Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюраСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0,67 Mb.
  1   2   3   4

Тест № 1
МИКОЛА ВОРОНИЙ. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. ПАВЛО ТИЧИНА. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. БОГДАН - ІГОР АНТОНИЧ. ВОЛОДИМИР СОСЮРА

1. До модернізму належать усі мистецькі течії, ОКРІМ: А імпресіонізм; Б експресіонізм;


В авангардизм; Г сентименталізм; Д футуризм.

2. Назва першої збірки П. Тичини — «Сонячні ...»: А кларнети; Б арфи; В джерела; Г скрипки;

Д цимбали.

3. Музикальне сприйняття світу, арфа як символ музики природи об'єднує вірш П. Тичини «Арфами, арфами...» та: А «Любіть Україну» В. Сосюри; Б «Intermezzo» М. Коцюбинського; В «Різдво» Б.-І. Антонича; Г «Лісова пісня» Лесі Українки; Д «Гімн» І. Франка.

4. Віршу П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» НЕ притаманна ознака: А віршовий розмір — ямб; Б поєднання інтимних та громадянських мотивів; В перехресне римування; Г використання риторичних фігур; Д автобіографічність.

5. Персоніфікований образ весни поєднує твір «Арфами, арфами...» П. Тичини та: А «Блакитна Панна» М. Вороного; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини; В «Чари ночі» Олександра Олеся; Г «О панно Інно, панно Інно...» П. Тичини; Д «Молюсь і вірю...» М. Рильського.

6. В'ються хмелем арабески, Миготять камеї, фрески...

Виділені слова з уривка поезії М. Вороного «Блакитна Панна» належать до лексичної групи:

А діалектизми; Б застарілі слова; В неологізми; Г терміни; Д незапозичені.

7. В умовах тоталітарної системи радянської держави панівним художнім методом був:


А неореалізм; Б соцреалізм; В модернізм; Г класицизм; Д революційний романтизм.

8. Становлення П. Тичини як поета пов'язане з підтримкою з боку: А М. Коцюбинського;

Б М. Хвильового; В Ю. Яновського; Г М. Рильського; Д Є. Маланюка.

9. Однаковим віршовим розміром із поезією П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» написані рядки: А «Ой Морозе, Морозенку...» (Народна пісня); Б «Так ніхто не кохав...» (В. Сосюра);


В «Віють вітри, віють буйні...» (І. Котляревський); Г «Всякому місту — звичай і права...»
(Г. Сковорода); Д «Садок вишневий коло хати...» (Т. Шевченко).

10. У вірші П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» поєднано види лірики: А пейзажна, інтимна; Б пейзажна, громадянська; В філософська, інтимна; Г філософська, пейзажна;


Д інтимна, громадянська.

11. Мова поезії П. Тичини «Арфами, арфами...» має слова лексичної групи: А архаїзми; Б історизми;

В неологізми; Г діалектизми; Д старослов'янізми.

12. Віршовий розмір, характерний для сонета: А ямб; Б хорей; В дактиль; Г амфібрахій; Д анапест.

13. До діячів «розстріляного відродження» належить: А М. Вороний; Б П. Тичина; В В. Сосюра; Г Б.-І. Антонич; Д М. Рильський.

14. Як та купина, що горить — не згора, живе у стежках, у дібровах... («Любіть Україну»)

Цими словами В. Сосюра: А передає красу української природи; Б змальовує пейзаж рідного села;

В висловлює тугу за рідною землею, від якої був далеко; Г стверджує ідею незнищенності України;

Д описує мрії про післявоєнне відродження України.

15. Характер послання має твір: А «Гімн» І. Франка; Б «Арфами, арфами...» П. Тичини; В «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини; Г «Любіть Україну» В. Сосюри; Д «Сontra spem speго!» Лесі Українки.

16. Амфібрахієм написаний вірш: А «Арфами, арфами...» П. Тичини; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини; В «Любіть Україну!» В. Сосюри; Г «О панно Інно, панно Інно...»
П. Тичини; Д «Різдво» («Народився Бог на санях...») Б.-І. Антонича.

17. О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, Осяй мій край і розлетися Дощами судними над ним.У цьому уривку поезії Олександра Олеся використано всі зазначені засоби, ОКРІМ: А риторичної фігури; Б епітета; В інверсії; Г антитези; Д анафори


Тест № 2
МИКОЛА ВОРОНИЙ. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. ПАВЛО ТИЧИНА. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. ВОЛОДИМИР СОСЮРА. БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ 1. Вірш «Блакитна Панна» за свою музичною тональністю перегукується з віршем: А «Різдво»;
  Б «Любіть Україну»; В «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Г «Арфами, арфами...»

 2. Вірш «Блакитна Панна» написано: А ямбом; Б хореєм; В дактилем; Г анапестом.

 3. Арабески, фрески, гротески у вірші «Блакитна Панна» — це: А авторські неологізми; Б біблійна лексика;
  В діалектизми; Г мистецькі терміни.

 4. У вірші «Блакитна Панна» уся земля виспівує «Осанна!»: А вродливій дівчині; Б весні; В осені; Г любові Всевишній.

 5. Блакитна Панна в однойменному творі символізує: А зиму; Б весну; В осінь; Г літо.

 6. Справжнє прізвище Олександра Олеся: А Кандиба; Б Пчілка; В Білик; Г Лепкий.

 7. «З журбою радість обнялась» — таку назву мала перша збірка творів: А П. Тичини;
  Б Б.-І. Антонича; В Олександра Олеся; Г М. Вороного.

 8. Життя — це мить, яка так швидко спливає, тому треба насолодитися кожною прожитою хвилиною, — стверджує автор у творі: А «Чари ночі»; Б «Арфами, арфами»..» ; В «О слово рідне! Орле скутий!..» ; Г «Молюсь і вірю...»

 9. Поезія «Чари ночі» за жанром: А елегія; Б послання; В романс; Г ода.

 10. Слова «О слово рідне!» в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..» є : А епіфорою; Б анафорою; В тавтологією ;
  Г рефреном.

 11. Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» написана в руслі: А імпресіонізму; Б символізму; В неореалізму;
  Г експресіонізму.

 12. Лови летючу мить життя!» — радить у своїй поезії: А М. Вороний; Б П. Тичина; В М. Рильський; Г Олександр Олесь.

 13. Краса життя, краса кохання — понад усе — такий провідний мотив твору: А «Різдво»; Б «Арфами, арфами...»; В «Блакитна Панна» ; Г «Чари ночі».

 14. Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» за жанром: А вірш-медитація; Б вірш-послання; В ода; Г елегія.

 15. «Будь мечем моїм! / Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, / Осяй мій край і розлетися / Дощами судними над ним», — так звертається поет до: А мистецтва ; Б своєї професії; В рідного слова; Г думки.

 16. Віршовий розмір поезії «О слово рідне! Орле скутий!..»: А хорей; Б ямб; В анапест; Г дактиль.

 17. Поезія «Чари ночі» перегукується з віршем: А «Арфами, арфами...»; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»:
  В «Блакитна Панна»; Г «О панно Інно».

 18. «Україна дістала поета-лірика, котрого виглядала від часів Шевченка!» — так пише М. Грушевський про:
  А П. Тичину; Б Олександра Олеся; В В. Сосюру; Г М. Вороного.

 19. Літературознавець Ю. Лавріненко, назвавши творчу манеру письма П. Тичини «кларнетизмом», мав на увазі:
  А уміння поета грати на кларнеті; Б назву першої збірки поета; В особливий стиль П. Тичини, що синтезував засоби літератури, музики і малярства; Г використання в поезії музичних образів; Д український варіант міжнародного символізму.

 20. Туга за втраченим коханням, що поєднується зі спогадами про нього — такий мотив твору: А «О панно Інно»;
  Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»; В «Арфами, арфами...»; Г «Чари ночі»; Д «Молюсь і вірю...».

 21. Слова «дитинно, злотоцінно» в поезії «О панно Інно» — це: А діалектизми; Б тавтологія; В авторські неологізми; Г термінологічна лексика; Д архаїзми.

 22. Гімн весні, молодості, вірі в щастя складає автор у творі: А «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Б «О панно Інно»; В «Чари ночі»; Г «Різдво»; Д «Арфами, арфами...».

 23. Пейзаж-паралелізм — так можна сказати про вірш: А «Різдво»; Б «Арфами, арфами...»; В «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Г «Молюсь і вірю»; Д «Блакитна Панна» .

 24. Слова «Я твій», — десь чують дідугани...» у вірші «Ви знаєте, як липа шелестить» — це: А анафора;
  Б синекдоха; В метонімія; Г перифраз; Д гіпербола.

 25. Своєрідне обрамлення, де перші речення — риторичні запитання, а останні — закономірний висновок, наявне в поезії: А «О панно Інно»; Б «Чари ночі»; В «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Г «Арфами, арфами...»;
  Д «Блакитна Панна».

 26. Вірш «Ви знаєте, як липа шелестить...» написано: А хореєм; Б дактилем; В амфібрахієм; Г анапестом; Д ямбом.

 27. Вірш «Ви знаєте, як липа шелестить...» пронизаний пафосом: А романтичним; Б сентиментальним;
  В вітаїстичним; Г драматичним; Д героїчним.

 28. Чарівний портрет української дівчини-весни автор створює у творі: А «Арфами, арфами...»; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»; В «О панно Інно»; «Молюсь і вірю»; Д «Чари ночі».

 29. Вірш «О панно Інно» належить до лірики: А філософської; Б громадянської; В пейзажної; Г політичної ;
  Д інтимної.

 30. Художній засіб, характерний для ранньої поезії П, Тичини; умовне позначення певного поняття чи явища словом, предметом чи образом — це: А епітет; Б оксиморон; В алегорія; Г символ; Д метафора.

 31. Кларнетизм — це світоглядно-естетична концепція: А М. Рильського; Б П. Тичини; В Олександра Олеся;
  Г В. Сосюри; Д М. Вороного.

 32. «Поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину — нещадній боротьбі зі своїм геніальним обдарованням». Ці слова стосуються: А М. Рильського; Б П. Тичини; В Є. Плужника; Г В. Сосюри; Д М. Зерова.

 33. Максим Рильський є представником: А неокласиків; Б футуристів; В експресіоністів; Г імпресіоністів;
  Д символістів.

 34. Образ голуба у творі «Молюсь і вірю. Вітер грає...» символізує: А любов і вірність, плодючість, душу людини;
  Б закоханого хлопця; В пару наречених; Г любов і зраду, страждання; Д радість, відданість.

 35. Співцем Донеччини називають поета: А М. Рильського; Б П. Тичину; В Є. Плужника; В. Сосюру; Д М. Вороного.

 36. Віршований розмір вірша «Любіть Україну»: А хорей; Б ямб; В дактиль; Г амфібрахій; Д анапест.

 37. Поезія «Любіть Україну» за жанром: А медитація; Б сповідь; В вірш-послання; Г елегія; Д романс.

 38. У поезії «Любіть Україну» В. Сосюра Україну називає: А чудовою; Б індустріальною; В щасливою; Г вишневою; Д солов'їною.

 39. У вірші «Любіть Україну» В. Сосюра називає українську мову: А чудовою; Б співучою; В мелодійною;
  Г калиновою; Д солов'їною.

 40. Вірш «Любіть Україну» В. Сосюра написав: А після створення УНР; Б наприкінці Великої Вітчизняної війни; В у часи хрущовської відлиги; Г після смерті Сталіна; Д після здобуття Україною незалежності.

 41. Укажіть тематичний різновид вірша «Любіть Україну» В. Сосюри: А пейзажна лірика; Б філософська лірика;
  В патріотична лірика; Г інтимна лірика; Д релігійна лірика.

 42. Б.-І. Антонич народився: А на Закарпатті; Б на Волині; В на Галичині; Г на Поліссі; Д на Лемківщині.

 43. У вірші Б.-І. Антонича «Різдво» Бог народжується: А в яслах; Б на санях; В у курній мужицькій хаті; Г на лоні природи ; Д у храмі.

 44. Віршовий розмір поезії Б.-І. Антонича «Різдво»: А дактиль; Б анапест; В хорей; Д амфібрахій.

 45. «Я — закоханий в життя поганин», — так про себе сказав: А Олександр Олесь; Б М. Рильський; В Б.-І. Антонич; Г В. Сосюра; Д П. Тичина.

 46. «Місяць круглий» у поезії «Різдво» уособлює: А хліб; Б безкінечність життя на землі; В нескінченність щастя;
  Г природу; Д таїнство жертвоприношення .

 47. У поезії «Різдво» Б.-І. Антонича: А відтворено святкування Різдва на Лемківщині; Б розповідається про усі Різдвяні обряди; В християнська містерія поєднана з язичницькими повір'ями; Г розповідається, як лемки поєднують у святкуванні Різдва свої давні традиції з новими; Д відтворюється атмосфера святкування Різдва в українському селі.

 48. Установіть відповідність цитат з назвами творів: 1 «У долоні у Марії місяць — золотий горіх». 2 «Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну...». 3 «І ти смієшся, й даль ясніє, І серце б'ється, як в огні, І вид пречистої надії Стоїть у синій глибині». 4 «Стану я, гляну я — Скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий з переливами: Йде весна Запашна, Квітами-перлами Закосичена».
  А «Молюсь і вірю. Вітер грає...»; Б «Арфами, арфами...»; В «Любіть Україну»; Г «О панно Інно»; Д «Різдво».

 49. Установіть відповідність назв творів з їх авторами: 1 «Любіть Україну»; 2 «Ви знаєте, як липа шелестить...»;
  3 «Молюсь і вірю. Вітер грає...»; 4 «Чари ночі».
  А В. Сосюра; Б Олександр Олесь; В М. Рильський; Г Павло Тичина; Д М. Вороний.

 50. Установіть відповідність художніх засобів з їх назвами: 1 «Буде бій Вогневий! Сміх буде, плач буде Перламутровий...»; 2 «Вітер грає І п'яно віє навкруги...»; 3 «Ви знаєте, як сплять старі гаї?»; 4 «Твій погляд, ніби пролісок несмілий...»
  А метафора; Б оксиморон; В порівняння; Г епітет; Д риторичне запитання.

 51. Установіть відповідність назв творів з їх авторами: 1«Різдво»; 2 «Любіть Україну»; 3 «Молюсь і вірю...»; 4 «О панно Інно»
  А П. Тичина; Б Б.-І. Антонич; В В. Сосюра; Г М. Вороний; Д М. Рильський.

 52. Установіть відповідність назв збірок (книг) з їх авторами: 1 «Щоб сади шуміли»; 2 «З журбою радість обнялась»; 3 «На білих островах»; 4 «Сонячні кларнети»
  А П. Тичина; Б М. Рильський; В Олександр Олесь; Г М. Вороний; Д В. Сосюра.

 53. Установіть відповідність цитат із творів з їх авторами:1 «...буду жити, поки жити Мені дозволить дух життя!»;
  2 «Сміх буде, плач буде Перламутровий...»; 3 « ...Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися...»;
  4 « ...Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі...»
  А П. Тичина; Б М. Рильський; В Олександр Олесь; Г М. Вороний; Д В. Сосюра.


Тест № 3 ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

 1. Оповідь у новелі «Момент» В. Винниченка веде: А в’язень, Б старий дід, В командир,
  Г жінка, Д автор.

 2. Твори М. Хвильового «Я (Романтика)» та В. Винниченка «Момент» спільні за всіма ознаками, КРІМ: А епічного жанру; Б форми розповіді від першої особи; В світобачення героя; Г наявності пейзажів;
  Д зображення зіткнення несумісних ідеалів.

 3. У творі «Момент» не порушено проблеми: А життя і смерті; Б сенсу щастя людини; В миті як частини вічності; Г митця і суспільства.

 4. « А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті й великі» («момент») були у : А контрабандиста Семена; Б панни; В героя-революціонера; Д оповідача Шехерезади.

 5. Історія одного кохання, що зародилося між молодим революціонером і панною в драматичній, ризикованій для життя ситуації – це: А тема твору «Момент»; Б ідея твору «Момент»; В ключова фраза твору» Г епіграф твору «Момент».

 6. Твір «Момент» має стильові ознаки: А експресіонізму; Б імпресіонізму; В символізму;
  Г неокласицизму.

 7. У творі В Винниченка слова «Щастя – момент. Далі вже буде буденщина, пошлість…» промовляє:
  А контрабандист Семен; Б революціонер; В панна; Г невідомий.

 8. Твір «Момент» має підзаголовок: А Пролог; Б усім матерям присвячується; В Із оповідань тюремної Шехерезади; Г Любові всевишній.

 9. «Вона ставала все ближчою і ближчою мені. Здавалося, ми давним-давно колись разом жили десь, потім розлучилися, а тепер знову зійшлися», - ці слова свідчать про те, що: А герой помітив красу панни; Б герой живе своїм минулим; В у душі героя зароджується кохання;

Г герой може довірити своїй супутниці будь-які таємниці.

 1. Установити відповідність: 1. Герой замислюється про смерть, уявляє, як він лежатиме неживий, а над ним кружлятимуть мушки, і це здається йому неймовірним, дивним;
  2 Герой-оповідач розповідає, що якось навесні йому терміново треба було нелегально перебратися через кордон; 3 Герой-оповідач звертається до контрабандиста Семена, який попереджає, що перехід через кордон небезпечний, можуть убити; 4 Коли зупинилися далеко, Муся кинулася юнакові на шию, й обняла його, вихор кохання захопив їх;
  А розв’язка; Б кульмінація; В експозиція; Г зав’язка; Д ліричний відступ.

 2. У творі «Я (Романтика)» голова трибуналу вступає в конфлікт з: А доктором Тагабатом;
  Б Андрюшею; В власною свідомістю; Г матір’ю.

 3. Твір «Я (Романтика)» написаний у стилі: А неоромантизму; Б експресіонізму;
  В імпресіонізму; Г авангардизму; Д реалізму.

 4. Основною проблемою твору «Я (Романтика)» є: А стосунки між людьми, які виконують одну роботу; Б внутрішнє роздвоєння людини між гуманізмом та обов’язком; В вибір між особистими інтересами та громадськими обов’язками; Г відносини між матір’ю та сином;
  Д вибір людиною свого місця в суспільстві.

 5. Твір «Я (Романтика)» має присвяту: А «Кононівським полям» ; Б «Цвітові яблуні»;
  В «Любові всевишній»; Г «Моїй матері»; Д «Розумному читачеві».

 6. Події у творі «Я (Романтика)» відбуваються: А у будинку розстріляного шляхтича; Б на полі бою; В у Кремлі;
  Г у звичайному житловому будинку; Д у омріяній Загірній комуні.

 7. Композиційними особливостями твору «Я (Романтика)» є: А розповідь від третьої особи, дві частини, два прологи; Б розповідь від третьої особи, лірико-романтичний зачин, три частини; В розповідь від першої особи, дві частини, два прологи; Г лірико-романтичний зачин, три частини, розповідь від першої особи; Д монолог, дві частини, твір починається кульмінацією.

 8. У ліричному вступі твору «Я (Романтика)» розповідається про дві великі любові: А дружину «Я» та його матір; Б двох коханих жінок «Я»; В матір «Я» та загірну комуну; Г матір «Я» та Божу Матір; Д до світу і до матері.

 9. «Чекіст мимоволі», «Людина з нормальною психікою та чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром» - герой новели «Я (Романтика)»: А дегенерат; Б «Я»; В доктор Тагабат; Г Андрюша; Д «вірний вартовий революції».

 10. «…Розвалився широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб» - герой твору «Я (Романтика)»: А дегенерат; Б Андрюша; В «Я»; Г виконавець вироків; Д доктор Тагабат.

 11. Установити відповідність: 1 «…Низенький лоб, чорна копна розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс…Він нагадує каторжника, і…не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»; 2 «сидить з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає…цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатися під темною постановою – «розстрілять», завжди мнеться…»; 3»жорстока людина з холодним розумом і каменем замість серця, п’яничка і людожер з інтелігентною зовнішністю»; 4 «І я, зомлів чужа людина, бандит – за одною термінологією, інсургент – за другою, я просто і ясно дивлюся на ціч портрети і в моїй душі нема й не буде гніву»
  А дегенерат; Б «Я»; В Андрюша; Г доктор Тагабат; Д безіменний член трибуналу.

Тест № 4 ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ
1. Лейтмотивом новели «Подвійне коло» (роман Ю. Яновського «Вершники») є прислів'я: А «У мене синами не поле засіяне»; Б «Ми з такого роду, що любимо свободу»; В «Нашому роду нема переводу»; Г «Найдорожчий клад, як в родині лад»; Д «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду».

2. Героями твору Ю. Яновського «Вершники» є брати: А Запорожці; Б Половці; В Гайдамаки; Г Тютюнники;


Д Катранники.

3. [Він] «бавився шликом, мов дівчина чорною косою» — це портрет одного з братів (роман Ю. Яновського «Вершники», новела «Подвійне коло»): А більшовика Івана; Б петлюрівця Оверка; В махновця Панаса; Г молодшого брата Сашка;


Д денікінця Андрія.

4. У жанровому напрямі Ю. Яновський є продовжувачем традицій: А І. Котляревського; Б Т. Шевченка; В І. Франка;

Г В. Стефаника; Д Лесі Українки.

5. Історичним тлом подій роману «Вершники» Ю. Яновського є: А боротьба українського народу під проводом Хмельницького; Б селянське повстання під проводом М. Залізняка та І. Ґонти; В громадянська війна початку XX ст.;


Г голодомор 1933 р.; Д Друга світова війна.

6. За типом світобачення Ю. Яновський був: А реалістом ; Б прагматиком; В романтиком; Г войовничим атеїстом;


Д міщанином-обивателем.

Ю. Яновський започаткував в українській літературі різновид: А історичного роману; Б роману у віршах; В роману в новелах; Г психологічного роману; д філософського роману.

7. Новели у творі «Вершники» розташовані: А у хронологічній послідовності описаних подій; Б за внутрішньо змістовою логікою; В довільно; Г за віком персонажів; Д в алфавітній послідовності їх назв.

8. Новела «Подвійне коло» має бути для українців: А прикладом стосунків у сім'ї між братами; Б пересторогою не повторити дій персонажів; В прикладом обстоювання ідей; Г прикладом поведінки в складних життєвих ситуаціях ;


Д прикладом стосунків у сім'ї між поколіннями.

9. З новели Ю. Яновського «Подвійне коло» постає образ: А червоної армії як непереможної сили; Б Оверка Половця як охоронця свого роду; В громадянської війни як явища протиприродного, жахливого і потворного; Г Івана Половця — безстрашного сина свого народу; Панаса Половця як переможця у братовбивчій війні.

10. У словах «Дощ напинав свої вітрила» (за романом «Вершники») використано: А метафору; Б інверсію; В порівняння ;
Г епітет; Д гіперболу.

11. Головна ідея новели «Подвійне коло» у творі звучить так: А краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи; Б тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду; В поганого чоловіка в побратими не бери; Г не знаючи броду, не лізь у воду; Дскажи мені, хто твій друг — і я скажу, хто ти.

12. Слова «Рід — це основа, а найперше — держава» («Подвійне коло) належать: А Мусієві Половцю; Б Андрієві Половцю; В Оверкові Половцю; Г Панасові Половцю; Іванові Половцю.

13. Слова «...рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс» належать: А Мусієві Половцю; Б Андрієві Половцю; В Оверкові Половцю; Г Панасові Половцю; Іванові Половцю.

14. «Петлюрівське стерво,... мать Росію продаєш галичанам! Ми їх у Карпатах били до смерті, ми не хочемо австрійського ярма... Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім'ям великої Росії Матінки, од Варшави до Японії, од Білого моря до Чорного, проклинаю ім'ям брата і згодою роду, проклинаю й ненавиджу в мою останню хвилину», — каже: А Іван Панасові; Б Андрій Оверкові; В Оверко Андрієві; Г Андрій Іванові; Д Панас Іванові.

15. «Трамонтан дихав з берега, був місяць січень чи лютий, море замерзло на сотню метрів...» — цими словами починається новела з роману «Вершники»: А «Лист у вічність»; Б «Подвійне коло»; В «Дитинство» ; Г «Шаланда в морі»; Д «Батальйон Шведа».

16. Ім'я старого Половця: А Іван; Б Андрій; В Панас; Г Оверко; Д Мусій.

17. «Наша артіль бідна, і кидати шаланду в морі не годиться. Я — голова артілі» («Шаланда в морі»), — каже: А Чубенко ;


Б Мусій; В Половчиха; Г дядько Сидор; Д Іван.

18. Події у «Подвійному колі» відбуваються: А в Одесі; Б під Пилявцями; В у степах під Компаніївкою; Г під Києвом;


Д у лісах під Бродами.

19. Установіть відповідність характеристик, які дає Половчиха своїм синам, з їх іменами («Шаланда в морі»):

1 «... вдався у дядька Сидора, таке ж ледащо й не знати хто...» 2 «...привозив матері контрабандні хустки й серги, шовк і коньяк... Вона його важко народжувала, і він їй став дорожчий, виходила вночі до моря; їй усе здавалося, що чує плескіт його весел і треба рятувати від погоні» 3 «.. .той артист і грав з греками у «Просвіті» та читав книжки, написані по-нашому. На дядькові гроші в семінарії вчився, рибалка з нього був ніякий...» 4 «...працює на заводі і робить революцію...»

А Андрій Б Оверко В Сашко Г Іван Д Панас

20.Установіть відповідність між персонажами новели «Подвійне коло» та їх висловами:
1 «Рід наш великий, голови не щитані, крім нас двох, іще троє рід носять. Рід — це основа, а найперше — держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!»
2 «Рід наш рибальський, на морі бувальський, рід у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархію несемо на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття?»

3 «А згадується мені, згадується батько Половець і його старі слова...: тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду... Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім'ям великої Росії-матінки...»


4 «Рід наш роботящий, та не всі в роді путящі. Є горем горьовані, свідомістю підкуті, пролетарської науки люди, а є злодюги й несвідомі, вороги й наймити ворогів. От і бачиш сам, що рід розпадеться, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс»

А Панас Б Андрій В Сашко Г Оверко Д Іван
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconРозповіді про українських письменників сьогодення Київ 2013
Михайло Булгаков, Павло Тичина, Олесь Гончар, Максим Рильський, Андрій Малишко; художники Алімпій, Володимир Боровиковський, Микола...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconРильський Максим Тадейович
Рильський Максим Тадейович (19 березня 1895 24 липня 1964), український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconВоно дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру. Було знищене тоталітарним більшовицьким режимом
Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconУроку : «Павло Тичина» (про нього), П. Тичина «Гаї шумлять»
Матеріал уроку: «Павло Тичина» (про нього), П. Тичина «Гаї шумлять», «Хор лісових дзвіночків»
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconБіографія: Максим Рильський
Його батько, етнограф, громадський діяч І публіцист Тадей Рильський, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського І княжни...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconБогдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Поезія Весна
«Весна», визначити тематичну спрямованість програмового твору; розвивати пам'ять, культуру зв’язного мовлення, вміння раціонально...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconОлександр Олесь (Олександр Кандиба) 1878-1944 Біографія
Олександр Олесь український, поет, драматург, перекладач, представник символізму. Його син Олег Ольжич, український поет, археолог...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconУрок в 5 класі Тема. Павло Тичина «Не бував ти у наших краях!»
Тема. Павло Тичина «Не бував ти у наших краях!». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісних, патріотичних почуттів...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconМаксим Рильський як перекладач лібрето «Руслана І Людмили»

Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconЗнайомий І незнайомий Павло Тичина (До 120 річниці від дня народження) Для учнів 7-9 класів
Поет, мабуть, світового масштабу, Тичина формою глибоко національний, бо зумів у своїй творчості використати все багате попередніх...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка