Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділенняСкачати 360,38 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір360,38 Kb.Черкаське територіальне відділення

Малої академії наук України

Тематика

науково-дослідницьких робіт

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН

у 2004-2011 роках

в секціях відділення «Історії»

Черкаси


2011
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


 • Особливості формування української культури в кінці XV-XVI ст.

 • З історії українського флоту

 • Родина Четвертинських в історії України XV-XVIІ ст.

 • Політика Польщі на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.)

 • Місце України у системі міжнародних відносин (за концепцією Збігнева Бжезінського)

 • Особистість в історичному поступі України в 90-х роках ХХ ст. – початку ХХІ ст.

 • Єврейські землеробські колонії

 • Економічна політика П.Шелеста на Україні в контексті загальної кризи радянської системи 60-80-х років ХХ століття

 • Перша світова війна і українське населення Буковини

 • Наукова діяльність Івана Крип’якевича

 • Історія паперових грошей в Україні від їх появи і до наших днів

 • Сторінки історії польської меншини в Україні з 30-х років ХХ століття до наших днів)

 • Розвиток української культури на межі ХІХ-ХХ століть

 • Розвиток театру на Сумщині (XVIII- початок ХХ століття)

 • Розвиток вищої освіти в роки Другої світової війни (на прикладі Одеського державного університету в умовах евакуації)

 • Культурно-громадська діяльність українських січових стрільців

 • Життя та діяльність М.О.Макаренка

 • Порівняльна характеристика організації переселення та національного складу Нової Сербії і Слов’яносербії

 • «Новий порядок» на території України в роки Великої Вітчизняної війни

 • Масони на Україні та Полтавщини в і половини ХІХ-поч. ХХ ст.

 • Козацьке військо в Хотинській війні 1621 р.

 • Похід Кримської групи армії УНР навесні 1918 року

 • Націоналістичне Підпілля на теренах Запорізької та Дніпропетровської областей у 1941-43 рр.

 • Антирелігійна політика більшовиків на півдні України в 20-30-х роках ХХ ст.

 • Чернівці в голок ост: трагедія чернівецького єврейства в роки Другої світової війни

 • Українська козацька держава: першопочатки, традиції, перспективи

 • Досвід європейського парламентаризму – зміцнення української державності

 • Депортації населення з етнічних українських земель (1939-1951 роки)

 • Українські збройні формування періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.

 • Україні в першій світовій війні

 • Військові аспекти та політики-економічні наслідки моно голо-татарської навали (панорама поглядів та їх критична оцінка)

 • Національний рух опору в Україні та на Житомирщині в 1941-1943 рр.

 • Освітня система социніан в контексті реформаційних рухів на Україні

 • Участь збройних сил України в бойових діях у Прибалтиці в перші роки Північної війни: 1700-1702 рр.

 • Україна-Європейський Союз: здобутки, проблеми, перспективи

 • Українська гельсінська група як важливий етап розвитку правозахисного Рузу в Україні

 • Економічний та прикордонний конфлікт між Українською державою та Кримським крайовим урядом

 • Україна та європейський союз: стратегія розвитку відносин

 • Діяльність митрополита Андрія Шептицького (1899-1944рр.)

 • Історія україно-румунських стосунків щодо о.Зміїний

 • Походження та сутність Української політичної еміграції

 • Дивізія СС «Галичина» як прояв колабораціонізму в Україні у роки Другої світової війни

 • Особливості розвитку монастирів в різні історичні періоди

 • Розвиток вищих навчальних закладів України 90-їх років ХХ ст..

 • Ян Собєський та козацьке питання

 • Вплив Лубенського полку на історію гетьманщини

 • Давид Давидович Бюрлюк – людина всесвіту

 • Відродження приватнопідприємницької ініціативи в торгівлі, промисловості та фінансово-кредитній сфері на Харківщині в роки НЕПу (1921-1929 рр.)

 • Українське козацтво як один із елементів націєтворення

 • Україна у цивілізаційному просторі: аналіз за концепцією А.Дж.Тойбі

 • Від Бердичева до Берліна. Умови формування та бойовий шлях Першого Дрезденського танкового полку

 • Соціально-економічні та демографічні наслідки аварії на САЕС

 • Депортації українського населення із Польщі (1944-1946 рр.) • Україна-Крим: дипломатичні відносини часів Національно-визвольної війни українського народу (1648-1657 рр.)

 • Німці на Волині (1800-1939 рр.)

 • Столипінська аграрна реформа та її вплив на розвиток Півдня України

 • Остап Гоголь – полковник Подільський, гетьман Правобережної України

 • Україна на шляху до СОТ

 • Приєднання Північної Буковини до УРСР. Створення Чернівецької області

 • «Українське питання» у Другій світовій війні 1939-1945 рр.

 • Монети Глухівщини з періоду античності до ХІХ ст.

 • Розвиток загальної середньої та професійно-технічної освіти в Україні у 1995-2005 рр.

 • Агіографічна література як джерела до соціальної історії Київської Русі

 • Остарбайтери України – рабо на чужині – «вороги» на батьківщині

 • Основні напрямки та результати діяльності Української Гельсінської групи

 • Роль НТШ в культурному та суспільному політичному житті Галичини в 20-30 роках ХХ ст.

 • Історія зародження, розвитку та трансформації молодіжних суб- та контркультур другої половина ХХ- початку ХХІ століття в України

 • Система розвитку освіти в Україні та на Житомирщині в 20-х рр. ХХ століття

 • Діяльність Потьомкіна на Півдні України

 • Суспільно-політична діяльність Андрія Шептицького в період 1899-1923 рр.

 • Голодомор в рідному краї

 • Національна ідея: мрія, утопія чи реальність

 • Боротьба українських культурно-просвітницьких та громадських організацій за національне шкільництво на Волині у 1921-1939 роках

 • Українці підприємці-благодійники у ХІХ-початку ХХ століття

 • Київська губернія в системі Всеросійського промислового ринку у 1896-1913 роках

 • Гетьман Богдан Ружинський

 • Становлення збройних сил України та їх проблеми на сучасному етапі

 • Роль і місце українських письменників в суспільно-політичному русі України 1985-1991 роках

 • Заснування, становлення та подальший розвиток першої в Україні польової аптеки

 • Трудова міграція українців за кордон у 1992-2006 роках

 • Зовнішньополітична служба України у 191701920 роках

 • Аскольдове хрещення – міф чи історичний факт?

 • “Українське питання” в політиці гітлерівської Німеччини періоду Другої світової війни

 • Академік Михайло Слабченко – видатний історик

 • Схід і Захід України: минуле, сучасне та перспективи розвитку

 • Українські геополітичні ідеї Степана Рудницького

 • Органи репатріації «переміщених осіб» в УРСР 1944-1953 рр.

 • Діяльність «Просвіти» в Наддніпрянської України в ХХ століллі

 • Україна-Європейський Союз: перспективи розвитку на сучасному етапі

 • Українська дипломатія часів УНР. Дипломатична місія в Римі

 • Релігійні конфесії в Україні

 • Передові новації воєнного мистецтва запорізьких козаків на прикладі індивідуального озброєння запорожця XVII-XVIIIстоліть

 • Внесок України в розвиток аграрної сфери Казахстану (50-роки ХХ століття)

 • Депортація українців з території Холмщини в 1944-1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація в УРСР

 • Микола Зеров: повернення із забуття

 • Трагедія радянських військовополонених у роки Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України)

 • Відносини України з Організацією Північноатлантичного договору за роки незалежності

 • Розстріляне відродження: трагічна доля української інтелігенції у 30-ті роки ХХ ст.

 • Участь селянства у політичному житті України за доби Центральної Ради

 • Брусиловський прорив

 • Політики-правова оцінка голодомору – геноциду 1932-1933 рр. в Україні

 • Микола Міхновський і процес формування українських збройних сил у 1917-1918 рр.

 • Проведення політики коренізації в Україні в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.

 • Операція «Зірка». Історико-хронологічний аспект

- Закарпатські остарбайтери

 • Геральдика Буковини та Бессарабії

 • Депортація українців з території Польщі 1944-1947 рр. та їх адаптація в УРСР

 • Україна-НАТА: стратегія співробітництва (середина ХХ-початок ХХІ ст.)

 • Діяльність театральних колективів Східної України під час Великої Вітчизняної війни

 • Історія Південної України на сторінках «Херсонских епархиальных ведомостей» в 60-х рр. ХІХ ст.

 • Роль родини та семінаристського оточення у формування світогляду Симона Петлюри

 • Соціально-економічна ситуація в Севастополі і Криму в період голодомору 193201933 рр.

 • Магдебурзьке право в Україні в XIV- першій треті ХІХ ст.

 • Духовна спадщина Л.П. Деполович

 • «Український націоналізм» у другій світовій війні

 • Передові новації а озброєнні та військовій техніці запорозьких козаків XVI-XVIII ст.

 • Голодомор 1932-1933 років в Україні

 • У пошуках ідеальної форми держави. Феофан Прокопович

 • Грошова політика нацистської Німеччини та держав-сателітів на окупованій території України

 • Гайдамацький рух в Херсонській губернії в період Української Центральної ради (1917-1918)

 • Рівне – центр рейхскомісаріату «Україна» у період Другої світової війни

 • Історіографія голодомору 1932-1933 рр. в Україні

 • Фінансові аспекти економічного розвитку Львова в 1772-1870 рр.

 • Боротьба шведської та російської армії за Сіверщину

 • Сучасний стан релігії в Україні (на прикладі Чернівецької області)

 • Культурно-мистецька та просвітницька діяльність українських січових стрільців

 • Листопадовий рейд Волинської групи 1921 р: проблемні питання та спроба їх вирішення

 • Діяльність української Гельсінської групи (спілки) як складової опозиційного руху в 1970-1980-х рр.

 • Розвиток кооперації в Криму в першій чверті ХХ ст.

 • Державна політика щодо конфесій у Радянській Україні 1920-1930 рр.

 • Українське-польське протистояння на Волині 1943 року на прикладі поліських сіл

 • Становлення українських політичних партій Наддніпрянщини право радикального та ліворадикального напрямків (1900-1907)

 • Земельне питання в Україні в період української революції

 • Роль моєї родини в культурно-просвітницькому та соціально-політичному життя Опілля в першій половині ХХ ст.

 • Розвиток української скаутської організації Пласт у ХХ ст.

 • Депортація українців з Польщі в УРСР в 1944-1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація

 • Розвиток мережі дитячих дошкільних закладів України у 80-х роках ХХ ст.

 • Отаманщина та її роль у державотворчих змаганнях на території України в 1917-1921 рр.

 • Вплив колективізації сільського господарства на ментальність селянства

 • Релігійна ідентичність Русі-України останньої третини XVI - першої половини XVII ст. як передумова формування української ранньомодерної нації

 • Військовий союз українських козаків та кримських татар періоду Хмельниччини: історія та сучасність

 • Феміністичні рухи на території України у середині ХІХ – на початку ХХ ст.

 • Морська козацька слава: походи запорожців на Чорне море у XVI – першій половині XVII ст.

 • Відносини між Україною і НАТО на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 • Роль В’ячеслава Чорновола у розбудові Української держави у другій половині 80-90-х рр. ХХ ст.

 • Аксанія-Нова: історія у світлі нового бачення

 • Віктор Воробець – військовий діяч ЗУНР, журналіст та педагог Галичини

 • Діяльність ОУН у Східній України під час Другої світової війни

 • Українське політичне біженство після Другої світової війни (1945-1951)

 • Карпатська Україна в контексті українського державотворення

 • Чужинці на своїй землі: фільтрація «переміщених осіб» органами внутрішніх справ і держбезпеки в Україні (1944-1947 рр.)

 • Розвиток нафтової промисловості в Дрогобицько-Бориславському басейні (1919-1929 рр.)

 • Політика тоталітарної влади проти українського селянства в 20-30-х роках ХХ ст. (на прикладі Миколаївської області)

 • Голод 1946-1947 рр. на Прикарпатті: очима свідків і мовою документів

 • Реклама як джерело з історії кримських курортів кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 • Організація управління Галичиною в складі Австрійської імперії (кінець XVII – перша половина ХІХ ст.)

 • Від роду до народу

 • Українська діаспора як чинник національного державотворення

 • Дипломатична діяльність графа Михайла Тишкевича у період Директорії УНР (1918-1920 рр.)

 • Україна і ЮНЕСКО: історія і сьогодення

 • Україна в російсько-американських відносинах у 1991-2004 роках

 • Історія розвитку українського конституціонализму у XVIII – на початку ХХ ст.

 • Шляхта Русі-України до і після Люблинської унії 1569 р.

 • В’ячеслав Липинський – людина ХХ століття, ідея ХХІ

 • Тризуб як український геральдичний символ: походження, еволюція та історія

 • Загороджувальні загони Червоної армії в Україні збройних формувань (1919-1921 рр.)

 • Українсько-японські відносини на сучасному етапі (1992-2010 рр.)

 • Історія українського єврейства. Трагедія голокосту

 • Славетний рід Великого Кобзаря

 • Загальноосвітня школа на Поділлі в 1920-1930-х роках: проблеми та перспективи

 • Геноцид українського народу

 • Український діяч в Російській імперській системі: Д.І.Багалій – харківський міський голова (1914-1917 рр.)

 • Грошовий обіг та гроші у Західній Волині міжвоєнного періоду (1919-1939 рр.)

 • Гуцульська республіка в контексті державотворення в Україні в умовах української революції (1917-1920)

 • Участь Запорозької флотилії у російсько-турецькій війні 1735-1739 років як етап становлення Чорноморського флоту_

 • «Політична релігія» у світоглядницьких концептах Дмитра Донцова

 • Діяльність культурно-освітніх закладів на Півдні України 20-х років ХХ ст.

 • Виконання рекрутської повинності у Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)

 • Компаративне дослідження постатей Дмитра Байди, Яреми, Михайла Вишневецьких в українській та польській історіографії

 • Рукописна книга Руси України

 • Столипінська аграрна реформа на Правобережній Україні 1906-1914 рр.:причини, зміст, особливості проведення і наслідки

 • Трагедія переселення українців з Польщі (1944-1946 рр.)

 • «Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом» як джерело до історії України

 • Богдан Хмельницький та Олівер Кромвель: дві постаті на тлі однієї епохи

 • Видавнича діяльність ОУН і УПА в 1941-1953 рр

 • Міжнародні відносини Київської Русі (Х-ХІ століття)

 • Церковні архітектурні пам’ятки козацької доби (на прикладі міста Ніжина)


ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО


 • Новозбудовані та відновлені за період незалежності християнські храми Луцька

 • Історія створення Кримського татарського педагогічного технікуму та його роль у формування кримськотатарської інтелігенції в 1921-1931 рр.

 • Німецька національна меншина на території Хмельницького області в кінці ХІХ – 20-40-х рр. ХХ ст.

 • Боротьба політичних сил на Житомирщині в 1917-1921 рр.

 • З історії розвитку національних меншин Миколаївщини в період українізації (20-30-ті рр. ХХ ст.

 • Становлення органів місцевого самоврядування в Чугуєві в70і роки ХХ століття, їх роль в організації життя населення

 • Православний чоловічий монастир на честь вознесіння господнього в Мошногорах на Черкащині: від заснування до знищення

 • Діалог поколінь

 • Історія аптекарської справи на Буковині у кінці ХVIII- на початку ХХ ст.

 • Пластовий рух на Бережанщині (1912-2001 рр.)

 • Історіографія соціально-економічного розвитку Кременчука дожовтневої доби

 • Діяльність ОУН в роки Другої світової війни (1939-1945) на півдні України (на прикладі Херсонщини)

 • Заснування та становлення міста Суми

 • Мирон Кордуба як історик та краєзнавець

 • Село Погреби у першій половині ХХ століття

 • Сучасні козацькі організації Донеччини

 • Пам’ятки храмової архітектури Ужгорода

 • Цукрова промисловість Подільської губернії у ХІХ столітті

 • Роль зимівника у формуванні ринкового укладу на території Нижнього Подніпров’я часів Нової Січі (1734-1775 рр.)

 • Становлення та розвиток пошти на Черкащині (ХІХ–поч. ХХІ ст.)

 • Вилітали орлята в грозу

 • Євпаторія в долі художника Ю.В. Волкова

 • Павлоград: початки капіталізму

 • Євреї в галицькому містечку: роль іудейських громад в господарському та культурно-освітньому житті Галичини на прикладі Підгаєччини з кінця ХІV до середини ХХ ст.

- Доля митця в тоталітарному режимі

 • Данило Демуцький в українській культурі: краєзнавчі студії

 • Історична архітектурна спадщина Івано-Франківська в контексті формування образу європейського міста. Архітектурне середовище міста

 • Реалізація нацистського „нового порядку” на прикладі міста Бердичева 1941-1945 років

 • Історія моєї вулиці

 • Архітектура та будівництво Кременчука в 1943-1959 роках

 • Молодь Калушчини у національно-державному відродженні українського народу

 • Українці та поляки Південно-Східної Волині: мікро історичний аспект взаємин у сільській громаді

 • Релігійне життя національних меншин міста Миколаєва

 • Волинь у старій листівці

 • Українська преса Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття

 • Біла Церква в період боротьби за відновлення Української Народної Республіки

 • Сумщина у роки національно-визвольної революції 1917-1922 р.

- Архітектурні та малярські взаємовпливи між Волинню і Литвою в контексті українсько-литовських культурних зв’язків XIV-XVI століть

- Українські січові стрільці

- Михайло Галущинський. Життя, віддане національній ідеї

- Свято-Богоявленський храм – найстаріша церковна споруда Миколаєва

- Історичні аспекти боротьби за тверезий спосіб життя на Підгаєччині в контексті історії Східної Галичини

- Старообрядство Харківщини

- Історія крізь призму біографії пересічної людини – доля німецького колоніста

- Економічний розвиток Хотинщини в ХІХ- на початку ХХ століть

- Відродження Великої (Собороної) Кенаса м. Євпаторії

- Кальміуська паланка: історія та сучасність

- Духовний світ греків Приазов’я у кінці ХХ- на початку ХХІ століть

- Культурно-духовний розвиток Поділля у 1917-1920 роках

- Пам’яткоохоронна робота на Черкащині в роки незалежності (19991-2005 рр.)

- Герої повстанського руху на Поділлі у 1920-1925 роках

- Катеринославське дворянство кінця XVIII-початку ХХ століть за матеріалами родових книг

- Поляки Романівщини: минуле і сучасність

- Легалізація греко-католицької церкви на Закарпаття наприкін.ХХ ст.

- Життя та діяльність Олександра Яковича Шульгина

- Моя родина в контексті історії України 30-40-х років ХХ століття

- Товариство «Бойківщина» та його краєзнавчі дослідження (1931-1939 рр.)

- Соціально-економічний розвиток Одещини в роки Румунської окупації (1941-1944 роки)

- Михайло Колачевський у громадсько-культурному житті Полтавщини другої половини ХІХ- початку ХХ століть

- Поширення української книги «Просвітянськими хатами» у 30-х роках ХХ століття

- Жертви окупаційного режиму на Сумщині

- Сосниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1943 рр.)

- Рух опору на території Краматорська під час нацистської окупації (1941-1943 рр.)

- Проблеми економіки та грошового обігу на Буковині між двома кризами (1918-1933 рр.)

- Реформатор ( сторінки життя тимчасового Харківського генерал-губернатора графа М.Т.Лоріс-Мелікова)

- Волинсько-литовські зв’язки другої половини XIV- першої половини XVI століття

- Специфіка соціально-політичного життя провінційних міст України в умовах імперської модернізації в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

- Чехи на Волині у кінці ХІХ- першої половина ХХ століття

- Храми Німецької діаспори в Україні: історико-культурні особливості

- Операція «Френтік» на Полтавщині як одна із визначних подій ІІ світової війни

- Політичні гоніння бессарабських болгар Південної України в період 1940-1949 рр.

- Історія села Новосілки з часу заснування до середини ХІХ століття

- Розвиток середньої загальної освіти в Кіровоградській області в другій половині 90-х років ХХ століття

- Польський визвольний рух 19 ст. і Житомирщина

- Ландшафтна архітектура м.Суми кінця XVIII-початку ХХ століть

- Внесок луганчан у боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни

- Історія виникнення екологічної проблеми в Запорізькому краї

- Українське козацтво в Південній Бессарабії (ХVІ-ХІХ ст.)

- Губернатор. Сторінки життя Харківського і Московського губернатора П.П. Дурново

- Історія села Підлісного Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.

- Ріпкінщина в період голодомору 1932-1933 рр.

- Формування патріотизму та українського націоналізму у жителів села Глибока

- Метричні книги як джерело з історії Бердянщини 30-х років ХІХ століття

- Історія, культура і побут єврейської громади Сатанова

- Уроки Кримської війни для мого покоління

- Акція «Буг-Дніпро»(40-50-ті рр. ХХ ст.)

- Тріумф і трагедія Мукачівських євреїв

- Історія створення та проблеми розвитку Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» у 90-ті роки ХХ- початку ХХІ ст.

- Сільське Криворіжжя – мій рідний край

- Соціально-економічний та культурний розвиток вірменської громади Каяння-Подільського у XIV-XVI століттях

- Історія розвитку Уманського краєзнавчого музею

- Розвиток архітектурної забудови історичного центра міста Мукачева Закарпатського краю з XVIII ст. до середини ХХ ст.

- Розвиток національно-визвольного гайдамацького руху «Коліївщина»

- Вплів Шнідинцівського газопереробного заводу на соціально-економічний розвиток, екологія та здоров’я мешканців районного центру Варва Чернігівської області у др. пол. ХХ ст.

- Становлення та розвиток організації української молоді «Спадщини» в загальноукраїнському контексті

- Дослідження маловідомих сторінок впливу вітчизняних фізиків на розвиток світової науки (кінець ХІХ – друга половина ХХ ст.)

- Діяльність руху Опору в місті Дніпродзержинську в період німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр.

- Історія та сьогодення вулиці Артилерійської м.Миколаєва

- Отець Ярослав (Антонюк). Постать на тлі епохи

- Історія Каховської школи « 2 в післявоєнний період (1945-1968 рр.)

- Студії з історії медицини Західної Волині ( 1921-1939 рр.)

- Київські адреси Михайла Врубеля

- Польсько-українське протистояння 1943-1944 років на Турійщині

- Холок ост євреїв на Рогатинщині в роки Другої світової війни

- Село Білосарайська Коса в XVI-XVIII століттях

- Український модерн в Київській архітектурі

- Історія і сучасність православних храмів Чорнобаївщини

- З історії голодомору 1946-1947 рр. в Україні

- Страшна правда про Голодомор (трагедія 1932-1933 років на Лубенщині)

- Його остання битви

- Сини Вітчизни в боях за Білогогівку

- Ялтинський гірсько-лісний природний заповідник : історія і сучасність

- Біла Церква у період боротьби за відновлення УНР

- Історія природоохоронного руху Запоріжжя на прикладі громадських організацій

- Відродження та боротьба за автокефалізацію української православної церкви на території Сумщини

- Свято-Миколаївська печерна обитель у Галиці

- Історико-архітектурні пам’ятки південної Тернопільщини

- Освіта на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

- Історія села Нові Трояни

- Роль православної церкви у політичному житті України та Житомирщини в 20-х роках ХХ ст.

- Історія розвитку загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. акредитації на Кіровоградщині у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

- Каховська школа № 2 – одна із сторінок історії міста (1921-1968)

- Політика пацифікації на території Підгаєцького повіту

- Діяльність ОУН на території Миколаївської області

- Хазяїн. Сторінки життя Харківського губернатора О.І. Петрова (1838-1916)

- Роман Грицай – український архітектор, в’язень сталінських таборів

- Історія розвитку краєзнавчого музею м. Маріуполя Суспільно-політичні процеси в Карпатській Україні (1938-1939)

- Чернівецький університет: від минулого у сьогодення

- Розвідники Великої Вітчизняної війни – уродженці Чорнобаївщини

- Розвиток краєзнавства в Якимівському районі Запорізької області

- Селянське питання на Тарханкуті в період і після відміни кріпацтва

- Суспільні трансформації поляків Волині і Полісся у 20-40 роки ХХ ст. (на прикладі Рокитнівщини)

- Відбудова Чернигівщини у 1943-1950-х роках через призму долей людей

- Херсонес Таврійський і Тмутаракань як арена між цивілізаційних контактів Київської Русі і Візантійської імперії в ХІ ст.

- Діяльність державних установ з охорони культурної спадщини на теренах України (ХІХ- поч. ХХ ст.)

- Північно-західний відділ імператорського Російського географічного товариства – осередок науково-дослідницької роботи Наддніпрянської України

- Примусові переселення населення з території Розточчя в процесі створення Яворівського військового полігону (1939-1961 рр.)

- Церковна політика радянської влади кінця 20-х 0 80-х рр. ХХ ст. (на прикладі долі одного священика із Сумщини)

- Остарбайтери Другої світової війни

- Історія православних храмів села Смідин Старовижівського району

- Кременчук у роки національно-демократичної революції: доба національних урядів

- Участь українськиї січових стрільців у Першій світовій війні

- Дохристиянські культи в сучасному житті гуцулів

- Стан і розвиток освіти в Щорському районі в 1944-1950 рр.

- Історія функціонування та розвитку органів безпеки на Поділлі

- Розвиток суспільної благодійності на Харьківщині у ХІХ-ХХ ст.

- Петро Тимофійович Тронько – вчений, людина, громадянин

- Входження Західної України до склалу УРСР у складі СРСР (1939-1941 рр.): соціальний аспект

- Історія села Богемки Врадівського району Миколаївської області

- Історіографія формування і розвитку самоврядування міста Мукаченва Закарпатської області (друга половина XIV- перша половина ХХ ст.)

- Настрої поляків Львова під час депортацій 1944-1946 рр.

- Історія німецького поселення Старий Данциг

- Голокост на Камянеччині

- Повітряні бої над переправою Берислав – Каховка у серпні-вересні 1041 року за спогадами учасників та очевидців бойових дій

- Культура та громадсько-політична діяльність роду Мишугів

- Розвиток краєзнавства та музейної справи в Якимівському районі Запорізької області

- Вплив особливостей заселення і розвитку краю на православ’я Луганщини XV – ХХ ст.

- Найстаріший шкільний будинок Бахмута

- Записки Івана Крутія як історичне джерело

- Соціально-економічний розвиток Затурцівського району (1946-1957 рр.)

- Життєвий шлях та науково-дослідницька діяльність Анастасія Єгоровича Зайкевича

- Балканський орел – Віктор Олександрович Синицький

- Життя і побут населення Уманщини в роки німецької окупації

- Встановлення та розвиток Лоцманської громади на Дніпровських порогах

- Периферійна лінія СВУ на території Сумщини (на прикладі Роменщини)

- Становлення та розвиток українського шкільництва на Буковині (кінець XVIII початок – ХХ ст.)

- Відомі учні та працівники Білоцерківських гімназій 1847 – 1920 років

- Підпільний та партизанський рух у період окупації міста Одеси під час Великої Вітчизняної війни

- Внесок органів Земського самоврядування в розвиток бібліотечної справи на території Полтавської губерніх кінця ХІХ – початку ХХ ст.

- Засновник краєзнавчого руху м.Краматорська Микола Древетняк

- Життя Ю.В.Кондратюка на території Маловисківщини

- Історико-краєзнавча характеристика Рогатинського Опілля на туристичні перспективи

- Політика примусового виселення населення в роки фашистської окупації на Кам’янеччині

- Село, що живе в моєму серці

- «Радянизація» західноукраїнських земель 1944-1953 рр. на прикладі Станіславської (Івано-Франківської) області

- Історія банків м.Олександрівська (кін. ХІХ – поч.. ХХ ст.)

- Діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті

- Формування і розвиток маєткового комплексу родини Фредрів у Рудківському повіті (кінець XVIII – пер.пол. ХІХ ст.)

- ЄС – Миколаївщина

- Нарис історії села Хрести

- Тиврівський ліцей – спадкоємець традицій української освіти та духовності

- Перші кроки Харьківського футболу (1908-1941 рр.)

- Масони в Одесі (наприкінці XVIII – у першій третини ХІХ століття)

- Переселенська трагедія українців Польщі в 1944-1946 рр. (на матеріалах Турійського району)

- Іван Миколайчук: особа на тлі епохи (до 70-річчя від дня народження)

- Фольклор остарбайтерів за колючим дротом

- Примирення над могилами: німецькі військові поховання часів Другої світової війни на території Тернопільської області

- Історія міста Кам’янки (від часу виникнення до сьогодення

- Сучасний стан Пластового руху на Рівненщині
АРХЕОЛОГІЯ


 • Історія досліджень собатинівської та білозерської культур в Північно-західному Причорномор’ї

 • Міграція мамонтів та їх вплив на спосіб життя мисливців пізнього палеоліту Середнього Подніпров’я

 • Пам’ятки кам’яної доби у верхов’ях Прип’яті

 • Деякі риси духовної культури населення Північно-східного Приазов’я у добу пізньої бронзи

 • «Археологическая карта Волынской губернии» В.Антоновича як джерело з історії Волині

 • Дослідження (археологічний аспект) західних міських укріплень

 • Каталогізація археологічних пам’яток Густинського району Тернопільської області

 • Вірменський монастир Сурб-хач

 • Комплекс озброєння захисників Пороської оборонної лінії в світлі археологічних досліджень

 • Археологічні дослідження Молюхова Бугра в 2005-2006 роках

 • Реконструкція способу ліплення посуду пам’ятки Генерала

 • Дослідження древнього Виру

 • Аналіз некрополя Херсонесу Таврійського у античні часи

 • Печери Верхнього Подністров’я у житті і діяльності людини

 • Поховання катакомбної культури Криворіжжя

 • Пам’ятки трипільської культури на території села Лабушне

 • Поховальний обряд та типи поховальних споруд Ольвійського некрополя в догетський період

 • Населення Верхнього Потисся VI-ІХ століть

 • Глиняні моделі будівель культури Трипілля. Класифікація та інтерпретація

 • Міжнародні відносини Хазарського каганату на основі оборонної та побутової архітектури Північного Кавказу та Дніпро-донського межиріччя

 • Речові скарби Південно-Західної Русі XVII-XVIII століть

 • Порівняльний аналіз традицій ранньосередньовічного житлобудівництва за археологічними даними

 • Воєнно-політична історія Херсонесу Таврійського в І-ІІ ст. н.е.

 • Пізньотрипільське поселення Голишів на Волині

 • Бронзові гаки катакомбної культури (розповсюдження, інтерпретації)

 • Історія вивчення некрополя Ольвії

 • Господарство посольських племен скіфського часу

 • Енеолітична кераміка Молюхова Бугра

 • Археологічні пам’ятки Заліщицького району (спроба каталогізації)

 • Куди ходили козаки або історія старої фортеці

 • Аналітичний огляд ямних поховань Криворіжжя

 • Відображення історико-політичних подій першої половини І тисячоліття до н.е. у розвитку скіфського костюма

 • Життя середньовічного замку ХІІІ-ХVІ століть

 • Печери Верхнього Подністров’я у житті і діяльності людини (за археологічними даними)

 • Етнічний склад населення Пороської оборонної лінії в світлі археологічних досліджень

 • Верхньодніпровський варіант черняхівської культури і його роль в етногенезі слов’ян

 • Сучасний погляд на проблему походження троянських валів

 • Археологічні дослідження села Монастирок і його околиць

 • Палеолітичні дослідження м.Ромни та його околиць (Сумщина)

 • Дохристиянські вірування і культи слов’янських племен Подністров’я і Південного Побужжя

 • Будова оборонних споруд городищ Х-ХІІІ століть на території Північної Буковини

 • Населення Розточчя VIII-ХІІІ ст.

 • Повернення із забуття (легендарні постаті української археології)

 • Археологічне дослідження пам’ятки європейського значення Молохів бугор

 • Традиції домобудівництва населення салтівської культури Лісостепової зони басейну Сіверського Дінця

 • Оборонні споруди салтово-маяцької культури степової зоні Дніпро-Донського межиріччя

 • Вельбарський елемент на черняхівських пам’ятках Тернопільщини

 • Походження та розвиток фігурного керамічного посуду

 • Класифікація погребальних споруд некрополітів римського часу урочища Артезіан

 • Літописні давньоруські міста Поділля та південно-східної Волині Історія археологічних досліджень літописної Пересипниці

 • Пам’ятки городського варіанту трипільської культури на Житомирщині

 • Рештки мамонтів у Гінцях: результат полювання чи збиральництва

 • Пам’ятки археології та історії Калущини

 • Зеленолипське городище – визначна археологічна пам’ятка доби середньовіччя в Середньому Подністров’ї

 • Далекі попередники Одеси

 • Херсонес і Боспор І ст. до н.е. – І ст. н.е. (військово-політична історія)

 • Світоглядні уявлення та вірування на території України в палеолітичний час

 • Дослідження курганів Криворіжжя

 • Пам’ятники скіфської доби на Правобережній Київщині

 • Археологічні пам’ятки пізніх кочівників на території Запорізької області

 • Взаємовідносини Скандинавії та Київської Русі на базі досліджень Шестовицького археологічного комплексу

 • Обряд моделювання обличчя по черепу за матеріалами поховальної обрядності носіїв катакомбної культурно-історичної спільності

 • Похомор’я і Скіфія (за матеріалами археологічної пам’ятки в с.Коськів)

 • Кінь у поховальному обряді сіверсько-донецьких племен в скіфській час

 • Культові пам’ятки Українського Прикарпаття ( за археологічними та писемними джерелами)

 • Пам’ятки скіфської доби на Криворіжжя

 • Металеві вироби в культурах епохи бронзи на Волині

 • Поселення трипільської культури на Житомирщині

 • Комплекс давньоруських пам’яток поблизу села Зелений Гай – одна з найвидатніших пам’яток археології Сумщини

 • Археологическое изучение средневекових поселений на античном городище

 • Некрополі давнього Галича Х-ХVІІ ст.

 • Поселення Анетівка-ІІ в контексті пізнього палеоліту Степового Причорномор’я

 • Образ жінки у половецькій монументальній пластиці

 • Нові пам’ятки кам’яного віку басейну річки Вільхова

 • Вплив змін клімату на тип господарства та форму жител (за матеріалами археології Тернопільщини)

 • Господарсько-житлові комплекси сабатинівської і білозерської культур

 • Великий Ярославів двір

 • Пам’ятки Гальштадського періоду на території Острозького району Рівненської області

 • Археологія монастирів давнього Галича

 • Історико-культурна та археологічна спадщина Бутанського Державного Заповідника

 • Неолітична кераміка Молюхова Бугра

 • Насип курганів як полі інформативні джерела вивчення давньої історії України

 • Мечі доби бронзи Закарпаття

 • Відкриття нових археологічних пам’яток в пониззі річки Кучурган

 • Мозаїки Херсонесу

 • Християнські пам’ятники Бор-Кая. Печерна церква

 • Застосування експериментально-трасологічних методів для аналізу кераміки з поселення доби пізньої бронзи Комищувата-XIV

 • Пам’ятки сакрального мистецтва Х-ХІІІ ст., як джерело вивчення вірувань давнього населення Волині

 • Херсонес і Рим в І ст. до н.е.

 • Пам’ятники ранньоримського часу на Тернопільщині

 • Кераміка з ритуальними знаками черняхівської культури епохи з археологічних знахідок О.В.Бодянського

 • Ювелірне мистецтво Галицько-Волинської Русі Х-ХІІІ ст.

 • Таємниця Змієвих валів Поросся в світлі археологічних досліджень

 • Археологічна пам’ятки Івано-Франківська як джерело вивчення історичної топографії міста

 • Предмети озброєння населення Волині епохи енеоліту та бронзової доби

 • Архітектурні комплекси укріпленого поселення доби пізньої бронзи «Дикий сад»

 • Житлове будівництво населення Райковецької культури (за матеріалами пам’яток Верхнього та Середнього Подністров’я)

 • Керамічний посуд Торської фортеці козацької доби

 • Майдани Полтавщини як пам’ятки козацької доби

 • Археологічна пам’ятки в долині річки Кучурган пізньопервісної доби та епохи політогенезу

 • Стан дослідження та перспективи використання археолого-архітекткрної пам’ятки «Невицький замок»

 • Історія досліджень трипільської культури Борщівщини

 • Розграбування культурної та археологічної спадищиши у Криму

 • Археологічні дослідження розвитку трипільської культури Середнього Побужжя

 • Розвиток вістер стріл складного лука та захисного обладунку за археологічними джерелами

 • Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура»

 • Джерела до локалізації городища «Кінські води»

 • Чорні клобуки на археологічній карті Поросся

 • Римська військова присутність у Херсонесі

 • Пам’ятки козацької доби на Рівненщині та їх вивчення археологічною наукою

 • Культура та релігія мешканців античного міста Нікополя

 • Про музичне мистецтво Ольвії

 • Сармати на Поділлі (за матеріалами археологічних досліджень)

 • Монети-підвіски в ранньосередньовічних пам’ятках Верхнього Подонцов’я

 • Оборонні споруди пізньоскіфських фортець Ак-кая і Aлма-Кермен. Порівняльна характеристика

 • Скарби Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст.

 • Картографування кам’яних артефактів доби бронзи на Криворіжжі та визначення вірогідних джерел

 • Іван Борковський – видатний чехословацький археолог українського походження

 • Домобудівництво трипільських племен за розкопками поселення Тальянки у 2008-2009 роках

 • Духовна культура пізньотрипільського населення Західної Волині

 • Сіверяни в другій половині ІХ – першій половині ХІ ст. ( за матеріалами археологічних досліджень в середній та нижній течіях Псла та Ворскли)

 • Опалювальні споруди Райклвецької культури Прикарпаття і Волині VII-Х ст.

 • Закарпаття вчора і сьогодні

 • Пам’ятки трипільської культури на території Кіровоградської області

 • Археолог Ф.Т. Камінський – життя та діяльність

 • Археологія городищ Давнього Галича

 • Нумізматичні матеріали доби середньовіччя з села Опришени

 • Фортифікація Луцька та його округи давньоруського часу

 • Релігійне життя Середнього Поросся ХІІ – першої половини ХІІІ ст.(за матеріалами археологічних досліджень давньоруського Юр’єва та його околиць)

 • Класифікація археологічних пам’яток XVI-XVIII ст. на Черкащині

 • Трипільські пам’ятки на території Заліщицького краю

 • Поховання з монетами IV Верхньо-Салтівського могильника

 • Невицький замок – пам’ятка Закарпатського середньовіччя

 • Археологічні пам’ятки давньоруської доби на території Глухівщини

 • Кочівники донецьких степів Х-ХІІІ ст.

 • До питання про «провінційно-римських впливів» у формуванні черняхівської культури в Межиріччі Лісостепового Подністров’я

 • Ранньосередньовічне поселення порубіжжя Прикарпаття і Волині (за матеріалами пам’яток ІХ-ХІІІ ст. вододілу річок Дністра, Західного Бугу і Сяну)

 • Стоянка фінального палеоліту та поселення пізньої бронзи біля с. Рудня і Дубковицькому районі Рівненської області

 • Сучасні комп’ютерні технології в археології

 • Трипільська культура на Поділлі (археологічні матеріали про перших землеробів та скотарів)

 • Пам’ятки кіммерійської ьа скіфської доби на Криворіжжі

 • Періпл Арріана як найдавніша лоція Чорного моря

 • Проблеми захисту археологічної спадщини України

 • Античний жіночий туалетний набір


ЕТНОЛОГІЯ


 • Реконструкція одягу жінки-міщанки XVIII століття з Полтавщини

 • Рослинні мотиви у зеленосвятських обрядодіях українців

 • Гончарні вироби в духовній культурі українців

 • Традиційні демонологічні вірування українського населення Буковини кінця XVIII- початку ХХ ст.

 • Успенський собор і збереження православних традицій на Херсонщині

 • Тимчасове житло українців

 • Етногенез української нації: створення і сучасність

 • Українське народне весілля центрального регіону, його фольклорні корені та виховні функції

 • Українська вишивка : минуле і сьогодення

 • Бісер у прикрасах та одязі

 • Вірування та повір’я населення Луганщини, пов’язані з культом померлих

 • Культ Святого Георгія-Переможця в Україні

 • Жінка в контексті української історії

 • Народна картина на склі у творчості Криворізької майстрині Анастасії Трохимівни Рак

 • Вадим Щербаківський. Життя та діяльність в галузі мистецтвознавств, етнографії та української історії

 • Життя і творчість актриси Марії Ростиславівни Капніст

 • Феномен української писанки

 • Традиційне народне та декоративно-ужиткове мистецтво на Сумщині

 • Особливості сорочок Середнього Подністров’я кіеця ХІХ – початку ХХ ст..

 • Дівоча коса в традиціях, обрядах, побуті, фольклорі Любомильського району

 • Із семи водиць криниця

 • Сучасний стан і порівняльна характеристика Поліського та Гуцульського весіль

 • Легенди рідного краю

 • Свято Івана Купала на Слобідській Україні

 • Етнорегіональна своєрідність Волинських і західно-поліських сорочок

 • До витоків східнослов’янського житла в Криму на прикладі с.Мазанка Сімферопольського району

 • Календарні зимові світа та обряди українців Покуття

 • Збереження пам’яті про предків у сучасних родинах

 • Символіка української вишивки

 • Сміховий ефект традиційної народної культури українців-слобожан

 • Музиканти та музичні інструменти у світоглядних уявленнях та повір’ях українців

 • Родовід. Традиції моєї сім’ї в ткацькому промислі

 • Народні традиції домобудування на Лубенщині

 • Орнаментальне мистецтво вишивки Волині

 • Етнографічні особливості лемків Надсяння та ступінь їх збереження у переселенців на Волині

 • Доля України – в долі родини

 • Виховання дітей у сім’ях циган селища Нижня Євдокіївка м.Донецька

 • Клади: міфи та реалії

 • Головинська садиба – уособлення Поліської архітектури ХІХ ст.

 • Мова - головна ознака нації

 • Звичаї та обряди Перед великоднього циклу (за матеріалами Житомирської області)

 • Кохання та шлюбні стосунки в українському фольклорі

 • Гончарство на Волині: традиції і сучасність

 • Українські колискові та колисання як народна охоронооздоровча практика

 • Скотарські мотиви у різдвяно-новорічній обрядовості українців

 • Антропоніми Коростенщини – історична пам’ятка початку ХХ століття

 • Орнамент у народних на Поділлі на прикладі гончарства, вишивки та писанок

 • Народні традиції української національної кухні

 • Традиції Українського бджільництва та Котелевщина

 • Фотодокументи, як джерело дослідження

 • Пісні у весільній обрядовості с. Ободівки

 • Особливості родильної обрядовості Рівненщини (на матеріалах Корецького району)

 • Добування та використання глин на Глухівщині

 • Національна самосвідомість підлітків (на матеріалах соціологічних опитувань)

 • Деякі українські свята і обряди як джерело української культури

 • Толерантність – національна риса караїмів

 • Родинна гілка генеалогічного дерева родини Івана Франка в с. Підгірках

 • Весільна обрядовість Миколаївщини

 • Магічні елементи народного світогляду в Україні в Християнську добу

 • Вівчарство українців нижнього Подунав’я

- Весільна обрядовість селища Буштино

 • Звичаєве право гуцулів кінця ХVІІІ – початку ХХ століття

- Традиції паління люльок у запорізьких козаків

 • Соціокультурні особливості гончарства Нової Водолаги (за матеріалами етнографічних експедицій 1999-2006 р.р.)

 • Життя та діяльність видатного українського етнографа Степан Носа

 • Виражальні можливості слова як компонент народної медицини

 • Головківський гончарний осередок

 • Традиційний святковий календар сільського населення Буковини ХІХ-першої половини ХХ століття

 • Оздоблення воріт на Київщині та звичаї, пов’язані з ними

- Прикраси в традиційному жіночому одязі Гуцульщини

- Наркотичні та алкогольні речовини як елемент традиційних культур народів світу

- Характерні особливості виготовлення рогозяних виробів на Решетилівщині в ХХ ст.

- Буковинське весілля

- Монографічний опис духовної та матеріальної культури села Корости Любарського району Житомирської області в кінці ХІХ – на початку ХХ століть

- Символи птахів на рушниках Донеччини середини ХІХ- початку ХХІ століть

- Збереження національного менталітету болгарами с.Преслав

- Дукачі як невід’ємна частина жіночих прикрас

- Зміни та спадкоємність у сімейному житті болгар з Бессарабії та Болгарії у ІІ половині ХХ століття

- Участь кримських караїмів у військових подіях Східної (Кримської) війни

- Подільське весілля - як феномен національної культури

- Етнорегіональна своєрідність західнопольських і волинських сорочок

- Весільна обрядовість жителів села Сокир ниця на Закарпатті в першій половині ХХ століття

- Формування українського етносу в XV-XVI століттях та його ознаки

- Єврейські релігійні свята на прикладі єврейської общини міста Єлисоветграда

- Деякі риси культури та побуту українців Саробільщини

- Український віночок в обрядовості

- Родильна обрядовість Кореччини

- Народні свята та звичаї села Мужилів на Тернопільщині

- Гончарство колишньої козацької слободи Нової Водолаги

- Еміграція в ХІХ-ХХ століттях – важливе суспільне явище в житті українців Буковини

- Караїми: історія, легенди, сучасність

- Відьми в історії

- Етнокультурні процеси м.Станіслава як важливий чинник туристичного потенціалу міста

- Дошлюбне спілкування молоді в Україні (історико-етнографічний аспект)

- Народний одяг жителів села Погорілілвка

- Етноконфесійний простір міста Миколаєва

- Становлення та розвиток чумацького промислу на Лубенщині

- Духовна культура болгар Таврії

- Я.М.Брюховецький – останній гончар Головківського гончарного осередку

- Розвиток ткацького промислу в селі Пустовіти на Миронівщині

- Чутки як елемент суспільної свідомості та чинник історичного процесу в кінціXVIII—початку ХХ ст.

- Свічка у звичаєво-обрядовій культурі українців Волині і Західного Полісся

- Особливості вишиваних сорочок Заліщанського району кінця ХІХ- пер.пол.ХХ ст.

- Що край, то звичай

- Вода у народних звичаях та обрядах Овруччини другої половини ХХ- початку ХХІ століття

- Кушнірське ремесло населення Волині І половини – середини ХХ ст.

- Весільна обрядовість українців Буд жака

- Польське населення Херсонщини( кінець XVIII- початок ХХ століть)

- Збереження традицій весільної обрядовості бойків на Миколаївщині

- Подільське весілля

- Ключові соціальні ролі заміжньої жінки в українській селянській сім’ї другої половини ХІХ- початку ХХ ст.

- Загальні риси та регіональні особливості українського жіночого вбрання

- Етнонаціональна та соціокультурна спадщина німецької громади м.Станіслава (Івано-Франківська) як важливий чинник формування туристичної привабливості міста

- Проблеми молодіжної субкультури з погляду культурологічного знання

- Фотодокумент як джерело дослідження трансформації народних костюмів мешканців Запорізького краю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

- Становлення та розвиток українського Рідновір’я в новітній час

- Характерне козацтво як невід’ємний елемент традиційного українського військового звичаю

- Народ живий, доки жива його історія, його традиції

- Вода в духовній культурі Овруччини ХХ ст.

- Історичні аспекти Кременецьких легенд козацької доби

- Сучасне висвітлення голодомору 1932-1933 рр. в Україні – духовний катарсис людства: особистісний історико-мистецький контекст

- Польське населення Півдня України (Херсон, Миколаїв, Одеса)

- Сільські базари, торговельні та позич альні звичаї південних районів Київщини першої половини ХХ ст.

- Жінка в родині греків-урумів Донеччини з кінця ХІХ – протягом ХХ століть (на матеріалах із селища Старий Крим)

- Розвиток традицій золотошвейного мистецтва на Волині на прикладі Свято-Воскресенського Троїцького Корецького жіночого монастиря

- Українська ікона: погляд крізь століття (особливості іконо малярства Уманського регіону)

- Цигани на Охтирщині

- Музеї Закарпаття як центри вивчення історико-культурної спадщини

- Міфологізація походження українців

- Аграрна магія та пов’язані з нею вірування і прикмети у колі народного календаря українців

- Особливості української народної вишивки на Криворіжжі

- Різдвяні обрядодії на Волині

- Ритуальні страви в обрядовості болгар с.Тернівки

- Народний метеорологічний календар українців

- Традиційна культура та побут німців Херсонщини (кінець XVIIІ – початок ХХІ ст.

- Історія походження назв топонімів Глухівщини

- Мотиви гуцульської демонології в українській літературі (за творами М.Коцюбинського та Г.Ходкевича)

- Народні демонологічні уявлення жителів с.Ясниська Яворівського району Львівської області

- Магічні елементи народного світогляду українців у християнську добу

- Становлення етнологічної науки та формування перших наукових шкіл на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

- Свята в українській повстанській армії та їх роль в системі національного виховання

- Особливості виготовлення серпанкових тканин мешканцями Дубровицького району

- Характерництво як явище української ментальності

- Традиційне вбрання Полтавщини XVII – початку ХХ ст.

- Старовинний албанський обряд – весілля

- Народні традиції виробництва, споживання та лікарського використання меду в сучасній міській культурі Донеччини

- Передбачення погоди на основі народних прикмет

- Вплив ремесел Бойківщини на формування гармонійно розвиненої творчої особистості

- Сільські базари першої половини ХХ ст. південних районів Київщини

- Козацькі булави та перначі з Запорізьких музейних установах

- Образ і символ терну в етнографічних джерелах українського народу

- Релігійно-святкова обрядовість греків села Чорнопілля Білогірського району АР Крим

- Любовна магія українців (за матеріалами етнографічних досліджень по Харьківській області)

- Традиційне житло Буковинських селян

- Значення роду і родини для українців. Історія мого роду. Школа – родина

- Обрядовість болгарського весілля (на прикладі с.Тернівка)

- Вінок як складова української весільної обрядовості: символіка, функції, оберегове значення

- Відображення українських традицій в зовнішньому та внутрішньому інтер’єрі хати-мазанки на Черкащині

- Вишивка – духовне багатство Лубенської оселі

- Магія української ляльки-мотанки

- Різдвяний фольклор Поділля

- Українська етнічна культура у Вітчизняних засобах масової інформації

- Чорна Борщівська вишивка

- Поріднені села (процес взаємодії східнослов’янських культур в Приазов’ї у 19-20 ст.)

- Символіка яйця у християнстві, народних звичаях та обрядах

- Хліб у обрядах та звичаях українців (на матеріалах Корецького району Рівненської області)

- Вітряки та млини на Слобожанщині

- З історії розвитку ткацтва на Верховинщині

- Каші і хліб в структурі традиційного харчування і святково-обрядової культури українців Волині

- Традиційне харчування українців Слобожанщини

- Дитячі ігри народів Бессарабії Півдня України (на прикладі села Нові Трояни)

- Традиційна поховально-поминальна обрядовість українського населення Буковини в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.

- Традиційна весільна обрядовість смт Шкло Яворівського району Львівської області-


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconОрієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт Відділення математики Секція математики

Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconНаказ №61 Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії України, історичного краєзнавства, всесвітньої історії, етнології та археології
Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconУчнів-членів ман україни контрольні роботи з історії, географії, правознавства, філософії та соціології харків – 2007 р
Збірник контрольних завдань з базових дисциплін історико-географічного відділення, права, філософії, та соціології Харківського територіального...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconНауково-дослідницьких робіт

Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconПоложення про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів „ Галерея кімнатних рослин Загальні положення
Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconІнформація про його сім’ю; адреса учня. ІІ розділ «Мій девіз» ІІІ розділ «Портфоліо документів»
Цей розділ містить у собі перелік олімпіад, конкурсів, заходів, науково-дослідницьких, проектних та інших робіт з природничих дисциплін...
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconОрієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт
Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику І злоякісних захворювань
Тематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення iconОрієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук
Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику І злоякісних захворювань


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка