Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5Сторінка1/28
Дата конвертації16.02.2018
Розмір5,62 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на Днях науки 19 травня 2016 року

Том 1.

Педагогічні науки


Бердянськ

2016
УДК 37.01(06)

ББК 74я5З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 314 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 13 від 28.04.2016 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., перший проректор, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Жигірь Анатолій Анатолійович – д.екон.н, проф., декан факультету економіки та управління; Казанцева Лариса Іванівна – д.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичного виховання; Макаренко Тамара Петрівна – к.іст.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., декан факультету фізико-математичної та технологічної освіти; Сердюк Алла Михайлівна – к.філол.н., доц., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – д.пед.н., проф., декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2016 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти, а також управління навчальними закладами.

© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ПЕДАГОГІКА

Азарова Наталія. Про формування відповідальності молодших школярів………………………………………………………………………….


10

Васильченко Олена. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках української мови………………………………………..


11

Ведмідь Роман. Теоретичні основи національного виховання молодших школярів засобами народних традицій, культури, мови на уроках та в позаурочній роботі в початковій школі………………………..13

Глинянська Аліна. Організація проектної діяльності молодших школярів на уроках природознавства……………………………………….


15

Гнатуша Карина. Формування в учнів молодшого шкільного віку уявлення про здоров’я як особистісну цінність …………………………


17

Дженкова Аліна. Організація в початковій школі уроків із комп'ютерною підтримкою……………………………………………………


21

Дімітрова Олена. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів………………………..


23

Жеребко Юлія, Єрьоміна Тетяна. Авторські казки Василя Сухомлинського та їх роль у виховному процесі початкової школи….


26

Задорожня Альона. Сучасні технології в навчальному процесі вищої школи…………………………………………………………………………….


29

Караянова Юлія. Дидактичні особливості інтегрованих уроків в початкових класах………………………………………………………………


31

Мельник Аліна. Екологічна освіта молодших учнів у навчальній діяльності…………………………………………………………………………


32

Селюкова Аліна. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до гармонізації родинно-шкільного виховання засобами українознавства……………………………………………………34

Сємікіна Ганна. Проектна технологія як засіб формування знань, умінь і навичок учнів молодшого шкільного віку…………………………..


37

Сур Альона. Теоретичні основи виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї та школі…………………………


39

Талах Ірина. Екологічне виховання молодших школярів……………….

42

Чернишова Ілона. Гендер та його роль у виховному процесі початкової школи……………………………………………………………….


45

Чубир Софія. Теоретичні засади виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку……………………………………………………..


49

Шалупня Євгеній. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх навчальних закладах………………………………………………………….


52

Шатіло Дар’я. Шляхи управління розвитком рефлексії майбутніх вчителів у процесі навчання в педагогічному університеті……………..


54

Щербань Яна. Теоретичні основи виховання ціннісного ставлення до рідного краю в учнів початкової школи…………………………………….


56

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Балашова Ольга. Виховання справедливого ставлення дітей до навколишнього світу……………………………………………………………


59

Давиденко Ольга. Розвиток лідерського потенціалу дітей старшого дошкільного віку в спеціально організованій діяльності…………………


61

Ємел’яненко Тетяна. Розвиток зв’язної розповіді дітей старшого дошкільного віку за серією сюжетних картинок……………………………


63

Кіосова Ганна. Виховання милосердя у дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………………………


65

Костенко Юлія. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………


67

Кузьміна Оксана. Педагогічні умови розвитку культури спілкування у дітей середнього дошкільного віку…………………………………………


69

Куць Надія. Умови оптимізація рухової активності дітей молодшого дошкільного віку…………………………………………………………………


70

Лукʼянчук Анастасія. Формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку засобами занять-спостережень…………….


72

Ляшенко Ганна. Розвиток зв’язного мовлення дошкільників в процесі сприймання образотворчого мистецтва…………………………………….


74

Марченко Олена. Наступність у навчанні дітей старшого дошкільного віку і першокласників розв’язувати арифметичні задачі………………..


75

Маташньова Анастасія. Виховання початків совісті у дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………


77

Мішукова Валерія. Народна казка як засіб морального виховання дошкільників……………………………………………………………………..


79

Наймарк Олена. Психологічні особливості емоційного ставлення до себе та ровесників у дітей дошкільного віку……………………………….


81

Радченко Оксана. Етична бесіда як метод морального виховання дошкільників……………………………………………………………………..


82

Танасова Ольга. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами народної гри……………………………………………………


84

Харченко Дар’я. Формування позитивних взаємостосунків старших дошкільників засобами гри……………………………………………………


86

Федулова Иоанна. Рухлива гра як засіб виховання позитивних взаємин старших дошкільників………………………………………………


88

Чумак Тетяна. Розвиток інтелектуальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………


90

Шевченко Ніна. Український фольклор як засіб фізичного виховання молодших дошкільників……………………………………………………….


92

Якименко Кароліна. Розвиток конструктивних вмінь та навичок у старших дошкільників в процесі конструювання іграшок з природного матеріалу………………………………………………………………………..94

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ

Балашова Ольга. Особливості прояву тривожності дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………


96

Блей Юлія. Казка як інструмент діагностики та корекції в роботі практичного психолога закладу освіти…………………………………….


98

Бобровська Анастасія. Агресія у дітей дошкільного віку……………..

99

Бобровська Анастасія. Суїцидальні нахили у підлітків: психологічний аспект………………………………………………………….


101

Волик Анастасія. Особливості взаємин між батьками та підлітками…

102

Гладкова Катерина. Подолання проявів агресії у молодших школярів за допомогою казкотерапії………………………………………..


104

Давидова Ольга. Психологічні особливості прояву соціального інтелекту в дітей старшого дошкільного віку……………………………….


106

Михайленко Наталія. Виявлення та подолання синдрому професійного вигорання педагогічих працівників………………………..


108

Смирна Наталія. Психологічні особливості прояву кризи третього року життя………………………………………………………………………..


110

Сушко Юлія. Психологічні особливості розвитку міжособистісного спілкування дитини з дорослими……………………………………………


111

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Булавіна Наталія. Зміст логопедичної роботи при фонетико-фонематичних порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку………


114

Бородовка Ольга. Розвиток виразного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою театрально-ігрової діяльності…………………………


115

Бутріна Аліна. Розвиток мовлення дітей-логопатів засобами сюжетно-рольової гри………………………………………………………….


117

В'юн Тетяна. Особливості розвитку словника молодших школярів із дитячим церебральним паралічем…………………………………………..


119

Горба Олеся. Профілактика та корекція міофункціональних і мовленнєвих порушень у дітей……………………………………………..


121

Журавльова Вікторія. Корекція заїкання дошкільників із заїканням засобами логоритміки………………………………………………………….


123

Іотова Ганна. Комплексний лікувально-педагогічний підхід до усунення заїкання………………………………………………………………


125

Мусатова Ірина. Використання методу біоенергопластики в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку………………………………………………………..126

Орлова Олена. Особливості формування лексико-граматичної сторони мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення…………………………………………………………………………128

Пастерчак Вікторія. Використання пальчикової гімнастики для розвитку дрібної моторики рук у дітей дошкільного віку…………………


130

Сіннікова Лілія. Формування почуття гумору в дошкільників із мовленнєвими порушеннями…………………………………………………


132

Сєчина Інна. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей з раннім дитячим аутизмом……………………………………………………………..


133

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Геманова Марина. Аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності……………………………….


136

Дресвянникова Анна. Формування родинних традицій у виховному процесі сучасної початкової школи…………………………………………


137

Жеребко Юлія. Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі…………………….


139

Єременок Ольга. Ідеї сталого розвитку суспільства як орієнтири змін у підготовці майбутніх учителів початкової освіти………………………..


141

Коломойцева Ірина. Оптимізація художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи……………………………………….


143

Мухіна Тетяна. Порівняльний аналіз особливостей інформатичної підготовки вчителів і учнів початкової школи………………………………


144

Петля Юлія. Елементи здоров'язберігаючих технологій в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського………………………………………………


146

Плінокос Світлана. Технології використання вчителями електронного педагогічного малюнку в початковій школі……………….


148

Плінокос Світлана. Роль проектної діяльності в навчанні молодших школярів…………………………………………………………………………


150

Плінокос Світлана. Творча особистість вчителя в педагогічній спадщині В. Сухомлинського…………………………………………………


151

Радюк Альвіна. Український вишитий рушник як засіб формування національної свідомості учнів початкової школи………………………….


153

Романова Вікторія. Культуровідповідність як пріоритетний фактор системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи………….


155

Тютюненко Олена. Особливості управління проектною діяльністю майбутніх учителів початкової школи……………………………………….


157

Уварова Тамара. Загальні аспекти проблеми формування проективних умінь майбутніх учителів початкової школи………………


158

Фойда Юлія. Педагогічна творчість і майстерність у спадщині В.О.Сухомлинського……………………………………………………………


160

Хачко Артем. Гуманістичний потенціал культурив освітньому просторі педагогічного ВНЗ…………………………………………………...


162

Шатіло Дар’я. Рефлексія як педагогічна умова впровадження технології організації навчальної взаємодії вчителя та учнів на уроках математики в початковій школі……………………………………………..164

Шевченко Аліна. Шляхи формування в учнів початкової школи словотворчих умінь і навичок………………………………………………..


165

Щербань Яна. Арт-терапія як здоров’язберігаюча технологія в початковій школі……………………………………………………………….


167

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Бондаренко Інна. Хореографія як засіб естетичного виховання молодших школярів…………………………………………………………..


170

Брусніченко Анна. Роль гри в розвитку творчих здібностей молодших школярів на хореографічних заняттях………………………..


172

Гладушко Дар’я. Дитяча творчість на уроках музики в початкових класах……………………………………………………………………………


173

Гладушко Дар’я. Формування світогляду в контексті науково-педагогічного дослідження…………………………………………………..


175

Дубровька Тетяна. Біомеханіка фізичних вправ та її використання в методиці викладання класичного танцю………………………………….


177

Заніна Анастасія. Музично-театралізована діяльність як засіб формування творчої особистості молодшого школяра………………….


180

Карсакова Анна. Розвиток творчості молодших школярів засобами сучасного танцю………………………………………………………………...


182

Кирилюк Катерина. Формування музичної культури школярів як невід’ємної частини їх духовної культури…………………………………


184

Ковтун Олена. Актуальність формування професійно-педагогічної спрямованості в майбутніх учителів хореографії……………………….


186

Колеснікова Ганна. Феномен М. Лисенка в контексті української музичної культури……………………………………………………………..


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 icon4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2005. – 210...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка