Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку»Скачати 411,71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.10.2017
Розмір411,71 Kb.
ТипКартка
  1   2   3

Світова література за новою програмою 2013-2014 р.

5 клас.

Дидактичний супровід до уроків за творчістю О.Пушкіна.
Робоча картка уроку №14

Тема уроку : Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

О.Пушкін. «Казка про рибака та рибку»
Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» О.Пушкін

Вивчаємо теорію літератури!

Завдання 1. Прочитайте інформацію:Літературна казка - авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності і фантастики. Присутність автора завжди відчувається в тексті ( у його ставленні до героїв, оцінках подій тощо).

Пригадайте, що характерно для фольклорних казок. У чому відмінність авторської казки від фольклорної. Заповніть таблицю. 2 бали


Народні ( фольклорні) казки

Літературні


Завдання 2.

Вчительська підказка ! Сюжет – це послідовність подій у творі. Запишіть схему побудови сюжету казки О.Пушкіна. (план казки)

2 бали
1._________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Звідки О.Пушкін запозичив сюжет казки? Щоб виконати це завдання, скористайся інформацією. 2 балиЦе цікаво!

В казковому фольклорі різних країн є спільні сюжети. Через те, що вони поширені по всій земній кулі, їх називали «мандрівними». Головною причиною «мандрівних сюжетів» було те, що різні народи мали схожі уявлення про бідність і багатство, щастя і горе, розум і глупоту, про любов до рідного краю й ненависть до ворога тощо. Серед літературних казок є авторські казки, вигадані письменниками, і є такі, що створені на основі фольклору, тобто автори використовують запозичені сюжети і героїв.Прочитайте інформацію про історію виникнення казки О.Пушкіна «Сказка о рыбаке и рыбке».

Источники сюжета

Считается, что сюжет сказки основан на померанской (немецкой ) сказке «О рыбаке и его жене» (нем. Vom Fischer und seiner Frau) из сборника Братьев Гримм, с которой имеет очень близкие совпадения, а также перекликается с русской народной сказкой «Жадная старуха» (где вместо рыбки выступает волшебное дерево).

В конце сказки братьев Гримм старуха хочет стать римским папой (намёк на папессу Иоанну). В первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара:

Говорит старику старуха: «Не хочу быть вольною царицей, а хочу быть римскою папой».

Стал он кликать рыбку золотую

«Добро, будет она римскою папой»

Воротился старик к старухе. Перед ним монастырь латинский, на стенах латинские монахи поют латинскую обедню.

Перед ним вавилонская башня. на самой верхней на макушке сидит его старая старуха: на старухе сарацинская шапка, на шапке венец латинский, на венце тонкая спица, на спице Строфилус-птица. Поклонился старик старухе, закричал он голосом громким: «Здравствуй ты, старая баба, чай, твоя душенька довольна?»

Отвечает глупая старуха: «Врёшь ты, пустое городишь, совсем душенька моя не довольна — не хочу я быть римскою папой, а хочу быть владычицей морскою…».

Литература: С. М. Бонди «Новые страницы Пушкина», «Мир», — М., 1931_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 4. Поміркуймо разом!Що спільного та відмінного в сюжеті казки О. Пушкіна в порівнянні з народною? 2 бали

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________


Завдання 5. Чи можна сказати, що між фольклорною та літературною казкою є тісний взаємозв'язок ( синтез)? Встановіть в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови.) 2 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підіб'ємо підсумки:

- Що нового відкрили для себе, дізнавшись про казку?

- Підтвердить або спростуйте висловлювання : «Казка про рибака та рибку» належить до виду чарівних казок». Аргументуйте свою відповідь.

- Що найбільше сподобалось, що вразило?


Домашнє завдання :

1.Виразне читання казки в особах;

2.Вивчити поняття: «літературна казка», «автор літературного твору»; основні ознаки фольклорної і літературної казки; спільне та відмінне між літературною та фольклорною казкою.

3.Знати історію написання казки, підібрати фрагменти , які характеризують героїв казки.Робоча картка уроку № 15
О.Пушкін «Казка про рибака та рибку»

Тема уроку : « Система образів. Автор.»


Завдання 1. Складіть простий план казки О.Пушкіна «Казка про рибака та рибку». 1 бал

1_________________________________________________________________

2_________________________________________________________________

3_________________________________________________________________

4_________________________________________________________________

5_________________________________________________________________

6_________________________________________________________________

Вивчаємо теорію літератури!

Завдання 2. Прочитай інформацію 1 балОбрази твору - це персонажі , герої, оповідач, дійові особи.

Система образів (персонажів): Персонаж, герой у творі існує не сам по собі, а в системі стосунків з іншими персонажами. Герої взаємодіють, зіставляються, порівнюються, протиставляються. Чим більше взаємозв’язків виявляється в персонажа, тим яскравіше висвітлюється його багатогранність і розкривається вся глибина і складність характеру.

Назвіть образи (героїв) казки. Що ви знаєте про цих героїв? Заповніть таблицю.Казковий герой

Що про нього відомо


Завдання 3. Це цікаво! А знаєте ви що…

Користь – це коли хочуть отримати що-небудь, не віддаючи взамін нічого безкоштовно. Хочуть все тільки для себе. Таких людей називають користолюбивими. Кому з героїв притаманна така риса характеру? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Відтворіть порядок прояву рис характеру старої: 1 бал

1. Властность 3 Корыстность

2. Надменность 4.Ненасытность
Завдання 5. Робота в парах. Яка з російських приказок якнайвлучніше характеризує стару? 1 бал

«Много захочешь – последнее потеряешь»

«Много желать – добра не видать»

«Жадность всякому горю начало»

«Ненасытному все мало»
Завдання 6. «Займи позицію». «Як ви вважаєте, чи правильно вчинив старий, покірно слухаючи стару? Яка риса характеру притаманна герою у даному випадку? Це позитивна риса чи негативна? 1 бал


+

-


Завдання 7. Прочитате інформацію.

Невежа - грубый, невоспитанныйчеловек

"невежа" и "невежда" - одно и то же. Образовано от "не" и "ведать", то есть "знать". И невежда, и невежа - так говорили о людях, во-первых, неученых, а во-вторых, о тех, кто "не наблюдает в поступках учтивства"

В «Словаре Академии Российской» (1814, ч. 3, с. 1291) говорилось, что слова невежа, по просторечию, и невежда имели два значения: «1) простак, неученый, непросвещенный, безграмотный; 2) говорится также о тех, которые не наблюдают в поступках учтивства, не умеют поступать благопристойно».

Як ви вважаєте, чому у казці народ насміявся над старим та назвав його «невежею»( рос.м.)? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 8. Як ви розумієте поняття « автор літературного твору». Яка роль авторського голосу в казці? Наведи приклад авторського ставлення до старого рибалки (випиши з тексту) 2 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9. В системі образів казки особливе місце займає образ моря. Море – це місце перебування рибки. Государиня рибка пов’язана з ним невидимим зв’язком.

Як ви поясните реакцію моря на примхи старої? Чому воно змінюється? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 10.Відтворіть послідовність реакції моря: 2 бали


1. Море слегка разыгралось

2.Помутилось синее море

3. Не спокойно синее море

4. Почернело синее море

5. На море черная буря.
Підіб'ємо підсумки:

Сатира – це гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального, суспільного й політичного життя, суперечних із загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами.

Чому цей твір вважається сатиричним? Ваша думка? Чи не є історія старої, сатирою на досягнення багатства і влади ? Поясніть свою відповідь
- Як ви вважаєте, чи зміниться стара в майбутньому? Чи зрозуміла вона, що треба радіти тому, що є і не бажати того, що не може бути?

- Які поради б ви надали старому чи старої? Як вони повинні побудувати у майбутньому свої стосунки? Що є головним , домінуючим у сім'ї?


Домашнє завдання:

Підготуйте усну розповідь на одну з запропонованих питань.

1. Складіть свій варіант діалогу старого зі старою , коли він, відпустивши рибку, прийшов додому.

2. Уявіть, що ви впіймали рибку. Що б ви попросили?

3. Поясніть значення російської приказки : «Не садися не в свои сани». Підберіть до неї близьке за значенням прислів'я чи приказку російського чи українського народу.

4. Чому рибка «ничего не сказала» на останнє прохання старого?

5.В народі кажуть: « Залишився у розбитого корита». Поясніть значення приказки.Випереджальне завдання : Читати казку Г.Х.Андерсена «Соловей»

Робоча картка №14

О.С.Пушкін.«Казка про мертву царівну та сімох богатирів»

Тема уроку: Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

Вивчаємо теорію літератури!

Завдання 1. Актуалізуємо наші знання. Прочитайте визначення поняття «літературна казка»Літературна казка - авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності і фантастики. Присутність автора завжди відчувається в тексті ( у його ставленні до героїв, оцінках подій тощо).

Пригадайте, що характерно для фольклорних казок. У чому відмінність авторської казки від фольклорної. Заповніть таблицю. 2 бали


Народні ( фольклорні) казки

Літературні

Завдання 2. Доведіть, що твір О.Пушкіна за жанром - казка, як назвав його сам поет. 1,5 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.Чим "Казка про мер­тву царівну та сімох богатирів" близька до народних казок , і чим вона від них відрізняється? 1,5 бали __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Відомо, що сюжет про мертву царівну є у фольклорних казках багатьох європейських народів. Письменники – казкарі використовували його для своїх творів. Назвіть відомі літературні казки , головною героїнею яких є спляча царівна. 2 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5 . Перевірмо знання змісту тексту. Робота в парах.

Встановіть послідовність подій.Складіть за допомогою малюнків композиційний план казки. 1,5 бали

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.
Завдання 6. Знайдіть і випишіть в тексті слова, які вказують на національний колорит російського народу (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.) 2 бали


Для виконання завдання скористайтесь словниковою статтею:
Національний колорит — наявність у художньому творі описів побуту, звичаїв, одягу, своєрідних пейзажних картин, специфічних слів і мовних виразів, що допомагають читачам «побачити» місце подій і характерні прикмети конкретного історичного моменту із життя якогось народу.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 7. Це цікаво!

Казки О.Пушкіна знайшли своє відображення і в інших видах мистецтва, надихали на творчість композиторів, художників на написання творів мистецтва.

До 200-річчя з дня народження О. С. Пушкіна у 1999 г.у Санкт-Петербурзі поставлена рок-опера для дітей та дорослих «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»..

З 1990 року на сцені Театру опери та балету Санкт – Петербурзької Консерваторії виконується опера В.Плєшака «Казка про мертву царівну та сімох богатирів». Режисер – постановник В.Битюцьких

До сюжетів казок постійно звертаються відомі художники І.Я. Білібін, Б.В. Зворикін, О.М. Куркін, В.О. Панін, Б.О. Дехтерьов, художники Палеха – старовинного центру іконо писання та лакової мініатюри .


Художник Б.В.Зворикін

Художник Палеха – Г.Бурєєв

На кіностудії Союзмультфільм (Москва, 1951р.) створено мультфільм «Казка про мертву царівну та сімох богатирів).Сценарій І.Іванова- Вано, Ю.Олеша, музика Ю.Нікольського.Про що свідчить дана інформація? Ваша думка! 1,5 бали

Підіб'ємо підсумки:

-Що таке синтез? Підберіть синонім до слова синтез.

- Назвіть синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

  • Чи можна сказати, що між фольклорною та літературною казкою є тісний взаємозв'язок ( синтез)? Встановіть в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови.)

  • Назвітьтвори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети.


Домашнє завдання :

1. Виразне читання казки.

2. Скласти простий план казки.

3. Виписати ключові фрази, які характеризують царицю-мачуху та царівну.

Робоча картка уроку №15

Тема уроку: О.Пушкін. Система образів «Казки про мертву царівну та сімох богатирів». Автор.
Вивчаємо теорію літератури! Прочитайте інформацію.

Образи твору - це персонажі , герої, оповідач, дійові особи.

Система образів (персонажів): Персонаж, герой у творі існує не сам по собі, а в системі стосунків з іншими персонажами. Герої взаємодіють, зіставляються, порівнюються, протиставляються. Чим більше взаємозв’язків виявляється в персонажа, тим яскравіше висвітлюється його багатогранність і розкривається вся глибина і складність характеру.

Завдання 1. Назвіть головних та другорядних персонажів казки: 1 балГоловні

ДругорядніЗавдання 2. Працюємо з текстом. Випишіть з тексту слова та словосполучення , які характеризують зовнішність персонажів: 2,5 бали

Цариця-мачуха

Царівна

Высока, …

Белолица…

Завдання 3. Працюємо з текстом.Робота в парах. Прослідкуйте в тексті за характером цариці і царівни. Як поет змалював царицю – мачуху і царівну? Випиши риси характеру в таблицю. 2,5 балиХарактер цариці

Характер царівни

Горда…

Нраву кроткого

Слова для справок! Кроткий нрав - спокойная, застенчивая

Завдання 4. Як ви розумієте поняття «Автор літературного твору»? Яка роль автора у творі? Чи можна сказати, що у словах : «…В руки яблоко взяла,

К алым губкам поднесла,

Потихоньку прикусила

И кусочек проглотила…

Вдруг она, моя душа,

Пошатнулась не дыша ….

відчувається авторська любов до молодої царівни? 1,5 бали

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5. Чому О.Пушкін називає царицю спочатку мачухою, потім бабою гнівною, злою царицею, а згодом – злою мачухою? Чи можна вважати, що це авторське ставлення до героїні? 1,5 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6. Вчительська підказка! Конфлікт – зіткнення героїв. Назвіть основний конфлікт казки. 1 бал ____________________________________________________________________________


Завдання 7. Робота в парах. Будь яка казка побудована на протиставленні добра і зла. Як ви вважаєте, які дійові особи, речі у казці виступають уособленням добра і зла? Заповніть таблицю: 1 бал


Добро

Зло


Завдання 8. «Займи позицію». Хто і чому переміг? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підіб’ємо підсумки!


  • Скажіть, що за сила повернула мертву царівну до життя?

  • Як закінчилося життя злої мачухи?

  • Що поет хотів сказати таким закінченням?

  • Що таке система образів?

  • Визначте основну ідею казки?

  • В «Казці про золотого півника» О.Пушкін говорить : « Сказка ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок!». Який урок дає «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»?Домашнє завдання :

1. Пригадайте українські казки про злу мачуху і добру пасербицю. Чим ви поясните схожість сюжетів?

2. Напишіть твір-мініатюру на вибір: 1). Перемога добра у «Казці про мертву царівну» або 2) «Чи треба боротися зі злом?»

3. Читати казку Г.Х.Андерсена «Соловей»


5 клас. Урок позакласного читання

Робоча картка уроку.

ПЧ. А.Ліндгрен. «Пеппі Довгапанчоха»
«Ні, я не хочу писати для дорослих.

Я хочу писати для дітей. Я хочу писати для таких

читачів, які здатні творити дива. А дива творять діти, коли читають книги»

А.Лінднрен.Завдання 1. Прочитайте інформацію. Дайте відповідь на питання: хто впливав на формування характеру Астрід Ліндгрен? ( 1 б.)
Астрід Ліндгрен мала веселу вдачу, багату уяву, хист до жартів і до цікавих оповідей, — усі ці риси вона успадкувала від батька. Жарти, казки, історії, які вона чула від батька чи від друзів, лягли потім в основу її власних творів. А любов до книг і читання, як вона зізналася згодом, виникла на кухні у Крістін, з якою вона дружила. Саме Крістін прилучила Астрід до дивовижного хвилюючого світу, в який можна було потрапляти, читаючи казки. Вразлива Астрід була приголомшена цим відкриттям, а пізніше і сама опанувала магію слова. Під впливом прочитаного, а також історій про привидів, яких вона наслухалась від бабусі Іди, Астрід скрізь виділось все казковим. Треба сказати, що в родині бабусі Іди були чудові оповідачі з великим почуттям гумору, і цей дар перейшов і до внучки Астрід. Вдома її розповіді любили слухати не тільки брат і сестри, а й сусідські діти, з якими вона завше приятелювала. Не були до них байдужі й дорослі. Її здібності стали очевидними вже в початковій школі, де Астрід називали «віммербюнською Сельмою Лагерльоф», чого, на власну думку, вона не заслуговувала.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Це цікаво!

Завдання 2. Про що свідчить цікавий факт із біографії Астрід Ліндгрен? (1б.)

У 1958 році Астрід Ліндгрен нагородили медаллю Ганса Крістіана Андерсена, яку називають Нобелівською премією в дитячій літературі. Крім нагород, які присуджуються суто дитячим письменникам, Ліндгрен отримала і ряд премій для «дорослих» авторів, зокрема, засновану Данською академією медаль Карен Бліксен, російську медаль імені Льва Толстого, чилійську премію Габріели Містраль і шведську премію Сельми Лагерльоф. У 1969 році письменниця отримала Шведську державну премію з літератури. Її благодійницька робота була відзначена Премією миру німецької книготоргівлі за 1978 рік і медаллю Альберта Швейцера за 1989 рік (присуджується американським Інститутом покращення життя тварин). 2002 року урядом Швеції, у пам'ять та на честь видатної дитячої письменниці, було засновано премію імені Астрід Ліндгрен.Є у Астрід Ліндгрен і веселий орден: польські діти присудили улюбленій дитячій письменниці Орден Усмішки. Незвичайний подарунок отримала Астрід Ліндгрен в 1997 році в день свого ювілею - 350 дерев, що їх посадили 350 депутатів шведського парламенту. Астрід Ліндгрен проголошено також жінкою століття. На її честь названо маленьку планету в космосі. Після смерті кращої дитячої письменниці країни шведський уряд заснував премію ім. Астрід Ліндгрен. Премію вручатимуть уже з наступного 2003 року.


Ще при житті Астрід Ліндгрен звели в Швеції два пам'ятники. Можна сказати, навіть три. Перший - бронзовий бюст стоїть в парку Тегнера. Астрід, яка прийшла на відкриття пам'ятника, обмацала своє обличчя і сказала, що буде приходити в парк - побалакати сама з собою. Другий пам'ятник - в парку Юргорден, де безліч різних атракціонів і розваг, — зовсім інший. Задумлива, в незмінному беретику, заглиблена в себе Астрід більш близька до тої, яку всі знали, сидить в кріслі з розгорнутою книгою в руках. Ця книга - "Брати Лев'яче Серце". Діти різного віку підходять до пам'ятника, обнімають і цілують Астрід, залазять їй на коліна.
Третій пам'ятник справді незвичний. За декілька метрів від статуї Астрід Ліндгрен в Юргордені стоїть дім, на якому великими буквами написано "Vunibacken " ("Червнева гірка"). Схожий він на казку. Це дійсно так. В будинку кілька залів, де представлено імена найвідоміших дитячих письменників Швеції, продаються книги, в основному Ліндгрен, різними мовами, а також іграшки, що зображають героїв книг знаменитої письменниці, частіше всього Пеппі. І, нарешті, казкова залізниця, яку вигадав молодий талановитий ілюстратор книжок письменниці Маріт Тьорнквіст. Сідаєш в поїзд на станції "Віммерб'ю" - і ти уже в світі книг Астрід Ліндгрен. Перед тобою постає дім, де живе Мадікен. Ти піднімаєшся вгору, пролітаєш над Стокгольмом і бачиш маленький будиночок на даху, Карлсона і навіть його захаращену кімнатку. Далі перед тобою Леннеберга з піднятою на флагштоці маленькою їдою. І, звичайно, сам Еміль на полиці в шафі, де валяються залишки недоїденої ним ковбаси. Далі драконша Катла розкриває свою страшну пащу і б'ється насмерть зі змієм Кармом. Блискавка розколює надвоє розбійницький замок, сірячки переслідують Роню - дочку розбійника... Вся подорож супроводжується голосом самої Астрід Лігдгрен, яка читає уривки із своїх книг. А коли поїзд зупиняється, то на великій площадці постає вілла "Хованка", в якій живе Пеппі. Там можна сісти верхи на її коня і погратися з мавпочкою — паном Нільсоном.
Дім "Червнева гірка" названий так в честь книги Астрід Ліндгрен "Мадікен і Пімс із Юнібаккена". Це письменниця підтвердила особисто в одному з інтерв'ю ._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 3. Прочитайте опис портрету Пеппі.

«Ось який вона мала вигляд: моркв'яного кольору волосся, цупко заплетене в дві кіски, що стирчали, мов палички, ніс картоплинкою, весь поцяткований ластовинням, великий рот із білими здоровими зубами. А вбрана вона була просто-таки химерно. Пеппі сама пошила собі сукенку. Сукенка мала бути блакитною, та блакитної матерії не вистачило, тому Пеппі в кількох місцях подоточувала червоні клапті. На довгі, худі ноги вона понатягала довгі панчохи – одну руду, другу чорну, а чорні черевики були рівно вдвічі довші за її ступні…»Для чого письменники створюють портрети літературних героїв? ( 2б.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Літературна гра «Чи уважний ви читач?» (2б.)

1.Скільки років було Пеппі?

А) 7; Б) 6; В) 10; Г) 9

2. Хто такий пан Нільсон?

А) Батько; Б) Дід; В) Дядько; Г) Мавпочка

3. Ким був її батько?:

А) Його взагалі не було?; Б) Негритянським королем? ; В) Садівником

4. Як звали друзів Пеппі?

А) Томмі і Антон; Б) Аніка і Томмі; В) Аніка і Тім.

5. Як називається будинок, де живе Пеппі?

А) вілла «Схованка»?; Б) вілла «Хованка»; В) вілла «Ковзанка».

6. Що знайшли пошуковці?

А) павука, іржаву бляшанку, намисто, яблуко;

Б) старого чоловіка, іржаву бляшанку, шпульку без ниток, записник, коралове намисто;

В) старого чоловіка, іржаву бляшанку, записник.

7. Чому Пеппі прийшла до школи?

А) щоб мати різдвяні канікули; Б) щоб вчити табличку « множення»; В) бути разом з друзями.

8. Що робила Пеппі в цирку?

А) Виступала; Б) Розважалася; В) здивовано дивилася виступ циркачів .

1.__________________2._________________3.________________4._________5.__________________6._________________7.________________8._____________
Завдання 5. Про які риси вдачі свідчать ситуації, наведені у таблиці? (2б.)Ситуації

Риси вдачі

- Не бійтеся! Я не пропаду!
-Моя мама - ангел, а мій тато - негритянський король! Не всі діти мають таких гарних батьків,- любила похвалитися Пеппі
- Бувайте, хлопці ! - сказала Пеппі і всіх по черзі поцілувала в чоло.- Не бійтеся за мене. Я не пропаду.
А вона йшла, не озираючись, і несла під пахвою пана Нільсона, а в руці - торбу.
Пеппі була дуже дивна дитина.
Пеппі сама пошила собі сукенку.
Хіба ми живемо не у вільній державі? Хіба не можна ходити так, як кому хочеться?
Тож коли я, бува, ненароком збрешу,19 вибачте мені, бо я надто довго жила в Конго. Але ж ми однаково можемо приятелювати, га?
Завдання 6. Які б ви надали поради Пеппі, щоб вона була чемною дівчинкою? ( 1б.)

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підіб’ємо підсумки!

Завдання 7. Прочитайте епіграф. Чи погоджуєтесь ви з Астрід Ліндгрен? Аргументуйте свою думку. ( 1 б.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconОлександр Пушкін «Казка про рибака та рибку»
Сьогодні ми продовжимо мандрівку в захопливий світ літературної казки. На уроці на вас чекає нова зустріч. На уроці ми прочитаємо...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconТема. Олександр Пушкін «Казка про царя Салтана »
Обладнання: портрети О. Пушкіна в різні роки життя, добірка книжок з творами О. Пушкіна, картки зі словами, запис музики Миколи...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconПлан-конспект уроку в 9-му класі Тема: О. Пушкін великий російський поет. Аналіз вірша «До моря » Мета
Практична: формувати знання учнів про життя та творчість О. С. Пушкіна; удосконалювати виразне читання, зв’язне мовлення; визначити...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconКонкурсу «Від золотого до срібного століття»
Тема. Життєво-творчий шлях О. С. Пушкіна. Пушкін І україна. Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconТвори зарубіжних письменників
Мета уроку: познайомити учнів з казкою О. С. Пушкіна «Казка про царя Салтана…», з життям та творчістю поета. Формувати навички виразного...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconУроку. Позакласне читання. О. С. Пушкін «Дубровський»
Пушкіна, формувати навики аналізу епічного твору, вміння висловлювати думки з приводу прочитаного, на прикладі творів світової класики...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconЧарівний світ Ганса Крістіана Андерсена
Обладнання: портрет Андерсена, робоча картка уроку, підсвічники, ілюстрації до казок, фонозапис пісні Н. Корольової «Маленькая страна»,...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconI. Інформаційна картка уроку літератури Клас 10 Дата Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconІнформаційна картка уроку літератури клас 10, українська філологія Тема уроку І. Франко світоч національно-культурного відродження України
Франко. Називати основні книги І праці Великого Каменяра. Розвивати аналітичне мислення, просторову уяву, формувати національну свідомість,...
Робоча картка уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна. О. Пушкін. «Казка про рибака та рибку» iconКонспект уроку світової літератури в 11 класі
Тема. Іспанський поет Федеріко Гарсіа Лорка. Синтез у творах міфології та фольклору з поетикою модернізму


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка