Рубінштейн сергій ЛазаровичСкачати 50,67 Kb.
Дата конвертації29.04.2018
Розмір50,67 Kb.


РУБІНШТЕЙН Сергій Лазарович (6(18).06.1889, м. Одеса – 11.01.1960, м. Москва) – доктор філософії (1914 р.), доктор педагогічних наук (1937 р.), професор (1937 р.).

У 1908 р. закінчив Рішельєвську гімназію. У 1914 р. закінчив філософський факультет Марбузького університету.

У 1917-1919 рр. вчителював у гімназіях Одеси.

У квітні-серпні 1919 р. – приват-доцент історико-філологічного факультету Новоросійського університету. У 1919-1920 рр. викладав у Політехнічному інституті.

Професор Одеського гуманітарно-суспільного інституту (1920-1921 рр.), Одеського інституту народної освіти (1921-1930 рр.).

З 13 жовтня 1922 р. по 26 серпня 1930 р. – директор Одеської центральної наукової бібліотеки.

У 1926 р. – учасник II Всеросійського бібліографічного з’їзду в Москві та II Всеросійської конференції наукових бібліотек у Ленінграді. У 1927-1930 рр. – член бібліографічної комісії при ВУАН.

У 1930-1942 рр. очолював кафедру психології відділення педології Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І. Герцена. Директор Інституту психології (1942-1945 рр.), професор кафедри психології Московського державного університету (1942-1949 рр.). Oрганізатор і перший завідувач кафедри психології (1942 р.), а потім відділення психології (1943 р.) на філософському факультеті та відділення мови, логіки і психології на філологічному факультеті Московського державного університету. Член-кореспондент АН СРСР (обраний 29 вересня 1943 р.). Oрганізатор і керівник сектора психології в Інституті філософії АН СРСР (1945-1949, 1956-1960 рр.).

Лауреат Сталінської премії ІІ ступеню (1942 р.).

Сфери наукових інтересів: психологія, філософія, бібліологія.

Активно сприяв розвитку бібліотечної справи. Першим подав історичний нарис формування фондів Одеської наукової бібліотеки, підкреслюючи плановий характер комплектування та зупиняючись на раритетах; назвав основні форми обслуговування читачів, а також докладно висвітлив науково-дослідну роботу співробітників бібліотеки через участь у семінарах і написання статей, що дало можливість перетворити книгосховище на наукову установу. Автор бібліографічного покажчика, присвяченого одеській періодичній пресі років революції та громадянської війни (1917-1921 рр.), який становить особливий інтерес як пам’ятник певної історичної доби та визнаний надзвичайно цінним для вивчення історії революційних подій та історії міста Одеси. У період 1920-х рр. опублікував понад 10 праць, які склали основу його досліджень у галузі бібліології.Автор і упорядник близько 100 наукових праць (зокрема, монографій, брошур, близько 100 наукових статей).
Публікації про С.Л. Рубінштейна та рецензії на його праці:


 • Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Послесловие. Исторический контекст и современное звучание фундаментального труда С.Л. Рубинштейна // Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Т. II. – М., 1989. – С. 250-283.

 • Абульханова-Славская К.А. Жизненный путь и научное творчество выдающегося советского учёного С.Л. Рубинштейна (1889-1960) // Применение концепции С.Л. Рубинштейна к разработке вопросов общей психологии. – М., 1989. – С. 4-30.

 • Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна: К 100-летию со дня рождения. М.: Наука, 1989. 248 с.

 • Сергей Леонидович Рубинштейн: очерки, воспоминания, материалы: к 100-летию со дня рожд. / отв. ред. Б.Ф. Ломов. – М., 1989. – 440 с.

 • Цуканов Б.И. Одесский период жизни С.Л. Рубинштейна // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10, № 3. – С. 32-34.

 • Ноткина О.Ю. Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки // Рубинштейновские чтения: Сб. докладов и выступлений на конференции 28-31 мая 1992 г. – Одесса, 1992. – С. 46-47.

 • Акімова Л.Н., Цуканов Б.Й. Рубінштейн Сергій Леонідович // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. словник. Т. 4: Р-Я. – 2-е вид., доп. – Одеса, 2005. – С. 41-44.

 • Самодурова В.В. Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. ХХ ст. // Вісник Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14. Вип. 19. – С. 92-107.

 • Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 130, 219-221, 263, 266, 273, 308, 321, 331, 347, 355, 358 та ін.

 • Левченко В.В. Сергей Леонидович Рубинштейн: грани интеллектуальной биографии одесского периода (1910-1920-е гг.) // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. Одеса, 2013. Т. 17, вип. 2 (8) за 2012. С. 109-124.

 • Дмитриева Н.А., Левченко В.В. Из Марбурга в Одессу: материалы к научной биографии С.Л. Рубинштейна // Кантовский сборник. – Калининград, 2015. – № 1 (51). – С. 55-71.


Книги С.Л. Рубінштейна, що стосуються історії Південної України:


 • Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 16 с.

 • Одеська періодична преса в роки революції та громадянської війни, 1917-1921: бібліографічна розвідка. – Одеса, 1929. – LV, 176 с.


Найважливіші статті С.Л. Рубінштейна, що стосуються історії Південної України:


 • Николай Николаевич Ланге // Народное просвещение. – 1922. – № 6-10. – С. 69-70.

 • Принцип творческой самодеятельности // Учёные записки Высшей Школы г. Одессы. – 1922. – Т. 2. – Отдел гуманитарно-общественных наук. – С. 148-154.

 • Постачання лiтератури науковим бiблiотекам // Бiблiотечний збiрник. Ч. 1. Працi першої конференції наукових бiбліотек УРСР. – Київ, 1926. – С. 128-131.

 • Передмова // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – 1927. – Т. 1. – С. V-VІ.

 • Одеська центральна наукова бібліотека // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – 1927. – Т. 1. – С. 1-16.

 • Основні завдання наукової бібліографії в СРСР // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927. Т. 1. С. 121-136.

 • Бібліографічна комісія Українськой АН та планування бібліографічної роботи в УРСР // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1928. – Ч. 1. – С. 56-59.

 • Переднє слово // Матеріали з історії візантійсько-словянської літератури та мови. – Одеса, 1928. – С. 5.

 • Памяти выдающегося учёного, активного советского общественника, друга пролетарского студенчества проф. Самуила Осиповича Шатуновского // Известия Одесского окружкома КП(б)У, Окрисполкома и ОСПС. – 1929. – 29 марта.

 • Зведений каталог чужомовної наукової періодики, що знаходиться в бібліотеках м. Одеси // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – Вип. 3. – С. 113-114.

 • Передмова // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – Одеса, 1929. – Т. 3. – С. ІІІ-ІV.

 • Одеська періодична преса років революції та громадянської війни (1917-1921) // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – Одеса, 1929. – Т. 3. – С. V-LII.


Валерій ЛевченкоКаталог: Projects -> Doslidnyky P U
Projects -> Сiчень 1 січня – 95 років тому (1919 р.) у м. Катеринославі народився Ігор Петрович Владіміров, видатний театральний режисер І педагог, актор театру І кіно, народний артист СРСР. Ігор Владіміров
Doslidnyky P U -> Саєнко валерій Миколайович
Doslidnyky P U -> Андрєєв віталій Миколайович
Doslidnyky P U -> Капарулін юрій Валерійович
Doslidnyky P U -> Сапожников ігор Вікторович
Doslidnyky P U -> Диплом за спеціальністю "Юрист"
Doslidnyky P U -> Голобуцький володимир Олексійович
Doslidnyky P U -> Варнеке борис Васильович
Doslidnyky P U -> Линниченко іван Андрійович
Doslidnyky P U -> Юрченко петро Осипович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рубінштейн сергій Лазарович iconНаталія Лігачова, Сергій Черненко, Валерій Іванов, Сергій Дацюк Маніпуляції на тб
Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних телепрограмах українського телебачення: моніторинг, рекомендації щодо захисту...
Рубінштейн сергій Лазарович iconКраєзнавці сумщини сергій побожій
Сергій Побожій : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. С. І. Побожій, О. К. Линник. – Суми, 2014. –...
Рубінштейн сергій Лазарович iconСергій Павлович Корольов
Академік В. Котельников так охарактеризував роль головного конструктора: «Якщо Костянтин Ціолковський був фундатором теорії космічного...
Рубінштейн сергій Лазарович iconЄсенін Сергій Олександрович
Сергій Олександрович Єсенін народився 3 жовтня (21 вересня) 1895 р в селі Константіново Рязанської губернії в заможній селянській...
Рубінштейн сергій Лазарович iconГрамота харківської обласної державної адміністрації та харківської обласної ради берштейн Олександр Лазарович, учитель математики кз «Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області»
Берштейн Олександр Лазарович, учитель математики кз «Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської...
Рубінштейн сергій Лазарович iconСергій Світославський зблизька І з вічності
Сергій Світославський зблизька І з вічності : біобібліогр нарис / уклад. О. Іоаніді; ред. Г. Брагарник; цбс поділ р-ну м. Києва,...
Рубінштейн сергій Лазарович icon110 років від дня народження сергія павловича корольова сергій Павлович Корольов
Сергій Павлович Корольов — радянський вчений, конструктор І організатор виробництва ракетно-космічної техніки та ракетної зброї срср,...
Рубінштейн сергій Лазарович icon1-й чол голос: «Преподобний Сергій Радонєзький». 2-й чол голос
Києво-Печерській обителі св. Феодосієм в ХІ ст. Письменник Срібного віку Борис Зайцев так писав про нього у передмові до своєї книги...
Рубінштейн сергій Лазарович iconБабак Сергій Богданович

Рубінштейн сергій Лазарович iconПрохоров сергій мефодійовичБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка