Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літературиСторінка1/8
Дата конвертації28.04.2018
Розмір1,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЛИСОГІРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

БОДАК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

НАРОДОЗНАВЧІ ЕЛЕМЕНТИ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Збірник карток-завдань

ТЕОФІПОЛЬ- 2016

БОДАК Л.М.

«НАРОДОЗНАВЧІ ЕЛЕМЕНТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ». Теофіполь - 2016. - с.143

Контрольно-навчальний характер збірника карток-завдань передбачає перевірку і закріплення засвоєних учнями звань з української мови на основі матеріалу з народознавства.

Для вчителів-словесників, учнів.

Рецензенти: МАРЧУК М.В. - методист районного відділу освіти Теофіпольської районної державної адміністрації.

Рекомендовано методичною радою Теофіпольського районного відділу освіти. Протокол №___ від __ грудня 2016р.


Передмова

Мета навчально-методичного посібника : розповісти про цікаві факти з матеріального й духовного життя українців з метою виховання духовності та патріотизму молодого покоління; зактивізувати (поновити й поглибити) знання учнів 5—9-х класів з української мови.

Відродження національної культури неможливе без системи знань про український народ, особливості його побуту й трудової діяльності, зокрема його основних і допоміжних галузей господарювання, домашніх промислів та ремесел, без знання народного одягу, харчування, народної медицини й календаря, а також звичаєвості, сімейної (родинної) обрядовості, світоглядних уявлень, вірувань, народної моралі, без знання свого роду й родоводу.

Посібник побудовано у вигляді карток, які містять переважно етнографічні та фольклорні тексти. Тексти карток супроводжуються кількома завданнями: народознавчим та мовно-граматичним.

У посібнику вміщено вправи з усного й писемного мовлення, з орфографії, пунктуації, аналізу будови слова, словосполучення, речень різних видів і типів, лексиці та фразеології, різним формам збагачування учнівського народознавчого й лексико-фразеологічного словника. Для полегшення роботи матеріал згрупований за мовно-граматичними темами, які вивчаються в 5—9-х класах. Виховні можливості матеріалу забезпечуються самими текстами, які свідчать про багатогранне життя українця, його героїзм, високі моральні якості, працелюбність, дотепність, поетичність у поглядах на природу.

Посібник сприятиме відродженню національної школи, народознавчих традицій при вивченні української мови.

Зміст

Передмова………………………………………………………………………….35 КЛАС

Вступ.Повторення вивченого в початкових класах…………………………….5

Синтаксис і пунктуація.………………..………………………………………….14

Фонетика. Орфографія. Графіка.……………………………………….……….23

Лексикологія……………………………………………………...........................33

Будова слова.Орфографія………………………………………………………..37

Словотвір.Орфографія.…………………………………………………………..39

6 КЛАС


Повторення вивченого 5 класі…………………………….………………………42

Лексика…………………………………………………………..…………………46

Словотвір……………………………………………………………..……………57

Морфологія………………………………………………………………………..60

Іменник…………………………………………………………………….…..60

Прикметник……………………………………………………………………67

Числівник………………………………………………..…………………………..73

Займенник………………………………………………………………………78

7 КЛАС

Повторення вивченого в 5-6 класах……………………………………………..82Дієслово ……………………………………………………………………………85

Дієприкметник…………………………………….………………………………105

Дієприслівник………………………………………………………..……………112

Прислівник………………………………………………………………………..120

Службові частини мови…………………………………………………………125

Прийменник ……………………………………………………………………..128

Сполучник ……………………………………………………………………….134

Частка …………………………………………………………………………….138

Вигук ……………………………………………………………………………..139

Список використаних джерел………………………………………………….1435 клас

ВСТУП

Картка 1. Прочитайте вірш. Яка його основна думка? Чому рідна мова для кожного найдорожча? Чи означає це, що інші мови гірші? Які мови найближчі до української?
Синів і дочок багатьох народів я зустрічав,

які перетинали гірські й морські кордони

і на подив багато бачили, багато знали.

Я їх питав із щирою душею:

— Яку ви любите найбільше мову? —d:\картинки\україна\lopata-0005.jpg

І всі відповідали:

— Ту, що нею співала рідна мати колискову.

(Д. Білоус.) • Пригадайте, які ще висловлювання про мову ви знаєте.

 • Як називається наука про мову?


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Картка 2. Прочитайте текст. Скажіть, про що в ньому розповідається. Випишіть із тексту іменники, визначте їх рід.

Народне мистецтво — складне й багатогранне явище культури. Воно охоплює всі види народної творчості — музику, танці, пісні, фольклор, будівництво, прикладне мистецтво, що розвиваються як єдиний комплекс, органічно входять у життя народу. Протягом усієї історії людства народне мистецтво відображало його смаки, поняття про красу, морально-етичні норми.d:\картинки\україна\120006.jpg
Картка 3. Прочитайте текст. Придумайте до нього заголовок. Випишіть прикметники, визначте їх рід.d:\картинки 3\съемный диск\орнамент\8fbwdhg1.jpg

Народ завжди прагнув зробити радісною важку фізичну працю, наповнити красою нужденне життя, прикрасити побут. Створюючи предмети прикладного мистецтва, народні майстри використовували природні матеріали — дерево, глину, вовну, коноплі, різні види металу. Вони прекрасно знали й відчували властивості й особливості матеріалу і намагалися якнайповніше показати його красу .Картка 4. Спишіть. Визначте відмінок займенників і дієвідміну дієслів.

Вишиває сорочку верба,d:\картинки\україна\tsh6.jpg

Щоб вручити її тому клену,

Що з-за надто старого горба

Їй прислав дивхустинучерлену. • Чи збереглися у вашій родині вишиті сорочки дідусів, бабусь, прабабусь? Що вас вражає в їх візерунках?


Картка 5. Спишіть. Підкресліть прислівники. Усно поясніть написання не з дієсловами. Назвіть особові займенники.

Сьогодні ми перестали нехтувати декоративно-прикладним мистецтвом свого народу. Усе частіше почали молоді жінки вишивати взимку скатертини, наволочки, рушники. Не відмовляємося вдягати і красиво вимережані блузи. Повертається назад утрачене багатство українців.d:\картинки\україна\sino2.jpg

Картка 6. Прочитайте текст. Скажіть, про що в ньому розповідається. Спишіть. Підкресліть прийменники прямою лінією, а сполучники — хвилястою.

...На гончарному крузі народжувалися чудові, бездоганні за формою глечики, макітри, тарелі, прикрашені яскравим, соковитим розписом; із простих ниток на звичайному полотні вишивальниці створювали цілу поему про красу навколишнього світу; дерев’яні речі народні умільці оздоблювали випалюванням і різноманітним різьбленням... Життя селянина було тісно пов’язане з природою, але він її ніколи не копіював . • Хто такі гончарі?

d:\картинки\україна\23-24pg8-1.gif
Картка 7. Прочитайте текст, дайте йому заголовок. Пригадайте алфавіт. Скільки літер входить до українського алфавіту?

Наше слов'янське письмо — знайомі й звичні літери абетки — пройшло довжелезний шлях, поки дійшло до нас. Поклав початок цьому один дуже давній і беручкий народ — фінікійці, які жили за 30 століть до нас. Їхнє письмо запозичили й вдосконалили стародавні греки. Слов'янська азбука була зроблена за зразком грецької. До 24 грецьких літер було додано ще 19 літер. На наші українські землі ця азбука прийшла тисячу років тому. Увесь цей час вона змінювалась і вдосконалювалася, аж поки не стала такою, якою ми сьогодні й користуємося. • Знайдіть у тексті слова з тим же значенням, що й виділене.

 • Скільки це років — «30 століть»?

d:\картинки\україна\l_h.gifd:\картинки\україна\l_z.gifd:\картинки\україна\l_b.gif

Картка 8.Визначте тверді і м'які дзвінкі і глухі приголосні в останній строфі. Знайдіть у поезії слова, які мають корінь, префікс, суфікс, закінчення.
НАЙРІДНІШІ СЛОВА

Не шуми, зелений верше,— хай почує вся земля,

як дитина слово перше, слово мама вимовля.

Ген тополя серед поля, що додолу вітром гне;

хай дитина в слові воля незглибимий зміст збагне.

Тополиний лист в діброві шелестить своє весні,—

таємниче в рідній мові одкривається мені...

(В. Лучух.)
 • Чому автор виділив слова мама, воля, рідна мова?


d:\картинки\україна\діти.jpg
Картка 9.Прочитайте поезію. У кожному багатоскладовому слові поставте наголос. Поділіть слова на склади.

Є слова — ну й цікаво! Є слова — просто диво!

Прочитаймо їх з вами: Чи то зліва направо, чи то справа наліво —

означають те саме. Ось дивіться: корок, біб, око, Кирик, зараз, піп..

Є ще й інші на умі, та назвіть ви їх самі.

(Д. Білоус.) • Назвіть ще слова, які б читалися зліва направо чи то справа наліво.

d:\я рмарка 2015-2016\images (6).jpg

Картка 10. На чому побудований подібний жарт? Запишіть цей незвичайний текст як звичайний. Усі слова поділіть на склади.

Зразок. До бривечір, кума! Ти не ба чи ламо їх те лят?

«Добривечір, кума! Три не телила моїх бачок?» — «Телила, телила! Під моїм ночом стогували, мої брехизасобачили, а я в глядочкупощелила, аж там ядунята гарчать; я за гук, та й туди, аж воно вертомпере-черевенилось, дригами — нож, нож!» (Народна творчість.)Довідка. «Добривечір, кума! Ти не бачила моїх телят? Бачила, бачила! Під моїм стогом ночували, мої собаки забрехали, а я в щілочку погляділа, аж там вовки їдять уже телят, а я гукать та й туди, аж воно повернулось черевом, дриґає ногами!»

d:\роздатковий матеріап\i (87).jpg

Картка 11. Як ви розумієте значення кожного народного спостереження? Відгадайте загадку (IV). Перепишіть тексти, визначте в них відомі вам частини мови.

Уже Петрівка минається, зозуля кувати забувається. Уже Петрівка минулася, зозуля кувати забулася, ячмені зажигаються, солов'ї щебетать забуваються. Уже ячмені позажигались, солов'ї щебетатьпозабувались.Зозуля мандрикою вдавилась.

Зозуля до Петрівки кує.

(Народна творчість )d:\я рмарка 2015-2016\images (5).jpg

З лісу в ліс перелітає,

Де не сяде — там співає,

І кладе яєчка

У чужі гніздечка.

(Г. Бойко.)


 • Усно провідміняйте виділений іменник.

Картка 12.Прочитайте колискову пісню, перепишіть її. Усно назвіть усі дієслова.

А кулик намиє,

А чаєчка намиче,

А сорока напряде,

А кочубей витче,

А білії лебеді

Та й убілють на воді,

А біліїщукашечки

Да й помиють рубашечки.

Довідка. Кочубей — народна назва жайворонка; щукашечка — щука.


 • Про які види робіт повідомляє мати дитині? Кому це доведеться робити?

 • Укажіть назви птахів, риб.

d:\електронний посібник\ecu_ukrmova6\материалы диска\уроки\урок 65 письмовий докладний переказ\иллюстрации\65-02 колискова.jpg

Картка 13.Випишіть іменники, назвіть їх граматичні ознаки. Звідки видно, що це розповідь простої людини?

На Маковія збирають люди геть усяку городину: мак, кріп, цибулю, часник, моркву, соняшник, редьку, буряка, в тому ж табуні і житні колоски, і пшеничні, та ще геть усяке зілля і квітки,соняшник, петрові батіжки, коноплі, м'яту. І це чисто все в'яжуть у один пучок і з-попаду обв'яжуть маленькою хустиною або рушником. І це непремінно буває в кожній хаті. І той збираний пучок називається «маковеєм». Тоді того «маковея» несуть у церкву. І там одстоять службу.

І тоді їм піп освятить кирниці, і ці всі маковеї посвятить. (Мак святять, щоб росли більші маківки.) Тоді приносять їх додому і застромлюють на кілок проти сонця, щоб вони повисихали...


 • Поясніть значення слів одстоять службу, помічне.

d:\я рмарка 2015-2016\i (87).jpg

Картка 14. Що ви чули раніше про гетьмана Мазепу? Перепишіть текст, цифри запишіть словами. Скажіть, що називається числівником. Назвіть корені у виділених словах.

І тоді вибрали гетьманом України Івана Мазепу. Це один з найславніших гетьманів України.

Іван Мазепа народився 20 березня 1632 року в Мазепинцях на Київщині. Походив зі старого українського роду Мазепів, і вже його прадіди й діди служили в козацькім війську. Один з них, Федір Мазепа, воював разом з Наливайком проти Польщі, з ним попав у полон і його стратили у Варшаві разом з Наливайком в 1597 році.

Спершу вчився Іван дома і, маючи 12 літ, складав вірші латинською мовою (тоді це було в звичаю). • Чого більше в цьому тексті — прикметників чи прислівників?

 • Визначте серед іменників власні й загальні.

d:\картинки\україна\1б.jpg

Картка 15.Доберіть заголовок. Укажіть слово, яке об'єднує окремі речення в текст. Назвіть інші засоби зв'язку речень. До якого стилю належить цей уривок?

А ще я люблю, як з лісу несподівано вигулькне хатина, заскриплять ворітця, побіжать стежки до саду і до пасічиська. І люблю, коли березовий сік накрапає із жолобка, він так гарно вистукує: «тьоп-тьоп». Також люблю напасти на лісове джерело і дивитись. І люблю, коли гриби, обнявшись, мов брати, збирають на свої шапки росу. І люблю восени по коліна ходити в листі, коли так гарно червоніє калина і пахнуть опеньки.d:\я рмарка 2015-2016\images (52).jpg


 • Виділіть орфограму «Букви на позначення звуків, що уподібнюються».

 • Назвіть окремо самостійні й службові частини мови в першому реченні.


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Картка 16.Прочитайте текст. Випишіть усі словосполучення, що називають обряди. Назвіть у них головне слово.

Рушника передавали як оберега, з роду в рід, із покоління в покоління. По багатьох місцях України понині батьки бережуть рушники для дітей — і не лише для дівчат, а й для хлопців...

Особливо знаменну і навіть законодавчу роль відіграє рушник на весіллях. Як молоді стали на рушник — то був апогей весілля, після чого вже ні батько, ні мати, ні суд, ні громада не мали права розлучити пару. Недаремно ж про це створено народом багато зворушливих пісень. Ось, для прикладу, деякі з них:

А хто теє відерце дістане,

той зі мною на рушничок стане.

Дала один, дала другий, на третьому стала,

а четвертим біленьким руки пов'язала.

Рушником перев'язують старостів та сватів, молода — молодого. За народним повір'ям, дівчина, що не надбала собі рушників для родинного життя, заміж не вийде. Рушниками вистеляють дорогу на весіллі від порога до столу, а то й від воріт до дверей хати.Довідка. Оберег — предмет, що оберігає від лиха, хвороб; талісман.

 • Як ви розумієте слова батьки бережуть рушники для дітей?

d:\я рмарка 2015-2016\i (22).jpg

Картка 17.Чому сузір'я Велику Ведмедицю українці називають Возом? Перепишіть текст. Визначте в ньому відомі вам частини мови. Чи кожна з них є членом речення?

Одразу ж за нашою вулицею стоять, як Дунай, молоді коноплі й соняшники, за ними темно виткнулась церковиця, ще далі, біля самого неба, диркає деркач, а в небі виблискує Віз. Він зовсім був би схожий на звичайний земний віз, аби хтось начепив на нього колеса, хоча б змайстровані дідусем. Притихши біля воріт і придивляючись до семи зірок, я несподівано кажу про це дідусеві... • Поміркуйте, що міг би відповісти дідусь.

 • Як ви розумієте вираз стоять, як Дунай?

d:\я рмарка 2015-2016\images (3).jpg

Картка 18.Що ви чули про Кармелюка? Доведіть, що розповідь про нього є текст.

Бачиш, синку, скільки навколо глибоченних і широких ям? Копали їх каторжники. Мучився тут колись і мій дід Петро. З квітня до вересня копали ці мученики глину, місили, товкли її в ларях і робили цеглу. Обливались вони гірким потом і під кайданний передзвін затягували журливу пісню про далекий рідний край, про гірку долю... І був серед цих невольників удалий, завзятий отаман Устим Кармелюк. Так його звали земляки — каторжани. Геройський був! Козацької української крові, як Тарас Бульба. Ненавидів він панів, громив їх маєтки, за те його спіймали і вислали на довічну каторгу в Сибір. • Назвіть по одному слову кожної частини мови.

d:\картинки\україна\1z.jpg
Картка 19.Підкреслити граматичні основи у кожному реченні? Чим виражена граматична основа кожного речення?

ХТО БАБА!

Сидить хитра баба аж на версі граба.

«Ой не злізу з граба! — дурить діток баба. -

Вловіть мені тую курочку рябую,

А я подарую грушку золотую». • Поставте виділені слова в давальному відмінку.

d:\роздатковий матеріап\i (22).jpg
Картка 20.Де ви зустрічали барвінок? Спишіть, вставляючи замість крапок потрібні за змістом прості присудки.

А барвінок ... до людської оселі до городу. Взимку відвар барвінку ... од простуди. Влітку барвінок ... святковий хліб, хату, ... весільні букетики. Цілий рік його ... вважаючи символом життя.


Довідка. Пити, прикрашати, шанувати, тягнутися, плести.


 • Назвіть слова з орфограмою «М'який знак».

d:\я рмарка 2015-2016\i (94).jpg

Картка 21. Спишіть, ставлячи на місці рисок розділові знаки. Доведіть правильність розстановки розділових знаків у кінці речень.

КОМУ ПРИВІТ//

Добрая Муза у мене одна//

Знаєте // діти // що шепче вона,

Вірна, прихильна і давня дружина//

«Отчину жалуй, вважай на добро//

На тобі // друже // орлине перо //

Крий тебе в світі щаслива година //

От і пиши ти // що буду літать

Всюди за ним я, і ласки бажать,

І доглядати, як рідного сина».
d:\роздатковий матеріап\i (90).jpg

Картка 22.Прочитайте написане: перед вставними словами й після них робіть невеликі паузи. Які з поданих речень наближаються до прислів'я, приказки.

Є на світі чорна злюка, родом, кажуть, з Кременчука. 2. Так в світі хитрая людина усюди в'ється, як Хмелина, усе, мов, пригодиться, аби було на кого виться. 3. Дворовий пес Бровко лежав і думав: «Бач, яким він паном, ледачий Цуцик став». 4. Бува, на службі чоловік все стогне, каже: жити важко! 5. От, справді, світ тепер який бридкий! • Поясніть вживання великої букви.

d:\я рмарка 2015-2016\images (67).jpg

Картка 23.Знайдіть складні речення, накресліть їх синтаксичні схеми.

Якщо поглянути згори на Україну, де камінь і дерево можуть правити за будівельний матеріал лиш подекуди, то побачимо, що глина заступала тут геть усе. Її використовували на житло й начиння, на будівництво. Нахил стін у хатах передбачав споглядання від середини вулиці, де колись ходили. Усі дальші форми українського мистецтва починаються від кетяга калини і від силуету горщика.
 • Поясніть значення виділених слів.

 • Які ви ще знаєте будівельні матеріали?

d:\я рмарка 2015-2016\images (65).jpg

Картка 24.Запишіть текст так, щоб було чотири окремих складних речення. Визначте сполучники. Доведіть, що ви утворили складні речення.

Дощику, дощику ,

я тобі вудлище бамбукове подарую,

щоб ти ловив рибу, а луску розкидав на городі,

я тобі вишень нарву повну миску,

щоб ти їв, а камінчиками стукав у вікно,

я тобі зубки витешу на нові граблі,

d:\я рмарка 2015-2016\скачанные файлы (6).jpg

щоб ти ходив розчісувати коси траві,

тільки не йди на тій стежці,

де я йду —

татові їсти у поле несу.


 • Як ви розумієте слово замовляння?

 • Виділіть звертання, поясніть розділові знаки.


Картка 25.Перепишіть, поясніть розділові знаки в складних реченнях.Підкресліть граматичні основи. Укажіть прості речення.

Варіант І. 1. Цвіте горобина — пора сіяти огірки й помідори; буйне її цвітіння — на добрий врожай льону; якщо ж припізнилося розпускання квітів — довга і грибна має бути осінь. 2. Соковито пахтить м'ята — невдовзі збереться на дощ. 3. Калина цвіте — похолодає. 4. Пізня весна дарує гоже літо. 5. За сухим травнем йде сухий червень; коли в травні багато дощів, то їх обмаль буде у вересні.

Варіант II. 1. Соловей співав усю ніч — перед гожим днем. 2. Як жайворонок багато й довго співає — втримається ясна погода без опадів, коли ж мовчить вранці — бути дощу. 3. Горобці й ластівки гніздяться з північного боку будівель — на жарке літо. 4. Озерна жаба вилазить на берег перед дощем. 5. Багато хрущів — на сухе літо.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconВідділ освіти Рокитнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Ольшаницька загальноосвітня школа I-III ступенів
Підсумкові контрольні роботи із зарубіжної літератури (5-11 класи) // Василенко Н. С., Ольшаниця, школа. – 2010. – с
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconВідділ освіти Петрівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Література рідного краю Розробки уроків з української літератури для 6-8 класів
Митько Н. П., учитель Петрівського нвк «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія»
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconУправління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconПрограма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи
Чубенко Алла Іванівна вчитель української мови та літератури, Винарівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа...
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconМетодичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови
Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Слоутського нвк: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,...
Теофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка