Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні наукиСторінка7/11
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

К 12.112.01

Голова ради: 1. Омельченко Світлана Олександрівна, д.пед.н., професор, ректор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.05.

Заступник голови:

 1. Коношенко Сергій Володимирович, д.пед.н., завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.05.

Вчений секретар:

 1. 3. Курінна Світлана Миколаївна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.05.

Члени ради:

 1. Бадер Валентина Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

 2. Григоренко Валерій Григорович, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.05;

 3. Караман Олена Леонідівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 13.00.05;

 4. Коротяєв Борис Іванович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

 5. Кузьміна Олена Володимирівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.05;

 6. Набока Ольга Георгіївна, д.пед.н., доцент, перший проректор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

 7. Пристинський Володимир Миколайович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

 8. Сорокіна Галина Олександрівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 13.00.04;

 9. Стешенко Володимир Васильович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

 10. Стрельніков Віктор Юрійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 13.00.04;

 11. Трубавіна Ірина Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.05;

 12. Цибулько Людмила Григорівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.05.

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.01

Голова ради:

1. Савченко Олександра Яківна, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01.

Заступник голови:

2. Бібік Надія Михайлівна, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

3. Березівська Лариса Дмитрівна, д.пед.н., професор, вчений секретар, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

4. Бондар Віталій Іванович, д.пед.н., професор, директор центру, Національний педагогічний університет імені С. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.01;

5. Бондар Володимир Іванович, д.пед.н., професор, директор Інституту, Національний педагогічний університет імені С. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.01;

6. Бурда Михайло Іванович, д.пед.н., професор, головний учений секретар, Президія НАПН України, спеціальність 13.00.09;

7. Буринська Ніна Миколаївна, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.09;

8. Величко Людмила Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.09;

9. Гупан Нестор Миколайович, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01;

10. Дічек Наталія Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01;

11. Калініна Світлана Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.09;

12. Локшина Олена Ігорівна, д.пед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01;

13. Ляшенко Олександр Іванович, д.пед.н., професор, академік-секретар відділення, Президія НАПН України, спеціальність 13.00.09;

14. Побірченко Наталія Семенівна, д.пед.н., професор, ректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.01;

15. Пометун Олена Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.09;

16. Сухомлинська Ольга Василівна, д.пед.н., професор, академік-секретар відділення, Президія НАПН України, спеціальність 13.00.01;

17. Топузов Олег Михайлович, д.пед.н., професор, директор, Інститут педагогіки НАПН України спеціальність 13.00.09.


Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Д 26.450.01

Голова ради:

1. Засенко В’ячеслав Васильович, д.пед.н., професор, директор, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. спеціальність 13.00.03.

Заступник голови:

2. Колупаєва Алла Анатоліївна, д.пед.н., професор, заступник директора, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03.

Вчений секретар:

3. Данілавічютє Еляна Анатоліївна, к.пед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03.

Члени ради:

4. Дегтяренко Тетяна Миколаївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.03;

5. Дмитрієва Ірина Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.03;

6. Кобильченко Вадим Володимирович, д.псих.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

7. Кульбіда Світлана Вікторівна, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

8. Лукашук Віктор Дмитрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.03;

9. Мороз Борис Семенович, д.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

10. Пахомова Наталія Георгіївна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.03;

11. Сак Тамара Василівна, д.псих.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

12. Скрипник Тетяна Вікторівна, д.псих.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України спеціальність 13.00.03;

13. Супрун Микола Олексійович, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

14. Таранченко Оксана Миколаївна, д.пед.н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.03;

15. Форостян Ольга Іванівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.03.
Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.05

Голова ради:

1. Караман Станіслав Олександрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02.

Заступник голови:

2. Стишов Олександр Анатолійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

3. Дика Наталія Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Бакум Зінаїда Павлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 13.00.02;

5. Борисенко Валентина Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський державний інститут економіки і управління, спеціальність 13.00.02;

6. Горошкіна Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 13.00.02;

7. Дружененко Раїса Сергіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02;

8. Єременко Олена Володимирівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02;

9. Караман Ольга Володимирівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02;

10. Копусь Ольга Антонівна, д.пед.н., доцент, перший проректор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02;

11. Малихін Олександр Володимирович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02;

12. Мартиненко Світлана Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02;

13. Соловець Лариса Огеївна, к.пед.н., голова циклової комісії, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02;

14. Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна, к.пед.н., головний спеціаліст департаменту, Міністерство освіти і науки України, 13.00.02;

15. Яворська Стефанія Теодорівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

К 18.053.01

Голова ради:

1. Максимов Олександр Сергійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спеціальність 13.00.01.

Заступник голови:

2. Аносов Іван Павлович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спеціальність 13.00.01.


Вчений секретар:

3. Білецька Марина Валентинівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

4. Аблаєв Едем Ажієвич, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спеціальність 13.00.01;

5. Вербець Владислав Володимирович, д.пед.н., професор, декан факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

6. Коробченко Ангеліна Анатоліївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спеціальність 13.00.01;

7. Литвина Юлія Сергіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 13.00.01;

8. Люріна Таніта Іванівна, к.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

9. Молодиченко Валентин Вікторович, д. філос.н., професор, ректор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

10. Окса Микола Миколайович, к.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

11. Осадчий Вячеслав Володимирович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

12. Сипченко Валерій Іванович, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.01;

13. Сегеда Наталя Анатоліївна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

14. Троїцька Тамара Серафимівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

15. Федорова Олена Василівна, к.пед.н., доцент, директор інституту, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

16. Фунтікова Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 13.00.01;

17. Шмалєй Світлана Вікторівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.01.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.08

Голова ради:

1. Козир Алла Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова спеціальність 13.00.02.

Заступник голови:

2. Щолокова Ольга Пилипівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

3. Паньків Людмила Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Гузій Наталія Василівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

5. Гуральник Наталія Павлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова спеціальність 13.00.02;

6. Єременко Ольга Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

7. Куненко Людмила Олександрівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова спеціальність 13.00.02;

8. Мєднікова Галина Сергіївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова спеціальність 13.00.02;

9. Михайличенко Олег Володимирович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

10. Орлов Валерій Федорович, д.пед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.02;

11. Падалка Галина Микитівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

12. Побережна Галина Іонівна, д.мист., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

13. Руденко Юрій Дмитрович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

14. Хижна Ольга Петрівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

15. Шульгіна Валерія Дмитрівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність 13.00.02;

16. Юник Дмитро Григорович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність 13.00.02.


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.14

Голова ради:

1.Синьов Віктор Миколайович, д.пед.н., професор, директор Інституту, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03.

Заступники голови:

2. Шеремет Марія Купрянівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

3. Тимошенко Олексій Валерійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, директор Інституту, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

4. Федоренко Світлана Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03.

Члени ради:

5. Арзютов Геннадій Михайлович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

6. Архипов Олександр Анатолійович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

7. Бондар Віталій Іванович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

8. Волков Володимир Леонідович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

9. Грибан Григорій Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.02;

10. Дубогай Олександра Дмитрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

11. Конопляста Світлана Юріївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

12. Медведєва Ірина Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

13. Миронова Світлана Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.03;

14. Присяжнюк Станіслав Іванович, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.02;

15. Синьова Євгенія Павлівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

16. Супрун Микола Олексійович, д.пед.н., професор, заступник директора Інституту, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

17. Тарасун Валентина Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

18. Фомічова Людмила Іванівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03;

19. Шевцов Андрій Гаррієвич, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К 74.053.02

Голова ради:

1. Коберник Олександр Миколайович, д.пед.н., професор, директор Інституту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07.

Заступник голови:

2. Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05.

Вчений секретар:

3. Ревнюк Наталія Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07.

Члени ради:

4. Безлюдна Віта Валеріївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини спеціальність 13.00.05;

5. Безлюдний Олександр Іванович, д.пед.н., доцент, перший проректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини спеціальність 13.00.05;

6. Бялик Оксана Василівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07;

7. Заболотна Оксана Адольфівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05;

8. Заєць Світлана Сергіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05;

9. Ковальчук Наталія Петрівна, к.пед.н., викладач, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.05;

10. Коляда Наталія Миколаївна, д.пед.н., доцент. доцент кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05;

11. Кравченко Тамара Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут проблем виховання НАПН України, спеціальність 13.00.05;

12. Кузь Володимир Григорович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07;

13. Москальова Людмила Юріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.07;

14. Осадченко Інна Іванівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07;

15. Пащенко Дмитро Іванович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05;

16. Петрочко Жанна Василівна, д.пед.н., доцент, заступник директора, Інститут проблем виховання НАПН України, спеціальність 13.00.05;

17. Пустовіт Григорій Петрович д.пед.н., професор, вчений секретар відділення, Президія НАПН України, спеціальність 13.00.07;

18. Сейко Наталія Андріївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.05.


Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.05

Голова ради:

1. Задорожна Ірина Павлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Заступник голови:

2. Морська Лілія Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Вчений секретар:

3. Штонь Олена Петрівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)».

Члени ради:

4. Вільчинська Тетяна Пилипівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»;

5. Зєня Любов Яківна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

6. Котик Тетяна Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»;

7. Лабінська Богдана Ігорівна, д.пед.н., професор, в. о. завідувача кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

8. Мельничайко Володимир Ярославович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»;

9. Палихата Елеонора Ярославівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»;

10. Струганець Любов Василівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

11. Яворська Стефанія Теодорівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»;

12. Головата Лариса Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»;

13. Даців Ольга Павлівна, к.пед.н., доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

14. Лісійчук Тамара Панфілівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

15. Терещук Діана Григорівна, к.пед.н., доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.19

Голова ради:

1. Пасинок Валентина Григорівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.07.

Заступник голови:

2. Гончаренко Марія Степанівна, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

3. Кабацька Олена Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Бабенко Наталія Олексіївна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02;

5. Бойчук Юрій Дмитрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.07;

6. Варенко Тетяна Костянтинівна, к.пед.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.07;

7. Васьков Юрій Вадимович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 13.00.02;

8. Грибан Григорій Петрович, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.02;

9. Жмурко Василь Васильович, д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.07;

10. Кириленко Світлана Володимирівна, к.пед.н., начальник відділу, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, спеціальність 13.00.07;

11. Кряж Ірина Володимирівна, д.псих.н., доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.07;

12. Пугач Борис Якович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.07;

13. Самойлова Наталія Василівна, к.пед.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02;

14. Старосельська Юлія Іванівна, к.пед.н., викладач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.07;

15. Ткачов Сергій Іванович, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 13.00.07;

16. Ушакова Наталя Ігорівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02;

17. Черноватий Леонід Миколайович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 13.00.02;

18. Шамардіна Галина Миколаївна, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 13.00.02.


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Д 79.053.02

Голова ради:

1. Носко Микола Олексійович, д.пед.н., професор, ректор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Заступник голови:

2. Пліско Валерій Іванович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

3. Гаркуша Сергій Васильович, к.фіз.вих, доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Архипов Олександр Анатолійович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

5. Борисов В’ячеслав Вікторович, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

6. Бужина Ірина В’ячеславівна, д.пед.н, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.04;

7. Ганчар Іван Лазарович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Одеська національна морська академія, спеціальність 13.00.02;

8. Горошко Юрій Васильович, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

9. Грищенко Світлана Владиславівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

10. Давиденко Андрій Андрійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

11. Єрмаков Сергій Сидорович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.02;

12. Жиденко Алла Олександрівна, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

13. Жила Світлана Олексіївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

14. Лукаш Олександр Васильович, д.б.н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

15. Медведєва Ірина Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

16. Скребець Василь Олексійович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

17. Стрілець Світлана Іванівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

18. Третяк Олена Станіславівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

19. Яковенко Борис Володимирович, д.б.н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 73.053.02

Голова ради:

1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, ректор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Тарасенкова Ніна Анатоліївна, д.пед.н., професор, проектор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

3. Савченко Олена Павлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

4. Акуленко Ірина Анатоліївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02;

5. Біда Олена Анатоліївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

6. Данилюк Сергій Семенович, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

7. Десятов Тимофій Михайлович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

8. Калініченко Надія Андріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського», спеціальність 13.00.01;

9. Кондрашова Лідія Валентинівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

10. Крилова Тетяна Вячеславівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність 13.00.02;

11. Лодатко Євген Олександрович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04, 13.00.02;

12. Нічуговська Лілія Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність 13.00.04;

13. Остапенко Наталія Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

14. Симоненко Тетяна Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

15. Скафа Олена Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 13.00.02;

16. Соловйов Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02;

17. Шпак Валентина Павлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01.


Каталог: doc -> files -> news -> 420 -> 42037
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року

Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconСписок здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи»
Степанчиков Дмитро Михайлович, 01. 04. 10 «Фізика напівпровідників І діелектриків»
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconВ. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки
А. П. Александров та українська наука = А. П. Александров и украинская наука : до 110-річчя від дня народж вчен. / Нан україни, Нац...
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconУкраїнська академія мистецтв була відкрита з ініціативи видатних діячів культури, науки І мистецтва — академіка Михайла Грушевського, вчених Дмитра Антоновича І Григорія Павлуцького,
Михайла Грушевського, вчених Дмитра Антоновича І григорія Павлуцького, художників Василя Кричевського, Федора Кричевського, Вадима...
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconДо 180 річниці з дня народження Мендєлєєва
Також прекрасний педагог І популяризатор науки, член ряду європейських академій наук, один із засновників Російського фізико-хімічного...
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconДіаграма №1 у калейдоскопі промайнули біографії вчених різних національностей
Життя І діяльність вчених математиків просліджується у всі часи від V ст до н. є. І по XX ст н. є. Це можна спостерігати на діаграмі...
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconЛогічні Блоки Золтона Дьєниша біографія Золтона Дьєниша
Суть методики заключається в тім, що математичні знання діти отримують не вирішуючи багато численних прикладів в зошитах, читаючи...
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconІменник «Склад за складом»
Скласти ланцюжок слів (іменників І відміни) так, щоб останній склад попереднього слова був першим складом наступного
Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconСеред українських вчених, що сягнули вершин європейської І світової науки, одне з почесних місць належить Іванові Пулюєві. Своєю науковою І технічною діяльністю він заслужив широке міжнародне визнання

Склад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки iconРада молодих вчених
Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка