Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотекаСторінка1/26
Дата конвертації19.05.2017
Розмір2,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА УНІВЕСАЛЬНА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ОДВІЧНІ ДЖЕРЕЛА

ОСТРОГУ — 900

Бібліографічний покажчик

Рівне


Волинські обереги

2000

ББК 91:63


О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М.П. Манько, Н.П. Тимощук; Наук. конс. М.П. Ковальський, І.В. Мілясевич. – Рівне: Волин. обереги, 2000. - с.

Бібліографічний покажчик, випущений з нагоди 900-річчя Острога, містить документи про різні історичні періоди та сучасне становище древнього міста.

Видання буде корисним для науковців, краєзнавців, викладачів та студентів вузів.Укладачі:

П.І. Демчук,

М.П. Манько,

Н.П. Тимощук

Рецензент:

Ярощук Валентина Петрівна, канд. іст. наук, доц. каф. бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, директор Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

Наукові консультанти:

Ковальський Микола Павлович, д-р іст. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, академік Міжнародної Слов’янської Академії наук, проректор з наук. роботи ун-ту “Острозька Академія”;

Мілясевич Ірина Володимирівна, канд. пед. наук, доц. Рівненського державного гуманітарного університету

Редактор:

Сахнюк Людмила Гордіївна, зав. редакційно-видавничим відділом Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

Комп’ютерний набір:

М.М. Басіч,

З.М. Тирак


ISBN © Рівненська обласна універсальна наукова

бібліотека, 2000Від укладачів

Двотисячний рік – це рік, у якому виповнюється дев’ятсот років від першої точної згадки про Острог. Стародавнє місто на сучасній Рівненщині відоме далеко за її межами своєю історією, політичним, культурним, духовним, релігійним впливом на суспільний розвиток України впродовж XIY – XYIII ст.

Висвітлення історії стає істинно науковим тільки з позицій вивчення автентичних джерел. Починаючи з XYII ст., українськими, російськими, польськими і радянськими вченими, краєзнавцями написано чимало праць, присвячених певним періодам історії Острога.

Особливого піднесення робота фахівців, направлена на дослідження різних подій і фактів багатовікової історії цього міста набула у суверенній Україні.

До останнього часу не було укладено бібліографічного покажчика літератури, який би висвітлював всі історичні періоди Острога.

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека до 900-річчя славного міста уклала даний бібліографічний покажчик, який має історіографічне значення. У ньому з найбільшою повнотою відображені документи, опубліковані в XIX – XX ст. Всі матеріали, переглянуті укладачами de visо, зберігаються у фондах Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Острозького державного історико-культурного заповідника, бібліотеки університету “Острозька Академія”, Рівненського державного обласного архіву, обласного краєзнавчого музею. Відбір документів закінчено 1 лютого 2000 р.

У посібник включено книги, брошури, статті із видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет, присвячених місту в цілому, а також праці більш широкого змісту, які містять інформацію про Острог і опубліковані українською, російською, польською, англійською, німецькою мовами.

Серед документального масиву користувачі віднайдуть офіційно-документальні видання, наукові (монографії, збірники наукових праць, тези доповідей), науково-популярні, учбові, довідкові видання (довідники, енциклопедії, путівники, історико-краєзнавчі нариси), бібліографічні покажчики, художні твори.

Покажчик складається з таких основних розділів:


 1. Загальні праці про місто;

 2. Перша писемна згадка про Острог;

 3. Литовсько-польська доба (1340-1795);

 4. В складі Російської імперії (1795-1917);

 5. Визвольні змагання (1917-1921);

 6. Під владою Польщі (1921-1939);

 7. У складі Української РСР (1939 – 24 серпня 1991);

 8. Острог після проголошення незалежності Української держави (24 серпня 1991).

У межах розділів виділені підрозділи і окремі дрібніші ділення в залежності від значення і наявності документів.


Літературу в розділах в впорядковано здебільшого за алфавітом авторів, або назв творів. У підрозділах, присвячених персоналіям, документи подано за алфавітом прізвищ осіб.

У розділ “Загальні праці про місто” ввійшли матеріали, в яких розглядаються різні історичні періоди міста. В окремих підрозділах згруповано літературу, присвячену історіографії і джерелознавству, дослідникам Острога, а також походженню назв міста, його площ і вулиць.

У розділі “Перша писемна згадка про Острог” зібрані дослідження, пов’язані з першою літописною згадкою про місто 1100 року.

Наступні два з половиною століття доля міста залишається мало вивченою і дослідженою.

Розділ “Литовсько-польська доба (1340-1795)” має значну кількість підрозділів, оскільки джерельна база про цей період історії міста надзвичайно багата. Значне місце в розділі займає література, присвячена суспільно-політичному, релігійному, науковому життю, князям Острозьким і Острозькій Академії, діячам Острозького осередку полемічної літератури, друкарській справі тощо.

Внаслідок другого поділу Польщі 1795 р. східна частина Волині, в тому числі і Острог, була приєднана до Росії. Одночасно із влаштуванням цивільного управління на Волині було встановлене і духовне. Тому в розділ “В складі Російської імперії (1795-1917)” поряд з літературою, що висвітлює соціально-політичне становище міста, увійшла значна частина праць, присвячених релігійному життю, релігійним діячам, Волинській духовній семінарії, яка знаходилася в Острозі з 1796 по 1825 рр.

Незважаючи на реакційну політику царизму, Острог в кінці ХІХ ст. стає культурним і освітнім центром Волині. Тому документи про ці сторони життя зібрані в окремі підрозділи.

Матеріали розділу “Визвольні змагання (1917-1921)” відображає складні політичні процеси, які відбувалися в Острозі, як і в усій Україні того часу.

Невелике наповнення розділу “Під владою Польщі (1921-1939)” пояснюється недостатньою наявністю джерел.

Розділ “У складі Української РСР (1939 - 24 серпня 1991)” наповнений головним чином матеріалами з місцевих періодичних видань, які виходили в цей період в Острозі і Рівному.

До розділу “Острог після проголошення незалежності Української держави (24 серпня 1991 - …) увійшла література, яка в комплексі розглядає різні сторони життя сучасного міста. Значне місце відведено публікаціям про відродження Острозької Академії.

У розділі “Острозький державний історико-культурний заповідник” представлені книги і статті про пам’ятки історії, культури, архітектури та музеї, які знаходяться на території заповідника.

Ділення “Острог в художній літературі” містить загальні літературознавчі матеріали та художні твори про місто. Художні твори, присвячені певним подіям чи історичним особам, розміщені у відповідних розділах покажчика. Бібліографічні матеріали розподілені за тим самим принципом.

Більша частина документів у посібнику проанотована. Анотації короткі довідкові, у них дати і власні назви подаються за першоджерелами. На твори, що мають спільні риси, складені групові анотації.

Всі бібліографічні записи пронумеровані.

Допоміжний апарат складається з таких покажчиків: авторів, редакторів, укладачів та назв праць; персоналій; підприємств, установ, організацій, територіальних та інших мікрооб’єктів, списку переглянутих періодичних видань.

У покажчику бібліотеки фондоутримувачі позначені сиглами:


 • Рівненська обласна наукова універсальна бібліотека – 1;

 • бібліотека Острозького державного історико-культурного заповідника – 2;

 • бібліотека університету “Острозька Академія” – 3;

 • бібліотека Рівненського державного обласного архіву” – 4.

Даний бібліографічний покажчик не може претендувати на вичерпність, враховуючи величезну наявність літератури. Проте він буде корисний для подальших досліджень, переосмислення, переоцінки подій і документів.

Інформацію про джерела, які не ввійшли у покажчик і знаходяться в інших бібліотеках, читачі зможуть отримати з прикнижкових та пристатейних списків літератури, включеної до нього.

Посібник розрахований на науковців, викладачів, краєзнавців, студентів.

Укладачі вдячні головному методисту Рівненської державної обласної бібліотеки С.П. Ступницькій, бібліографу Острозької центральної районної бібліотеки Г.Г. Ковальчук, бібліографам бібліотеки університету “Острозька Академія” О.О. Хомич, Ы.П. Семенюк та Н.А. Погорілій, які брали участь на деяких етапах роботи.


ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ПРО МІСТО
1. Андрухов П. Волинська земля (Ровенщина) з глибини до сьогодення (мала хронологічна таблиця). – Ровно: РВВ упр. по пресі, 1991. - 49 С. – (1,3)

2. Андрухов П. Волинська земля (хроніка – джерела - постаті). – Сокаль, 1992. - 88 с. - (1,3)

3. Андрухов П. 600 імен в історії Великої Волині. - Остріг: РВП “Вісник”, 1993. - 98 с. - (3)

Вміщено короткі біографічні дані постатей, які відіграли певну роль в історії Острога.

4. Антонович П. Коротенька історія Волині // Життя і Слово. – 1991. – 20, 28, 30 листоп., 4, 7, 11 груд.; 1992. – 11, 14, 18, 22 січ.; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 лют.; 4 берез. – (1,2,3)

5. Антонович П. Коротенька історія Волині: (Виклад популярний). – Житомир: Губерн. шк. Рада, 1918. – 62 с. – (4)

Відображено події 1100 р. на Волині і Погорині, пов’язані з першою писемною згадкою про Острог (с. 15-17), політична і військова роль князів Острозьких (с. 15-17), діяльність Острозької академії і друкарні в XYI – на початку XYII ст. (с. 39-41).

6. Атаманенко В.Б. Острог в адміністративному устрої Волині II пол. XYI ст. // Матеріали YI Острозької конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1995. – С. 8 – 11. – (2)

7. Бондаренко В., Запорожець І. Острог його руси назвали: Рядки з біографії одного з тридцяти дев’яти міст - заповідників України: [Фоторепортаж] // Родослав. – 1991. - № 5. – Берез. – С. 4 – 5. – (1)

8. Бухало Г.В. Візитні картки стародавнього Острога // Матеріали Y науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Остріг, 1994. – С. 9 – 12. – (1,3)

Острог на поштових картках та марках, випущених у Канаді.

9. Бухало Г.В. Остріг на сторінках видань інституту дослідів Волині та товариства «Волинь» (Канада) // Матеріали I–II науково–краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя” (1990 – 1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч.1. - С. 33 – 36. - (1,2,3)

10. Визначні місця України / Упоряд. Д.І. Гнатюк, Б.І. Силін. – К.: Політвидав УРСР, 1958. – 723 с. – (1)

Коротко описані визначні місця Острога та події, пов’язані з ними (с. 486 - 488).

11. Витте Є. Древнейшие города Волыни в историческом описании. Очерк. 5. Город Острог. – Почаев: Тип. Поч. – Усп. Лавры, 1913. – 17 с. – (4)

Історичний нарис з 1100 р. до 1913 р.

11-а. Віхи буремних років // Зоря комунізму. – 1976. – 13,18,30 листоп., 9,18 груд.; 1977. – 4,1,27 січ., 1,15, лют., 3,12,26,29 берез., 12,16 квіт., 8,24 трав., 11 черв., 14,21,30 лип., 15,24,29 верес., 18,29 жовт., 1,3,5 листоп. – (1)

Публікації про основні історичні події на Острожчині в 1917-1976 рр. Висвітлено стан науки, культури, освіти, промисловості та сільського господарства за вказаний період.

12. Волынь: Исторические судьбы Юго-Западного края / С Высочайшего соизволения издано при М-ве внутренних дел П.И.Батюшковым. – С.Пб.: Тип. т-ва “Общественная польза”, 1888. – XY + 288 + 127 с. – (1,2)

Систематизований опис історії Волині з найдавніших часів до 2-ої половини XIX ст. Визначне місце в праці відводиться ролі Острога і князів Острозьких в політичній, військовій, релігійній і культурній історії Волині XIY –XYII cт. (див. іменний покажчик). У книзі поміщені портрети князя К.К. Острозького (с. 147, текст до якого на с. 39–40 додатку), Януша Острозького (с. 147, текст на с. 41 додатку), малюнки руїн Богоявленської церкви, залишків башт на Судовій і Красній горах, Острозького замку (5 малюнків на с. 104-105 і 109, тексти до них на с. 89-92 додатку), Межиріцького монастиря (с. 113, текст на с. 91–92 додатку), Дерманського монастиря (с.117, текст на с. 92–93 додатку), а також зразки Острозьких першодруків (п’ять гравюр на с. 157, 161, 165, 169, тексти до них на с. 109-111). З історії Острога кінця XYIII – XIX ст. надані матеріали про діяльність в ньому єпископської православної кафедри (1795-1825) і духовної семінарії (1796-1825) (с. 245, 254 -255) та Кирило – Мефодіївського братства (с. 284–285). Подаються малюнок Кирило – Мефодіївської церкви в Острозі (с. 285, текст до нього на с. 103 додатку) та портрети засновників братства Д.Блудова і А.Блудової (с. 277, текст: с. 64–67 додатку).

13. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. Т.2: З – О. – К.: УРЕ, 1990. - 480с. - (1)

Короткі нариси про Острог та Острозький краєзнавчий музей (с.472). – (1)

14. Город Острог // Вестник Юго-Западной и Западной России. - 1863. - апрель. Т. IY. - С. 15 – 19. – (2)

Короткі дані про пам’ятки Острозької старовини та поширення католицизму в Острозі.

15. Гладуненко О., Манько М. Богоявленський собор – основний елемент герба м.Острога // Друга наукова геральдична конференція (Львів, 18 – 21 листоп. 1992 р.): Зб. тез, повідомл. та доп. - Л., 1992. - С. 16 – 17. – (2)

16. Грушевський М.С. Історія України – Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. - (1, 3, 4)

Про м. Острог див. “Показчик імен і річей” до кожного тому та “Перегляд II – YIII томів “Історії України - Руси” в I томі (с. 645-647). – (1,3,4)

17. Девятсотлетие православия на Волыни. 992–1892. Ч. 1. - Житомир, 1892. – XY + 619 + 12 с. - (2)

У ювілейному науково-популярному збірнику поміщені матеріали про волинські монастирі фундації князів Острозьких (с. 58–59, 59-60, 61, 64, 90-93, 93-97), Острозький Преображенський поєзуїтський монастир 1795–1821 рр. (с. 71-72), про благодатні ікони Острога і околиць (с. 342-346), про Острозьке Свято – Кирило – Мефодіївське братство, засноване 1865 р. (с. 154-170), про Острозьку і Дерманську друкарні XYI – XYII ст. (с. 224–235 і 235-239), про Острозьку школу (Академію) XYI – XYII ст. (с. 243-248) та жіноче училище ім. гр. Д.Блудова в Острозі XIX ст. (с. 249-254), про діяльність Волинської духовної семінарії в Острозі у 1796 – 1825 рр. (с. 261-263), про Дерманський пам’ятник князів Острозьких та пам’ятник Богоявленського собору із списком укр. князів (с. 608-612). Подані біографічні нариси про князя К.К. Острозького (с. 385-414) та Андрія Курбського (с. 377-384), що співробітничав з Острозьким просвітницьким центром.

18. Дем’янчук Г. Над Горинь-рікою: Путівник по турист. маршруту.- Л.: Каменяр, 1977. - 87 с. - (1)

Острозький маршрут (с. 24-31).

19. Діденко Т., Ульяновський В. Слава і болі Острога: історія і сьогодення // Людина і світ. - 1989. - № 4. - С. 40 – 49. - (1)

20. Історія Волині: з найдавніших часів до наших днів / Ред. колегія: О.Г. Михайлюк (відп. ред.) та ін. – Л.: Вища шк., 1988.- 238 с. - (1)

Історичні події в Острозі див. “Покажчик географічних назв” (с. 230-235).

21. Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. [Т.] Ровенська обл.- К.: Голов. ред. Укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1973. - 657 с. - (1, 2, 3, 4)

Острог – див. “Географічний покажчик” (с. 640-651).

21-а. Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси / Острозька Академія. – Острог, 1998. – 288 с. – (1,3)

Книга присвячена різним аспектам історії міста XYI – XX ст.

22. Корецька О.П. Минуле і тогочасне Острога (За сторінками часопису «Свет истины», 1927 р., м. Ковель) // Матеріали YI Острозької конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. - Остріг, 1995. - С. 98 – 100. - (2)

23. Крашаниця А. Місто – музей: [Коротка історія Острога] // Червоний прапор. - 1967. - 15 жовт. - (1)

23-а. Матеріали I – III науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990 – 1992 рр.). Ч.1 – 2 / Наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Остріг, 1992. – (1,2,3)

23-б. Матеріали IY науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя” / Наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Остріг, 1993. – 202 с. – (1,2,3)

23-в. Матеріали Y науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя” / Наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Остріг, 1994. – 184 с. – (1,2,3)

23-г. Матеріали YI науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя” / Наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Остріг, 1995. – 245 с. – (2)

24. Михайлюк О.Г. Історія Острога на сторінках часопису “Волынские епархиальные ведомости» // Матеріали IY науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. - Остріг, 1993. - С. 104 – 106. - (1)

25. Новосілецький А. Острог над Горинню: Історичний нарис [1100 – 19 ст.] // Життя і Слово. - 1994.- 11, 15, 22, 25, 29 черв. - (1)

26. Оксаненко А. Острог: (З подорожнього блокноту) // Червон. прапор. - 1946. - 15 черв. - (1)

27. Острог // Энциклопедический словарь. / Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.- С.Пб., 1897.- Т. XXII. - С. 362 – 364. - (1)

Історичний нарис про Острог та Острозький повіт.

28. Пащук І. Письменники і Остріг: [Народились, проживали, побували в Острозі. XYI – XX ст.] // Матеріали I–III науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990 – 1902 рр.). - Сокаль, 1992. – Ч. 2. - С. 10 – 11. - (1,2,3)

29. Поліщук Я. Місто предківської слави: [З історії м. Острога] // Зміна. - 1989. - 30 листоп..; Наука і суспільство. - 1989. - № 12. - С. 46–49. - (1)

30. Равчук Г. Одвічні джерела // Зоря комунізму. – 1961. - 30 листоп. - (1)

Відображено важливі історичні події XYI – початку XX ст. на Острожчині: селянсько-козацьке повстання С. Наливайка і Г. Лободи, визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, шведська інтервенція і перебування Петра I, революційний рух 1905 р., організація повітового ревкому під головуванням Я. Мацути.

31. Равчук Г.Р., Ткач І.О. Острог: Краєзн. нарис.- Л.: Каменяр, 1987. - 47 с. - (1,3)

32. Равчук Г. Острог і його околиці. - Л.: Кн.- журн. вид-во, 1960. - 116 с. - (1,2)

33. Радченко М., Симакович В. Свідок славних подій // Червон. прапор. - 1954. - 18 трав. - (1)

Розповідь про історичні події в Острозі, зокрема, про криваву розправу Ганни-Алоїзи Острозької з міщанами, які протестували проти примусового запровадження унії, про повстання С. Наливайка, участь острожан у визвольній боротьбі під керівництвом Б. Хмельницького та у боротьбі з російським царизмом.

34. Сафонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх: [Одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р.]. - К.: Наук. думка, 1992. - 334 с. - (1)

Про м. Острог див. “Географічний покажчик” (с. 316). Про видатних діячів Острога див. “Іменний покажчик” (с. 307 - 324).

35. Сендульский А. Город Острог // Волын. епарх. ведомости. - 1882.- Ч. неофиц. - № 1 и 2.- С. 1 – 13; № 3.- С. 39 – 57; № 4.- С. 73 – 88; № 5.- С. 107 – 119. - (2)

Історичний нарис про Острог з часу першої писемної згадки про нього (1100 р.) до кінця 1870-х рр.

36. Сербін Г. Ровенщина: Іст.-краєзн. нарис.- Л.: Каменяр, 1970. - 244 с. - (1)

Утворення соціал-демократичної групи в Острозі в 1898 р. (с. 29-30); Т.Шевченко і Остріг (с. 99); історична довідка про Острог (с. 120-132); пам’ятники архітектури с. Межиріч (с. 192-193); Острозький краєзнавчий музей (с. 219-221).

37.Сербін Г.П. Ровенщина туристська: Путівник.- Л.: Каменяр, 1980. - 166 с. - (1, 3)

Маршрут по м. Острог (с. 114-118).

38. Січкар І. Корисний довідник // Червон. прапор. - 1959. - 15 лют. – (1)

Рівненське обласне управління культури і Острозький краєзнавчий музей випустили путівник по історичних місцях м. Острога.

39. Смик О.І. Програма “Велика Волинь” // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези регіон. наук. конф. 14 – 16 листоп. 1991 р. - Рівне, 1991. - С. 1-2. – (1)

Пропонується створення туристичного “золотого кільця” “Обереги Волині”, до якого б увійшов Острог.

40. Струменский М. Из Острожской старины. - Сергиев Посад, 1916. - 19 с. – (2)

Коротка історія Острога, пам’яток його старовини, діяльності просвітницького Братства імені князів Острозьких (заснованого 1909 р.) по створенню історичного музею в Острозі і реставрації княжого замку; опис 13 рукописних книг із музейної колекції Братства імені кн. Острозьких.

41.Татаркін В.Ю. Луцько-житомирська католицька єпархія на Волині: Конфесії, монастирі, костели // Матеріали Y науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. - Остріг, 1994. - С. 127–135. – (1)

Автор подає короткі відомості про монастирі та костели різних католицьких конфесій, які існували в різні часи в м.Острозі.

42. Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии.

Т.2. Уезды Ровенский, Острожский, Дубенский. – Почаев, 1889. – 1120 + XIIС. – (4)

Рівне в системі володінь князів Острозьких (с. 439-445). У розділі “Уездный город Острог” автор подає версію походження назви м. Острога, викладає історію міста з 1100 року, прослідковує родовід князів Острозьких. Значна частина присвячена діяльності Кирило-Мефодіївського братства, заснованого гр. А.Д. Блудовою. Детально описуються собори, церкви, костели та історія їх створення. Князі Острозькі – власники Дубно (с. 860-861), фундатори дубенських монастирів (с. 866-869), пожертви Острозьких (ікона і підсвічник) в Дубно (с. 873-874).

43. Терлецький Ю. Острозькі герби // Червон. прапор. – 1990. – 10 жовт.; Волинь. – 1995. – 10 лют.: Малюнки. - (1)

44. Україна: Путівник / Упоряд.: О. Зінкевич, В. Гула. – 2-е вид. – К.: Смолоскип, 1995. – 474 с. – (1)

Острог – с. 311-312.

45. Швед О. Острог: [Історія міста] // Червон. прапор. – 1959. – 6 верес. – (1)

46. Hoffman J. Prewodnik po Wołyniu: Odbitka z II tomu Przewodnika po Polsce. - [Warszawa]: Związek Polskich towarszystw turystycznych, 1938.- 67 s.- (1,2)

Історія Острога, опис пам’яток архітектури, рекомендації для туристів (с. 15 - 18).

47. Kardaszewicz S. Dzieje dawniejszego miasta – Ostroga: Materiały do historii Wołynia / Z przedmową Aleksandera Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez Henryka Mośćickiego.- Warszawa, Kraków, 1913. - 291 s.- (2)

48. Krzywicki J. Ostrog // Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów Slowianskich. - Warszawa, 1886. - T.YII. - S. 682 - 690.- (2)

49. Ostróg // Encyklopedia Powszechna S.Orgelbranda. – Warszawa, 1884. – Т. 7. - S. 362 – 363.- (2)

50. Ostróg: Ilustrowany przewodnik krajoznawczy. - Ostróg, 1934.- 47s.- (2)

Ілюстрований путівник по Острогу, підготовлений учнівським краєзнавчим гуртком Острозької гімназії під керівництвом магістра М.Єсьмана. Ілюстрований 14 дереворитами художника В. Жолтовського із пам’ятками архітектури Острога і Межиріча.

51. Ostrog // Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. Optymaci do Polowanie. - Kraków, 1932. - T. XII. – S. 44. – (2)

52. Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu.- Łuck, 1929. – 380 s. – (2)

Опис Острога і його околиць, короткі відомості з історії міста і його пам’яток (c. 260 -282).

53. Rewski Zbigniew. Jakób Hoffman // Ziemia Wołyńska. - 1938. – N 6-7. - S. 100-103. – (2)

Рецензент вказує на деякі помилки, допущені Якубом Гоффманом у його “Путівнику по Волині”, зокрема при описі Острога (башт, Замкової гори і синагоги) і Межиріча Острозького (c. 101).
Каталог: data -> library -> img
img -> Улас самчук
img -> Рівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
img -> Криниці щедрої душі
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconВолян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна...
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconРівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
Азбука краси І бадьорості / упоряд. І. І. Перевозченко. К. Урожай, 1994. 288 c
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconКомунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
Закон урср про статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Червоний прапор. 1991. 25 січ
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconОдеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 1829-1999
Бібліографічний покажчик "Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького" є першою спробою докладно й всебічно висвітлити...
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconТернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека
...
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка