Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016Сторінка1/21
Дата конвертації17.09.2017
Розмір3,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»
Імплементація Угоди про асоціацію

між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості


Наукова доповідь

За редакцією акад. НАН України В.М.Гейця

та чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко

Київ – 2016УДК [339.923:061.1ЕС] (477)

ББК 65.5

І-54
Автори:

акад. НАН України В.М.Геєць (резюме), чл.-кор. НААН України: Осташко Т.О. (пп. 1.2.2), Прокопа І.В. (пп. 3.2.1, 3.2.2); чл.-кор. НАН України Бородіна О.М. (пп. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3); д-ри екон. наук: Богдан Т.П. (пп. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4), Дейнеко Л.В. (пп. 2.3), Єгоров І.Ю. (пп. 7.6), Зимовець В.В. (пп. 6.1, 6.2, 6.3), Крисанов Д.Ф. (пп. 5.2), Молдаван Л.В. (пп. 3.1.1, 3.3), Осипов В.М. (пп. 2.2), Попова О.Л. (пп. 3.4), Саліхова О.Б. (пп. 7.4), Шаров О.М. (пп. 1.1.4), Шубравська О.В. (пп. 3.1.2); канд. екон. наук: Білоусова О.С. (пп. 6.2, 6.3), Бойко О.М. (пп. 7.5), Булана О.О. (пп. 6.1), Венгер В.В. (пп. 2.2), Грига В.Ю. (пп. 7.6), Дульська І.В. (пп. 7.1), Єршова Г.В. (пп. 6.2, 6.3), Киризюк С.В. (пп. 3.2.4), Кошик О.М. (пп. 6.3), Кудрицька Н.В. (пп. 4.3), Кушніренко О.М. (пп. 2.5), Лір В.Е. (пп. 5.1), Никифорук О.І. (пп. 4, 4.1.1), Олефір В.К. (пп. 5.3), Письменна У.Є. (пп. 2.4.5); Подолець Р.З. (пп. 2.4), Прокопенко К.О. (пп. 3.1.2), Пустовойт О.В. (вступ); Серебренніков Б.С. (пп. 2.4.1), Стасюк О.М. (пп. 4.1.2, 4.4), Трипольська Г.С. (пп. 2.4.3), Шелудько Е.І. (пп. 2.3), Шинкоренко Т.П. (пп. 1.1.1, 1.1.4); Шовкун І.А. (пп. 2.1), Чепелєв М.Г. (пп. 2.4.4), Юхновська Т.М. (пп. 7.3), Яровий В.Д. (пп. 3.3); канд. техн. наук: Дячук О.А. (пп. 2.4.4, 2.6); канд. геогр. наук: Січкаренко К.О. (пп. 7.2); наук. співр: Білоцерківець О.Г. (пп. 1.1.1, 1.1.4), Чмирьова Л.Ю. (пп. 4.2, 4.4), Юхимець Р.С. (пп. 2.4.2); мол. наук. співроб.: Биконя О.С. (пп. 1.2.1; 2.4.5), Груздова Т.В. (пп. 7.3), Зарудна О.С. (2.5), Ткачова О.А. (пп. 7.4), Федяй Н.О. (пп. 4.4).


Рецензенти:

чл.-кор. НАН України, д-р екон. наук Гриценко А.А. (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" – Київ)

д-р екон. наук Артьомова Т.І. (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" – Київ)

д-р екон. наук Кораблін С.О. (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" – Київ)

д-р екон. наук, акад. НААН України Пасхавер Б.Й. (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" – Київ)

д-р екон. наук, проф. Пугачов М.І. (ННЦ "Інститут аграрної економіки" – Київ)


Затверджено до друку Постановою Вченої ради ДУ "Інститут економіки та прогнозування
НАН України" від 25 травня 2016 р. № 44І-54

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2016. – 184 с.

ISBN 978-966-02-7973-5

У доповіді аналізуються економічні, екологічні та науково-технічні чинники, що зумовлюють успішність імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Представлені рекомендації щодо розвитку вітчизняного експорту у ЗВТ з ЄС, модернізації вітчизняної промисловості та транспорту, сільського господарства, інститутів споживчого ринку, механізмів фінансової підтримки бізнесу та забезпечення інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Запропоновані підходи до імплементації положень Угоди, які стосуються сільського розвитку та збереження довкілля.

Для представників державних органів управління, галузевих асоціацій та бізнесу, науковців, викладачів ВНЗ.

УДК [339.923:061.1ЕС] (477)

ББК 65.5


ISBN 978-966-02-7973-5

 Національна академія наук України, 2016

 ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016РЕЗЮМЕ 10

ABSTRACT 23

Вступ 35

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ У ЗВТ З ЄС 40

1.1. Вітчизняний експорт до ЄС на сучасному етапі 40

1.1.1. Динамічні та структурні характеристики українського експорту
товарів до країн ЄС
40

1.1.2. Оцінки впливу змін на глобальному ринку сировинних товарів на обсяги українського експорту 44

1.1.3. Вплив розвитку економіки ЄС на обсяги вітчизняного експорту до ЄС 47

1.1.4. Структурні диспропорції та проблеми експорту продукції
промисловості у ЄС
49

1.2. Обґрунтування рекомендацій щодо розвитку експорту вітчизняних
товарів у ЄС 52


1.2.1. Розширення сфери дії Угоди про оцінку відповідності та прийнятності
як чинник зростання експорту промислової продукції
52

1.2.2. Оцінки перспектив та рекомендації щодо розвитку експорту
агропродовольчих товарів у ЄС
54

РОЗДІЛ 2. УСПІШНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
З ЄС У ПРОМИСЛОВИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ 60


2.1. Модернізація українського промислового сектора у контексті ренесансу промисловості ЄС 60

2.2. Металургійна галузь 63

2.3. Хімічна промисловість 69

2.4. Енергетика 80

2.4.1. Ринок електроенергії 83

2.4.2. Реформування ринку природного газу 86

2.4.3. Перспективи розвитку ринку енергії з відновлюваних джерел в Україні
в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
88

2.4.4. Реалізація потенціалу енергоефективності 91

2.4.5. Енергетичне машинобудування 96

2.5. Деревообробна промисловість 98

2.6. Економічне та галузеве співробітництво у сфері охорони
навколишнього середовища 104


РОЗДІЛ 3. Сільське господарство і сільський розвиток
у процесі взаємодії України та ЄС
109

3.1. Розвиток аграрного господарювання України в умовах ЗВТ з ЄС 109

3.1.1. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграційного процесу 109

3.1.2. Стимулювання заміщення імпортних агропродовольчих товарів і ресурсів сільгоспвиробництва на ринку України в умовах дії зони вільної торгівлі з ЄС 111

3.2. Аграрний і сільський розвиток: загрози та напрями дій 114

3.2.1. Подолання структурних деформацій 115

3.2.2. Збалансованість пріоритетів аграрного і сільського розвитку 116

3.2.3. Посилення адміністративних і громадянських спроможностей
в управлінні сільським господарством і селом
118

3.2.4. Розвиток позааграрних видів економічної діяльності на селі 119

3.3. Зближення політики і законодавства України та ЄС
у сфері земельних відносин 120


3.4. Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва 124

РОЗДІЛ 4. ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ MІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 127


4.1. Залізничний транспорт 127

4.1.1. Позитивні та негативні наслідки імплементації директив ЄС щодо


залізничного транспорту
127

4.1.2. Рекомендації стосовно імплементації регламенту ЄС №1371 щодо пасажирських перевезень залізничним транспортом у законодавство України 129

4.2. Автомобільний транспорт і дорожнє господарство в контексті політики
ЄС щодо України 131


4.3. Розвиток стратегії фінансування портів України з урахуванням європейського досвіду 135

4.4. Пріоритети розвитку транспорту 136

РОЗДІЛ 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУТІВ РИНКУ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ 139


5.1. Запровадження ринкового нагляду за якістю та безпечністю
промислової продукції 139


5.2. Забезпечення зближення національної системи технічного
регулювання для продовольчого ринку з європейською 142


5.3.Рекомендації щодо імплементації директив ЄС стосовно оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 150

РОЗДІЛ 6. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ
У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ 155


6.1. Державна підтримка підприємств у ЄС та в Україні: ключові
відмінності та проблеми 155


6.2. Фінансове забезпечення державних інвестиційних проектів в Україні
та його адекватність європейським підходам 160


6.3. Рекомендації щодо удосконалення законодавства України стосовно
державної фінансової підтримки підприємств та фінансування державних інвестиційних проектів 164


РОЗДІЛ 7. ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 167


7.1. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у контексті реалізації Угоди з ЄС 167

7.2. Визначення можливостей інтенсифікації технологічного обміну та комерціалізації нововведень з метою приєднання до системи EEN-ЄС 170

7.3. Можливості та перешкоди, пов’язані з експортом та імпортом послуг
із досліджень і розробок та продукції високотехнологічних секторів
України (на прикладі фармацевтики та біотехнологій) 172


7.4. Розвиток нанотехнологій для забезпечення сталого економічного
зростання в контексті євроінтеграційних процесів: можливі наслідки
Угоди між Україною та ЄС 175


7.5. Можливості використання нових форм організації виробництва високотехнологічної продукції в ході реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 178

7.6. Законодавче та організаційне забезпечення інноваційного розвитку
в контексті євроінтеграційних процесів 180

Implementation of the Association Agreement

between Ukraine and the EU: economic challenges and new opportunities


CONTENTS
FOREWORD 23

INTRODUCTION 35

CHAPTER 1. DEVELOPMENT OF NATIONAL EXPORT INTO THE FTA
WITH THE EU 40


1.1. National export to the EU at present 40

1.1.1. Dynamical and structural characteristics of Ukrainian export of goods to the
EU countriesc
40

1.1.2. Evaluation of the impact of changes in the global commodity market
on the volumes of Ukrainian exports
44

1.1.3. How EU economic development affects Ukraine’s export to the EU 47

1.1.4.Structural disproportions and the problems of export of industrial products
into the EU 49

1.2. Foundations for recommentations regarding the export of national goods
into the EU 52


1.2.1. Broadening of the application of the Agreement on conformity assessment and acceptance as a factor of the increase of export of industrial products 52

1.2.2. Prospects and recommendations for the increase of agricultural and food
exports into the EU 54

CHAPTER 2. SUCCESSFULNESS OF IMPLEMENTATION OF ASSOCIATION AGREEMENT IN INDUSTRIAL SECTOR 60

2.1. Modernization of Ukrainian industrial sector in the context of the rennaisance
of industry in the EU 60


2.2. Steel industry 63

2.3. Chemical industry 69

2.4. Energy sector 80

2.4.1. Electric energy market 83

2.4.2. Reform of the natural gas market 86

2.4.3. Prospects of development of renewable energy market in Ukraine in the context
of implementation of the Ukraine-EU Association Agreement 88

2.4.4. Realization of the potential of energy efficiency 91

2.4.5. Machinebuilding for energy sector 96

2.5. Wood processing industry 98

2.6. Economic and sectoral environmental protection cooperation 104

chapter 3. agriculture and rural development in collaboration between ukraine and the eu 109

3.1. Development of agriculture in Ukraine under the provisions of FTA with
the EU 109


3.1.1. Maintaining agroindustry’s competitiveness in the course of European
integration 109

3.1.2. Stimulating the substitution of imported agricultural products and resources in Ukrainian market under the regime of the FTA with the EU 111

3.2. Agrarian and rural development : challenges and ways to follow 114

3.2.1. Overcoming structural deformations 115

3.2.2. Balancing the priorities of agrarian and rural development 116

3.2.3. Administrative and civic capacity building in agricultural and rural
management 118

3.2.4. Development of non-agrarian business in rural areas 119

3.3. Approximation of Ukraine’s land policies and acquis with those of the EU 120

3.4. Еcological safety in agroindustry 124

CHAPTER 4. UKRAINE'S TRANSPORT DURING THE IMPLEMENTATION
OF ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND EU 127


4.1. Railway transport 127

4.1.1. Positive and negative effects of implementation of the EU railway
transport directives
127

4.1.2. Recommendations on the implementation of the EU Regulation №1371
on railway passenger transportation into the laws of Ukraine 129

4.2. Automotive transport and road network in the context of EU’s policy
concerning Ukraine 131


4.3. Development of the strategy of financing of Ukrainian seaports using
European best practices 135


4.4. Priorities of the development of transport 136

CHAPTER 5. MODERNIZATION OF THE INSTITUTIONS OF THE
MARKET OF CONSUMER GOODS 139


5.1.Introduction of market supervision of quality and safety of products 139

5.2. Efforts to approximate national technical regulation system with that
of the EU 142


5.3.Recommendations for implementation of EU directives on taxation of
alcoholic and tobacco products 150


CHAPTER 6. MECHANISMS OF FINANCIAL SUPPORT OF THE
BUSINESS IN UKRAINE : NEED OF IMPROVEMENT USING BEST
EUROPEAN PRACTICES 155


6.1. Support of businesses in the EU and in Ukraine: salient differences
and problems 155


6.2. Financial provisioning of national investment projects in Ukraine and
whether it complіes with European practices 160


6.3. Recommendations on the improvement of Ukrainian laws on public financial support of the companies and funding of national investment projects 164

CHAPTER 7. ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS IN THE COURSE OF IMPLEMENTATION OF ASSOCIATION AGREEMENT
WITH THE EU 167


7.1. Development of information and communication technologies (ICTs) and implementation of Association Agreement 167

7.2. Opportunities of intensification of technological exchanges and
commercialization of innovations with the view of joining the EEN-EU system 170


7.3. Opportunities and obstacles for export and import of research and
development services of technologically advanced Ukrainian industries
(example of pharmaceutical industry and biotechnologies) 172


7.4. Development of nanotechnologies for sustained economic growth in
the process of European integration : possible effects of the
Ukraine-EU Association Agreement 175


7.5. Possible new forms of organizing technologically advanced manufacturing
during implementation of the Ukraine-EU Association Agreement 178


7.6. Legislation and organization supporting the development of innovations
during European integration 180

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВДЕ – відновлювані джерела енергії

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ГОСТ – радянський («государственный»), екс-радянський або міждержавний (країн – членів СНД) стандарт

ГТС – газотранспортна система

ДДФ – Державний дорожній фонд

ДЕП – Другий енергетичний пакет

ДСТУ – державний стандарт України

ДСТУ ГОСТ – стандарт, ідентичний ГОСТу, який розроблено до 1992 р.

ЕС – Енергетичне Співтовариство

Євростат – статистичне бюро Європейського Союзу

ЄК – Європейська Комісія

ЄС – Європейський Союз

ЄС-28 – 28 держав, що станом на 2016 р. є членами Європейського Союзу (Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди. Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

ЄУТР – Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення

ЗВТ – зона вільної торгівлі

ЗЗР – засоби захисту рослин

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології

КАС – карбамідо-аміачна суміш

ККД – коефіцієнт корисної дії

КОТІФ – Конвенція про міжнародні залізничні перевезення

КП – Кіотський протокол

КП1 – Перший період дії Кіотського протоколу

КП2 – Другий період дії Кіотського протоколу

КФС – карбамідо-формальдегідні смоли

ЛОС – летючі органічні сполуки

ЛФМ – лакофарбові матеріали

МС – п’ять держав, що входять до Митного союзу станом на 2016 р. (Білорусь, Вірменія, Росія, Казахстан, Киргизія)

МСБ – малий та середній бізнес

МСП – малі та середні підприємства

НААУ – Національне агентство з акредитації України

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

НПДВЕ – Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.

НПДЕЕ – Національний план дій з енергоефективності

ОЕС – об’єднана енергетична система

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

ОНВВ – Очікуваний національно-визначений внесок

ООВ – органи з оцінки відповідності

Паризька угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів двоокису вуглецю з 2020 р.

ПВЗВТ – поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі

ПГ – парникові гази

ПДВ – податок на додану вартість

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс

РКЗК ООН – Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату

САП ЄС – Спільна аграрна політика Європейського Союзу

СПЗ – спеціа́льні права́ запози́чення

ССФГ – сімейні селянські і фермерські господарства

СТВ – Система торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів

СТР – система технічного регулювання

ТЕП – Третій енергетичний пакет

ТЕС – теплова електрична станція

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

ТЄМ-Т – Транс’європейська транспортна мережа

ТК – технічний комітет

ТКА – технічний комітет із акредитації НААУ

ТН ЗЕД – товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності

ТПП України – Торгово-промислова палата України

ТР – технічний регламент

УА, Угода, Угода про асоціацію Україна-ЄС – Угода про асоціацію між Україною,


з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

УКТ ЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

УСПП – Український союз промисловців і підприємців

ФФС – феноло-формальдегідні смоли

ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку

ACAA – Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods)

ACER – Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів

(Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

CEN – Європейський комітет зі стандартизації

CENELEC – Європейський комітет електротехнічної стандартизації

CIV – Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів
і багажу

CLP – (Classification, Labelling, Packaging) класифікація, маркування, пакування хімічних речовин

COP21 – 21-ша конференція, присвячена кліматичним змінам, яка проводилась в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і відбувалася в м. Париж (Франція) 29 листопада – 12 грудня 2015 року

DMPP – 3,4-диметиловий піразол-фосфат

EA – Європейська асоціація з акредитації

EBITDA – прибуток до сплати відсотків, податків та нарахування амортизації (Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

EDQM – Європейський директорат з якості лікарських засобів та охорони здоров’я (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare)

EEN – Європейська підприємницька мережа (Enterprise Europe Network)

EMA – (European Medicines Agency) Європейське агентство з лікарських засобів

EN – європейські стандарти (норми)

ENPARD – Програма Європейського сусідства для сільського господарства та сільського розвитку

ENTSO-E – Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії

(European Network of Transmission System Operators for Electricity)

ETSI – Європейський інститут зі стандартизації у сфері телекомунікацій

EuropaBio – Європейська біотехнологічна промислова асоціація

EUTR – правила Регламенту ЄС щодо лісоматеріалів (EU Timber Regulation)

FCS – Лісова опікунська рада

FLEGT – План дій ЄС щодо захисту прав лісового законодавства, управління і торгівлі (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

GIS – географічна інформаційна система

HACCP – Система управління безпечністю харчових продуктів (Hazard Analysis and Critical Control Point)

IAF – Міжнародний форум з акредитації

ILAC – Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій

IPARD – (Instrument for Pre-Accession Rural Development) Інструмент Програми з сільського розвитку в період підготовки до вступу в ЄС

ISO – міжнародні стандарти (норми)

MRA – Угода про Взаємне визнання (Багатостороння угода)

NBPT/NPPT – N-(n-бутил)-тіофосфорний триамід і N-(n-пропіл)-тіофосфорний триамід

PEFC – Загальноєвропейська система лісової сертифікації

SAPARD – (Special accession programme for agriculture and rural development) Спеціальна програма для сільського господарства і сільського розвитку

SBA – (Small Business Act) Акт про малий бізнес

SGP – (Stability angd Growth Pact) Пакт стабільності і зростання

TRQ – (Tariff Rate Quota) річна тарифна квота


Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconІм. М. С. Грушевського нан україни
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського нан україни утворене розпорядженням...
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconЗвіт про проведення дослідження шлюб, сім‘я та дітородні орієнтації населення в україні керівник проекту, чл кор. Нан україни, д е. н., проф. Е. М. Лібанова "30" травня 2008 р
Шлюбно-сімейна ситуація та новітні тенденції народжуваності в україні
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Кандиба А. М. Вчені повинні працювати не на ринок, а на 00 років упе­ред [Бесіда з проф. Укр акад аграр наук Андрієм Миколайовичем...
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconІз заочною формою навчання
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання ( для 12-річної школи) під редакцією члена-кореспондента...
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconВидання, які пропонуються за списком обмінного фонду Праці викладачів університету
Академік В. І. Вернадський І світ у третьому тисячолітті : матеріали Всеукр студ наук практ конф. / Комісія нан україни з розробки...
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconГ. Б. Марушевський; Нац акад держ упр при Президентові України, Проект міжнар техн допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей І міст України" (реоп). Київ : К.І. С
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Україною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016 iconЗакон України про вищу освіту; Концепції виховання дітей І молоді в національній системі освіти; Національної доктрини розвитку освіти України у xxiст
Національному музеї літератури України. Окрім запланованого порядку денного, викладачі поспілкувалися з академіком нан україни Миколою...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка