Сучасні тенденції розвитку держави та права україниСторінка1/22
Дата конвертації16.03.2018
Розмір4,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеська національна юридична академія

Миколаївський навчальний центрСУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 2
Видання збірника наукових праць

присвячене 10-річчю створення

Миколаївського навчального центру

Одеської національної юридичної академії

та 15-річчю юридичної освіти на Миколаївщині

МИКОЛАЇВ


2008

УДК 34


ББК 67

П 68Редакційна колегія:

Терентьєв В.І. кандидат юридичних наук, доцент (головний редактор);

Козаченко О.В. кандидат юридичних наук, доцент (заступник головного редактора);

Достдар Р.М. кандидат юридичних наук, доцент МНЦ ОНЮА;

Ємельянова Л.В. кандидат юридичних наук, доцент;

Козляковський П.А. кандидат педагогічних наук, доцент;

Сугацька Н.В. кандидат історичних наук, доцент МНЦ ОНЮА;

Шамес Й.А. кандидат психологічних наук, доцент МНЦ ОНЮА;

Щукін В.В. кандидат історичних наук, доцент МНЦ ОНЮА;

Обручков Р.І.; Мусиченко О.М.
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: МНЦ ОНЮА, 2008. – ___ с.
До збірника наукових праць другого випуску, підготовленого у зв’язку з святкуванням 10-річчя створення Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя започаткуванню юридичної освіти на Миколаївщині, увійшли наукові праці, присвячені проблемам формування нових підходів до подальшого розвитку права та державності. Представлені у збірнику наукові статті стали логічним результатом проведених фундаментальних досліджень науковцями у галузі юриспруденції, які відображають новітність поглядів у вирішенні актуальних питань генезису державності і права в сучасних умовах. Кожна представлена наукова стаття супроводжується анотацією і ключовими словами, що значно полегшує сприйняття інформації та її усвідомлення.

Матеріали, включені до збірника, можуть представляти інтерес як для науковців, так і для практиків, викладачів та студентів юридичних навчальних закладів – всіх тих, кому не байдужі перспективи розвитку державності і права.


ISBN

© Миколаївський навчальний центрОдеської національної юридичної академії

Шановний колего!
Ви тримаєте в руках другий святковий випуск збірника наукових праць, в якому представлені погляди науковців з різних актуальних питань розвитку як права і державності взагалі, так і окремих їх галузей і інституцій. Унікальність даного збірника визначається його змістом. Редакційна колегія представлені наукові дослідження умовно поділила на чотири групи, що відображають характер наукових досліджень, осередком яких став Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії. По-перше, у збірнику представлені наукові дослідження, що належать перу науковців, які постійно працюють на теренах миколаївської області і мають за мету довести, що Миколаївщина – це не тільки місто Корабелів, але й місто, в якому протягом 10 останніх років здійснений значний прорив у формуванні підвалин юридичної науки. По-друге, закладені традиції наукових досліджень у галузі юриспруденції підтримуються молодими науковцями, для яких визнання є справою майбутнього, однак їх внесок у розвиток науки вже сьогодні переоцінити неможливо. По-третє, науковий збірник відображає ті міжнародні контакти, які склалися у МНЦ ОНЮА у зв’язку з започаткуванням гарної традиції – у листопаді збирати на Миколаївщині видатних науковців для обговорення проблем розвитку права і державності, не зосереджуючись виключно на проблемах України, а намагаючись оглянути тенденції розвитку права наддержавного рівня. По-четверте, у збірнику представлено декілька наукових праць, підготовлених студентами старших курсів МНЦ ОНЮА, і які були відзначені конкурсним комітетом наукової конференції „Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді”, яка відбулася 25 квітня 2008 року.

Підготовка такого масштабного наукового збірника викликана тим, що на думку президента ОНЮА професора Ківалова Сергія Васильовича, яка повністю поділяється адміністрацією Миколаївського навчального центру і всім професорсько-викладацьким складом, навчальні заклади юридичного профілю створюються саме для надання послуг по підготовці високоякісних фахівців у галузі права, але не тільки для цього. На думку професора Ківалова С.В., навчальний заклад повинен стати як осередком наукових досліджень, так і провідником результатів таких досліджень у практику розбудови державності і формування права. Вказану функцію на Миколаївщині реалізує Миколаївський навчальний центр ОНЮА, десятиріччя створення якого святкується у 2008 році. Історію виникнення й існування даного навчального закладу навряд чи можна назвати безхмарною. Миколаївський центр ОНЮА по підготовці юристів був заснований 1 жовтня 1993 року на підставі рішення сесії Миколаївської обласної Ради народних депутатів з метою утворення навчального закладу для підготовки кваліфікованих фахівців для роботи в системі правоохоронних органів держави і які здатні були вирішувати основні завдання, визначені у регіональній комплексній програмі з профілактики злочинності в Миколаївській області на 1992-1994 рік. Приватний характер навчального закладу, відсутність власної матеріально-технічної бази (весь навчальний процес та його забезпечення здійснювались на орендованих площах Миколаївського державного педагогічного інституту) вимагали зміни організаційних форм роботи, що і привело до створення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №266 від 15.07.1998 року Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії.

Сьогодні МНЦ ОНЮА – сучасний навчальний заклад, в якому навчається біля 1,5 тисячі майбутніх юристів за програмами підготовки молодших бакалаврів, спеціалістів та для отримання післядипломної освіти. МНЦ ОНЮА в XXI столітті – це просторі та сучасні аудиторії, в яких створені всі умови для опанування студентами знань з історії виникнення та сучасного положення української юридичної науки та практики, це спеціалізовані лінгафонні аудиторії для поглибленого вивчення іноземних мов, це спеціалізована криміналістична лабораторія, яка дає змогу студентам ознайомитися з найсучаснішими методами пошуку та фіксації слідів злочинів, їх експертного дослідження.

Миколаївський навчальний центр ОНЮА сьогодні – це активно працюючі три кафедри: кримінально-правових, цивільно-правових і гуманітарних дисциплін, які об’єднують весь професорсько-викладацький склад, що налічує 1 доктора наук, 14 кандидатів наук, 13 старших викладачів, 26 викладачів, зусиллями яких забезпечується високий рівень викладання передбачених навчальним планом юридичних та інших гуманітарних дисциплін. За незначний час існування кафедр професорсько-викладацьким складом підготовлено до опублікування та опубліковано більше 50 монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 40% яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання в навчальному процесі всіма навчальними закладами України. На базі кафедр кримінально-правових та цивільно-правових дисциплін здійснюється керівництво і науковою діяльністю студентів через проведення наукових семінарів за восьма напрямками, які відповідають фундаментальним галузям права і юридичним наукам.

Є окремі успіхи і у науковій діяльності професорсько-викладацького складу центру. Предметом особливої нашої гордості є започаткована традиція проведення вже протягом трьох останніх років міжнародної науково-практичної конференції „Прибузькі юридичні читання”, в якій приймають участь як українські науковці, так і представники держав близького і далекого зарубіжжя, а з 2008 року проводиться наукова конференція „Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді”.

Крім того, в Миколаївському навчальному центрі започатковано видання збірника наукових праць „Сучасні тенденції розвитку держави та права України”, в якому висвітлюються результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу навчального центру, присвячені актуальним проблемам та новітнім тенденціям розвитку держави та права України, другий випуск якого Ви тримаєте у руках.

Створені комфортні умови в МНЦ ОНЮА і для самопідготовки студентів та написання ними наукових праць, дипломних, курсових та контрольних робіт, оскільки бібліотечний фонд академії складає понад 40 тисяч примірників енциклопедій, словників, літератури юридичної та гуманітарної спрямованості, найновіші навчальні та методичні посібники, золотий фонд надбань українських та закордонних правознавців, філософів, істориків, психологів та економістів.

Редакційний комітет особливо хоче виразити щиру подяку науковцям Миколаївщини, нашим друзям з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Азербайджану, Казахстану – всім тим, хто відгукнувся на пропозицію поділитися власними роздумами з проблем і перспектив розвитку держави та права сучасності, і висловити надію на подальшу співпрацю з метою розвитку юридичної науки, яка відповідає сучасному рівню цивілізаційних процесів, що відбуваються у соціальному середовищі багатьох країн Східної Європи.

З повагою!

Від імені редакційної колегії

доцент В.І. Терентьєв,

доцент О.В. Козаченко
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Сучасні тенденції розвитку держави та права україни icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconФондова лекція з історії держави та права України Тема ідпу як наука та навчальна дисципліна. Державно-правовий розвиток України княжої доби Навчальний час 2 години

Сучасні тенденції розвитку держави та права україни icon"Основні школи кримінального права"
Наука кримінального права пройшла великий історичний шлях розвитку. На цьому шляху суттєво змінювалися погляди на основні категорії...
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconТеорія та історія держави І права. Філософія права Л. В. Міхневич людмила Володимирівна Міхневич
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconФундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного
Людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства І держави
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconЛівобережної україни
Особлива увага звертається на стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу, тенденції в розвитку теорії І практики української...
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconПояснювальна записка морально-духовне становлення дітей, їх підготовка до активної, творчої, соціально значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави
Конвенції ООН про права дитини. Закладена в них методологія виховання надає пріоритет розвиненій особистості, її життєвому й професійному...
Сучасні тенденції розвитку держави та права україни iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка