Роки. Події. Люди


Твердоступ Раїса МиколаївнаСторінка12/23
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2,79 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Твердоступ Раїса Миколаївна, завідувач відділу, 1959 року народження. Має вищу освіту. У 1981 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна за спеціальністю вчитель російської мови та літератури, працювала в Ряшківській середній школі Прилуцького району Чернігівської області.

З 1984 року працює в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва імені О. М. Бойченка на посадах: бібліотекаря, старшого бібліотекаря, завідувача відділу читальних залів, з 2001 року – завідувач реорганізованого відділу популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді.


Основними завданнями відділу є реалізація державної політики у галузі бібліотечної справи, популяризація книги та організація змістовного дозвілля молоді шляхом проведення різноманітних заходів.

Робота працівників відділу спрямована на забезпечення сучасного рівня обслуговування користувачів, вільного доступу до всіх інформаційних джерел, на оперативне забезпечення новою інформацією. Це підбір та використання документів за темами навчальних програм, адаптація молоді до нових економічних умов, профсамовизначення та залучення молоді до проведення змістовного дозвілля.

З часу створення відділу працівниками постійно приділяється увага комплектуванню бібліотечного фонду відповідно до профілю його діяльності. На сьогодні фонд відділу складає 24,4 тис. одиниць зберігання. Він укомплектований найбільш повно суспільними, літературознавчими виданнями та літературою інших галузей знань. Важливо, що формування фонду відділу здійснюється на основі співпраці з навчальними закладами, яка побудована на взаємній зацікавленості сторін у поширенні серед молоді новітніх знань як основи підготовки кваліфікованих фахівців.

Щорічно послугами відділу користується близько 7-ми тисяч юнаків і дівчат м. Кіровограда і області. Основні категорії користувачів відділу: учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, вчителі, викладачі.

Активними користувачами нашої бібліотеки є студенти, тому відділ та навчальні заклади об'єднує тотожність завдань, успішна реалізація яких можлива лише на принципах узгоджених, скооперованих дій. Це, зокрема, екскурсії студентів до бібліотеки, проведення на її базі практичних та лабораторних занять (Кіровоградська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” – факультети „Документознавство та інформаційна діяльність”, „Видавнича справа та редагування”), проходження студентами виробничої комплексної та переддипломної практики (Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки – факультет „Психологія”).

Обслуговування користувачів зосереджується на виявленні і максимально повному задоволенні їх інформаційних запитів, що спонукає до пошуку й упровадженню нових форм бібліотечно-інформаційної діяльності.

Відповідно до вимог сьогодення, обладнано комп’ютерне місце у читальній залі, що дає можливість користувачам оперативно знаходити інформацію, як за допомогою чергового бібліотекаря-бібліографа, так і самостійно. Тактовність, ввічливість, оперативність виконання їх запитів, допомога у підборі документів, затишок і приємний інтер'єр читальної зали – все це створює молоді найкращі умови для самостійної роботи з документами.

Популяризація книги та організація змістовного дозвілля молоді проводиться різними формами бібліотечної роботи, яка направлена на утвердження національної самосвідомості, патріотизму молодих громадян, правове виховання, виховання здорового способу життя, толерантності, любові до рідного краю, відзначення ювілейних дат в історії України, письменників-ювілярів тощо.

У відділі постійно організовуються книжкові виставки. Провідний бібліотекар відділу Федотова Лариса Станіславівна підходить до розкриття фонду через книжкові виставки творчо, професійно. Тематика виставок завжди відповідає вимогам часу. Своєчасність, актуальність дає можливість звернути увагу користувачів на ту чи іншу книгу, ширше і якісніше розкрити фонд відділу, бібліотеки. Виставки виділяються яскравістю, приваблюють користувачів своїм наповненням.

Викладки, огляди нових надходжень, презентації книжкових виставок – малі форми масової роботи, але саме через такі форми нові видання якнайшвидше знаходять свого читача.

Набуває творчого досвіду бібліотекар І категорії Таратута Наталія Сергіївна. Саме вона підтримує, поширює та координує співпрацю відділу з навчальними закладами по формуванню у підростаючого покоління високих моральних, етичних, вольових та інших якостей.

Юнаки та дівчата, які відвідують бібліотеку, нерідко стають учасниками масових заходів, під час яких звучать пісні, музика, поетичні рядки. Лекції, бесіди, літературні години, конкурси, вікторини – такі форми дають можливість нашим юним користувачам розкрити свої здібності, дізнатися якомога більше корисного і відкрити для себе світ прекрасного.

Дедалі більшого значення набувають краєзнавча робота, популяризація народознавства, відродження народних звичаїв та обрядів.

Вагомий внесок у популяризацію книги, розвиток відділу, піднесення престижу бібліотеки внесли колишні працівники: Ногіна Валентина Іванівна, Кононець Ніна Олександрівна, Пасічник Лариса Миколаївна, Ляшко Любов Петрівна.

Час вносить значні корективи у нашу діяльність, тож працівники відділу намагаються вивчати та впроваджувати кращий досвід роботи інших бібліотек з питань популяризації книги.

Клуб з військово-патріотичного виховання допризовної молоді „Доблесть”. Розуміючи, що однією з головних складових національного виховання є патріотичне виховання, у бібліотеці з 2000 року діє клуб з військово-патріотичного виховання допризовної молоді „Доблесть”.

Організатором роботи клубу і його керівником протягом 7-ми років була провідний соціолог бібліотеки Прядко Ольга Вікторівна.

З 2005 року клуб „Доблесть” працює при відділі популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді, продовжуючи традиції його засновників (ОЮБ ім. О. М. Бойченка, облвійськкомат).

З метою активізації діяльності клубу проведено маркетингову розвідку щодо виявлення юнаків допризовного віку із загального читацького контингенту. Вивчено їх проблеми, потреби та інформаційні запити.

У складних економічних та політичних умовах сьогодення набувають актуальності такі завдання:

- надання інформаційної підтримки допризовній молоді;

- виховання молоді на національно-історичних та патріотичних традиціях українського народу;

- вивчення історії України та її Збройних Сил;

- підвищення рівня морально-психологічної підготовки юнаків до служби в армії;

- піднесення престижу професії військовослужбовця та формування у молоді позитивного ставлення до служби в армії;

- допомога у формуванні знань і навичок здорового способу життя, життєвих орієнтирів;

- популяризація видань відповідної тематики.

Засідання клубу проходять у формі відвідин майбутніми воїнами військових частин, де юнаки зустрічаються з солдатами та офіцерами. Частими гостями клубу є: колишні воїни – учасники бойових дій, інтернаціоналісти, ті, хто працюють за контрактом, ветерани Великої Вітчизняної війни, лікарі, психологи, офіцери виховних відділів військових частин м. Кіровограда розповідають юнакам, яким саме повинен бути сучасний захисник Вітчизни і як готуватися до служби в лавах Збройних Сил України.

На засіданнях клубу „Доблесть” ми намагаємося створити психологічну атмосферу, що сприяла б розвитку духовно здорової, інтелектуально розвиненої особистості, яка вірить у свої можливості, майбутнє, добро і справедливість.

Членами клубу є учнівська та студентська молодь, яка виховує в собі почуття власної національної гідності, прагне сповідувати закони лицарської честі.

Отже, за допомогою комплексного використання різних форм і методів патріотичного виховання молодь вчиться приймати свідомі рішення, аналізувати й оцінювати різноманітні життєві ситуації та політичні події, цінувати права людини, бути готовими до захисту своєї держави.

З метою правового виховання підростаючого покоління, поширення правової інформації серед молоді, підвищення рівня соціально-психологічної підготовки молоді до самостійного життя у 1999 році з ініціативи бібліотеки, яка була підтримана Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області, управлінням освіти і науки облдержадміністрації, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх було створено лекторій „Молодь і право”. Планувалось, що діяльність лекторію буде спрямована на учнів державних професійно-технічних училищ м. Кіровограда. Але з часом до заходів лекторію залучились і учні загально-освітніх шкіл, студентська молодь.

Основними завданнями лекторію є:

- інформування молоді з питань права;

- сприяння подоланню в свідомості окремих представників молоді помилкових поглядів і переконань, негативних звичок;

- сприяння виробленню навичок правомірної поведінки;

- популяризація літератури з питань права;

- залучення користувачів до бібліотеки.

Заняття лекторію відбуваються в обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка, один раз на місяць. Робота лекторію проводиться із залученням фахівців – юристів різного профілю. За 9 років відбулося 80 засідань, які відвідало понад 2, 5 тис. осіб.

При складанні програми лекторію завжди враховуються інтереси користувачів. Теми засідань готуються відповідно до потреб молоді. Під час засідань розглядаються питання відображення прав підлітків в статтях законів України, статистика правопорушень молоді у Кіровоградській області, причини формування протиправної поведінки, обговорюються проблеми СНІДу, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму. Відвідувачам даються поради, як слід себе поводити, щоб не стати жертвою насильства і шахрайства.

Час вносить свої корективи в планування засідань. До тем, які є актуальними протягом багатьох років, добавляються нові. Зокрема, питання торгівлі людьми, ігрових автоматів, комп’ютерної залежності, телефонного тероризму тощо.

Засідання є різноманітними і за своєю формою. Молодь добре ставиться до відвертих розмов з досвідченими фахівцями, до занять у формі тренінгів, конкурсів. Відвідувачам подобається і така форма, як перегляд відеофільму із коментарями спеціалістів. До кожної зустрічі в бібліотеці оформлюється книжкова виставка, готуються огляди літератури.

Ми вдячні за активну і високопрофесійну участь в роботі лекторію спеціалістам відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів, друкованих ЗМІ, легалізації об’єднань громадян та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Кіровоградській області, служби у справах дітей виконавчого комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради, інспекції у справах неповнолітніх Ленінського і Кіровського районів м. Кіровограда, кафедри правознавства Кіровоградського педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.


Сектор популяризації періодичних видань
Рєзнік Тетяна Станіславівна, завідувач сектору

У 2003 році закінчила Соціально-Педагогічний Інститут „Педагогічна Академія”, з 2004 року працює в обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка, з 2006 року – на посаді завідувача.


Володіння необхідною сучасною та достовірною інформацією все більше стає гарантом успіху в науці, бізнесі, політиці, в особистому житті. Зростає попит на інформаційні послуги з боку всіх прошарків суспільства, а книги та підручники не завжди в змозі задовольнити всі запити користувачів. Саме тому, в 1999 році, при відділі популяризації літератури та організації змістовного дозвілля молоді був створений сектор популяризації періодичних видань.

На сьогоднішній день бібліотечний фонд сектору налічує понад 100 найменувань періодичних видань України та Росії. Це газети і журнали за різноманітними напрямками: урядові, юридичні та правові, журнали з вивчення іноземних мов, на допомогу вчителям, науково-методичні, науково-практичні, науково-популярні видання, пізнавальна, розважальна та інша періодика.

Пріоритетними напрямками діяльності сектору є екологія та екологічне виховання молоді, адже сьогоднішній стан навколишнього середовища є серйозною проблемою. Працівники сектору комплексно підходять до вивчення екології, через різні форми роботи сприяють формуванню екологічної свідомості юнацтва. Постійно оформляються книжкові виставки, виставки творчих робіт, проводяться заходи, у т.ч. за участю екологів міста і області. Щорічно сектор бере участь у проведенні Всеукраїнського екологічного місячника „Зелений паросток майбутнього”, започаткованого Президентом України в 2005 році.

У проведенні заходів сектор активно співпрацює з різними організаціями. Зокрема, у 2007 році було проведено ряд заходів спільно з Дитячим екологічним центром „Ексампей”, що діє при Кіровоградському колегіумі №11: в бібліотеці відбулась презентація центру, працівники сектору брали участь в екологічній розвідці заказника „Розлитий камінь” та залучили читачів бібліотеки до участі в обласному відкритому конкурсі екологічного плакату „Я хочу жити в чистому світі”, що був організований центром. Роботи користувачів бібліотеки – учасників конкурсу були відзначені заохочувальними призами, а працівники сектору нагороджені спільною Грамотою Державного управління охорони природного навколишнього середовища в Кіровоградській області та управління освіти Кіровоградської міської ради.

У 2008 році відбулась презентація діяльності Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді „Свій голос віддаю на захист природи”. В рамках презентації було відкрито виставку робіт учасників обласних конкурсів центру „Краса землі моєї України”.

Працівники сектору також брали участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі діяльності бібліотек з формування екологічної культури молоді. Працівники сектору підготували змістовну програму, що докладно ілюструвала роботу сектору з екологічного виховання молоді. Було складено екологічний портрет міста, проведено моніторинг мешканців Кіровограда стосовно екологічних проблем та шляхів їх подолання. Робота була визнана однією з кращих, та відзначена заохочувальним призом.

Існують трагічні сторінки в історії нашої країни, про які не можна забувати. Аварія на Чорнобильській АЕС – трагедія всього людства і гіркий урок для нього. Щорічно працівниками сектору проводяться заходи, метою яких є усвідомлення молоддю трагедії, що сталась, та недопущення подібного в майбутньому.

Не менш важливою є популяризація здорового способу життя серед молоді. Постійно проводяться заходи, що розповідають юнацтву про згубні наслідки таких шкідливих звичок, як наркоманія, тютюнопаління, пияцтво. В цьому напрямку оформлювались книжкові виставки: «Молодь в небезпеці! СНІД… СНІД… СНІД…», «Молодіжні проблеми: шляхи до їх вирішення», проводились заходи: шок-урок «Скільки їх упало в цю безодню» /про наркотичну залежність/, калейдоскоп цікавих повідомлень «Ваше здоров’я у ваших руках», усний журнал «Бережіть здоров’я змолоду». Кілька років поспіль працівниками сектору спільно з громадською організацією ТІМО «Відкриті двері» успішно проводиться акція «Ми проти тютюнопаління!».

У співробітництві з громадською організацією ТІМО «Відкриті двері» при секторі організовано інформаційно-консультативний пункт для громадських організацій нашого міста, було підготовлено та проведено круглий стіл на тему «Екологічні проблеми Кіровоградщини: участь громадськості».

Ще одним важливим напрямом діяльності сектору є робота з профорієнтації молоді. Щорічно проводяться дні відкритих дверей навчальних закладів міста. А спільно з міськрайонним центром зайнятості в приміщенні сектору організовано постійнодіючу виставку «Міськрайонний центр зайнятості інформує», на якій молодь завжди може знайти нову інформацію з працевлаштування.Відділ сприяння технічній творчості молоді
Бондар Галина Павлівна, завідувач відділу

В обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка працює з 1989 року, після закінчення Київського державного інституту культури ім. О. Корнійчука, на посадах: бібліотекаря відділу мистецтв, а з 1994 року – завідувача відділу науково-технічної творчості молоді (з 2001 року – відділ сприяння технічній творчості молоді). Ініціатор та організатор клубів бібліотеки: любителів декоративно-ужиткового мистецтва „Дивосвіт” (1996 р.) та клубу з питань профорієнтації молоді „Профі”(2008 р.).


Відділ науково-технічної творчості молоді створено у квітні 1989 року. У 2001 році, відповідно до вимог часу, відділ було реорганізовано: на його базі створено два відділи – відділ сприяння технічній творчості молоді (СТТМ) та відділ автоматизації та комп’ютерних технологій (АКТ).

Пріоритетним напрямком в обслуговуванні користувачів відділу є популяризація літератури з питань науково-технічного прогресу, технічного переобладнання підприємств на основі комплексної автоматизації і механізації виробництва, впровадження новітніх технологій у всі сфери людського життя.

У відділі працює три працівника, всі мають вищу освіту: Бондар Галина Павлівна, завідувач, Нікітіна Тетяна Дмитрівна, головний бібліотекар і Тодорашко Ірина Миколаївна, бібліотекар І-ої категорії.

Бібліотечний фонд відділу складає понад 6,5 тис. одиниць, у т. ч.: книги - 2,7 тис. одиниць збереження, періодичні видання (30 назв), що висвітлюють питання радіотехнічних, комп’ютерних технологій, рукоділля, моделювання одягу, дизайн, технічну творчість юних тощо, документи на нетрадиційних носіях (відеокасети, DVD, CD).

Завітавши до відділу СТТМ, користувачі бібліотеки мають можливість отримати додаткові послуги: переглянути відеофільми (літературні екранізації, тематичні передачі); скористатися послугами «нічного абонементу», зробити ксерокопіювання.

З 2001 року відділ бере участь у створенні електронного каталогу бібліотеки – описує статті з періодичних видань, веде БД відеофільмів.

Відділ СТТМ тісно співпрацює з навчальними закладами міста різних рівнів та бібліотеками при них, позашкільними установами та організаціями (Обласним центром науково–технічної творчості учнівської молоді, Кіровоградським територіальним відділенням Малої академії наук, міською станцією юних техніків, обласним Центром дитячої та юнацької творчості), видавництвами, театрами, модельними агентствами, засобами масової інформації, соціальними службами та громадою міста Кіровограда.

Масові заходи відділу є невід’ємною частиною роботи з користувачами. Відеоподорожі, тематичні відеогодини, зустрічі, відкриті двері навчальних закладів міста, виставки та презентації робіт користувачів сприяють залученню юнацтва та молоді до бібліотеки, більш повному розкриттю бібліотечного фонду.

Тісна співпраця поєднує відділ СТТМ і військові частини міста. На замовлення військовослужбовців проводяться огляди та перегляди літератури, періодичних видань, перегляди відеофільмів, музичні відеогодини, зустрічі з митцями, лікарями та ін. («Край, в якому ти служиш» – цикл заходів, „Джерело життя – українська пісня”, „Щоб пам’ятали: В Висоцький” – музичні відеогодини, „Українська ніч 33-го: голодомор” – відеобесіда та ін.).

При відділі СТТМ з 1999 до 2007 року діяв гурток «Юний винахідник і раціоналізатор», створений спільно з обласним центром науково–технічної творчості молоді, заняття якого щомісячно проводились для учнівської молоді міста та області. В рамках клубу діяв також консультативний пункт з питань винахідництва.

Створення клубу «Дивосвіт», що об’єднує прихильників декоративно–ужиткового мистецтва, почалося з проведення відеобесіди «Мистецтво степового краю». Потім був цикл зустрічей з майстрами декоративно-ужиткового мистецтва «Знайомтесь: творчо-обдарована людина» з обов’язковими презентаціями їх робіт. Такі зустрічі завжди привертали до себе увагу користувачів бібліотеки, а виставки творчо-обдарованих людей викликали захоплення, робота широко висвітлювалася в засобах масової інформації. З часом ці заходи набули широкої популярності, і в 1996 р. було створено клуб.

Цикл зустрічей «Людина цікавої професії» дав змогу школярам визначитися у виборі таких спеціальностей, як журналіст, учитель, пілот, лікар, пожежник, міліціонер, слідчий, перукар, модельєр-дизайнер та інших, не менш цікавих і важливих професій. Саме ці зустрічи і стали відправною точкою для створення у 2008 році профорієнтаційного клубу «Профі», на засіданнях якого старшокласники зустрічаються з представниками професій, які найбільш широко представлені у суспільстві, а також тих, які не користуються популярністю у молоді. На кожному засіданні бібліотекарі здійснюють анонімне анкетування учасників заходу, що допомагає виявити наступного „героя” засідання. Вибір професії – це вибір важливого шляху у житті молодої людини, тому не випадково на засіданнях клубу завжди цікаво і людно.


Відділ мистецтв
Харченко Олександра Григорівна, завідувач відділу


Народилась 1982 року. Має вищу освіту: у 2004 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю психолог. З 2005 року працює в обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка на посадах: бібліотекаря І-ї категорії, провідного бібліотекаря, з червня 2007 року – завідувача відділу мистецтв.


Відділ мистецтв створений у 1982 році. Одним із головних завдань відділу було і є – створення багатофункціональної системи популяризації літератури з усіх видів мистецтва, яка б передбачала максимально повне і оперативне задоволення запитів користувачів на бібліотечні інформаційні джерела (документи на традиційних та електронних носіях).

Фонд відділу налічує понад 9 тисяч одиниць збереження і комплектується книгами, нотами, періодичними виданнями з усіх видів мистецтва: скульптура, архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, музика, хореографія, театр, кіно тощо. Крім документів на традиційних носіях, відділ має унікальне зібрання звукозаписів. Фонотека налічує близько 5 тисяч грамплатівок та аудіокасет. З 2003 року бібліотечний фонд поповнюється документами на електронних носіях.

Важливу роль в обслуговуванні користувачів відіграють інформаційні ресурси. Відділ бере участь у створенні електронного каталогу бібліотеки (здійснює опис статей з періодичних видань з мистецтва, звукозаписів), веде власні бази даних (БД „Ноти з періодичних видань”, БД ілюстрацій).

Ведення власних баз даних значно скорочує час обслуговування користувачів і дає можливість бібліотекарю підібрати інформацію, яка б відповідала всім необхідним критеріям запиту.

Працівники відділу беруть участь у корпоративній каталогізації. Для Центрально-Українського Кооперативного каталогу (ЦУКК) обробляється 2 журнали – „Музика” й „Мистецтво та освіта”.

Цілеспрямовано ведеться популяризація літератури шляхом оформлення книжкових виставок і тематичних полиць.

Крім оформлення наочності організовується велика кількість різноманітних масових заходів, під час яких користувачі знайомляться з історією українського та зарубіжного мистецтва, митцями-класиками, сучасними виконавцями тощо. Багато заходів спрямовано на розвиток художнього смаку читачів, їх естетичне виховання, розширення кругозору та головне – організацію живого спілкування з мистецтвом.

Постійно ведеться пошук нових цікавих форм роботи. Музичні та літературно-музичні години, різноманітні турніри, вікторини, віртуальні подорожі, уроки етики є своєрідним доповненням до навчальних програм („У світі етикету”, „Романтик в епоху класицизму: Л.Бетховен”, „Світлий геній українського театру: М.Заньковецька”, „Корифеї театральної спадщини” та ін).

Цікаво та пізнавально мандрувати відео-подорожами, на яких користувачі знайомляться з архітектурою міст, легендами окремих будівель та видатними особами, долі яких пов’язані з ними („Архітектура старого міста: Єлисаветград –Кіровоград”, „Геній провінційного зодчества: Я.Паученко”, „Прогулянка у стилі сецесія”, „Стежками хутора „Надія” та ін.).

Стало традиційним відзначення Всеукраїнських тижнів: „Музика – дітям та юнацтву”, „Театр – дітям та юнацтву”, організовуються зустрічі з місцевими акторами, композиторами, виконавцями, працівниками музеїв тощо. Подібне спілкування допомагає молоді залучитися до культурного життя міста, показує шляхи розкриття своїх здібностей.

Участь у обласному фестивалі національних культур „Степова веселка” сприяє зміцненню зв’язків з творчими спілками, товариствами, громадськими організаціями.

Особлива увага приділяється роботі з творчо-обдарованою молоддю, адже це – одне з головних завдань відділу. Відшукати серед юнацтва митців-початківців, заохотити їх до заняття тим чи іншим видом мистецтва не лише для власного задоволення, а щоб показати себе громадськості, наштовхнути на шляхи творчого зростання – завдання працівників відділу. Завдяки їх зусиллям в стінах бібліотеки відкриваються персональні виставки молодих обдарувань, лунає музика у виконанні юних музикантів, а юні актори зачаровують своєю грою глядачів.

З моменту створення відділом здійснюється видавнича діяльність – переважно вибіркові списки літератури краєзнавчого спрямування з фондів відділу та бібліотеки. Зокрема, „Душі людської чародій: М.Кропивницький”, „Генріх Густавович Нейгауз”, „М.К.Садовський”, „І.К.Карпенко-Карий (Тобілевич)” та ін. Протягом 2007-9 років видано низку буклетів серії „Світ мистецтва”, підготовлено та видано збірку „Історія увічнена у камені та бронзі” (пам’ятники та пам’ятні дошки м. Кіровограда) з додатком компакт-диска, краєзнавчу розвідку з історії будування мостів у м.Кіровограді «Мости, що єднають береги і долі».
Відділ інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства
Гурба Людмила Володимирівна, завідувач відділу

Народилась у 1956 р. у м. Харкові. Після закінчення Харківського державного інституту культури (1980 р.) працює в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка на посадах: бібліотекаря міського абонементу, головного бібліографа, головного бібліотекаря. З 1991 р – завідувач відділу інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства. Доклала чимало зусиль до створення відділу та ДБА бібліотеки. Брала участь у підготовці та реалізації проекту бібліотеки „Інтернет для користувачів бібліотеки” (Leap - III).


Відділ (мав назву Довідково-інформаційний) був створений в листопаді 1980 року. Нині у відділі працює 3 спеціаліста. Відділ спрямовує свою роботу на якнайповніше задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки, виконує складні бібліографічні довідки, здійснює ведення довідкового апарату бібліотеки, навчає молодих користувачів інформаційної культури, популяризує краєзнавчі матеріали, складає і видає бібліографічні посібники, списки літератури. А також, надає інформацію користувачам, пов’язану з визначенням найбільш суспільно-важливих напрямів життєдіяльності молоді, у тому числі її участі у громадському житті, правової підтримки молоді, профорієнтації та профадаптації.

З появою Інтернет–технологій найбільш складні довідки стали виконуватися в першу чергу за допомогою мережі Інтернет.

У фонді відділу зібрані енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні покажчики з різних галузей і тем, видання Книжкової палати України. Відділ надає послуги в користуванні бібліотечним фондом, довідково-бібліографічним апаратом, пропагує бібліографічні знання.

До послуг користувачів електронні бази даних відділу: „Картотека статей з періодичних видань”, „Громадські організації”, повнотекстові бази „Краєзнавство”, „Почесні громадяни міста Кіровограда”. Ознайомитися з електронними базами даних можно в читальному залі бібліотеки, де створено автоматизоване робоче місце користувача.

Для полегшення пошуку інформації користувачам видаються спеціальні пам’ятки, організовуються масові заходи - Дні інформації, Дні краєзнавства.

Декілька років поспіль відділ бере участь у створенні Центрально-Українського Кооперативного каталогу (ЦУКК), а з 2007 року – Кіровоградського Регіонального кооперативного каталогу бібліотек області, де створюються об’ємні анотовані бібліографічні описи статей з періодичних видань.

Важливим напрямом роботи відділу є краєзнавство: збирається краєзнавчий фонд документів, створені і ведуться понад 30 тематичних дос’є, які постійно використовуються як читачами, так і працівниками бібліотеки.

З 2003 року на сайті бібліотеки виставляються віртуальні виставки нових видань письменників–земляків та інших документів краєзнавчого змісту.

Працівники відділу ведуть альбоми відгуків та з історії розвитку і діяльності ОЮБ.

У 2004 році при відділі створено краєзнавчий осередок з числа бібліотечних працівників.

Поширення сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки внесло зміни і в видавничу діяльність відділу. Інноваційними стали вебліографічні покажчики „Чорнобиль – рана і біль планети”, „Жінка нескореної долі” /до 100-річчя від дня народження О.Теліги/, „Романтик серцем – реаліст думкою” /до 100-річчя від дня народження І.Багряного/, „Рідна мова поетична і пісенна”, „Святе слово – мати”, „Славетний український педагог-гуманіст” /до 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського (1918-1970)/ та ін.
Відділ автоматизації та комп’ютерних технологій
Ротар Тетяна Петрівна, завідувач відділу

Після закінчення Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (1987 р.) працювала в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка на посадах: методиста, бібліографа, бібліотекаря відділу мистецтв. З 2003 року – завідувач відділу автоматизації і комп’ютерних технологій.

Керівник проекту „Інтернет – для читачів публічних бібліотек” (Leap – III, Leap - connect ), 2003-2006 рр.

Бере активну участь у громадському житті м. Кіровограда – заступник голови молодіжної громадської організації ТІМО „Відкриті двері”.

Учасник всеукраїнських конференцій, семінарів.

Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка однією з перших серед юнацьких бібліотек України розпочала автоматизацію бібліотечних процесів. У 1987 році був придбаний перший комп’ютер „Іскра”. На сьогодні бібліотека має 27 АРМів. У 2001 році створено відділ автоматизації та комп’ютерних технологій (відділ АКТ), який працює на задоволення потреб як користувачів, так і працівників бібліотеки. Головними завданнями відділу є:

- організація роботи по впровадженню АРМів та окремих програм в практичне використання в бібліотеці;

- розробка та впровадження в роботу програм по створенню нових баз даних;

- організація роботи по створенню баз даних відділами бібліотеки, забезпечення їх функціонування;


  • обслуговування користувачів бібліотеки;

  • розробка перспективних планів інформатизації та комп'ютеризації бібліотеки;

  • надання методичної, консультативної допомоги бібліотекам області з питань впровадження автоматизації та комп'ютерних технологій в роботу бібліотеки;

  • організація роботи по технічному обслуговуванню комп'ютерної техніки бібліотеки.

Всі комп’ютери у 2003 році були поєднані в єдину локальну мережу, що дало можливість спростити обмін інформацією між відділами, виконувати поновлення антивірусних баз без використання Інтернету (економія трафіка), використання локальних принтерів та ін.

Найбільш актуальною проблемою залишається необхідність формування автоматизованих баз даних. Серед них провідну роль відіграє електронний каталог, що цілком може замінити існуючу традиційну систему каталогів і картотек і є набагато зручнішим у користуванні. Бібліотека має власні бази даних, електронний каталог, проводить ретроконверсію карткового каталогу. Виконується резервне копіювання. Особливої важливості набувають повнотекстові бази даних: краєзнавчих матеріалів; методичної діяльності; творів української та світової літератури, які нещодавно введено до навчальних програм освітніх закладів і кількість примірників яких у бібліотеці обмежена тощо.

Великою популярністю серед читачів користується база даних „Навчальні заклади Кіровоградщини”, де збирається інформація про навчальні заклади основної і додаткової освіти, позашкільні виховні установи, різні форми безперервної освіти та допоміжні можливості самоосвіти у регіоні.

Юнацтво – категорія користувачів, яка прагне зекономити свій час, цікаво і змістовно проводити дозвілля. Йому потрібна оперативна реферативна, текстова, документально-фактографічна інформація. Сучасні користувачі надають перевагу таким послугам, як ксерокопіювання, складання бібліографічних списків до наукових, курсових та дипломних робіт, підготовка фактографічних довідок, використання бібліографічних дайджестів тощо. Тому працівники відділу, крім основних, надають ще і додаткові послуги користувачам: підбір матеріалу з мережі Інтернет для рефератів, курсових робіт, друк матеріалу, запис на електронні носії, сканування.

У 2003 році Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка отримала грант від Посольства США в Україні на реалізацію проекту „Інтернет для читачів публічних бібліотек” (LEAP-III): при відділі було відкрито безкоштовний Інтернет-центр для користувачів бібліотеки. Завдяки гранту бібліотека має цілодобовий доступ до мережі Інтернет. Інтернет значно розширив інформаційні можливості бібліотеки, покращив якість задоволення запитів користувачів.

У 2005 році бібліотека виборола грант на продовження проекту „Інтернет для читачів публічних бібліотек” (LEAP-connect) ще на рік.

Анкетування користувачів Інтернет-центру „Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга” підтвердило, що Інтернет відіграє важливу роль у задоволенні інформаційних потреб молоді, є сучасним і привабливим джерелом інформації. Реалізація проекту „Інтернет для читачів публічних бібліотек” дала можливість зробити певні висновки, накреслити завдання для вдосконалення подальшої роботи.

Практична робота в бібліотеці щодо інформаційного сприяння освіті з використанням Інтернет-технологій ведеться за двома напрямами: забезпечення освітньої діяльності користувачів, що навчаються (школярів, учнів, студентів) та інформаційна підтримка, забезпечення інформацією педагогів, менеджерів у галузі освіти, фахівців позашкільних закладів тощо. Реалізовуючи ці завдання, відділ АКТ тісно співпрацює з усіма навчальними закладами міста, а також з Кіровоградським інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського. На базі Інтернет-центру бібліотеки проводились практичні заняття для вчителів, що проходять післядипломне навчання в інституті. Базові навички користування Інтернетом можна отримати також під час індивідуальних занять з інженерами відділу АКТ.

Освоєння комп'ютерних технологій, створення локальної автоматизованої мережі довели необхідність переходу до корпоративних методів роботи. Підключення до мережі Інтернет дало можливість виконати деякі завдання перспективного плану розвитку бібліотеки: з січня 2004 р. приєднатись до 5 обласних універсальних наукових бібліотек України по створенню Центрально-Українського Кооперативного каталогу (ЦУКК). Створення корпоративних ресурсів бібліотек сприяє розвитку бібліотечної справи, зростає їх дієвість і соціальна значимість.

З 2007 року Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка спільно з обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д І. Чижевського та обласною бібліотекою для дітей ім. А. П. Гайдара бере участь у створенні Кіровоградського Регіонального Кооперативного каталогу бібліотек області.

Окремим напрямом роботи бібліотеки є створення нового бібліотечного продукту – вебліографії. Стало нормою доповнювати книжкові виставки відсилками на веб-сайти за темами виставок, створення віртуальних виставок. На допомогу користувачам працівники відділу складають інформаційно-рекомендаційні списки адрес сайтів за різними темами („Освіта”, „Зберегти життя на Землі”, „Змістовне дозвілля”, „Віртуальні бібліотеки Інтернету”, „Музика в Інтернеті”, „Спорт в Інтернеті”, „Музеї, галереї, виставки”, „Заповідники і заповідні території” та ін.)

Користуються популярністю відеоподорожі по визначним місцям світу.

Автоматизація бібліотечних процесів – один з головних напрямів діяльності кожного відділу бібліотеки: ведеться щоденна копітка робота по створенню нових та поповненню існуючих баз даних. Адже електронні носії інформації за своїми властивостями – ємністю, оперативністю – мають багато переваг над іншими матеріальними носіями.

У відділі популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді для користувачів бібліотеки організовано автоматизоване робоче місце, що дає змогу користувачам більш широко використовувати інформаційний потенціал бібліотеки.

Якнайповніше представити інформацію про свою діяльність та таку, що може бути корисною відвідувачам, бібліотека прагне на власному сайті www.lib.kr.ua. Користувачі Інтернету мають вільний доступ до електронних баз даних, розміщених на сайті. Ведеться облік віддалених користувачів.

Відділ у справах розвитку юнацьких структур і маркетингу
Настояща Любов Іванівна, завідувач відділу з 1978 року.

Народилась у 1948 році у с. Вишнякове на Кіровоградщині. З 1965 по 1978 рр. працювала на різних посадах в бібліотеках Кіровоградського району. Закінчила у 1965 році Олександрійське училище культури, у 1995 році – Київський державний інститут культури. Висококваліфікований спеціаліст, енергійна, дбайлива, постійно впроваджує інноваційні форми в діяльність відділу та бібліотек області.


Бібліотека є організаційно-методичним та координаційним центром з питань бібліотечного обслуговування юнацтва та молоді для бібліотек області незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Тому відділ сприяння розвитку юнацьких структур і маркетингу (до 2001 року мав назви: науково-методичний відділ, методико-інформаційний відділ) був створений одним із перших – у 1978 році. Вагомий внесок в розвиток організаційно-методичної діяльності бібліотеки внесли колишні працівники відділу: Вовк (Лаврова) Валентина Григорівна, Перзеке (Смирнова) Маргарита Юріївна, Шамрай (Горних) Наталія Анатоліївна, Сидоренко Раїса Олексіївна.

Відділ спрямовує свою діяльність на забезпечення інформацією бібліотечної спільноти про передовий досвід робрти з юнацтвом та молоддю бібліотек України, зарубіжжя; впровадження соціологічних досліджень в роботу ЦБС, районних бібліотек для дорослих; сприяє поширенню інноваційних форм і методів обслуговування користувачів-юнацтва та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

З метою професійного, творчого та інтелектуального розвитку бібліотечних фахівців організовуються обласні науково-практичні конференції, семінари-практикуми, школи передового досвіду, творчі лабораторії, майстер-класи, тренінги, конкурси тощо.

Традиційними в роботі відділу залишаються: участь працівників у прийомі звітів та планів роботи бібліотек області, здійснення аналізу діяльності бібліотек області з юнацтвом, аналізу діяльності бібліотек кураторських районів, надання індивідуальних консультацій, порад, методичної допомоги у проведенні регіональних семінарів, практикумів, участь у роботі семінарів бібліотечних працівників бібліотек інших відомств. З метою методико-практичної допомоги на місцях здійснюються виїзди до ЦБС області.

Працівники відділу беруть участь у підготовці проблемних молодіжних питань на розгляд засідань колегії управління культури і туризму облдержадміністрації, відділу стратегічного планування та розвитку культури управління культури і туризму облдержадміністрації, у засіданнях Міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи, Ради директорів обласних бібліотек.

Серед інновацій останніх років – День відкритих дверей бібліотеки для працівників сільських бібліотек, методичний десант до бібліотек регіонів тощо.

Практичним доказом становлення книгозбірні стали ініційовані нею обласні огляди-конкурси бібліотек: „Інноваційні форми і методи роботи бібліотек з юнацтвом” (2000 р.), „Робити ближньому і радість, і добро найкращі, найщиріші сподівання” (2001 р.), „Виховання екологічної культури молодого покоління” (2005 р.) та конкурси серед учнівської молоді: „Кращий молодий читач року” (проводиться бібліотекою з 1994 р.).

За підсумками конкурсів працівники відділу спільно з головою обласної організації Національної спілки письменників України Бондарем В.В. готують і видають збірки творів переможців конкурсів. Зокрема, „Брунька розкрилася учора” (1996 р.), „Білі крила” (2001 р.), „Зоря світанкова” (2004 р. ), „Зерна майбутнього” (2006 р.), „Легенди рідного краю” (2008 р.), „Я – патріот!” (2009 р.) та ін.

Цікавими були і конкурси „Краса і сила рідної мови” (1997 р.), „З глибин історії України” (1999 р.), „О, мово моя, душа голосна України” (2000 р.), сімей-ерудитів „Від роду – до народу” (2001 р.), літературно-краєзнавчий „Мій рідний край – моя земля” (2004 р.) та ін.

На шпальтах обласних видань змістовними були обласні очно-заочні краєзнавчі вікторини – „Корифеї театральної спадщини” (1995 р.), „Національна палітра краю” (2000 р.), „Безсмертний вершник” (2002 р.). Заходи проводяться спільними зусиллями працівників бібліотеки та управлінь культури і туризму, у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласної організації Національної спілки письменників України.

Соціологічна служба, яка створена в бібліотеці у 1992 році, докладає чимало зусиль до систематичного вивчення бібліотечної ситуації, своєчасного виявлення і аналізу змін, які відбуваються, попередження негативних тенденцій, прогнозування розвитку певних процесів. Узагальнені результати досліджень стають істотним інструментом розробки і реалізації регіональної бібліотечної політики стосовно юнацтва.

ОЮБ ім. О.М.Бойченка є базою всеукраїнських соцдосліджень, які проводяться ДБУ для юнацтва, починаючи з дослідження «Молодий читач України початку 90-х років»: «Система підвищення кваліфікації працівників у бібліотеках України для юнацтва» та «Видання Державної бібліотеки України для юнацтва 2000–2004 років: якість та ефективність використання» (2005 р.), «Сучасна молодь: інформаційні потреби та можливості їх задоволення бібліотеками, що обслуговують юнацтво» (2006 р.), «Втрачений читач» (2008 р.), «Веб – спілкування та нетікет: ставлення бібліотекарів та користувачів» (2009 р.) «Кадровий потенціал Державної та обласних бібліотек для юнацтва та молоді» (2010 р.).

Бібліотека приділяє увагу вивченню проблем обслуговування юнацтва та молоді в бібліотеках області. Серед обласних соціологічних досліджень останніх років: «Особисті та соціальні проблеми молоді: допомога бібліотек» (2007 р.), «Молодь. Бібліотека. Куріння: шляхи трансформації свідомості» (2008 р.), «Бібліотека і соціальна активність молоді» (2009 р.), «Читання в житті юнацтва та молоді» (2010 р).

Опитування, які щорічно проводяться серед користувачів ОЮБ ім. О. М. Бойченка, сприяють вирішенню повсякденних проблем, пов’язаних з обслуговуванням юнацтва та молоді: «Ваша думка, читачу» (2006 р.), «Українська книга і молодь» (2007 р.), «Бібліотека і молодь: лабіринтами права» (2009 р.), «Краща книга року»( 2010 р.).

З часу створення відділ здійснює видавничу діяльність. На сьогодні працівниками відділу щорічно готується та видається більше 15 методико-бібліографічних матеріалів. Завоювали авторитет щорічні видання – „Аналітично-статистичний портрет діяльності бібліотек з юнацтвом в області за ... рік” (видається з 2000 р.) та „Видавнича діяльність бібліотек області за ... рік” (з 2004 р.), щорічні серійні видання – тематичний збірник „Популяризація книги” (виходить з 1991 року), інформаційне видання „Молодь. Бібліотека. Книга” (з 1995 р.), інформаційний вісник „Бібліопульс” (з 1996 р.). Здобула популярність серед колег і серія видань „У житті, творчості, спогадах: Письменникам–ювілярам присвячується” (з 2003 р.).

Відділ готує статті про діяльність бібліотек області з юнацтвом, що друкуються на шпальтах всеукраїнських та місцевих видань, створюючи позитивний імідж бібліотеки та сприяючи налагодженню тісних зв'язків з навчальними закладами, громадськими організаціями, творчими спілками та національно-культурними товариствами. З 2002 року у відділі створюються електронні БД: „Видавнича діяльність ОЮБ ім. О. М. Бойченка”, „Аналітично-статистичні дані”.

Працівники відділу намагаються вкладати в роботу всі свої знання, уміння, творчість, новаторство, щоб обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка завжди була справжнім осередком культури, освіти, духовності і добра.
Відділ комплектування і зберігання документів
Яськів Тетяна Анатоліївна, завідувач відділу

У 1980 році закінчила Миколаївський культурно-освітній факультет Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука. Трудову діяльність почала в ОЮБ ім. О. М. Бойченка в 1980 році як „молодий спеціаліст”. Займала посади: бібліотекаря відділу комплектування і обробки літератури, старшого бібліотекаря цього ж відділу. З 1995 року – завідувач відділу комплектування і зберігання документів. У 2008 році нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України „За багаторічну плідну працю в галузі культури”.


Відділ було створено в 1979 році. Майже за три десятиліття в ОЮБ ім. О. М. Бойченка сформовано багате зібрання інформаційних ресурсів для задоволення різноманітних запитів молодих користувачів.

Робота відділу комплектування і зберігання документів направлена на якісне комплектування, використання та зберігання бібліотечного фонду.

Основними джерелами фінансування на придбання документів є:


  • бюджетні кошти (у т.ч. за державними програмами);

  • спецкошти від надання платних послуг користувачам бібліотеки;

  • спонсорські кошти.

Протягом останніх 3-х років регулярно виділяються бюджетні кошти на придбання документів (в т.ч. і на передплату періодичних видань). Маємо змогу співпрацювати безпосередньо з видавництвами України та із запропонованого переліку вибирати документи, які користуються найбільшим попитом. Бібліотека співпрацює з такими видавництвами та книготорговельними організаціями України: „Либідь”, „Наукова думка”, „Мистецтво”, „Центр навчальної літератури”, „Університетська книга”, ТОВ „Кондор”, ТОВ „Епіграф”, ТОВ „Видавництво Фоліо”. Робота безпосередньо з видавництвами економічно найвигідніша, дозволяє придбати документи без посередника і тим самим заощадити кошти. З підключенням бібліотеки до інтернету з’явилася можливість ознайомлення з ринком друкованої продукції і її замовлення електронною поштою.

За програмою поповнення бібліотечних фондів, яка фінансувалася протягом 2003-2005 років, до фонду бібліотеки надійшло 1,2 тис. одиниць документів (700 назв) та 220 назв періодичних видань. Першочергово було поповнено фонди читального залу за навчальними програмами та для позакласного читання. На полицях з’явилися книги з нових серій: „Сучасні українські прозові твори”, „Сучасні українські поетичні твори”, „Літературна крамниця”, „Програма з літератури”, „Шкільна бібліотека” тощо.

Останнім часом суттєвим доповненням до фонду бібліотеки є надходження україномовних документів, випуск яких профінансовано урядом країни за державною програмою розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки. У 2004 році таких видань надійшло 16,0% від усіх надходжень, у 2005 р. – 18,2 %, 2006 р. -24,1%.

Відділом напрацьовано досвід з організації презентацій українських видавництв. З 1998 року в бібліотеці побували представники десяти видавництв, дехто по 2 рази. Підтримуються зв’язки з благодійними фондами: „Сейбр-Світло”, „Українська хата”.

Щорічно до Всеукраїнського дня бібліотек, починаючи з 1998 року, проводиться акція „Подаруй бібліотеці книгу!”.

Співпрацюємо з місцевими видавництвами та редакційно-видавничими відділами навчальних закладів міста. Все, що видається в цих закладах, намагаємося зібрати в фонді бібліотеки. Свої книги, методичні посібники дарують бібліотеці письменники-земляки, краєзнавці, викладачі. Крім цього, значну кількість соціально-значущих краєзнавчих видань купує бібліотекам області управління культури і туризму облдержадміністрації.

З 1989 року фонд бібліотеки комплектується документами на електронних носіях інформації: компакт–дисками, відеофільмами, кількість яких на сьогодні становить 6,0% від кількості загального фонду Це документи навчального характеру з питань літературознавства, мистецтва, записи класичної музики вітчизняних та зарубіжних композиторів, фільми на допомогу вивченню шкільних програм тощо.

До обов’язків працівників відділу комплектування і зберігання документів входить також реєстрація газет та журналів, які надсилає передплатне агентство ТОВ „Кондор” (м.Київ) та Кіровоградський поштамт, облік документів, що надходять до бібліотеки та вибувають з її фондів, технічна бібліотечна обробка документів.

У 2001 році відділ отримав комп’ютер. Тож, розпочалася робота над створенням електронного каталогу, власних баз даних. Всі нові надходження до бібліотеки підлягають каталогізації.

Творчо, з відповідальністю підходить до створення електронного каталогу провідний бібліотекар відділу комплектування і зберігання документів Тетяна Чебанова, яка працює в бібліотеці понад 17 років.

З 2002 року здійснюється робота з ретроконверсії карткового каталогу в електронну форму. Цей процес дуже складний. За 8 років обсяг електронного каталогу відділу досяг понад 9,0 тис. записів.
Поряд з електронним каталогом відділ продовжує вести і традиційний картковий каталог, зберігаємо його в повному обсязі, час від часу поповнюючи розтиражованими на принтері картками на нові видання.

Ще одна дуже важлива функція, яку виконує відділ комплектування і зберігання документів, – це обслуговування літературою із фондосховища за вимогою користувачів. До послуг користувачів 36 тис. документів відділу. Значна частина основного фонду призначена для використання відділом популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді.

Бібліотекар I-ї категорії відділу Людмила Шматько віддала бібліотечній справі в ОЮБ понад 16 років, постійно працює з бібліотечним фондом, здійснює бібліотечне обслуговування користувачів літературою з фондосховища, за міжбібліотечним абонементом, веде каталог-індикатор структурних підрозділів, займається популяризацією української книги в засобах масової інформації та серед користувачів книгозбірні. З 2005 року щоквартально готує інформації про нові надходження до бібліотеки на сторінки обласної газети „Народне слово” під рубрикою „Новини книжкових полиць”.

Ми пишаємося виданнями з автографами авторів, які зберігаються у фондосховищі. Розпочали їх збирати з 2000 року. Ось прізвища деяких із них: В.Козаченко, С.Плачинда, І.Шаров, Б.Кузик, Г.Кочур, М.Поплавський, М.Смоленчук, Б.Чепурко, Р.Любарський, Л.Горлач, В.Бровченко, Я.Чорногуз, С.Майданська, чимало видань з автографами письменників-земляків: В.Бондаря, А.Корінь, В.Погрібного, В.Ганоцького, А.Кримського та багатьох інших відомих людей. На сьогодні ця колекція налічує біля 300 документів.

Колектив відділу і надалі буде докладати значних зусиль для того, щоб фонд бібліотеки своєчасно поповнювався новими документами, відповідав інформаційним, культурним, освітнім потребам її користувачі


Каталог: work folder
work folder -> «Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П
work folder -> Олександр Маринич – видатний учений-географ, державний та громадський діяч Краєзнавча розвідка присвячена видатному українському географу, міністру освіти урср — Олександру Мефодійовичу Мариничу
work folder -> Управління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
work folder -> Сині Води в усній народній та художній творчості До 650-річниці Синьоводської битви Сині Води в усній народній та художній творчості
work folder -> Пропонуємо
work folder -> Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка
work folder -> О слово! Будь мечем моїм! О. Олесь
work folder -> Вулиці Єлисаветграда: минуле І сучасність
work folder -> Пропонуємо
work folder -> О. М. Бойченка Світлі постаті минулих століть


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Схожі:

Роки. Події. Люди iconОсобливості вивчення основ терії ймовірностей у 6-му класі за новим державним стандартом
Ключові слова: методика навчання математики, індивідуальне навчання, випробування І події; неможливі, достовірні та випадкові події,...
Роки. Події. Люди iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Роки. Події. Люди iconМузеї Львова: події, колекції, люди : матеріали науково-практичної конференції, Львів, 30—31 жовтня 2014 року / Львів. іст музей; ред кол.: О. Роман (відп ред.), О. Перелигіна, І. Полянська; відп за вип

Роки. Події. Люди iconДумки над історичним портретом Г. П. Кравченка
Мета: Схарактеризувати події, що відбулися в нашому краї в роки війни. Розкрити героїзм мешканців нашого краю. Виховувати учнів у...
Роки. Події. Люди iconУкраїна в 20-ті 30-ті роки ХХ століття
Україні у 20-ті роки. Українізація здійснювалася в певних, дозволеним центром межах. Рушійною силою у справі українізації став Наркомат...
Роки. Події. Люди iconЗавдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Запишіть у таблицю найважливіші, на Вашу думку, історичні події, від дати яких у 017 р виповнюється вказана в таблиці кількість років....
Роки. Події. Люди iconПовідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії; розвиток подій; кінець події
Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти...
Роки. Події. Люди iconТема: СРСР у роки “відлиги ” (1953-1964рр.) та “застою” (1964 1985 рр.) Мета: навчальна
М. Хрущова та розкрити роки правління Л. Брежнева; розглянути особливості дисидентського руху в СРСР
Роки. Події. Люди iconНе можуть бути всі панами,мусять бути й люди
«Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди» (Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин-шляхтич»...
Роки. Події. Люди iconПлан Юнні роки Здобуття популярності
Наступні роки Рембрандт працює в Лейдені, здобувши репутацію майстра біблійних І міфологічних сцен. У 1631 переїжджає в Амстердам,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка