Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи»Скачати 175,42 Kb.
Дата конвертації29.06.2017
Розмір175,42 Kb.

Самостійна робота з основ медсестринства

«Сестринської справи»

І семестр
Тема №1

Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі. Історія розвитку медсестринської справи в Україні

Питання для самоконтролю: 1. Хто така медична сестра за визначенням ВООЗ?

 2. Коли вперше в Росії відбулося застосування жіночої праці у госпіталях і хто її запровадив?

 3. Коли з’явилися перші свідчення про спеціальну підготовку сестер милосердя з монахинь? Коли з’явилися перші свідчення про спеціальну підготовку сестер милосердя з монахинь?

 4. Коли і з чиєї ініціативи було створено об’єднання медичних сестер - Хрестовоздвиженська община? Що являв собою цей заклад?

 5. Хто створив статут Хрестовоздвиженської общини ? Які напрямки в ньому були визначені?

 6. Яка роль відводилась сестрам милосердя?

 7. Коли відбулася Кримська війна?

 8. Яка роль виконували медичні сестри під час Кримської війни?

 9. Який вклад в медицину під час війни Даші Севастопольської?

 10. В якому році з’явився англійський загін санітарок і хто його очолював?

 11. Біографія та наукові досягнення Флоренс Найтінгейл.

 12. В якому році заснована медаль Флоренс Найтінгейл? Кому і за які досягнення її вручають?

 13. Коли у всьому світі відзначають Міжнародний день медичної сестри?

 14. Коли у багатьох містах Росії почали створюватися общини сетер милосердя?

 15. Який догляд пацієнтам надавався в будинках сестер милосердя?

 16. Який внесок у справу забезпечення медичної освіти жінок зробив С.П. Боткін?

 17. В якому році було створено Комітет піклування про сестер милосердя?

 18. В якому році розпочато будівництво лікарні?

 19. В якому році царський уряд дав дозвіл на відкриття медичних курсів для жінок?

 20. Коли і де в Росії відкрито першу жіночу фельдшерську школу?

 21. Розвиток медицини на початку двадцятого століття.

 22. В якому році був створений Народний комісаріат охорони здоров’я і хто його очолював?

 23. Коли вперше в історії згадується про появу медичних шкіл, училищ, технікумів?

 24. В якому році були введені посади старших медичних сестер?

 25. Яка роль відводилася медичним сестрам в роки Великої Вітчизняної війни?

 26. Яка існує система підготовки медичних сестер Україні на даному етапі?


Тема №2

Охорона праці в галузі. Фактори, що сприяють і перешкоджають спілкуванню

Питання для самоконтролю: 1. Визначення спілкування в сестринській справі;

 2. В чому полягає унікальність медсестринського спілкування?

 3. Якими якостями повинна володіти медична сестра для надання максимальної допомоги пацієнтові?

 4. Які елементи включає в себе ефективне спілкування?( заповніть схему).

 5. Які існують канали спілкування?

 6. Які аспекти включає в себе невербальне спілкування?

 7. Що являє собою зональний простір і яким він буває? (заповніть таблицю).

 8. Які елементи включає в себе уміння слухати?

 9. Які існують основні принципи вміння слухати, які необхідні для медичної сестри?

 10. Види запитань пацієнтам?( заповнити таблицю).

 11. Які існують фактори, що сприяють спілкуванню з пацієнтом?

 12. Які ви знаєте фактори, що перешкоджають спілкуванню з пацієнтом?


Тема №3

Медсестринські теорії (моделі). Порівняльна характеристика медсестринських моделей

Питання для самоконтролю: 1. Які існують напрямки забезпечення догляду пацієнтам?

 2. Дайте визначення стандартам сестринської діяльності.

 3. Дайте визначення моделі сестринської справи.

 4. Які медсестринські моделі ви знаєте?

 5. Охарактеризуйте медичну (лікарську) модель?

 6. Охарактеризуйте еволюційно-адаптаційну модель медсестринської допомоги пацієнтам (джерело проблем, спрямованість медсестринського втручання, мета догляду,способи сестринського втручання. оцінка якості та результатів догляду, роль медичної сестри). Хто є автором її заснування?

 7. Охарактеризуйте модель поведінкової системи медсестринської допомоги пацієнтам ( за відповідною схемою). Хто є автором її заснування?

 8. Охарактеризуйте адаптаційну модель медсестринської допомоги пацієнтам( за відповідною схемою) . Хто є автором її заснування

 9. Охарактеризуйте модель дефіциту самодогляду ( за відповідною схемою). Хто є автором її заснування?

 10. Охарактеризуйте вдосконалену оздоровчу модель модель медсестринської допомоги пацієнтам (за відповідною схемою). Хто є автором її заснування?

 11. Охарактеризуйте додатково - доповнюючу модель медсестринської допомоги пацієнтам( за відповідною схемою) . Хто є автором її заснування?

 12. Як розглядає пацієнта додатково - доповнююча модель?

 13. Яка із моделей рекомендована Європейським регіональним бюро ВООЗ для медичних сестер Європи?

 14. Скільки потреб людини виділяє В. Хендерсон?

 15. Яка роль за В. Хендерсон відводиться медичній сестрі і що є її пріоритетним завданням?

 16. Обґрунтуйте недоліки лікарської (медичної) моделі.

 17. На що спрямована сестринська допомога Д. Джонсон?


Тема №4

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу. Планування медсестринського догляду за пацієнтом

Питання для самоконтролю: 1. Дайте визначення сестринського процесу.

 2. З яких етапів складається медсестринський процес?

 3. На якому етапі медсестринськогопроцесу здійснюється планування медсестринського догляду?

 4. Яку роль у наданні допомоги пацієнтові відіграє планування медсестринського догляду?

 5. Які складові має план медсестринського догляду?

 6. Якою може бути мета догляду?

 7. Яким вимогам повинна відповідати мета медсестринського догляду за пацієнтом?

 8. Що являє собою короткострокова та довгострокова мета?

 9. Що необхідно враховувати під час формування мети медсестринського догляду?

 10. Що являє собою стандартний план мед сестринського догляду за пацієнтами.

 11. Чим відрізняється індивідуальний план медсестринського догляду від стандартного?

 12. Які елементи включає в себе індивідуальний план догляду за пацієнтами?


Тема №5

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу. Джерела інформації про пацієнта

Питання для самоконтролю: 1. Поняття про медсестринський процес, його загальна характеристика;

 2. Розкрийте І етап мед сестринського процесу – медсестринське обстеження;

 3. Які існують фази першого етапу медсестринського процесу?

 4. Які існують методи обстеження пацієнта?

 5. Які існують джерела інформації про пацієнта? Назвіть їх.

 6. Від чого залежить достовірність інформації, яку отримуємо про пацієнта?

 7. Які питання розрізняють?

 8. Які існують правила розпитування пацієнта?

 9. Яку інформацію можемо отримати із медичної документації пацієнта?

 10. Яке значення для отримання інформації про пацієнта має мистецтво спілкування в медсестринстві?


Тема № 6

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу. Відмінність лікарських і медсестринських діагнозів. Медсестринські діагнози Північно – Американської асоціації медичних сестер

Питання для самоконтролю: 1. Як називається ІІ етап медсестринського процесу?

 2. Які існують види обстежень пацієнта з метою виявлення їх проблем?

 3. Які існують види проблем пацієнта?

 4. Дати визначення пріоритетних, дійсних, потенційних проміжних та другорядних проблем пацієнта.

 5. Дати визначення «Медсестринський діагноз».

 6. Яка відмінність між лікарським та медсестринським діагнозом?

 7. Які особливості медсестринських діагнозів Північно-Американської асоціації медичних сестер?

 8. В чому полягають особливості формування медсестринських діагнозів у пацієнтами з проблемами дихання, кровообігу, травлення, сечовиділення;

 9. Яка роль медичної сестри у розв’язанні фізіологічних, психологічних потреб пацієнта, потреб у безпеці?


Тема № 7

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Проблеми внутрішньо лікарняної інфекції

Питання для самоконтролю: 1. Дайте визначення «інфекції», «інфекційному процесу».

 2. Що являє собою внутрішньо лікарняна інфекція за визначенням ВООЗ?

 3. Які існують причини швидкого поширення ВЛІ?

 4. Хто складає групу ризику ВЛІ?

 5. Які заходи безпеки необхідно застосовувати медичному персоналові, щоб попередити ВЛ зараження?

 6. Які відомі вам найпоширеніші внутрішньо лікарняні інфекції?

 7. Що являє собою епідемічний процес?

 8. Які існують збудники інфекції?

 9. Назвіть шляхи і фактори передачі ВЛІ.

 10. Назвіть місця зараження пацієнтів та медичного персоналу ВЛІ.

 11. Які причини виникнення зараження?

 12. Які наслідки внутрішньо лікарняної інфекції?

Тема № 8

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Профілактика передачі вірусів гепатитів і ВІЛ – інфекції

Питання для самоконтролю: 1. Які існують види збудників, що здатні викликати внутрішньо лікарняну інфекцію?

 2. Які існують резервуари збудників внутрішньо лікарняних інфекцій?

 3. Які існують шляхи і фактори передачі інфекції?

 4. Що являє собою опосередкований контактний шлях передачі інфекції і яке значення він має для розповсюдження ВЛІ?

 5. Які фактори відносяться до контактно-побутового шляху передачі ВЛІ?

 6. Які категорії пацієнти мають найбільшу сприйнятливість до зараження внутрішньо лікарняними інфекціями?

 7. Які внутрішньо лікарняні інфекції є найпоширенішими?

 8. Які причини можуть викликати внутрішньо лікарняну інфекцію?

 9. Які заходи включає профілактика ВЛІ?

 10. Назвіть санітарно - гігієнічні заходи, які передбачаються в ЛЗ з метою профілактики ВЛІ?

 11. Які вимоги до розміщення хворих в ЛПЗ?

 12. Що включає в себе санітарно - протиепідемічний режим?

 13. Згідно якого нормативного наказу здійснюється контроль здоров’я медичного персоналу З метою профілактики розповсюдження ВЛІ?

Тема № 9

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Профілактика внутрішньо лікарняної інфекції

Питання для самоконтролю: 1. Які існують види збудників, що здатні викликати внутрішньолікарняну інфекцію?

 2. Які існують резервуари збудників внутрішньолікарняних інфекцій?

 3. Які існують шляхи і фактори передачі інфекції?

 4. Що являє собою опосередкований контактний шлях передачі інфекції і яке значення він має для розповсюдження ВЛІ?

 5. Які фактори відносяться до контактно-побутового шляху передачі ВЛІ?

 6. Які категорії пацієнтів мають найбільшу сприйнятливість до зараження внутрішньолікарняними інфекціями?

 7. Які внутрішньолікарняні інфекції є найпоширенішими?

 8. Які причини можуть викликати внутрішньолікарняну інфецію?

 9. Які заходи включає профілактика ВЛІ?

 10. Назвіть санітарно - гігієнічні заходи, які передбачаються в ЛЗ з метою профілактики ВЛІ?

 11. Які вимоги до розміщення хворих в ЛПЗ?

 12. Що включає в себе санітарно - протиепідемічний режим?

 13. Згідно якого нормативного наказу здійснюється контроль здоров’я медичного персоналу З метою профілактики розповсюдження ВЛІ?


Тема № 10

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрації

Питання для самоконтролю: 1. Назва та дата видання Галузевий стандарту ГСТ 42-21-2-85. Основні розділи та положення.

 2. Назва та дата видання Наказ № 720. Основні розділи та положення.

 3. Назва та дата видання наказу № 408. Основні розділи та положення.

 4. Назва та дата видання наказу № 226. Основні розділи та положення.

 5. Назва та дата видання наказу №191. Основні розділи та положення.

 6. Назва та дата видання наказ № 38. Основні розділи та положення.

 7. Назва та дата видання наказу № 120. Основні розділи та положення.

 8. Назва та дата видання наказу № 288. Основні розділи та положення.Тема№11

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Техніка безпеки при роботі із стерилізаторами

Питання для самоконтролю:

1. Будова та режими роботи автоклаву.

2. Техніка безпеки при роботі з автоклавом.

3. Будова та режими роботи сухожарової шафи.

4. Техніка безпеки при роботі з сухожаровою шафою.


Тема № 12

Прийом пацієнтів

Питання для самоконтролю: 1. Обладнання і функції приймального відділення. Зміст діяльності медсестринського персоналу приймального відділення стаціонару.

 2. Шляхи госпіталізації пацієнтів в стаціонар.

 3. Огляд волосяних частин тіла пацієнта для виявлення педикульозу.

 4. Документація, необхідна для прийому пацієнта в стаціонар.

 5. Види санітарної обробка пацієнтів: повна і часткова.

 6. Медична документація приймального відділення стаціонару, реєстрація пацієнта в «Журналі обліку прийому хворих і відмов від госпіталізації».

 7. Оформлення титульного листка «Медичної карти стаціонарного хворого» та «Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання..».

Можливі проблеми пацієнта, наприклад :свербіння шкіри у зв’язку з педикульозом. Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.

Тема № 13

Типи лікувально – профілактичних закладів. Безпечне лікарняне середовище. Транспортування пацієнта в лікувальне відділення

Питання для самоконтролю: 1. Які існують види транспортувань пацієнтів у відділення стаціонару?

 2. Яка методика транспортування пацієнта на качалці; кріслі-каталці?

 3. Яка методика транспортування пацієнта на ношах, простирадлі, ковдрі?


Тема № 14

Типи лікувально – профілактичних закладів. Безпечне лікарняне середовище. Профілактика лікарняного травматизму

Питання для самоконтролю: 1. Яка роль медичної сестри в організації безпеки пацієнтів у лікувальному закладі?

 2. Які чинники негативно впливають на здоров’я пацієнта у лікувальному закладі?

 3. Яка категорія людей найбільше підлягає травматизації межах лікувального закладу?

 4. Які профілактичні заходи необхідно застосувати з метою попередження травматизації пацієнтів у ЛПЗ?

 5. Як попередити виникнення у пацієнтів електротравми?

 6. Яка причина може призвести до опіків пацієнтів в лікарняних умовах?

 7. Які запобіжні заходи необхідно застосувати з метою попередження опіків пацієнтів у межах лікувального закладу?

 8. Як уникнути опромінювання пацієнтів у лікувальному закладі?

 9. Що може викликати отруєння пацієнтів у лікувальному закладі?Яка їх профілактика? Запобіжні заходи.

Тема № 15

Типи лікувально – профілактичних закладів. Безпечне лікарняне середовище. Етапи переміщення пацієнта в ліжку (для запобігання травмувань)

Питання для самоконтролю:

1. Яка роль медичної сестри у підніманні та переміщенні пацієнта у ліжку?

2. Назвіть етапи переміщення пацієнта в ліжку.

3. Назвіть способи утримання пацієнта при підніманні.

4. Які існують сучасні методи переміщення пацієнта в постелі?

5. Що необхідно зробити для зниження ризику інфекції після процедури?

6. Яке положення пацієнта у ліжку буде зручним?


Тема № 16

Особиста гігієна пацієнта. Правила збирання і транспортування брудної білизни

Питання для самоконтролю: 1. Яке значення дотримання санітарно-протиепідемічного режиму при зміні білизни пацієнта в лікарняних умовах?

 2. Які терміни зміни натільної та постільної білизни тяжкохворому?

 3. Які правила зберігання та транспортування чистої та брудної білизни?Тема № 17

Особиста гігієна пацієнта. Методика визначення ступеня ризику утворення пролежнів у пацієнтів

Питання для самоконтролю: 1. Яка роль медичної сестри у підтриманні особистої гігієни тяжкохворим пацієнтам?

 2. Дайте визначення пролежнів.

 3. Назвіть стадії розвитку пролежнів.

 4. Які існують причини виникнення пролежнів?

 5. Які шкали застосовуються у практичній медицині для оцінки ризику виникнення пролежнів?

 6. Які чинники враховуються при оцінці ймовірності утворення пролежнів за шкалою Нортон?

 7. Який розрізняють фізичний стан пацієнта?

 8. Які різновиди психічного стану пацієнта підлягають оцінці?

 9. Які бувають пацієнти за ступенем активності?

 10. Якою може бути рухомість?

 11. Що включає в себе контроль за функціями органів таза?

 12. Які параметри функцій людського організму підлягають оцінці за шкалою Braden?

 13. Дайте характеристику сенсорного сприйняття.

 14. Дайте характеристику вологості шкіри.

 15. Назвіть види фізичної активності пацієнтів.

 16. Яка існує модель споживання їжі пацієнтом?

 17. Що може призвести до можливості виникнення тертя і намулювання у пацієнта?

 18. Які групи пацієнтів існують за шкалою Braden?

 19. Які заходи слід здійснювати з метою профілактики пролежнів?

 20. Яке лікування слід здійснити в кожну стадію пролежнів.

Тема № 18

Харчування та годування хворих пацієнтів. Лікувальне харчування

Питання для самоконтролю: 1. Склад їжі.

 2. Види білків, жирів, вуглеводів і вітамінів.

 3. Водо і жиророзчинні вітаміни.

 4. Що являє собою лікувальне харчування?

 5. Яке значення лікувального харчування для пацієнтів?

 6. Які існують основні принципи лікувального харчування?

 7. Що являє собою щадний принцип лікувального харчування? Яке щадіння розрізняють?

 8. Що являє собою коригуючий принцип лікувального харчування? Наведіть приклад.

 9. Що являє собою заміщуючий принцип лікувального харчування? Наведіть приклад.

 10. Дайте характеристику основних дієтичних столів.

 11. Які продукти, які забороняється вживати пацієнтам при захворюванні серцево-судинної системи?

 12. Які продукти, які забороняється вживати пацієнтам при цукровому діабеті?

 13. Які продукти, які забороняється вживати пацієнтам при захворюванні нирок?

 14. Які продукти, які забороняється вживати пацієнтам при захворюванні печінки та жовчних шляхів?

 15. Які продукти, які забороняється вживати пацієнтам при захворюванні на подагру та сечокислий діатез?

 16. Які продукти, які забороняється вживати пацієнтам при ожирінні?

 17. Які особливості харчування при туберкульозі та анемії?

 18. Які особливості харчування при інфекційних захворюваннях?

 19. Які особливості харчування при захворюваннях нервової системи?

 20. Які особливості харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту?

Тема № 19

Харчування та годування хворих пацієнтів. Парентеральне годування

Питання для самоконтролю:

1. Визначення парентерального годування;

2. Яке значення парентерального харчування для пацієнта?

3. Які існують види втручань медичної сестри?

4. Які показання до парентерального годування пацієнта?

5. Які існують протипоказання до парентерального годування?

6. Які розчини використовують для парентерального харчування?

7. Яка методика парентерального харчування пацієнта?

Тема № 20

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Спостереження і догляд за пацієнтом з нетриманням сечі

Питання для самоконтролю: 1. Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Термометрія

 2. Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Види температурних кривих

 3. Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Задишка

 4. Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Оксигенотерапія. Правила техніки безпеки при користуванні кисневим балоном

 5. Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Вікові особливості артеріального тиску

 6. Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Блювання у несвідомому стані

Тема № 21

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Термометрія

Питання для самоконтролю:

1. Визначення термометрії та її діагностичне значення.

2. Які бувають види термометрів для вимірювання температури тіла людини?

3. Яка будова ртутного максимального термометра?

4. Які існують місця вимірювання температури тіла людини?

5. Які правила зберігання термометрів?

6. Які правила користування термометром?

7. Як знезаразити термометр після використання?

Тема № 22

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Види температурних кривих

Питання для самоконтролю: 1. Як часто вимірюють температуру тіла пацієнта у відділенні?

 2. Куди і у вигляді чого заносяться результати вимірювання температури?

 3. Які види температурних кривих ви знаєте?

 4. Охарактеризуйте температурну криву постійного типу. Яким хворобам вона відповідає?

 5. Охарактеризуйте температурну криву гектичного типу. Яким хворобам вона відповідає?

 6. Охарактеризуйте температурну криву спотвореного типу. Яким хворобам вона відповідає?

 7. Охарактеризуйте температурну криву послаблювального типу. Яким хворобам вона відповідає?

 8. Охарактеризуйте переміжну температурну криву. Яким хворобам вона відповідає?

 9. Охарактеризуйте атипову температурну криву. Яким хворобам вона відповідає?

 10. Охарактеризуйте поворотну температурну криву. Яким хворобам вона відповідає?

Тема № 23

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Задишка

Питання для самоконтролю: 1. Які параметри характеризують дихання?

 2. Які існують види задишок?

 3. Які характерні ознаки інспіраторної задишки та яким захворюванням вони відповідають?,

 4. Які характерні ознаки експіраторної задишки та яким захворюванням вони відповідають?

 5. Які характерні ознаки змішаної задишки та яким захворюванням вони відповідають?

Тема № 24

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Оксигенотерапія. Правила техніки безпеки при користуванні кисневим балоном

Питання для самоконтролю: 1. Яка ознака кисневого балона медичного користування?

 2. Який об’єм кисневого балона?

 3. Під яким тиском зберігається кисень у кисневих балонах?

 4. При якій температурі в приміщенні зберігається кисень?

 5. На якій відстані від системи центрального опалення повинен знаходитися кисневий балон?

 6. Скільки манометрів є на редукторі кисневого балона? Яку функцію вони виконують?

 7. Під яким тиском подається кисень пацієнтові по централізованій системі від балона?

 8. Що являє собою киснева подушка?

 9. Об’єм і будова кисневої подушки.

 10. Як правильно заповнити кисневу подушку з кисневого балона?

 11. Як подати кисень пацієнту з кисневої подушки?

 12. Чим зволожується кисень при набряку легень?

 13. Які вибухонебезпечні суміші ви знаєте?

 14. Яких правил техніки безпеки необхідно дотримуватися при користуванні кисневим балоном щоб запобігти вибуху?

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconСамостійна робота іул ХХ ст. (60-80-ті)
Загальнолюдськi цiнностi в лiрицi Б. Олiйника. Художня довершенiсть образу матерi
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconСамостійна робота ІІ рівень
Друг, мир, загадка, свято, перемога, брехня, ворог, відгадка, війна, будень, правда, поразка
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconМіністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота
Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconРобоча навчальна програма
Викладається на І курсі в та семестрах в обсязі кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 6 годин, в тому числі лекцій...
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconПрограма для студентів освітньої галузі 0303 "журналістика та інформація"
Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 108 годин (3 кредити), з них лекцій 36 год., семінарських 18 год., самостійна робота...
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconВеликі географічні відкриття; зустріч цивілізацій. Людина ранньої нової доби. Реформація І контрреформація самостійна робота
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
Самостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи» iconСократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
Під час застосування дослідницького методу домінує самостійна робота учнів порівняно з іншими видами діяльності. Всебічне використання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка