Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портретиДата конвертації09.07.2017
Розмір59,2 Kb.

Школа активного навчання вчителям історії
Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети.

Методичні рекомендації .

Оновлена програма з історії в 10-11 класах передбачає проведення практичних занять, які спрямовані на поглиблення предметних компетентностей та розвиток критичного мислення учнів.

В 10-ому класі програмою передбачено практичні заняття на тему:

« Політичний портрет Ф.Д.Рузвельта, Ф.Франко, Б.Муссоліні, А.Гітлер ( на вибір)» та « Національні лідери країн Азії, Латинської Америки». Ці заняття потребують глибокої теоретичної підготовки вчителя, навиків роботи з джерелами різного походження, адже йдеться не лише про інформаційну, мовленнєву компетентність учня , а й і про формування ціннісних орієнтацій, усвідомлення значущості людини, наслідків вибору її поведінки у відповідності до прийнятих у суспільстві загальнолюдської моралі.

Учитель організовує вивчення історичного, політичного портрету особи на уроці, практичному занятті на основі життєпису історичної особи. Для повноти, всебічності характеристики особи, а також розвитку інтересу, зацікавленості учнів доцільно використати випереджуюче завдання для учня чи групи учнів у формі дослідницького творчого проекту. Доповненням можуть слугувати уривки з документів, фото - ілюстрації, описи подій, боїв, зовнішності та рис характеру історичних постатей, які містяться в художній літературі, фільмах.

В розрізі самоосвітньої діяльності вчителю доцільно вкотре повторити понятійний арсенал уроку, щоб забезпечити належну продуктивність роботи учнів.Історичний портрет – характеристика особи в контексті біографічних даних, світогляду, основних етапів життя.

Політичний портрет - характеристика особи в контексті світогляду, основних етапів політичного життя.

Таким чином, поняття «політичний портрет» є складовим поняття «історичний портрет», адже йдеться про історичну особу.Історична особаособистість із яскраво вираженою

індивідуальністю, що залишила значний слід в  історії. З огляду на те, що це поняття є збірним,історичних осіб можна розподілити на типи за  наслідками діяльності та за походженням. 

   Типи історичних осіб за наслідками діяльності: 

- позитивні (творці, будівничі, реформатори, гуманісти); 

- негативні (консерватори, руйнівники, контрреформатори, тирани); 

- багатогранні (наслідки діяльності суперечливі).

Проте наведена класифікація є надто узагальненою і розподіл історичних осіб за наслідками діяльності не повинен виключати багатоаспектного аналізу їхніх дій від позитивних до негативних. 

     Типи історичних осіб за походженням

- видатні за статусом (полководці, монархи, президенти); 

- видатні за діяльністю;

- видатні за статусом і за діяльністю.

Видатні за статусом історичні особи могли впливати на історичні події своїми діями чи бездіяльністю, а видатні за діяльністю, як правило, досягали історичного визнання в результаті своєї активності, яка справила значний вплив на історію.

Загально прийняті плани складання політичного та історичного портретів діячів подібні і дещо різняться. Порівнюємо.

   План складання політичного портрета 

1. Ідеологічні симпатії (консерватор, ліберал, соціал-демократ тощо). 

2. Власні оригінальні політичні погляди : завдання, засоби, шляхи їх реалізації. 

3. Основні етапи становлення політичного діяча .

4. Основні напрямки діяльності політичного діяча. 

5. Результати діяльності політичного діяча з погляду сучасників та істориків (політологів). 

    План складання історичного портрета 

1. Походження історичного діяча. 

2. Дитячі та юнацькі роки. 3. Ідеологічні симпатії (консерватор, ліберал, соціал-демократ тощо). 

4. Власні оригінальні політичні погляди : завдання, засоби, шляхи їх реалізації. 

5. Основні етапи становлення політичного діяча .

6. Основні напрямки діяльності політичного діяча. 

7. Результати діяльності політичного діяча з погляду сучасників та істориків (політологів). 

Отже, політичний портрет особистості є складовою історичного портрету.

Під час уроку використовуються як традиційні так і нетрадиційні форми складання історичного портрету .

 Нетрадиційні прийоми складання історичного портрета: 

1) розповідь від імені історичної особи (автобіографія, звіт тощо); 

2) розповідь від імені колеги, сучасника, опонента історичної особи; 

3) розповідь – історична розвідка; 

4) газетна публікація; 

5) використання логічних схем і таблиць; 

6) порівняння з її колегою чи опонентом історичної особи; 

7) цитування. 

Важливим є також показ конкретних ситуацій із життя особистості, у яких людина обирала спосіб дій, з кількох можливих альтернатив, залучаючи учнів до аналізу мотивів такого вибору, їх моральної оцінки.

Прийоми вивчення головних фактів, відтворення образів історичних діячів, подій та явищ в їхньому житті суспільства : образна розповідь, « словесний малюнок», драматизація чи інсценізація документа, оцінювання дій осіб історичної особи за результатами діяльності, прийом контрасту, підготовка учнями повідомлень, постановка проблемних чи дискусійних питань, групова характеристика кількох осіб.

Методичні вимоги до характеристики історичної особи 

1. Характеристика на тлі епохи у тісному зв’язку з історичною обстановкою. 

2. Показ людини як живої особистості (через портрет, сюжетну ілюстрацію, відгуки і спогади сучасників, висловлювання самої особи, думки істориків). 

3. Вплив на учня через емоції та логіку викладу. 

4. Дотримання історизму та об’єктивний добір джерел. 

5. Показ історичних осіб у їх багатогранності ( умови життя, виховання, риси характеру, освіта, професійні здібності, нахили, оточення і його вплив, особисте життя, захоплення і т.ін.). 

6. Використання портретів історичних осіб для формування особистісних ідеалів.

           Схема (план) характеристики історичної особи: 

- історичний період, під час якого діяла ця особа (роки її життя та діяльності), особливості соціуму, до якого належить особа;

-особистісні риси людини (зовнішній вигляд, характеристика внутрішніх якостей,мотиви поведінки);

- загальний контекст, у якому відбувалась її діяльність;

- які завдання з розвитку країни стояли перед нею; 

- чи вдалося цій історичній особі досягти змін у: 

а) реформуванні держави, сфері внутрішньої політики; 

б) господарстві країни (її економіці); 

в) рівні життя громадян; 

г) сфері розвитку духовної культури.

- в який спосіб політичної діяльності даної особи були досягнуті ці зміни?

- на скільки вони слугували прогресу, цивілізаційному поступу держави? 

- зовнішньополітична діяльність особи (війни, завоювання, походи, міждержавні договори, приєднані чи втрачені території тощо); 

- яке історичне значення її діяльності для власного народу, інших народів

- оцінка історичної особи:

а) позитивні риси; б) негативні риси її діяльності. 

- як увічнено пам’ять про неї?Методика поетапного аналізу та оцінювання діяльності історичної особистості описана в програмі курсу за вибором для учнів 10-11профільних класів «Історія України першої половини ХХ століття в особах».

Всесвітня історія 10клас.

Практичне заняття : « Політичний портрет Ф.Д.Рузвельта, Ф.Франко, Б.Муссоліні, А.Гітлер ( на вибір)»
Каталог: uploads -> images -> articles
articles -> Довідка Людина, яка в час масової безграмотності, працю задля просвіти народу зробила девізом
articles -> Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 4 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програм
articles -> 9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
articles -> Експрес-бюлетень
articles -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
articles -> «Козацькому роду нема переводу»
articles -> Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconНавчання історії у профільних класах: теорія І практика
Слід творчо використовувати як традиційні, так І інтерактивні технології навчання. Дозволимо собі запропонувати декілька методів...
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconУроках історії та в позакласний час в професійно-технічних навчальних закладах.
В історії суспільства завжди велику роль відігравали особистості. Сучасність не є винятком. Тому вивчення історичних персоналій на...
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconАктуальність. Однією з важливих цілей навчання історії в школі є формування історичного мислення
Тема досвіду: Візуальні джерела як засоби формування інформаційної компетенції на уроках історії
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconДиференційований підхід до вивчення історії як один із пріоритетів інноваційного навчання
Тема досвіду: Диференційований підхід до вивчення історії як один із пріоритетів інноваційного навчання
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconКонспект уроку з історії України. Тема. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст
Відділ освіти Софіївської районної державної адміністрації Софіївська загальноосвітня школа I-III ст. №1
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconМетодичні рекомендації вчителям історії
Адже олімпіади з історії надають можливість не просто продемонструвати високий рівень історичних знань І вмінь, розкрити свій творчий...
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconРоль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України Що є предметом вивчення історії та чому історичні знання важливі для людей
Якою є роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого та пам'яті про нього
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconМетодичні рекомендації на допомогу вчителям історії та суспільствознавчих дисциплін
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...
Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети iconКонцепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України «Концепція історичної освіти»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка