Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учняДата конвертації28.07.2017
Розмір445 b.
ТипРішення


Переваги інтерактивних технологій

 • Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). При цьому відсоток учнів, які засвоїли знання, досить високий (понад 50).

 • Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання.

 • Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня.

 • Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями виступає, як лідер, організатор.


ЩО ТАКЕ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ?

 • “Інтерактивний”- здатність взаємодіяти в процесі бесіди , діалогу з чимось (комп’ютером) або кимось (людиною).

 • Інтерактивне навчання – це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня.СТРУКТУРА УРОКУ

 • Мотивація

 • Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів.

 • Надання необхідної інформації.

 • Інтерактивні вправи.

 • Підбиття підсумків уроку.Розроблено плани-конспекти і проведено уроки з застосуванням інтерактивних технологій

 • Урок-дискусія “Місце спиртів у життєдіяльності людини”

 • Урок-практикум “Оцтова кислота. Фізичні, хімічні властивості. Застосування”

 • Урок-змагання ” Естери. Реакція етерифікації. Застосування естерів.”

 • Інтегрований урок з хімії та біології „Глюкоза та сахароза, як представники вуглеводів. Молекулярна і структурна формули глюкози. Хімічні властивості ”

 • Урок-гра ” Взаємозв’язок між органічними речовинами.”Урок-дискусія “Місце спиртів у життєдіяльності людини”

 • Неординарність цього заняття полягає у тому, що учні виступають у ролі експертів. Вони мають обґрунтовано і переконано довести, яке значення мають спирти у життєдіяльності людини.

 • Завдання для груп

 • Група «Хіміки» проаналізувати позитивну роль спиртів у життєдіяльності людини;

 • Група «Біологи» проаналізувати шкідливий вплив спиртів на організм людини

 • Група «Історики» знайти історичні довідки, що стосу­ються відкриття спиртів, їх застосуванняГрупа-Хіміки

 • Завдання: Застосування етилового спирту.Група-біологи Завдання:вплив алкоголю на організм людиниУрок –практикум “ ОЦТОВА КИСЛОТА, II ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ.”

 • Окремі групи учнів досліджують певні хімічні властивості оцтової кислоти

 • Завдання для 1-шої групи: доведіть, що оцто­ва кислота виявляє кислотні властивості.

 • Лабораторний дослід 1. «Дія оцтової кислоти на індикатори»

 • Завдання для класу: складіть рівняння електролітичної дисоціації оцтової кислоти.

 • Завдання для 2-гої групи: дослідіть взаємодію оцтової кислоти з металами.

 • Лабораторний дослід 2. «Взаємодія оцтової кислоти з металами»

 • Завдання для класу: опишіть дослід, запишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному та йонному виглядах.

 • Завдання для 3-тьої групи: дослідіть взаємодію оцтової кислоти з лугами.

 • Лабораторний дослід 3. «Взаємодія оцтової кислоти з лугами»Хімічні властивості оцтової кислоти

 • 1) електролітична дисоціація: CH3COOH ↔CH3COO1- + H1+

 • ацетат - йон

 • 2) Взаємодія з металами:

 • 2СН3СООН + Мg = Mg(CH3COO)2 + H2 магній ацетат

 • 3) Взаємодія з оксидами металів:

 • 2СН3СООН + СаО = Са(СН3СОО)2 + Н2О кальцій ацетат

 • 4) Взаємодія з лугами:

 • СН3СООН + NaOH = NaCH3COO + H2O натрій ацетат

 • 5) Взаємодія з солями, утвореними більш слабкими кислотами:

 • 2СН3СООН + Na2CO3 = 2CH3COONa + CO2+ H2OЗастосування оцтової кислотиУрок-змагання. “Естери,їх гідроліз.”

 • Учитель пояснює теоретичний матеріал по окремих частинах(лекція).

 • Інформація закріплюється за допомогою піктограм.

 • Піктограми - це логічні малюнки,де в символах й умовних знаках “зашифрований“ зміст досліджуваного.

 • Учні повинні уважно дивитися,намагатися зрозуміти і застосувати до навчальної ситуації попередні знання.

 • Змагання полягають в порівнянні результатів роботи 2 груп учнів.Спирти й карбонові кислоти взаємодіють між собою з утворенням естерів.Інтегрований урок з хімії та біології. ”Глюкоза та сахароза, як представники вуглеводів. Молекулярна і структурна формули глюкози. Хімічні властивості.

 • Клас заздалегідь поділяється на три групи. Кожна група працює над своїм завданням. Координатор доповідає про виконану роботу у вигляді презентації.

 • Класифікацію вуглеводів і властивості готувала перша група учнів.

 • Класифікація

 • Моносахариди дисахариди полісахариди

 • ↓ ↓ ↓ !

 • Глюкоза фруктоза сахароза крохмаль

 • целюлозаХімічні властивості глюкози

 • Завдання групам

 • Обрати хімічні реакції,які характерні для альдегідної групи і багатоатомних спиртівУрок – гра .” Взаємозв’язок між органічними речовинами

 • Клас ділиться на дві команди. Кожна команда вибирає по два учні в журі, яке проводитиме оцінювання .

 • Конкурс 1. «Ти – мені, я – тобі»

 • Конкурс 2. «Дерево пізнання»

 • Конкурс 3. «Ланцюжок

 • видозмін »

 • Конкурс 4. ” Якісні реакції на органічні сполуки”Завдання для першої групи. Визначити за якими ознаками можна з′ясувати в якій з пробірок знаходиться кожна речовина. Очікувана відповідь:

 • Якісні реакції спиртів

 • 1. реакція з металічним натрієм

 • При взаємодії спиртів з металічним натрієм утворюються алкоголяти Натрію і молекулярний водень:

 • 2R - OH + 2Na → 2R - ONa + H2↑

 • В дану реакцію вступають також карбонові кислоти.

 • якісна реакція на багатоатомні спирти

 • Багатоатомні спирти (наприклад, гліцерин) утворюють з гідроксидом Купруму(ІІ) комплексні сполуки темно-синього кольору:. Якісні реакції фенолу

 • реакція з бромною водою

 • При взаємодії фенолу з бромною водою спостерігається знебарвлення бромної води і утворення жовтого осаду:

 • реакція з водним розчином хлориду Феруму(ІІІ)

 • При взаємодії фенолу з водним розчином хлориду Феруму(ІІІ) утворюється розчин інтенсивно фіолетового забарвлення:

 • 6C6H5OH + FeCl3 → H3[Fe(O-C6H5)6] + 3HClФізичні й хімічні явища, закон збереження маси, хімічні рівняння. Урок у 7 класі.

 • РОЗМИНКА ЧАРІВНИКІВ

 • За кожну правильну відповідь дається “смайлик”. ”Смайлик” дає можливість заробити бали й у особистий залік і залік команді.

 • Питання розминки:

 • У чому полягає суть хімічної реакції ?

 • Які явища називаються хімічними ?

 • Які явища називаються фізичними?

 • Як формулюється закон збереження маси?

 • Які ви знаєте ознаки перебігу хімічних реакцій?

 • Хто відкрив закон збереження маси?

 • Як називаються речовини, які вступають у реакції? З якого боку хімічного рівняння вони записуються?“Чарівна логіка”

 • Вирішити задачу за законом збереження мас.

 • У пробірці змішали сірку масою 8г із залізом . Після реакції утворився Ферум (2) сульфід масою 22г. Обчисліть масу заліза, яке вступило в реакцію. Процесу відповідає рівняння реакції:

 • Fe + S = Fe S

 • У разі правильного розв’язання сума всіх цифр відповіді буде дорівнювати 5.“Прості і чарівні явища” Визначте, які явища э фізичними, а які хімічними. Обведіть літеру в тому стовпці, в якому ви дасте правильну відповідь, то в колонці хімічних явищ по вертикалі отримаєте назву одновалентного хімічного елемента, назва якого в перекладі означає “той , що породжує воду”.

 • Явище Фізичне Хімічне

 • Залізо іржавіє а г

 • Плавлення скла д л

 • Утворення туману є у

 • Прокисання молока в і

 • Запалювання сірки щ д

 • Розтирання крейди в ступі к б

 • Випарювання спирту з п

 • Вкриття мідних предметів зеленим

 • нальотом ф р

 • Замерзання води в калюжі ц ж

 • Пригорання яєчні х з

 • Восени листя жовкне н о

 • Горіння бензину р г

 • Кисень підтримує горіння т е

 • Горіння магнію о н“Володар рівнянь” Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій.

 • Якщо ви все зробили правильно, то сума всіх коефіцієнтів у рівняннях буде дорівнювати:

 • 4;

 • 9;

 • 7;

 • 11;

 • 5;

 • 4.Подорож до Країни Хімії (Урок – гра) для учнів 7 класу.

 • Тема уроку: Хімічні елементи та прості речовини, які вони утворюють.

 • Форми проведення:

 • Конкурси – 9

 • Гра “Щасливий випадок”Реклама на тему: ”Корисність хімічних елементів для організму”.

 • Для цього конкурсу ми запрошуємо по шість учнів від кожної команди. Завдання: придумати рекламу, темою якої буде наша сьогоднішня подорож до Країни Хімії. Слід врахувати музичне оформлення, артистичність. Підготовлена реклама має бути цікавою та змістовною щоб після її перегляду у глядачів виникло бажання поповнити ряди юних хіміків.Заробіть додатковий бал для своєї команди.

 • Перерахуйте елементи, назви яких починаються на літеру “А”(Актиній, Аргон, Алюміній, Астат, Америцій, Аргентум )

 • Перерахуйте елементи , назви яких закінчуються на літеру “А”Перевірте свої знання прислів”їв на властивості хімічних речовин

 • Ми називаємо одну частину метафори, епітета чи порівняння, а вболівальники – іншу.

 • Міцний, (як криця)

 • (Кришталево) чиста вода.

 • Сивина, як (срібло).

 • (Залізний)характер.

 • Швидкий, як (ртуть).

 • (Золоті ) руки та ін.Гра “Щасливий випадок”

 • ПИТАННЯ НА ТЕМУ: Хімічні елементи та прості речовини.

 • Як називається руйнування металів під дією навколишнього середовища? (Корозія)

 • Побутова назва продукту руйнування заліза під дією вологого повітря.(Іржа)

 • Який метал прийшов на зміну “Бронзовому століттю”. (Залізо)

 • Хімічний елемент, який входить до складу гемоглобіну. (Ферум)

 • Хімічний елемент, який обов”язково входить до складу оксидів. (Оксиген)

 • Речовина, яка прискорює швидкість хімічної реакції.(Каталізатор)Узагальнюючий урок для 8 класу Тема: “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва”.

 • ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ.

 • Знайдіть відповідність:

 • Будова атома Періодична система

 • 1.Заряд ядра. А. Порядковий номер

 • 2.Кількість протонів Б.Номер періоду

 • 3.Кількість нейтронів В.Номер групи

 • 4.Загальна кількість

 • електронів Г.Різниця між атомною масою

 • 5.Кількість електронів

 • на зовнішньому рівні та порядковим номером

 • 6.Кількість електронних шарів.Складіть біографію хімічного елементу за його положенням в Періодичній системі

 • БІОГРАФІЯ

 • Прізвище Кальцій

 • Ім’я Ca

 • Рік народження 1808

 • Батько Деві (Англія)

 • Сім’я Лужно – земельні

 • метали

 • Адреса Періодична система,4

 • період,2 група

 • Квартира № 20

 • Діти Са О

 • Онуки Ca (OH)2

 • Родичі CaСl2 , Ca SO4,CaCO3

 • Сусіди Mq ,K, Zn , ScГлюкоза та сахароза, як представники вуглеводів . Молекулярна і структурна формули глюкози. Хімічні властивості.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ:

 • Клас заздалегідь поділяється на три групи. Кожна група працює над своїм завданням. Координатор доповідає про виконану роботу у вигляді презентації.РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧУ

 • Унаслідок бродіння глюкози отримано 115 г спирту. Який об’єм газу утвориться?Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов
Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик І технологій навчання І виховання...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconВпровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови
Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconМоніторинг впровадження профільного навчання Відділ освіти
Профільне навчання в загальноосвітній школі створює реальні умови для професійного самовизначення кожного учня, побудови індивідуальної...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconМовний паспорт
Важливо розвивати в ній інтерес до накопичення знань, навчити прийомам самостійної роботи. Нові вимоги висуваються не лише до процесу...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconМоніторинг навчально-виховного процесу у Лівчицькій загальноосвітній школі І-ІІ ст
Моніторинг якості навчання – це сукупність неперервних дій, що дозволяють спостерігати та, якщо потрібно, коригувати просування учня...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня icon«Розвиток мотивації до навчання та пізнавальної активності учнів як компонент професійної компетентності педагога»
Ховання, розвитку, не пропали марно? Адже навчання — це не просто відвідування навчального закладу. Щоб відвідування стало навчанням,...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconРозвиток особистості учня засобами фізики одна з умов підвищення ефективності навчання в світлі вимог нових державних стандартів
Вчитель визначає шляхи І механізми цього формування в проекції ідей компетентнісного підходу на структуру, закономірності та реалії...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconПедагогічне кредо вчителя: «Намагайтеся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!»
...
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconСучасні інформаційні технології на уроках фізики
«Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя....
Рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня iconВідділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей
Для цього потрібна можливість впливати на процес навчання. Що особливо важливо в умовах, коли акцент зміщується з процесу передачі...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка