Тема. Збірка І. Франка «Зів'яле листя». Світ інтимних переживань ліричного героя. МетаСкачати 476,41 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.08.2017
Розмір476,41 Kb.
1   2   3

VI. Оцінювання учнів

В умовах особистісно зорієнтованого навчання на уроці оцінюєть­ся такі параметри:

1) рівень навченості в групах оцінкою менеджера;

2) рівень научуваності (навчальні можливості за Л. Виговським, що ви­значаються на початку й наприкінці навчального року): Перший рівень — робота на репродуктивному рівні;

Другий рівень — здатність, застосувати знання, вміння і навички в стандартних ситуаціях;

Третій рівень — рівень творчості (Н. Галєєва)

3) в індивідуальних картах психологічного супроводу відмітити позна­чками:

1-й Т, 2-й 4, 3-й Т рівень особистого зростання.Створення ситуації успіху

Колегіально визначаються найкращі виступи і нагородження учнів збірками поезій І. Франка, після чого вони висловлюють свої мірку­вання.VII. Підсумки уроку

1. Відповідь на питання: Яка, на вашу думку, ідея цього уроку була най­цікавішою і найважливішою?

2. У робочих зошитах допишіть результати рефлексії. На уроці я:

• дізнався...

• зрозумів...

• навчився...

• найбільший мій успіх — це...

• найбільші труднощі я відчув...

• я не вмів, а тепер вмію...

• я змінився...

• на наступному уроці я хочу...

Додаток 1

Послідовність формування рефлексивних умінь спирається на співдруж­ність учитель — учень. Лише взаємодія може привести до бажаного результату: аналіз і оцінка —> взаємоаналіз і взаємооцінка —» самоаналіз і самооцінка.Тестові завдання до теми: «І. Франко. Збірка "Зів'яле листя"»

1. Вкажи варіант, де збірки І. Франка розташовані у хронологічному порядку їх виходу в світ:

а) «З вершин і низин», «Зів'яле листя», «Баляди і розкази», «Мій Із-марагд»;

б) «Баляди і розкази», «З вершин і низин», «Зів'яле листя», «Мій Із-марагд»;

в) «Мій Ізмарагд», «Баляди і розкази», «Зів'яле листя», «З вершин і низин»;

г) «Баляди і розкази», «Мій Ізмарагд» «З вершин і низин», «Зів'яле листя».

2. Якого року з'явилося друге видання збірки «Зів'яле листя»?

а) 1896р.; в) 1910р.;

б) 1911р.; г) 1905 р.

3. Скільки поезій входить до збірки «Зів'яле листя»?

а) 20; 6)60;

в) 61; г) 21.

4. Скільки передмов мала лірична драма «Зів'яле листя»?

а) 1; 6)2;

в) 3; г) жодної.

Коли знаєш, що чиниш,—

Закон твій — ти сам;

А не знаєш, що чиниш,—

Закон є твій пан. Незрідка в збірці «Зів'яле листя» натрапляємо на Гетевські ремі­нісценції. Значним виявляється вплив Гетевого «Фауста» на поетичну творчість Франка. Щодо жанрової характеристики обох творів (дра­ма), то вони не можуть бути названі драмами в класичному розумін­ні. «Фауста» Іван Франко назвав «штукою в штуках» тому, що в ньому поданий цілий життєпис у драматичній формі, показаний повільний і поступовий розвиток особистості, а не одне якесь завершене дійство. Те саме ми можемо сказати й про йото власну збірку, названу «лірич­ною драмою».

Герой постає перед нами не як стала одиниця, а як особистість у про­цесі розвитку. Його світогляд змінюється залежно від певних етапів еволюції власної душі. Якщо перший «жмуток»— це крик і стогін сер­ця, кохання без надії на відповідь, то другий «жмуток» — сум за стра­ченим почуттям. Третій «жмуток» найбільш віддалений від попередньої групи віршів, насамперед своєю трагічною філософічністю. Філософія з'являється природно тоді, коли герой переростає свої почуття через їх осмислення, коли вони стають для ліричного героя більш загальни­ми та абстрактними поняттями. Поетична змістовність у цьому випадку розвивається від почуття нерозділеного кохання до самогубства як ду­ховного зречення.

Коли певною мірою умовно розподілити пафос і риторику кожного з трьох «жмутків» поезій Франка, то вони становитимуть собою в ці­лому єдину драму світу небес і пекла, через які проходить душа героя. Універсальний образ світобудови твориться завдяки нарощуванню ме­тафізичної перспективи. Таке нарощування і водночас ущільнення дії проступає в уподібненні до природної циклічності періодів людського життя (весна, літо, осінь, зима — молодість, зрілість, старість, смерть), у зображенні чуттєвого страждання як «ходіння» душі по колах раю й пекла, гармонії й могильного небуття, а в ширшому культурному сенсі — за рахунок повторювання трагедії новочасної душі, засвідченої Данте,— «душі, виведеної з гармонії і раз у раз зайнятої змаганням ді­йти до гармонії».Перший «жмуток» віршів перейнятий весняними тонами «молодої любові» з її життєдайною силою, коли сама інтенція любові, навіть не-розділеної, дає відчуття «правдивої любові», відкривається як «найтай-ніший порив», «найкращий спів».

Другий «жмуток» — поезія літа, поезія споглядання «мого серця драми», рефлексія-спомин, в якій розривається душа і тіло, ідеал і ре­альність. І кола цього розриву ширшають і ширшають, вбираючи інди­відуально-психологічні й романтично-міфологізовані антиномії: «ідеа­ли бачить геть десь за горами, / А живеє щастя з рук пустив без тями», «що будуще бачить людське і народне, /А в сучаснім блудить, як дитя голодне». У другому «жмутку» лірична драма звучить чи не найтрагіч-ніше. Якщо прикладати мірки «Фауста», цей «жмуток» можна назвати поверненням із небес через землю — «І земля не прийма, /Ох, і небо навіки закрите», коли страждання душі набувають універсального ха­рактеру («тільки я стою, та зорі, що високо там мигтять)», а основним стає пафос «ілюзії», «мрії», «ідеалу» — тіні, що надає сенсу цілому життю.

Третій «жмуток» — поезія зимового подиху старості, коли руйну­ється сама світобудова, у центрі якої стояв ідеал, а уявна смерть об'єкта бажання («Вона умерла! — Ні, се я умер») стає проекцією власної долі, адже його власна смерть уже відчута на рівні підсвідомості (бамкан­ня дзвонів непомітно переходить у стукіт землі по кришці забитої до­мовини). Отже, сценарій уже зіграно: смерть одинокого «самотнього» відбулася, оскільки саме ідеал підтримував існування «я», його бажан­ня. Віднині (тобто весь третій «жмуток») ця смерть розігруватиметься лише літературно.

Останній зимовий «жмуток» сповнений уже не людського, а все­світнього, метафізичного розчарування. Мефістофелівська й фаустівська сила внутрішнього роздвоєння проривається «остатнім співом, страш­ним прокльоном» усьому життю, красі, любові, творчості:

Такий проклін, щоб мерзла кров,

В ненависть зстилася любов,

Тюрмою б весь зробився світ

І в лоні мами гиб би плід. Це — зіткнення спопеляючого мефістофелівського «страшного про­кльону» і фаустівської прив'язаності до життя, яка «бунтуєсь, плаче»,

як те ненароджене дитя, що його хотів убити в пориві вселенського ні­гілістичного неприйняття світу. У третьому поетичному «жмутку» особ­ливо виразно проступають мотиви «Фауста» і «Божественної комедії», зокрема духовного польоту, раю і пекла: так «душа в безмірному про­сторі» летить на ті луки, де «цвітуть безсмертні квіти, де гудуть неска­занно-солодкі співи». В іншому місці навіть вчувається помах крил се­рафимів, що викрадають безсмертну душу Фауста, і звучать початкові слова «Пекла» Данте:

І бачиться, що з мріями отими

Й душа моя летить із тіла геть;

І щось, немов крилаті серафими,

Несе її — і чую я їх лет.

І бачиться, що я в якійсь безодні,

Де холод, слизь і вітер, темно скрізь.

Додаток З

Образ коханої постає перед нами в збірці «Зів'яле листя» як щось кришталево чисте, ніжне й миле. Найяскравіше вимальовується образ коханої у вірші «Чого являєшся мені у сні...». Вона — джерело радощів і мук поета, насолоди і страждання. Серце дівчини— «колюче терня», уста — «тиха молитва», слово — «гостре, як бритва», очі — «немов кри­ниці дно студене».

Герой «Зів'ялого листя» намагається забути, вирвати з серця образ дів­чини, що не відповіла йому на щирі почуття, змусила страждати: В житті ти мною згордувала, Моє ти серце надірвала... Але він просить, щоб вона з'являлась йому хоча б у сні. Ідеал кохан­ня залишається в серці на все життя. Тому ліричний герой стверджує: «Твою красу я переллю в пісні...».

У свою лірику Іван Франко вклав щирі й благородні почуття, тому вона безсмертна і приносить вам насолоду (3 роботи Мирончука Ан­тона).

Перші вірші зі збірки Франка «Зів'яле листя» я слухала на уроці, за­тамувавши подих. Вони мені дуже сподобались. Тому ввечері, повер­нувшись додому, я дістала з полиці цю збірочку і вже з перших сторінок поринула в чарівний світ думок і переживань поета.

Неповторне враження справив на мене вірш «Ой ти, дівчино, з го­ріха зерня». Скільки щирих почуттів втілено в ньому! Ліричний герой захоплюється вродою коханої, називає її ясною зорею. Але нерозділе-на любов боляче вражає його серце. Тому хвилююче і неповторно зву­чать слова:

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.(З роботи Щербактої Юлії)

Література

1. Басе І. І., КаспрукА. А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях.-— К..: Науко­ва думка, 1983.— 168 с.

2. Горак Р. Тричі мені являлась любов.— К.: Дніпро, 1987.

3. Денисюк І., Корнійчук В. Невідомі матеріали до історії ліричної драми 1. Франка «Зів'яле листя» // Записки НТШ. — Праці філологічної секції.—

Львів, 1990.- С. 265.

4. Денисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць // Дзвін.— Львів, 1990.

№ 8,-С. 31-36.

5. Іван Франко і світова культура. Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕО КО: У 3-х книгах.— К.: Наукова думка, 1990.— 368 с.

6. Легкий М. Декадент?//Усе для школи. Українська література,— 2002.— Вип. 9.С. 17-20.
Каталог: metod ob -> rozrobku
metod ob -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod ob -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
metod ob -> Народна українська академія збірник вправ та завдань із сучасної української мови
metod ob -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010
metod ob -> Тема. Геометричний І фізичний зміст похідної
rozrobku -> Відкритий урок всесвітня історія 11 клас вчитель Пасічна Л. М. 2012 рік Тема Сполучені Штати Америки та Канада в другій половині ХХ на початку ХХІ століття Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Тема. Збірка І. Франка «Зів\Лірика збірки Івана Франка «Зів’яле листя»
Навчальна: дати учням загальне уявлення про передісторію та композицію збірки «Зів’яле листя»
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Інтимна лірика І. Франка. Збірка «Зів’яле листя»
...
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Лірична драма І. Я. Франка «Зів’яле листя» модерний твір про нерозділене кохання
Тема: Лірична драма І. Я. Франка «Зів’яле листя» модерний твір про нерозділене кохання
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Іван Франко. Поетична збірка «Зів’яле листя». Любовна тема у творчості поета, автобіографічність
Допомогти учням відчути красу, художню довершеність любовної лірики поета; розкрити світ почуттів І пристрастей, створений поетичним...
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Місце любові у житті та творчості І. Я. Франка
Мета уроку: Ознайомити учнів із збіркою поезій Зів’яле листя”; з’ясувати місце любовної лірики у творчості Франка
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Біографія Івана Франка та вірші зі збірки "Зів'яле листя"
Народився Франко 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичах (тепер Івана Франка) Дрогобицького району Львівської області
Тема. Збірка І. Франка «Зів\«Тричі мені являлася любов» (присвячений І. Я. Франку)
Я. Франка,втілені у збірці «Зів’яле листя»; розвивати образне мислення,здатність співпереживати,розкривати світ почуттів І пристрастей,...
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Предмет Завдання
Вивчити напам’ять І. Франко «Гімн», «Чого являєшся мені у сні» або інші вірші зі збірки «Зів’яле листя»
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави
Тема. Уолт Уїтмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного...
Тема. Збірка І. Франка «Зів\Урок світової літератури в 10 класі Тема: Волт Вітмен. Життя І творчість. Поетична збірка «Листя трави». «Пісня про себе» програмовий твір збірки «Листя трави»
Тема: Волт Вітмен. Життя І творчість. Поетична збірка «Листя трави». «Пісня про себе» програмовий твір збірки «Листя трави»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка