Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії УкраїниСторінка1/4
Дата конвертації09.08.2017
Розмір0,64 Mb.
  1   2   3   4

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ с.КУПИЧІВ

Н.І.Власюк

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для поточного контролю

з новітньої історії України

(1917 – 1939 рр.)

для учнів 10 класу

Турійськ - 2015
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр. для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015. – 54с.
Рецензенти: О.А.Мазурак, методист Турійського районного методичного кабінету працівників освіти
О.М.Музика, вчитель історії НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смтТурійськ, вчитель-методист
Схвалено науково-методичною радою Турійського районного методичного кабінету працівників освіти (Протокол №4 від 27.03.2015р.)
Пропонований посібник являє собою збірник тестових завдань для поточного контролю та підготовки учнів до ЗНО з новітньої історії України (1917-1939 рр.) Структура посібника допоможе випускникам виявити повноту, глибину й якість оволодіння навчальним матеріалом у процесі підготовки до ЗНО, а також їх подальшу корекцію. Формою організації контролю є тести.

Для вчителів історії, учнів.

ВСТУП

У практиці викладання історії завдання на тестовій основі отримали широке розповсюдження. Вони використовуються на окремих етапах уроку, при проведенні занять різних типів, у ході індивідуальної, групової і фронтальної роботи у поєднанні з іншими засобами і прийомами навчання.Тестова форма перевірки навчальних досягнень учнів встановила її переваги порівняно з іншими формами. На даному етапі ми використовуємо саме тести при здачі випускниками ЗНО.

Що таке тест?

Тест – слово англійського походження (test) в перекладі означає (випробування, мірило, критерій, перевірочна, контрольна робота). Це означає, що за допомогою тестів можна перевірити психологічні, фізичні, розумові та інші здібності людини.

Тест – це завдання, які підібрані відповідно до системи знань певного навчального предмета. Завдання в тесті повинні мати спеціальну форму подання. Показниками якості тестових завдань і тесту в цілому є надійність та об’єктивність. Так, тестова форма:  • дозволяє одночасно охопити процесом перевірки максимальну кількість учнів і поряд з цим забезпечує скорочення часу на оцінювання, зокрема за умов комп’ютерного тестування

(є високотехнічною);

  • сприяє дотриманню єдності вимог до всіх учнів;

  • підвищує об’єктивність оцінювання;

  • здійснює контроль на заздалегідь запланованому рівні (рівневі тести) ;

  • дозволяє фіксувати увагу учнів не на формуванні відповіді, а на осмисленні її сутності;

  • забезпечує комплексний контроль навчальних досягнень;

  • створює умови для постійного зворотного зв’язку між учнями і вчителем та оперативного реагування вчителем на результати тестування;

  • сприяє розвитку навичок взаємооцінювання та самооцінювання за умови забезпечення учнів «ключами» (переліком правильних відповідей).ТЕМА 1

Рівень 1


* Центральну Раду очолив: 1) С. Єфремов; 2) Д. Антонович; 3) М.Грушевський.

* Центральна Рада утворилась: 1) 3 – 4 березня 1917р.; 2) 7 – 8 березня 1917р.; 3)17 березня 1917р.

* Після Лютневої революції влада в Російській імперії перейшла до: 1) Рад робітничих і солдатських депутатів; 2) Тимчасовому уряду; 3) Державної Думи.

* Внаслідок партійного з’їзду у березні 1917 р., ТУП було перейменовано в: 1) Українську селянську спілку; 2) Українську партію соціалістів – революціонерів; 3) Союз автономістів –федералістів.

* Всеукраїнський національний конгрес обрав склад Центральної Ради в кількості: 1)118 осіб; 2) 12 осіб; 3) 16 осіб.

* Більшість українських партій того періоду:1) лівих поглядів; 2)центриських поглядів; 3)правих поглядів.

* На І Всеукраїнському військовому з’їзді було утворено: 1) Генеральний Секретаріат; 2) Малу Раду; 3) Генеральний комітет.

* Делегацію Центральної Ради у Петроград у травні 1917 р. очолив:1) М.Грушевський; 2)В. Винниченко; 3) С.Петлюра.

* Хто очолив «Український військовий клуб імені П.Полуботка»: 1) С.Петлюра; 2) М.Міхновський; 3) Є. Єфремов.

* Назвіть автора «Квітневих тез»: 1) О.Керенський; 2)П.Мілюков; 3)В.Ленін.

Рівень 2


* Київським губернським комісаром було призначено: 1)М.Суковкіна; 2) П.Скоропадського; 3) Х.Барановського.

* Назвіть брошуру М. Грушевського, опублікованого для обґрунтування ідей української автономії: 1) «Вільна Україна»; 2) «Хто такі українці і чого вони хочуть»; 3) «Якої ми хочемо автономії та федерації».

* Встановити відповідність: 1.УПРС; 2.УСДРП; 3.Союз автономістів-федералістів: 1)В.Винниченко, С.Петлюра; 2) П. Христюк, В. Залізняк; 3) С.Єфремов, А. Ніковський.

* Яку партію за кількісним складом та впливом у суспільстві можна вважати домінуючою: 1) УПСР; 2) УПСФ; 3) УСДРП.

* Встановіть відповідність: 1.Кадети, 2.Меншовики, 3.Есери: 1) М.Чхеідзе; 2) О.Керенський; 3) П.Мілюков.

* Встановіть відповідність соціальної бази партій: 1.ТУП, 2.УСДРП, 3.УПСР: 1) селяни; 2) переважно інтелігенція; 3) робітники Правобережної України.

* Губернські виконавчі комітети: 1) призначались Тимчасовим урядом за погодженням з губернським комісаром; 2) призначались губернським комісаром; 3) обирались на земських з’їздах.

*Встановіть відповідність: 1.С.Петлюра, 2.М. Міхновський, 3.М.Грушевський: 1) самостійник, очолив клуб імені Полуботка; 2) член УСДРП, голова Військового Генерального комітету; 3) очолив Центральну Раду , входив до ТУП.

* Як називався друкований орган Центральної Ради: 1) Українська Рада; 2) Нова Рада; 3) Українська Трибуна.

* На початку свого створення Українська Центральна Рада була: 1) вищим політичним органом України; 2) місцевою владою на Україні, санкціонованою Тимчасовим урядом; 3) представницький орган громадсько-політичних організацій українства.

Рівень 3


* «Впали вікові пута» - цитата з документа: 1) Відозви тимчасового уряду з нагоди перемоги Лютневої революції; 2) привітання, надіслане Центральною Радою на адресу Г.Львова та О.Керенського; 3) Відозви Центральної Ради до українського народу.

* На початку створення Центральної Ради заступниками та «товаришами» її голови стали: 1) Д.Дорошенко, Д.Антонович, С.Петлюра; 2) Д.Дорошенко, Д. Антонович, В.Винниченко; 3) Д.Дорошенко, Д.Антонович, В. Науменко.* Вибери зайве . До Київського виконавчого комітету входили: 1) М.Грушевський; 2) М. Барановський, 3) П.Скоропадський; 4) Д. Антонович; 5)М. Красовський.

* Кому належать слова, що характеризують Національний конгрес: «то був перший крок «відродження нації по шляху державності…»: 1) В.Винниченку; 2) М.Грушевському; 3) Д.Дорошенку; 4)С.Єфремову.

* Серед вказаних партій виберіть: 1.Автономістські, 2.Самостійницькі: 1) Українська Народна партія; 2) Українська демократично-хліборобська партія; 3) Українська партія соціалістів –революціонерів; 4) Українська партія соціалістів-федералістів; 5)Українська селянська спілка; 6) Українська соціал-демократична робітнича партія.

* За час діяльності Центральної Ради її голова М.Грушевський водив до: 1)Товариства Українських Поступовців; 2) Української партії соціалістів-федералістів; 3)Української партії соціалістів-революціонерів; 4) Української соціал-демократичної політичної партії.

* Складіть хронологічний ряд : 1) І Всеукраїнський військовий з’їзд; 2) утворення Центральної Ради; 2) Український національний конгрес; 4) візит української делегації в Петроград; 5) перейменування ТУП в Союз автономістів-федералістів.

* Серед резолюцій Українського національного конгресу були: 1) до скликання російських зборів творити автономний лад на Україні; 2) санкціонувати Центральну Раду як політичний орган України; 3) у вирішенні питань кордонів має бути обраний принцип самовизначення прикордонного населення ; 4) на мирну конференцію, окрім власне росіян, мають бути запрошені усі народи, на території яких проходили воєнні дії включно з українцями.

* Постановою УЦР від 23 квітня 1917 року місцеві органи влади мали назву: 1)губернські, повітові,міські центральні ради; 2)ради робітничих селянських, солдатських депутатів; 3) губернські, повітові, місцеві українські ради.

* Утворіть хронологічний ряд: 1)Утворення Тимчасового уряду; 2) Лютнева революція; 3) маніфестація у Києві; 4) «Квітневі тези».

ТЕМА 2

Рівень1


* Універсал І було проголошено: 1) 15 червня 1917р.; 2) 10 червня 1917 р.; 3) 3 липня 1917 р.

* Генеральний Секретаріат очолив: 1) В. Винниченко; 2) П. Христюк; 3) С. Єфремов.

* Який документ передбачав поповнення Центральної Ради представниками національних меншин: 1) І Універсал; 2) «Інструкція Тимчасового уряду», 3) ІІ Універсал.

* Хто очолив Тимчасовий уряд після Липневої кризи 1917 р.: 1) Г. Львов; 2) П. Білюков; 3) О.Керенський.

* «Інструкція Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату» була прийнята : 1) 26 червня 1917р.; 2) 3 липня 1917 р.; 3)4 серпня 1917 р.

* Яку кількість українських губерній поширювались правочинність Генерального секретаріату згідно «Інструкції» Тимчасового уряду : 1)3; 2)5; 3)9.

* Генеральний Секретаріат було утворено: 1) 10 червня 1917 р.; 2) 15 червня 1917 р.; 3)10 серпня 1917 р.

* Виступ самостійників очолював: 1) С. Петлюра; 2) М. Грушевський; 3) М. Міхновський.

* І Універсал було проголошено: 1) на засіданні Центральної Ради; 2) На Другому Всеукраїнському селянському з’їзді; 3) на Другому Всеукраїнському військовому з’їзді.

Рівень 2


* «Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям». З якого документа взято ці рядки: 1) І Універсал; 2) ІІ Універсал; 3) ІІІ Універсал; 4) IV Універсал.

* Посада голови Генерального Секретаріату була об’єднана з посадою: 1) секретаря військових справ; 2) секретаря внутрішніх справ; 3) секретаря фінансових справ.

* Яким документом Центральна Рада зобов’язувалась поповнити свій склад національними меншинами: 1) І Універсалом; 2) ІІ Універсалом; 3)Постановкою Тимчасового уряду від 3 липня 1917 р.

* Встановіть відповідність: 1. І Універсал, 2. «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові», 3. ІІ Універсал. 1) Генеральний Секретаріат має затверджуватись Тимчасовим Урядом; 2)право українського народу самому порядкувати власним життям; 3) розпорядження Генерального Секретаріату поширюється на 5 губерній.

* Мала Рада – це: 1) виконавча гілка влади на Україні, призначена Тимчасовим урядом; 2) комітет Центральної Ради, що проводив законодавчу діяльність в міжсесійний період; 3) місцеві Ради робітничих і солдатських депутатів.

* Встановіть відповідність: 1.В.Корнілов, 2.О.Керенський,3.М.Терещенко: 1) прем’єр Тимчасового уряду; 2) військовий генерал, консерватор; 3) українець, член Тимчасового уряду.

* Вкажіть губернії, на які поширювалися вплив Генерального Секретаріату згідно «Інструкції» 4 серпня 1917р.: 1) Київська, Подільське, Чернігівська, Херсонська, Катеринославська; 2)Київська, Подільська, Волинська, Чернігівська, Харківська; 3)Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська, Полтавська.

* Делегація Тимчасового уряду до Центральної Ради 29 червня 1917 р. складалась з: 1) І. Церетелі, О. Керенський, М. Терещенко; 2) І. Церетелі, О. Керенський, П. Павлюков; 3) І.Церетелі, О.Керенський, О. Гучков.

* Визначте членів Генерального Секретаріату, утвореного у червні 1917 р.: 1) В.Винниченко, М. Грушевський, Б. Мартос, С. Єфремов; 2) М.Грушевський, С.Єфремов, П.Христюк, С. Петолюра; 3) В. Винниченко, П.Христюк, С.Єфремов.

* З’їзд народів Росії виступив за: 1) федеративну перебудову Росії; 2) створення незалежних держав; 3) входження усіх територій до складу єдиної Росії без права автономії

Рівень 3


* Складіть хронологічний ряд: 1) ІІ Універсал; 2) Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату; 3) І Універсал; 4) З’їзд народів Росії.

* «Інструкція Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату» від 4 серпня 1917 р. передбачала: 1) закріпити Центральну Раду, як вищий орган для керування крайовими справами на Україні; 2) закріпити Генеральний Секретаріат як вищий орган для керування крайовими справами на Україні; 3)склад українського уряду мав утвердити Тимчасовий уряд; 4) склад українського уряду мала затверджувати Центральна Рада ; 5) заборонялося створення українських військових формувань; 6) Тимчасовий уряд не заперечував проти формування українських військових частин.

* Розмістіть події в хронологічній послідовності: 1) Липнева криза; 2) виступ О.Корнілова; 3) утворення Генерального Секретаріату; 4) виступ самостійників.

* Які твердження правильні: 16 липня 1917 р. Мала Рада на своєму засіданні затвердила Статут Генерального Секретаріату, яким зокрема передбачалось: 1) Генеральний Секретаріат формувався Центральною Радою та затверджувався Тимчасовим урядом; 2) Генеральний Секретаріат відповідав відозвою перед Центральною радою; 3) при Тимчасовому уряді мав бути статс-секретар у справах України, який визначався з погодженням із Центральною Радою ; 4) всі урядові установи в Україні підлягали Генеральному Секретаріату.

* Які твердження правильні: « Згідно з «Тимчасовою інструкцією Генеральному Секретаріату»: 1) Генеральний Секретаріат визнавався вищим керівним органом України; 2) влада Генерального Секретаріату розповсюджувалася на 5 губерній; 3)влада генерального Секретаріату розповсюджувалася на 9 губерній;4) з компетенції Генерального Секретаріату вилучалися військові, судові, продовольчі справи, шляхи сполучення, пошта і телеграф; 5) за Генеральним Секретаріатом залишали право визначати державних посадових осіб.

* Встановіть відповідність: 1.В.Винниченко, 2.П. Христюк, 3.С.Петлюра, 4.С.Єфремов.: 1) секретар військових справ; 2) секретар міжнаціональних справ; 3) голова Генерального Секретаріату; 4)ретаріату; 4) Генеральний писар.

* В час урядової кризи Генеральний Секретаріат очолювали: 1) В. Винниченко, Д. Дорошенко; 2) В.Винниченко, М.Грушевський, Д.Дорошенко; 3)Дорошенко; 3) С.Єфремов, Д.Дорошенко.

* Які твердження правильні: 1)на початку жовтня 1917 р. в Чигирині відбувся з’їзд вільного козацтва; 2) на початку жовтня у Києві відбувся з’їзд Вільного козацтва; 3) делегати з’їзду обрали Генеральну Раду з 13 осіб; 4) почесним отаманом козацтва було обрано Є. Коновальця; 5) почесним отаманом Вільного козацтва обрано П.Скоропадського.

* Розташуйте вказані документи в хронологічній послідовності їх появи: 1) Статут Генерального Секретаріату ; 2) ІІ Універсал; 3) «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові».

* Розташуйте події у хронологічній послідовності: 1) З’їзд народів Росії; 2) З’їзд вільного козацтва; 3) ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд; 4) VI сесія загальних зборів Центральної Ради.

ТЕМА 3

Рівень 1


* Як називався виконавчий орган більшовиків: 1) Раднарком; 2)Генеральний Секретаріат; 3)Рада Міністрів.

* Коли було прийнято ІІІ Універсал: 1) 20 жовтня 1917р.; 2) 4 грудня 1917 р.; 3) 7листопада 1917р.

* ІІІ Універсал проголосив: 1) незалежність України; 2) утворення УНР як автономної одиниці; 3)підпорядкованість УНР більшовикам.

* На виборах до Всеукраїнських Установчих Зборів більшовики на Україні одержали: 1) 75% голосів; 25% голосів; 3)10% голосів.

* Виберіть сили, які боролися за владу в Києві наприкінці жовтня 1917 р.: 1)штаб ВО; 2)Центральна Рада; 3) Революційний комітет.

* Як Центральна Рада поставилась до Жовтневого перевороту: 1)підтримала; 2) не підтримала; 3)заявила про необхідність міжнародного втручання.

* «Маніфест до українського народу» був прийнятий: 1) 3 листопада 917 р.; 2) 4грудня 1917 р. ; 3) 30 січня 1918 р.

* Згідно «Маніфесту до українського народу» ставилась вимога: 1) сприяти революційним військам у боротьбі з контрреволюцією; 2)введення восьмигодинного робочого дня; 3) входження УНР до Росії без права на автономію.

* На І Всеукраїнському з’їзді Рад у Києві 4 – 6 грудня 1917 р. відбулось: 1) залишення більшовиками з’їзду; 2) проголошення влади Рад; 3)розігнання з’їзду Центральною Радою.

* ІІІ Універсал визначав територію УНР: 1) у складі п’яти губерній; 2) у складі дев’яти губерній; 3) як землі, заселені українцями.

Рівень 2


* «Крайовий Комітет для охорони революції на Україні» був утворений: 1) 25 жовтня, Київською радою робітничих і солдатських депутатів; 2) 25 жовтня, Мало. Радою; 3) 6 жовтня,робітниками заводу Арсенал; 4) І Всеукраїнський з’їзд Рад в Києві.

* Як вирішувалось питання у ІІІ Універсалі: 1) скасовувалась приватна власність на землю без винятку; 2) декларувалась передача землі селянам, хоча лишались недоторканими 40 – 50 десятин; 3) ІІІ Універсал взагалі не вирішував земельне питання, залишаючи його до Установчих зборів.

* Встановіть відповідність: 1) «Декрет про мир»; 2) «Маніфест до українського народу»; 3) Декларація прав народів Росії; 4) об’єднання Південно – Західного і Румунського фронтів в Український.

* 28 жовтня було ліквідовано «Крайовий комітет по охороні революції на Україні», його функції перейшли до: 1) Центральної Ради; 2) Генерального Секретаріату; 3)Ревком.

* Встановіть відповідність: 1.В.Ленін, 2.Л.Камєнєв,3. Й.Сталін: 1)голова ВЦВК; 2)нарком у справах національностей; 3)голова Раднаркому.

* 25 листопада Центральна Рада прийняла одну з перших законодавчих актів, що підлав підвалини юридичного існування УНР, що це за закон: 1) «Закон про землю»; 2) «Закон про формування Української армії»; 3) «Закон про порядок видання нових юридичних актів».

* Формальною підставою невизнання більшовиками Центральної Ради була: 1)Присутність в ній буржуазних елементів; 2) Центральна Рада не була обрана на з’їзді Рад; 3)у Центральній Раді не було більшовиків.

* Яку відповідь дав Генеральний Секретаріат на ультимативні вимоги більшовиків: 1) таке питання є справедливим, і на підтвердження цього 6 грудня у києві пройде Всеукраїнський з’їзд Рад; 2) таке питання є втручанням у внутрішні справи України, і Центральна Рада в змозі себе захистити; 3) Центральна Рада частково задовольнить вимоги Раднаркому у частині свого переобрання на Всеукраїнському з’їзді Рад.

* Коли і де було створено Революційний польовий штаб для боротьби з військами Каледіна, Дугова і Центральної Ради: 1)27 листопада, Могилев; 2)27 листопада, Курськ; 3) 27 листопада, Петроград; 4)28 листопада, Курськ; 5)28 листопада, Петроград; 6) 28 листопада, Могилев.

Рівень 3


* Які твердження правильні: 1) на засіданні Малої Ради 25 жовтня було утворено Крайовий Комітет для охорони революції на Україні; 2)25 жовтня більшовиками Києва для організації повстання було утворено «Крайовий Комітет для охорони революції на Україні».; 3) Крайовому комітету підлягали всі сили революційної демократії на Україні; 4) «Крайовий Комітет для охорони революції на Україні» був відповідальним перед Раднаркомом; 5) «Крайовий Комітет для охорони революції на Україні» відповідав перед Центральною Радою.

* Виберіть зайве: 26 жовтня 1917 р. «Крайовий Комітет для охорони революції», в якій декларувалося наступне: 1) всі українські області мають перейти під владу рад робітничих селянських і солдатських депутатів; 2) всі українські області перебуватимуть під владою Центральної Ради ; 3) Вся цивільна та військова влада переходила до Раднаркому України; 5) передбачалось проголосити на Україні владу Рад.

* Визначте зайве: 1) ІІІ Універсал декларував свободи слова, друку, зборів, страйків; 2) за ІІІ Універсалом Центральна Рада оголосила про захист національного розвитку усіх народів, що проживали на території України; 3) ІІІ Універсал поширив юрисдикцію Центральної Ради на Крим і Кубань; 4) ІІІ Універсал підтверджував приватну власність на землю; 5) ІІІ Універсал скасував приватну власність на землю.

* Серед українського суспільства існували групи, які критично відносились до ІІІ Універсалу або взагалі не визнавали, визначте ці групи: 1) земельне питання бурило найбідніші селянські групи; 2) невдоволення висловили київські банкіри; 3) власники цукроварень; 4) союз земельних власників; 5) польська громада.

* ІІІ Універсал спричинив до урядової кризи. Вкажіть осіб, які пішли з посад у Генеральному Секретаріаті: 1) М. Савченко-Більський (земельні справи); 2) О.Шульгін (національні справи); 3) О.Зарубін ( пошта й телеграф); 4) М. Туган – Барановський (фінанси); 5) О.Лотоцький (генеральний писар).

* «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради» містились вимоги: 1)не пропускати військові частини з фронту на Дон; 2)ввести 8-годинний робочий день; 3) припинити спроби роззброєння на Україні радянських частин і їх Червоної гвардії; 4) скасувати ІІІ Універсал; 5) сприяти революційним військам у боротьбі з контрреволюційним рухом.

* І Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві прийняв рішення: 1) проголосити радянську владу на Україні; 2) ухвалив резолюцію про підтримку Центральної Ради; 3) оголосив про початок повстання проти Центральної Ради; 4) кваліфікував «Маніфест до українського народу», як замах проти УНР; 5) утворив Народний Секретаріат.

* Поставте документи у послідовності їх видання: 1) ІІІ Універсал; 2) «Закон про порядок видання нових юридичних актів»; 3) постанова про необхідність завершення війни й порядок підписання мирного договору;4)рішення про об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в Український.

* Встановіть відповідність: 1. «Декларація прав народів Росії», 2. «Декларація про мир», 3. ІІІ Універсал, 4. «Декрет про землю»: 1) ліквідація національних обмежень; 2) рівняльний розподіл землі; 3) недоторканість особи і житла; 4) відхід від принципу анексій в міжнародній політиці.

ТЕМА 4

Рівень 1


* В якому місті було проголошено владу Рад в Україні: 1) Катеринослав; 2)Київ; 3)Харків.

* Як називався радянський уряд України, утворений у грудні 1917 р.: 1)Генеральний Секретаріат; 2) Народний Секретаріат; 3) Раднарком.

* Назвіть головнокомандувача радянськими військами, що здійснювали наступ на Україну: 1) В. Антонов-Овсієнко; 2)Л.Троцький; 3) В.Затонський.

* Коли і ким було утворено «Крайовий комітет для боротьби з контрреволюцією»: 1)17 грудня 1917 р., Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом; 2) 17 грудня 1917 р., Всеукраїнським з’їздом Рад; 3) 18 грудня 1917 р. Всеукраїнським центральним Виконавчим комітетом.

* Війська М. Муравйова вступили в Київ: 1) 26 січня 1918 р.; 2) 11 січня 1918 р.; 3) 2 березня 1918 р.

* IV Універсал проголошував: 1) приєднання України до Радянської Росії; 2)Незалежність України; 3) союз з країнами Четвертного союзу.

* Якими були результати повстання робітників на заводі «Арсенал» у січні 1918 р.: 1)перемога; 2)утворення ревкому й початок переговорів з Центральною Радою; 3)придушення військами УНР.

* Як називався уряд УНР після проголошення IV Універсалу: 1) Рада народних міністрів; 2)Рада міністрів; 3) Народний виконавчий комітет.

* Головою Української делегації на мирних переговорах у Бресті-Литовському був: 1)Є. Сверстюк; 2)В.Голубович; 3)Є. Коновалець.

* Чисельність німецьких і айстро-угорських військ, які брали участь в наступі на Україну в лютому – березні 1918 р. складала: 1)100 тис. чол.; 2) 200 тис. чол..; 3) 450 тис. чол.

Рівень 2


*Встановіть хронологічну послідовність подій: 1)Брестський договір; 2) Проголошення IV Універсалу; 3) вступ М. Муравйова у Київ; 4) бій під Крутами.

* Вкажіть членів Народного Секретаріату: 1) Артем, М.Скрипник, В.Шахрай, В. Затонський; 2)М. Скрипник, Д.Дорошенко, М. Стасюк; 3) Артем, В.Затонський, В.Голубович, М.Муравйов.

* Встановіть відповідність: 1.М.Скрипник, 2.В. Аусем, 3.В Затонський: 1) нарком фінансів; 2) нарком освіти; 3) нарком праці.

* 15 грудня Центральна Рада обрала Особливий комітет оборони у складі: 1) М. Порша, С. Петлюри, В. Єщенка; 2) М.Міхновського, С.Петлюри, Є Коновальця; 3) С.Петлюра, Є.Коновалець, М.Порш.

* Вкажіть членів делегації УНР на переговорах у Бресті: 1) В.Винниченко, О.Севрюк, П. Христюк, В.Голубович; 2 ) В. Голубович, К. Левицький, М. Любинський, О.Севрюк; 3) В.Голубович, О.Севрюк, І.Стешенко, С.Єфремов, Д. Дорошенко.

* Встановіть хронологічну послідовність подій: 1) проголошення радянської влади в Україні; 2)повстання на заводі «Арсенал»; 3) захоплення Катеринослава радянськими військами; 4) початок наступу німецьких і австрійських військ.

* IV Універсал проголошував: 1) незалежність УНР; 2) укладання союзу з Німеччиною; 3) скликання Установчих зборів; 4) створення Ради Народних міністрів.

* Встановіть відповідність: 1. IV Універсал, 2. Бій під Крутами, 3. Брестський договір, 4. Проголошення радянської влади в Україні, 5. Вступ М. Муравйова у Київ.: 1) 9 січня 1918 р.; 2) 26 січня 1918 р.; 3) 12 грудня 1917 р.; 4) 16 січня 1918 р.; 5) 27 січня 1918 р.

* Брестський мир передбачав: 1)допомогу УНР з боку Четвертного союзу; 2) встановлення миру між УНР і Радянського Росією; 3) вступ УНР у Світову війну на боці Четвертного союзу.

* Наказ Г.Айхгорна від 6 квітня 1918 р. передбачав: 1) передачу поміщицьких земель селянам; 2) заборону конфіскації поміщицьких земель; 3) створення колективних господарств.

Рівень 3

* Встановіть хронологічну послідовність подій: 1) З’їзд Рад у Києві; 2) З’їзд рад у Харкові; 3) вступ більшовицьких військ у Харкові; 4) маніфест ВУЦВК про повалення Центральної Ради і генерального Секретаріату.

* Встановіть відповідальність: 1. В. Антонв-Овсієнко, 2.М. Муравйов, 3. Ю. Медведьєв: 1) підполковник, призначений начальником штабу по боротьбі з контрреволюцією на Півдні; 2) нарком військових справ; 3) голова ЦВК Рад України.

* Які дві події відбулися в один день: 1) призначення Генеральним Секретаріатом полковника Капкана командувачем військ, що протистояли радянським частинам; 2)проголошення Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом маніфесту про повалення Центральної Ради та Генерального Секретаріату; 3) створення Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом Крайового комітету для боротьби з контрреволюцією; 4) З’їзд Рад у Харкові; 5) обрання Генеральним Секретаріатом Центрального комітету оборони.

* Які економічні принципи декларував IV Універсал: 1) весною введення земельного закону, який передбачав безкоштовну передачу землі селянам; 2) передбачалася конверсія і демілітаризація промисловості; 3) введення зовнішньоторговельної монополії держави; 4) повна свобода підприємства; 5) свобода банківської діяльності; 6) встановлення державно-народного контролю над банками.

* Встановіть відповідність: 1.М.Коваленко, 2.С. Петрлюра, 3. А. Мельник, 4. Є. Коновалець: 1) начальник штабу куреня Січових Стрільців. Розташованого у Києві; 2) командир полку Вільного козацтва, розташованого у Києві; 3) очолював Гайдамацький кіш Слобідської України; 4) командир куреня Січових Стрільців, розташованого у Києві.

* Розставте події у хронологічній послідовності: 1) створення Центрального Комітету оборони; 2) створення Крайового комітету для боротьби з контрреволюцією; 3)маніфест Всеукраїнського центрального виконавчого комітету про повалення Центральної Ради та Генерального Секретаріату; 4) захоплення більшовиками Катеринослава.

* В інструкції до учасників української делегації у Брест-Литовську йшлося: 1) вимагати включення до складу України, Холмщинни та Підляшшя; 2) надання національно-територіальної автономії українцям Східної Галичини, Північної Буковони та Закарпаття; 3) проведення плебісциту у Східній Галичині, Північній Буковині та Закарпатті; 4) приєднання до складу УНР Східної Галичини, Північної Буковини, Закарпаття.

* Брестський договір передбачав: 1) припинення стану війни між УНР і Радянською Росією; 2) припинення стану війни між УНР та Четвертним союзом; 3) допомогу УНР у боротьбі з більшовиками; 4) об’єднання УНР і Західної України.* Розташуйте події у хронологічній послідовності: 1) переїзд більшовицького уряду до Полтави; 2)ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад та переобрання Народного Секретаріату; 3) переїзд Народного Секретаріату та ВЦВК до Катеринослава; 4) переїзд українського уряду більшовиків до Таганрога.

* Згідно Конституції, прийнятою 29 квітня 1918 р. за формою правління Україна -: 1) президентська республіка; 2) президентсько-парламенська республіка; 3) парламентсько-президентська республіка; 4) парламентська республіка.


Каталог: Metod rekomend
Metod rekomend -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Metod rekomend -> Європейське мовне портфоліо з історії питання
Metod rekomend -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Metod rekomend -> Методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (додається)
Metod rekomend -> Українська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Metod rekomend -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Metod rekomend -> Художньо-естетичний цикл
Metod rekomend -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Metod rekomend -> Методичні рекомендації до вшанування у загальноосвітніх навчальних закладах
Metod rekomend -> Чергування голосних відбувається Голосні звуки, що чергуються


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Петрівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Література рідного краю Розробки уроків з української літератури для 6-8 класів
Митько Н. П., учитель Петрівського нвк «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія»
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Рокитнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Ольшаницька загальноосвітня школа I-III ступенів
Підсумкові контрольні роботи із зарубіжної літератури (5-11 класи) // Василенко Н. С., Ольшаниця, школа. – 2010. – с
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconУправління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних

Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня №2 смт Ратне Літературна скарбничка Довідник Ратне – 2014
Літературна скарбничка. – Довідник. – Загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня №2 смт Ратне, 2014. – с
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»
Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка