо нового приладу або процесу навіть поза сферою моєї спеціальності, якщо я маю можливість перечитати складні розділи.
C2


Я можу розуміти й інтерпретувати практично всі форми писемного мовлення, включаючи абстрактні, складні за структурою або з великою кількістю колоквіалізмів літературні та нелітературні письмові твори.
Рівень

ЗЄР


Письмо


Al

Al

AlAl

Al

Al
Я можу писати прості записки друзям.

Я можу описати місце проживання.

Я можу заповнювати формуляри про особисту інформацію.

Я можу писати прості ізольовані фрази та речення.

Я можу написати коротку просту листівку.

Я можу писати короткі листи та повідомлення за допомогою словника.
A2

A2

A2A2

A2

A2


A2


Я можу давати короткі, елементарні описи подій та видів діяльності.

Я можу писати дуже прості особисті листи з висловленням вдячності та вибачення.

Я можу писати короткі, прості записки, пов'язані з явищами повсякденного життя.

Я можу описати плани та заходи.

Я можу пояснити, що люблю і чого не люблю відносно чого-небудь.

Я можу описати свою сім'ю, умови проживання, навчання, теперішню або нещодавню роботу.

Я можу описати події, які відбулися, та особисті враження.


Bl
Bl

Bl

Bl


Bl

Bl


Я можу писати дуже короткі звіти, в яких йдеться про звичайну фактичну інформацію та містяться пояснення дій.

Я можу писати особисті листи з детальним описом вражень, почуттів та подій.

Я можу описати головні деталі непередбачуваних подій, напр. нещасного випадку.

Я можу описати мрії, надії та наміри. Я можу складати повідомлення з описом запитів, проблем і т.д.

Я можу описати сюжет книги або фільму і мою реакцію на них.

Я можу стисло навести пояснення, описати причини поглядів, планів та дій.
B2

B2

B2B2


Я можу давати оцінку різним ідеям та варіантам рішення проблем.

Я можу узагальнювати інформацію та аргументи з кількох джерел.

Я можу побудувати низку продуманих аргументів.

Я можу розмірковувати над причинами, наслідками та удаваними/уявними ситуаціями.
Cl
Cl
Cl

Припуск Cl


Припуск Cl


Я можу дещо розширити і підтримати точки зору за допомогою додаткових аргументів, причин та відповідних прикладів.

Я можу послідовно розвивати аргументацію з приданням відповідного наголосу значущим положенням таз наведенням відповідних конкретизуючих деталей.

Я можу дати чітке детальне описання складних предметів.

Я можу писати, як правило, без допомоги словника.
Я можу писати так (настільки) добре, що моєму мовленню необхідна перевірка лише у випадку, коли текст дуже важливий.


C2
C2

Припуск С2


Припуск С2


Я можу продукувати адекватне й ефективне логічно структуроване мовлення, яке допомагає читачеві визначати значущі думки.

Я можу продукувати чіткі, логічні, складні висловлювання -доповіді, статті або есе з презентацією теми або з наданням критичної оцінки пропозицій чи літературних праць.Я можу писати так добре, що носіям мови не потрібно перевіряти мої тексти.
Я можу писати так добре, що мої тексти не можуть бути відчутно покращені навіть викладачами з письма.

Рівень_ЗЄР__Аудіювання'>Рівень ЗЄР

Аудіювання


A1
A1
Al

Al


Я можу розуміти повсякденні вирази, пов'язані з простимії та конкретними повсякденними потребами, в чіткому, повільному та повторюваному мовленні.

Я можу розуміти усне мовлення, якщо воно дуже повільне і чітко артикульоване, з довгими паузами для того, щоб я зрозумів зміст.

Я можу розуміти запитання та інструкції і слідувати коротким простим інструкціям.

Я можу розуміти числа, ціни та час.
A2
A2
A2

A2
A2

A2

A2
A2


A2
A2


Я можу розуміти достатньо для здійснення простих, звичайних контактів без надмірних зусиль.

Я можу в основному визначити тему дискусії, лри якій я присутній, якщо вона проходить повільно й чітко.

Я можу в основному розуміти чітке, нормативне мовлення на знайомі теми, навіть якщо в реальній життєвій ситуаціїя буваю змушений попросити про повторення або переформулювання.

Я можу розуміти достатньо для задоволення конкретних потреб у повсякденному житті, якщо мовлення чітке та повільне.

Я можу розуміти фрази та вирази, пов'язані з безпосередніми потребами.

Я можу здійснювати прості ділові контакти в магазинах, на пошті або в банках.

Я можу розуміти прості вказівки, напр-, відносно того, як дістатись з пункту А в пункт Б пішки або громадським транспортом.

Я можу розуміти основну інформацію з коротких записів мовлення, пов'язаних з передбачуваними справами, якщо їх мовлення повільне та чітке.

Я можу визначити основний зміст фактів з теленовин про події, випадки/пригоди і т.д., в яких візуальний ряд супроводжує коментар.

Я можу вхопити головний зміст коротких, чітких, простих повідомлень та оголошень.
B1
Bl
Bl
Bl

Bl
Bl


Bl
Bl
Bl
Bl


Я можу здогадатись про значення випадкових незнайомих слів за контекстом і розумію значення висловлювань, якщо обговорювана тема знайома.

Я можу в основному слідкувати за головними положеннями розширеної дискусії, яка проходить в моїй присутності за умови, що мовлення чітке та нормативне.

Я можу розуміти чітке мовлення у повсякденних розмовах, хоча в реальній життєвій ситуації буду іноді просити про повторення окремих слів та фраз.

Я можу розуміти фактичну, лінійноструктуровану інформацію на загальні повсякденні або пов'язані з роботою теми, визначаючи одночасно головну думку повідомлення та специфічні деталі, якщо мовлення чітке, а вимова в основному знайома.

Я можу розуміти основні положення чіткого нормативного мовлення на знайомі теми, які зустрічаються регулярно.

Я можу розуміти лекцію або розмову в межах сфери моєї діяльності, якщо предмет обговорення знайомий і презентація його має лінійну структуру та чітко організована.

Я можу розуміти просту технічну інформацію, як, иапр., оперативні інструкції до побутового обладнання.

Я можу розуміти зміст інформації більшості записаних або трансльованих аудіоматеріалів на знайомі теми, мовлення яких відносно повільне і чітке.

Я можу розуміти багато фільмів, в яких візуальний ряд та події в основному передають зміст, і в яких сюжет лінійний, а мова чітка.

Я можу зрозуміти головний зміст передач на знайомі теми або теми особистих інтересів, мова яких відносно повільна і чітка.


Рівень


Аудіювання (продовження)


В2

В2


В2

В2
В2


В2
В2


В2
В2


Я можу розуміти в деталях те, що мені говориться на нормативному мовленні.

Я можу робити це навіть на фоні певних шумів.

Я можу розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як на знайомі, так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в особистому житті, навчанні та професійній діяльності. Лише незвичний фоновий шум, нечітка структура та/або вживання ідіоматичних зворотів спричиняє деякі проблеми.

Я можу розуміти головні думки складного мовлення як на конкретні, так і на абстрактні теми, якщо мовлення нормативне, включаючи технічні дискусії в межах моєї спеціальності.

Я можу розуміти поширене мовлення та складні лінії аргументації, якщо тема досить знайома, а мовець чітко дотримується напряму бесіди.Я можу розуміти основний зміст лекцій, бесід і доповідей та інших форм презентації, де використовуються складні ідеї та мовлення.

Я можу розуміти оголошення та повідомлення на конкретні та абстрактні теми на нормативному мовленні з нормальною швидкістю.

Я можу розуміти більшість документальних радіопередач і можу визначити манеру, тон і т.д. мовця/диктора.

Я можу розуміти більшість теленовин та програм про поточні справи як документалістику, живі інтерв'ю, ток-шоу, ігри/п'єси та більшість фільмів з нормативним мовленням.

Я можу розуміти лекцію або бесіду в межах моєї діяльності, якщо презентація є чіткою.


СІ

СІ

СІ


СІ
СІ

СІ


СІ
СІ

СІ


Я можу розуміти жваву розмову носіїв мови.

Я можу розуміти досить, щоб слідкувати за змістом поширеного мовлення на абстрактні та складні теми поза сферою моєї діяльності, хоча мені може знадобитись підтвердження окремих деталей, особливо якщо вимова незнайома.

Я можу впізнати широке коло ідіоматичних виразів та колоквіалізмів і розпізнати зміну стилю.

Я можу розуміти поширене мовлення, навіть якщо воно нечітко структуроване і коли зв'язки між думками є лише імпліцитними та не виражені експліцитно.

Я можу відносно легко розуміти більшість лекцій, дискусій та дебатів.

Я можу здобувати спеціальну інформацію з публічних оголошень поганої якості.

Я можу розуміти складну технічну інформацію, як, напр., інструкції по використанню, специфікації на знайомі продукти та послуги.

Я можу розуміти широкий діапазон записаних аудіоматеріалів, навіть за умов деякої ненормативності мовлення, та виділяти найтонші особливості деталей, включаючи імпліцитні стосунки між мовцями.

Я можу розуміти фільми, які містять значну кількість сленгу або ідіоматичних виразів.


С2


Я можу розуміти спеціалізовані лекції та презентації, в яких вживається велика кількість колоквіалізмів, регіональних виразів та незнайомої термінології.

Документ В2 Загальні (скорочені) шкали для оцінювання за DIALANGРівень ЗЄР


Читання


AI


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні або нижче рівня A1 з читання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні людина може розуміти дуже прості речення, напр. у написах та постерах, або в каталогах.


А2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні А2 з читання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні людина може розуміти дуже короткі, прості тексти. Вона може вилучати спеціальну інформацію, яку вона шукає, в простих повсякденних текстах, таких як реклама, листівки, меню та розклади, і може розуміти короткі прості особисті листи.


В1


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні В1 з читання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти тексти на повсякденній або пов'язаній з роботою мові. Вони можуть розуміти особисті листи, в яких автор описує події, почуття та бажання.


В2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні В2 з читання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти статті та доповіді про сучасні події, в яких автор займає особисту позицію щодо проблеми або виражає особливу точку зору. Вони можуть розуміти дуже короткі оповідання чи популярні новели.


С1


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні С1 з читання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти довгі та складні фактичні й літературні тексти, так само як і стилістичні відмінності. Вони можуть розуміти "спеціалізовану" мову у статтях і технічних інструкціях, навіть якщо це поза межами їх діяльності.


С2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні С2 на або над цим рівнем з читання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть читати без жодних проблем майже всі види текстів, включаючи тексти абстрактного характеру і такі, що містять важку лексику й граматику, напр.: посібники, статті на спеціальні теми і літературні тексти.

Рівень

ЗЄР


Письмо


Al


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні A1 з письма зa шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть писати короткі прості листівки, напр., при надсиланні поздоровлень до свята. Вони можуть заповнювати формуляри про особисту інформацію, напр., написати своє ім'я, національність та адресу в реєстраційній карті готелю.


А2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні А2 з письма за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть писати короткі, прості записки або повідомлення про звичайні справи та повсякденні потреби. Вони можуть написати дуже короткі особисті листи, напр., дякуючи комусь за щось.


Bl


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні B1 з письма за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть писати прості тексти на знайомі теми або на теми особистих інтересів. Вони можуть писати особисті листи з описом досвіду та вражень.


В2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні В2 з письма за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть писати чіткі детальні тексти про широке коло питань, пов'язаних з їхніми інтересами. Вони можуть написати есе або доповідь, викладаючи інформацію та презентуючи певні аргументи "за" або "проти" певної точки зору. Вони можуть писати листи, звертаючи увагу на особисту значущість подій та вражень.


Cl


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні С1 з письма за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть писати чіткі та добре структуровані тексти і досить широко висловлювати свої точки зору у певному обсязі. Вони можуть писати про складні питання в листі, есе або доповіді, виділяючи, на їх погляд, найбільш важливі факти. Вони можуть писати тексти різних видів в обґрунтованому та особистому стилі відповідно до рівня уявного читача.


С2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні С2 з письма за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть писати чітко і зв'язно та у певному стилі. Вони можуть писати складні листи, доповіді або статті таким чином, щоб допомогти читачеві визначити й запам'ятати важливі факти. Вони можуть писати огляди та резюме професійних або літературних текстів.
Рівень

ЗЄР


Аудіювання


Al


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на або нижче рівня A1 з аудіювання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти дуже прості фрази про самих себе. знайомих їм людей та речі навколо них, коли люди говорять повільно і чітко.


А2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні А2 з аудіювання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти вирази і найуживаніші слова про важливі для них речі, напр., елементарну особисту та сімейну інформацію, покупки, роботу. Вони можуть зрозуміти основний зміст коротких, чітких, простих повідомлень та оголошень.


Bl


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні B1 з аудіювання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти основний зміст чіткого "нормативного" мовлення про знайомі речі, пов'язані з роботою, навчанням, дозвіллям і т.д. 3 теле- та радіопрограм про поточні справи або програм, що мають особистий або професійний інтерес, вони можуть зрозуміти основний зміст, якщо мовлення відносно повільне й чітке.


В2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні В2 з аудіювання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти довші відрізки мовлення і лекції та слідкувати за складними лініями аргументації, якщо тема досить знайома. Вони можуть розуміти більшість теленовин та програм про поточні справи.


Cl


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні С1 з аудіювання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти усне мовлення, навіть коли воно нечітко структуроване і коли думки та погляди не виражені експліцитно. Вони можуть розуміти телепрограми та фільми без надмірних зусиль.


С2


Результати вашого тесту свідчать про те, що ви знаходитесь на рівні С2 з аудіювання за шкалою Ради Європи. На цьому рівні люди можуть розуміти будь-який вид усного мовлення, чи то живого, чи із засобів зв'язку. Вони також розуміють носія мови, який розмовляє швидко, якщо вони мають певний час, для того щоб звикнути до особливостей вимови.


Каталог: nova -> inozemna
nova -> Едвард Лукас нова холодна війна
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Уроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань
nova -> Діяльності Хуліо Хуреніто та його друзів. Майже сім сторінок роману припадає на опис Єлисаветградського періоду
nova -> Наш край в романі Іллі Еренбурга «Хуліо Хуреніто» Видатний радянський письменник І публіцист Ілля Григорович Еренбург
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
inozemna -> До листа Міністерства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconОбговорення законодавства 9
Ми відкриті до співпраці та діалогу з чеською республікою в галузі економіки, інвестицій, культури 9
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКобеляцька районна рада
Веде засідання голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВізити Знайомилися з Острогом та тим, як ми бережемо пам’ятки Іван глушман
Ради Європи (РЄ), містер Демір Хакан (Страсбург, Франція) та його колега з комітету з питань культури, спадщини та ландшафту містер...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconРозробка сучасних
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconБбк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
У статті аналізується розвиток чеської та словацької культури на початку ХХ ст та між Першою І другою світовими війнами. Відображено...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВідділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconТема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»
...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка