Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століттяСкачати 162,17 Kb.
Дата конвертації20.05.2017
Розмір162,17 Kb.


Завдання

для олімпіади з історії України

Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття.
1. Позначте прізвище діяча, який не входив до «Руської трійці»:

А) І. Вагилевич Б) Я. Головацький В) І. Могильницький Г) М. Шашкевич2.Укажіть роки діяльності масонської ложі «Любов до істини»:

А)1820-1823 Б)1818-1819 В)1819-1823 Г) 1818-18233. Позначте назву української землі, де у 1810 – 1815 рр., і в 1831 р. були «холерні бунти»:

А) Буковина Б) Галичина В) Закарпаття Г)Лемківщина4. Позначте, коли було відкрито Київський університет:

А) 1805 р. Б) 1817 р. В) 1820 р. Г) 1834 р.5. Позначте спосіб, до якого вдавалися поміщики, щоб зробити свої господарства прибутковішими:

А) посилення визиску селян

Б) запровадження сільськогосподарських добрив

В) запровадження нових знарядь праці

Г) зміна техніки обробітку ґрунту

6. Позначте факти біографії діяча культури і позначте його прізвища:

«Роки життя – 1809 – 1852 рр. народився на Полтавщині в родині українського поміщика. Навчався у Ніжинському ліцеї. У своїх ранніх творах змалював поетичний образ України. Писав російською мовою, але майже вся його творчість пов’язана з Україною. Деякі листи написав українською мовою. Страждав від розриву з рідною землею і культурою».

А) М. Гоголь Б) М. Костомаров В) П. Куліш Г) І.Котляревський

7.Серед наведених понять оберіть те, що свідчило про формування на українських землях у першій половині ХІХ ст. капіталістичних відносин:

1) заміна натурального оброку грошовим 2) розвиток ринкових відносин


А) правильною є відповідь 1

Б) правильною є відповідь 2

В) правильними є обидві відповіді

Г) обидві відповіді неправильні8. Позначте події, що відбулися в 1848 р. на західноукраїнських землях:

1. видання «Русалки Дністрової»;

2. заснування в Перемишлі першого на західноукраїнських землях просвітницького товариства;

3. збройне антиурядове повстання у Львові;

4. початок видання першої газети українською мовою «Зорі Галицької»;

5. початок роботи австрійського парламенту, в якому вперше були представлені українці;

6. скасування кріпосництва на західноукраїнських землях;

7. «холерні бунти»;


А) 1, 2, 3, 5 В) 3, 4, 5, 6
Б) 2, 4, 6, 7 Г) 4, 5, 6, 7


9. Установіть відповідність:

А) губернія 1) адмістративно-територіальна одиниця Російської держави запроваджена 1708р.;

Б) повіт 2) країна чи її частина, що загарбана іншою державою та управляється за допомогою спеціальних режимів та законів;

В) колонія 3) адмістративно-територіальна одиниця колишньої Гетьманщини;

Г) метрополія 4) панівна держава, якій належать колонії;

5) адмістративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1795р.


10. Установіть у хронологічній послідовності прізвища письменників разом з їхніми літературними творами:

А) Г. Квітка-Основ’яненко «Малоросійскі оповідання»;

Б) М Максимович «Малороссийские песни»;

В) Т. Шевченко «Кобзар»;

Г) М. Костомаров «Сава Чалий».
Тема. Українські землі у другій половині ХІХ століття.
1. Позначте наслідки реформи 1861 р.:

А) гальмувала розвиток економіки

Б) перешкоджала розвитку економіки

В) створила умови для швидкого розвитку економіки

Г) суттєво не вплинула на розвиток економіки

2.Організації української інтелігенції у другій половині ХІХ ст., які вели національно-культурну та громадсько-політичну діяльність, - це:

А) старорусини Б) народники В) хлопомани Г) громади3. Позначте назву першої української партії у 1890 р.:

А) демократична Б) ліберальна В) радикальна Г) соціал-демократична4. Позначте, коли було видано антиукраїнський валуєвський циркуляр:

А) 1861 р. Б) 1862 р. В) 1863 р. Г) 1864 р.5.Хто з цих письменників у своїх творах змальовував трагічні картини життя галицького селянства?:

А) В. Винниченко В) М. Коцюбинський

Б) О. Олесь Г) В. Стефаник

6. Прочитайте уривок і позначте рік, коли відбулася описана подія:

«Вводилася єдина система початкової освіти. Створювати початкові школи дозволялося як державним та громадським установам і відомствам, так і приватним особам. Середню освіту здобули в класичних та реальних чоловічих і жіночих гімназіях, навчання в яких було платним. Право вступу до університетів мали лише ті особи, які закінчували класичні гімназії. Важливим було відновлення автономії університетів у навчальних закладів».

А) 1861 р. Б) 1864 р. В) 1870 р. Г) 1874 р.

7. Позначте основні форми (форму) діяльності народовців:

1) підготовка збройного повстання

2) пропаганда національних і культурно-освітніх ідей, у періодичних виданнях
А) правильною є відповідь 1

Б) правильною є відповідь 2

В) правильними є обидві відповіді

Г) обидві відповіді неправильні8. Позначте назву партій, які створені у 1899 р.:

1. консервативна; А) 1, 2

2. ліберальна; Б) 2, 3

3. націонал-демократична; В) 3, 4

4. соціал-демократична; Г) 4, 5

5. християнсько-демократична;9. Установіть відповідність між організацією та її учасниками:

А) громада 1) В. Антонович

Б) «Братство тарасівців» 2) М. Костомаров

В) «Стара громада» 3) А. Красовський

Г) «Земля і воля» 4) С. Перовська

5) М. Міхновський.10. Установіть послідовність подій:

А) Валуєвський циркуляр

Б) земська реформа

В) видання «Київського телеграфу»

Г) створення Таємного комітету для підготовки селянської реформи в Російської імперії


Тема. Україна на початку ХХ століття.
1. Позначте назву найпоширенішої форми монополій на початку ХХ ст.:

А) картель Б) концерн В) синдикат Г) трест2. Позначте назву єдиної партії Наддніпрянської України поч. ХХ ст., яка відстоювала ідею самостійності України:

А)Українська народна партія

Б) Революційна українська партія

В) Українська соціал-демократична робітнича партія

Г) Товариство українських поступовців

3. Позначте назву міста, у якому в 1905 р. Петро Шмідт очолив повстання:

А) Київ Б) Миколаїв В) Одеса Г) Севастополь4. Позначте назву течії, яка переважала у політичному і культурному житті Закарпаття:

А) «москвофіли» Б) «русофіли» В) «русинофіли» Г) «українофіли»5. Позначте правильне твердження:

А) основною формою монополістичних об’єднань в Україні були трести

Б) особливістю Західної України була дискримінація українського населення у всіх сферах народного господарства

В) Революційна українська партія виникла у 1905 р.

Г) Сергій Реформатський був визначним ученим у галузі історії

6. Прочитайте факти біографії діяча культури та позначте його прізвище:

«Роки життя – 1864 – 1913 рр. народився у Вінниці. Значну частину життя працював у Чернігові, де й помер. Автор багатьох оповідань і повістей. У найвідомішому своєму творі письменник через опис історії окремої родини майстерно відобразив настрої і переживання села перед 1905 р., у час революційного вибуху і після нього».

А) В. Винниченко Б) Б. Грінченко В) М. Коцюбинський Г) П. Мирний

7. Позначте основні наслідки (наслідок) революції 1905 – 1907 рр. для України:

1) автономія 2) місцеве самоврядування


А) правильною є відповідь 1

Б) правильною є відповідь 2

В) правильними є обидві відповіді

Г) обидві відповіді неправильні8. Позначте назви країн (територій), у які переважно виїздили західноукраїнські селяни на початку ХХ ст.:

1) Аргентина А)1, 2, 5, 7

2) Бразилія Б) 1, 3, 4, 6

3) Зелений Клин (Росія) В) 2, 4, 5, 7

4) Італія Г) 3, 5, 6, 7

5) Канада

6) Сірий Кут (Росія)

7) США


9. Установіть відповідність:

А) Г. Вакуленчук 1. діяльність парламентської громади

Б) Б. Жаданівський 2. повстання на броненосці «Потьомкін»

В) П. Шмідт 3. повстання на крейсері «Очаків»

Г) І. Шраг 4. повстання саперів

5. «справа Бейліса»10. Установіть послідовність подій революції 1905-1907 рр.:

А) загальний політичний страйк

Б) збройне повстання у низці міст України

В) повстання на броненосці «Потьомкін»

Г) повстання саперів на чолі з Борисом Жаданівським

Тема. Україна в роки Першої світової війни.
1. Позначте, якого характеру не мала І Світова війна:

А) визвольний Б) грабіжницький В) імперіалістичний Г) несправедливий2. Позначте назву Української Ради, створеної 1 серпня 1914 р.:

А) Головна Б) Державна В) Народна Г) Національна3. Позначте назви країн, яких підтримувала СВУ в І Світовій війні:

А) Велика Британія і Франція В) Росія і Польща

Б) Німеччина і Австро-Угорщина Г) жодна

4. Позначте, коли розпочався німецько-австрійський контрнаступ у Галичині:

А) у кінці 1914 р. Б) на початку 1915 р. В) весною 1915 р. Г) літом 1915р.5. Позначте правильне твердження:

А) Головна українська рада закликала галичан підтримати у І Світовій війні Росію

Б) Союз визволення України бачив майбутнє Української самостійної держави у формі конституційної монархії

В) першим командувачем Січових стрільців був Дмитро Донцов

Г) російська влада на окупованих територіях Галичини та Буковини проводила толерантну політику щодо українців

6. Позначте рядки життєпису історичного діяча та позначте його прізвище:

«Роки життя – 1883 – 1973 рр. народився у м. Мелітополі. Навчався у Петербурзькому і Віденському університетах. Був двічі заарештований царською владою, змушений був емігрувати. На початку І Світової війни – організатор і голова СВУ. Послідовно обстоював ідею незалежності України, ідеолог інтегрального націоналізму. Помер у Канаді».

А) Д. Донцов Б) А. Жук В) В. Липинський Г) М. Міхновський

7. Позначте назви (назву) українських організацій, створених у Львові в середині 1914 р.:

1) Головна українська рада 2) Союз визволення України


А) правильною є відповідь 1

Б) правильною є відповідь 2

В) правильними є обидві відповіді

Г) обидві відповіді неправильні8. Позначте назви організацій, у яких під час І Світової війни активно працювала українська інтелігенція:

1. Воєнно-промисловий комітет;

2. Воєнно-сільськогосподарський комітет;

3. Союз земств;

4. Союз міст;

5. Союз сіл;

6. «Товариство допомоги населенню Західної України»;

7. «Товариство допомоги населенню Півдня Росії, що постраждало від воєнних дій»

А) 1, 3, 4, 7

Б) 2, 3, 5, 6

В) 3, 4, 5, 7

Г) 4, 5, 6, 79. Установіть відповідність:

А) бій біля гори Лисоні 1. 18 серпня – 21 вересня 1914 р.

Б) бій біля гори Маківки 2. 9 березня 1915 р.

В) «Брусиловський прорив» 3. 28 квітня – 2 травня 1915 р.

Г) Галицька битва 4. 4 червня – 20 вересня 1916 р.

5. 29-30 вересня 1916 р.10. Установіть логічну послідовність подій:

А) створення Союзу визволення України

Б) створення головної Української Ради

В) опублікування статті С. Петлюри «Війна та українці»

Г) створення легіону Українських січових стрільців

Відповіді.

Українські землі у І пол. ХІХ ст.

1.

А Б В Г

+2.


А Б В Г
+


3.

А Б В Г

+4.

А Б В Г
+

5.

А Б В Г+

6.

А Б В Г+

7.

А Б В Г


+


8.

А Б В Г

+9. А Б В Г1

+


2+
3
+4


+

5

10.

А Б В Г


1
+2

+


3


+

4+


Українські землі у ІІ пол. ХІХ ст.

1.

А Б В Г
+2.


А Б В Г


+

3.

А Б В Г

+4.

А Б В Г

+5.

А Б В Г
+

6.

А Б В Г


+


7.

А Б В Г


+


8.

А Б В Г

+9. А Б В Г1+
2

+


3


+

4

5
+


10.


А Б В Г

1


+

2

+


3
+4+

Українські землі на поч. ХХ ст.

1.

А Б В Г

+2.


А Б В Г

+

3.

А Б В Г
+

4.

А Б В Г+

5.

А Б В Г


+


6.

А Б В Г

+7.

А Б В Г
+

8.

А Б В Г+

9. А Б В Г1


+

2

+


3+
4
+5
10.


А Б В Г

1+
2

+


3


+

4
+

Українські землі у І світовій війні.

1.

А Б В Г

+2.


А Б В Г

+

3.

А Б В Г


+


4.

А Б В Г

+5.

А Б В Г


+


6.

А Б В Г+

7.

А Б В Г

+8.

А Б В Г+

9. А Б В Г1


+

2

3
+4+
5

+

10.


А Б В Г

1+
2
+3

+


4


+


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconКонспект уроку історії України у 9 класі на тему: «Узагальнення вивченого матеріалу за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у I третині XIX ст.»
«Узагальнення вивченого матеріалу за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у I третині...
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconТест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть, яке з українських міст Російської імперії мало статус вільного порту
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconТест 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України у другій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть, до якої нової форми боротьби вдавались селяни Захід­ної України у другій половині XIX ст
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconТема. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII у першій половині XVIII ст.»
Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconЗавдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події
Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII у першій половині XIX ст
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconІсторія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconУроків історії України клас. Тема Українські землі в XVI ст. Урок Вступ Формування картографічних знань та вмінь
Користуючись картою атласа «Українські землі в XVI — І половині XVII ст.», назвіть
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconТема розвиток освіти та науки на українських землях
Розділ духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття
Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття iconТестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень
Нереєстровій обрали гетьманом Тараса Федоровича, більше відомого під прізвиськом Трясило. У березні 1630 року він зі своїм військом...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка