Рішення №71 1 сесії Винниківської міської радиСторінка1/4
Дата конвертації11.03.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4


УКРАЇНА


ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА м. ЛЬВОВА
(сьомого скликання)
РІШЕННЯ №_71___

___1___ сесії Винниківської міської ради


79495, м. Винники, вул. Галицька, 20; тел.: (032) 296-01-54, e-mail: vunnuku.rada@gmail.com

____________________________________________________________________
від_24 грудня_ 2015 р. м. Винники


Про розмежування повноважень

між виконавчими органами

Винниківської міської ради


http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif


Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, рішенням міської ради від 03.12.2015 року № 17 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчих органів Винниківської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями), враховуючи пропозиції міського голови, виконавчого комітету, Винниківська міська рада

вирішила:


 1. Затвердити Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради(Додаток 1).

 2. Виконавчим органам міської ради у встановленому порядку прийняти положення про відділи відповідно до цього рішення та діючих нормативних актів.

Відповідальні: начальники відділів виконавчих органів міської ради.

3. Це рішення набирає чинності з моменту вступу в дію структури та штатного розпису, передбаченого рішенням №17 від 03.12.2015 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.


Міський голова Володимир Квурт

Додаток 1

до рішення Винниківської міської ради

№_71_ від _24 грудня_ 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про розмежування повноважень між

виконавчими органами Винниківської міської ради


Вступ


Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до вимог Конституції України, п.3 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Винниківської міської ради від 03.12.2015 року № 17 «Про затвердження структури виконавчих органів Винниківської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями).

Це Положення є нормативним актом, що визначає повноваження, а також межі відповідальності виконавчих органів міської ради. Положення розмежовує повноваження між виконавчим комітетом, відділами, іншими виконавчими органами ради у межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами виконавчих органів міської ради. Це Положення є основою для підготовки та внесення змін до положень про виконавчі органи міської ради. Порядок підготовки проектів рішень, підготовка яких потребує погодження декількома виконавчими органами, визначає виконавчий комітет окремо.
Розділ І. Загальні (спільні) повноваження виконавчих органів
міської ради


1. Реалізація політики, визначеної міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом у підпорядкованих їм галузях міського господарства та реалізація прийнятих ними рішень та розпоряджень.

2. Забезпечення, у межах їх повноважень, виконання рішень та доручень ради та виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

3. Забезпечення здійснення на території міста, у межах, наданих законодавством України, повноважень органів виконавчої влади, додержання

Конституції України і законів України, виконання актів Президента України, відповідних органів виконавчої влади.

4. Участь у розробці та прийнятті передбачених законодавством України актів у межах наданих повноважень.

5. Контроль в межах наданих повноважень за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проектів планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль виконання планів, ефективності роботи, рівня та якості наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

6. Внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також залученням їх до участі у виконанні цільових програм.

7. Участь в організації і проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів, укладення договорів на виконання робіт (послуг), поставки готової продукції, сировини та матеріалів для потреб міського господарства з підприємствами, установами та організаціями.

8. Забезпечення залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища

9. Розпорядження коштами у межах, визначених радою, виконавчим комітетом і міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.

10. Забезпечення дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

11. Участь у встановленні в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

12. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

13. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.


Розділ IІ. Повноваження виконавчого комітету


1.Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень міської ради.

2. Розгляд проекту міського бюджету, подання його на затвердження міською радою, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету.

3. Координація діяльності відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста Винники.

4. Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

5. Управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою межах.

6. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

7. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів міських програми приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

8. Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

9. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
10. Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства України; забезпечення виконання вимог законодавства України про відходи. здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

11. Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів.

12. Прийняття рішень щодо оформлення відповідно до законодавства України права власності на об'єкти нерухомого майна комунальної та державної форм власності і передачу державного (комунального) житлового фонду у власність громадян (приватизацію).

13. Затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі.
14. Відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
15. Внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіків руху у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
Розділ ІІІ . Виконавчі органи та посадові особи, підпорядковані безпосередньо міському голові


 1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники


1. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації.

2. Надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів (виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад – щодо об’єктів І, ІІ, ІІІ, ІV категорій складності, розташованих у межах відповідних міст).
3. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.

4. Проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням та своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
5. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень згідно з вимогами Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності».

6. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених законодавством України та Положенням про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники до відання Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники. 1. Керуючий справами виконавчого комітету.

Відділи, підпорядковані керуючому справами виконавчого комітету:

  1. Відділ організаційно-господарського забезпечення


1. У визначених законодавством України межах та відповідно до рішень ради забезпечення складання проектів проведення чергових сесій пленарних засідань міської ради, попередня підготовка питань, які пропонується внести на розгляд міської ради.

2. Забезпечення дотримання регламенту міської ради та інших вимог щодо оформлення і проходження документів, які подаються на розгляд міської ради.
3. Координація роботи, пов’язаної з підготовкою проектів рішень міської ради.

4. Організація контролю за виконанням рішень міської ради, протокольних доручень та інших нормативно-правових актів ради, а також контролю за станом розгляду депутатських запитів, звернень та запитань.

5. Здійснення організаційного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності депутатського корпусу.

6. Сприяння депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.

7. Сприяння у здійсненні та реалізації діяльності постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.

8. Сприяння підготовці проектів рішень міської ради, ініційованих депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, представниками громадськості; забезпечення проведення їх правової експертизи.

9. Забезпечення оприлюднення та опублікування рішень міської ради, внесення на обговорення проектів рішень міської ради.

10. Ведення статистичної звітності про зміни у складі міської ради, постійних комісій ради та інших комісій міської ради.

11. Сприяння відкритості та прозорості у діяльності міської ради, забезпечення налагодження взаємодії та співпраці ради з громадськістю.

12. Ведення обліку помічників-консультантів депутатів ради та забезпечення виготовлення посвідчень помічників-консультантів депутатів ради.

13. Забезпечення контролю за відповідністю тексту рішення міської ради, що подається на підпис міському голові, тексту рішення міської ради, проголосованому на пленарному засіданні.

14. Здійснення зв’язків із засобами масової інформації та сприяння їм у висвітленні питань роботи міської ради, депутатів ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій.

15. Висвітлення позиції секретаря та депутатів міської ради, депутатських комісій, фракцій з актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних питань, інформування населення щодо поточної роботи, прийнятих рішень міської ради, висновків, рекомендацій постійних комісій, депутатських груп та інших документів.

16. Організація діловодства, контроль за дотриманням правил його ведення у виконавчих органах ради.

17. Прийом, реєстрація, розсилка кореспонденції та інших документів міської ради, міського голови, виконавчого комітету, секретаріату ради, постійних комісій, державних органів влади, підприємств, організацій, установ і громадян.
18. Запис та організація прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому, керівниками та спеціалістами виконавчих органів міської ради.

19. Контроль та координація інженерно-технічного забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

20. Реєстрація, тиражування, розсилка і зберігання розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

21. Контроль за виконанням розпорядчих документів та доручень міського голови, виконавчого комітету; розпорядчих документів та звернень органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.

22. Підготовка та організація роботи і засідання виконавчого комітету.

23. Контроль за веденням і поповненням електронної бази даних розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

24. Надання у встановленому порядку копій рішень та протоколів міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови фізичним та юридичним особам.

25. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу.

26. Організація та забезпечення роботи міського голови, приймальної міського голови, групи радників; координація взаємодії міського голови з виконавчими органами ради.

27. Планування роботи міського голови, формування графіка його робочого дня.

28. Опрацювання пошти, адресованої міському голові.

29. Організація зустрічей міського голови, запис на прийом представників юридичних осіб.

30. Організація нарад, які проводить міський голова, ведення за дорученням протоколів нарад.

31. Підготовка відряджень міського голови.

32. Здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови.

33. Висвітлення позиції виконавчих органів міської ради з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті рішення, розпорядження та інші документи.

34. Виконання інших делегованих відділу повноважень.


  1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг міста Винники».
 1. Забезпечує надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

 3. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 4. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову у задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

 5. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

 6. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

 7. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 8. Виконання інших делегованих відділу повноважень.
  1. Відділ юридичного забезпечення.


1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування; разом з відповідними виконавчими органами ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

2. Перевірка на відповідність законодавству України проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради та інших нормативних актів, що подаються на підпис, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів ради або осіб, що їх заміщують.

3. Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них. 

4. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані; проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавства, підготовка міському голові довідкових матеріалів із законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань з використанням сучасних технічних засобів.

5. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.

6. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

7. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові. 

8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

9. Представлення у встановленому законодавством України порядку інтересів міського голови, виконавчого комітету, міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. 

10. Методичне керівництво правовою роботою на комунальних підприємствах, подання на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління; визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.

11. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.

12. Підготовка проектів доручень міського голови, підготовка та узагальнення звітів міського голови.

13. Попередній розгляд звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.

14. Організація прес-конференцій міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників відділів, комунальних підприємств.

15. Участь у підготовці та оформленні документів, необхідних для закордонного відрядження міського голови та працівників виконавчих органів  міської  ради.

16.Виконання завдань з аналітичного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності міського голови, підготовка міському голові інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності виконавчих органів Винниківської міської ради та підприємств і установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

17. Внесення пропозицій міському голові щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку міста у відповідній сфері та шляхів їх реалізації.

18. Аналіз політичних, соціально-економічних та інших процесів, що відбуваються у місті та за його межами, і за результатами такого аналізу підготовка та подання в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та позиції виконавчого комітету міської ради.

19. Здійснення аналізу з відповідного напрямку роботи проектів розпорядчих актів Винниківської міської ради та її виконавчого комітету, нормативно-правових та інших актів міської ради та її виконавчого комітету, готує висновки та пропозиції за результатами їх розгляду.

20. Здійснення підготовки пропозицій з відповідних питань, що надаються обласній раді та обласній державній адміністрації.

21. Внесення пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії  міського голови з місцевими органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, громадськими організаціями міста тощо.

22. Підготовка матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок міського голови.

23. Здійснення моніторингу чинного законодавства України стосовно питань місцевого значення, підготовка висновків та пропозицій щодо необхідності врегулювання певного питання на місцевому рівні, внесення змін до нормативних актів ради.24. Проведення аналізу звітів про закордонні відрядження працівників виконавчих органів міської ради.

25. Виконання інших делегованих відділу повноважень.

 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
  2016 -> Рекомендована література
  2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
  2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
  2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
  2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
  2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
  2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
  2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограм а другого засідання першої сесії Прилуцької міської ради
Доброго дня, шановні присутні! Шановні депутати! Продовжуємо роботу першої сесії міської ради. Нагадую, що перше засідання першої...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт начальника управління культури І туризму Ніжинської міської ради Примаченка В. С. /І квартал 2015 року
Управління отримало 4 вхідних документи та підготувало 128 вихідних, підготовлено та прийнято рішення сесії Ніжинської міської ради,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДодаток №2 до рішення 2 сесії міської ради скликання від 27 листопада 2008 р.№446 Реєстр вулиць, провулків, проїздів, площ, проспектів
...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення 1 сесії Харківської міської ради скликання "Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України"
Харківської міської ради 5 скликання “Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України”
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограма вісімдесят дев'ятої сесії Прилуцької міської радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка