Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспектСкачати 145,25 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір145,25 Kb.

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Волян Н.П., головний бібліотекар

відділу маркетингу та наукової роботи РДОБ
У статті вперше досліджено рекламну діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки за період з 1940–2010 рр. Здійснено аналіз друкованої рекламної продукції та публікацій на сторінках преси.
Сьогодні сучасні бібліотеки працюють в нових економічних умовах, коли зростаюча конкуренція з комерційними організаціями призводить до поступового витіснення їх з ринку інформаційних послуг. Саме ці чинники активізували освоєння публічними бібліотеками рекламної діяльності, яка стала невід’ємною складовою їх роботи.

Прагнучи сформувати індивідуальне бібліотечне середовище, підняти авторитет публічної бібліотеки перед громадою, підвищити популярність її послуг та залучити нових користувачів бібліотеки використовують різні засоби та методи реклами.

Вивчення особливостей рекламної діяльності публічних книгозбірень є одним із важливих завдань оптимізації бібліотечного обслуговування. Окремі аспекти реклами бібліотек мають досвід практичного застосування, інші, були предметом теоретичних досліджень та знайшли відображення в публікаціях зарубіжних, а пізніше російських та вітчизняних фахівців: В.К. Клюєва «Современная библиотека : финансово-экономические аспекты деятельности», И.Б. Михнова, А.В. Пуринка, О.И. Антонова «Библиотека и бизнес», И.Б. Михнова, Г.Л. Цисарськой «Как сделать рекламу библиотеки : теория, методика, практика», О. Башун «Реклама та паблік рілейшнз бібліотек», Дворкина М.Я. «Библиотечное обслуживание как система» та ін.

У різні періоди досвід бібліотечної реклами РДОБ, окремі її види. напрямки висвітлювали у своїх публікаціях В. Ярощук, Т. Борисюк, С. Ступницька. Особливості сучасної бібліотечної реклами були узагальнені О. Промською та поширені Інформаційним центром з питань культури та мистецтва НПБУ (ДЗК, випуск 7/5, 2007 р.).

Кожна книгозбірня використовує комплекс рекламних інструментаріїв спрямованих на привернення читача до книги, бібліотеки та її послуг. Серед найбільш поширених виділяють: зовнішню рекламу (вивіски, вітрини, засоби масової інформації (ЗМІ) в т.ч. Інтернет), рекламу в інтер’єрі (візуальна інформація, дизайн, книжкові виставки), рекламну символіку (фірмовий знак, логотип), друковану продукцію (плакати: тематичні, про життя і творчість, об’яви, присвячені пропаганді однієї книги, методичні), листівки, закладки, звіти, інформаційно-бібліографічні матеріали, ін.). Найбільш популярною галуззю рекламної індустрії є реклама, яка виконана в друкованому форматі.

Фахівцями Рівненської державної обласної бібліотеки у різні періоди вивчалися окремі аспекти бібліотечної реклами, багато документів було переглянуто de viso. Опрацьовано Звіти про діяльність обласної бібліотеки, документи з фондів Державного архіву Рівненської області, приватних зібрань. У хронологічному аспекті предмет пошуку охопив 1940 - 2010 рр.

Перша обласна бібліотека впродовж 40 років знаходилося в старовинному приміщенні – пам’ятка архітектури середини XIX ст. Її внутрішнє оформлення відповідало соціальним ідеалам того часу. Головним джерелом інформації про бібліотеку були вивіски. Перша мала форму рами, була виготовлена з дерева і скла, містила назву закладу (згодом замінена на металеву з рельєфними буквами). Друга - інформувала про графік роботи книгозбірні, розташовувалася на центральних вхідних дверях.

Універсальним рекламним засобом пропаганди літератури є книжкові виставки (у стінах бібліотеки і поза нею). Вони привертали увагу, переконували, розвивали інтерес. Виставки мали головну назву, розділи, які були виконання на папері у кольорі акварельними фарбами або тушшю. Увага зверталася на вибір шрифту та композиції надпису.

Дієвим засобом пропаганди була бібліотечна реклама радянського періоду (1940-1990рр.), яка являла сукупність інформаційних, агітаційних і художній прийомів. Вона (реклама) була розрахована на реального споживача – читача. Як друкована продукція так і публікації в пресі були покликані виховувати радянську людину.

Бібліотечна реклама обласної книгозбірні «радянського періоду» представлена незначною кількістю видів друкованої продукції. Їх вирізняла яскраво-вираженою ідеологічна спрямованість.

В рекламних цілях бібліотекою використовувалися місцеві ЗМІ. Виявлені публікації про РДОБ дозволяють прослідкувати зміст роботи закладу.

Друкована рекламна продукція обласної книгозбірні представлена бібліотечними плакатами, малоформатними виданнями: плакати-листівки, листівки-закладки, афіші масових заходів, плани читання, пам’ятки читача, ін. Рекламний характер мають і інші видання: рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики, методичні матеріали.

Унікальними зразками, що представляють рекламу обласної бібліотеки є матеріали 40-х рр. XX ст. Це бібліотечні плакати 1949 р. видання: тематичний плакат «Весняній сівбі – бойову зустріч», «Вибори народних депутатів – важлива політична кампанія», «За розквіт мічурінської біологічної науки», плакат про життя і творчість «До 100-ліття з дня народження російського письменника О.С. Пушкіна». Схема плакату того часу вміщувала такі елементи: назву, цитати, висловлювання, анотації книг, кінцівку (заклик, звернення до читача). Плакати містили зображення книг, портретів, доповнювалися статистичною та фактографічною інформацією, відгуками читачів. Рекламна продукція була виконана ручним способом на папері форматом А-3, А-2.

В цей період зафіксовані перші публікації (11) на сторінках місцевих газет. Статті розкривали різні аспекти роботи книгозбірні: відкриття обласної бібліотеки для дорослих (довоєнний період), пропаганда літератури через книжкові виставки (до Жовтневих свят, виборів у Верховну Раду УРСР…); читацькі конференції за художніми творами (О. Степанов «Порт-Артур», Д. Медвєдєва «Це було під Ровно»); огляди новинок літератури на підприємствах; нових надходжень суспільно-політичних, технічних, сільськогосподарських, художніх видань. Увага приділяється навчанню працівників районних бібліотек. Вперше для читачів рекламується нова бібліотечна послуга – міжбібліотечний абонемент (МБА) [1949 р.].

В 50 роки з’являються малоформатні видання: плани читання, листівки-закладки, короткі анотовані покажчики літератури. Ці матеріали були виготовлені типографським способом. План читання виходив з певною періодичністю та включав різні теми, зокрема, на допомогу сільськогосподарському виробництву: «Що читати про методи підвищення яйценосності птиці», ін. Листівка-закладка на тему: «Чи був початок і чи буде кінець світу» складала 1 аркуш, містила сім джерел: книги, статті з журналу «Більшовик». В цей час виходять покажчики літератури які пропагують книги з питань атеїзму.

Публікації (30) цього періоду вирізняються збільшенням уваги до пропаганди сільськогосподарської літератури. На сторінках газет з’являються інформаційні повідомлення про бібліотеку, зокрема, наводяться основні статистичні показники діяльності книгозбірні. Частина статей присвячена навчанню сільських бібліотекарів, організації книжкових виставок та відображення в них місцевих матеріалів.

60-ті роки XX ст. характеризуються різноманітністю змісту та форм рекламної продукції. В цей час виходить значна кількість рекомендаційних списків літератури з питань сільського господарства, атеїзму та атеїстичної роботи.

Активно популяризується краєзнавча тематика: типографським друком виходять рекомендаційні списки літератури серій «Вивчай свій край», «Молоді про свій край», «З історії міста Ровно», «Ровенщина в художній літературі», «Природа та природні багатства Ровенщини» та інші. На базі бібліотеки ротатим способом виготовляються тематичні списки літератури «Ровенчани в роки Великої Вітчизняної війни» та інші.

Друкована продукція представлена буклетами програм науково-практичних конференцій, семінарів бібліотечних працівників виконаних за допомогою ротапринту на кольоровому папері, оздоблені малюнками символами, наприклад: «Програма науково-практичної конференції бібліотечних працівників Рівненської області з питань бібліографічної роботи» [1969 р.]; «Програма обласного семінару бібліотечних працівників з питань роботи серед віруючих сектантів» [1967 р.].

Бібліотечні плакати були розраховані на фахівців-аграріїв і привертали увагу до літератури з питань сільського господарства «Вирощуйте горох – це вигідно».

З’являються професійні плакати-листівки, які пропагували досвід роботи сільських та громадських бібліотек та поширювалися в Рівненській області: «В бібліотеках області: про досвід роботи Здовбицької сільської бібліотеки Рівненського району» [1964 р.], «Хімія викриває чудеса релігії: про досвід роботи по проведенню в бібліотеках вечорів книг» [1965 р.]. Ці видання вийшли типографським способом. Вперше отримано дані про тираж – 1000 примірників.

Преса 60 років віддзеркалює життя бібліотеки як центру популяризації читання. В цей період відбувається значна кількість читацьких конференцій за художніми творами, зустрічей, оглядів літератури. Проходять Шевченківські дні, громадські огляди діяльності бібліотек. Популяризується спеціалізована і художня література. Звертається увага на комплектування фондів сільських бібліотек. Всього за цей період виявлено 21 публікацію.

Впродовж наступного десятиріччя XX ст. ряд публікацій (49) привертає увагу до питань комплектування фондів науково-природничою літературою, пропаганді книг сільськогосподарської та виробничої тематики; ролі бібліотеки у підвищенні економічних знань.

В цей період активно популяризуються книги про Велику Вітчизняну війну, проходить низка заходів до 30-річчя визволення Ровенщини від фашистських загарбників.

Вперше бібліотека проводить радіо-конференцію для буряководів області та долучається до читацької телеконференції на тему: «За підвищення ефективності сільського господарства».

У другій половині 70-х років на сторінках газет з’являються публікації про видавничу діяльність РДОБ, зокрема, бібліографічні покажчики в т.ч. краєзнавчі. У бібліотечній діяльності пріоритету набуває централізація книгозбірень. Окремі публікації присвячені комплексним бібліотечним заходам - фестивалям книг.

Популярними стають малоформатні матеріали – листівки-закладки типу «Що читати далі?», наприклад: листівка-закладка до книги: Бродський Р.М. «Сіонізм і його класова суть» [1976 р.]. Видання рекомендувало 7 книг за 1974-1975 рр., виготовлено на кольоровому папері.

Запроваджено випуск пам’яток читача, які містять фото, біографічну довідку про письменника, перелік його творів та літератури про життєвий та творчий шлях. Наприклад: «Петро Красюк – лауреат Обласної комсомольської премії імені Миколи Миксися» [1974 р.]. Продукція виконана на сірому папері з використанням чорного або кольорового шрифту.

В асортименті рекламної продукції все більше з’являється листівок-закладок типу «Що читати далі» до книг художнього, суспільно-політичного змісту. В цей період регулярно виходить друком тематичні буклети серії «З досвіду роботи» бібліотечних централізованих систем, листівки з досвіду роботи бібліотек області, які вирізняються кольоровим художнім оформленням, ілюстровані малюнками, світлинами.

Тематикою вирізняються списки рекомендованої літератури, бібліографічні покажчики: сільське господарство, техніка, освіта, бібліотечна справа, естетика та інше. Саме у 70-х років почав друкуватися «Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Ровно на … рік» та поточні бібліографічні покажчики «Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на … рік», «Нові книги з питань культури і мистецтва» і інше.

Знаковими у житті бібліотеки стали 80-ті роки. Бібліотека отримала нове спеціально проектоване приміщення в центрі міста у парковій зоні. Внутрішній бібліотечний дизайн охопив різні аспекти діяльності: технологічні, психологічні, естетичні. Зали були оснащене спеціальними меблями, в сучасному інтер’єрі були враховані кольорові композиції, розстановка оснащення, освітлення, озеленення, комфортні зони відпочинку, ін. Бібліотека мала сучасний привабливий вигляд і стала популярним місцем навчання, дозвілля краян. Важливим компонентом зовнішнього оформлення та естетичного вигляду книгозбірні стала бокова вивіска при вході, яка була виготовлена із листового металу та містила інформацію про статус установи, назву.

В 80-ті набуває поширення підготовка та випуск типографським друком великоформатних бібліотечних плакатів, книжкових закладок, упорядниками яких виступають РДОБ, Обласна організація Добровільного товариства любителів книги УРСР, Обласна організація Товариства «Знання». Тематика плакатів тих років носила агітаційний характер, наприклад: «Під прапором жовтня, курсом 27 з’їзду КПРС до нових звершень». Також знайшли відображення у бібліотечних плакатах цикли бібліотечних заходів: декади пропаганди галузевої літератури, героїко-патріотичних читань. Такі видання містили назву циклу, перелік назв , форм, дату і час проведення заходів.

Книжкові закладки були краєзнавчого змісту, наприклад: «Ровно місто героїчної і трудової слави: 1283-1983», складалося з малоформатних картонних листків, що об’єднувалися обкладинкою-конвертом. Кожна закладка була присвячена певній темі («Ровно в художній і краєзнавчій літературі». «У роки Великої Вітчизняної війни», ін), містила коротку історичну довідку, від 6 до 12 книг. Дизайн видання вирізнявся тематичними кольоровими ілюстраціями.

В публікаціях 80-х років актуальними залишалися матеріали щодо пропаганди ленінської теоретичної спадщини, рішень Пленумів, суспільно-політичних питань. Розкриваються питання охорони та комплектування бібліотечних фондів, роботи з боржниками.

Ряд статей того часу висвітлював краєзнавчий напрям діяльності бібліотеки, зокрема, щодо відзначення 700-річчя з дня заснування м. Ровно. Вперше популяризуються бібліографічні покажчики «Новини краєзнавчої літератури», «Література про Ровенську область». Низка публікацій відображала знакові події для книгозбірні: ювілей РДОБ, досягнення за 40 років, відкриття нового приміщення закладу.

Розширюється тематика газетних дописів: від досвіду роботи читацьких клубів «Співрозмовник», «У світі прекрасного» до розкриття роботи книгозбірні на допомогу реалізації комплексних, науково-технічних програм, наприклад: «Цукор», «Урожай». У статтях, що розкривають професійну діяльність описано роль методичної служби у підвищенні фахового рівня працівників області та новоствореної соціологічної служби обласної бібліотеки.

Починаючи з 90-х років рекламна діяльність бібліотеки набуває особливого значення. В нових економічних умовах зовнішні зміни (недостатнє фінансування, незначне оновлення фондів, конкуренція та ін.) призвели до відмови від пасивної стратегії обслуговування читача до активної – ринкової.

Пріоритетом книгозбірні є діяльність, спрямована на залучення потенційного користувача, який з різних причин не потребує бібліотечних послуг або втратив інтерес. Рекламна діяльність РДОБ стала невід’ємною складовою бібліотечної практики. Змінились підходи до популяризації ресурсів та послуг бібліотеки.

Вперше типографським друком виходить буклет «Скарбниця людської мудрості : до 50-річчя Рівненської державної обласної бібліотеки», який цілісно представляє бібліотеку, її структурні підрозділи. Кожен розділ інформаційно насичений, ілюстрований світлинами.

З’являється серія бібліотечних плакатів, виготовлених у кольорі в обласній друкарні, присвячених заходам бібліотеки щодо національного відродження і розкриття нових літературних імен: Л.Костенко, В. Стус, ін.

Важливу роль у приверненні уваги громадськості до книгозбірні, її ресурсів та послуг відіграють ЗМІ, особливо преса. Кількість публікацій в 90-х роках становить 214 матеріалів, це у п’ять разів перевищує кількість статей опублікованих впродовж 80-х років.

В цей період з’являється низка наукових збірників статей з практики та теорії бібліотекознавства та бібліографії, проходять наукові конференції, публікуються статті про раритетні видання з фондів книгозбірні, унікальні книжкові дарунки (наприклад: 30-томна енциклопедія «Ameri-Cana», колекція видань Сидора Кравця (800 прим.), нетрадиційні зарубіжні виставки, наприклад: Карен Бліксен (данська письменниця).

Активно популяризується робота бібліотек в нових умовах, зокрема, щодо впровадження інформаційних технологій, створення електронних баз даних (1993 р., 1999 р.), навчання бібліотекарів області роботі з автоматизованими технологіями. Зацікавлення у читачів викликали публікації про нові послуги книгозбірні – нічний абонемент (1996 р.). Вперше опубліковано відкритий звіт перед населенням (1994 р.). Розширилися засоби та канали реклами, особливого значення набуло рекламне інформування, що реалізується через ЗМІ (преса, радіо, телебачення).

Останнє десятиріччя минулого століття вирізняється кращою видавничою культурою рекламної продукції. Це період комп’ютеризації бібліотечних процесів, з’являються нові можливості щодо друку, художнього оформлення та тиражування матеріалів. В бібліотеці розгорнув діяльність видавничий центр. В кінці 90-х рр. з’являються рекламні буклети, путівники про бібліотеку, закладки про сервісні послуги, які вийшли «самвидавом» і були спрямовані на конкретну цільову аудиторію: студентів, абітурієнтів, депутатів, ін, проте їх тираж був обмеженим.

На початку XXI ст. відбуваються суттєві зміни в екстер’єрі та інтер’єрі бібліотеки: оновилася матеріально-технічна база, модернізувалися традиційні засоби. У книгозбірні склався власний фірмовий стиль, який прослідковується у кольорових, графічних, типографських елементах. Вичерпну інформацію про бібліотеку, її статус, режим роботи надають фасадна вивіска, яка виконана із сучасних матеріалів у синьо-сріблястій кольоровій гаммі та вивіска на вітринному склі, яка її доповнює. Іншими носіями фірмового стилю виступають: бібліотечні фірмові бланки з логотипом, фірмовий салоган (місія), візитні картки, бейджі, каталожні вивіски, назви структурних підрозділів, інше. В холі книгозбірні, в окремих залах знаходяться сучасні рекламні засоби: банери, які популяризують електронні ресурси, окремі послуги.

Високої поліграфічної та естетичної якості стала друкована реклама. В цей період виходить друком великоформатні плакати про ресурси, послуги бібліотеки, заплановані заходи, зокрема, «2007 – Рік української книги», «До Всеукраїнського дня бібліотек», «Ресурси бібліотеки в мережі Інтернет» та інші їх тираж від 2-х до 1000 прим.

Бібліотеку в цілому (структура, історія, послуги) або окремі нові сервіси популяризують буклети та тематичні листівки: «Рівненська державна обласна бібліотека», «Центр європейської інформації», «Інтернет-Окуляр», «Комп’ютерні послуги Рівненської державної обласної бібліотеки». Вперше підготовлено комплект листівок-закладок про структурні підрозділи бібліотеки. Лише у 2006 році випущено понад 40 видань різних форм

Розширився видовий асортимент бібліотечної реклами. Стали популярні оригінальні форми, так звана «сувенірна продукція»: фірмові блокноти, календарі, ручки, візитки та інше. Роль бібліотечних плакатів почали виконували настінні календарі із зображенням книгозбірні та її реквізитами.

Розвиток сучасних технологій дозволяє впроваджувати різноманітні форми і методи подачі матеріалу. З’являється бібліотечна реклама на CD-Rомах, створюються електронні презентації, зокрема: «До 70-ліття з дня заснування РДОБ: 1940 – 2010 рр.», «Краща книга Рівненщини - 2009». Книгозбірня присутня в мережі Інтернет через електронні ресурси: веб-сайт, електронну бібліотеку «Історична Волинь», регіональний сайт «Освітній навігатор» , Регіональний інформаційний портал: Рівненщина. Ці ресурси водночас виступають і засобом реклами бібліотеки і її об’єктом (друкована продукція, публікації, теле-радіорепортажі).

Позитивної динаміки набула популяризація бібліотеки через ЗМІ. Щорічно діяльність книгозбірні відображається на сторінках преси (в середньому) у 80 публікаціях, 700 рекламних оголошеннях, 100 телерадіорепортажах. Банер книгозбірні, посилання на електронні ресурси РДОБ присутні на веб-сайтах районних та міських бібліотек, партнерських організаціях. Підвищенню іміджу РДОБ як соціокультурного, наукового та освітнього закладу сприяють також комплексні заходи, які вона проводить, тісні партнерські стосунки із ЗМІ, громадськими організаціями та іншими установами. Діяльність обласної бібліотеки, її досягнення знаходять відображення на сайтах органів влади, міжнародних та місцевих недержавних організаціях.

Досвід РДОБ свідчить про значимі можливості бібліотечної реклами щодо створення сучасного образу, позитивного іміджу закладу. Саме реклама стала комунікаційним каналом у просуванні послуг та продуктів, підвищення рівня обслуговування населення.

Бібліотечна рекламна діяльність невпинно змінюється, більшого використання набуває цілісна система засобів просування бібліотеки та популяризації її серед інформаційних та культурних інститутів регіону.


Література:

 1. Борисюк Т. В. Маркетинговий інструментарій формування позитивного іміджу бібліотеки // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 18 – 25.

 2. Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини : бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки (1947-2009 рр.) / уклад. Л. А. Костильова ; наук. рец. В. М. Жук ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 68 с.

 3. Концепция маркетинга для публичных библиотек / П. Борхард, Ш. Флодель, М. Мильц и др. ; пер. Е. М. Ястребова. – М., 1993. – 143 с. – (Сер. : Маркетинг некоммерч. орг.).

 4. Маркетинг в библиотеке: специфика, формы реализации : метод. пособие / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Молдовия, Отд. экон. анализа и маркетинга : [сост. Т. П. Ферцева ; ред. С. Н. Архипова, С. А. Грибова, Т. В. Овсянникова]. – Саранск, 2008. – 23 с.

 5. Метабібілографія : покажч. бібліогр. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / уклад. Л. А. Костильова, О. Л. Промська ; наук. ред. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с. : іл.

 6. Михнова И. Б. Как сделать рекламу библиотеки : теория, методика, практика / И. Б. Михнова, Г. Л. Цесарская. – М., 1996. – 220 с. – (Сер. : Маркетинг некоммерч. орг.).

 7. Отчёты Ровенской областной библиотеки для взрослых за 1940–1949 гг. – Ровно, 1941-1950.

 8. Промська О. З досвіду рекламної діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : (інформац. довідка) / Нац. парламент. б-ка України, Інформац. центр з пит. культури та мистецтв – К., 2007. – 8 с. – (ДЗК, Вип. 7/5, 2007 р.).

 9. Реклама книги і бібліотеки : за матеріалами зарубіж. публ. / Держ. б-ка України. – К., 1993. – 24 с.

 10. Соколова Н. А. Музей библиотечной рекламы в пространственно-временном континууме культуры [Электронный ресурс] / Н. А. Соколова. – Електрон. дан. – Режим доступа : www.gpntb.ru/win/inter-events/czimea2009/disk/55.pdf. – Загл. с экрана.

 11. Тетенко М. Імідж бібліотеки і преса // Імідж сучасної б-ки : зб. ст. / Нац. парламент. б-ка України. – К., 2001. – С. 169 – 174.

 12. Ярощук В. П. Інноваційний менеджмент у формуванні позитивного іміджу ОУНБ (з досвіду РОУНБ) // Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : зб. ст. – Рівне, 2004. – С. 26 – 35.
Каталог: data -> files -> n.volyan
n.volyan -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
n.volyan -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
n.volyan -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
n.volyan -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
n.volyan -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів до державних свят та пам’ятних дат
n.volyan -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної...
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Cумської обласної державної...
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconУправління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
...
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconПлан роботи обласної бібліотеки для юнацтва І
Висвітлення роботи обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка в друкованих змі 67
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconДовідка бернацька Галина Миколаївна
«Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconУправління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації
Другий випуск бібліографічного покажчика продовжує знайомити користувачів бібліотеки й усіх зацікавлених осіб з матеріалами про наш...
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconВидавнича діяльність державної та
Видавнича діяльність державної та обласних бібліотек України для юнацтва (молоді) : бібліогр покажч. – Вип. 12 / [уклад. Н. Гуцул,...
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconТ. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску

Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconДовідка альонов Віталій Петрович Подається на погодження переукладання контракту
Вербська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект iconУправління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова (пам’ятні дати Миколаївщини на 2016 рік) Методико-бібліографічний покажчик Миколаїв
Управління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка