Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 рокуСкачати 413,63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2018
Розмір413,63 Kb.
  1   2   3

ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 2007 РОКУ
Зміст завдання

Правильна відповідь

Відповідність програмі

Відповідність підручникам затвердженим МОН

1

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва:

  1. Тіра;

  2. Херсонес;

  3. Ольвія;

  4. Фанагорія.
В

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 28.

2

Завдання на карті.

На карті позначена територія Київської Русі за часів правління: 1. Аскольда;

 2. Ігоря;

 3. Володимира Великого;

 4. Ярослава Мудрого.
Б

Київська держава за перших князів

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 61–64. Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 6.

3

Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:

 1. хозари;

 2. печеніги;

 3. половці;

 4. монголи.
В

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 89–90.

4

Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля:

 1. Велике князівство Литовське;

 2. Угорське королівство;

 3. Польське королівство;

 4. Молдавське князівство.
А

Початок литовського та польського панування на українських землях

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 155. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 1.

5

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. “Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією1569 р.”;

 2. Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”;

 3. “Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”;

 4. “Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.
Б

Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 36–41.

6

Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія є пам’ятками української культури:

 1. XIV ст.;

 2. XV ст.;

 3. XVI ст.;

 4. XVII ст.
В

Культура України в другій половині XVI ст. першій половині XVII ст.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 70, 73.

7

Завдання на карті.

На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов: 1. Зборівського мирного договору 1649 р.;

 2. Білоцерківського мирного договору 1651 р.;

 3. Бахчисарайського мирного договору 1681 р.;

 4. “Вічного миру” 1686 р.
А

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648–1649 рр.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. -С. 103. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 7.

8

Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі:

 1. полк;

 2. паланка;

 3. земля;

 4. округ.
Б

Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. –С. 223. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 14.

9

Укажіть період гетьманування К. Розумовського:

 1. 1722–1727 рр.;

 2. 1734–1750 рр.;

 3. 1750–1764 рр.;

 4. 1764–1775 рр.
В

Гетьман К. Розумовський, його діяльність

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 219–222.

10

Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії:

“1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”.  1. Г. Квітка-Основ’яненко;

  2. П. Гулак-Артемовський;

  3. П. Куліш;

  4. І. Котляревський.
Г

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 38–39.

11

Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”:

 1. Буковина;

 2. Галичина;

 3. Закарпаття;

 4. Поділля.


В

Західноукраїнсь-кі землі наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 87–88.

12

Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії:

 1. 1861 р.;

 2. 1864 р.;

 3. 1870 р.;

 4. 1874 р.


В

Реформи адміністративно-політичного управління 1860 – 1870-х років

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 133.

13

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив:

 1. вересень 1914 р.;

 2. травень 1915 р.;

 3. червень 1916 р.;

 4. серпень 1917 р.


Б

Україна в Першій світовій війні. Українські землі в 1915–1917 рр.

Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939):Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 18–20. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 3.

14

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

 1. Перший Універсал;

 2. Другий Універсал;

 3. Третій Універсал;

 4. Четвертий Універсал.


В

Українська революція. Проголошення Української Народної Республіки

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 39.

15

Завдання на карті.

На карті заштрихована територія: 1. Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.;

 2. контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.;

 3. передана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.;

 4. окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.
Г

Антанта на Півдні України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 89. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 8.

16

У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив:

 1. Генеральний секретаріат Української Центральної Ради;

 2. Раду Народних Міністрів УНР;

 3. Директорію УНР;

 4. Державний секретаріат ЗУНР.В

Утворення Директорії. Відновлення УНР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 85–86.

17

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню”;

 2. “Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації. Провідниками цієї політики в Україні були нарком освіти Х. Раковський та секретар ЦК КП(б)У П. Постишев”;

 3. “З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша п’ятирічка, виконання якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська справа”;

 4. “У грудні 1925 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір, а наступного року була прийнята перша Конституція СРСР”.
А

Варшавська угода та її наслідки. Ризький мир

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 152–153.

18

Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського господарства:

 1. 1925 р.;

 2. 1929 р.;

 3. 1930 р.;

 4. 1932 р.
Б

Суцільна колективізація в Україні. Перехід до прискореної колективізації

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 240.

19

Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш:

 1. театр;

 2. література;

 3. музика;

 4. живопис.
Г

Стан культури України у 1930-х роках

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 271.

20

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну:

 1. Румунія;

 2. Угорщина;

 3. Польща;

 4. Німеччина.
Б

Закарпаття у складі Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 300–303.

21

Укажіть міста, в районі яких відбулася найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни:

 1. Луцьк–Рівне–Броди;

 2. Вінниця–Житомир–Біла Церква;

 3. Львів–Перемишль–Чернівці;

 4. Житомир–Бердичів–Київ.
А

Україна під час Другої світової війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 314.

22

Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була здійснена упродовж:

 1. червня–липня 1943 р.;

 2. листопада–грудня 1943 р.;

 3. січня–лютого 1944 р.;

 4. квітня–травня 1944 р.В

Україна на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.)

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 354–355.

23

Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям:

 1. О. Палладіна;

 2. В. Бакуля;

 3. В. Глушкова;

 4. Є. Патона.Г

Культура України в роки війни. Наука

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 368.

24

Укажіть період розвитку українського суспільства, характерними рисами якого була боротьба влади з проявами “українського буржуазного націоналізму”, з “космополітизмом” та “низькопоклонством перед Заходом”:

 1. кінець 1930-х – початок 1940-х рр.;

 2. друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.;

 3. друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.;

 4. кінець 1960-х – перша половина 1970-х рр.Б

Культурне життя в Україні у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 42–43.

25

Укажіть твердження, що розкриває зміст поняття “раднаргоспи”:

 1. органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств у рамках Ради економічної взаємодопомоги;

 2. організації, які керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні;

 3. державні органи, які здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС);

 4. органи державного управління, утворені за територіальним принципом, які керували промисловістю у межах економічних адміністративних районів.Г

Стан економіки України наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х років. Раднаргоспи та їх вплив на економічний розвиток України

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 53.

26

Укажіть період піднесення напряму кіномистецтва – українського поетичного кіно (режисери Л. Осика, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук, С. Параджанов):

 1. друга половина1940-х – перша половина1950-х рр.;

 2. друга половина1950-х – перша половина 1960-х рр.;

 3. друга половина 1960-х – 1970-і рр.;

 4. 1980-і – 1990-і рр.
В

Культура і духовне життя України в період загострення кризи радянської системи

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 121.

27

Укажіть мету, якої прагнула досягти Росія в ході Першої світової війни:

 1. загарбання Данцига та контроль над узбережжям Балтійського моря;

 2. приєднання Бессарабії та контроль над дельтою Дунаю;

 3. контроль над нафтовими родовищами Румунії;

 4. приєднання Закарпаття, Північної Буковини та Східної Галичини.Г

Перша світова війна (1914–1918). Стратегічні плани противників

Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939):Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 8.

28

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. “У серпні 1922 р. Лондонська конференція схвалила “план Юнга”, – що дозволило Німеччині того ж року стати повноправним членом Ліги Націй”;

 2. Мирне врегулювання з Туреччиною відбулося підписанням Севрського договору, який було переглянуто на Лозаннській конференції 1922–1923 рр.”;

 3. “Відповідно до умов Нейїського мирного договору три міста – Данциг, Саар, Мемель – передавалися під управління Ліги Націй”;

 4. “Робота Вашингтонської мирної конференції завершилася важливою політичною подією – президент В. Вільсон оприлюднив у Конгресі США свої “14 пунктів”.Б

Паризька мирна конференція 1919 р. Мирні договори з союзниками Німеччини. Перегляд повоєнних договорів у 1920-х роках

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 47, 56.

29

Укажіть прізвище діяча, який прийшов до влади шляхом вільних, демократичних парламентських виборів:

 1. П. фон Гінденбург;

 2. Б. Муссоліні;

 3. А. Гітлер;

 4. Ф. Франко.В

Німеччина. Встановлення нацистської диктатури

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 151–153.

30

Укажіть країну, на користь якої Австрія поступалася Боснією та Герцоговиною відповідно до умов Сен-Жерменського договору (1919):

 1. Болгарія;

 2. Угорщина;

 3. Чехословаччина;

 4. Королівство сербів, хорватів і словенців.
Г

Югославія. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 214.

31

Укажіть рік проголошення Туреччини республікою:

 1. 1918 р.;

 2. 1923 р.;

 3. 1935 р.;

 4. 1938 р.Б

Країни Близького і Середнього Сходу. Революція в Туреччині

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 255.

32

Укажіть наукове досягнення Макса Планка, за яке йому в 1918 р. була присуджена Нобелівська премія:

 1. здійснення ядерної ланцюгової реакції;

 2. відкриття явища штучної радіоактивності;

 3. відкриття квантів енергії та започаткування квантової теорії;

 4. розробка теорії твердого тіла.В

Розвиток культури. Освіта. Наука. Техніка

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 287–288.

33

Укажіть подію, внаслідок якої СРСР було виключено з Ліги Націй:

 1. агресія проти Фінляндії;

 2. уведення військ у країни Прибалтики;

 3. підписання пакту Молотова–Ріббентропа;

 4. спільні воєнні дії Німеччини та СРСР проти Польщі.А

Початок війни. Події 1939 – червня 1941 р. Радянсько-фінська війна

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1918–1945: 10 клас. – К.: А. С. К., 1997.

34

У ході військової операції радянських військ “Багратіон” (1944) була звільнена:

 1. Правобережна Україна;

 2. Білорусія;

 3. Угорщина;

 4. Польща.


Б

Воєнні дії у 1944 році. Наступальні операції Червоної армії, визволення території СРСР

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1918–1945: 10 клас. – К.: А. С. К., 1997. С. 500.

35

Завдання на карті.

Укажіть цифру, що позначає на карті країну, на території якої в роки Другої світової війни нацисти створили “табори смерті” – Майданек, Освенцім, Треблінка: 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4.
А

Окупаційний режим у поневолених країнах. Нацистський “новий порядок” в Європі"

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1918–1945: 10 клас. – К.: А. С. К., 1997. С. 484.

36

Укажіть президента США, економічна політика якого була названа його прізвищем:

 1. Дж. Кеннеді;

 2. Дж. Картер;

 3. Р. Рейган;

 4. Б. Клінтон.
В

США в останній третині ХХ ст. – 2001 року. “Рейганоміка”

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 56–58.

37

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. “У 1974 р. в Італії розпочалася поліцейська операція “Чисті руки” проти “Червоних бригад”. Вона стала відповіддю влади на вбивство прем’єр-міністра Альдо Моро”;

 2. “Війна в Алжирі, поразка Франції в Індокитаї звели нанівець популярність президента Ш. де Голля. Він склав свої повноваження, передавши владу віце-президентові Ж. Помпіду”;

 3. “СРСР у 1946 р. проголосив утворення у своїй зоні Німецької Демократичної Республіки. У відповідь на це Велика Британія та США об’єднали свої зони окупації у Бізонію й утворили Федеративну Республіку Німеччини”;

 4. У 1979 р. був сформований уряд консерваторів на чолі з М. Тетчер, у країні розпочався період її одинадцятирічного правління, а економічна політика дістала назву “тетчеризм”.
Г

Велика Британія. “Тетчеризм”

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 112–117.

38

Укажіть події історії Росії, пов’язані з 1991 р., 1996 р., 2000 р.:

 1. проведення воєнних операцій проти Чечні;

 2. вибори президента країни;

 3. укладення договорів про співробітництво з НАТО;

 4. проведення в Москві Нарад з питань безпеки та співробітництва в Європі.Б

СРСР. Відновлені та нові незалежні держави. Росія 1991 – 2001 р.

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 11 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003.

39

Завдання на карті.

Укажіть цифри, що позначають на карті країни, в яких наприкінці1980-х – початку 1990-х років повалення комуністичних режимів відбувалося в умовах збройних конфліктів та кривавих сутичок: 1. 1, 2;

 2. 2, 3;

 3. 3, 4;

 4. 4, 5.

Г

Країни центральної та Східної Європи. Румунія. Югославія

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 398–415, 429–450.

40

Укажіть колоніальну імперію, що на кінець 1960-х років трансформувалась у Співдружність націй:

 1. Британська;

 2. Французька;

 3. Португальська;

 4. Іспанська.


А

Країни Азії, Африка та Латинської Америки. Ліквідація колоніалізму. Розпад колоніальної системи

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 106–107.

41

Укажіть характерні риси неолітичної революції:

 1. поява першого штучного продукту – сплаву міді та олова;

 2. виникнення землеробства та скотарства;

 3. відокремлення скотарства від землеробства;

 4. перехід до осілого способу життя;

 5. винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю;

 6. відокремлення ремесла від землеробства;

 7. виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.2, 4, 5, 7

Найдавніші землероби та скотарі на території України. Поява землеробства та скотарства за неоліту

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 12.

42

Укажіть події історії України, що відбулися у XVI ст.:

 1. прийняття Другого та Третього Литовських статутів;

 2. козацько-селянські повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка;

 3. Андрусівське перемир’я між Московською державою та Річчю Посполитою;

 4. надання магдебурзького права Львову, Луцьку, Києву;

 5. заснування П. Могилою Лаврської школи при Києво-Печерському монастирі;

 6. Люблінська унія між Великим князівством Литовським і королівством Польським;

 7. створення першої Січі на о. Мала Хортиця.
1, 2, 6, 7

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та під владою Речі Посполитої (XVI – XVII ст.)

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 9, 11, 13, 19, 29–33.

43

Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.:

 1. потужний розвиток цукробурякового виробництва;

 2. формування Південного та Правобережного нафтових районів;

 3. завершення промислового перевороту;

 4. дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві;

 5. бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей;

 6. створення розгалуженої системи залізниць;

 7. домінування темпів розвитку текстильної промисловості та машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей.1, 3, 5, 6

Економічний розвиток Наддніпрянської України в другій половині XIX ст. Формування ринкових відносин

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 139–144, 153.

44

Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради:

 1. проголошення автономії України в складі федеративної Росії;

 2. пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний секретаріат як найвищий крайовий орган влади;

 3. відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;

 4. поповнення Центральної Ради представниками національних меншин;

 5. поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини;

 6. командирування представників Центральної Ради до військового міністерства, Генерального штабу та Ставки Верховного головнокомандування;

 7. оголошення про початок мирних переговорів з країнами Четверного союзу.2, 3, 4, 6

Українська революція. Проголошення автономії України. ІІ Універсал УЦР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 23, 27.

45

Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950-х – середини 1960-х рр.:

 1. скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах;

 2. проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів;

 3. індустріальне будівництво житла та пом’якшення житлової проблеми;

 4. заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи;

 5. перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні;

 6. інтенсифікація праці шляхом переходу на шестиденний робочий тиждень та скорочення відпусток;

 7. установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.1, 3, 5, 7

Стан економіки України наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х років. Рівень життя населення

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 65.

46

Укажіть завдання, що ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод:

 1. домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Східної Європи;

 2. ознайомити широкі кола української громадськості з Загальною Декларацією прав людини;

 3. домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси;

 4. добиватися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації незаконно засуджених;

 5. ознайомити світову громадськість з фактами порушень прав людини в Україні;

 6. добиватися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, зборів;

 7. домагатися щоб на міжнародних нарадах з питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією.
2, 3, 5, 7

Україна в період загострення кризи радянської системи. Опозиційний рух

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 129.

47

Укажіть заходи, вжиті британським урядом Д. Ллойд Джорджа у повоєнний період (1918–1922 рр.):

 1. ліквідація державного регулювання економіки та її реконверсія;

 2. заборона діяльності Британського конгресу тред-юніонів;

 3. проведення реформи виборчого права та надання права голосу жінкам;

 4. надання Ірландії статусу домініону;

 5. підписання Рейнського гарантійного пакту;

 6. запровадження дев’ятирічної безкоштовної обов’язкової освіти;

 7. придушення загальнобританського страйку шахтарів.1, 3, 4, 6

Велика Британія. Внутрішня політика консервативних та лейбористських урядів у 1920 – 1930-х роках

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 76–77.

48

Укажіть чинники, що сприяли швидкому економічному зростанню ФРН наприкінці 1940-х – початку 1950-х років та появі “німецького економічного дива”:

 1. відсутність військових видатків;

 2. дешевизна робочої сили та її жорстка експлуатація;

 3. упровадження системи пожиттєвого найму робітника;

 4. припинення виплат репарацій Радянському Союзу;

 5. працелюбність і дисциплінованість нації;

 6. відсутність профспілкового руху;

 7. мінімальні руйнування виробничих потужностей у роки Другої світової війни.
1, 2, 5, 7

Німеччина. Західнонімецьке “економічне диво”

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 152–154.

49

Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:

 1. “Повість минулих літ”;

 2. “Слово о полку Ігоревім”;

 3. “Києво-Печерський Патерик”;

 4. “Повчання” Володимира Мономаха.

  1. опис чудес життя та подвигів ченців;

  2. виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави;

  3. похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі;

  4. морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам;

  5. літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року icon1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це кіммерійці
України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Друга сесія
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconОсновна сесія №2 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconІсторія України зно 2009
Тестування з історії України проводилося з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування та ступеня їхньої підготовленості...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка