Світова літератураСкачати 375,42 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір375,42 Kb.

Міністерство освіти і науки України
Світова література
Тестові завдання

для студентів І курсу

всіх спеціальностей

денної форми навчання

Луцьк 2014

УДК 8И(07)

До друку__________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ________________директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ___ від «__»________ 20 ____ року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою Технічного коледжу Луцького НТУ, протокол № ___ від «___»_______ 20 ___ року.

________________Голова Навчально-методичної ради коледжу

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії (назва комісії) Луцького НТУ, протокол № ____ від « » 20 ____ року.

Укладач: _______________ М. О. Стецюк, викладач ТК Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ О.М. Головій, канд. філол. наук, ст. викл.

(підпис)

Східноєвропейського університету ім.. лесі Українки


Відповідальний

за випуск ____________ М.О. Стецюк, викладач ТК Луцького НТУ

(підпис)
Світова література. Тестові завдання для студентів всіх спеціальностей І курсу денної форми навчання / уклад. М. О. Стецюк. – Луцьк : Технічний коледж Луцького НТУ, 2014. – 52 с.

Видання містить тестові завдання до більшості тем з світової літератури.

Призначене для студентів всіх спеціальностей І курсу денної форми навчання

©


М. О. Стецюк, 2014

Вступ

У запропонованому збірнику вміщено тестові завдання для контролю знань змісту прочитаних прозових творів із зсвітової літератури (І курс), що пропонуються програмою для загальноосвітніх навчальних закладів : Світова література. 10-11 класи. (Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011).

Головним об’єктом вивчення на уроках світової літератури є тексти літературних творів. Звичайно це не зменшує важливості засвоєння учнями певного обсягу відомостей про життя письменників, добу написання творів, художні системи, до яких вони належать. Однак, викладачу особливу увагу слід звертати на безпосередню роботу з художнім текстом. Після прочитання, аналізування, інтерпретації, розуміння творчого задуму письменника педагог повинен оцінити знання учнями змісту прочитаного художнього твору. Виконати цю перевірку допоможуть запропоновані матеріали.

Запропонований тестовий матеріал дозволяє за короткий проміжок часу здійснити контроль знань студентів і оцінити їх відповіді.

Запропонований збірник тестових завдань рекомендовано використовувати викладачам та студентам під час підготовки до занять світової літератури.

Тестові завдання за біографією Фредеріка Стендаля

1. Справжнє ім’я Стендаля:

А) Берте;

Б) Л. Левен;

В) Анрі – Марі Бейль?2. Народився Стендаль у місті:

А) Тур;


Б) Париж;

В) Бердичів?3. Головний герой роману «Червоне і чорне» має ім’я:

А) Оноре де Бальзак;

Б) Анрі Марі Бейль;

В)Жульєн Сорель?4. Пдзаголовок роману Стендаля «Червоне і чорне»:

А) Історія одного замаху на життя;

Б) Постріл;

В) Хроніка ХІХ ст?5. На якій посаді працював Жульєн Сорель у де Реналів?

А) Серетар;

Б) Лікар;

В) Гувернер?6. Прообраз героя роману «Червоне і чорне» Ж.. Сореля:

А) А. Берте;

Б) Ф. Донго;

В) Д. Сансеверін?7. З ким повинен був одружитись Жульєн Серель:

А) Ж. Сорелю;

Б) Фуке;

В) Регалю?8.Що зрйнунувало плани Жульєна Сореля одружитись з Матильдою де Ла-Моль:

А) Лист з підписом пані де Реналь;

Б) Батько нареченої;

В) Жульєн передумав?9.Жульєн Сорель хоче стати священиком тому, що:

А) дуже вірить у Бога;

Б) хоче зробити кар’єру;

В) мріє втекти з дому?10.Роман Стендаля «Червоне і чорне» за жанром:

А) історичний;

Б) побутово – психологічний;

В) соціально – психологічний?11.Жульєн Сорель хотів бути схожим на:

А) Стендаля;

Б) Напоеона;

В) Гітлера;12.Ж. Сорелю винесено смертний вирок, бо він:

А) вчинив злочин у церкві;

Б) посягнув на людське життя;

В) виступив проти суспільної несправедливості;

Г) визнав провину і наполягав на покаранні?
Тестові завдання за романом Фредеріка Стендаля «Червоне і чорне».
1. В якому році народився Ф.Стендаль?

А) 1783;


Б) 1784;

В) 1785.


2. Назвіть місто в якому народився Стендаль?

А) У місті Турі;

Б) у місті Греноблі;

В) у Лендпорті.3. Справжнє ім’я письменника?

А) Стендаль;

Б) Ф. Стендаль;

В) Анрі Марі Бейль.4. Чим займався Стендаль під час служби в армії?

А) Брав участь у воєнних боях;

Б) участі в боях не брав, а постачав армію провіантом та одягом;

В) був військовим кореспондентом.5. В якому році демобілізувався Стендаль?

А) 1814;


Б) 1815;

В) 1815.


6. Хто був кумиром Стендаля?

А) Дідро;

Б) Наполеон;

В) Руссо.7. Основна риса письменницького стилю Стендаля?

А) Психологізм;

Б) символізм;

В) соціалізм.8. В якому році написано роман «Червоне і чорне»?

А) 1828;


Б) 1829;

В) 1830.


9. Що лягло в основу роману Стендаля «Червоне і чорне»?

А) Історія Антуана Берте;

Б) військові походи Стендаля;

В) історія кохання Стендаля.10. Дія роману «Червоне і чорне» відбувається за часів:

А) Правління Наполеона;

Б) Реставрації;

В) Великої Французької революції.11. Ким за походженням був Ж. Сорель?

А) Сином священика;

Б) сином селянина;

В) сином аристократа.12. Яка риса характеру Жульєна Сореля була найвизначнішою?

А) Кмітливість;

Б) хитрість;

В) честолюбство.13. Якою була перша сходинка Ж. Сореля на соціальній драбині?

А) Секретар;

Б) семінарист;

В) гувернер.14. Як склалася доля Ж. Сореля після суду?

А) Його засудили на довічне ув`язнення;

Б) його виправдали;

В) його стратили.15. Якого мольєрівського героя обирає собі Ж. Сорель за вчителя?

А) Тартюфа;

Б) Жур дена;

В) Гарпагона.16. Кого Жульєн кохав насправді?

А) Пані де Регаль;

Б) пані де Ламоль;

В) служницю Елізу.17. Яка основна мета була у Ж. Сореля?

А) Зваблювати жінок;

Б) зайняти вищий щабель у суспільстві;

В) стати священиком.18. Основне поняття червоного кольору?

А) Любов;

Б) кров;

В) революція і війни Наполеона.19. Основна тема роману?

А) Зображення нещасливого кохання;

Б) життя французького суспільства у період Реставрації;

В) показано життя людини зайвої у суспільстві.20. Який підзаголовок має роман?

А) «Хроніка ХІХ ст.»;

Б) «Провінційне місто»;

В) «Доба Реставрації».


Тестові завдання за романом Ф. Стендаля

Червоне і чорне”.

1.До якого типу прози ми можемо віднести роман „Червоне і чорне” ?

А) соціально – психологічної ;

Б) реалістичної;

В) модерністської;

Г) романтичною.
2.Визначте провідну тему роману Ф. Стендаля :

А) зіткнення неординарної особистості із законами суспільства. Кохання і розум;

Б) історія навів , влада грошей;

В) формування свідомості людини;

Г) співвідношення добра і зла.

3.Про яке місто йде мова : „ ...Містечко , здається , наймальовничіше у Франш – Конте . Його біленькі будиночки з гостроверхими черепичними дахами розкидані по уз гірю , де з кожного видолинка здіймаються густолисті каштани ...”

А) Безансон;

Б) Вер’єр;

В) Париж.

4. Кого з героїв так змальовує автор: „ То був тендітний, невисокий на зріст юнак вісімнадцяти чи дев’ятнадцяти років, з неправильними , але тонким рисами обличчя і орлиним носом. Великі чорні очі у хвилини спокою виблискували думкою й огнем….”

А) пан де Реналь;

Б) Жульєн Сорель;

В) Ксав’є Станіслав;

Г) пан Вально.

5.Яку пристрасть Жульєну не міг пробачити батько :

А) до фізичної праці;

Б) до малювання;

В) до читання.

6.Про кого з героїв сказані слова : „... Це людина , яка керується тільки своїми примхами ...”

А) пан Вально;

Б) пан де Реналь;

В) маркіз де Ла-Моль.

7.Що символізує червоний колір у романі ?

А) мрію, революцію, життя;

Б) реальність, реакцію, смерть;

В) сутану ( одяг священика );

Г) костюм героя.


8.Упізнай героя : „...До того ж він був ще й дуже чемний – за винятком тих випадків , коли йшлося про грошові справи ,- а тому його не без підстави вважали за найбільшого аристократа у Верєрі ...”

А) пан де Реналь;

Б) маркіз де Ла – Моль ;

В) Жульєн Сорель ;

Г) пан Вально .

9.Яка найважливіша риса характеру відрізняла пані де Реналь і Матильду де Ла- Моль:

А) розум;

Б) дотепність;

В уміння самовіддано кохати;

Г) уміння відповідати за свої вчинки .

10.Яку найважливішу проблему вирішує пані де Реналь після знайомства з Жульєном :

А) вибір між пристрастю та її обо’язком матері , дружини , християнки ;

Б) вибір між Жульєном та дітьми;

В) вибір між жаданням щастя та обов’язком .

11.Де промовляє Жульєн Сорель слова: ”... Ви бачите перед собою простолюдина , обуреного своїм низьким походженням... Ось мій злочин , добродії .”

А) у будинку маркіза де Ла – Моля „

Б) під час складання екзаменів у семінарії Є

В) у суді ;

Г) у в’язниці .

12.Які почуття панують у душі героя під час увязнення :

А) безвір’я ;

Б) відчай ;

В) щирість ;

Г) марнославство .


Тести відкритого типу „Кому належить вислів”

за романом Ф. Достоєвського „Злочин і кара”
Мармеладов:

„Для того й п’ю , що в пияцтві своєму співчуття й почуття шукаю...”Р. Раскольников:

„...Візьміть до уваги , що помилка можлива тільки з боку першого розряду , тобто „звичайних” людей . Незважаючи на природжену схильність їх до слухняності , через певні жарти природи , в чому не відмовлено навіть і корові...”Разуміхін:

„ Ну , брат , коли це справді серйозно , то ... Ти , звичайно , маєш рацію , кажучи , що це не нове і схоже на все, що ми тисячу раз читали і чули ; але що справді оригінальне в усьому цьому ,- і справді належить лише тобі , що викликає в мене жах ,- це те , що все – таки кров людському сумлінню дозволяєш, і , даруй мені , з таким фанатизмом навіть ... В цьому, виявляється, головна думка твоєї статі . Але це призначання крові з дозволу сумління , це... це , по – моєму , страшніше , ніж навіть офіціальний дозвіл проливати кров , законний...”Свидригайлов:

„... Ні , не дуже ... А з Марфою Петрівною ми майже ніколи і не билися , Ми весь час у згоді жили , і мною вона завжди була задоволена”.Соня:

„... Коли б ви тільки знали . Адже вона зовсім мов та дитина... Адже вона зовсім наче й не при собі ... від горя .А яка вона розумна була ... яка великодушна ... яка добра!”Порфирій Петрович:

„...От коли ви вашу статейку ту писали , - адже бути того не може , щоб ви самі себе не вважали , - ну хоч трішечки ,- теж людиною „ незвичайною” , що проголошує нове слово , - вашому тобто розумінні...”Тести відкритого типу „ Упізнай героя за описом”

„... Не знаю, чи зможете ви з моїх слів уявити собі обличчя цього чоловіка, ... його жовта блідість скидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота. Волосся було гладеньке, акуратно причесане, із сивиною попелясто-сірого кольору...”

(Гобсек)

„...У поспіху вона тільки накинула на голі плечі кашемірову шаль і куталась у неї так уміло, що під шаллю легко вгадувались форми її прегарного тіла. Голова у неї була недбало пов’язана, наче в креолки, яскравою шовковою хустинкою, з-під якої вибивалися чорні кучері... Стомлене її обличчя пасувало до її спальні, усіяної рештками вчорашнього торжества...”

(Анастезі де Ресто)

„... Увійшов чоловік років тридцять п’ять, що, мабуть, здавався Гобсекові сумним, незважаючи на свій гнівний стук. Одягнений досить просто, гість скидався на покійного герцога Рішельє...”

(Граф де Ресто)

„... Цей чоловік був дуже чесний, обізнаний у своїй справі, скромний і з гарними манерами, став другом родини Гранльє. Своєю поведінкою він досяг поваги і клієнтури у кращих будинках,

але не скористався їх благосклонністю...”

(Дервіль)

„... Він її просто обожнює і підтримує з синівською відданістю, що заслуговує всіляких схвалень. А як він піклується про свою сестру та брата! Словом, поведінка його просто чудова, але поки живе його мати, жодна порядна родина не довірить цьому юнакові майбутнє і придане їх дочки...”

(Ернест де Ресто)

„... Приємного вигляду дівчина, одягнена просто, але з вишуканістю парижанки; у неї була граційна голівка, свіже личко і привітний вигляд; каштанове, гарно зачесане волосся, спускалося двома рівними півколами, що прикривали скроні, і це надавало якогось тонкого виразу її блакитним очам, чистим, немов кришталь...”

(Фані Мальво)Тестові завдання до теми: «Поезія середини 19 ст.»

1. Об’єднання письменників на основі спільних ідейно-естетичних поглядів та творчих принципів, які реалізуються в їхній художній практиці, - це:

а) літературний напрям;

б) літературне угрупування (школа);

в) літературна течія.


2. Літературна течія, яка вирізняється витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань, - це:

а) реалізм;

б) романтизм;

в) символізм;

г) імпресіонізм.
3. «Чисте мистецтво» було спрямоване на відображення:

а) політичного, соціального життя суспільства;

б) повсякденності з її турботами;

в) краси як найвищого блага.


4. Кого з поетів вважають предтечею символізму?

а) Ф.Тютчева;

б) Ш.Бодлера;

в) А.Фета;


г) В.Вітмена.
5. З’єднайте прізвища авторів із назвами їхніх творів:

1) Тютчев. а) «Листя трави».

2) Фет. б) «Квіти Зла».

3) Вітмен. в) «Я прийшов до тебе мила…»

4) Бодлер. г) «Іще горить в душі бажання…»
6. Збірку Бодлера «Квіти Зла» було критиковано за:

а) викриття суспільного ладу;

б) аморальний характер;

в) надмірну увагу до зла.7. Який засіб художньої виразності покладено в основу вірша «Альбатрос»?

а) алітерацію;

б) асонанс;

в) антитезу.8. Вірш «Я вас зустрів…» Ф. Тютчева – це:

а) спогади ліричного героя про юність, любов;

б) роздуми ліричного героя про власну долю;

в) розмірковування про єдність ліричного героя та світу природи.9. «Бездієслівні вірші» - одне з художніх відкриттів:

а) Ф.Тютчева;

б) А.Фета;

в) В.Вітмена;

г) Ш.Бодлера.

10. Використання верлібру та каталогу – ознаки творчості:

а) Ф.Тютчева;

б) А.Фета;

в) В.Вітмена;

г) Ш.Бодлера.

11. Себе я прославляю, себе я оспівую,

І те, що приймаю я, приймете й ви,

Бо кожен атом, котрий належить мені,

Так само належить і вам.У цих поетичних рядках Вітмена виражено:

а) єдність Поета з усіма людьми;

б) утвердження своєї значущості та вищості над усім світом;

в) утвердження винятковості ролі Поета як надлюдини.12. Кому належать ці поетичні рядки?

Шепіт… Ніжний звук зітхання…

Солов’їний спів…

Срібна гра і колихання

Сонних ручаїв.

а) А.Фету;

б) Ф. Тютчеву;
в) В. Вітмену.

Тестові завдання до теми: «Література на межі ХІХ – ХХ ст.»

1. На межі ХІХ- - ХХ ст.. провідним літературним напрямом стає:

а) реалізм;

б) натуралізм;

в) імпресіонізм;

г) модернізм.

2. Символізм – один із найвизначніших напрямів у літературі останньої третини ХІХ ст.., для якого характерна орієнтація на:

а) непроясненість і багатозначність художнього слова;

б) смислову точність художнього слова;

в) інформаційну-розповідну роль художнього слова.3. Зачинателем символізму у французькій поезії вважають:

а) Ш.Бодлер;

б) А.Рембо;

в) П.Верлена;4. Творчість Бодлера, Верлена, Рембо певним чином була пов’язана:

а) з «Прерафаелітським братством»;

б) з групою «Парнас»;

в) зі школою «чистого мистецтва».5. Віршованим маніфестом символізму вважають:

а) «Поетичне мистецтво» П.Верлена;

б) «Голосівки» А.Рембо;

в) «Альбатрос» Ш.Бодлера.6. У вірші «Осіння пісня» П.Верлена намагається:

а) відобразити осінній пейзаж;

б) передати внутрішній стан ліричного героя;

в) створити твір для співу.7. Для поезії П.Верлена не характерна:

а) мелодійність;

б) музичність;

в) сугестивність;

г) експресивність.

8. Символістський пошук «відповідностей» між різними началами життя відображено у вірші А.Рембо:

а) «Моя циганерія»;

б) «Голосівки»;

в) «П’яний корабель».Тестові завдання до теми: «Поезія середини ХІХ століття»

1. Збірка «Квіти зла» належить перу:

а) в. Вітмена;

б) П. Верлена;

в) Ш. Бодлера.2. Поль Верлен народився в:

а) Парижі;

б) Меці;

в) Брукліні.3. Хто автор цих слів:

«Іще горять в душі бажання,

Ще манить зір краса твоя ,

Крізь любі спогади туманні

Іще ловлю свій образ я».

а) Ф. Тютчев;

б) А. Фет;

в) В. Віїтмен.4. Представником якого літературного напряму був А. Рембо:

а) Символізму;

б) романтизму;

в) реалізму.5. Яку назву мала перша збірка П. Верлена:

а) «Вишукані свята»;

б) «Сатурнічні вірші»;

в) «Романси без слів».6. Так тихо серце плаче,

Як дощ шумить над містом.

Нема причин неначе,

А серце ревно плаче!Ці рядки належать:

а) А. Фету;

б) Ф. Тютчеву;

в) П. Верлену.7. В образі альбатроса Ш. Бодлер втілив:

а) Поета;

б) моряка;

в) долю;


г) невідомого юнака.

8. Стрижнем збірки «Квіти зла» є:

а) Пристрасні пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного життя;

б) витонченість пейзажних картин;

в) формування нації;

г) надія на земне кохання.

9. В скільки років П. Верлен надрукував свій перший сонет?

а) 10 років;

б) 19 років;

в) 14 років;

г) 7 років.

10. Позначте найхарактернішу рису лірики П. Верлена:

а) Мелодійність, поєднання звуків із почуттями;

б) національний колорит;

в) драматизм;

г) психологізм.

11. Назвіть збірку автором якої є Ш. Бодлер:

а) «Квіти зла»;

б) «Листя трави»;

в) «Літо в пеклі»;

г) «Сатурнічні поезії».

12. Збірки «Осяяння» та «Сезон у пеклі» належать перу:

а) Ш. Бодлера;

б) А. Рембо;

в) П. Верлена.13. Немає значення, чи з пекла ти, чи з раю,

Потворо вибредна, страхітлива й свята,

Як до безмежностей, що я про них не знаю,

Але жадаю їх, відчиниш ти врата!Ці рядки належать:

а) Ш. Бодлеру;

б) П. Верлену;

в) А. Рембо.14. Знаменитий вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» входить до збірки:

а) «Вишукані свята»;

б) «Романси без слів»;

в) «Сатурнічні поезії».15. І у лісі щохвилини

Кожна брунька оживає,

І лунає спів пташиний,

І нове життя буяє…Ці рядки належать:

а) Ф. Тютчев;

б) А. Фет;

в) Ш. Бодлер.16. Вкажіть вірш, у якому П. Верлен відобразив усі свої відкриття в поезії:

а) «Поетичне мистецтво»;

б) «Мій звичайний сон»;

в) «Так тихо серце плаче»;

г) «Осіння пісня».

17. Яка основна тема поезії А. Рембо «П᾿яний корабель»:

а) Мандри душі особистості у світі уяви та в житті;

б) зображення природи;

в) страждання знедолених.18. Назвіть основну тему збірки «Листя трави»:

а) Краса природи;

б) духовний шлях людини;

в) історія Америки.19. Книга «Листя трави» побудована як:

а) Збірка окремих віршів і поем;

б) цілісний твір;

в) поєднання різних поезій у цілісному творі.20. До якої літератури належить поезія Вітмена?

а) Англійської;

б) американської;

в) арабської.Тестові завдання за творомОскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»

1. Що на думку О.Вайльда, має відображати мистецтво?

а) «Моральне життя людини»;

б) «глядача, а не життя людини»;

в) «досконале використання недосконалих форм».2. У романі О.Вайльда портрет є:

а) відображенням прекрасної зовнішності головного героя;

б) витвором мистецтва;

в) символом душі головного героя.3. Безіл Голуорд не хотів віддавати портрет Доріана Грея на виставку, тому що:

а) це була його найкраща робота;

б) він вклав у нього частину своєї душі;

в) він хотів зберегти пам’ять про свого друга.4. «Прекрасне у житті – це насолода почуттів, треба дати вияв кожному почуттю, втілити кожну мрію», - ці слова лорда Генрі є вираженням:

а) естетизму;

б) імпресіонізму;

в) гедонізму.5. З якою метою лорд Генрі намагається вплинути на Доріана Грея?

а) Хоче розвинути в юнакові потяг до прекрасного, Краси;

б) прагне допомогти Доріанові удосконалити внутрішній світ;

в) йому цікаво втілити на практиці власні ідеї.6. Про кого ці слова: «Він прагнув виробити цілком новий спосіб життя, що виходив би з розумних філософських засад, що мав би свої упорядковані принципи, - і вищий сенс існування бачився йому в одухотворенні почуттів»?

а) Про лорда Генрі;

б) про Доріана Грея;

в) про Безіла Голуорда.7. Зморшка жорстокості на портреті з’являється після того, як Доріан Грей:

а) Починає вести богемне життя;

б) дізнався про смерть Сибіли Вейн;

в) вбиває Безіла Голуорда.8. Причиною вбивства художника Безіла Голуорда Доріан Грей називав:

а) Спалах безумства;

б) помсту за скалічене життя;

в) випадковість.9. Знайдіть помилкове твердження.

Причина невдалого життя, на думку Доріана Грея, у:

а) Впливі ідей лорда Генрі;

б) бажанні завжди залишатися прекрасним;

в) своїх помилках.10. «Смерть власної душі у живім тілі» Доріан усвідомив, коли:

а) Подумав про власне майбутнє;

б) вбив художника Безіла Голуорда;

в) «лиха слава оточувала його дивні відлуки».11.Ідейний зміст роману «Портрет Доріана Грея» полягає у тому, що:

а) Головним для людини є зміст життя та чиста душа;

б) краса має згубний вплив на життя людини і спонукає до злочину;

в) людина покликана жити заради власної насолоди.Тестові завдання до твору Г. Ібсена «Ляльковий дім»

1. Для «нової драми» характерне відтворення:

а) трагедія в житті певної людини;

б) трагедія життя особистості в суспільстві;

в) дійсність у всіх її проявах.2. Перебудову драми започаткував:

а) Г. Ібсен;

б) А. Чехов;

в) Б. Шоу.3. Для «нової драми» не характерне:

а) зосередження уваги на внутрішніх, глибинних ідейних конфліктах самої дійсності;б) чіткий поділ за жанрами (трагедія, комедія, драма);

в) відкритий фінал.4. Генрік Ібсен народився в:

а) 1928 р.б) 1828 р.

в) 1836 р.5. Перша драма Г.Ібсена мала назву:

а) “Ромео і Джульєтта”б) “Катиліна”

в) “Ворог народу”6. Від’їзд Ібсена з Норвегії зумовлений:

а) творчими невдачами;б) розчаруванням драматурга в скандинавському русі;

в) важкою хворобою.7. До якого з етапів творчого шляху Г.Ібсена належить п’єса “Ляльковий дім”:

а) національно-романтичного;

б) реалістичного;

в) період створення “нової драми”.

8. П’єса “Ляльковий дім” – це:

а) сатирична комедія;

б) соціально-побутова драма;

в) соціально-психологічна драма.

9. Основна тема п’єси:

а) сімейне щастя;

б) боротьба жінки за становище у суспільстві;

в) справжнє призначення людини в цьому світі.

10. Нора, героїня твору, винна в тім, що:

а) привласнила батьківські гроші;

б) підробила підпис чоловіка на векселі;

в) підробила підпис батька на векселі.

11. Нора Торвальду: “Якщо вже ти хочеш подарувати мені що-небудь, то ти б...!”

а) дав мені грішми;

б) купив мені шубку;

в) не говорив мені про це.

12. Торвальд отримав посаду:

а) адвоката;

б) директора магазину;

в) директора банку.

13. Торвальд вважає, що “майже всі, хто рано схибив у житті, мали брехливих ...”

а) бабусь;б) матерів;

в) родичів.14. Нора сподівалась на чудо, що, коли чоловік прочитає листа Крогстада, він:

а) не пристане на його умови;

б) погодиться з умовами Крогстада;

в) висуне свої умови.

15. Ляльковий дім в однойменній п’єсі Г.Ібсена – символічний образ:

а) щасливого сімейного життя;б) штучного життя;

в) мрії героїні про щастя.16. Кому належить вислів:

«Справа не дійшла до суду, але всі шляхи для мене наче перегороджені з того часу. Тоді я взявся за ті справи… ви знаєте. Треба ж було за щось ухопитись.» (Крогстад).17. Кому належить вислів:

«Мати моя була ще жива, але така слабка, безпорадна, не зводилася з ліжка. І ще в мене були на руках два менші брати.» (Фру Лінне).18. Кому належить вислів:

«Ні, Боже борони, що ти! Він такий суворий щодо цього. І крім того, з чоловічим самолюбством… Для нього було б так болісно, принизливо дізнатися, що він зобов’язаний мені чим-небудь.» (Нора).19. Кому належить вислів:

«Це так неймовірно, що я просто отямитися не можу. Але ж треба якось виплутатись. Зніми шаль. Зніми кажу тобі!» (Торвальд Хельмер)20. Кому належить вислів:

«У всякому разі, ви можете бути впевнені, що я весь у вашому розпорядженні і душею, і тілом.» (Ранк)Тестові завдання за творчістю Бернарда Шоу

1. Шоу у царині драми продовжував традиції:

а) О. Вайльда;

б) Г. Ібсена;

в) А. Чехова?2. Який письменник зауважив: "Шоу дав ляпас по фізіономії морального суспільства":

а) Л. Толстой;

б) І. Ірвін;

в) Четерстон?3. Яка п'єса Б.Шоу принесла йому перший успіх:

а) "Учень диявола";

б) "Пігмаліон";

в) "Будинки вдівця"?4. В основу сюжету твору Б.Шоу "Пігмаліон" покладено:

а) давньогрецький міф;

б) анекдотичну ситуацію;
в) реальну історію?

5. Б.Шоу визначив жанр п'єси "Пігмаліон":

а) лірична комедія;

б) роман;

в) трагікомедія?6. Де відбувається зустріч квіткарки і професора?

а) на майдані,

б) біля церкви,

в) на базарі.7. Хто і з ким заключає парі?

а) Еліза з Хіггінсом;

б) Хіпінс з Пікерінгом;

в) Пікерінг з Елізою.8. Чому присвятив своє життя професор Хіггінс?

а) системі навчання англійської мови;

б) написанню словника;

в)дослідженню фонетики англійської мови.


9. Рік створення п'єси "Пігмаліон":

а) 1910;


б) 1900;

в) 1913?


10. Чого навчав Хіггінс Елізу:

а) орфографії;

б) орфоепії;

в) синтаксису;

г) правил поведінки?

11. Хто із персонажів п'єси Б.Шоу "Пігмаліон" точніше характеризує людей:

а) батько Елізи;

б) Хіггінс;

в) Еліза Дулітл?12. З якою метою вперше прийшов батько Елізи в дім Хіггінса:

а) до Елізи;

б) до матері;

в) до домоправительки?13. До кого з жінок Хіггінс ставитися з більшою повагою:

а) до Елізи;

б) до матері;

в) до домоутрематильки?14. Хто, на вашу думку, найбільше сприяв успіхові Елізи:

а) Хіггінс;

б) Альфред Дулітл;

в) Пікерінг;

Г) Еліза?

15. Як завершується експеримент професоре Хіггінса?

а) поразкою;

б) перемогою;

в) суперечкою.16. Як можна назвати урок, який дає Еліза професорові у книжці п'єси?
          а) уроком мужності;

б) урок доброти;

в) урок гідності.

Тестові завдання за творчістю Михайла Булгакова


 1. Хто автор роману «Майстер і Маргарита»?

  1. М.Булгаков

  2. Ф.Достоєвський

  3. Ф.Тютчев

 1. Хто з герої пролив масло на колію?

 1. Аннушка

 2. Мар’юшка

 3. Нюрочка

 1. Як звали головного героя роману написаного Майстром?

 1. Ієшуа Га-Ноцрі

 2. Ісус

 3. Левій Матвій

 1. Розділ про кого починається словами: «Хто сказав, що кохання справжнього вірного і вічного не існує?.. За мною, мій читач, і тільки за мною, і я покажу тобі таке кохання»

 1. Про Маргариту

 2. Про Бегемота

 3. Про Аннушку

 1. Яка доля чекала на поета Івана Бездомного?

 1. Він потрапив і психлікарню

 2. Йому відрізав голову трамвай

 3. Його з’їв Бегемот

 1. Ким за посвідченням був Воланд?

 1. Німцем

 2. Спеціалістом з чорної магії

 3. Букмекером

 1. Хто з названих героїв входив до свити Воланда

 1. Гелла

 2. Фагот

 3. Майстер

 1. Хто вбив Берліоза?

 1. Радянська жінка

 2. Іноземець Воланд

 3. Маргарита

 1. Якою була перша назва «майстра і Маргарити»?

 1. «Дияволіада»

 2. «Собаче серце»

 3. «Рукописи не горять»

Тестові завдання за твором Франца Кафки «Перевтілення»

1. Франц Кафка вважається письменником…

а) німецьким;

б) чеським;

в) австрійським.2. Ким був за фахом Грегор Замза – головний герой новели?

а) Розсильним;

б) комівояжером;

в) портьє.3. Яка доля спіткала Замзу вкінці розповіді?

а) Грегор одужав після жахливої хвороби;

б) він так і залишився животіти у страхітливій подобі комахи;

в) головний герой помер на самотині від голоду, хвороби, знущань і зневаги рідних.4. Де народився і прожив все життя Кафка?

а) У Празі;

б) у Відні;

в) у Берліні.5. Що схвилювало Грегора Замзу одразу після перетворення на комаху?

а) Грегор усвідомлює, що його біда непоправна;

б) він страшиться гніву начальника через запізнення на роботу;

в) він боїться гніву своїх рідних.6. Чому рідні Грегора Замзи вважають своє становище після перевтілення нестерпним?

а) тепер їм самим треба шукати засобів для існування;

б) вони бояться осуду оточуючих;

в) рідні жаліють Грегора і потерпають від того, що не можуть йому допомогти.7. Як утворене прізвище головного героя Замза?

а) Це псевдонім Кафки;

б) це криптограма прізвища Кафка;

в) це анаграма прізвища Кафка.8. Що батько Грегора Замзи вчинив з сином після втечі керуючого?

а) Батько спокійно обговорив з сином ситуацію, яка склалася;

б) він допоміг Грегорові повернутися до свого помешкання;

в) він палицею загнав сина у його кімнату, нанісши йому важкі ушкодження.9. Які мрії виношував Грегор щодо своєї сестри Грети?

а) Грегор мріяв заробити сестрі на гарний посаг, щоб вона гідно вийшла заміж;

б) він хотів віддати Грету навчатися до консерваторії;

в) брат хотів допомогти сестрі здобути посаду секретарки у фірмі, де він сам служив.10.До якої художньо-стильової течії тяжіє творчість Ф.Кафки?

а) Символізму;

б) імпресіонізму;

в) експресіонізму.11. Чому Грегор Замза тримався свого місця комівояжера?

а) Грегор дуже любив свою професію;

б) він мусив сплачувати борг батька й утримувати сім’ю;

в) Грегор збирав гроші на одруження сестри.12. Як можна назвати тип літературного героя, втілений в образі Грегора Замзи?

а) Маленька людина;

б) зайва людина;

в) бунтівна людина.13. Яку реакцію викликало Грегорове перевтілення у комаху в його рідних і керуючого фірми, де служив Грегор?

а)Співчуття і бажання допомогти;

б) байдужість;

в) непідробний жах і огиду.14. Хто з героїв новели ставиться до Грегора в кінці його страдницького шляху більш-менш співчутливо?

а) Мати;


б) сестра;

в) служниця-вдова.15. Який єдиний розумний вихід знайшов Замза з безглуздого становища в якому він опинився?

а) Лікування;

б) втеча;

в) смерть.16. Кому ми завдячуємо збереженню творчої спадщини Франца Кафки?

а) Його батькові Германові Кафці;

б) його коханій Мілені Єсенській;

в) його найкращому другові Максові Броду.17. Який епізод є кульмінацією новели?

а) Перевтілення Грегора;

б) вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками;

в) смерть головного героя.18. Якою була реакція рідних на Грегорову смерть?

а) Сім’я зазнала страшенного горя;

б) рідні сприйняли смерть сина і брата зі щирим полегшенням і радістю;

в) батьки й сестра не звернули уваги на те , що «воно здохло».19. За життя письменника його творчість була відзначена:

а) Нобелівською премією;

б) премією імені Г. Кляйста;

в) премією імені Т.Фонтане.20. В якому році написана була новела «Перевтілення»?

а) 1912;

б) 1913;

в) 1914.
Тестові завдання за новелою Ф. Кафки «Перевтілення»До якого літературного жанру належить твір „Перевтілення”?

а) оповідання;

б) новела;

в) повість;

г) роман.


 1. Яку посаду обіймав головний герой новели Грегор Замза?

а) власник банку;

б) банківський клерк;

в) комівояжер;

г) розпорядник. 1. Грегор мав працювати бо:

а) йому подобався його фах;

б) він отримував задоволення від роботи;

в) повинен був сплатити борг батьків;

г) щоб покращити власне матеріальне становище . 1. Як герой ставився до виконання своїх обов’язків (на роботі й перед родиною):

а) відповідально, сумлінно;

б) безвідповідально;

в) не мав жодних забов’язань.


 1. Що сталося з Грегором Замзою одного ранку?

а) він запізнився на роботу;

б) захворів;

в) перетворився на комаху.


 1. Як повів себе повірений банку:

а) голосно засміявся;

б) повідомив про звільнення;

в) з жахом пішов.


 1. Хто піклувався про Грегора ?

а) сестра Грета ;

б) мати і батько;

в) покоївка.


 1. Чому служниці відмовлялися працювати в будинку героя новели?

а) через погане ставлення;

б) через погану платню;

в) через перетворення Грегора;

г) через погану репутацію родини . 1. Найбільше у житті герой цінував :

а) гроші;

б) родину;

в) становище у суспільстві;

г) власну роботу. 1. Чому родина хотіла смерті Грегора?

а) соромилась його;

б) відчували відразу до нього;

в) бо він шкодив їм.


 1. Який фінал новели?

а) Грегор перетворився на людину;

б) залишився страхітливою комахою;

в) втік з дому;

г) помер. 1. Що вчинила родина після смерті Грегора ?

а) поїхала відпочивати;

б) переїхала в інше місто;

в) відчула докори сумління.

Тестові завдання за поетичною спадщиною ХХ ст.
1. Дружба з яким видатним художником ХХ ст. вплинула на розвиток Гійома Аполлінера як митця?

а) із Сальвадором Далі;

б) із Пабло Пікассо;

в) із Клодом Моне.2. Який поетичний жанр створив Лайнер Марія Рільке у «Нових поезіях»?

а) «вірші-репортажі»;

б) «вірші-речі»;

в) «вірші-каліграми».3. Хто із вказаних поетів народився у Грузії?

а) Борис Пастернак;

б) Олександр Блок;

в) Володимир Маяковський.4. Відома поема якого з поетів стала реквіємом жертвам сталінського терору?:

а) Бориса Пастернака;

б) Анни Ахматової;

в) Володимира Маяковського.5. Хто з цих поетів став лауреатом Нобелівської премії?

а) Олександр Блок;

б) Борис Пастернак;

в) Володимир Маяковський.6. Хто з поетів навчався на історико-філологічному факультеті Московського університету і стажувався в Марбурзькому університеті в Німеччині?

а) Олександр Блок;

б) Борис Пастернак;

в) Володимир Маяковський.7. Який митець спричинився до того, що Райнер Марія Рільке створив новий поетичний жанр – «вірші-речі» (або «вірші-моделі»)?

а) Пабло Пікассо;

б) Анрі Матісс;

в) Огюст Роден.8. Де народилася Анна Ахматова?

а) в Одесі;

б) у Києві;

в) у Петербурзі.9. Хто з цих поетів був почесним професором Оксфордського університету?

а) Борис Пастернак;

б) Олександр Блок;

в) Анна Ахматова.10. Хто з названих поетів винайшов славетні поетичні «сходинки»?

а) Борис Пастернак;

б) Володимир Маяковський;

в) Олександр Блок11. У творчості якого поета виведений образ Прекрасної Дами?

а) Олександра Блока;

б) Володимира Маяковського;

в) Бориса Пастернака.12. Хто є автором всесвітньо відомого роману «Доктора Живаго»?

а) Володимир Маяковський;

б) Олександр Блок;

в) Борис Пастернак.


Тестування за твором Альбера Камю «Чума»

1. Роман А. Камю «Чума» має виразні ознаки:

а) роману-притчі;

б) роману-епопеї;

в) роману-сповіді.2. Розповідь у романі ведеться від:

а) третьої особи;

б) особи оповідача;

в) автора.3. У романі алегорично зображено:

а) події першої світової війни;

б) французький Рух опору;

в) справжню епідемію чуми.4. Підтекстом сюжету про боротьбу оранців із чумою є:

а) «дослідження» ситуації зіткнення людини із вселенським абсурдом;

б) дослідження міжособистісних стосунків людей в умовах замкненого простору;

в) дослідження реакції людей на появу страшної хвороби.5. Перед жителями міста Оран стоїть проблема:

а) морального вибору дій під час чуми;

б) визнання чуми хворобою;

в) життя в умовах чуми.6. «Соромно бути щасливому одному», - вважав:

а) отець Панлю;

б) журналіст Раймон Рамбер;

в) доктор Ріє.7. Послідовним в своїй вірі прагне бути:

а) отець Панлю;

б) Гран;

в) доктор Ріє.8. Вихід із хаосу буття автор бачить у:

а) байдужому ставленні до нього;

б) солідарності, об'єднанні людей;

в) терплячому очікуванню кінця.9. Роман «Чума» написаний:

а) 1957 р;

б) 1947р;

в) 1967 р.10. Відповідно до філософської концепції Камю образ чуми в романі знаменує:

а) «пограничну ситуацію»;

б) страшну хворобу;

в) Божу кару.11. «…Я вже пережив чуму до того, як попав до вашого міста», - говорить:

а) отець Панлю;

б) журналіст Рамбер;

в) Жан Тарру.12. Хроніку чумного року в романі пише:

а) отець Панлю;

б) журналіст Рамбер;

в) доктор Ріє.13. Ситуація, пов’язана з чумою, влаштовує:

а) отця Панлю;

б) службовця Грана;

в) контрабандиста Коттара.14. Яке застереження звучить наприкінці роману?

а) чума повернеться;

б) чума не закінчилася;

в) чума дрімає.15. У своїх перших проповідях отець Панлю співвідносить чуму зі:

а) страшною хворобою;

б) карою Божою;

в) суспільним лихом.16. «Єдина зброя проти чуми – це чесність», - говорить:

а) отець Панлю;

б) журналіст Рамбер;

в) доктор Ріє.17. Які події дитинства вплинули на життєвий шлях Жанна Тарру?

а) присутність на судовому засіданні;

б) навчання в університеті;

в) ув’язнення.18. Раймон Рамбер приїхав до Орану:

а) написати репортаж про санітарний стан;

б) на відпочинок;

в) до коханої жінки.19. Якого героя стосується даний опис: «На перший погляд… був найтиповіший дрібний службовець. Довгий, сухорлявий, у заширокому одязі, - певне, свідомо купує на розмір більший, маючи надію, що довше носитиметься»?

а) Жана Тарру;

б) Бернара Ріє;

в) Жозефа Грана.20. У своїй послідовній концепції священник Панлю натикається на очевидний абсурд:

а) після смерті сина слідчого Оттона;

б) після власного зараження чумою;

в) після масового розповсюдження чуми.Тестові завдання за творчістю Ернеста Хемінгвей «Старий і море».

1.Після закінчення школи Ернест Хемінгвей працював

а) лікарем;

б) репортером;

в) рибалкою.2.Е. Хемінгвей письменник…

а) англійський;

б) австралійський;

в) американський.3.Де відбуваються події в повісті «Старий і море»?

а) у штаті Флорида в США;

б) на Кубі;

в) у штаті Каліфорнія.4.Уболівальниками якої групи були старий Сантьяго і хлопчик Манолін?

а) футболу;

б) бейсболу;

в) баскетболу.5.Який з поданих творів належить Ернестові Хемінгвею?

а) «Сто років самотності»;

б) «Осінь патріарха»;

в) «Прощавай, зброє!»6.Хто з названих письменників у своїй творчості розробляв тему втраченого покоління?

а) Габріель Гарсія Маркес;

б) Ернест Хемінгвей;

в) Альбер Камю.7.Чому батько заборонив Манолінові виходити в море зі старим Сантьяго?

а) тому що хлопець був ще малим для таких пригод;

б) тому що хлопцеві треба було ходити до школи;

в) тому що вважав старого невдахою.8.Яку рибу вполював старий Сантьяго?

а) баракуду;

б) марліна;

в) рибу – меч.9.За чим шкодує Сантьяго на риболовлі?

а) за тим, що в нього залишилося дуже мало сили;

б) за тим, що з ним нема хлопчика Мандоліна;

в) за тим, що в нього немає пристойного рибальського приладдя.10.Для чого старий Сантьяго примушує себе їсти сирого тунця?

а) щоб не вмерти з голоду;

б) щоб надати силу своїй руці, яка тримала жилку;

в) щоб риба не зіпсувалася.11.Скільки днів Сантьяго виходив у море?

а) 84 дні;

б) 85 днів;

в) 83 дні.12.У морі під час полювання за рибою старий Сантьяго почувався…

а) нещасним;

б) самотнім;

в) вправним рибалкою.13.На який день перебування в морі старий спіймав рибину?

а) на 84- й день;

б) на 85- день;

в) на 86- й день.14.Що обіцяв зробити Сантьяго, якщо подужає рибу?

а) ніколи не виходити на риболовлю;

б) піти на прощу до Мідної Богоматері;

в) наступного разу обов’язково взяти з собою малого Маноліна.15.В якому році була написана повість»Старий і море»?

а) в 1950 році;

б) в 1951 році;

в) в 1952 році.16. За який твір Хемінгвею було присуджено Нобелівську премію?

а) «Прощавай, зброє!»;

б) «Старий і море»;

в) «По кому подзвін».17. Що дуже часто бачив у сні старий Сантьяго?

а) море;


б) леви на березі;

в) риба у воді.18. Що привіз на берег старий Сантьяго?

а) рибу –меч;

б) кістяк;

в) акулу.19.Якої довжини була риба?

а) вісімнадцять фунтів від носа до хвоста;

б) дев’ятнадцять фунтів від носа до хвоста;

в) сімнадцять фунтів від носа до хвоста.20. Як почали відноситися жителі селища до старого після пригоди з рибиною?

а) вони його ненавиділи;

б) вони йому заздрили;

в) вони йому співчували.21.За жанром «Старий і море»…

а) повість;

б) повість-притча;

в) роман.22.Яка основна риса характеру героїв у творах Ернеста Хемінгвея?

а) сміливість;

б) незламність;

в) мужність.23.Як відноситься Сантьяго до моря?

а) як до жінки;

б)як до сестри;

в)як до подруги.Тестові завдання за оповіданням Габріеля Гарсіа Маркеса „Стариган із крилами”.

1. Хто є автором оповідання «Стариган із крилами»?

а) Макс Фріш;

б) Райнер Марія Рільке;

в) Габріель Гарсіа Маркес;

2. Які події передували появі Ангела?

а) сонячна погода;

б) шторм;

в) злива.

3. На чиєму подвір'ї з'явився Ангел?

а) подружжя Пелайо і Елісенди;

б) отця Гонзаги;

в) сусідки Пелайо.

4. Чим Ангел відрізнявся від людей?

а) він мав крила і розмовляв іншою мовою;

б) він був схожий на птаха;

в) він був схожий на тварину.

5. Куди помістили Ангела?

а) у погріб;

б) у будинок;

в) у курятник.

6. Чому отець Гонзага не вірив, що це Ангел?

а) він не знав латини;

б) отець заздрив Ангелові;

в) Ангел був надто схожий на людину.

7. Що спало на думку Елісенді?

а) брати плату за змогу побачити Ангела;

б) продати Ангела до цирку;

в) відпустити Ангела.

8. Що купило подружжя на отримані гроші?

а) притулок для Ангела;

б) будинок;

в) хатні речі.

9. Як люди ставилися до „гостя” Пелайо ?

а) вони його годували;

б) намагалися знайти спільну мову;

в) їм було цікаво хто він;

г) щоб привернути його увагу, люди кидали в нього камінням.

10. Що, на думку сусідки, любили їсти Ангели:

а) м’ясо;

б) хліб та воду;

в) харчувалися тим самим, що і люди.

11.Що трапилось з Ангелом за останню зиму?

а) він постарів і не зміг літати;

б) він постарів і захворів;

в) він почувався так як і в минулому році;

г) він відлетів.


12. Однієї весни, коли Елісенда була заклопотана роботою по дому, вона побачила, що:

а) стариган перетворився на справжню людину;

б) стариган з крилами відлетів;

в) він зовсім кудись зник.


Тестові завдання за повістю П. Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці»

 1. Визначте художньо-стильову течію, до якої належать твори П. Зюскінда.

а) Неоромантизм;

б) постмодернізм;

в) магічний реалізм;

г) авангардизм. 1. Укажіть помилкове твердження щодо роману П. Зюскінда «Запахи».

а) Людина не може існувати без інших людей;

б) головною рушійною силою мистецтва є любов;

в) мистецтво перебуває поза мораллю;

г) винайдений Гренуєм досконалий аромат не тільки не облагороджує людей, а, навпаки, розбещує їх.3. Укажіть властивість, якої Гренуй не має.

а) власного запаху;

б) приносити людям нещастя;

в) дуже тонко відчувати та розрізняти запахи;

г) тонкого слуху.

4. Визначте мету життя Гренуя.

а) розбагатіти;

б) досягти влади над людьми;

в) створити досконалий аромат;

г) помститись тим, хто його ображав.

5. Укажіть, з чого робить Гренуй свій досконалий аромат.

а) з трояндової олії;

б) ароматів нарцисів, конвалій, шавлії;

в) пахощів вродливих дівчат;

г) запахів неживої природи.

6. Укажіть, за що засуджено Гренуя.

а) За привласнення рецепту парфумів;

б) викрадення тинктур;

в) аморальну поведінку;

г) вбивство дівчат.

7. Укажіть, як помер Жан-Батіст Гренуй.

а) Гренуя стратили за вбивство;

б) Гренуя вбив батько вбитої ним Лаури;

в) Гренуя розірвали на шматки волоцюги;

г) Гренуя розірвали та з’їли волоцюги.

8. Визнате помилкове твердження щодо роману «Запахи».

а) Сморід навколишнього середовища в романі є символом духовного занепаду суспільства.

б) Запах є метафорою духовного життя.

в)В Відсутність у Гренуя деяких фізичних людських властивостейє знаком відокремленості його від людства.

г) Греную прощається його злочинність, бо він геніальний.

9. У якому закладі Гренуй став людиною міцної статури та рідкої витривалості?

а) мадам Гайар

б) Жанни Бюссі

в) монастирь Сен-Меррі на вулиці Сен-Мартен.

г) приют на вулиці Сент-Антуан

10. Хто став першою жертвою Жана – Батиста?

а) дівчина з вулиці Сени;

б) мадам Арнульфі;

в) Лаура Ріши;

г) дівчина з вулиці Маре.

11. Скільки усього жертв було на рахунку Гренуя?

а) 5;


б) 20;

в) 25;


г) 24

12. Чому радісно посміхались люди, що розірвали та розрізали Гренуя на тридцять частин?

а) від аромату парфумів;

б) вони нарешті здійснили щось заради кохання;

в) раділи вбивству;г) раділи смерті парфумера.
Використані джерела:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література 10 клас: підручник/ . – К. Освіта . – 2010 . – 207 с.

 2. Інформаційно-методичний журнал «Школа», № 6, червень 2006.

 3. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В. Світова література 11 клас: Підручник/ . – К. Сиция. – 2011.– 357 с.

 4. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - №5-6.

 5. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод, посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. - К.: АП.Н.

 6. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000.

 7. Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002.

 8. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: дидактичний аспект // Українська мова і література. – 2003. - №48.

 9. http://metodportal.com/node/596

 10. http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/

 11. http://superschool.com.ua/load/predmeti/svitova_literatura/33

 12. http://teacherjournal.com.ua/shkola/zarubizhna-literatura.html

 13. http://zl.kiev.ua/Зміст:


 1. Вступ……………………………………………………………….3

 2. Тестові завдання за біографією Фредеріка Стендаля…………...4

 3. Тестові завдання за романом Фредеріка Стендаля «Червоне і чорне»……………………………………………………………....5

 4. Тестові завдання за романом Ф. Стендаля „Червоне і чорне” …7

 5. Тести відкритого типу „Кому належить вислів” за романом Ф. Достоєвського „Злочин і кара”………………………………….10

 6. Тести відкритого типу „ Упізнай героя за описом”…………...11

 7. Тестові завдання до теми: «Поезія середини 19 ст.»…………..12

 8. Тестові завдання до теми: «Література на межі ХІХ -ХХ ст.»..14

 9. Тестові завдання до теми: «Поезія середини ХІХ століття»…..15

 10. Тестові завдання за творомОскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»………………………………………………………………18

 11. Тестові завдання до твору Г. Ібсена «Ляльковий дім»………...19

 12. Тестові завдання за творчістю Бернарда Шоу…………………22

 13. Тестові завдання за творчістю Михайла Булгакова……………24

 14. Тестові завдання за твором Франца Кафки «Перевтілення»….25

 15. Тестові завдання за новелою Ф. Кафки „Перевтілення” ……...28

 16. Тестові завдання за поетичною спадщиною ХХ ст. …………..29

 17. Тестування за твором Альбера Камю «Чума»………………….31

 18. Тестові завдання за творчістю Ернеста Хемінгвей «Старий і море»………………………………………………………………33

 19. Тестові завдання за оповіданням Габріеля Гарсіа Маркеса

„Стариган із крилами”……………………………………………….36

 1. Тестові завдання за повістю П. Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці»……………………………………………………38

 2. Використані джерела…………………………………………….40

 3. Зміст……………………………………………………………….41

.
Світова література. Тестові завдання для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання // М.О.Стецюк. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2014 , – 44с.
Комп’ютерний набір М.О. Стецюк

Редактор М.О. Стецюк

(інший фахівець)

Підп. до друку 2014р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ___ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Дпрямоугольник 3рук – РВВ Луцького НТУ
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Світова література iconПосібник Світова література
Посібник. Світова література. 2 клас. Розробки занять з курсу за вибором. Стецьківська зош І-ІІІ ступенів. 2012 90 с
Світова література iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Світова література iconРобоча програма блоку навчальних дисциплін світова література напрям 020303 Філологія
Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія (мова І література...
Світова література iconЗарубіжна література
Відповідно до наказу мон україни від 08. 05. 2015 №518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література"
Світова література iconРобоча програма блоку навчальних дисциплін світова література
Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія
Світова література iconПавло Тичина «Не бував ти у наших краях»
Урок інтегрований ( українська література, світова література) компаративного аналізу
Світова література iconКонтрольна робота за розділом 7 «Світова література другої половини ХХ ст. Розвиток існуючих І виникнення нових літературних напрямів, течій І тенденцій» Варіант 1
«Література відлиги» в Росії 50-60-х років ХХ століття найбільш яскраво виявила себе в
Світова література iconПрограма: "Світова література 5-9 кл"

Світова література iconТема. Світова література скарбниця духовних багатств людства. Література як мистецтво слова. Роль книги в житті людин
Обладнання: виставка книг дитячих зарубіжнних письменників, кращих читацьких щоденників І зошитів учнів попереднього року навчання,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка