Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'яСторінка1/24
Дата конвертації30.06.2017
Розмір4,07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

10 клас

ТЕМА 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецькихміст Північного Причорномор'я.
МЕТА: ознайомити учнів із художньою спадщиною предків — скарбами скіфських курганів; вивчати спадщину через пізнання трипільсь­кої культури; формувати навички відтворення нового матеріа­лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять, естетичне відношення до духовних та матеріальних цін­ностей свого народу; виховувати розуміння учнями народного ужиткового мистецтва як особливої загальнолюдської мови.
ОБЛАДНАННЯ: карта світу, фотографії і карти місць розташування трипільських поселень і скіфських курганів, фо­торепродукції трипільських та скіфських виробів; макаронні вироби, клей, фольга, пластилін, матеріал за вибором, альбом.
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Оголошення теми і мети уроку.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання до учнів

• Хто такі скіфи? (Кочівники, кінні лучники, наші предки.)

• Яку територію вони заселяли? (Від берегів Дунаю до Великої Китайської стіни.) Покажіть її на карті.

Слово вчителя

Розповідь супроводжується показом взірців скіфсько­го мистецтва.Мистецтво Скіфії

Загальною назвою «скіфи» об'єднують різні кочові племена, що прийшли з Азії і протягом деся-тиліть існували на просторах південноукраїнського степу. Скіфів вважали надзвичайно войовничим на-родом. Існує думка, що Велику ки­тайську стіну було споруджено з метою стримувати їхні набіги. Вони утвори­ли самобутню цивілізацію — Скіфське царство зі столицею держави Неаполем Скіфським, що простиралося від берегів Дунаю до Великої Китайської стіни, їхня культура — це культура величезного світу: північне Причорномор'я, Ку­бань, Алтай, Південний Сибір. На півдні вона стикалася з давньогрецькою, на заході — культурою кельтських племен, на сході — культурою народів Передньої Азії та Китаю. ;

Розквіт скіфського мистецтва припадає на VII—VI ст. до н. е. У Скіфії бу­ли тоді лише зачатки державності, рабовласницького ладу, не було чіткого кла­сового розподілу і писемності. Життя скіфів було яскравим і насиченим, таким було і породжене цим життям мистецтво.
Евристична бесіда

• Виходячи зі способу життя скіфів, скажіть, який вид мистецтва був най­більше поширений?

• Що або кого вони зображували?

• Як вони зображували фігури тварин?


Учитель.

Скіфське мистецтво — це різьблення по дереву і кістці, а голов­не — це віртуозна обробка металу. Скіфи володіли секретами багатьох сплавів, займалися литтям, тисненням, карбуванням, знали спайку, зернь, філігрань.

Усі предмети виконувались у своєрідній художній манері, наче численні скіфські майстри, домовилися і про сюжети, і про особливі прийоми. У різьб­ленні по дереву і кістці, литті з бронзи, золота та срібла відтворювались постаті звірів або фантастичних істот. Зображення виконувались у своєрідній художній манері, яка дістала назву «звіриного стилю». Скіфські художники, могли точно виразити сутність кожного звіра.

Найбільша у світі колекція скіфських виробів зберігається в Ермітажі — музеї у Санкт-Петер-бурзі.


Проблемна бесіда

• Спробуйте описати, у чому виявляється скіфський «звіриний стиль»? (Образ реальний, переданийвлучно і виразно. Фантастичне перетворення (таємниця, магія).)

У V—IV ст. до н. е. скіфське мистецтво змінюється. Фантазія перемагає реальність. В образах, предметах знаходимо більше декоративності, орнаментальності. Фігурки тварин стають пласкими, схематичними, і тепер уже не мож­на сказати, який саме це звір.

Греки і скіфи були сусідами. Скіфи торгували із грецькими містами і часто робили замовлення античним майстрам. Так утворився греко-скіфський стиль. Відбувалося взаємопроникнення двох сусідніх культур. Народжувалися уні­кальні творіння, що збереглися завдяки скіфським похованням.

Яскравий приклад греко-скіфського стилю — Золота царська пектораль знайдена в70-ті рр. XX ст. у Дніпропетровській області (курган Товста Моги­ла), її вага — 1 кг 150 г, діаметр — ЗО см. Це нагрудна прикраса скіфського ца­ря; сучасні вчені вважають, що в ній закодований скіфський календар — зодіак, повний своїх таємниць.

Усе поле пекторалі розділене на три місяцеподібні яруси за допомогою ду­же тонких трубочок. Нижній і верхній яруси заповнені скульптурними компо­зиціями, середній прикрашений рослинним орнаментом, закріпленим на пластині.

У центрі нижнього ярусу три сцени боротьби коня із двома грифонами. (Грифон — фантастичний звір, крилатий лев з орлиною головою). Далі — зоб­раження дикого кабана й оленя з леопардом і левом, за ними показана боротьба собаки із зайцем. Чим ближче до країв, тим менші фігурки і спокійніші сцени боротьби.

На середньому ярусі розташовані великі квіти, інкрустовані блакитними емалями, і п'ять скульптурних зображень птахів. Центром усього витвору й се­редня сцена верхнього ярусу. Двоє роздягнених до поясу скіфів шиють одяг. Золоте руно — центр композиції. Один зі скіфів тримає в руках голку, побачи­ти яку можна тільки зі зворотного боку. Далі по обидва боки від центра розта­шувалися скульптурні зображення кобили з лошам, корови з телям, скіфів, що доять корову й овець, за ними — вівці з ягнятами, кози, зайці; закінчують ком­позицію качки.

Пектораль— це не просто прикраса, це ритуальна річ. Як видно, рос­линний орнамент символізує дерево життя. Ключем до розуміння компози­ції сюжету є центральна сцена. Двоє скіфів готуються до ритуального свята. Скіфи ніколи не зображувалися оголеними. Навіть греки, виконуючи їхні за-

мовлення, одягали фігурки людей. Скіфи ж знімали одяг тільки для риту­альних дій.

Пектораль — унікальна річ. За простотою і виразністю їй немає рівних. От­же, завдяки творам мистецтва можна скласти уявлення про життя і побут на­ших предків.


Інтерактивна гра «Запитання — відповідь»

(Один учень задає питання, спираючись на знання курсу історії чи мистец­тва, а другий відповідає та задає своє наступному (за власним вибором) учню. Відповідь повинна бути чіткою і короткою.)

• Як називається насипний пагорб, під яким покоїться скіфське поховання? (Курган.)

• Виходячи зі способу життя скіфів, що або кого вони зображували? (Голов­ний герой скіфського мистецтва — звір).

• Що було головним багатством скіфів? (Коні.)

• У яких ще давніх художників звір був головним об'єктом творчості? (У пер­вісних.)

• Де первісні люди зображували звірів? (На стінах печер.)

• Скіфи — кочові племена. Де ж можна було побачити їхні витвори? (Вони прикрашали речі, зброю.)

Трипільська культура

Запитання до учнів

• Хто такі трипільці? (Землероби.)

• Яку територію вони заселяли? (Біля Києва на теренах села Трипілля) По­кажіть її на карті.
Слово вчителя

(Розповідь вчителя супроводжується розглядом взірців трипільської культури.)

Яскравою землеробною культурою на території України була трипільська. Назви «трипільська культура», «трипільці» — умовні (за місцем знахідки).

У 1890-х рр. археолог Вікентій Хвойка, ведучи розкопки на «Кирилівсь­ких Висотах» у Києві і біля села Трипілля, несподівано виявив уламки праісто­ричної кераміки, вкритої мальованим орнаментом, глиняні фігурки та крем'яне і кістяне приладдя. Ці знахідки були зовсім не схожі на інші пам'ятки старови­ни в Подніпров'ї. В. Хвойка провів дослідження нових поселень і відкрив ши­роко тепер відому в археології Європи трипільську культуру, датовану 4—2 тис. до н. е.

Провідною характеристичною ознакою трипільної культури є кераміка. Во­на зроблена з добре

відмоченої глини, ретельно випалена і цілком заслуговує на ім'я праісторичної української теракоти. Посуд був ліплений руками без гончар­ного кола, стінки — надзвичайно тонкі.

Європейської слави трипільській кераміці принесла її мальована орнамен­тація. Виділяється посуд із багатобарвним орнаментом: на червоне тло наносили малюнок двома фарбами, чорною і білою, або однобарвним орнаментом. Розпис виконувався одною чорною або темно-гнідою (коричневою) фарбою і часом обводився тонкою білою або червоною лінією.

Окрім мальованого орнаменту, був ще орнамент прокреслений або жолоб­ковий і «продряпаний». «Продряпаний» орнамент виконували кістяним або дерев'яним приладдям із дрібними зубцями, і він укривав усю поверхню.

Провідні мотиви розпису трипільської кераміки — спіралі і вісімки, волюти, меандр (безконеч-ник) та стилізовані складні композиції, що зображують жінку і бика, змія, обличчя або очі людини, солярні знаки.

Багатство форм трипільської кераміки дуже велике. Вочевидь, воно було викликане формами хатнього господарства, яке вимагало в одному випадку спе­ціального посуду для зберігання припасів (зерна, муки, овочів) та рідин, а в ін­шому — посуду та для столового вжитку.

Основними видами посуду були глечики, грушоподібні амфори з покриш­ками, горщики, корчаги, округлотілі напівсферичні миски — чаші. Своєрідним є посуд з антропоморфними підставками, зооморфні посудини.

Кольорова палітра розписів посуду трипільців складалась із білого, чорного, ко­ричневого та червоного кольорів. А тло посуду — жовтогаряче, червонувате, біле.
Інтерактивна гра «Розшифруй закодоване»

У кожного учня на парті лежать малюнки-схеми зразків трипільської кера­міки. Треба розшифрувати те, що хотів розповісти стародавній майстер.


знаки води чаша-календар


Учитель.

Другим виявом трипільського мистецтва була пластика — скуль­птура (глиняні фігурки людей і тварин). Такі фігурки знаходили також на Криті та у Трої, однак у трипільських поселеннях вони різноманітніші. Трипільські фі­гурки людей бувають сидячі і стоячі. Перші більш реалістичні і часто сидять на стільцях. Знайдена в Сушківці Черкаської області фігурка матері, яка нахили­ла голову над немовлям,— найкраще зображення материнства неолітичної доби Європи, котре символізує культ родючості землі, продовжування роду.

Трипільська культура проіснувала на нашій території близько півтори ти­сячі років, а далі занепала.
Інтерактивна гра «Запитання — відповідь»

• Що таке кераміка? (Кераміка, грецьке keramike,— гончарне мистецтво, від keramosглина.)

• Що ви можете сказати про орнамент? (Орнамент (від латинського ornamentumприкраса) — це декоративна композиція, яка складається з елементів (мотивів), що ритмічно повторюються.)

• Що ви можете сказати про ритм? (Ритм (грецьке «узгодженість») чергу­вання, створене закономірним повторенням елементів.)

• Від чого залежала форма трипільського посуду?

• Якими засобами трипільці розповідали про своє розуміння світу? (Сим­волічними знаками, з яких вони складали орнамент.)

• Які різновиди столового посуду були поширені у трипільців? (Глечики, гру­шоподібні амфори, округлотілі напівсферичні миски — чаші.)

• Якими були кольори розписів? (Білий, чорний, коричневий, червоний. Тло по­суду — жовтогаряче, червонувате, біле)


Творче завдання (на вибір учня)

Учитель.

Розгляньте зразки трипільського та скіфського мистецтва. Зверніть увагу на сюжети, художні й технічні особливості оздоблення виробів.

Отже, сьогодні ви дізналися про багату художню спадщину мудрих та талано­витих наших предків. А тепер спробуйте виявити свій талант. Кожен із вас від­творить один з «експонатів» нашої великої спадщини, який йому найбільше запам'ятався.
Завдання

• Створити скіфську пектораль із макаронних виробів.

• Створити рельєф «Кінь» або «Лосеня», який імітуватиме техніку карбуван­ня на металі (фольга). Спробуйте передати рух тварини.

Мистецькі поради роботи з фольгою:

— на аркуші паперу намалюйте обраний персонаж;

— переведіть, натискаючи, малюнок на фольгу;

— виріжте виріб.

• Створити модель прикраси (для корони, зброї, шолома) та декорувати рельєфом (пластилін).

• Зобразити Грифона, Пегаса чи іншу напівфантастичну тварину у графічній техніці.

• Намалювати великий скіфський степ акварельними чи гуашевими фарбами.

• Намалювати за зразком трипільський керамічний виріб.
III. ПІДСУМОК УРОКУ

Учні разом з учителем оцінюють свої роботи. Учитель аналізує кожний із виробів або малюнків і дає можливість кожному учню розповісти про викона­не ним зображення.


Учитель.

Отже, зробімо висновок, що у прадавні часи декоративно-ужит­кове мистецтво та скульптура були найпоширенішими видами художньої твор­чості на теренах України.


IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати запитання до інтерактивної гри «Запитання — відповідь» за те­мами: «Мистецтво грецьких міст північного Причорномор'я» та «Художня куль­тура Київської Русі».

10 клас

ТЕМА: 2 Художня куль­тура Київської Русі: архітектурні споруди, мо­нументальний живопис(мозаїки та фрески). Ікони Київської Русі за межами України. Мис­тецтво книжкової

мініатюри.
МЕТА: ознайомити учнів із мистецтвом України найдавніших часів: пе­ріоду до Київської Русі та давньоруського періоду; розвивати ін­терес учнів до культурної спадщини свого народу; виховувати по­чуття національної гордості, любові до Батьківщини, шанобливе ставлення до національних святинь.
ТИП УРОКУ: урок вивчення нового матеріалу.
ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації, науково-популярна література, плакати: Мистецтва покликані виражати почуття епохи, і тому кожному з них потрібна своя поезія. О. Довженко

...Вміти творити — це означає бути також мислителем своєї епо­хи, ...бути на рівні передових ідей свого часу, бути виразником інтересів свого суспільства. О. Довженко


ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повідомлення теми і мети уроку.

Учень

Епоху, де б душею відпочить,

З нас кожен має право вибирать,

Найдемо тут до вибору багато

Народів, царств, богів, людей, століть.

Готичний присмерк, еллінську блакить,

Легенд біблійних мідь, ікон злато —

Все можемо на полотні віддать

Чи на папір слухняний перелить.

Але любить чи не любить те,

Що вколо нас і в нас самих росте,

Що творить нас, що творимо самі ми,

Лише сліпець, що замість крові в нім

Тече чорнило струменем неживим,

Тривожиться питанням таким.

М. Рильський

ІІ. ПОДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель.

Найдавніші пам'ятки мистецтва, відкриті в Україні, відносяться до періоду пізнього палеоліту і віддалені від нас на 25—15 тисяч років.

Мистецтво Київської Русі виросло на грунті художньої культури, що роз­вивалась на території східної Європи, зокрема нинішньої України, ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Сліди цієї культури спостерігаємо і тепер у народному мистецтві України, особливо на Поділлі, де донині збереглися геометризовані орнаментальні мотиви, походження яких відноситься до ранніх етанів розвитку

мистецтва. Серед них зустрічаємо стародавнє традиційне зображення «священ­ного дерева» та великої богині родючості й володарки звірів.

Стародавні язичницькі образи можна побачити і в зображеннях христи­янських символів та рос-линних узорів на тканинах пряничних дощок. Вони збереглися в дерев'яному різьбленні та в металевих виробах Гуцульщини, які здебільшого являють собою подальше перетворення старослов'янських антро-по­морфних і зооморфних фібул (застібок) в VI—XI ст. н. е. На сволоках українсь­ких хат ще й досі можна бачити прикраси, що походять від давніх слов'янських вірувань («знаки сонця»). У стародавніх могилах археологи знаходять писан­ки (обереги), прикрашені орнаментами, які й тепер роблять українські народ­ні митці.

Багато стародавніх рис спостерігаємо в народній архітектурі. Це виявляєть­ся в її планових кон-структивних особливостях, що йдуть від будівництва, в ос­нову якого було покладено зруб, у прийомах конструкції і в художньому оздоб­ленні будівель.

Деякі традиції сягають значно далі за старослов'янські часи. Так, напри­клад, ще й нині в Україні

народ прикрашає верхи крокв будівель коником, а на Півдні України можна побачити дві стилізовані кінські голови, між якими іноді ставилася стрілка.

Серед творців мистецтва цього часу найбільший інтерес становлять старо­давні скульптури — невеличкі статуетки жінки з кістки або каменю, деякі з них трестовані більш реально, деякі дуже узагальнено. Мистецтво органічно входи­ло у повсякденну трудову діяльність людини і було тісно пов'язане з її віруван­нями. Разом із тим, перші спроби людини осмислити й підкорити навколишній світ за допомогою зображувальних засобів були спробами і його естетичного освоєння. У малюнках і скульптурах виражалися справжні живі почуття. Ці первісні зображення не тільки передають зовнішні риси тварин, ай відбивають ставлення людини до зображуваного. Тож, у самому характері палеолітичного мистецтва закладено творче начало.
«Мікрофон»

• Які знахідки культури знайдено археологами під час розкопок Мізинської стоянки?

• Які висновки щодо розвитку мистецтва предків можна зробити з мізинських досліджень?
Учень.

Знахідки Мізинського поселення дають надзвичайно багатий ма­теріал для характеристики мистецтва пізнього палеоліту. Серед творів мистец­тва тут виявлено стародавні скульптури — невеличкі статуетки жінки з кістки або каменю, які становлять найбільший інтерес. Вони відтворюють образ ма-тері-прародительки, яка користувалась великою повагою. На стоянках зустрі­чається багато фігурок тварин і антропоморфних (людиноподібних) статуеток із кісток і каменю.


Учень.

У Мізині відкрито майстерню з набором кремінних знарядь — різ­номанітних різців, буравчиків із заготовленими мамонтовими кістками й уже готовими скульптурами і прикрасами, а також стилізовані фігури жінок, птахів, суцільно вкритих складними візерунками.

Дослідження Мізинського поселення в останні роки виявили унікальну знахідку — лопатку та щелепи мамонта, на яких червоною фарбою намальова­но візерунок із ламаних ліній. Це перший зразок кольорових зображень у палео­літі Східної Європи. Він дає підстави вважати, що палеолітичному населенню цих районів не було чужим і мистецтво живопису.
«Мікрофон»

• Що вам відомо про мистецтво трипільської культури?

• Що характерно для мистецтва трипільської культури?
Учень.

Із багатьох археологічних досліджень в Україні та у Східній Європі велику цінність становлять знайдені експонати трипільської культури. У трипільців була поширена орнаментальна кераміка. Орнамент наносився на посуд двома способами: розмальовуванням і за допомогою заглиблено прокреслено­го рисунка. Розпис робили чорним або червоним, білим і червоно-коричневим кольорами. Серед орнаментальних малюнків були поширені спіралі найрізно­манітніших візерунків, переплетення шнурів та смуг. Трапляються окремі зна­ки у вигляді овалів, напівовалів і півкіл із коротенькими променями. Очевидно, це зображення сонця і води.

У посудному розписі та дрібній пластиці зустрічаються також зображення свійських тварин — бика, кози, собаки.
«Мікрофон»

• Яку роль у формуванні української культури відіграло скіфське мистец­тво?

• Якими видами мистецтва володіли скіфи?
Учень.

Скіфське мистецтво відіграло велику роль у формуванні слов'янської культури, воно було одним із джерел мистецької спадщини слов'ян. Від скіфів ідуть будівельні традиції дерев'яних наземних жител, техніки зрубів. Мистецтво скіфів дуже різноманітне.

Скіфська чорнолощенна кераміка, прикрашена заглибленими геометрич­ними візерунками, що заповнювались білою пастою, продовжує місцеву тради­цію, яка починається ще з епохи пізньої бронзи. У скіфському декоративному мистецтві використовуються мотиви, в основі яких лежить зображення тварин. У зв'язку із цим скіфська художня творчість дістала назву мистецтва звіриного стилю. Ритмічно повторюючись, зображення тварин утворюють ніби своєрід­ний орнамент, який скіфські майстри використовували для оздоблення побуто­вих речей, одягу, зброї.
Учень.

Певний інтерес являють скіфські кам'яні статуї, які встановлюва­лися на вершинах курганів. Вони зображують скіфських воїнів у характерному вбранні, з башликом, із коротким мечем біля пояса і ріжком у руці.

До оригінальних пам'яток скіфської пластики також належить навершя із зображенням бога Папайя, знайдене при розкопках Лисої гори у Дніп­ропетровську. Серед скіфських поховань трапля-ються високохудожні вироби з реалістичним трактуванням сцен із життя і побуту скіфів. Серед цих речей ши­роко відомі вироби IV—III ст. до н. е.: срібна ваза із чортомлинського кургану, на якій зображено скіфів, що ловлять диких коней; гребінь і обкладка наруччя з воєнними скіфськими сценами з кургану Солоха; обкладки торитів із Чортом-лика, Ільїнців і мелітопольського кургану, зроблені за однією моделлю, із зоб­раженням сцен із життя Ахілла.
Учень.

На рубежі нашої ери традиції скіфського мистецтва живуть у ху­дожніх виробах сарматів, які витіснили скіфів із південних степів України. Для сарматських виробів характерні поліхромія, оздоблення зброї та різних ужитко­вих речей вставками з дорогоцінного каміння та кольорової емалі. Серед творів сарматського мистецтва трапляються складні багатофігурні композиції міфоло­гічного змісту.


Учитель.

Значні зміни в господарській діяльності людини відбувають­ся в епоху неоліту та мідного віку (5—3 тис. до н. е.). Саме тоді здійснюється перехід від мисливсько-збирального господарства до приручення і розведення свійських тварин і хліборобства. У цей час виникає перший посуд з обпаленої глини. Винайдено прядіння і ткацтво, люди починають опановувати металообробництво.

У мистецтві неоліту великого поширення набула кераміка, орнаментована різноманітними сполученнями ямок і наколів, що наносилися до обпалювання на поверхню глиняного посуду за допомогою гребінчастого штампа. У південно-західних районах заявляється кераміка з накресленими по глині лінійними візе­рунками у вигляді шнурів, яка дістала назву «шнуркової кераміки».
Творча група «Юні історики»

Учень.

Із 2 тис. до н. е. на території України настає бронзовий, а за ним — залізний (1 тис. до н. е.) віки. У житті місцевих народів сталися великі зміни. У цей період відбувається перший великий суспільний поділ праці. Пам'ятками скотарських племен того часу є численні могили-кургани, розкидані по всій те­риторії України. У курганних похованнях археологи повсюди знаходять вироби з міді та бронзи.


Учень.

Залізний вік характеризується подальшим удосконаленням засобів виробництва й у племен, які населяли територію України. Небезпека ворожих нападів примушувала їх укріплювати свої селища. Так виникли великі міста. У Правобережній і Лівобережній Україні збереглися великі городища скіфсь­кої доби.

Кінець античної епохи і початок середньовіччя характеризуються на Причорномор'ї пересуванням численних етнічних груп так званого Великого переселення народів, занепадом античних полісів. Пам'ятками цієї доби є міста і фортеці південно-західного Криму.
Учень.

Із 1 тис. н. е. зі споконвічних своїх земель — середньої частини Східної Європи — слов'яни розселяються від берегів Адріатичного, Чорного та Азовського морів до Балтійського і Білого. Виникають угрупування східних, західних і південних слов'ян на єдиній для них соціально-економічній, етніч­ній і культурній основі. Перші політичні об'єднання (племінні союзи східних слов'ян — антів) виходять на історичну арену як міцна сила, що могла протисто­яти Візантійській імперії.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я
Лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять,...
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Уроків образотворчого мистецтва -6-7 -8 класи (35 годин, год на тиждень) Вчитель Л. В. Папіш
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Історія української культури
Стародавні кочівники кіммерійці, жили на території Північного Причорномор'я в період
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Педагогічні умови вивчення творів українського образотворчого мистецтва
Презентація досвіду вчителя образотворчого мистецтва Нововолинської гімназії Уманця Євгенія Анатолійовича
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Урок образотворчого мистецтва в 6 класі Вчителя Кізілової Г. О
Сху, В. М. Шумило та С. М. Ковальчуком; невеличка виставка графічних портретів учнів попередніх років; зразки графічних портретів,...
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Дипломна робота «Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це кіммерійці
України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Друга сесія
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво, 8 клас Урок 18
Тема: Мистецтво бароко. Особливості живопису мистецтва бароко. Види та жанри мистецтва бароко. Творчість живописців Мікеланджело...
Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво є формою відображення суспільного буття, формою суспільної свідомості
Модуль Феномен мистецтва. Ранні форми мистецтва та особливості його розвитку у країнах Стародавнього Сходу. Мистецтво античності:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка