Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008Сторінка6/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

386. Дубно // Военно-статистическое обозрение Российской империи. Волынская губерния. – С.Пб., 1850. – Т.X, ч.3. – (3).

Підприємства Дубна середини XIX ст.387. Дубно // Киевский народный Календарь (месяцеслов) на 1876 год . – 2-е изд. – К., 1875. – С. 141,167. – (3).

Містяться відомості про транспорт, ярмарки міста.388. Комаренко Т.О. Волинь у торгових зв’язках України і Росії у першій половині XIX ст. // Історико-географічні дослідження на Україні: Зб. наук. праць / АН України. Ін-т історії України. – К., 1992. – С. 41-46. – (1).

Про торгову діяльність Дубна (с. 42-43,44,45).389. Кондратюк О. З турботою про сирітські долі: За архів. матеріалами // Нова пед. думка. – 1998. - № 2. – С. 116-118. – (1).

Про діяльність Дубенського повітового попечительства дитячих приютів відомства установ імператриці Марії (1909 – 1917 рр.).390. Летопись войны 1914-1915 гг. – 1915. - № 64. – С. 123,1022. – (1).

Відомості про бої в районі Дубно-Луцьк. Подається кількість поранених, вбитих та полонених на 25-26 вересня 1915 року.391. Летопись войны 1914-1915 гг. – 1915. - № 63. – С. 1009. – (3).

Світлини міста Дубна.392. Летопись войны 1914-1915 гг. – 1915. - №61. – С. 980. – (3).

Відомості про бої в районі Рівне-Дубно.393. Лозов’юк І. Дубно 150 років тому [1840р.]: Спогади очевидців // Червона зірка. – 1990. – 4 серп. – (1,4).

394. Любецька Н. Спроби продажу приватновласницького міста Дубна в архівних документах [1834-1869 рр.] // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 46-49. – (1,2,3,4).

395. Мельник Л.Г. Міста України за всеросійським переписом 1840 року // Укр. іст. журн. – 1989. - № 12. – С. 49-56. – (1).

Містяться відомості про Дубно (с. 51).396. Мельничук Г.І. Дубнівське міське спрощене громадське управління та його діяльність [1894-1916 рр.] // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування: (Історія і сучасність): Тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 7-9 квіт. 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 48-50. – (1,3).

397. Михайлишин О.Л. Палацово-паркові ансамблі Волині II половини XVIII – XIX ст. (еволюція, композиція, стилістика) // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 1999. – С. 203-298. – (1).

Палацово-паркові ансамблі у Дубні (с. 213,217,225,226,227,235,236,

238,248,249,264,278).

398. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. Ч.1. Ремесло і мануфактура. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 496 с. – (1).

Відомості про фабрики і заводи Дубна за 1845 р., зокрема, які фабрики і заводи, і скільки їх, на яку суму вироблялося товару і куди збувався товар (с. 453).399. Новак Г. Де наші дідусі водицю брали? // Вісн. Дубенщини. – 2003. – 11 груд. – (1,4).

Про діяльність Дубенської міської управи, створеної 1893 р.400. Новак Г. Дубенське міське спрощене громадське управління на рубежі XX століття (за архівними документами) // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 34-37. – (1,2,3,4).

401. Оксенюк Р. Нариси історії Волині: Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939). – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 276 с. – (1).

Про події в Дубні з 1915 по 1939 рр. (с. 64,67,69,93-94, 112,120,121,128,129,135,138,141,142,145,164,166,198,211,215,22,246,261).402. Панасенко О. Кредит для селянина завжди «кусався»… // Рівне вечірнє. – 2001. – 6 лип. – (1).

Про Дубенське кредитне товариство, засноване на початку XX ст.403. Платонов О. Масонский заговор в России (1713-1995 гг.): [Масонські ложі в Дубні: «Восходящая Заря» (1819 р.), «Совершенная тайна» (1819 р.)] // Наш современник. – 1995. - № 4. – С. 114,116. – (1).

404. Поровчук О. З історії Дубно кінця XVIII – першої половини XIX століття // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування: (Історія і сучасність): Тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 7-9 квіт. 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 127-129. – (1,3).

405. Потапчук В. Житлове будівництво міста Дубна та району в XIX – на початку XX століть // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 50-53. – (1,2,3,4).

406. Прищепа О.П. Міста Волині в другій половині XIX – на початку XX ст.: Автореф. дис… – Чернівці, 2003. – 20 с. – (1).

Містяться згадки про місто Дубно (с. 4,10,13).407. Прищепа О., Леонова Л. Міське самоврядування Дубна в умовах інкорпорації Волині до складу царської Росії: реорганізації функцій // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 26-29. – (1,2,3,4).

408. Ричков П.А. Джерела Російського Державного Воєнно-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України. – 1993. – С. 52-61. – (1).

Міститься інформація про м. Дубно.409. Самсонюк Т. Дубенський судово-мировий округ в системі судочинства Волинської губернії [1830-1914 рр.] // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 38-43. – (1,2,3,4).

410. Хміль І.В. Дубенського гарнізону повстання 1917 [3-4 жовт. (20-21 верес.)] // Енциклопедія історії України. – К., 2004. – Т.2: Г-Д. – С. 486. – (1).

411. Цинкаловський О. Цікавий калейдоскоп // Замок. – 2007. – 31 трав. – С.9; Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 126. – (1,2,4).

З історії Дубна (1796-1911 рр.).412. Чобіт Д. М.І. Кутузов у Дубні [з 23 січня 1806 до кінця березня 1806 рр.] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 160-161. – (1,2,3,4); Червона зірка. – 1985. – 30 жовт. – (1).

413. Шумовський Ю. Зруйноване гніздо // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 148-153. – (1,2,3,4).

Спомини релігійного і громадського діяча Ю. Шумовського про події в м. Дубні, через яке проходив фронт під час Першої світової війни.


Релігійне життя
414. Владимир, иеромонах. Обращение римо-католического женского монастыря кармелиток в г. Дубно в православную обитель // Волын. Епарх. Ведомости. – 1890. - № 33. – С. 1117-1128; № 34. – С. 1168-1177. – (2,3).

415. Дубенский православный собор // Волын. Епарх. Ведомости. – 1876. – № 10. – С. 387-389; № 14. – С. 487-496. – (3).

Про перетворення костелу бернардинів у православний собор.416. Крыжановский Г. Почаевская Успенская Лавра под управлением Священно-Архимандрита Высокопреосвященного Модеста, Архиепископа Волынского (1889-1897 гг.) // Волын. Епарх. Ведомости. – 1897. - № 26. – (2).

З історії Дубенського Хрестовоздвиженського монастиря, який з 60-х років був приписаний до Почаївської Лаври (с. 763-772).

Про закриття Дубенського римо-католицького монастиря ордена кармеліток 1890 р. (с. 767).

417. Лучицкий М.О. О Дубенском соборе [, бывшем костеле бернардинов] // Волын. Епарх. Ведомости. – 1876. - № 14. – С. 487-496. – (3).

418. Несколько слов об историческом прошлом и о современном состоянии Крестовоздвиженской Дубенской пустыни // Волын. Епарх. Ведомости. – 1905. - № 5. – С. 130-140; № 6. – С. 172-177; № 7. – С. 222-224. – (2).

419. Обращение римско-католического кармелитского женского монастыря в городе Дубно в православную обитель // Волын. Епарх. Ведомости. – 1890. - № 33. – С. 1117-1128. – (2).

Відомості про знищення інтер’єру костелу і монастиря.420. Освящение соборного храма в г. Дубно // Волын. Епарх. Ведомости. – 1876. – № 14. – С. 496-499. – (3).

17 квітня 1876 року було освячено собор Єпископом Острозьким та відбувся хресний хід із святими мощами.421. Освящение церквей и обозрение приходов Волынской епархии Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Модестом, Архиепископом Волынским и Житомирским, в сентябре и октябре месяцах 1894 года // Волын. Епарх. Ведомости. – 1895. - № 3. – (2).

Освячення Дубенської Хрестовоздвиженської пустелі (с. 86-87).422. Петров Н. Краткие сведения о монастырях Волынской губернии // Волын. Епарх. Ведомости. – 1867. - № 5. – С. 79-80; № 6. – С.96-97. – (3).

Містяться дані про монастирі Дубенщини.423. Посещение Дубенского Собора Высокопреосвященийшим Димитрием, Архиепископом Волынским и Житомирским // Волын. Епарх. Ведомости. – 1876. – № 19. – С. 647-651. – (3).

424. Посещение Модестом, Епископом Волынским и Житомирским, приходов епархии и чешских поселков в апреле, июне и июле месяцах 1890 года // Волын. Епарх. Ведомости. – 1890. - № 31. – С. 1031-1056. – (2).

Владика прибув у Дубно 20 квітня. Його зустрічав урочисто Селенгинський піхотний полк (с. 1040 - 1042).425. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (XI – XX ст.): (Іст.-краєзн. нарис). – Луцьк: Вид-во «Медіа», 2005. – 256 с. – (1).

Благодійні та чудотворні ікони Волинської єпархії Дубенського повіту (с. 178, 181).426. Список лицам духовного звания Волынской епархии, которые (коим Святейшим Синодом (от 23 марта – 12 апреля 1895 г. № 915)) удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству ко дню рождения Его Императорского Величества // Волын. Епарх. Ведомости. – 1895. - № 15. – С. 330. – (2).

Наперсним хрестом від Святійшого Синоду було нагороджено завідуючого Дубенської Хрестовоздвиженської пустелі ієромонаха Інокентія.427. Щеглов М. Историческая записка о Дубенской крестовоздвиженской пустыни // Волын. Епарх. Ведомости. – 1884. – № 23. – С. 643-664; № 24. – С. 681-689; № 25. – С. 704-726. – (3).
Освіта. Культура
428. Дехтярчук О. Зустріч з царем [Олександром III 1890 р.] у Дубні // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 145-146. – (2,3).

429. Дмитренко А. Становлення етнографічного музейництва на Волині // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею: (Матеріали наук. конф. 25-26 жотв. 2006 р.). – Рівне, 2006. – Вип.IV. – С. 38-43. – (1,3).

Військово-історичний музей у Дубні (1912 р.) (с. 38).

Регіональний музей землі Дубенської (1934 р.) (с. 41).

430. Кудь В.О. Культурно-освітні заклади на Волині в кінці XIX на початку XX століття // Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції до 130-річчя Житомирської обласної наукової універсальної бібліотеки (23-25 трав. 1996 р.) / Відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир, 1996. – С. 48-49. – (1).

Міститься коротка інформація про бібліотеки, клуби, театри, товариства допомоги учням училищ міста Дубна.431. Леонова Л., Прищепа О. Опис фондів навчальних закладів державного архіву Рівненської області (XIX – поч. XX ст.) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею: (Матеріали наук. конф. 25-26 жотв. 2006 р.). – Рівне, 2006. – Вип.IV. – С. 101-108. – (1,3).

Про Дубенську міську жіночу гімназію (с. 105).

Про Дубенську чоловічу гімназію (с. 106).

432. Мілясевич І.В. Періодичні видання Волинської губернії XIX – початку XX ст.: Іст.-бібліогр. дослідж. / Наук. ред. М.М. Романюк. – Л., 2004. – 367 с. – (1).

Періодичні видання, що виходили у м. Дубні (с. 47,53,88,109,111,129- 300,317,318,319,320,368).433. Надольська В. Польське книжково-видавниче товариство на Волині (1859-1865 рр.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї: Наук. зб.: Матеріали XVI Волин. наук. іст.-краєзн. конф. 1-2 черв. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 27-28. – (1).

У Дубні була заснована І. Гусаровським філія книгарні (60-і р. XIX ст.), (с. 27).434. Новак Г. Як вчилися у Дубні, або , як більше ста років тому дубенські депутати дбали про школу // Вісн. Дубенщини. – 2006. – 12 січ. – С. 6. – (1,4).

Освіта в Дубні на рубежі XIX – XX століть.435. Отчет Волынского Епархиального Училищного Совета о школах церковно-приходских и грамоты Волынской губернии за 1893/94 учебный год // Волын. Епарх. Ведомости. – 1895. - № 13. – С. 270-276. – (3).

Школи в благочинних округах Дубенського повіту (с. 271,272).436. Отчет Попечителя Киевского Учебного Округа о состоянии учебных заведений Округа за 1911 год. – К.: Тип. Товарищества И.Н. Кушнера и Ко, 1912. 150 c. – (3).

Про Дубенську чоловічу гімназію (с. 13,82,83,104,144).

Про Дубенську жіночу гімназію (с. 6,8,15,64,76,57).

Про Дубенське міське училище (с. 31,35).437. Павличко Я. Дубнівські візитації 1832 і 1838 років (на матеріалах Національного музею у Львові) // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Сокаль, 1993. – С. 123-124. – (1,3).

438. Пономарьова Т.О. З історії формування музейної мережі краю // Українська культура: Минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. праць. – К., 1997. – Вип.2. – С. 108. – (1).

Коротка історія музеїв Дубна (1912-1995 рр.).439. Потапчук В. Традиційне житло Дубенщини кінця XVIII – початку XX століть // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С.148-152. – (2,3).

440. Скарбниці історичної пам’яті Рівненщини: Зб. ст. і док. / Держ. архів. Рівнен. обл.; Упоряд. Л. Леонова. – Рівне: Волин. обереги, 2004. – 184 с.: ілюстр. – (1).

Історія архівної справи на Дубенщині у XIX – XX ст. (с. 5,9,11,12,14,15,

19,24,40,41,46,54,56-57,63-64,67,68,91,95,96,138,141,148,149,155).

441. Якубчук М. Таємниця дубенського жира-водовоза // Скриня. – 2002. – 28 листоп. – (1,4).

Про будинок Грінберга (нині Будинок дітей та молоді), який був осередком української культури в Дубні.* * *

442. Пащук І. Повернення в незабутнє: До літературної карти Рівненщини. Статті. Спогади. – Рівне, 1993. – 94 с. – (1).

Про перебування у Дубні Г. Сковороди (с. 9), Т.Г. Шевченка (с. 19,22,23) та Я. Гашека (с. 34,37).443. Яноші В. Згадав поет про нього теплими словами: (Шевченко і Чацький [1765-1813]) [у Дубні] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 133-136. – (1,2,3,4).

Т. Чацький – вчений історик, економіст, реформатор освітянського руху на Волині.

444. Голова Л. «Я часто молюся в надії і завжди звертаюсь до України» // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 104-106. – (1,2,3,4).

Про перебування Оноре де Бальзака в Дубні у вересні 1847 р. під час поїздки у Верхівню, нині Ружинського р-ну Житомирської обл., до Е. Ганської.445. Ящук В. Бальзак у Дубні [серпень 1847 р.] // Вільне сл. – 2004. – 8 верес. – С.7. – (1,4).

446. Гавриленко О. Ярослав Гашек і Дубенщина // Чехи на Дубенщині: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 140-річчю переселення чехів на Волинь, 12-13 лип. 2003 р. – Дубно, 2003. – 44 с. – (1,2,4).

Письменник як доброволець був записаний у чеську дружину у складі 8-ї російської армії Південно-Західного фронту, яка базувалась в районі селища Клевань Рівненського району. З вересня 1916 р. Я. Гашек побував в Дубні як агітатор, військовий кореспондент (с. 39-40).447. Ємець О. Ярослав Гашек і Дубенщина: Дослідження // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 156-157. – (1,2,3,4).

448. Цимбалюк Є. Знаменитий Ярослав Гашек бравим солдатом Швейком не був лише одного разу – у Хорупані Млинівського району // Вільне сл. – 2004. – 8 верес. – С.6. – (1,4).

449. Солдатюк М. Народна поетеса [Чехії Антонія Єржабек (Гржибовська) народилася у Дубні 1 червня 1909 р.] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альманах. – Дубно, 2007. – С.174-175. – (1,2,3,4).

450. Солдатюк М. Народна поетеса Антонія Гржибовська [народилася у Дубні 1.06.1909 р. Закінчила гімназію. З 1947 р. проживала в Чехії. Померла у 2002 р.] // Чехи на Дубенщині: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 140-річчю переселення чехів на Волинь, 12-13 лип. 2003 р. – Дубно, 2003. – С. 32-33. – (1,2,4).

451. Лист Миколи Костомарова: [Йдеться про враження від перебування в Дубні] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 89-90. – (1,2,3,4).

452. Лисенко О. Спогади про батька. – 5-е вид. – К.: Муз. Україна, 1991. – 364 с.: порт., фото. – (1).

Про перебування композитора Миколи Лисенка у Дубні 1867 р. (с. 70-72).453. Пшеничний М., Дмитренко Т. Слідами Тараса Бульби // Червон. прапор. – 1984. – 1 квіт. – (1).

Перебування Миколи Лисенка в Дубні у березні 1867 р.454. Осіння Е. Дубенська колиска поета…: До 215-ї річниці з дня народження [польського поета] Антонія Мальчевського // Наше дзеркало. – 2008. – 5 черв. – С.5. – (1,4).

455. Шевчук Л. Класик польської культури Антоній Мальчевський і Дубенщина // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 10-11; «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 9-10. – (1,2,3,4).

З 1797 по 1805 р. виховувався в Дубні, пізніше декілька років періодично проживав у місті.456. Шевчук Е. Співець річки Ікви – [польський поет] Юліуш Словаць6ий [4.09.1809 – 3.04.1849] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 4-8. – (1,2,3,4).

457. Зайдель В., Пшеничний М. Автор опери «Облога Дубна» [(1878 р.) – П.П. Сокальський] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 68-69. – (1,2,3,4).

458. Сидорчук В. Автор опери «Облога Дубна» [П.П. Сокальський (1832-1887)] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альманах. – Дубно, 2007. – С. 93-94. – (1,2,3,4).

459. Пшеничний М. «Сталася новина недалеко Дубна…» // Вісн. Дубенщини. – 2006. – 31 серп. – С.3. – (1,4).

І. Франко і Дубно.

460. Дубовский И. Почему в Дубно не открыли лицей? // Волання з Волині. – 1999. – Ч.2. – берез.-квіт. – С. 39-40. – (1).

Про куратора навчальних закладів Волинської, Київської, Подільської губернії Тадеуша Чацького (1765-1813 рр.), який проживав у Дубні, там же і помер.461. Омельчук В. Освітні ініціативи Тадеуша Чацького [1765-1813] // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 9-10. – (1,2,3,4).

Польський освітній діяч, уродженець Волині, помер у Дубні 1813 р.462. Осіння Е. Шолом-Алейхем і Дубно // Наше дзеркало. – 2006. – 29 черв. – С.5. – (1,4).

463. Соборук С. Наш земляк Арсен Шумовський [народився 26 червня 1887 р. в Мирогощі Дубенського р-ну] і Польща // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 49-50. – (1,2,3,4).

Арсен Шумовський – інженер-механік, громадський діяч, проживав в еміграції.464. Цимбалюк Є., Юркова О. Учень Патона // Голос України. – 2008. – 19 лют. – (1).

Талановитий інженер, автор історичних розвідок про Волинь Арсен Шумовський (1887-1967) народився у сім’ї настоятеля парафії у Мирогощі під Дубном Федора Шумовського.465. Шумовський Ю. У річницю смерті проф. д-ра П. Шумовського [уродженця Мирогощі, учасника національно-визвольних змагань на Дубенщині] // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1988. - № 15. – С. 166-168. – (1)

466. Бруцька Т. Урок-реквієм [до сороковин від дня смерті випускника Дубенської гімназії, Почесного громадянина Дубна Ю. Шумовського (1908-2004) у ЗНЗ № 1] // Вісн. Дубенщини. – 2004. – 11 берез. – (1,4).

467. Священик, вчений, громадський діяч… [Ю. Шумовський (1908-2004) закінчив Дубенську гімназію] // Вісн. Дубенщини. – 2004. – 19 лют. – (1,4)

468. Харчук Г. Юрій Шумовський – історик, археолог [народився 1908 р. в Мирогощі, був організатором музею в Дубні] // Волинські дзвони: Наук.-краєзн. альм. – Рівне, 1997. – Вип.2. – С. 19. – (1).

* * *

469. Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина: До 150-річчя від дня народж.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Н.М. Кожан; Т.О. Пономарьова; Наук. ред. В.П. Ярощук; Ред. З.М. Тирак. – Рівне: Волин. обереги, 2003. – 56 с. – (Сер. «Славетні земляки»). – (1).

Короленко і Дубно (с. 6).


Т.Г. Шевченко і Дубно
470. Власюк О. До місцевих студій про перебування Шевченка на Рівненщині // Тарас Шевченко і сучасність: Зб. матеріалів і тез міжнар. наук.-теорет. конф. 21 трав. 1996 р. – Рівне, 1996. – С. 223-225. – (1).

Перебування Т. Шевченка у Дубні (с. 223).471. Дорошенко В. Шевченкова подорож по Волині [в жовтні-листопаді 1846 р.] // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1961. - № 5. – С. 55-62.

Про перебування Т.Г. Шевченка в Дубні (с. 58).472. Жур П. Дума про огонь: З хроніки життя і творчості Т. Шевченка. – К.: Дніпро, 1985. – 436 с. – (1).

Про перебування Т.Г. Шевченка у Дубні (с. 290,296-297).473. Жур П. Труди і дні Кобзаря: [Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка] / Вступ. ст. М. Павлюка. – К.: Дніпро, 2003. – 520 с.: ілюстр. – (1).

Перебування Т.Г. Шевченка у Дубні (с. 139).474. Жур П. Шевченко в Дубні // Прапор перемоги. – 1989. – 4 лют. – (1).

475. Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка: Моногр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2006. – 80 с. – (1).

Т.Г. Шевченко і Дубно (с. 53,56,59,64,65).476. Крамар Є.С. Про подорож Шевченка по Волині: [Дослідження] // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1977-1978. – Ч.12. – С. 33-43. – (1).

Про перебування Т.Г. Шевченка в Дубні (с. 38,39,42).477. Поліщук Я. Шевченко і Ровенщина. – Ровно, 1988. – 46 с. – (1).

Т.Г. Шевченко і Дубно (с. 10,13-16,21).

М. Костомаров і Дубно (с. 8,17,20).

Дубно у творчості Т.Г. Шевченка (с. 25-27).478. Полішук Я. Шевченко і Ровенщина: До 175-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка: (Довід.-інформ. матеріал на допомогу ідеол. активу). – Ровно: Облполіграфвидав, 1989. – 50 с.: ілюстр. – (1).

Т.Г. Шевченко і Дубно (с. 10,13,16-19).

М. Костомаров і Дубно (с. 10,18).

Дубно у творчості Т.Г. Шевченка (с. 31-32).479. Пшеничний М. То коли ж був Т.Г. Шевченко у Дубні?: [Припущення автора] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 131-132; Замок. – 2007. – 21 черв. – С.9. – (1,2,3,4).

Каталог: data -> files
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр покажч. / Рівнен обл універс наук б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук;...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка