Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи»Сторінка1/4
Дата конвертації15.06.2017
Розмір0,63 Mb.
  1   2   3   4


Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.04.2014 № 456


Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


Фізико-математичні науки

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

Андрієць Олена Сергіївна, 01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»


ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

Нагірна Надія Іванівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Юрчишин Ігор Костянтинович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Яворський Ярослав Святославович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

Ізай Віталій Юрійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Степанчиков Дмитро Михайлович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»


Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Вербицький Юрій Тарасович, 04.00.22 «Геофізика»
Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

Макарчук Олег Петрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»
Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Бояринцева Яніна Анатоліївна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Водоріз Ольга Станіславівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»


Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.01

Астахова Тетяна Миколаївна, 01.02.01 «Теоретична механіка»
К 11.193.02

Крикун Іван Григорович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Бродніковський Дмитро Миколайович, 01.04.13 «Фізика металів»
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Котов Дмитро Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

Сопін Андрій Олександрович, 01.04.03 «Радіофізика»

Шамота Марія Олександрівна, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

Міщенко Юрій Анатолійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Галкін Олександр Анатолійович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Колесник Андрій Леонідович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»


Д 26.001.37

Голіченко Ірина Ігорівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Посашкова Світлана Володимирівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Яковенко Анастасія Сергіївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»


Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.07

Пелюшкевич Ольга Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Чвартацький Олександр Ігорович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»


Національний авіаційний університет

К 26.062.13

Пилипенко Сергій Григорович, 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

Д 64.845.01

Любименко Олена Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Федорівська Ольга Вікторівна, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.01

Сєрга Інга Миколаївна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
К 41.051.04

Бреус Віталій Віталійович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»


Сумський державний університет

Д 55.051.02

Барсук Іван Володимирович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Пономарьова Ганна Олександрівна, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Федченко Олена Вікторівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.02

Скуратовський Сергій Іванович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»
Д 64.051.12

Білецький Олексій Олександрович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Чібісов Олександр Дмитрович, 01.04.08 «Фізика плазми»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Паньків Людмила Іванівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

К 76.051.02

Любима Ольга Євгенівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К 61.051.03

Гумінілович Руслана Ростиславівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»


Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Репецький Ігор Анатолійович, 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія»

Чумаченко Світлана Анатоліївна, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»


Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Д 26.179.01

Сірик Олена Миколаївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Давиденко Людмила Олександрівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Кузнецова Тетяна Юріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Левандовський Ігор Анатолійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Телегеєв Ігор Геннадійович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»


Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Корень Ярослав Михайлович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Лук’янов Михайло Юрійович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»


Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

К 41.219.02

Колосова Ольга Сергіївна, 02.00.03 «Органічна хімія»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.14

Лукінова Олена Валеріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

Д 26.558.01

Пушкарьов Віктор Володимирович, 14.01.14 «Ендокринологія»


ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д 26.554.01

Козицька Тетяна Володимирівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д 26.254.01

Драгулян Марія Валеріївна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»

Забуранний Нестор Володимирович, 03.00.22 «Молекулярна генетика»

Малишева Світлана Вікторівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Ткачова Юлія Олександрівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Шиша Олена Миколаївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Д 26.562.02

Левкович Наталія Миколаївна, 03.00.15 «Генетика»

Третяк Богдан Іринейович, 03.00.15 «Генетика»
Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Волкова Марина В’ячеславівна, 03.00.16 «Екологія»

Козинятко Тетяна Анатоліївна, 03.00.16 «Екологія»


Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Канюка Олена Петрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Ференц Ірина Вікторівна, 03.00.04 «Біохімія»


Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

Бородіна Олександра Валентинівна, 03.00.17 «Гідробіологія»
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Костюк Віталій Степанович, 03.00.08 «Зоологія»

Нужна Ганна Дмитрівна, 03.00.24 «Ентомологія»


Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Абдуліна Дарина Ренатівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Авдіюк Катерина Володимирівна, 03.00.07 «Мікробіологія»


Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Д 26.237.01

Шаблій Володимир Анатолійович, 03.00.20 «Біотехнологія»
Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Горковенко Андрій Васильович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Кузьменко Марія Олексіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»


Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Щербаченко Оксана Ігорівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Лейбенко Людмила Володимирівна, 03.00.06 «Вірусологія»
Д 26.001.24

Войтенко Валерія Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Моргаєнко Олексій Олександрович, 03.00.04 «Біохімія»
Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.14

Великопольська Ольга Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Манько Богдан Олексійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»


Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Ковтун-Водяницька Світлана Михайлівна, 03.00.05 «Ботаніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.08

Морозова Валерія Сергіївна, 03.00.04 «Біохімія»
Д 26.004.09

Совакова Марія Олександрівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»


Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр НААН

Д 53.369.01

Кирпичова Лариса Федорівна, 03.00.05 «Ботаніка»
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

К 52.051.04

Васильєва Наталія Олегівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Єпішкін Ігор Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Каганова Наталія Веніамінівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Кучковський Олег Миколайович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»


ГЕОЛОГІчні науки

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.05

Приходченко Олексій Васильович, 04.00.16 «Геологія твердих горючих копалин»


Інститут геологічних наук НАН України

Д 26.162.04

Шморг Яніна Станіславівна, 04.00.21 «Літологія»
Д 26.162.05

Гаврилюк Руслан Борисович, 04.00.06 «Гідрогеологія»

Мокієнко Віктор Іванович, 04.00.06 «Гідрогеологія»
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 73.736.01

Нуянзін Олександр Михайлович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Уханський Роман Володимирович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

К05.854.02

Мосієнко Гарій Анатолійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Вінницький національний технічний університет

К 05.052.03

Слабкий Андрій Валентинович, 05.02.02 «Машинознавство»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д11.052.02

Важинський Антон Іванович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Сердюков Роман Петрович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»


Д 11.052.04

Бурдін Олександр Валентинович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.03

Маринич Іван Анатолійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.07

Наумов Микола Миколайович, 05.26.01 «Охорона праці»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Коваленко Іван Васильович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.01

Максименко Андрій Анатолійович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Мартиш Олександр Олександрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Тельянов Віктор Олександрович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»
Д 08.085.02

Зінкевич Оксана Григорівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Махінько Микола Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
К 08.085.03

Калашніков Іван Володимирович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Спільник Наталія Василівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.01

Бондаренко Антон Анатолійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»


Дніпродзержинський державний технічний університет

К 09.052.01

Мних Ірина Миколаївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.01

Чуруканов Олександр Сергійович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К11.055.02

Кирильченко Марина Володимирівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та НАН України

К 26.802.01

Гончарова Ольга Миколаївна, 05.26.01 «Охорона праці»

Мотрич Михайло Миколайович, 05.26.01 «Охорона праці»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.04

Савула Роман Степанович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»
Інститут водних проблем і меліорації НААН

Д 26.362.01

Нагалюк Сергій Іванович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
Інститут електродинаміки НАН України

Д26.187.01

Третяк Михайло Вікторович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
Д 26.187.02

Ламеко Олександр Львович, 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»


Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

Кудій Дмитро Анатолійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.03

Бєлявін Володимир Федорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Єлісєєва Олена Володимирівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»


Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Бараннік Сергій Віталійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Герасимов Ярослав Віталійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Дацько Юрій Миколайович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Дуліна Надія Андріївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Воденнікова Оксана Сергіївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Лісін Денис Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Любицька Катерина Ігорівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Нікітіна Ганна Олександрівна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору

Д 26.255.01

Вишняков В'ячеслав Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

Альошко Сергій Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»


Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.02

Демічковська Мирослава Павлівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Кобищан Ганна Дмитрівна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»


Київський національний університет будівництва і архітектури

Д26.056.04

Ніцевич Андрій Віталійович, 05.23.02 «Основи та фундаменти»
Д26.056.06

Кожедуб Сергій Анатолійович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»


Д26.056.07

Садчиков Олександр Олексійович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»


Д26.056.09

Бірюк Світлана Павлівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

Тацій Юрій Олександрович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.02

Плешко Сергій Анатолійович, 05.05.10 «Машини легкої промисловості»
Д 26.102.03

Давиденко Наталія Ігорівна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Майстренко Леся Анатоліївна, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

Мурженко Владислав Сергійович, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

Ніколаєва Тетяна Ігорівна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Стаценко Дмитро Володимирович, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»


Кіровоградський національний технічний університет

Д 23.073.01

Кісільов Руслан Вікторович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Лісовий Іван Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Лузан Олена Романівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д45.052.01

Вельченко Ганна Олександрівна, 05.09.01 «Електричні машини й апарати»
Д 45.052.03

Молчанов Петро Олександрович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Педь Дмитро Сергійович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»
К 45.052.04

Лоцько Олександр Павлович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»


К 45.052.06

Левченко Роман Володимирович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»


Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

Тинчук Сергій Олександрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 35.874.01

Годованець Надія Миколаївна, 21.06.02 «Пожежна безпека»
К 35.874.02

Афтанюк Олег Валентинович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Івануса Андрій Іванович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Полотай Орест Іванович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»


Науково-технічний центр магнетизму технічних об`єктів НАН України

К64.253.01

Філіппов Дмитро Максимович, 05.09.05 «Теоретична електротехніка»
Національна металургійна академія України

Д 08.084.02

Воробйов Кирило Григорович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»
Національний авіаційний університет

Д 26.062.06

Хлевна Юлія Леонідівна, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»
Д26.062.09

Гордієнко Ольга Анатоліївна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів»


К 26.062.11

Краюшкіна Катерина Вікторівна, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»


Д 26.062.17

Білецький Олександр Анатолійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Куліца Олег Сергійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Леках Альберт Анатолійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»


Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Мандрікова Людмила Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Толкунова Юлія Миколаївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Яковлєв Сергій Юрієвич, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Д 64.062.04

Гарін Андрій Олегович, 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

Жданов Ігор Олександрович, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»


Д 64.062.07

Додух Олександр Миколайович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»


Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.04

Банєв Євген Федорович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
Д 64.050.03

Барсова Зоя Валеріївна, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»


Д 64.050.05

Мазур Олена Валеріївна, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел та парфюмерно-косметичних продуктів»

Петік Ігор Павлович, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел та парфюмерно-косметичних продуктів»
Д 64.050.07

Андрусенко Олександр Олександрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Бачкір Лариса Вадимівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Брагінський Ігор Львович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Станкевич Олександр Анатолійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Д 64.050.08

Окунь Олександр Олександрович, 05.09.13 «Техніка сильних електричних та магнітних полів»

Тітко Владислав Олексійович, 05.09.01 «Електричні машини і апарати»
Д 64.050.10

Агарков Віктор Васильович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»


Д 64.050.11

Цента Євген Миколайович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»


Д 64.050.13

Кондратенко Олександр Миколайович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Опалєв Василь Анатолійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.05

Лелека Сергій Володимирович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
Д26.002.05

Рисухін Володимир Володимирович, 21.06.01 «Екологічна безпека»


Д 26.002.08

Мазурок Наталія Степанівна, 05.27.01 «Твердотільна електроніка»

Цибульский Леонід Юрійович, 05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка»
Д 26.002.15

Перепічай Андрій Олександрович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»


Д 26.002.18

Галаненко Денис Валерійович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»


Д 26.002.19

Желяскова Тетяна Миколаївна, 05.09.08 «Прикладна акустика і звукотехніка»

Нікітчук Тетяна Миколаївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Пилипенко Костянтин Петрович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»


Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Марчук Роман Миколайович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»
Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.05

Григорович Андрій Геннадійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Мокрицька Ольга Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»


Д 35.052.06

Ребот Дарія Петрівна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»


Д35.052.07

Межиброцький Василь Петрович, 05.17.04 «Технологія процесів органічного синтезу»


Д 35.052.08

Антонів Уляна Степанівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Малик Ольга Володимирівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Петренко Олена Костянтинівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»


Д35.052.17

Котів Роман Михайлович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»


Д 35.052.18

Король Ольга Григорівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Яциковська Уляна Олегівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.06

Борхаленко Юрій Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Гудова Алла Валентинівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Цивенкова Наталія Михайлівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Біда Петро Іванович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Волк Павло Павлович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Степанюк Антон Адамович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.02

Сьомін Олексій Анатолійович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
Національний університет харчових технологій

Д 26.058.02

Костюк Євген Володимирович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Леус Руслан Миколайович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Петрікей Руслан Володимирович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Самілик Марина Михайлівна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»


Д 26.058.04

Добоній Інна Василівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Малишев Віктор Олександрович, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»
К 26.058.05

Заїка Володимир Іванович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Рябчук Олександр Миколайович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Д 26.058.06

Йовбак Уляна Сергіївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Почеп Володимир Анатолійович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»
ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України

Д 27.358.01

Дудін Володимир Юрійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

Кушнір Олексій Михайлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Д 41.085.03

Логінова Людмила Олександрівна, 05.23.02 «Основи та фундаменти»


Одеська державна академія технічного регулювання та якості

К 41.113.01

Нікішин Володимир Володимирович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»
Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова

Д 41.861.01

Корецький Олександр Володимирович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Ніколаєнко Сергій Валентинович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»


Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Брославцева Ірина Володимирівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

Буланша Наталя Анатоліївна, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Іванова Ганна Станіславівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Котузаки Олена Миколаївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Лозовська Тетяна Сергіївна, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Макієвська Тетяна Леонідівна (громадянка Російської Федерації), 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Харенко Дмитро Олександрович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Яровий Ігор Іванович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»


Д 41.088.02

Вєтров Дмитро Ігорович, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Коваленко Ірина Вікторівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Семко Тетяна Василівна, 05.18.04 «Технологія м`ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

Сидорчук Ольга Валеріївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
Д 41.088.03

Сагала Тетяна Анатоліївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»


Одеська національна морська академія

Д 41.106.01

Козирев Ігор Петрович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Мацкевич Дмитро Валентинович, 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки»

Шевченко Валерій Анатолійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Возовиков Юрій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
К 41.052.05

Букарос Андрій Юрійович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Куланіна Євгенія Вікторівна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Митрофанов Павло Борисович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Севастопольський національний технічний університет

Д 50.052.02

Альчаков Василь Вікторович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Балабанов Олексій Миколайович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Безугла Ганна Євгенівна, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Токарев Денис Олександрович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»
Сумський державний університет

К55.051.04

Бунько Василь Ярославович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.07

Махортова Надія Василівна, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Дрига Володимир Володимирович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»


К 29.051.13

Проказа Олена Іванівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Таванюк Тетяна Яківна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.04

Сисак Іван Михайлович, 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла»
Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Шевченко Олександр Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.02

Ігнатенко Євгеній Вікторович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

Д 35.226.02

Дорош Мар'ян Іванович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
Харківський державний університет харчування і торгівлі

Д 64.088.01

Кудряшов Андрій Ігорович, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

Сподар Катерина Вікторівна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»


К 64.088.03

Цуканова Олена Сергіївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»


Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

К 64.832.03

Диха Максим Олександрович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Фабричнікова Ірина Анатоліївна, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»


Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д64.056.01

Константинов Антон Сергійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Нагорна Олена Костянтинівна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
Д64.056.04

Астахов Артем Анатолійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»


Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Власенко Наталія Володимирівна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Полякова Тетяна Вікторівна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»


Д 64.052.04

Герасименко Микола Вікторович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

Жарікова Ірина Володимирівна, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»
К 64.052.05

Соловйова Ольга Ігорівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Страшненко Ганна Миколаївна 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»
Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.01

Кулинич Едуард Михайлович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Поливода Оксана Валеріївна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»


Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.01

Наконечна Оксана Андріївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К76.051.09

Годинюк Іван Михайлович, 05.27.01 «Твердотільна електроніка»


Каталог: doc -> files -> news -> 407 -> 40776
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
407 -> Манявський нвк узагальнення та систематизація вивченого з життя та творчості


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconПрограма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І здобувачів глухів-2014
Програма кандидатського іспиту з філософії адресується аспірантам, стажистам та здобувачам наукового ступеня кандидата у відповідній...
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconВ. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки
А. П. Александров та українська наука = А. П. Александров и украинская наука : до 110-річчя від дня народж вчен. / Нан україни, Нац...
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconСклад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки

Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconФеномен здоров’я в соціокультурному вимірі
Пахолок Ольги Олегівни “Феномен здоров’я в соціокультурному вимірі”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних...
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconХохлова олена Миколаївна М. В. Шарлемань та його внесок у розвиток біології в україні
Роботу виконано у відділі історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки нан україни
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» icon«Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 01 – українська література
Константа петраркізму в українській любовній ліриці
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconО. М. Шпарик «Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі»
Л. С. Калашник на дисертацію О. М. Шпарик «Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі», подану на здобуття наукового...
Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи» iconМiнiстерство освiти I науки, молодi та спорту україни
Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної культури високотехнологічного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка