Роки. Події. Люди


ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЮНАЦЬКИХ БІБЛІОТЕК В СРСРСторінка6/23
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЮНАЦЬКИХ БІБЛІОТЕК В СРСР


Р. Твердоступ, завідувач відділу

популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді


Історія бібліотек – це духовне, інтелектуальне надбання історії з усіма її злетами й „провалами”, просвітленнями й потьмареннями, здобутками та втратами.

Доля бібліотек чутливо віддзеркалює долю суспільства, його соціальний і духовний стан. Державна бібліотечна політика була спрямована на допомогу бібліотекам щодо гідного виховання молодого покоління.

Перспективний план розвитку бібліотечної мережі на 1951-55 рр. передбачав створення в усіх районних центрах бібліотек для дітей та юнацтва, а в сільській місцевості кожного району – 4-5 опорних книгозбірень.

На фоні процесу організації бібліотек для дітей та юнацтва, розширення їхньої мережі зростає соціальна роль і місце бібліотечної професії в суспільстві, простежується тенденція до розширення та закріплення якісного складу бібліотечних кадрів.

Незважаючи на пріоритети державної політики фінансування у 60-і роки ХХ століття, спрямованої на розвиток народного господарства, особливо його стратегічних галузей, відбувається упорядкування й подальший розвиток мережі бібліотек.

Одним із важливих напрямів удосконалення бібліотечної справи була централізація мережі бібліотек. Серйозну увагу було звернено в цей період на поліпшення бібліотечного обслуговування дітей та юнацтва. У квітні 1965 року наказ Міністра культури СРСР зобов’язав Міністерства культури союзних республік вжити заходи по створенню у найближчі роки республіканських, обласних, районних, а у великих містах – центральних дитячих бібліотек, які забезпечуватимуть організаційно-методичну та бібліографічну допомогу всім бібліотекам, що обслуговують дітей.

Важливим досягненням бібліотечного будівництва в 60-і роки ХХ століття було створення мережі самостійних юнацьких бібліотек, що зумовлено віковими, соціальними та психологічними особливостями молодого покоління. У цей період ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Міністерство культури СРСР прийняли ряд постанов по удосконаленню бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва. У жовтні 1966 року відкрито Державну республіканську юнацьку бібліотеку РРФСР – науково-методичний центр для бібліотек, що обслуговують юнацтво.

На початку 70-х років ХХ століття у РРФСР працювали 25 самостійних юнацьких бібліотек. Республіканські, обласні та міські юнацькі бібліотеки відкривалися і в інших союзних республіках. Державна бібліотека України для юнацтва була заснована у 1975 році.

ЦК КПРС 8 травня 1974 року з метою подальшого покращення бібліотечного обслуговування дітей та юнацтва прийняв постанову „Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих та науково-технічному прогресі”.

Постановою передбачається завершити у 1974-1976 рр. створення республіканських та обласних дитячих і юнацьких бібліотек. Головним завданням цих бібліотек є: надання дієвої допомоги школі щодо виховання у підростаючого покоління високих принципів комуністичної моралі, любові до Батьківщини, прагнення до знань і працьовитості.

Створювався новий напрям діяльності, нова мережа обласних бібліотек для юнацтва. Забезпечувалося реальне втілення принципу диференційного обслуговування читачів, йшов пошук свого окремого місця, стилю, методів і форм роботи, набувався позитивний досвід. Все це дало можливість бібліотекам утвердити себе в бібліотечному світі.

Отже, у 70-і роки ХХ століття в Україні сформувалась державна мережа бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва.

Минуло понад 30 років від часу заснування в Україні нових соціальних інститутів – спеціалізованих бібліотек для юнацтва. За цей період вони напрацювали великий досвід, стали справжніми інформаційними центрами, осередками культури, духовності, що сприяють соціалізації, вихованню й освіті молодого покоління.

ІЗ ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОЮБ

(за матеріалами обласного архіву)


Н. Товстопят, головний бібліотекар

відділу інформаційно–

бібліографічних послуг та

краєзнавства

Початок становлення Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка сягає у 1978 рік, коли формувалася мережа юнацьких бібліотек в Україні.

14 червня 1978 року було прийнято рішення Кіровоградської обласної Ради народних депутатів № 294 „Про відкриття обласної бібліотеки для юнацтва”:Кіровоградська обласна Рада

народних депутатів

Виконавчий комітет
Рішення

14 червня 1978 року № 294

м.Кіровоград
Відкриття обласної державної

бібліотеки для юнацтва
Згідно з постановою ЦК КПРС від 18 травня 1974 року „Про підвищення ролі бібліотек в комуністичному вихованні трудящих та науково-технічному прогресі” та з метою покращення методичного керівництва роботою по бібліотечному обслуговуванню та вихованню молоді виконком обласної Ради народних депутатів
ВИРІШИВ:
1. Відкрити в місті Кіровограді з 1 липня 1978 року обласну державну бібліотеку для юнацтва на базі приміщення обласної бібліотеки ім. Н. К. Крупської в межах загальних асигнувань та утримання обласних закладів культури.

2. Просити Міністерство культури УРСР затвердити структуру і штатний розпис обласної державної бібліотеки для юнацтва в кількості 13 одиниць з місячним фондом зарплати 1277 крб., в тому числі апарат управління 3 одиниці.
Перший заступник голови виконкому А.Я.Давиденко

За секретаря виконкому Е.П.Рейзвіх
Обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М.Бойченка була відкрита 6 грудня 1978 року і тимчасово розташовувалась в одному приміщенні з міською юнацькою бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка в пристосованому підвальному приміщенні житлового будинку по вул. К. Маркса, 20, площею 142 кв. м.

Рішенням облвиконкому передбачалася передача обласній бібліотеці для юнацтва приміщення по вул. Декабристів 6/15, яке на той час займала обласна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської, будівництво нового приміщення для якої ще не було закінчено. Тому деякий час в одному приміщенні по вул. К. Маркса, 20 перебувало дві бібліотеки.Для забезпечення обслуговування юнацтва міста Кіровограда адміністрація ОЮБ підготувала на управління культури облдержадміністрації листа з пропозицією про передачу книжкового фонду міської юнацької бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка на баланс обласної бібліотеки для юнацтва. Згоду на передачу фонду дав голова міськвиконкому Черевко К. М.
8.05.79 р. Голові виконкому Кіровоградської

міської Ради народних депутатів

тов. Черевку К. М.

Відповідно до постанови ЦК КПРС /1974 р./ „Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих і науково–технічному прогресі” та на виконання рішення обласної Ради народних депутатів № 294 від 14 червня 1978 року у грудні того ж року в м. Кіровограді створено обласну бібліотеку для юнацтва ім. О. Бойченка на базі приміщення обласної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської / вул. Декабристів, 6/15.

На новостворену бібліотеку покладаються функції по забезпеченню обслуговування юнацтва міста та здійснення організаційно-методичного керівництва бібліотеками області. Для вирішення цих завдань бібліотеці необхідно мати відповідний книжковий фонд. Вважаємо, що його слід створити за рахунок фонду міської бібліотеки для юнацтва ім. Т.Г. Шевченка.

Існування в подальшому двох бібліотек для юнацтва в місті недоцільно.

Щоб не ліквідувати одиницю мережі ЦБС в місті, доцільно, як філіал обласної, розмістити міську бібліотеку для юнацтва в районі нової забудови міста. Фонд цієї бібліотеки може складати література з обмінно–резервного фонду обласних бібліотек, ЦБС та 15-20% фонду міської бібліотеки для юнацтва ім. Т. Г. Шевченка.

В нинішньому приміщенні міської бібліотеки для юнацтва ім. Т. Г. Шевченка варто розмістити книгосховище централізованої бібліотечної системи міста.
Згідно наказу управління культури облдержадміністрації від 14 жовтня 1980 року № 449 „Про зміни в сітці масових бібліотек області” було закрито бібліотеку-філіал для юнацтва ім. Т. Г. Шевченка, а книжковий фонд та читачів передано обласній бібліотеці для юнацтва.
Н А К А З

14 жовтня 1980 р. м. Кіровоград № 449
Про зміни в сітці масових

бібліотек області
На виконання рішення обласної Ради народних депутатів № 294 від 14 червня 1978 р. «Про відкриття обласної державної бібліотеки для юнацтва»

н а к а з у ю :
У зв’язку з відкриттям обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка внести зміни в мережу масових бібліотек області:

1. Закрити бібліотеку-філіал для юнацтва ім. Т. Г. Шевченка Кіровоградської міської ЦБС, передавши книжковий фонд та читачів обласній бібліотеці для юнацтва.

2. Відкрити бібліотеку-філіал в м. Олександрії.

3. Передачу провести за період з 14 жовтня по 15 листопада 1980 р.

4. Для передачі затвердити комісію в складі:

голова комісії: Курчатова Н. В.- ст. інспектор управління культури

облвиконкому;

члени комісії: Шушкет З. М. – заст. директора обласної бібліотеки

для юнацтва ім.О. Бойченка;

Шевелева Л. Я. – зав. міської бібліотеки для юнацтва

ім. Т. Г. Шевченка;

Шевальова А. М. - бібліотекар міської бібліотеки для

юнацтва ім. Т. Г. Шевченка.

5.Акти передачі здати в управління культури облвиконкому до 25 листопада 1980 р.
В.о. начальника управління

культури облвиконкому В.І. Махоріна
У 1982 році бібліотеці було передано приміщення, яке до цього займала обласна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської /нині Д. І. Чижевського/ на розі вулиць Декабристів та Леніна. (У 1988 році, після неодноразових звернень керівництва бібліотеки, Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів від 17.06.1988 р. № 440 «Про відселення овочевого магазину №1 по вул. Леніна, 6/15 в зв’язку з реставрацією будинку, як пам’ятки архітектури» бібліотеці передано приміщення площею 300 кв. м. Після цього рішення бібліотеці фактично належить весь будинок за адресою вул.Декабристів 6/15.)

По закінченні ремонтних та реставраційних робіт, 23 лютого 1984 року відбулося офіційне відкриття обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка.

Газета „Молодий комунар” в лютому 1984 року писала:

Кожен, хто вивчає науки, хто заходить сюди, не грюкай дверима і не тупоти ногами, — це неприємно музам...” - таким застереженням стрічала своїх читачів бібліотека XV століття. Цей же напис зустрічає і відвідувачів обласної бібліотеки для юнацтва імені О. Бойченка, що днями змінила свою адресу. Тепер вона розмістилася по вулиці Декабристів, 6/5 в приміщенні, що є історичною пам’яткою XIX століття.Стіни цієї оригінальної будівлі звикли до шелесту сторінок книг, до обстановки робочої тиші і зосередженості. Вісімдесят шість років тому тут була створена перша губернська бібліотека, фонд якої становив усього дві з половиною тисячі книг. Сьогодні обласна бібліотека для юнацтва має близько 80 тисяч книг, 150 найменувань газет і журналів, більше тисячі грамплатівок, багату фільмотеку. 9 тисяч юнаків і дівчат спроможна обслуговувати вона зараз, а в читальних залах одночасно може працювати 200 читачів.

Більше року тривали ремонтні та реставраційні роботи. Будівельники з РБУ-3 намагалися зберегти стиль приміщень, відновити ліпнину, підібрати кольори, які б створювали спокійну, затишну і головне - творчу обстановку. Кожен, хто зайде до будинку на розі вулиць Леніна і Декабристів відчує, що майстрам це вдалося. У цьому храмі знань приємно буде поселитися музам, творчо працюватиметься читачам. Хороші побутові умови створено і працівникам бібліотеки.Тут розташувалась обласна бібліотека для юнацтва імені О. Бойченка.
У бібліотеці чимало затишних куточків, де можна залишитися

один на один з книгою
Такий вигляд мав абонемент бібліотеки

Каталог: work folder
work folder -> «Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П
work folder -> Олександр Маринич – видатний учений-географ, державний та громадський діяч Краєзнавча розвідка присвячена видатному українському географу, міністру освіти урср — Олександру Мефодійовичу Мариничу
work folder -> Управління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
work folder -> Сині Води в усній народній та художній творчості До 650-річниці Синьоводської битви Сині Води в усній народній та художній творчості
work folder -> Пропонуємо
work folder -> Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка
work folder -> О слово! Будь мечем моїм! О. Олесь
work folder -> Вулиці Єлисаветграда: минуле І сучасність
work folder -> Пропонуємо
work folder -> О. М. Бойченка Світлі постаті минулих століть


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Роки. Події. Люди iconОсобливості вивчення основ терії ймовірностей у 6-му класі за новим державним стандартом
Ключові слова: методика навчання математики, індивідуальне навчання, випробування І події; неможливі, достовірні та випадкові події,...
Роки. Події. Люди iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Роки. Події. Люди iconМузеї Львова: події, колекції, люди : матеріали науково-практичної конференції, Львів, 30—31 жовтня 2014 року / Львів. іст музей; ред кол.: О. Роман (відп ред.), О. Перелигіна, І. Полянська; відп за вип

Роки. Події. Люди iconДумки над історичним портретом Г. П. Кравченка
Мета: Схарактеризувати події, що відбулися в нашому краї в роки війни. Розкрити героїзм мешканців нашого краю. Виховувати учнів у...
Роки. Події. Люди iconУкраїна в 20-ті 30-ті роки ХХ століття
Україні у 20-ті роки. Українізація здійснювалася в певних, дозволеним центром межах. Рушійною силою у справі українізації став Наркомат...
Роки. Події. Люди iconЗавдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Запишіть у таблицю найважливіші, на Вашу думку, історичні події, від дати яких у 017 р виповнюється вказана в таблиці кількість років....
Роки. Події. Люди iconПовідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії; розвиток подій; кінець події
Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти...
Роки. Події. Люди iconТема: СРСР у роки “відлиги ” (1953-1964рр.) та “застою” (1964 1985 рр.) Мета: навчальна
М. Хрущова та розкрити роки правління Л. Брежнева; розглянути особливості дисидентського руху в СРСР
Роки. Події. Люди iconНе можуть бути всі панами,мусять бути й люди
«Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди» (Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин-шляхтич»...
Роки. Події. Люди iconПлан Юнні роки Здобуття популярності
Наступні роки Рембрандт працює в Лейдені, здобувши репутацію майстра біблійних І міфологічних сцен. У 1631 переїжджає в Амстердам,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка