Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мовСкачати 103,01 Kb.
Дата конвертації02.07.2017
Розмір103,01 Kb.
Тернопільська спеціалізована

школа І-ІІІ ст. №7

з поглибленим вивченням іноземних мов

Назви бізнесових професій

на сучасному етапі

розвитку української мови

Виконали

учні 9-11 класів

Консультант

учитель української мови

та літератури

Козак О.Б.
ТЕМА

Назви бізнесових професій

на сучасному етапі

розвитку української мови

«Мова-це щось далеко більше за зв’язок між людьми,

це – відбиток свідомості…»

Борис Антоненко-Давидович

Обґрунтування проблеми

Мова є не просто засобом комунікації. Вона одночасно відображає довколишній світ та культуру. Назви професій - вагома частина словника будь-якої літературної мови. В українському мовознавстві дослідники звертали увагу на різні аспекти цієї тематичної групи: історію виникнення, лексико-семантичні особливості, генетичну характеристику тощо. Однак залишилися поза увагою проблеми вузького термінологічного характеру: тлумачення назв бізнесових професій. Актуально сьогодні звучать питання: Чому так багато на сучасному етапі розвитку мови запозичених назв професій? Чи не загрозливе таке явище для розвитку української мови? Поставлені проблеми, знаходження їх пояснення та шляхів розв’язання дають можливість учителю вмотивувати учням їх участь, як і кожного носія мови, у процесі творення мови на сучасному етапі її розвитку.

Бізнесова термінологія - особлива сфера літературної мови, що функціонує у галузях науки та бізнесу. З огляду на це, за основу взято визначення терміна як слова чи словосполучення спеціальної сфери вживання.

Перерозподіл праці покликав до життя чималу кількість нових професій, а отже, і появу нових назв або використання старих слів з термінологічним значенням. Зазначимо, що такі назви повинні бути відмежованими від загальновживаних слів. Проте на сучасному етапі розвитку мови спостерігається протилежна тенденція: велика частина із найменувань бізнесових професій входить до загальновживаної лексики, хоча часто, вживаючи те чи інше модне слово, мовець і сам до кінця не розуміє його значення. Тому обрана тема має доцільне підґрунтя.

Актуальність теми • привернення уваги підростаючого покоління до проблеми нагромадження в сучасній українській мові слів іншомовного походження та необхідності їх заміни українськими відповідниками;

 • увага до мовних явищ та проблем на сучасному етапі розвитку мови та усвідомлення власної участі у творенні мовних явищ;

 • спеціалізованість школи передбачає урок бізнес - курсу, де вивчаються назви бізнесових професій, тому тема для учнів нашої школи є актуальною та містить між предметні зв’язки;

 • профорієнтаційність: знання з даної теми допоможуть старшокласникам у виборі професії, а значить – адаптуватися у суспільстві після закінчення школи;

 • стимулювання інтересу дітей до навчання через організацію їх самостійної діяльності, постановки перед ними цілей і проблем, розв’язання яких допоможе набути нові знання і вміння, сприятиме розвитку пізнавальної активності, самостійності, побудові індивідуальних освітніх маршрутів, творчості.

Мета

 • формування комунікативної компетентності як перспективи адаптації особистості у суспільстві;

 • формування національно-громадянської свідомості учнів, створення умов для усвідомлення ними причетності до мовотворення на сучасному етапі;

 • збір, дослідження, тлумачення назв найбільш популярних бізнесових професій, популяризація їх українських відповідників шляхом проведення дослідницької і просвітницької роботи серед учнів;

 • формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікативної компетентності для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві;

Завдання:

 • зібрати , протлумачити неологізми-назви бізнесових професій;

 • з’ясувати причини зростання кількості запозичень на сучасному етапі розвитку української мови;

 • знайти українські відповідники до найбільш уживаних запозичених назв бізнесових професій;

 • довести необхідність розуміння значень неологізмів та заміни їх українськими словами шляхом проведення зустрічей «Тримай руку на пульсі часу або перемагає той, хто володіє інформацією», «…І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь…», презентації «Назви бізнесових професій на сучасному етапі розвитку української мови »;

 • укласти авторський словник назв бізнесових професій;

 • провести конкурс на кращий символ на захист української мови від великого нагромадження у ній запозичень;

 • зробити рекламу українських відповідників як альтернативи запозиченням-назвам бізнесових професій;

 • написати статтю в газету з метою популяризації досліджуваного матеріалу.

Типологічна характеристика

 • за кінцевим результатом - інноваційний

 • за характером домінуючої діяльності – пошуково-дослідницький, прикладний, творчий

 • за змістом – міжпредметний

 • за характером контактів – зовнішній

 • за кількістю учасників – груповий

 • за тривалістю – довготривалий

Очікувані результати:

 • укладений авторський словник назв бізнесових професій;

 • створена відеореклама мовного явища, буклет-реклама як підсумок проведеної роботи;

 • випущений шкільний «Інформаційний вісник»;

 • стаття в газету з даної теми;

 • формування комунікативної компетентності учнів;

 • розвиток пізнавальної активності, самостійності, творчості дітей;

 • стимулювання інтересу до мовних явищ та усвідомлення учнями власної участі у розвитку сучасної української мови;

 • перспективність, практичність, актуальність досліджуваного матеріалу при виборі майбутньої професії;

 • продовження мовної освіти учнів шляхом розробки проекту щодо етикету ділового мовлення, бізнесової фразеології .

Етапи реалізації завдань проекту

 1. Діагностико-прогностичний етап

На цьому етапі було визначено:

 • групу учнів 9-11 класів, яких зацікавила проблема нагромадження в українській мові великої кількості нових назв професій, запозичених із інших мов, їх стрімкого збільшення та необхідності розуміння їх значень;

 • можливості учнів у вивченні цього питання;

 • мету і завдання проекту;

 • сформульовано тему проекту: «Назви бізнесових професій на сучасному етапі розвитку української мови».

 1. Організаційний етап

Щоб опрацювати дану тему, учні ввійшли за бажанням до складу таких дослідницьких лабораторій:

 • «відеокореспонденти» : учні дізнаються про причини виникнення великої кількості запозичень на сучасному етапі розвитку української мови, розуміння цих слів пересічними громадянами, ровесниками, вивчать бачення проблеми викладачами вузів шляхом збору матеріалу через інтерв’ю-опитування; учасники групи стануть основним мотиватором роботи над проектом;

 • «мовознавці-пошуковці» : опрацюють словники, інтернет-ресурси, зберуть лексичний матеріал і знайдуть тлумачення найбільш поширених назв професій, пов’язаних із бізнесом;

 • «редактори-упорядники»: займуться укладанням словника назв бізнесових професій;

 • «мовознавці-дослідники»: досліджуватимуть мовні явища, пов’язані із назвами бізнесових професій, видадуть «Інформаційний вісник»;

 • «монтажери реклами» : створять відеорекламу українських відповідників, буклет-рекламу та продемонструють їх перед учнями школи;

 • «декоратори»: проведуть конкурс на кращий символ на захист української мови від нагромадження у ній іншомовних слів;

 • «журналісти»: учасники групи підсумують проведену роботу і популяризують її у вигляді статті в газету.

Розробили план в цілому та з'ясували конкретні дії для всіх дослідницьких лабораторій:

 • підбір і вивчення літератури для формування власних знань;

 • вдосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою, збір інформації щодо даної проблеми в Інтернеті;

 • консультування, уточнення і внесення змін до програми діяльності щодо реалізації проекту.

ІІІ. Діяльнісний етап

1.1. Назва групи «Відеокореспонденти».

1.2.Учасники: Войтко Оксана, Голубовська Олеся, Йордан Христина.

1.3.Завдання: • встановити причини виникнення великої кількості запозичень на сучасному етапі розвитку української мови;

 • вивчити стан розуміння цих слів пересічними громадянами, ровесниками;

 • ознайомитись із поглядами фахівців на проблему, що вивчається;

 • вмотивувати необхідність збору та вивчення сучасної бізнесової лексики для інших учасників проекту.

1.4.Шлях збору матеріалу: інтерв’ю-опитування.

1.5.Звіт про проведену роботу(див. Додаток №1)

1.6.Висновки:

Тема «Назви бізнесових професій на сучасному етапі розвитку української мови» є актуальною, потребує вивчення. А кінцевий результат роботи – «Словник назв бізнесових професій» - необхідний для школярів-випускників, студентів, людей, що знаходяться у пошуках роботи, зрештою, тих, хто є активним учасником творення мови на сучасному етапі її розвитку, свідомих громадян.

2.1. Назва групи « Мовознавці-пошуковці».

2.2.Учасники: Кобринович Марта, Бенч Соломія, Василик Анатолій.

2.3.Завдання:


 • опрацювати тлумачні словники, словники іншомовних слів, що наявні у шкільній бібліотеці, збираючи назви бізнесових професій;

 • опрацювати інтерв’ю із викладачами вузів та фахівцем-мовознавцем, взяті групою «Відеокореспонденти» з метою збору найуживаніших назв професій;

 • опрацювати інтернет-ресурси із теми, що вивчається;

 • створити словникову базу для інших учасників проекту.

2.4.Шлях збору матеріалу: робота із словниками у шкільній бібліотеці, із інтернет-ресурсами, із відеоматеріалами.

2.5.Звіт про проведену роботу(див. Додаток №2)

2.6. Висновки:

Окремого словника назв бізнесових професій нема, тому зібраний матеріал є основою для створення словника-новинки.

3.1. Назва групи «Редактори-упорядники».

3.2. Учасники: Козак Христина, Мащак Анастасія.

3.3. Завдання:


 • ознайомитися із зібраною інформацією «дослідників-мовознавців»;

 • упорядкувати та оформити словник назв бізнесових професій;

 • провести з просвітницькою метою його презентацію та подарувати одинадцятикласникам школи.

3.4. Шлях роботи з матеріалом: розміщення слів за алфавітом, складання словникових статей, комп’ютерна верстка, естетичне оформлення словникового матеріалу.

3.5.Звіт про проведену роботу (див. Додаток №3).

3.6.Висновки: упорядковано у словнику 70 слів.

4.1.Назва групи «Мовознавці-дослідники»

4.2. Учасники групи: Йордан Христина, Кузь Валентина, Петенко Ірина.

4.3. Завдання:


 • ознайомитися із зібраною інформацією «дослідників-мовознавців»;

 • провести дослідження мовного матеріалу та згрупувати слова за такими характеристиками:

  • мовна етимологія запозичених назви бізнесових професій;

  • англіцизми (слова на –мейкер, -райтер та інші);

  • наявність серед назв бізнесових професій варваризмів, неологізмів, інтернаціоналізмів;

  • характеристика на прикладі зібраних слів мовних явищ : набуття існуючими назвами неологічних значень, заміна існуючих назв неологічними.

4.4.Шлях роботи з матеріалом: групування слів за ознаками, дослідження мовних явищ.

4.5.Звіт про проведену роботу(див. Додаток №4).

4.6.Висновки: оформлені в «Інформаційному віснику».

5.1.Назва групи «Монтажери реклами».

5.2.Учасники групи: Гіза Катерина, Вітенько Тетяна, Файфура Василь.

5.3. Завдання: • вивчитии результати проведеної роботи попередніми групами;

 • продуматии і змонтуватии відеорекламу;

 • продемонструвати рекламний матеріал перед учнями та вчителями школи із вмотивуванням необхідності вживати слова українського походження замість запозичених назв професій.

5.4.Шлях роботи з матеріалом: створення реклами, її демонстрація у школі під гаслом «Тримай руку на пульсі часу або перемагає той, хто володіє інформацією».

5.5.Звіт про проведену роботу: див. ролик «Реклама».

5.6. Висновки: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».

6.1.Назва групи «Декоратори».

6.2.Учасники групи: Ржешевський Андрій, Гавриш Ліна.

6.3. Завдання: • вивчити результати, проведеної роботи попередніми групами ;

 • продумати, видати буклет і розповсюдити серед дітей та учителів школи;

 • виготовити символи;

 • провести конкурс «…І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь…» на кращий символ захисту української мови від стрімкого росту в ній запозичень.

6.4. Шлях роботи з матеріалом: творча асоціативність, упорядкування та розповсюдження буклета.

6.5.Звіт про проведену роботу(див. Додаток №6).

6.6.Висновки: створено буклет та символ.

7.1.Назва групи «Журналісти».

7.2.Учасники групи: Кузь Валентина, Козак Христина.

7.3. Завдання: • Вивчити результати роботи, проведеної попередніми групами;

 • Написати статтю в газету з метою популяризації проведеної роботи.

7.4.Шлях роботи з матеріалом: вивчення матеріалу, його узагальнення, написання статті.

7.5.Звіт про проведену роботу (див. Додаток №7).7.6.Висновки: Залучення іноземних слів – явище цілком закономірне, проте не потрібно зловживати ним. І тому ні вчені-лінгвісти, ні журналісти й письменники, ні учні не повинні сидіти склавши руки, спостерігаючи, як засмічується запозиченими словами українська мова. Кожен із нас творець рідної мови на сучасному етапі, кожен голосує «за» чи «проти», вживаючи запозичене слово чи українське. Потрібна праця кожного, що спрямована на розвиток культури мовлення, мовного смаку. А це головна умова правильного й доречного використання мовних засобів як чужих, запозичених, так і своїх, власнеукраїнських.

ІV. Узагальнювально-підсумковий етап

 • учні усіх дослідницьких лабораторій узагальнили результати роботи;

 • розробили презентацію для публічного захисту;

 • узагальнили всю виконану роботу у рамках проекту в паспорті проекту та в буклеті;

 • всю зібрану інформацію записали на диск;

 • учитель зробив висновки про здійснену діяльність (див. Додаток №8);

 • переосмислили досвід і вибрали тему для роботи над новим проектом, що стосується етикету ділового мовлення, бізнесової фразеології.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconВикористання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння
Тернопільська спеціалізована школа №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconДипломи рік закінчення Навчальний заклад, спеціальність 1994
Кз «Спеціалізована школа із поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня гімназія №11 м. Дніпродзержинська» портфоліо педагогічної...
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconОсновна І старша школа Іноземні мови
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов icon«Григір Тютюнник. „Дивак\. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості»
Учитель української мови І літератури сзош І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconПлан роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconЗвіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської
Звіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного...
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconКонтрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року»
«Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року»
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка