Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака РуссоДата конвертації08.06.2017
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція № 8


Тема: Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака РуссоПлан

 • 1. Суспільно-політичне положення Франції в середині XVIII ст.

 • 2. Соціальні погляди Ж.- Ж. Руссо і його відношення до феодалізму.

 • 3. Теорія вільного виховання Руссо.

 • 4. Педагогічний роман «Еміль, або про виховання».

 • 5. Вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо.

 • 6. Роль праці у вихованні і житті людини.

 • 7. Виховання жінки за твором «Еміль, або про виховання».

 • 8. Значення педагогічних поглядів Ж.-Ж. Руссо.Література:

 • Н.К. Крупская. Народное образование и демократия. Пед. сочин. В 6-ти т., т. 1, с. 161-168. Из-во «Педагогика», 1978 г.

 • Педагогическое наследие. Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский – М.:Педагогика, 1988 – 416с.

 • Педагогический словарь, C. 309-310.

 • Ж.-Ж. Руссо. Эмиль, или о воспитании. - Ж.-Ж. Руссо. Пед. сочинение. – М., Педагогика, 1981, т.1, с. 21-529.Буржуазія в середині XVIII ст. набуває все більшого значення в житті країни. Її боротьба проти феодалізму не обмежується областю економічних відносин, вона знайшла свій вираз в розвитку освітньої філософії. Ідеологи нового ладу в своїх працях скидали трони королів, громили феодальний світогляд.

 • Буржуазія в середині XVIII ст. набуває все більшого значення в житті країни. Її боротьба проти феодалізму не обмежується областю економічних відносин, вона знайшла свій вираз в розвитку освітньої філософії. Ідеологи нового ладу в своїх працях скидали трони королів, громили феодальний світогляд.

 • У 50-80 рр. ці виступи набувають особливо гострого характеру. У 1751 році центром ідеологічної боротьби стає видання «Енциклопедія наук, мистецтв і ремесел» (редактор Дідро).Французькі просвітителі чекали нової ери, вічного царства розуму. В цей час вони вважали себе не представниками 3-го стану, а представниками всього передового людства.

 • Французькі просвітителі чекали нової ери, вічного царства розуму. В цей час вони вважали себе не представниками 3-го стану, а представниками всього передового людства.

 • У роки, що передували революції, французькі просвітителі вірили в могутню силу виховання. Вони були переконані, що виховавши нову людину, вони зможуть перетворити увесь світ.Жан Жак Руссо (1712–1778)Ж.-Ж. Руссо був відданий на виховання пасторові Ламберсье (найщасливіші спогади). Одне несправедливе звинувачення зруйнувало відносини.

 • Ж.-Ж. Руссо був відданий на виховання пасторові Ламберсье (найщасливіші спогади). Одне несправедливе звинувачення зруйнувало відносини.

 • Руссо повернувся до дядька-інженера (2-3 роки провів без діла).

 • Поступив до міського чиновника, щоб вивчитися корисному ремеслу писаря. За дурість вигнали.

 • Тоді його віддали до гравера Дюкомена. Груба обстановка, сердитість змінили дитячі забави. 5 років провів в майстерні і втік.Період поневірянь:

 • Період поневірянь:

 • • до католицької патронеси (пані Варен). Прийняв католицтво;

 • • лакей знатного будинку;

 • • повертається до Варен (бере уроки музики);

 • • гувернер у судді;

 • • секретар французького посла;

 • • складає опери;

 • • віддається літературній творчості.

 • 1741 року знайомиться з Енциклопедією.У 30 років Руссо приїхав до Парижа, де познайомився з новою буржуазною інтелігенцією того часу, входить у видавництво «Енциклопедія наук, мистецтв і ремесел». У 1749 р. Діжонська академія оголосила конкурс на тему: «Чи сприяв прогрес наук і мистецтв поліпшенню або погіршенню моралі?». За порадою Дідро Руссо взявся за перо. У цьому творі він виступив проти соціальної нерівності, нероб і аристократів; проти феодального пригноблення. За роботу Руссо отримав першу премію.

 • У 30 років Руссо приїхав до Парижа, де познайомився з новою буржуазною інтелігенцією того часу, входить у видавництво «Енциклопедія наук, мистецтв і ремесел». У 1749 р. Діжонська академія оголосила конкурс на тему: «Чи сприяв прогрес наук і мистецтв поліпшенню або погіршенню моралі?». За порадою Дідро Руссо взявся за перо. У цьому творі він виступив проти соціальної нерівності, нероб і аристократів; проти феодального пригноблення. За роботу Руссо отримав першу премію.Ім'я Руссо стає популярним. У 1754 р. з'являється друга робота Руссо – «Про походження нерівності між людьми». Пізніше (у 1762 р.) - «Суспільний договір», у 1762 р. вийшов в світ роман-трактат «Еміль, або про виховання». Ця книга за вільнодумство була спалена на одній з площ Парижа. Руссо змушений виїхати закордон. Незадовго до смерті хворий, фізично і морально змучений він повертається на батьківщину. У 1778 році Руссо помер.

 • Ім'я Руссо стає популярним. У 1754 р. з'являється друга робота Руссо – «Про походження нерівності між людьми». Пізніше (у 1762 р.) - «Суспільний договір», у 1762 р. вийшов в світ роман-трактат «Еміль, або про виховання». Ця книга за вільнодумство була спалена на одній з площ Парижа. Руссо змушений виїхати закордон. Незадовго до смерті хворий, фізично і морально змучений він повертається на батьківщину. У 1778 році Руссо помер.

Влада і багатство створювали нерівність, заявляв Руссо, людина втратила свободу, стала зіпсованою. Ідеал Руссо – це дрібнобуржуазна трудова власність і суспільний пристрій, заснований на цій власності і на праці кожного.

 • Влада і багатство створювали нерівність, заявляв Руссо, людина втратила свободу, стала зіпсованою. Ідеал Руссо – це дрібнобуржуазна трудова власність і суспільний пристрій, заснований на цій власності і на праці кожного.

 • Руссо – сенсуаліст: немає нічого в нашій свідомості, що не було б отримане за допомогою відчуттів, через органи чуття. Природа представляється йому єдиним цілим («Усе добре, що виходить з рук творця всесвіту, все народжується в руках людини»). Зіпсоване суспільство, «гнилець» цивілізації розбещує дитину.У роботі «Суспільний договір» висловлюється думка про те, що держава виникла як результат добровільної угоди людей, які в природному стані були всі рівні і вільні. Ті, кому довірили владу, стали зловживати своїм положенням, що привело до збочень в соціальному житті. Оскільки в природному стані все було ідеальним, то для виправлення суспільства необхідно повернутися до цього стану. У досягненні цієї мети значна роль належить вихованню, яке повинне бути природовідповідним.

 • У роботі «Суспільний договір» висловлюється думка про те, що держава виникла як результат добровільної угоди людей, які в природному стані були всі рівні і вільні. Ті, кому довірили владу, стали зловживати своїм положенням, що привело до збочень в соціальному житті. Оскільки в природному стані все було ідеальним, то для виправлення суспільства необхідно повернутися до цього стану. У досягненні цієї мети значна роль належить вихованню, яке повинне бути природовідповідним.Розуміння природовідповідності Руссо відрізняється від трактування його Коменським. На відміну від чеського педагога, Руссо вважав, що виховувати природовідповідно – означає слідувати природному ходу розвитку природи дитини. Він вимагав ретельного вивчення індивідуальності та вікових особливостей.

 • Розуміння природовідповідності Руссо відрізняється від трактування його Коменським. На відміну від чеського педагога, Руссо вважав, що виховувати природовідповідно – означає слідувати природному ходу розвитку природи дитини. Він вимагав ретельного вивчення індивідуальності та вікових особливостей.

 • Руссо ідеалізував природу дитини, адже природним правом людини є свобода, виховання повинне бути вільним, таким, що не заважає його природному розвитку. Звідси і погляд Руссо на дисципліну як на реалізацію методу природних наслідків (дитина сама повинна відчути результат), замінюючих покарання. Ці думки є ідейним обґрунтуванням вільного виховання.Руссо стверджував, що від народження дитина не має поганих рис, що вона досконалість. Тому завдання вихователя полягає в тому, щоб допомагати природному розвитку, створювати відповідну атмосферу, а вирішальну роль у цьому відіграють: природа, люди, речі.

 • Руссо стверджував, що від народження дитина не має поганих рис, що вона досконалість. Тому завдання вихователя полягає в тому, щоб допомагати природному розвитку, створювати відповідну атмосферу, а вирішальну роль у цьому відіграють: природа, люди, речі.

 • Наставник повинен дати дитині не станове, не професійне, а загальнолюдське виховання, що було прогресивною думкою.

 • У 1762 р. виходить у світ педагогічний трактат «Еміль, або про виховання», в якому Руссо розкриває нову педагогічну систему виховання, в основі якої наступна вікова періодизація.Вікова періодизація за Ж.-Ж. РуссоУ романі 5 частин. Перші чотири складають опис етапів розвитку і виховання Еміля, в п'ятій частині йдеться про Софію – супутницю життя Еміля. Динаміка: дитина – істота, що розвивається, – його життя.

 • У романі 5 частин. Перші чотири складають опис етапів розвитку і виховання Еміля, в п'ятій частині йдеться про Софію – супутницю життя Еміля. Динаміка: дитина – істота, що розвивається, – його життя.

 • «Ми не знаємо дітей. - стверджує Руссо, -Не вивчивши їх особливості не можна здійснювати виховання».

 • Ця думка в конкретно-образній формі розкривається в романі, героєм якого є дитина з багатої сім'ї. Але він сирота. Вихователь відводить його з міста та довгі роки живе з ним проводячи свого вихованця через основні періоди життя – період народження, дитячий, підлітковий і юнацький, – до змужнілості.І період – дитячий вік (до 2-х років)

 • І період – дитячий вік (до 2-х років)

 • Головна турбота про фізичний розвиток. Пересуваючись, дитина знайомиться з предметами, що оточують його. Чіпаючи їх, відчуває тепло, холод, важкість та ін. Коли дитина розрізняє предмети «треба пропонувати їй матеріал для відчуття в певному порядку», не обмежуючи свободу його пересувань.

 • (Харчування, гігієна, гартування).ІІ період (від 2-х до 12 років)

 • ІІ період (від 2-х до 12 років)

 • Припускає втручання педагога. Його завданням стає розвивиток органів чуття (сенсорна культура).

 • «Тренувати відчуття – це означає вчитися добре судити з їх допомогою. Перша стадія розуміння – розуміння чуттєве», - писав Руссо.

 • Ці способи – природні, життєві, такі, що задовольняють потребам і інтересам дитини.«Зір є відчуття, судження якого найменш можливо відокремити від розуму».

 • «Зір є відчуття, судження якого найменш можливо відокремити від розуму».

 • Таким чином, автор далекий від думки, що діти в цьому віці не позбавлені здатності мислити. Вони до відвернутого мислення не здібні (розум спить).

 • «Щоб навчитися думці, треба тренувати наші члени, наші відчуття, наші органи, які є знаряддями нашого розуму».

 • Руссо вважав, що дитина може навчитися і поза школою.ІІІ період (від 12 до15-ти років) – розумове виховання

 • ІІІ період (від 12 до15-ти років) – розумове виховання

 • Інтенсивне засвоєння знань. Це не розповідь і не пояснення вчителя. Це книга природи: спостереження, експеримент, повсякденна практика – джерела освіти. Вчитель, на думку Руссо, так повинен організувати речі в ній, щоб учень міг якнайбільше зібрати фактів. Він наштовхує учня на питання, а якщо вони у нього не виникають, то ставить їх сам. Так, розвиваючи спостережливість, формується самостійне мислення.Дискусійні питання: особистий досвід – основне джерело знань, емпірія переважає над теорією; досвід учнів не є системою знань. Де немає системи, немає і наукової освіти, на чому наполягав Я.А. Коменський.

 • Дискусійні питання: особистий досвід – основне джерело знань, емпірія переважає над теорією; досвід учнів не є системою знань. Де немає системи, немає і наукової освіти, на чому наполягав Я.А. Коменський.

 • Цей недолік в освіті Ж.-Ж. Руссо поза сумнівом витікає з протесту схоластичного навчання.

 • На третьому етапі розвитку здійснюється і трудове виховання. Наполягаючи на тому, щоб Еміль опанував різні види праці, Руссо виходив зі свого відомого положення про те, що праця – суспільний обов'язок кожного.Якщо людина не працює, то вона живе за рахунок інших. Особиста праця робить людину вільною і незалежною. Еміль підготовлений до будь-якого ремесла. У процесі праці розвивається допитливість, винахідливість, формується розум. Тут Руссо висловлює думку про те, що фізична праця учня повинна бути наповнена інтелектуальним змістом.

 • Якщо людина не працює, то вона живе за рахунок інших. Особиста праця робить людину вільною і незалежною. Еміль підготовлений до будь-якого ремесла. У процесі праці розвивається допитливість, винахідливість, формується розум. Тут Руссо висловлює думку про те, що фізична праця учня повинна бути наповнена інтелектуальним змістом. • Основним завданням ІV етапу є виховання соціальних чеснот (15-18 років). Еміль повертається в суспільство. Еміль працелюбний, розумний, терплячий. У нього здорове тіло, розум без забобонів. Він любить просте життя і простий в поведінці. Але він повинен придбати соціальні чесноти, для цього зі своєї самоти герой повертається в суспільство.Завдання етичного виховання:

 • Завдання етичного виховання:

 • Виховання добрих відчуттів.

 • Виховання добрих думок.

 • Виховання доброї волі.

 • а також:

 • 1. Гуманність.

 • 2. Інтереси знедолених ставити вище за свої.

 • 3. Любов до людей не на словах, а на ділі.

 • 4. Участь у біді знедолених.

 • 5. Небайдужість до суспільного зла.Виховання жінки

 • Процесу виховання жінки присвячена остання частина педагогічного трактату. Думки Руссо про виховання Софії (нареченої Еміля) визначалися його поглядами на природу жінки.

 • Погляди Руссо на призначення жінки вельми консервативні. Він протиставляв виховання хлопця і дівчини.

 • Дівчата відчувають себе створеними для покори. Ставлячи завдання формування з хлопчика вільного самостійного громадянина, Руссо одночасно відмовляв жінці в самостійності.1. Жінка повинна бути вихована для сім’ї.

 • 1. Жінка повинна бути вихована для сім’ї.

 • 2. Жінка повинна пристосовуватися до думки інших.

 • 3. У жінки не може бути самостійних думок.

 • 4. У жінки не може бути власної релігії.

 • 5. Жінка повинна підкорятися чужій волі.

 • 6. Немає необхідності давати розумові заняття.Значення педагогічної теорії Руссо

 • «Еміль, або про виховання» - не останнє слово, сказане Руссо про виховання. Через 10 років після його публікації в 1772 р. Руссо звертається до питань виховання в «Міркуванні про образ правління в Польщі». «У тій державі не буде багатих і бідних, де всі працюватимуть, пройняті відчуттям патріотизму і інтернаціоналізму».Тестові запитання

 • 1) Де і коли народився Ж.Ж.Руссо:

 • а) В Женеві в 1712 р.;

 • б) в Німеччині в 1718 р.;

 • в) у Швейцарії в 1712 р.;

 • 2) В якому році було написано роман-трактат “Еміль, або про виховання.”:

 • а) у 1762 р.;

 • б) у 1812 р.;

 • в) у 1758 р.;

 • 3) За що книгу “Еміль, або про виховання” Ж.Ж.Руссо було спалено на площі Парижу:

 • а) за жорстокість;

 • б) за вільнодумство;

 • в) за засудження аристократії та духовенства.4) Центральний пункт педагогічної програми Ж.Ж.Руссо:

 • 4) Центральний пункт педагогічної програми Ж.Ж.Руссо:

 • а) індивідуальний підхід;

 • б) природне виховання;

 • в) демократичне виховання;

 • г) систематичне виховання;

 • д) культуровідповідне виховання;

 • 5) Що, на думку Руссо, є першим з природних прав людини:

 • а) добробут;

 • б) свобода;

 • в) освіта;

 • 6) У питанні про сприйняття навколишнього світу Руссо виступає як:

 • а) матеріаліст;

 • б) ідеаліст;

 • в) сенсуаліст;

 • г) дуаліст.Каталог: joomla -> presentation
presentation -> Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка
presentation -> Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави
presentation -> Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Педагогічна система К. Д. Ушинського
presentation -> Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconОсвітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури
Вибрані педагогічні твори / упоряд., передм., комент. О. В. Проскура. – К. Освіта, 1996. – 304 с
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconПедагогічні погляди Г. С. Сковороди
Козацько- лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний ліцей
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconРозглянуто
Соціально-педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу в сучасній школі
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconПедагогічні погляди І освітня діяльність Христини Данилівни Алчевської
Х. Д. Алчевська у своїй діяльності на ниві освіти багато зробила для розвитку недільних шкіл в Україні. У історію педагогіки вона...
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconПрограма імені Жана Монне

Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconРоль еразма нотердамського в гуманістичному русі німеччини план
Відродження, як прямого наступника античності І попередника нашої епохи, коли соціально політичні, філософські, педагогічні, культурні...
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconСучасні педагогічні технології
План Історія виникнення технологічного підходу в освіті. Освітні І педагогічні технології. Технологія І методика. Теоретичні основи...
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо iconІнформація щодо стану соціально-економічного розвитку міста
Надаємо довідку про стан соціально економічного розвитку міста за січень – серпень 2016 року та перелік проблемних питань соціально-економічного...
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо icon4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2005. – 210...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка