Робоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,5 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”Проректор з навчальної ро­боті
_____________________
проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.
____”_______________200 _ р.
Кафедра філософії і основ загальногуманітарного знанняРОБОЧА ПРОГРАМА


курсу “Історія зарубіжної літератури ”

Для спеціальності 6.020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура".

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр/фахівець

С т р у к т у р а к у р с у

Форма

н а в ч а н н я


денна

заочна

Курс та семестр вивчення


2курс

3курс


II
I

2курс
2курс

I
II

Характеристика навчального курсу

обов'язковий

обов'язковий

Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліниЗ них:

Лекційні

72

34
Семінари

48

16
Практичні (лабораторні)

-

-
Самостійна робота студентаТижневих годин

-

-

Кількість модулів

3/3

-

Кількість змістовних модулів

3/3

-

Форми міжсесійного контролю (планові контрольні роботи)

-

1/1

Форма підсумкового контролю (залік)

залік/іспит

залік/іспит

Авторська розробка

“___” ___________ 2008 р. викладач ___________ Соболевська О. К.

(підпис)


Затверджено на засіданні кафедри філософії і основ загально гуманітарного знання
"__" ________ 2008 р. завідувач ___________ О. Ф. Погорєлов


 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛИНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1. Цей курс ґрунтується на філософських та культурологічних дисциплінах, а також на “Вступі в літературознавство” - дисципліні, що має безпосереднє відношення до літератури.
  1. Мета викладання - показати значення та роль літератури у формуванні кожної людини; підвищити загальноосвітній та культурний рівень студентів, поглибити їх знання в галузі зарубіжної, а також російської літератури.
  1. Задачі вивчення дисципліни: показати розвиток літератури різних країн протягом століть; пояснити, як відбувається взаємодія літературних процесів; як формується національна мова та література; показати, що літературний процес формується не тільки завдяки особистості письменника, але й завдяки таким феноменам, як “пам’ять жанру”, ”великий час” і т. д.
  1. Студент повинен знати: тексти творів, особливо класичних; час виникнення тих чи інших жанрових форм та їх розвиток; важливість спадкоємності у формуванні історико-літературного процесу; які літературні напрямки мали місце у тих чи інших країнах і коли вони грали ключову роль в історії літератури.
  1. Студент повинен вміти: аналізувати твори; визначати жанр, виділяти ті чи інші композиційні особливості, відрізняти сюжет та фабулу і т. д.; орієнтуватися в закономірностях історико-літературного процесу окремої країни, а також розвитку літератури в цілому.


2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Всього годин

теми


Назви модулів і тем

Лекції

Семінари
ЗМІСТОВИЙ модуль I. ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ТА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ1

Історія давньогрецької літератури


6

6

2

Історія римської літератури


6

4

3

Історія візантійської літератури

2

-
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ4

Історія західноєвропейської літератури епохи Середньовіччя


4

2

5

Історія російської літератури Х – ХVII століття


4

2
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.6

Італійська література епохи Відродження


6

4

7

Французька література епохи Відродження

4

2

8

Література епохи Відродження в Іспанії та Англії.

4

4
ЗМІСТОВИЙ модуль IV. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII – XVIII СТОЛІТТЯ9

Стиль бароко. Західноєвропейська література епохи класицизму


4

4

10

Історія західноєвропейської літератури XVIII століття


6

2

11

Історія російської літератури XVIII століття


2

2ЗМІСТОВИЙ модуль V. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX СТОЛІТТЯ
12

Західноєвропейська література XIX століття


4

4

13

Російська література XIX століття


6

4ЗМІСТОВИЙ модуль VI. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
14

Західноєвропейська література кінця XIX – початку ХХ століття


6

4

15

Російська література кінця XIX – початку ХХ століття


8

4

Усього годин


72

48

2.2. Програма курсу.ЗМІСТОВИЙ модуль I. ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ТА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчального курсу "Історія України"

Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconКонспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка