Розробка сучаснихСторінка1/19
Дата конвертації29.05.2017
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Вінницький національний технічний університет

Факультет комп’ютерних систем та автоматики

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки


Пояснювальна записка

до магістерської кваліфікаційної роботи

магістр


(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: Розробка сучасних REST API в умовах конфіденційності

Виконав: студент 2 курсу, групи 1КСУА-15м

спеціальності8.05020101 – «Комп’ютеризовані системи

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)управління та автоматика»

Мошул К.В.

Керівник: к.т.н., доц. каф. АІВТ

Коцюбинський В.Ю

(прізвище та ініціали)

"______" ____________________ 2016 р.

Рецензент: к.т.н., доц. каф.(прізвище та ініціали)

"______" ____________________ 2016р.

В

інниця ВНТУ 2016

В


інницький національний технічний університет

Факультет комп’ютерних систем управління та автоматики

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Спеціальність: 8.05020101 – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри АІВТд.т.н., проф. Квєтний Р.Н.

______________________________

“___” ___________________2016 р.
З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Мошулу Костянтину В’ячеславовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Розробка сучасних REST API в умовах конфіденційності

керівник роботи к.т.н., доц. каф. Коцюбинський В.Ю. ,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ВНТУ від «___» __________ 2016 року №_____.


2. Строк подання студентом роботи: __________________________________

3. Вихідні дані до роботи: набір Rest API запитів та їх формальних параметрів.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):споле 68

хема взаємодії модулів системи, схема роботи системи, діаграма класів, діаграма варіантів використання, схема архітектури системи, клієнтська схема MVC

6. Консультанти розділів роботи


Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

Завдання

видав


завдання прийняв

Спеціальна частина


Економічна частина

7. Дата видачі завдання «____» ____________ 20__ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів магістерської кваліфікаційної роботи

Строк виконання

етапів


Примітка

1Розділ 1

2Розділ 2

3Розділ 3

4Розділ 4

5Розділ 5

6Розділ 6

7Розділ 7

8Акт впровадження

9

Оформлення пояснювальної записки, графічного матеріалу і/або презентації
Пояснювальна записка

Студент ____________ Мошул К.В.( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник магістерської кваліфікаційної роботи ________ Коцюбинський В.Ю.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ


ВСТУП 8

1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ 11

1.1 Суть технічної проблеми 11

1.1.1Обгрунтування необхідності використання API 12

1.2 Існуючі способи вирішення технічної проблеми 15

1.2.1 RESTful API з використанням Dart 16

1.2.2 Rest Api на основі Phalcon 19

1.2.3 REST API на Ruby з використанням ActiveRecord 19

1.3 Визначення напрямку і обгрунтування задач досліджень 22

2 РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ 23

2.1 Оцінка успішності кінцевої архітектури продукту 26

2.2 Якість програмного забезпечення 29

2.3 Розробка архітектури програмного забезпечення 31

3.1 Мова програмування JavaScript 34

3.2 JavaScript як серверна мова 36

3.3 База данних MongoDb 38

3.4 Phalcon framework 38

3.5 Бібліотека Socket.io 40

3.6 Sails.js 40

3.7 Обґрунтування вибору технологій 42

3.8 Висновки до розділу 43

4 ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ СИСТЕМИ 44

4.1 Перелік функцій системи 44

4.2 Загальна структура системи 45

4.3 Розробка маршрутів системи 49

4.4 Формування унікального ідентифікатору 52

5 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 57

5.1 Розробка структури системи 57

5.2 Розробка діаграм станів системи 58

5.3 Проектування бази даних 60

5.3.1 Робота з базою даних 60

5.4 Автентифікація 63

5.5 Безпека cистеми 65

5.5.1 Clickjacking 65

5.5.2 Content Security Policy 66

5.5.3 Cross-Origin Resource Sharing 68

5.5.4 Cross-site request forgery 69

5.5.5 DDOS 70

5.5.6 Socket Hijacking 70

5.5.7 HTTP Strict Transport Security 71

5.6 Тестування системи 72

6 РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ НА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 75

6.1 Інструкція розробнику 75

6.2 Інструкція користувачеві 76

7 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 81

7.1 Технологічний аудит розробленого алгоритмічного та програмного забезпечення для реалізації REST-API сервісу 81

7.2 Розрахунок витрат на розробку алгоритмічного та програмного забезпечення 85

7.3 Розрахунок економічного ефекту від можливої реалізації результатів розробки 90

ВИСНОВКИ 97

ЛІТЕРАТУРА 98

ДОДАТКИ 104

Додаток А (обов’язковий). Технічне завдання 105

Додаток Б (обов’язковий) 109

Акт впровадження 109

Додаток В (обов’язковий) 110

Додаток Г (обов’язковий) 111

Додаток Д (обов’язковий) 112

Додаток Е (обов’язковий) 113

Додаток Ж (обов’язковий) 114


Каталог: portal -> static
portal -> Бібліотека Доннму запрошує портрет великого кобзаря віртуальна виставка
portal -> Єлисаветград Афанасія Фета (літературно-краєзнавча конференція) Мета
portal -> Україна голосіївська районна в місті києві державна адміністрація
portal -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
portal -> Айзек Азімов «Фах». Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього
portal -> Волянська Анна Ігорівна
static -> 1 аналіз сучасних принципів побудови комп'ютерних мереж
static -> 2 розрахунок потужності електродвигуна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Розробка сучасних iconБаян, акордеон: вчора, сьогодні, завжди Методична розробка інтегрованої лекції презентації з навчальних дисциплін «Методика викладання фахових дисциплін»
Виробництво та популярність сучасних акордеонів та кнопкових акордеонів (баянів) в світі
Розробка сучасних iconТорезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька методична розробка
Методична розробка відкритого заняття з предмету "Світова література". Підготувала Журба Н. М. викладач вищої категорії Торезького...
Розробка сучасних iconВикористання сучасних освітніх технологій: Використання сучасних освітніх технологій
Участь у семінарах, методоб’єднаннях дає можливість не лише познайомитись з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися...
Розробка сучасних iconЕксперимент з дистанційного навчання у школах м. Києва, перехід до змішаного навчання з елементами персоналізації на основі платформи Moodle 2
Розробка Репозиторію компетентностей згідно узгодженої структурної моделі; • Розробка тематичних одиниць навчального контенту, що...
Розробка сучасних iconМетодична розробка заняття «Уживання І правопис іншомовних слів» з дисципліни «Українська мова»
Методична розробка заняття з дисципліни «Української мова». Підготувала Солов’єнко О. Ф. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст...
Розробка сучасних iconПереглядів: 590 Фото: bugaga ru Свято української кухні Бінарний виховний захід. Розробка учасника І всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель обдарований учень". Звучить віночок українських народних пісень
Бінарний виховний захід. Розробка учасника І всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель обдарований учень"
Розробка сучасних iconПрограма гуртка бісероплетіння початковий, основнийівищийрівн І пояснювальна записка у сучасних умовах бісероплетіння є надзвичайно популярним видом декоративно-ужиткового мистецтва, який активно
У сучасних умовах бісероплетіння є надзвичайно популярним видом декоративно-ужиткового мистецтва, який активно відроджується І
Розробка сучасних iconНауково-методична розробка концерт ліста в києві

Розробка сучасних iconПояснювальна записка дана методична розробка складена

Розробка сучасних iconАктуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовахБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка