Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слівСкачати 96,84 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір96,84 Kb.
ТипКартка

Українська мова. 6 клас


Тема. Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів

Мета: удосконалювати вміння школярів користуватися словником іншомовних слів та тлумачним словником української мови, ознайомити з іншими найважливішими словниками рідної мови, формувати культуру орфографії, розвивати мислення, мовлення, збагачувати словниковий запас учнів, підвищувати мовну культуру; виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок

Обладнання: мультимедійні технології, словники, картки.
Не бійтесь заглядати у словник

Це пишний яр, а не сумне провалля,

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський
Хід уроку
I. Організаційний момент

II.Перевірка домашнього завдання

1. Дати відповідь на питання: Яку роль виконують слова іншомовного походження у нашій мові?

2. Зачитати складену вдома рекламу квітів чи букету.
III. Актуалізація опорних знань учнів

3. Дати відповіді на питання.

* На які дві групи поділяються слова української мови за своїм по- ходженням?

* Які слова називаються запозиченими?

*Назвіть особливості власне українських слів.4. Робота з картками

Картка № 1

Серед наведених слів знайдіть старослов’янізми, назвіть їх ознаки.

Врата, волога, берег, златоглавий, приязнь, добродушний, премудрий,

благоустрій, благочестя, битва, предтеча, знайомий, злато, преславний.

13


Картка № 2

Серед наведених слів знайдіть такі, що характерні лише дпя української мови. Поділіть їх на групи за значенням (що означають природу, місцевість, побут, людські почуття, суспільні явища, відносини між людьми тощо).

Дніпро, громада, стріха, радощі, трава, гай, юнак, хмара, прозорість, степ, зоря, життя, хлібина, причал, пахощі, долоня, нива, син, глибина, мовчання, хлопець, слово, плуг.

Картка № 3

Записати буквами слова іншомовного походження, подані у звуковому записі. Із кількома словами скласти речення, які ускладнити однорідними членами.

[Портфел’], [модел’], [кан’йон], [порт’йера], [інтерв’йу], [батал’йон], [м’іл’йон].

Картка № 4

Переписати словосполучення, вибираючи з дужок потрібне слово. Два словосполучення увести у речення, ускладнені звертаннями.

(Ароматичний, ароматний) чай, (гармонійний, гармонічний) розвиток, (коментувати, компрометувати) змагання, хворіти на (апендицит, апендикс), (відкривати, відчиняти) вікно.

Слайд 1
Розгадайте ребуси, в яких зашифровано власне українські слова.

cом000нісТЬгрибмакдинькариба

Відповідь: самостійність, громадянин.

14

5. Слово вчителя

У дорослих і дітей, у тих, хто навчається і працює, дуже часто виникає потреба перевірити, як пишеться, вимовляється або, що означає те чи інше слово. Вичерпну, чітку і правильну відповідь на всі запитання з мови дають словники.IV. Повідомлення теми ,мети уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

6. Бесіда

* Які ви знаєте словники?

* До яких cловників найчастіше доводиться звертатися кожній людині?

7. Робота з таблицею

ЗАГАЛЬНІ

ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ

Тлумачать не слова, а позначені словами поняття, дають відомості про історичних осіб, діячів науки, культури; явищ найрізноманітніших галузей життя – мистецтва, права, політики, виробництва, економіки, релігії; є ілюстрації, малюнки, карти, діаграми тощо

ЛІНГВІСТИЧНІ

Містять інформацію про слова (їх значення, походження, написання, вимову тощо)

ГАЛУЗЕВІ

ОДНОМОВНІ

ДВОМОВНІ

БАГАТОМОВНІ

8. Слово вчителя

Словникове творення в Україні має майже 400-літню історію – від словників Лаврентія Зизанія, Памви Беринди (XVI – XVII століття), тлумачного словника Івана Котляревського (1769-1838 р.р.), «Історично-


15

го словника українського язика» Євгена Тимченка, «Правописного словника» Григорія Голоскевича до великого 11-томного академічного видання – «Словника української мови» (1970 – 1980 рр.).

У мовознавчих словниках подано різні відомості про слова. Ознайомимося з найважливішими словниками української мови.

1. «Словник української мови» в 11 томах, виданий у 1970 – 1980 роках. У ньому докладно пояснено значення понад 134 тисяч слів і кожне значення проілюстровано цитатами з літератури.

2.«Словарь української мови» в 4 томах за редакцією Б. Д. Грінченка, уперше виданий у 1907–1909 роках і перевиданий у 1958 році. У ньому стисло пояснено значення близько 68 тисяч слів.

3. «Українсько- російський словник у 6 томах, виданий у 1953–1963 роках. Він містить близько 122 тисяч українських слів. До яких наведено приклади з літератури й подано російські відповідники.

4. «Фразеологічний словник української мови» в 2 томах, виданий у 1993 році. У ньому пояснено й проілюстровано цитатами з художньої та іншої літератури понад 17 тисяч фразеологізмів.

Крім названих, є ще орфографічні, орфоепічні, термінологічні, історичні, етимологічні, словники синонімів, омонімів, антонімів, різні перекладні, словник іншомовних слів, тлумачний словник та інші.


9. Вправа з ключем

Розставте слова за алфавітом.

Колекціонер, вінок, виріб, верхівка, верхолаз, колос, колесо, горно, зерно, заряд, килим, подані, гарт, хід, компост, віньєтка, виходжу, кип’ячу.

З останніх букв прочитаєте прислів’я, яке закінчується словом «до- рога».


10.Слово вчителя

Буває, що слово відоме давно,

А знає не кожен, що значить воно.

І тут у пригоді стає визначних

Скарбів наших мовних тлумачний словник.

Дмитро Білоус

Перед вами слова першої сторінки Короткого тлумачного словника української мови 1988 року. Подумайте, що у них спільного: 1) за походженням; 2) за звуковим оформленням.

16


Слайд 2

Абажур, абетка, абзац, абітурієнт, абонемент, абонент, абориген, абревіатура, абсолютизм, абсолютний, абстрактний, абстракція, авангард, аванс, аварія, авіамодель, авіатор, авіація, автобіографія, автограф.

11. Гра «З якого словника?»

Прочитайте пропоновані словникові статті. З якого словника взято кожну з них?

1. Приазов’я, -я.

2. Боязливо нареч. Боязко, боязливо, похітливо, лякливо, реже боязно.

3. Крокодилячі сльози. Нещирі сльози, лицемірне співчуття.
12. Перепишіть речення і поясніть значення слова земля. Які ще значення цього слова ви знаєте? Перевірте себе за тлумачним словником української мови. Поясніть розділові знаки.

1. Мій рідний край, моя земля, велика превелика! (Н. Забіла). 2. Яка ти, земле, ніжна, голуба, і як ти пахнеш хлібом і медами! (В. Вихрущ).

3. Земля всміхається до мене і сонце просить: відчини. (С. Будний).4. Очі милувалися чудесним цвітом землі. (К. Гордієнко). 5. Важким холодним сном за хатою опала земля (М. Коцюбинський).
13. Творче конструювання

Складіть словосполучення зі словом дзвінкий у всіх значеннях, указаних у тлумачному словнику української мови.


14. Пояснювальний диктант

Із біографії розділових знаківКома і крапка – найдавніші розділові знаки. Вони з’явилися в друкованих книгах шістнадцятого століття. Кома – слово з латинської мови. Воно мало таке значення: кую, бю, відсікаю. Крапка – це переклад латинського слова пунктум. Воно дало такі назви: пункт, пунктуація, пунктир, пунктуальний, пунктограма. Тире – слово французьке. Означало воно тягти. Першим застосував цей розділовий знак Карамзін на початку дев’ятнадцятого століття.


17
Слайд 3

Виписки із «Словника іншомовних слів»Інституції (від лат.– настанова) – 1) Назва елементарних підручників римського цивільного права. 2) Установи, заклади.

Іронія (від грец.– удавання, прихований глум) – 1) Тонке приховане глузування. 2) В літературі – вид тропу, де зовнішня форма суперечить змістові.

Кабріолет (франц. стрибати) – 1) Легкий двоколісний однокінний екіпаж. 2) Кузов легкового автомобіля з відкритим верхом.

Кадот (від грец.– рух донизу) – 1) Негативний полюс джерела струму. 2) Електрод приладу, з’єднуваний з негативним полюсом струму.15. Коментар вчителя

За своїм етнічним складом народ України налічує понад 100 націо- нальностей, так званих національних меншин. Словник іншомовних слів – науково-популярне видання, розраховане на найширші кола читачів. Основна мета словника – дати стисле тлумачення слів іншомовного походження, які функціонують у науково-популярних, художніх, публі- цистичних, офіційно-ділових текстах. А також пояснити лексику побуто- вого вжитку, характерну для сучасної літературної мови.16. Робота зі словником

Користуючись словником, записати до кожного іншомовного слова його тлумачення.

Зразок. Екстерн (лат.) – особа, що складає екзамени в навчальному закладі, не навчаючись у ньому.

Епітет, ерудит, ескудо, ескадрон, етимон.17. Фізкультхвилинка

Раз – підняти руки вгору,

Два – нагнутися додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

Три-чотири – прямо стати,

Будем знову починати.

18


18. Лексична розминка

Прочитати поезію М. Чернявського. Виписати запозичені слова і подати їх розгорнуті словникові тлумачення.

Ерудит

З історії тягне митців і трибунів,Поетів, царів і патриціїв.

Повірте, мовляв, що без цих атрибутів

Нема глибини ерудиції.
Ареною бою вважає естраду,

За зброю – треновану дикцію.

І друзів товче, демонструючи радо

Глибоку свою ерудицію.


Поези, ноктюрни, прелюди і скерцо –

Причали його і позиції.

Здається, у них загубилося й серце,

Не зайве при ерудиції.


VI.Закріплення вивченого матеріалу
19. Диктант-тест

Написавши текст, виписати слова в такому порядку: 1) слово української мови, що широко вживається; 2) слово рідної мови, яке вживається рідко; 3) запозичене слово, яке вживається часто; 4) слово вживається рідко, запозичене. Значення невідомих слів з’ясуйте за словником.Це було за панщини. Мені скінчилося тринадцять літ, а брат мій був на два роки молодший від мене. Мене готували до інституту, а брата до корпусу, та тільки дожидали, поки братові вийде десять літ, щоб разом віддати; бо якби віддавати кожного з нас нарізно, то приходилося б держати при домі задля другого і гувернантку, і вчителя. (За Панасом Мирним.)
20. Кросвордний акродиктант (запозичені слова)

Ключ: перші літери складають слово «гармонія».  1. Допоміжна історична дисципліна, що вивчає герби та їх історію.

  2. Група морських островів, що лежать близько один від одного.

  3. Вказівка про склад і спосіб виготовлення будь-якої справи, суміші.

  4. Відрізок прямої лінії, що сполучає вершину трикутника з середи-

ною протилежної сторони.
19

5. Хвалебна пісня або вірш, присвячена видатній особі чи події.

6. Нові слова, що з’являються в мові.

7. Мистецтво складати букети з квітів, рослин, гілок.

8. Іго, гніт, гноблення.

Відповіді: 1. Геральдика. 2. Архіпелаг. 3. Рецепт. 4. Медіана.

5. Ода. 6. Неологізми. 7. Ікебана. 8. Ярмо.
21. Вибірковий диктант із завданням

Виберіть з-поміж запозичених слів ті, що відносяться до навчання, поясніть їх лексичні значення. Запишіть ці слова у фонетичній транс- крипції.Школа, вестибюль, віадук, гамбіт, циркуль, флебіт, математика, масаж, маска, матч, дефіс, дефект, вокзал, вітраж, волонтер, берданка, адвокат, абсолют, комісія, флакон.
VII. Підсумок уроку

«Мікрофон». Розкажіть, як побудовані статті в тлумачному чи будь- якому іншому словнику.


  1. Виставлення оцінок

IX. Домашнє завдання

Уявіть себе працівником редакції газети, який відповідає за сторінку реклами. Складіть рекламу таким товарам: відеомагнітофон, ксерокс, сканер. Користуючись словником, письмово дайте лексичну характерис- тику цим словам.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconФразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
Я; пояснити роль фразеологізмів у мовленні, ознайомити з будовою фразеологічного словника, формувати вміння користуватися фразеологічним...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconУрок з української мови в 5 класі ( Битківська У. М.,вчитель-методист) Тема уроку: Правопис слів іншомовного поход­ження. Систематизація та узага­льнення вивченого
Розширювати знання учнів про місце іншомовної лексики в українській мові. На основі вив­ченого удосконалювати навики правопису слів...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconРобота зі словником літературознавчих термінів
У його розвитку, як І в розвитку національних літератур, формуються певні закономірності, внутрішні й міжнаціональні зв’язки
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconГра «Закінчіть речення» Королівна зустріла в комірчині бабусю, яка …
Шарля Перро. Якоб відшукував казки, в той час як Вільгельм надавав. В останні роки брати працювали над словником німецької мови....
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconО. Українська мова (орфографія) Посібник
У таблиці 2 вміщено винятки з усіх правил за орфограмами. У матеріалі використано умовні скорочення: сл сл. – слова, написання яких...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconПознайомитися зі словниковим складом української мови. Познайомитися зі словниковим складом української мови
...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconЗакони мови, збагнути її таємницю, прочитати історію слів
Однією з важливих передумов успішного навчання мови є виховання в учнів любові до рідної мови. Позакласні заняття дають можливість...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconМетодична розробка заняття «Уживання І правопис іншомовних слів» з дисципліни «Українська мова»
Методична розробка заняття з дисципліни «Української мова». Підготувала Солов’єнко О. Ф. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconШевчук А. В. Робота з обдарованими учнями на уроках української мови
...
Тема. Робота із тлумачним словником української мови І словником іншомовних слів iconСинонімія І полісемія. Евфемізми. Перифрази Мета: дати учням поняття про евфемізми, перифрази, синонімію І полісемію
До поданих іншомовних слів доберіть синоніми й запишіть у тому самому порядку в колонку


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка