Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'яСторінка5/60
Дата конвертації21.03.2018
Розмір9,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Учень.

Якщо уважно роздивитися фрески північної вежі Софійського со­бору в Києві, то можна побачити деякі види духових музичних інструментів. Це зображені на стіні сцени княжого полювання, де знайшлося місце і для придвор­них музикантів. Один з інструментів, використовуваних для гри, нагадує попе­речну флейту, два інших схожі на гобой. -.


Ведучий. Дякуємо вам за виступ і запрошуємо «Інтернет-групу».

Учень.

Нашим завданням було відшукати в Мережі фотографії, зобра­ження музичних інструментів, музикантів, книжкові мініатюри, відеокліпи фольклорних груп. Запрошуємо подивитися цікавий відеокліп групи «Ательє Драбина» під керівництвом Сави Бориса, м. Харків. (Демонструється віде­окліп на пісню «Божмалє», звучать архаїчні музичні інструменти східних слов'ян.)


Учитель.

Після такого виконання, мабуть, хочеться і вам зайнятись твор­чістю. Кожна група може брати участь у творчій роботі. За найкраще виконання групі додається шість балів.


IV. ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Слово вчителя

Пропонуються римовані слова, з яких ви спробуєте скласти вірш. Час ви­конання — 2 хвилини.

Слова (орієнтовно):

труба боротьба; ліра віра; тарабан — барабан; кувички — синички.
Учитель Запрошую прочитати свої вірші. (Учні зачитують.)

Учитель. Підійшов час послухати групу «Експертів»

Оціночний бланк(Виставляється одна оцінка у рядку.)

1. Зміст:якість інформаційного матеріалу

логічна послідовність викладеного матеріалу

повнота інформації за темою

результативність дослідження питання

2. Графіка та інші матеріали: — використання фото і зображень

відео-матеріали

інша візуальна інформація

Загальний бал:
V. ПІДСУМОК УРОКУ

Слово вчителя

У культурному житті нашого народу музика завжди відігравала важливу роль. Інструментальна музика є надзвичайно важливим елементом національної культури. Готуючись до уроку і виступаючи з доповідями, ви довели, що розви­ток музики, зокрема музичних інструментів є одним із проявів духовності на­шого народу.

На початку уроку ви розповідали, що очікуєте від уроку. Чи справдилися ва­ші очікування? (Учні розповідають про свої враження, результати очікування.)
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти розрізняти стародавні музичні інструменти за групами (духові, струн­ні, шумові), виглядом, звучанням.

10 клас

ТЕМА Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, свята, ритуали). Княжий театр. Мистецтво скоморохів.МЕТА: висвітлити походження театрального мистецтва з народних об­рядів та ігор; встановити особливості розвитку театрального мистецтва до періоду Київської Русі; показати багатогранність мистецтва скоморохів, їхнє культурне значення; розвивати здатність до аналізу, співставлень, узагальнень; виховувати спостережливість, здатність до аргументованих суд­жень;

сформувати уявлення про взаємозв'язки між давниною і сучас­ністю у сценічних видах мистецтва; розвивати уміння бачити в сучасному мистецтві прояви стародавніх обрядів; виконувати елементи народних обрядів із піснями; порівнювати українську ' художню культуру минулого і сучасності.


ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань з елементами навчання у грі та дискусії.
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання до учнів

• Які види музичного мистецтва розвивалися в умовах Київської держави?

• Які були найдавніші жанри народних пісень?

• Чим відрізнялося ставлення до музичного мистецтва у греків і слов'ян?

• Якими були музичні інструменти?

• Чому вокальна та інструментальна музика довго не відділялися одна від од­ної?


Ш. ПОДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання для учнів

Двом групам учнів (3—7 учнів) пропонується відтворити ритуальне дійство первісних людей, які збираються на полювання.Слово вчителя

Наші пращури добре усвідомлювали свою залежність від сил природи. Існу­вання володарів лісу — лісовиків, мавок, русалок — було для них безперечним. Давні слов'яни вважали природу живою, наділеною розумом та волею. Тому, ідучи до володінь духів природи, вони зверталися до них із про-ханням про до­помогу, дозвіл взяти у природи її частку у вигляді тварини чи рослин. Своє звер­нення вони супроводжували музикою і танцем.

Зараз дві групи, після невеличкої репетиції, спробують відтворити цей ри­туал. А щоб це дійство було більше схожим на першооснову, вам надається мож­ливість використати прикраси і грим, а також слова стародавніх пісень.

Через 5 хвилин учні представляють свою роботу. У цей час учитель запи­сує на дошці тему наступного дослідження: «Види сучасного мистецтва, які за­родилися в обрядах первісних людей». Учитель пропонує класу згадати ці види і записує пропозиції на дошці. Учні занотовують у зошитах:

— інструментальна та вокальна музика;

— танець;

— пантоміма;

— мистецтво гриму та театрального костюму.

Для ознайомлення з народними іграми і ритуалами слов'ян та їхнім впли­вом на формування сучасних видів сценічного мистецтва учні переглядають фрагмент із х/ф «Андрій Рубльов» — «Свято. 1408 рік».

Під керівництвом учителя проводиться аналіз подій переглянутого уривку. Учні пригадують описи народних свят у літературі, кіно чи театрі (наприклад, «Сибірський цирульник», «Тіні забутих предків»).

Учитель пропонує переглянути інформаційні матеріали (див. додаток до уроку), пригадати знання з курсу історії, мультиплікаційні і художні фільми-казки і самим скласти невелике оповідання до цієї теми. (Можлива робота у ма­лих групах на 2—3 хвилини.)
Слово вчителя

Скоморохи у давні часи були універсальними акторами. Для ознайомлен­ня з їхнім мистецтвом

пропоную вам переглянути фрагмент із х/ф «Андрій Рубльов» - «Скоморох», а також уривок із фільму «Садко».

Висновки учнів

• Скоморохи — це народні актори, які поєднували в одній особі майстерність співака, музиканта, акробата, танцюриста, дресирувальника.

• Князі утримували при собі хори, оркестри, танцювальні ансамблі, запрошу­вали мандрівних акторів.

• Ставлення до скоморохів було різним. З одного боку, їх любив народ; з іншого ж — переслідувала церква; влада стежила за змістом їхньої діяльності і жорстоко карала за критику.


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів

• Із якого виду діяльності починається формування театрального мистецтва?

• Чи можна вважати, що народні свята, релігійні дійства стали основою су­часних сценічних видів мистецтва? (Навести приклади.)

• Скоморохи — це актори чи порушники державних та релігійних законів?


V. ОЦІНЮВАННЯ

Учитель оцінює роботу учнів у класі та рівень їхньої підготовки до уроку.VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Звертати увагу на інформацію, що доповнить набуті на уроці знання, в кі­но, у книжках, на виставах.Додаток до уроку

При дворі Київського князя Святослава (1073-1076) існував оркестр. Про це свідчить ігумен Феодосій, який, увійшовши у кімнату, де сидів князь, «по­бачив багатьох, що грали перед ним; одні гусляні голоси подавали, інші музикійськими звуками голосили, інші органними, — і так усі грали і веселилися, як є обичай перед князем». Він пише: «Як плясці або гудці, або хто інший закличе на ігрище або яке зборище ідольське, то всі біжать, радуючись...

Диявол обурював такими та іншими обичаями, всякими хитрощами переваблював нас від Бога: трубами і скоморохами, гуслями й русаліями» (І. Крип'якевич. Історія української культури).

10 клас


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

ТЕМА: Художня культура України стародавньої доби

МЕТА: підвести підсумок щодо набутих учнями знань та вмінь із те­ми, виявити рівень їхньої обізнаності, розвивати розумові здіб­ності; активізувати пам'ять, виховувати інтерес до рідної культу­ри і мистецтва.

Завдання 1

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Унікальна пам'ятка наскельного мистецтва кам'яного віку:

а) Мізинська стоянка;

б) Маріупольський могильник;

в) Кам'яна Могила.

Завдання 2Із запропонованої низки слів викреслить зайве.

Поширеними у Північному Причорномор'ї були:

а) монуметальний живопис;

б) скульптура;

в) станковий живопис;

г) архітектура.

Завдання З

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Унікальна археологічна знахідка, що належить до шедеврів мистецтва, на­шийна прикраса, що нагадує місячний серп, це:

а) бронзовий ланцюг;

б) золота пектораль:

в) срібна амфора.

Завдання 4Підкресліть правильну відповідь.

Найвизначнішою серед східноєвропейських культур мідного віку була слав­нозвісна... :

а) скіфська культура;

б) трипільська культура:

в) зарубинецька культура.

Завдання 5Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Найвідоміша статуя, в якій відображено цілу систему язичницького світо­гляду, цс:

а) теракотова статуя;

б) Збруцький Святовит:

в) Богиня Деметра.

Завдання 6Із запропонованих відповідей викресліть зайве.

Античні інструменти:

а) авлос;

б) арфа;


в) кіфара;

г) фортепіано.

Завдання 7

Із запропонованих слів викресліть зайве. Календарно-обрядові пісні України стародавньої доби: а) купальські пісні;

б) козацькі пісні:

в) русальні пісні;

г) веснянки;

д) жниварські.

Завдання 8Оберіть і підкресліть декілька правильних відповідей.

До родинно-обрядових пісень належать:

а) плачі й голосіння:

б) купальські пісні;

в) колядки і щедрівки;

г) весільні пісні:

д) колискові.

Завдання 9

Викресліть зайве.

Свята дохристиянського фольклору:

а) Купало;

б) Масниця;

в) Великдень:

г) Коляда. Завдання 10Напишіть невелике оповідання на тему: «Про що розповіла пектораль?*

Тема 2. Мистецтво Київської Русі

Завдання 1

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Яку першу культову споруду наказав спорудити князь Володимир у зв'язку із прийняттям християнства на Русі?

а) Надбрамну церкву;

б) Десятинну церкву;

в) Золоті ворота.

Завдання 2Із запропонованої низки слів викресліть зайве.

На початку XIII ст. побудовано П'ятницьку церкву. В якому місті?

а) Києві:

б") Переяславі-Хмельницькому:

в) Чернігові.

Завдання З

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Яка споруда Чернігова була близька за своїм характером та складністю ком­позиції до Софійського собору в Києві?

а) Успенський собор;

б) Спаський собор:

в) П'ятницька церква.

Завдання 4Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

В якому році побудовано Софійський собор у Києві?

а) 1037 р.:

б) 1162 р.;

в) 1270р.

Завдання 5Оберить і підкресліть правильну відповідь.

Церква, побудована у Чернігові (ХИ-ХІІІ ст.), що являє собою невеликий чотиристовпний храм, це:

а) Овруцька церква;

б) П'ятницька церква:

в) церква Пантелеймона.

Завдання 6Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Кого зображено на мозаїці у вівтарній абсиді Софійського собору?

а) Христа;

б) Анну;


в) Богородицю Оранту.

Завдання 7Оберіть і підкреслить правильну відповідь.

Назвіть пам'ятку архітектури давнього Галицько-Волинського князівства, збудовану близько 1200 р.

а) Кирилівська церква;

б) Церква Спаса на Бересті;

в) Церква Пантелеймона у Галичі.

Завдання 8 .Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Хто є засновником Софійського собору?

а) Князь Володимир;

б) Ярослав Мудрий:

в) Святополк Ізяславович.

Завдання 9Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Зображення на стінах Софійського собору сцен полювання на оленів, ди­ких коней, вепрів це:

а) мозаїка;

б) фреска:

в) вітраж.

Завдання 10Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Назвіть першого з відомих вітчизняних майстрів-іконописців, який творив у Києво-Печерській лаврі.

а) Іоанн Тцесцес;

б) Капинос;

в) Аліпій.

Завдання 11Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Розписи якого собору, побудованого у 1108 р. на честь перемоги над полов­цями, нагадували сюжети Софії Київської?

а) Спаського собору;

б) Троїцького собору;

в) Михайлівського собору.

Завдання 12Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Одна з найдавніших ікон, присвячених Богородиці, це:

а) «Покрова»;

б) «Свята Варвара»;

в) «Велика Панагія».

Завдання 13Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Як називається одна з найдавніших книг Київської Русі 1056—1057 рр.?

а) «Ізборник Святослава»;

б) «Остромирове Євангеліє»:

в) «Добрилове Євангеліє».

Завдання 14Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Одна з ікон XIII ст. із зображенням перших руських святих — князів це:

а) ікона Бориса і Гліба:

б) ікона Святослава;

в) ікона Ізяслава.

Завдання 15Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Головна брама Києва за часів Ярослава Мудрого це:

а) Михайлівська;

б) Золоті ворота:

в) Андріївська.

Завдання 16Із запропонованих відповідей викресліть зайві. Інструменти, поширені у Київській Русі:

а) гуслі;

б) бандура:

в) дзвіночки;

г) окарини;Завдання 17

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Давньоруський ратний ударний інструмент, подібний до парних литавр, це:

а) кувички;

б) жалейки;

в) накри.

Завдання 18Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

«Веселі люди», що виступали перед народом та князівською знаттю, це:

а) шпільмани;

б) скоморохи:

в) поети-ваганти.

Завдання 19.Напишіть міні-оповідання про свій улюблений твір мистецтва.

Тема 3. Мистецтво України XIV—XVI ст.

Тестові завдання

1. Один із найдавніших замків в Україні, розташований на березі р. Вілгя, це:

а) замок у Луцьку;

б) Острозький замок:

в) замок у Мукачево.2. Майстер будинку Корнякта у Львові це:

а) П. Барбон:

б) А. Прихильний;

в) В. Капинос.3. Які європейські стилі вплинули на мистецтво Галицька-Волинського князів­ства у ХІУ-ХУІ ст.?

а) візантійський;

в) античний.

4. У1579 р. в Успенському соборі Києво-Печерської лаври встановлено над­гробок... :

а) Миколи та Ієроніма Синявських;

б) Олександра Ванька Лагодовського;

в) К. І. Острозького.5. Віддзеркалення соціальних взаємин та моральної етики суспільства XVI ст. можна побачити в іконі:

а) «Преображення»;

б) «Розп'яття»;

в) «Страшний суд».6. Євангеліє, що зберігається в Центральній науковій бібліотеці НАН Украї­ни, над яким працювали близько п'яти років, це:-

а) «Холмське євангеліє»:

б) «Служебник»;

в) Пересопницьке Євангеліє.7. Художнє оздоблення -«Апостола»- (1574р.), Острозької Біблії (1581 р.) від­значено високою майстерністю друкування. Про діяльність якого відомого російського друкаря йде мова?

а) Іллі;


б) І. Федорова:

в) І. Рутковича.8. Жанр української народної творчості, що виник у період XIV— XVI ст., це:

а) арія;


б) дума:

в) серенада.9. Які з інструментів, поширених в Україні у XIV—XVI ст. в цьому перелі­ку зайві?

а) Кобза;

б) торбан;

в) коза;

г) басоля;

д) саксофон.


10. Навчальні заклади, які поширювали традиції українського хорового співу, це:

а) Луцька братська школа:

б) Одеська школа;

в) Хмельницька школа.


10 клас

ТЕМА: Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві


МЕТА:сформувати уявлення про поняття «бароко» в європейській ху­дожній культурі, характерні риси стилю в архітектурі України; нав­чити виділяти риси бароко при стилістичному аналізі художніх творів;

удосконалювати навички аналізу творів мистецтва, розвивати естетичний смак; формувати уміння порівнювати, узагальнюва­ти, робити висновки, розвивати творчі здібності; виховувати інтерес до мистецтва і культури України, її історичним пам'ятникам.


ОБЛАДНАННЯ: репродукції творів бароко українських і зарубіжних художників та архітекторів; відеоматеріали.
ХІД УРОКУ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Схожі:

Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я
Лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять,...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Уроків образотворчого мистецтва -6-7 -8 класи (35 годин, год на тиждень) Вчитель Л. В. Папіш
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Історія української культури
Стародавні кочівники кіммерійці, жили на території Північного Причорномор'я в період
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Педагогічні умови вивчення творів українського образотворчого мистецтва
Презентація досвіду вчителя образотворчого мистецтва Нововолинської гімназії Уманця Євгенія Анатолійовича
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Урок образотворчого мистецтва в 6 класі Вчителя Кізілової Г. О
Сху, В. М. Шумило та С. М. Ковальчуком; невеличка виставка графічних портретів учнів попередніх років; зразки графічних портретів,...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Дипломна робота «Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це кіммерійці
України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Друга сесія
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво, 8 клас Урок 18
Тема: Мистецтво бароко. Особливості живопису мистецтва бароко. Види та жанри мистецтва бароко. Творчість живописців Мікеланджело...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво є формою відображення суспільного буття, формою суспільної свідомості
Модуль Феномен мистецтва. Ранні форми мистецтва та особливості його розвитку у країнах Стародавнього Сходу. Мистецтво античності:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка