Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "Сторінка1/6
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0,7 Mb.
#14232
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

Національний університет “Острозька академія”


Кафедра політології

Робоча програма з курсу

Загальна теорія політики ”


для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту

спеціальності “Політологія”, І курс

Затверджено на засіданні

кафедри політології

Протокол № ___ від “___” ____

Зав. кафедри

_____________ Мацієвський Ю.В.

Програму склав:

кандидат політичних наук,

доцент Мацієвський Ю.В.Oстрог-2006
Пояснювальна записка

Курс “Загальна теорія політики” є одним з ключових у системі підготовки спеціалістів-політологів. Зміст курсу і розподіл навчального часу набагато ширший, ніж у традиційному курсі “Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу грунтовно розглянути ключові поняття політичної науки, закласти основи політичного аналізу та прогнозування політичних явищ.

Мета курсу :


 • дати студентам розуміння засад функціонування влади та політичної організації суспільства,

 • виробити здатність об’єктивно сприймати політичні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві.
Завдання курсу:

 • знати основні політологічні поняття і категорії, об’єкт, предмет, структуру і функції політології, методологічні підходи до аналізу суспільно-політичних процесів, світові і вітчизняні політологічні школи, концепції і напрямки.

 • розуміти особливості політичних режимів, сутність та форми політичних систем, закономірності їх розвитку та функціонування, цілі діяльності політичних партій, громадських організацій, причини виникнення політичних конфліктів, місце особи в політичному житті суспільства.

 • уміти орієнтуватися в світових політичних відносинах, виявляти вплив політичних процесів на економічне, соціальне, духовне життя суспільства, порівнювати різні типи партійних та виборчих систем.

 • об’єктивно і критично аналізувати інформацію про політичне життя, займати самостійну позицію у питаннях виборів до керівних органів законодавчої, виконавчої та судової влади в державі.

Програма курсу складається з чотирьох блоків, які послідовно розкривають специфіку урядування та політичну поведінку індивідів, діяльність політичних інститутів, особливості політичних режимів сучасності, ролі політичної свідомості та політичної культури в житті суспільства.

Лекції – 70 год

Практичні заняття – 70 год

Консультації – 4 год

Залік

Іспит


Розподіл навчального часу за планом

п/пТема

Кількість годин

Всього

лекції

семінари
Модуль І. Політика та поліична наука


1.

Політика як соціальне явище


4

2

2

2.

Предмет та методи політичної науки

4

2

2

3.

Політична система суспільства

8

4

4

4

Політична влада та механізми її здійснення

8

4

4

5.

Влада й насильство в політиці

4

2

2

6.

Теоретичні моделі вивчення політики

4

2

2
Модуль ІІ. Політичні режими


7.

Демократичні режими: ознаки демократії

4

2

2

8.

Різновиди демократії

4

2

2

9.
Виборчі системи

4

2

2

10

Недемократичні режими: тоталітаризм

4

2

2

11
.

Недемократичні режими:авторитаризм

4

2

2
Модуль ІІІ. Політичний процес


12

Теорія і практика сучасних переходів до

демократії6

4

2

13

Особливості переходу в Україні

4

2

2

14

Політичний процес та політична діяльність

4

2

2

15
Нормативне регулювання політичного процесу

4

2

2

16

Політичне рішення

4

2

2
Модуль ІV Індивідуальний та колективний

рівні політичного процесу


17

Політична соціалізація та політична участь

4

2

2

18

Політичне лідерство

4

2

2

19

Політичні еліти

4

2

2

20

Соціальна структура суспільства та групові інтереси

4

2

2

21

Суспільні моделі взаємодії і захисту групових інтересів

4

2

2

22

Політична стабільність і конфлікти

4

2

2
Модуль V Політичні нститути


23

Держава як тип політичної організації

6

4

2

24

Правова держава і громадянське суспільство

4

2

2

25

Політичні партії та партійні системи

4

2

2

26

Суспільно-політичні організації та рухи

2
2

27

Політична свідомість

4

2

2
Модуль VІ Соціокультурні детермінанти політики


28

Політична культура

4

2

2

29

ЗМІ та політика

4

2

2

30
Етнічні спільноти та політика

4

2

2

31

Зовнішня політика і міжнародні відносини

4

2

2

32

Глобалізація та її наслідки

2

2Контрольні роботи4

Всього


140

70

70

Форма контролю – тези, залік та іспит

Умови визначення рейтингу:І триместр: - присутність та робота на заняттях – 45,5 б.

 • Конспекти першоджерел – 4,5 б.

 • контрольна робота – 10 б.

 • підсумковий тест – 40 б.

ІІ триместр: – присутність та робота на заняттях – 48 б.

 • контрольна робота – 12 б.

 • підсумковий тест – 40 б.

ІІІ триместр: присутність та робота на заняттях – 50б.

підсумковий тест – 50 б.Лекційна тематика

Модуль І. Політика та поліична наука
Тема 1. Політика як соціальне явище.

 1. Основні підходи до визна­чення суті політики.

 2. Два погляди на суть полытики. Політика як відображення політичних ін­тересів.

 3. Види політики: економічна, соціальна, демографічна, культурна, екологічна. Географічні, демографіч­ні, економічні, соціальні, культурні та інші детермінанти політики. Внутрішня і зовнішня політика.

Література: 1. Політологія:Підручник для студентів вузів/ за ред.О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка.-К.:Акалемія,1998.

 2. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики.-К.: Тандем, 1996.-192с.

 3. Політологія. Курс лекцій / І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль, 1998. - С. 5-9;

 4. Політологія /За ред.0. І. Семківа. -Львів, 1994. - С.9-24.

Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка