Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класахСкачати 63,95 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір63,95 Kb.

Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю

навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах.

Сучасний світ характеризується швидкістю та глобальністю змін та надзвичайною інформаційною насиченістю. Саме тому завдання сучасного навчального закладу полягає у формуванні такої особистості, яка була б здатна швидко адаптуватись до різних життєвих ситуацій, використовуючи при цьому набуті знання та критично мислити, і мати значний потенціал для самовдосконалення.

Неодмінним складовим самоосвіти є здатність до самооцінювання. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Один з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

У минулому столітті портфоліо називали альбом з фотографіями, за якими можна було скласти уявлення про творчість митця. Потім до портфоліо почали вкладати ще й газетні вирізки з відгуками і рекомендаційні листи. Ідея мистецького портфоліо виявилася зручною, а тому довговічною.

Як методичний термін це слово вперше прозвучало в США у 80-х роках минулого століття. Пізніше технологія з такою назвою здобула популярність у Канаді, згодом її почали застосовувати в школах Японії та Європи. Відтак шкільне портфоліо охрестили одним з основних трендів сучасної шкільної освіти.

Портфоліо (від англ. portfolio - портфель, папка) - це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями при педагогічному супроводі вчителя. Чим цінне портфоліо для учня і вчителя? Перш за все, це робота, яка виконується учнем самостійно, відрізняється від інших, є єдиною у своєму роді. Це сприяє усвідомленню учнем своєї неповторності, бо кожна папка ведеться творчо, кожен має робити малюнки, клеїти фото. На сторінках портфоліо учні роблять усе для того, щоб довести свою неповторність, проявити свою творчість, розкрити себе як особистість.

Європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio) було розроблене й апробоване Відділом мовної політики при Раді Європи в Страсбурзі в 1998-2000 р.р. Саму ідею було реалізовано в Німеччині, Франції та Швейцарії, після чого вона пройшла успішне випробування в 15 країнах - членах Ради Європи. В Україні Європейське мовне портфоліо було презентовано 2003 року.


Мовне портфоліо для початкової школи — це щось на зразок ілюстрованого й яскраво оформленого щоденника, який містить зрозумілі й захоплюючі завдання, доступні та цікаві дітям; при цьому повинна задовольнятися потреба молодших школярів у образотворчій діяльності. У такому своєрідному «Щоденнику успіхів» учень фіксуватиме свої досягнення і досвід опанування іноземними мовами.
Робота з МП є важливою для дітей, оскільки: 
1) маленькому учневі необхідно усвідомлювати власний успіх — і саме такий успіх, що його можна, «потримати в руках»; 
2) молодші школярі прагнуть, щоб їх оцінили й підтримали дорослі, - тільки так розвивається їхня самооцінка: ЄМП надасть можливість взаємодіяти дитині з дорослими (вчителем, батьками); 
3) допоможе маленькому учневі побачити сенс у тому, що він робить, і розвивати свою відповідальність.

Вчителю робота з ЄМП надасть можливість: 
• підвищити мотивацію у викладанні будь-якої іноземної мови; 
• планувати свою діяльність, орієнтуючись на конкретні комунікативні вміння, що і відображеними у ЄМП як цілі навчання; 
• допомогти кожному учневі усвідомити індивідуальний шлях оволодіння мовою, і тим самим формувати автономність учня; 
• вносити необхідні корективи в процесі навчання на основі отриманої інформації; 
• підвищити свою професійно-методичну майстерність.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо:

  • мовний паспорт;

  • мовну біографію;

  • мовне досьє.

Мовний паспорт містить:

  • фото учня;

  • анкетні дані учня;

  • особисту інформацію;

  • критерії оцінювання власних досягнень;

  • власну самооцінку навчальних досягнень.

Навички і уміння, зазначені у Мовному Паспорті передбачають оцінку учнівських досягнень з усіх 4-х видів мовленнєвої діяльності відповідно до рівневих стандартів.

Мовна біографія відображає власні досягнення учня в навчанні, фіксує значущі етапи його мовного й міжкультурного спілкування. У цьому компоненті портфоліо учень інформує про досвід вивчення і застосування мови (шкільний та позашкільний). В мовну біографію вкладається табель самооцінки учнем власних досягнень, що дає змогу йому розвивати об'єктивну самооцінку. Графіки оцінки вчителем і самооцінки учнем досягнень можуть навіть виконуватися на одному аркуші в різних кольорах (учитель — червоним, учень — зеленим). Це ефективний засіб самоконтролю та контролю з боку батьків. За графіком легко простежити ріст, стабільність чи спад знань учня; він є ефективним чинником розвитку самоаналізу та самооцінки учнем власних досягнень. З педагогічної точки зору Мовній Біографії належить провідна роль у Європейському Портфоліо, оскільки цей компонент підкреслює взаємозв’язок між Мовним Паспортом і Досьє .

Мовне досьє. Це спеціальна папка, в яку діти складатимуть те, що б вони хотіли зберегти й показати іншим, тобто продукти власної діяльності: малюнки та фото з підписами іноземною мовою, письмові завдання, листи від зарубіжного друга, тести з оцінками тощо.

Досьє є частиною Мовного Портфоліо, яка у найбільшій мірі нагадує портфель людини творчої професії. Для молодших школярів досьє може більше нагадувати альбом із вирізками і малюнками, в якому роботи учня над навчальним матеріалом з мови слугують наче доповненням чи декорацією до сторінок робочого зошита і презентують стиль власника портфеля у навчальному процесі. Учні основної школи можуть поповнювати своє досьє кінцевими продуктами своєї проектної діяльності, звітами про власні міні-дослідження, іншими роботами, які можуть у більшій чи меншій мірі свідчити про досягнуті рівні з того чи іншого виду мовленнєвої діяльності, відповідно до яких вони будуть тестуватись під час контрольних робіт чи іспитів. Звичайно, власники мовного портфеля можуть залучати зразки робіт не тільки у письмовому вигляді, але й на аудіо- чи відеоносіях, що демонструватимуть зразки їх усних мовленнєвих умінь.

Це рекомендований перелік матеріалів, які можна включити до мовного портфоліо. Кожний вчитель може вносити зміни до переліку матеріалів, що наповнюють портфоліо, відповідно до рівня учнів, їхніх вікових особливостей, а також використовувати різні розділи мовного портфелю на різних етапах навчання іноземних мов.На початковому етапі вивчення іноземної мови пропонується формувати мовне портфоліо починаючи з досье. А мовний паспорт у портфоліо учня початкової школи може з’явитись на останок.

Звичайно, на початковому етапі у створенні портфоліо неоціненною була б допомога батьків. З часом допомога батьків зведеться до мінімуму. Але якщо до роботи з Європейським мовним портфоліо долучаться й батьки, вони зможуть побачити успіхи й динаміку роботи своєї дитини. Це сприятиме налагодженню тісної й плідної співпраці учнів-батьків-учителів. 

Найбільш вагомим аргументом на користь застосування мовного портфоліо виявляється можливість регулярного, систематичного моніторингу пізнавальної діяльності учня. Оцінювання розглядається як елемент стимулювання та навчання. Негативна оцінка є приводом до рефлексії. Технологічна роль учителя у процесі розвитку учня визначається необхідністю за допомогою навчального матеріалу сформувати нові зони прагнень у вивченні іноземної мови, створити фундамент нових понять, узагальнити отримані знання.

Отже, основними функціями Мовного Портфоліо є навчальна і розвивальна.

Збираючи інформацію з портфоліо своїх учнів, вчитель зможе використати її для ефективнішого планування уроків, визначення цілей, чіткішого формулювання навчальних завдань та успішнішої взаємодії з батьками.Використання ЄМП підтримує особистісний підхід у навчанні іноземної мови, оскільки дає можливість учню самостійно оцінювати й аналізувати власні досягнення, спонукає його до планування власних навчальних стратегій і розробки свого власного навчального плану. Така діяльність сприяє виробленню життєво важливих компетентностей, які дозволять розв’язувати проблеми з подальшою іншомовною освітою і самоосвітою.

Таким чином, основна задача Європейського мовного портфоліо полягає в тому, щоб на основі зібраної учнем інформації про власну успішність і зразків учнівських робіт продемонструвати ступінь сформованості мовних та мовленнєвих умінь і навичок на даний момент та якісне зростання в навчанні з предмета.

Оскільки використання мовного портфеля у вивченні іноземної мови підсилює ситуацію успіху в навчальній діяльності, а систематичне поетапне заповнення мовного портфеля реалізує ідею безперервності освіти, мовний портфель створює передумови для вдосконалення знань дітей і самостійного вивчення ними англійської мови.

Павонська І.В.

Вчитель англійської мови НВК №1

м. Шепетівка

2016 р.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconСкладання Мовного Портфоліо учня – ефективна форма роботи на уроках англійської мови в початковій школі (матеріали з досвіду роботи) Що таке «Мовне портфоліо»
Мовне портфоліо — це особистий документ, який дозволяє учневі оцінити власну мовну компетенцію в різних мовах та свої контакти з...
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconВпровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови
Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання...
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
...
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconВитяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта
Опорні речення для визначення навчальних досягнень учня
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconВикористання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови
Малоскнитський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах icon«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської І німецька мови та працює в Центрі...
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconПро викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році
У 2014-2015 н р навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconЛохвиця, 2010 Титенко О. М
Вони можуть використовуватися вчителем як засіб контролю під час проведення першого етапу уроку – актуалізації опорних знань. Контрольні...
Створення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах iconПрограма 5 клас Романюк Тетяна Василівна Зарубіжна
Зарубіжна література. Посібник для контролю навчальних досягнень учнів (за підручником Волощук Є. В.). Нова програма. 5 клас. Бережинці,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка