Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспектСкачати 274,33 Kb.
Дата конвертації11.04.2017
Розмір274,33 Kb.
ТипКонспект

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Затверджено

Голова приймальної комісії аспірантури

ВНЗ «Український Католицький

Університет»


____________________________

«_____» _______________________ 2014 р.ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

09.00.14 – БОГОСЛОВЯ
для вступу до аспірантури на гуманітарні спеціальності

Розглянуто:

на Вченій раді Українського Католицького Університету

Протокол № _ від ______________ 2013 р.

Голова Вченої Ради

_______________________ П. І. Б.

Розглянуто:

на Вченій раді філософсько-богословського факультету УКУ

Протокол №_ від ______________2014 р.

Голова Вченої Ради_______________________ П. І. Б.

Львів 2014
Пятикнижжя та історичні книги Старого Завіту


 1. Класична документальна гіпотеза Вельгаузена про джерела П’ятикнижжя

 2. Розповідь про створення світу (Бут 1-3) в контексті месопотамської і єгипетської літератури

 3. Богословське значення історії патріархів (Бут 12-50) в контексті відновлення юдейської спільноти після Вавилонського Переселення

 4. Правління царів Давида і Соломона та їх найбільші досягнення і успіхи

 5. Здобуття обітованної землі (книги ІН і Суддів)


Література:

 1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» - УБТ – «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963).

 2. Барщевський Т. П’ятикнижжя. Конспект лекцій, Львів, 2010.

 3. Джирланда Антоніо, Ключ до Біблії. І: Старий Завіт, Львів: Свічадо, 2006.

 4. Сорокин Александр, Введение в Священное Писание Ветхого Завета, Киев: Пролог, 2003.

 5. Священное Писание Ветхого Завета (Моисеево Пятикнижие) / Под редакцией прот. Иванова, Москва: Издательство Московского института духовной культуры, 2006.

 6. Ценгер Эрих, ред., Введение в Ветхей Завет (Современная библеистека), Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008, 79-430.

 7. Гальбиати ЭнрикоАлессандро Пьяцца, Трудные страницы Библии. Ветхий Завет, Москва: Путь 1995.

 8. Юнгеров Павел А., Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги [=doc], Казань, 1902. Изд. 2-е, 1910.


Псалми і поетичні книги Старого Завіту


 1. Літературні жанри книг мудрості

 2. Уособлення мудрості (Йов 28, Прип 8, Сир 24, Муд 7-9)

 3. Псалтир як плід молитовного досвіду Ізраїлю

 4. Проблематика страждання у книзі Йова

 5. Дорога праведника і нечестивця у Пс. 1


Література:


 1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» - УБТ – «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963).

 2. Брюггеман, А. Введение в ветхий завет. канон и христианское воображение (Москва ББИ 2009).

 3. Ла Сор У. С., Хаббард Д. А., Буш Ф. У. Обзор Ветхого Завета: Откровение, литературная форма и исторический контекст Ветхого Завета. Одесса 1998.

 4. Леон-Дюфур К. Словарь библейского богословия. Брюссель 1990.

 5. Лончина Г. Вступ до Святого Письма Старого Завіту: Література мудрости та поетичні книги. Скрипти лекцій. Львів 1997.

 6. Мень, А., Исагогика (Москва 2000).

 7. Whybray R.N. Proverbs. NCB; London - Grand Rapids, MI 1994.

 8. Tarazi P. N. The Old Testament: An Introduction, т. 3: Psalms and Wisdom. Crestwood, NY 1996.Пророчі Книги Старого Завіту


 1. Етапи формування пророчих книг

 2. Характерні риси пророка і критерії визначення фальшивих пророків у СЗ

 3. Книга Еммануїла в Ісаї (Іс 7-11): історичний контекст і богословський зміст

 4. Соціальна проблематика в Амоса

 5. Образи союзу між Богом і людиною в Осії


Література:


 1. Святе Письмо.

 2. Мень, А. Вестники Царства Божия (Брюссель 1986).

 3. Ценгер, Э. Введение в Ветхий Завет (Москва 2008).

 4. Грант М., История древнего Израиля (Москва 1998)

 5. Ла Сор Сенфорд У. і ін., Обзор Ветхого Завета: Откровение, литературная форма и исторический контекст Ветхого Завета (Одесса 1998)

 6. Леон-Дюфур К. Словник біблійного богослов'я (Львів 1996)

 7. Маннучи, В. Библия - Слово Божие: Общее введение в Священное Писание (Москва 1996)

 8. Мень, А. Исагогика (Москва 2000)

 9. Савельєва, М. Біблія: спроба прочитання (Київ 1998)

 10. Светлов, Э. На пороге Нового Завета : от эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Хрестителя (Брюссель 1983)


Синоптичні Євангелія та Діяння Апостолів


 1. Виникнення Євангелій та синоптичне питання

 2. Історія первісної Церкви у богословській концепції книги Діянь

 3. Ісус - Син Божий у представленні  Євангелія від Марка 

 4. Катехитичний характер Євангелія від Матея на основі п’яти Ісусових проповідей

 5. Основні характеристики Євангелія від Луки


Література:


 1. Бартницкий Р., Синоптические евангелия, Москва 2009

 2. Гатри Д., Введение в Новый Завет, Одеса 1996

 3. Гондецкий С., Введение в синоптические евангелия, Москва 2004

 4. Левинская, И., Деяния апостолов: Историко-филологический комментарий, Москва 1999

 5. Мецгер, Б.М., Канон Нового Завета: Происхождение, развитие, значение, Москва 1998

 6. Папська біблійна комісія, Тлумачення Біблії в Церкві, Львів 2010

 7. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами під час Другого Ватиканського Собору, Іспанія 1990

 8. Станішевський Є., Молитовне читання Святого Письма, Львів 2006

 9. The Greek New Testament, Спілка німецьких біблійних товариств, 1993

 10. Ріцціотті Д., Життя Ісуса Христа, Рим 1979


Павлівський Корпус і Соборні Послання


 1. Епістолярний жанр в ранній Церкві

 2. Життя апостола Павла і його епістолярна діяльність

 3. Богослов’я Послання до Римлян і Послання до Галатів

 4. Образ «Пастиря» в пастирських посланнях Павла

 5. Ранньохристиянська мораль і Послання до Коринтян


Література:
1. Браун Р. Введение в Новый Завет. Том I - II. / Пер. с англ. М.: ББИ, 2007

2. Данн Д. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства. / Пер. с англ. М.: ББИ, 1997

3. Кинер К. Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. II. / Пер. с англ. – СПб.: Мирт, 2005 – 2007

4. Макрей Д. Жизнь и учение апостола Павла / Пер. с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2009

5. Лозе Э. Павел. Бография. / Пер. с англ. М.: ББИ, 2010

6. Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел.Был ли Павел из Тарса основателем Христианства? / Пер. с англ. М.: ББИ, 1997

7. Хаакер К. Богословие послания к Римлянам, / Пер. с англ. М.: ББИ, 2006

8. Черський Я. Вступ до Книг Нового Завіту. Пер. з польської Львів ЛБА, 1997
Йоанівський корпус


 1. Питання авторства Євангелія від Йоана, Одкровення і Послань Йоана

 2. Етапи формування Четвертого Євангелія в контексті духовного росту йоанівської спільноти

 3. Розуміння поняття «знак» у Євангелії від Йоана

 4. Представлення Ісуса як Об’явителя Отця в богословській концепції Четвертого Євангелія

 5. Літературна структура і основні богословські теми Одкровення


Література:
Барщевський, о. Тарас, Йоанівський корпус. Конспект курсу, Львів 2009.

Браун Р., Беседы с евагелистом Иоанном (Серия «Читая Библию»), Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002.

Браун Р., Введение в Новый Завет (Современная библеистека), Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007, т. І: 366-440; т. ІІ: 391-433.

Гондецкий, Станислав, Писания Иоанна / перевод с польского Мария Касьяненко, Москва: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2005.

Дюмулен, Пьер, Евангелие от Иоанна: комментарий / перевод с французского Ю. Куркиной, Санкт-Петербург: Издательство св. Петра, 2003.

Мень, Александр, Апокалипсис : откровение Иоанна Богослова ; Комментарий, Рига: Фонд имени Александра Меня, 1992.

Райт, Н. Т., Иоанн. Евангелие: популярный комментарий / перевод с англ. Любовь Сумм, Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009.

Пасторальне богословя і соціальне служіння


 1. Нормативний та практичний характер пасторального богослов’я

 2. Три основні функції діяльності Церкви

 3. Праксеологічний напрямок пасторального богослов’я

 4. Еклезіологічний напрямок пасторального богослов’я


Література:
Билей К. Отцы Церкви о пасторском служении, Черкассы, «Коллоквиум» 2012.

Кодекс Канонів Східніх Церков, Рим 1993.

Катехизм Католицької Церкви, Львів 2002

Документи II Ватиканського Собору, Конституції, Декрети, Декларації, Львів 1996.

Документи Єпархіяльних Соборів УГКЦ 2001-2002, Т 1-2, Львів 2004.

Іван Павло II, Покликання і місія мирян, Львів 1998.

Матеріали наукової конференції «Сучасний погляд на пасторальне богослов’я», Листки духовно-пасторального відділу УКУ, випуск ІІІ, Львів 2003.

“Праця в карітас”, Посібник для співробітників Карітасу.

Teologia pastoralna. red. R. Kamiński. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000.

Teologia pastoralna. red. R. Kamiński. T. 2: Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002.

Kamiński R. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997.


Еклезіологія


 1. Еклезіологічні аспекти праць Митрополита Андрея

 2. Вчення про Церкву Конституції Lumen Gentium ІІ Ватиканського Собору

 3. Святі Отці донікейської доби про розвиток Церкви та її ієрархічних структур

 4. Еклезіологія Київської Церкви в берестейському періоді

 5. Святе Письмо про Церкву. Старозавітні прообрази та сповнення у НЗ


Література:
Документи

    1. Артикули Берестейської Унії // Основні Документи Берестейської Унії. Львів 1996.

Булла Флорентійського Собору // Основні Документи Берестейської Унії. Львів 1996.

Вселенський Собор – Ватиканський ІІ: Діяння і Постанови. V томів. Рим: 1966, / Ця праця була перевидана 1996 р. у Львові у вид. «Свічадо» в одному томі, але без вступу.

2. Догматична Конституція про Церкву. Lumen Gentium [Світло народів] // Благовісник Верховного Архиєпископства Візантійсько-Українського (Греко-Руського) Обряду. Рік ІІ, кн. 2-4. Кастельґандольфо 1966.

3. Документ офіційного Проголошення Берестейської Унії // Основні Документи Берестейської Унії. Львів 1996.4. ІВАН ПАВЛО II. Апостольський лист з нагоди 400-ліття Берестейської унії. Ватикан 1995.

5. Кодекс Канонів Східних Церков. Рим 1993.
Монографії

 1. АНДРЕЙ (Шептицький). Лист до єп. Антонія Храповецького в справах віри і обряду // Церква і церковна єдність. Львів 1995.

 2. АНТОНОВИЧ З. / ред. МАРИНОВИЧ М. Знаки часу: до проблеми порозуміння між Церквами. Київ 1999.

 3. БАРАН С. Церковна Унія в 350-ліття Берестейської Унії. М’юнхен - Міттенвальд 1946, ч. 2.

 4. БЕНДИК М. Помісність Української Греко-Католицької Церкви та її бачення патріархом Йосифом Сліпим. Львів1996.

 5. ВАСИЛІЙ (Великий) Св. Гомілії на псалми. Нью-Йорк 1979.

 6. ВОДОПІВЕЦЬ І. Еклезіолоґія: Церква Христова. Рим-Львів 1994.

 7. ВЛАДИМИР (Сабодан). Экклезиология в отечественном богослови. Киев 1997.

 8. ДИМИД М. Єпископ Київської Церкви (1589-1891). Львів 2000.

 9. ЕФРЕМЬ (Сиринъ) Св. Творения. т. 7. вид. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 1995.

 10. ІГОР (Ісіченко). Загальна Церковна Історія. Акта 2001.

 11. ИОАНН (Золотоустый). Беседы в день Пятидесятницы // Творения. т.ІІ. Москва 1993.

 12. ИЛАРИОН (Троицкий) Архиепископ. Очерки из истории догмата о Церкви. Москва 1997.

 13. КЛОПЕНБУРГ Б. Еклезіологія Другого Ватиканського собору.

 14. ЛЮБАК А. Думки про Церкву. Мілан-Москва 1994.

 15. МАНСВЕТОВ Й. Новозаветное учение о Церкви. Москва 1979.

 16. ФЛОРЕНСКИЙ П. Столп и утверждение истины. Москва 1914.

 17. ФЛОРОВСКИЙ Г. В. Восточные Отцы IV века. Париж 1990.

 18. ФЛОРОВСКИЙ Г. Пути русского богословия. Париж 1937 / репр. Київ 1994.

 19. ЦЕГЕЛКА Д. Підручник з Еклезіології та Христології.

 20. ШЕПТИЦЬКИЙ А. Церква і Церковна Єдність. Львів 1995.

 21. ШЕПТИЦЬКИЙ А. Пастирські твори. Торонто 1965.

 22. ШЕПТИЦЬКИЙ А. Дар П'ятдесятниці. Львів 1998.


Тринітарне богословя (і Пневматологія)


 1. Богослов’я Нікейського та Константинопольського Соборів IV століття

 2. Католицькі та православні богослови ХХ ст. про Трійцю: К.Ранер, В.Лоський, С. Булгаков

 3. Східний та західний підходи до тріадології: Григорій Палама та Тома Аквінський

 4. Новозавітні підвалини тріадології

 5. Зміст візантійської та латинської пневматології: дискусія про Filioque


Література:


 1. БОБРИНСКОЙ Б., Таинство Пресвятой Троицы, Москва 2005.

 2. МАК ГРАТ А., Понимание Троицы, Одеса 1995.

 3. ПОПОВИЧ И., Догматика Православной Церкви: Пневматология. – М.: Издательский совет Русской православной церкви. – 2007.

 4. УЭР К. Святая Троица – парадигма человеческой личности // http://krotov.info/history/20/krivova/ware12.html

 5. РАДОВИЧ А. «Филиокве» и нетварная энергия Святой Троицы по учению святого Григория Паламы / Хрестоматия по сравнительному богословию. Учебное пособие для III курса Духовной семинарии. – М., 2005. – С. 424-462.

 6. Греческая и латинская традиция об исхождении Святого Духа // Страницы. – №1. – 1996. – С.144-157.

 7. ЛОССКИЙ В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. - Москва: Центр «СЭИ», 1991.

 8. ЛАБА В., Патрологія, Львів 1998.

 9. СПАССКИЙ А., История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов, Сергиев Посад 1906.

Христологія (і сотеріологія)


 1. Сотеріологічний вимір антіохійської і александрійської христологій

 2. Марія як Богородиця, Діва і Всесвята

 3. Христологічні основи обожнення

 4. Головні причини і наслідки Халкедонського Собору

 5. Христологія і сотеріологія донікейського періоду

 6. Новозавітні основи сотеріології

 7. Біблійні джерела христології

 8. Головні риси сотеріологічної інтерпретації воплочення, хресної смерті і воскресіння Ісуса Христа в Східній Церкві.


Література:


 1. Мейендорф И. Византийское богословие.-Москва: Когелет, 2001.

 2. Москалик Я. Нарис христологічної доктрини.- Львів: Видавництво ЛБА,1998.

 3. Алфеев И. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие.-Москва-Клин: Издательство Братства Святителя Тихона, 1996.

 4. Помазанский М. Православное догматическое богословие.-Новосибирск: Издательство «Благовест»,1993.

 5. Воронов Л. Догматическое богословие.-Москва: Издательский дом «Хроника», 1994.

 6. Карташев А.В. Вселенские Соборы.-Москва: Издательство «Республика», 1994.

 7. Адам К., Иисус Христос, Брюссель, 1991.

 8. Рацингер Й., Введение в христианство, лекции об апостольском символе веры, Брюссель, 1988.

 9. Шнакенбург Р. Новозаветная христология. – Брюссель, 1986.

 10. Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие.-Клин: Христианская жизнь, 2001.

 11. Падовезе Л. Вступ до патристичного богослов’я.- Львів: Свічадо, 2001.

 12. Вальтер Каспер. Ісус Христос. – Київ: Дух і Літера, 2002.

 13. Иисус Христос в документах истории. – Серия: Античное христианство. - Санкт-Петербург: Алетейя, 1999.

 14. Лосский В. Боговидение. – М., 1995.

 15. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. – М.: Центр «СЭИ», 1991.

 16. Скурат К. Е. Учение о спасении святителя Афанасия Великого. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. - 435 с.

 17. Флоровский Г. Догмат и история. – М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998.


Есхатологія


 1. Найбільші есхатологічні єресі епохи патристики

 2. Головні елементи есхатології: смерть, суд, пекло, Царство Боже

 3. Основні елементи Парусії: кінець світу, воскресіння мертвих і Страшний Суд

 4. Біблійні джерела есхатології


Література:
Цігенаус А. Есхатологія Львів, «Свічадо» 2006.

Преподобный Иустин (Попович). Догматика Православной Церкви: Эcхатология. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005.

Падовезе Л., Вступ до Патристичного Богослов’я, перек з пол, Свічадо, Львів, 2001.


Християнська духовність в постмодерній добі


 1. Пасхальний характер духовного життя

 2. Концепція властивого і невластивого образу Бога


Література:


 1. Асмус В. Философия Канта и современность. Москва 1974.

 2. Бохенский Ю. Духовная ситуация времени// Вопросы философии. 1993. №5.

 3. Денисенко В., Терещенко В. Юрген Габермас – останній філософ світу, де панує «постмодернізм»// «Ї». 2002. №24.

 4. Давыдов Ю. Макс Вебер и кризис западно-европейского рационализма// Неомарксизм и социология культуры. Москва 1980.

 5. Губман Б. Смысл истории. Очерки современных научных концепций. Москва 1991.

 6. Кюнг Г. Куда идет христианство// Путь. 1992. №2.

 7. Кюнг Г. Теология на пути к новой парадигме// Путь. 1992. №2.

 8. Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну// Соціологічна і філософська думка. 1995. №5-6.

 9. Ясперс К. Духовная ситуация времени// Смысл и назначение истории. Москва 1994.

 10. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Смысл и назначение истории. Москва 1994.Святі Таїнства


 1. Святе Таїнство Єлеопомазання: історично-богословський розвиток

 2. Три таїнства християнського втаємничення: Хрещення, Миропомазання і Євхаристія

 3. Моральні обов’язки, що випливають з факту прийняття таїнства подружжя

 4. Публічна та приватна сповідь у ранній Церкві

 5. Новозавітнє вчення і апостольська практика таїнства Хрещення.

 6. Розвиток церковної ієрархії у І-ІІ століттях


Література:


  1. Катехизм Католицької Церкви. Львів, 2002.

  2. Катехизм УГКЦ: Христос — наша Пасха. Львів 2011

  3. Настольная книга священнослужителя, Москва, 1983, т. 4. = magister.msk.ru/library/bible/comment/nkss/nkss19.htm (28.08.2012)

  4. Требник УГКЦ, Львів 2001

  5. Евдокимов, Павел. Православие. Москва, 2002.

  6. Кунцлер, Міхаель. Літургія Церкви. Львів, 2001.

  7. Нефедов, Геннадий, протоиерей. Таинства и обряды православной Церкви. Москва, 1995 = klikovo.ru/db/book/head/8469 (28.08.2012)

  8. Шмеман, Александр. За життя світу. Таїнства і Православ'я. Львів 2009.


Таїнство Євхаристії


 1. Структура і богословський зміст анафор у Візантійській традиції

 2. Порядок і особливості подавання Хліба й Чаші на Тайній Вечері згідно з текстами Нового Завіту

 3. Біблійне і святоотцівське розуміння переміни Євхаристійного Хліба у світлі таїнства Воплочення

 4. Головні риси євхаристійної служби часів св. Івана Золотоустого

 5. Розвиток основних частин Літургії св. Івана Золотоустого (IV—XIV ст.)


Література:


  1. Гуцуляк, Лаврентій Данило. Божественна Літургія Йоана Золотоустого в Київській митрополії після унії з Римом (період 1596-1839 рр.) / Український Літургійний центр. Львів, 2004 (Джерелознавчі дослідження; т. 1).

  2. Матеос Хуан, Розвиток візантійської літургії. Львів, 2009.

  3. Шмеман, О. Євхаристія: Таїнство Царства. Львів, 2007.

  4. Шульц, Ганс Йоахим. Візантійська Літургія: свідчення віри та значення символів. Львів, 2002.

  5. Уайбру, Хью. Православная Литургия: развитие евхаристического богослужения византийского обряда. Москва, 2000.Літургійний рік


 1. Основні складові літургійного року та їх характеристика

 2. Історичний розвиток та богослов’я Свята Богоявлення Господнього

 3. Історичний розвиток та богослов’я Свята Воскресіння Господнього


Література:


  1. Воропай О., Звичаї нашого народу, Київ 1993.

  2. Дольницький І., Типик Української Католицької Церкви / перекл. з церковнослов., Рим 1992.

  3. Kaтрiй Ю., Пізнай свій обряд, Нью Йорк-Рим 1982.

  4. Молитвослов, Рим 1990.

  5. Марусин М (Мирослав єпископ)., Церковний рік, Рим 1976.


Літургійний день


 1. Складові літургійного дня візантійської традиції

 2. Структура і богословський зміст вечірні

 3. Структура і богословський зміст малих часів


Література:


  1. Арранц М. Как молились Богу древние византийцы. Ленинградская Духовная Академия, 1979.

  2. Никольский К. Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви. Санкт-Петербург, 1900.

  3. Скабалланович М. Толковый Типикон. Кіевъ 1910-5.

  4. Успенский Н. Чин всенощного бдения на православном востоке и в Русской Церкви. Богословские труды, 18, 1977.

  5. Успенский Н. Православная Вечерня (историческо-литургический очерк).Богословские труды 1, 1959.

  6. Mateos, J. “Un Horologion inédit de Saint-Sabas. Le Codex sinaїtique grec 863 (IX siècle)”. In Mélanges E. Tisserant, vol. III, 1, 47-76. ST 233. Vaticano: Typis polyglottis Vaticanis, 1964.

  7. Любачівський, М. I. Канонічні Часи в Давній Церкві = Liturgia Horarum in antiqua Ecclesia. Рим, 1990.


Історія християнської думки


 1. Життя і основні аспекти богословської спадщини св. Максима Ісповідника

 2. Життя і основні аспекти богословської спадщини св. Августина

 3. Життя і основні аспекти богословської спадщини св. Василія Великого

 4. Головні жанри ранньохристиянської літератури (І-ІІІ ст.)


Література:


 1. Лаба, В., Патрологія, Львів, „Свічадо”, 1998.

 2. Падовезе, Л., Вступ до Патристичного Богослов’я, перек з пол, Свічадо, Львів, 2001.

 3. Сидоров, А., Курс патрологии. Возникновение церковной письмености, Москва, 1996.

 4. Алфеев, И., Восточные Отцы и Учители Церкви ІУ века, Антология, Москва, 1998.

 5. Отцы и учители церкви III века : антология : в 2 томах / составление, биографическое и библиографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). - Том 1. - Москва : Либрис, 1996.

Моральне богословя (основи)


 1. Види моральних законів

 2. Розуміння гріха у східно-християнській традиції

 3. Людський акт: основні елементи, структура

 4. Свідомий та добровільний характер людських вчинків


Література:
Життя у Христі: Моральна катехиза / yпорядник о. д-р Святослав Шевчук. — Львів: Видавництво Українського католицького університету 2004. — 180 с.
Катехизм Католицької Церкви, Львів 2002.
Соціальна етика


 1. Обгрунтування принципу субсидіарності

 2. Принцип солідарності

 3. Християнське тлумачення праці та професії

 4. Принцип спільного блага


Література:
Компендіум соціальної доктрини Церкви, Київ, «Кайрос», 2008.
Документи II Ватиканського Собору, Конституції, Декрети, Декларації, Львів 1996.

Моральне богословя (спеціальна етика)


 1. Основні принципи статевого виховання дітей і молоді в сім’ї

 2. Розуміння відповідального батьківства і материнства на основі енцикліки Павла VI «Humanae vitae»

 3. Основні напрямки вчення Отців Церкви про подружжя та сім’ю


Література:


 1. Документи Католицької Церкви про шлюб та сім’ю. Вибране. Від Лева ХІІІ до Бенедикта XVI. „Колесо” 2008.

 2. Документи Другого Ватиканського Собору. Конституції. Декрети. Декларації. Львів 1996.

 3. Катехизм Католицької Церкви. Рим 1992 № 2331-2400, 2514-2557.

 4. Іван Павло ІІ. Апостольський лист Mulieris dignitatem. Про гідність та покликання жінки. Рим 1988.

 5. Іван Павло ІІ. Енцикліка Veritatis splendor. Про деякі фундаментальні питання морального вчення Церкви. Рим 1993.

 6. Іван Павло ІІ. Енцикліка Evangelium vitae. Про цінність і непорушність людського життя. Ватикан 1995.


Підручники, збірки, богословські праці та статті:


 1. Бернс Д. Гормони в гармонії, або як не бути ворогом самому собі. Львів 1999.

 2. Гільдебранд Д. фон. Статеве виховання. Львів 2000.

 3. Григоревский М. Учение Святителя Иоанна Златоуста. О браке. Москва 2007.

 4. Майснер К. Звідки беруться діти? Як розмовляти з дітьми про передавання життя. Львів 2005.
 5. Мейендорф И. Брак в Православии. Москва 1995.

 6. Салий Я. Брак по-христиански. Кайрос 2000.


 7. Салій Я. Дражливі питання про… Київ 2001.

 8. Фіялковський В. Дар народжувати. Львів 1999.

 9. Шенборн К. Іти за Ісусом щодня. Заохочення до поглиблення віри. Київ 2006.

 10. Штучні і природні методи планування сім’ї. Переклад з іспанської О. А. Пені. Івано-Франківськ 1999.


Богословя ікони


 1. Представте вчення Церкви про ікону згідно рішень Сьомого Вселенського Собору.

 2. Назвіть та проаналізуйте основні типи Господських ікон.

 3. Назвіть та проаналізуйте основні типи Богородичних ікон.

 4. Назвіть та проаналізуйте основні іконографічні типи ікони Пресвятої Трійці.


Література:
1. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., МИФРИЛ, 1995.

2. Ерминия, или наставление в живописном искусстве составленное Дионисием Фурноаграфитом, 1701-1733 // Труди Киевской Духовной академии, 2 (1868) ( iснують репринти).

3. Шпідлік Т., Рупнік М.І. Про що розповідає ікона. Львів, Свічадо, 1999.

4. Троица Андрея Рублева. Антология. Сост. Г.И.Вздорнов. М.: Ис-во, 1981.

Бычков В.В. Образ Христа: богословие и искусство // Образ Спасителя в мировой культуре. М., 2000, 7–24.

5. Уваров А.С. Христианская символика: Символика древнехристианского периода. М., 1900, ч.І.

6. Кондаков Н. Иконография Господа Бога й Спаса нашего Иисуса Христа. Исторический и иконографический очерк. Спб., 1905.

Кондаков Н. Иконография Богоматери. Т.1-2. Спб., 1914-1915 (репр. М., 1998).7. Лазарев В.Н. Этюды по иконографии Богоматери // Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971, 282-291.

Східнохристиянська духовність


 1. Східнохристиянська духовність. Загальна характеристика, головні елементи та значення в житті церков Сходу.

 2. Зародження і головні історичні етапи розвитку монашества в Східній Церкві.

 3. Головні елементи ісихазму: історичний розвиток, богословська характеристика та головні поняття.

 4. Антропологічні основи внутрішнього ділання. Гріховні пристрасті і механізм розвитку спокуси.

 5. Ісусова молитва: джерела та богословська інтерпретація.


Література: 1. Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців / Пер. з церковносл. С.Матіяш. Т. 1,2. – Львів: Свічадо, 2009.

 2. Палама Г. Триады в защиту священно-безмолвствующих.-Москва: Канон,1995.

 3. Шпідлік Т. Духовність Християнського Сходу, - Львів: Видавництво ЛБА, 1999

 4. Шпідлік Т. Духовність Грецьких і Східніх Отців, Львів 2006.

 5. Монах Восточной Церкви. Православная духовность, Очерк православной аскетической и мистической традиции.- Киев: Кайрос, 1998.

 6. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества,-Православный паломник, 1998.

 7. Омэнн Дж., Христианская духовность в католической традиции. - Рим-Люблин: Издательство Святого Креста, 1994.

 8. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. - Москва: Центр «СЭИ», 1991.

 9. Лосский В.Н. По образу и подобию. – Москва: Издательство Свято-Владимирского Братсва, 1995.

 10. Умное делание о молитве Іисусовой. Сборник поучений Святых Отцов и опытных ея делателей. - Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.-Москва, 1992.-302 с.

 11. Алфеев И. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие.-Москва-Клин: Издательство Братства Святителя Тихона, 1996.

 12. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. – Москва,Мартис,1996.-220 с.

 13. Керн Киприан. Антропология Св. Григория Паламы-Москва, Паломник,1996. 452с.

 14. Соловьев В. Духовные основы жизни,-Брюссель: Жизнь с Богом,1992.


Конфесії західного християнства і Східні Церкви


 1. Реформація: причини виникнення, основні тези лютеранського та кальвінського богослов’я, різниця між ними;

 2. Католицько-лютеранський спір. Наука про заслуги та євангелічна наука Sola Gratia. Взаємозв'язок Божої благодаті та людської заслуги;

 3. Сучасні конфесії західного християнства: класифікація, специфіка богослов’я та подальші тенденції розвитку;

 4. Історичний розвиток Церков східного християнства: термінологія, становлення і розвиток східно-христянських традицій;

 5. Історичні передумови становлення «доефеських» та «дохалкедонських» Церков;

 6. Постхалкедонські суперечки між Церквами та їх вплив на подальший розвиток Церков східного християнства;

 7. Головні Православні, Орієнтальні та Східні Католицькі Церкви: перелік та загальна характеристика;


Література:


 1. ВЕЙШ Я. Религия и Церковь в Англии. Москва 1976.

 2. ДВОРКИН А. Введение в сектоведение. Нижний Новгород 1998.

 3. ДЖЕДЖОРА О. Історія європейської цивілізації. Ч. 1. До кінця XVIII ст. Львів 1999

 4. ЗАССЕ Г. Хто такі лютерани?. США 1999.

 5. Знаки часу: до проблеми порозуміння між Церквами. Київ 1999.

 6. ІВАН ПАВЛО II. Єдність у різноманітності. Мілан – Москва 1993.

 7. ІГОР (Ісіченко). Загальна Церковна Історія. Акта 2001.

 8. КОЗІК П. Хто такі адвентисти. Київ 1961.

 9. МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. Реформаторы: Лютер, Кальвин, Паскаль. Брюссель 1990.

 10. НАГАЄВСЬКИЙ І. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. ч. І. Рим 1979.

 11. Современное старообрядчество. Москва 1979.

 12. ХЕЙЗИНГА Й. Осень Средневековья. Москва 1988.

 13. ХОМА І., о. Нарис історії Вселенської Церкви. Львів 1995.


Богословська антропологія


 1. Богословська антропологія: термін, предмет і завдання, специфіка східнохристиянського підходу до розуміння людини, гріха та спасіння;

 2. Образ і подоба Божа: богословська інтерпретація у Східній Церкві;

 3. Гріхопадіння: головна характеристика і специфіка східно християнської інтерпретації;

 4. Дихотомічний та трихотомічний підхід у розумінні людської особи;

 5. Головні елементи богослов’я Обоження людини згідно східних Отців Церкви;

 6. Місце духа, серця, душі, ума, розуму і тіла у східнохристиянській антропології;


Література:


 1. Керн К., Антропология св. Григория Паламы, Париж 1950.

 2. Немесий Эмесский, О природе человека, перевод и комментарий Владимирского Ф.С., С.-Петербург 1996.

 3. Ориген, О началах, Самара 1993.Екуменізм


 1. Мета, завдання та головні принципи екуменічного руху;

 2. Основні моделі та богословські основи єдності Церкви;

 3. Основні українські унійні ініціативи в ХУІ та ХУІІ ст.;

 4. Заснування і місія Всесвітньої Ради Церков;

 5. Вклад Другого Ватиканського Собору в розвиток екуменічного руху. Зміст і значення Декрету про Екуменізм.


Література:


 1. Гринєвич Вацлав, Минуле залишити Богові. Унія та уніатизм в екуменічній перспективі, Львів 1998.

 2. Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, ред. Wacław Hryniewicz ОМІ, Lublin 1996.

 3. Папська Рада для сприяння Християнській Єдності, Довідник застосування принципів і норм екуменізму, Ватикан 1993 (Львів 1996)

 4. Знаки часу. До проблеми порозуміння між Церквами, упор. Зиновій Антонюк та Мирослав Маринович, Київ 1999.Біоетика


 1. Основні причини виникнення біоетики у США та Європі

 2. Вкажіть можливі наслідки аборту та в чому полягає пост-абортний синдром?

 3. Дайте моральну оцінку пренатального діагностування згідно з вченням Католицької Церкви

 4. В чому криється головна небезпека репродуктивних технологій (позиція Католицької Церкви)?

 5. Обгрунтуйте чому евтаназія недозволена згідно морального вчення Церкви?


Література:
1. Бойко І., Біоетика, скрипти для студентів, Львів 2010.

2. Сгречча Э., Тамбоне В., Биоэтика, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, Москва 2002.

3. Документи ІІ Ватиканського Собору.

4. Іван Павло ІІ, енцикліка Сотий рік, Ватикан 1991.

5. Іван Павло ІІ, енцикліка Veritatis Splendor, Ватикан 1993.

6. Іван Павло ІІ, енцикліка Євангеліє Життя, Ватикан 1995.

7. Катехизм Католицької Церкви, Ватикан 1992.

8. Конґреґація у справах доктрини і віри, Декларація Про вчинений аборт, Ватикан 1974.

9. Конґреґація у справах доктрини і віри, Декларація Про евтаназію, Ватикан 1980.

10. Конґреґація у справах доктрини і віри, Інструкція Дар Життя, Ватикан 1987.11. Папська Рада у справах душпастирства служби охорони здоров’я, Хартія працівників служби охорони здоров’я, Ватикан 1995.


Сучасні питання догматики і патристики


 1. Проблема розрізнення між Божою трансцендентністю та іманентністю. Поняттєво-концептуальні рішення Отців Церкви.

 2. «Енергійна» парадигма богословлення Григорія Палами та її значення для сучасного богословського дискурсу. Зв'язок між доктринальним Паламізмом та феноменом ісихазму

 3. Східнохристиянський екобогословський погляд на патрологію, літургіку і аскетику

  1. Головні аспекти неопатристики Георгія Флоровського і Володимира Лосського

 1. Головні підходи софіології Володимира Соловйова та Сергія Булгакова

 2. Образ церкви Другого Ватиканського Собора на основі Lumen Gentium

 3. Еклезіологічна думка митрополита Максима Германюка, Патріарха Мирослава Івана Любачівського, Патріарха Любомира Гузара

 4. Студійна група Київської Церкви: історія і значенняЛітература:


 1. Jame Schaefer, Theological Foundations for Environmental Ethics. Reconstructing Patristic and Medieval Concepts. Washington DC: Georgetown University Press, 2009.

 2. Oleh Kindiy, The Salvation of Creation: The Teaching of Church Fathers on Environment (готується до публікації в журналі Logos)

 3. Василий Великий, Шестоднев (http://www.orthlib.ru/Basil/sixday.html).

 4. Водопівець І. Еклезіологія. Церква Христова, Рим – Львів 1994.

 5. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – Москва: Канон,1995.

 6. Гузар. Один Божий Народ у краї на Київських горах 2004

 7. Жуковський В. Антиномічний метод Григорія Палами у його вченні про Божественну енергію // Університет. – 2008. – № 3. – С. 93 – 99.

 8. Жуковський В. Досвітнє богослов’я святого Григорія Палами, як універсальна відповідь на виклики Постмодерної доби // Релігія і громадянське суспільство: криза ідентичності і нові виклики постсекулярного суспільства: сьомий міжнародний семінар, 8 – 10 лист. 2007 р.: доповідь. – Ялта, 2007. – С. 51 – 55.

 9. Жуковський В. Концепція розрізнення між Божественною сутністю і енергією в філософсько-богословській думці Григорія Палами // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Філософія. Випуск 9. Тернопіль, 2003. – C. 51 – 56.

 10. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. — Издание второе, исправленное и дополненное для русского перевода / Перевод Г.Н. Начинкина, под редакцией И.П. Медведева и В.М. Лурье. — Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997. — XVI + 480 с. (Subsidia Byzantinorossica)

 11. Ковчег. Науковий збірник з церковної історії / за ред. о. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Число 3. – Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2001. – vi + 570 с.

 12. Михалейко А. Блаженніший Любомир Гузар про єдність християнських Церков в Україні.

 13. Р. Завійський. Вплив католицької думки на православну неопатристику Георгія

 14. Р. Завійський. Свидетельствовать о премудрости Божией: отець Сергей Булгаков (1871-1944) // Свидетельство: традиции, форми, имена. Дух і Літера, с. 438-434.

 15. Флоровського та Володимира Лоського. http://theologia.ucu.edu.ua/uk/bogoslovski-praci/295-o-d-n-roman-zavijskyj-vplyv-katolyckoji-dumky-na-pravoslavnu-neopatrystyku-georgija-florovskogo-ta-volodymyra-loskogo.

 16. Хомин І. Унійні ідеї Рутського, Могили та Гузара.Сучпасні питання літургійного богослов’я


 1. Представте літургійну еклезіологію отця Василя Гондікакіса.

 2. Представте царське, пророче й священиче післанництво кожного хрещеного-миропомазаного.

 3. Представте історію походження, розвиток та богослов’я богослужіння Хресної Дороги

 4. Представте історію походження, розвиток та богослов’я чину екзорцизму - вигнання злих духів (демонів) з людей, тварин, місць, приміщень, та речей

 5. Представте історію походження, розвиток та богослов’я богослужіння Акафісту до Пречистої Діви Марії


Література:


 1. Limberis V. Hymns to Mary the Mother of God, the Theotokos// Valantasis, R., Religions of Late Antiquity in practice, Princeton 2000, 357-361.

 2. Tripanis C. Fourteen early byzantine cantica. Wien 1968.

 3. Wellesz Е. Kontakion and Kanon //Atti del congress del musica sacra (1951), 131-133.

 4. Алмазовъ А. И. Апокрифическія молитвы, заклинания и заговоры. Одесса 1901.

 5. Алмазовъ А. И. Чинъ надъ бэсноватымъ (Памятникъ греческой письменности XVII в.). Одесса 1901.

 6. Аморт Г. Спогади екзорциста. Львів 2012.

 7. Афанасьев. Служение мирян в Церкви. Москва 1995.

 8. Вороновський В. Свідчення. Львів 2008.

 9. Евдокимов Павел. Православие. Москва 2002, с. 394-406.

 10. Катехизм Католицької Церкви. пп. 897-913.

 11. Катехизм УГКЦ. пп. 425-427.

 12. Козовик І. Екзорцизм: міф чи реальність?. Івано-Франківськ 2005.

 13. Королевський К. Рим і обрядово-літургійні дискусії у патріаршій київській вселенській Церкві між двома світовими війнами, Львів 2002.

 14. Станецький Христофор. Служіння Божого люду. Львів: ЛБА 1998.


Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів


 1. Біблійне богослов’я: історія розвитку і сучасні моделі

 2. Раввіністичні та святоотцівські підходи до біблійного богослов’я

 3. Біблійне богослов’я в православних церквах та протестантських спільнотах

 4. Головні аспекти герменевтикиЛітература:


 1. Childs, Brevard S. Biblical Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible. Minneapolis: Fortress Press, 1993.

 2. Rad, Gerhard von. Old Testament Theology. New York: Harper, 1962.

 3. Lohfink, Norbert. The Covenant Never Revoked: Biblical Reflections on Christian-Jewish Dialogue. New York: Paulist Press, 1991.

 4. Lohfink, Norbert. Great Themes from the Old Testament. Chicago: Franciscan Herald Press, 1982.

 5. Gnilka, Joachim. Theologie des Neuen Testaments. Freiburg im Breisgau: Herder, 1994.

 6. Jeremias, Joachim. New Testament Theology. New York: Scribner, 1971.

 7. Segalla, Giuseppe. Introduzione alla teologia biblica del Nuovo Testamento. Milano: Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, 1980.

 8. Beauchamp, Paul. L'un et l'autre Testament. 1, 1. Paris: Ed. du Seuil, 1977.

 9. Beauchamp, Paul. L'un et l'autre Testament. 2, 2. Paris: Ed. du Seuil, 1990.

 10. Фрай, Н., Великий код: Біблія і література, Львів: Літопис, 2010.

 11. De Virgilio, Giuseppe, La teologia biblica. Itinerari e traiettorie (Dabar - Logos - Parola. Lectio divina popolare), Padova: Messagero, 2014 (epub)

 12. Grech, Prosper, and Giuseppe Segalla. Metodologia per uno studio della teologia del Nuovo Testamento. Torino: Marietti, 1978.

 13. Ska, Jea-Luis, Specchi, lampade e finestre. Introduzione all'ermeneutica biblica, Bologna: Edizioni Dehoniane, 2014 (epub)

 14. Grech, Prosper, Ermeneutica e Teologia biblica, Roma: Edizioni Borla, 1986.

 15. Brown, J. K., Scripture as Communication: Introducing Biblical Hermeneutics, Grand Rapids, Baker, 2007.

 16. Virkler H.A. - K. G. Ayayo, Hermeneutics: Principles and Processes of biblical Interpretation, Grand Rapids: Baker Academic, 2007 [second edition].

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни
2014 -> „Швеція для дітей робота над казкою Астрід Ліндгрен «Карлсон, який живе на даху»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconЛьвів Видавництво «Свічадо» 2009 Титул оригіналу: Thomas Merton. New Seeds of Contemplation
Перекладено І видано відповідно до угоди з New Directions Publishing Corporation, New York
Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconЛьвів Видавництво "Свічадо"
Христова Церква поширилась серед українського та інших народів. Нова християнська традиція, згодом названа київською, стала перлиною...
Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconІмені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України 23 2007
У номері зареєстровано матеріали з газет за травень, червень, липень, серпень 2007 року
Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл

Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 Суми Видавництво Сумду 2009

Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconЛітература рідного краю
Денисенко В. І. Срібнянська трагедія: документальні нариси, оповідання. Ніжин: Тов «Видавництво «Аспект поліграф», 2007
Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconЛьвівська політехніка
Укл. Воловець Я. В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Льівська політехніка”, 2001. – с
Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект iconСторінки історії, доблесті, слави І пам'яті Драбівщини
Саме таким справжнім інтелігентом старого гатунку І нового часу є Іван Сергійович Городинець з села Безпальче Драбівського району....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка