Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02Сторінка2/5
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5


 1. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(зміст лекційного курсу) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

1-2 семестр

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

1 семестр

Змістовий модуль 1. Антична література.

Тема 1. Вступ. Література Давнього Сходу
Термін і поняття «Давній Схід» і «античність», їх географічні, історичні і хронологічні межі. Поняття “античної літератури”.


2

1, 2

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Найдавніші літератури світу: давнього Єгипту, Месопотамії. «Молоді» літератури Давнього Сходу. Давньоіндійська література. Веди. Епос: Магабгарата та Рамаяна. Давньоіранська «Авеста». Давньоєврейська Біблія. 

2

1, 2, 36 – 38

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.


Тема 2. Давня грецька література. Архаїчний період
Долітературний підперіод до середини ІХ ст

2

1 – 14, 23, 26, 27, 28, 30, 33 – 39, 41, 43

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Гомерівський підперіод або підперіод розкладу родової формації – кінець ІХ-VІІІ ст. до н.е.


2

1 – 14, 23, 26, 27, 28, 30, 33 – 39, 41, 43, 49

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.


Тема 3. Давня грецька література. Класичний період
Грецька література в епоху ствердження полісної системи (VІІ-VІ ст. до н.е.). Лірика

2

1 – 14, 21, 42,43, 47

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Схеми віршових розмірів

Грецька література епохи розквіту (або аттичний підперіод, V-ІV ст. до н.е.). Розвиток драматичних і прозових жанрів.

Джерела грецької драми: народні свята на честь бога Діоніса, богині Деметри, культ мертвих, культ героїв. Основні види драми: трагедія, комедія, драма сатирів.
1

1 – 14, 16, 31, 32, 44 – 46, 48

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Грецька література епохи розквіту (або аттичний підперіод, V-ІV ст. до н.е.). Походження трагедії, її композиція. Виникнення театру, його складові частини: театрон, орхестра, скена. Есхіл — “батько трагедії”, поет становлення афінської рабовласницької демократії.

1

1 – 14, 16, 31, 32, 44 – 46, 48

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Софокл – поет розквіту афінської рабовласницької демократії. Еврипід — поет кризи афінської рабовласницької демократії

2

1 – 14, 16, 31, 32, 44 – 46, 48

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Давньоримська література

Тема 7. Римська литература епохи імперії
Встановлення принципату. Політична і релігійно-моральні реформи Октавіана Августа. Розквіт літератури і формування римського класичного стилю. Гуртки Мецената, Мессали й Поліона. Занепад політичного красномовства. Звернення до великих літературних форм, поглиблення зображення людських почуттів, відсутність значних соціальних проблем. Вергілій. Життя і творчість. “Буколіки”— ідеал спокійного людського життя. “Георгіки”— ідеалізація сільської праці. Ідейно-політичні завдання “Енеїди”. Стиль, художні особливості поеми.2

1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Горацій. Життя і творчість. Політичні і особисті тенденції “Еподів”, філософський зміст “Сатир”. Поетичні “Послання” Горація і його “Мистецтво поезії”.

2

1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.

Овідій. Біографія, творчість, ставлення до імперії. Ранні “Любовні елегії”, “Метаморфози”, зміст і композиція. Творчість Овідія у вигнанні. “Скорбні елегії” і “Понтійські листи”.

2

1 – 14, 18, 23, 31 – 32, 39 – 42

Комп'ютер, мультимедійний диск "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва". Презентація лекції.


2 семестр

Змістовий модуль 2. Література Середньовіччя та доби Відродження

Тема 1. Література раннього Середньовіччя
 1. Вступ. Загальна характеристика доби. Періодизація історії середньовічної літератури (V - XIV ст.).

Клерикальна (писемна) література латиною. Дидактична світська література. Релігійні єресі.

 1. . Міфологічний епос, казка, героїчний епос. „Беовульф».

 2. Ірландські саги про Кухуліна.

 3. Скандинавський епос і лірична поезія. „Старша» і „Молодша Едда». Лірика скальдів.

4

1-11,

15,


22,

24


Виставка

навчальної та методичної літератури

з дисципліни

Лекція-презентація
Тема 2. Література зрілого Середньовіччя
1.Героїчний епос зрілого Середньовіччя.

2. Поезія вагантів

3.Рицарська (куртуазна) література Середньовіччя.

4.Міська література Середньовіччя6

1-10,

15,


22,

24


Лекція-презентаціяТема 3. . Перехід до епохи Відродження. Життя і творчість Данте
 1. Італія на межі ХШ-ХУ ст.

 2. Життя і творчість Данте, останнього поета середніх віків і першого поета Нового часу.

 3. „Нове життя» – лірична автобіографія Данте, її зв’язок з поезією „нового солодкогс стилю” та її новаторські тенденції

 4. „Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

2

1-11


Лекція-презентація


Література доби Відродження

Тема 4. Вступ. Загальна характеристика доби Відродження.
 1. Хронологічні межі та місце епохи Відродження в європейському історичному процес.

 2. Складність і суперечливість культури Відродження .

 3. Етапи розвитку культури Відродження, обумовлені історичним розвитком європейських країн

1

1-11,


Лекція-презентація


Тема 5. Література Італії.
 1. Періодизація.

 2. Петрарка.

 3. Дж. Боккаччо.

1

1-14,

16-21, 23Лекція-презентація


Тема 7. Література Франції.
 1. Періодизація.

 2. Творчість Маро, Маргарити Наваррської.

 3. Ф.Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель».

 4. Творчість поетів Плеяди. Ронсар. Монтень „Досліди».

2

1-14,

16-19Лекція-презентація


Тема 8. Література Іспанії
 1. Періодизація.

 2. Сервантес «Дон Кіхот»

2

1-14, 16-19


Лекція-презентація


Тема 9. Література Англії
 1. Д.Чосер „Кентерберійські оповідання».

 2. Народні балади про Робіна Гуда та Вільгельма Теля.

 3. Т. Мор „Утопія».

 4. Ф.Бекон „Нова Атлантида».

 5. Марло.

 6. В. Шекспір

4

1-14, 16-19Лекція-презентація


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка