Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом»Сторінка1/6
Дата конвертації19.10.2017
Розмір1,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6

20.01.2015 Українська література 11 клас

Урок №33

Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій

Мета уроку: розглянути життєвий і творчий шлях поета як одного з «пражан», проаналізувати його поезії, визначити їх основні ідеї, мотиви, вчити поясню­вати їх; охарактеризувати образ України, пояснити зміст образів-символів; шліфувати вміння висловлю­вати власні міркування; розвивати навички аналізу художніх образів; виховувати патріотичні почуття, які проявляються на відстані, усвідомлення їхньої щирості й безпосередньості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет письменника, бібліографічний огляд праць про поета і його творчість, епіграф.

ПЕРЕБІГ УРОКУ   1. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Бесіда з учнями

 • Які історичні обставини зумовили появу «празької школи»?

 • Назвіть представників «празької школи».

 • Які естетичні засади захищали представники «празької школи»?

 • Розкажіть про одного з поетів «празької школи».

  1. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми й мети уроку

Проблемне питання. Хто він, Євген Маланюк? Що ж хви­лювало, що бентежило його душу?

III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Повідомлення учителя

Перша хвиля української еміграції на межі ХІХ-ХХ ст. уважа- ється трудовою, тож вона представлена скромними літературними набутками, що з'явилися переважно в США й Канаді. Зокрема, це жанр заробітчанських та емігрантських народних пісень, які дійшли до нас у збірниках Володимира Гнатюка, Філарета Колесси та інших фольклористів.

Друга хвиля еміграції була пов'язана з поразкою національно- визвольних змагань. Саме ця хвиля принесла значні літературні твори та саму атмосферу живого літературного процесу. Тож перші значні українські літературні угрупування з'явилися в 1920-х рр. До них належали передовсім Празька школа (Юрій Липа, Юрій Клен, Олег Ольжич, Олена Теліга, Євген Маланюк, Наталя Лі- вицька-Холодна та ін.) в Чехословаччині та групи «Танк» та «Ми» в Польщі.

Наступна хвиля українських письменників-емігрантів була спричинена Другою світовою війною. Завдяки свободі самови­раження в еміграції з'явилося багато оригінальних літератур­них творів, які продовжували модерністську традицію обірвану в УРСР політичними репресіями. Так, у післявоєнній Німеччині від 1945 до 1948 р. активно діяла організація українських пись­менників «Мистецький український рух» (Іван Багряний, Віктор Петров, Юрій Косач, Ігор Костецький та ін.), очолювана Уласом Самчуком.

Особливо яскравою була творчість неформального об'єднання поетів під назвою Нью-Йоркська група (Юрій Тарнавський, Емма Андієвська, Богдан Рубчак, Богдан Бойчук, Марія Ревакович, Роман Бабовал та ін.). їхні твори відзначаються модерністською елітарною естетикою і віддалені від політики.

Назва «Празька школа», яка об'єднала самобутніх і близьких за світоглядом поетів, а саме — Юрія Дарагана, Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, Юрія Клена, Олега Ольжича, Наталю Лівицьку-Холодну, Юрія Липу, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Галю Мазуренко, Олену Телігу, Андрія Гарасевича та інших, уперше була вжита професором Володимиром Державиним у роботі «Три роки літературного життя на еміграції (1945-1947)».2. Робота з підручником (самостійна робота: вивчення біографії Євгена Маланюка)

 1. Виразне читання поезії «Під чужим небом»

 2. Бесіда з учнями

До кого звертається поет у творі?

3 якими образами асоціюється поетова Україна?

Про які деталі поетового «українського» життя ви дізналися?

Який прийом використовує автор у вірші? (Антитезу: про­тиставляється життя в Україні і в еміграції).

Визначте мотив другої частини поезії. (Для поета еміграція — смерть).

Визначте тему та ідею поезії.

Чи можна вважати вірш автобіографічним? Обґрунтуйте від­повідь.Дослідіть художні засоби поезії. (Епітети: «убогий митар», «вогненний слід», «сіре поле в чорних круках», тавтологія «Ая тут, на чужинних бруках, Чужий — несу чужий тягар», оксиморон «страшна краса» та ін.).

 1. Виразне читання вірша «Стилет чи стилос?..»

 2. Бесіда з учнями

 1. На початку вірша звучить риторичне запитання: «Стилет чи стилос?». Чому перед поетом постав такий вибір?

 2. Як образно поет передає своє вагання у виборі?

 3. Який прийом лежить в основі поезії? (Антитеза: «тут»... і «там»)

 4. Що ближче поетові? Як про це сказано у вірші?

IV. Узагальнення вивченого матеріалу

Уі. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

VII. Домашнє завдання

22.01.2015 Українська література 11 класУрок №34

Тема уроку. Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої. Основні віхи життя й творчості І. Багряного

Мета уроку: зробити огляд-екскурс української еміграційної прози та її представників; ознайомити учнів з основними віхами життя І. Багряного, його творами; розвивати навички аналізу й узагальнення, роботи з додатковими джерелами інформації; виховувати активну життєву позицію як вияву європейськості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрети письменників, виставка творів.

ПЕРЕБІГ УРОКУІ. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Робота з підручником 

Улас Самчук — український прозаїк, який жив і писав в еміграції. Реаліст, проте сповідує ідеал сильної української особистості, більш притаманний романтикам. Ця особистість може й уміє протистояти злу, знайти вихідз будь-якого становища, захистити свою гідність. У літературній творчостіУ. Самчук був літописцем змагань українського народу протягом сучасногойому півстоліття.

Тодось Степанович Осьмачка здобув середню освіту в рідному селі: писатипоеми розпочав ще в школі. У 1920-х pp. закінчив Київський інститут народної освіти, працював учителем у київських школах, увійшов до літературногоугрупування «Ланка».

Докія Гуменна — українська письменниця, член ОУП «Слово». Літературна діяльність почалася в Україні в середині 1920-х рр. Літературна спадщина становить понад 30 томів.

Королева Наталена Андріанівна (Кармен-Альфанса-Естрелья-НаталенаКоролева) не належить до української еміграції. Не українка за походженнямі освітою, вона прийшла в українську літературу, випробувавши свої силив літературі французькій.

2. Хронологічний огляд життя й творчості Івана Багряного

Справжнє ім’я — Іван Павлович Лозов’яга (Лозов’ягін). Іван Багряний народився 2 жовтня 1906 р. в с. Куземин на Полтавщині (тепер Сумська область) у родині робітника-муляра. У 1912–1916 рр. хлопець навчався в церковно-парафіяльній школі в Охтирці, згодом у вищій початковій школі та в Краснопільській художньо-керамічній школі. У 1920 р. став свідком жорстокої розправи чекістів із його дядьком і 92-річним дідом на пасіці (кололи багнетами, стріляли з револьверів), їх смерть страшенно вразила хлопця. До того ж іншого дядькавислали на Соловки, звідки він не повернувся. Усе це народжувало протесту душі Івана. У 1922–1926 рр. він викладав малювання, працював на шахтах Донбасу, а в 1924 р. вступив до Охтирської філії організації селянськихписьменників «Плуг». Учителював, заробляючи на прожиток. Писав вірші.     

1944 р. І. Багряний розійшовся в поглядах з керівництвом УПА й сам, безродини, емігрував до Словаччини, а згодом до Німеччини.

ІV. Узагальнення вивченого

V. Висновок. «Мікрофон»

Дайте відповіді на запитання, поставлені на початку уроку: Чи вплинули події середини ХХ ст. на тематику, світогляд українських письменників в еміграції, що їх турбувало, чи так само гостро боліла Україна в їхніх душах?

VІ. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати сторінки підручника, вміти аналізувати творчість українських прозаїків-емігрантів.

2. Читати «Тигролови» І. Багряного.

27.01.2015 Українська література 11 класУрок №35

Тема уроку. І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості

Мета уроку: опрацювати зміст роману; учити учнів коментувати зміст твору, визначати жанрові особливості, характеризувати образи, висловлювати своє ставлення до основних проблем, порушених у романі; розвивати навички роботи в групах; виховувати усвідомлення значення свободи для духовного розвитку людини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет письменника, текст твору, літературознавчий словник, епіграф.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

1. Охарактеризувати ознаки еміграційної літератури 40-50 рр. XX ст.

2. Назвати представників, основні твори

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

III. Опрацювання навчального матеріалу

1. Історія створення роману «Тигролови»

Роман «Тигролови» написаний І. Багряним протягом 1943-1944 рр. На літературному конкурсі у Львові ця книга під назвою «Звіролови» (скорочений варіант «Тигроловів») розділила перше місце з повістю Тодося Осьмачки «Старший Боярин». Роман зразу було перекладено англійською, німецькою та голландською мовами, що свідчить про його популярність за рубежем і увагу іноземного читача до тогочасної радянської дійсності.2. Робота з літературознавчим словником

Пригодницький роман – це роман, сюжет якого насичений надзвичайними пригодами й характеризується несподіваними поворотами, динамічністю в розгортанні подій.3. Бесіда за змістом твору
• Про який період історії йдеться в романі?
• Які два світи змальовує автор? Через які образи-символи? Хто є представником кожного? (світу пітьми, пекла і світу ілюзорного раю, ілюзорного вільного життя)
• Яким чином Многогрішний опинився в родині Сірків?
• Перекажіть епізод, який вам найбільше сподобався, про життя й побут родини Сірків.
• Які почуття й думки викликають у вас описи полювання на тигрів, ізюбрів?

4. Робота в групах

Група І
Випишіть цитати до образу Г. Многогрішного. На основі цитат побудуйте монолог-розповідь від першої особи про головного героя роману.

Група II
Від першої особи охарактеризуйте майора Медвина.

Група III
Складіть цитатну характеристику образу Наталки.

Група IV
У творі автор змалював дві України: Україну Сірків і Україну Многогрішного. Складіть цитатні характеристики цих образів України.

IV. Узагальнення вивченого

1. Літературне дослідження
1. На основі опрацьованого визначте:
• тему твору (трагедії України за тоталітарного режиму)
• проблематику роману

добра і зла, життя і смерті, справедливості й кари, морального вибору, волі до життя й цілеспрямованості, стосунків людини й природи, родинних взаємин і вірності віковим традиціям предків і, звичайно, кохання.


Композиція роману зумовлена особливостями жанру: твір складається з 12 розділів, ряду підрозділів, схожих на новели, що мають інтригуючи назви.
Позасюжетні елементи — пейзажі, портрети, сценічні моменти.
Головна ідея твору - неминучість перемоги добра й правди навіть у жорстокому світі.

 

V. Висновок. Рефлексія


«Сміливі завжди мають щастя»,— ці слова рефреном звучать упродовж усієї розповіді про важкий шлях Григорія Многогрішного. Спочатку їх вимовляє стара Сірчиха, потім повторює головний герой і, нарешті, саме цими словами завершується роман. А чи справді у сміливих завжди є щастя?

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів 

 1. Домашнє завдання
  Скласти характеристику членів родини Сірків

29.01.2015 Українська література 11 класУрок №36

Тема уроку. І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості

Мета уроку: опрацювати зміст роману; учити учнів коментувати зміст твору, визначати жанрові особливості, характеризувати образи, висловлювати своє ставлення до основних проблем, порушених у романі; розвивати навички роботи в групах; виховувати усвідомлення значення свободи для духовного розвитку людини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет письменника, текст твору, літературознавчий словник, епіграф.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

III. Опрацювання навчального матеріалу

1. Робота з піддручником

2. Робота в зошиті

3. Бесіда за змістом твору

4. Робота з підручником (вибіркове читання)

IV. Узагальнення вивченого

Тестування

V. Висновок. Рефлексія

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів 

 1. Домашнє завдання
  Прочитати твір О.Гончара «Собор»

28.01.2014 Українська література 11 класУрок №37
Тема уроку. Урок позакласного читання №2. О. Гончар. «Собор»
Мета уроку: удосконалювати вміння самостійно працювати з художньою книгою; розвивати пам’ять, увагу; плекати почуття високого громадянського обов'язку.
Тип уроку: позакласне читання.
Обладнання: портрет О.Гончара

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

   1. Актуалізація опорних знань


IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

       1. Читання уривків твору       1. Коментар до творуV. Закріплення вивченого

Відповідь на запитання

VІ. Домашнє завдання

Прочитати твір О.Довженка «Україна в огні»VІІ. Підсумок уроку

03.02.2015 Українська література 11 класУрок №38
Тема уроку. Українська література 1940-1950 рр. О.Довженко – відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. «Україна в огні». Національні й загальнолюдські проблеми

Мета уроку: опрацювати зміст кіноповісті; учити учнів вдумливо читати текст, коментувати найосновніші моменти, публіцистичні відступи; розвивати вміння виокрем­лювати провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позиції сьогодення; виховувати національну самосвідомість учнів.

Теорія літератури: кіноповість, публіцистичність

Обладнання: текст кіноповісті, літературознавчий словник

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГУРОКУ

ПЕРЕБІГУРОКУ

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичокБесіда з учнями

 • Охарактеризуйте українську літературу 40-50 рр. XX ст.

 • Назвіть імена письменників, які творили в цей період.

 • Розкажіть про Довженка-кінорежисера.

 • Охарактеризуйте тематику творів О. Довженка.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

III. Опрацювання навчального матеріалу  1. Вступне слово вчителя

«Україна в огні» — це переломний етап у житті та творчості О. Довженка.

Спочатку Довженко, будучи за характером романтиком, сві­домо підтримував ідеї нового ладу, він віддав свій талант загаль­ному оркестру, але потім внутрішня вільна природа митця актив­но противилася цьому, вона підносила його над актуальними більшовицькими ідеями колективізації, індустріалізації до гли­бинного осмислення вічних людських проблем у тісній єдності з національними.  1. Оголошення результатів дослідження учнів про історію написання та опублікування кіноповісті «Україна в огні»

Кіноповість письменник почав писати на початку війни. Швидко написав, зняв фільм, сподіваючись визнання та вдяч­ності. Але сталося навпаки: і кінофільм, і повість були осуджені й заборонені. Фільм узагалі не вийшов на екрани (досі єдиний примірник його знаходиться в архівах московського держфільмо- фонду), а повість уперше опублікували вже після смерті письмен­ника. Майже за всі кінофільми (і за «Звенигору», і за «Землю», і за «Арсенал», і за «Щорса») кінорежисера критикували. Однак такого терору, такої тотальної наруги, як за «Україну в огні», він ще не зазнавав. Досить сказати, що для розгляду кіноповісті 31 січня 1944 р. було скликано спеціальне засідання політбюро ВКП (б), на якому й розпинали О. Довженка.

  1. Теорія літератури

Кіноповість (грецьк. kineo — рухаю) — твір кіномистецтва, сюжет якого порівняно складний, базується на цілій низці подій і в якому досягається епічна широта охоплення зображуваної дійсності. Разом із тим у другій половині XX ст. набуло поши­рення інше значення цього терміна: наголос переноситься із слова «кіно» на слово «повість». Так, кіноповістю називають сценарій, зумисним чином перероблений для читання (при переробці вилу­чаються специфічні кінематографічні терміни, розширюються діалогічні сцени, уводяться ліричні відступи, граматичний тепе­рішній час змінюється минулим тощо). Окрім того, кіноповістю називають повість, що створена із свідомою орієнтацією на певні кінематографічні прийоми оповіді (подрібнення дії на короткі епі­зоди, лаконічність діалогу та авторських пояснень, монтажний характер епізодів тощо).

Публіцистичність — це певна тенденція, певна манера пись­ма, певні стильові особливості, властиві як звичайній інформації, так і науковим працям, і творам художньої літератури. Публі­цистичність — це якість, що може бути притаманна творові будь- якого роду й жанру. Поняття публіцистичності органічно охоплює широке суспільне звучання, проблемність, тенденційність, поле­мічність і специфічну, притаманну публіцистиці образність.

  1. Робота з текстом твору

 • Якою сценою починається кіноповість «Україна в огні»?

 • Яку функцію виконує пісня «Ой піду я до роду гуляти»?

 • Який прийом застосовує автор, щоб познайомити нас із роди­ною Запорожців?

 • Прочитайте епізод зустрічі Василя Кравчини з Олесею. Чому дівчина зважилася на такий вчинок?

 • Які враження маєте ви від розповіді про поведінку німців під час окупації?

 • Охарактеризуйте Купріяна Хутірного. Які принципи життя він сповідує?

 • Хто такий Лаврін Запорожець? Дайте оцінку його вчинкам.

 • Яка роль образу прокурора Лиманчука у творі? (Довженко посмів сказати правду про радянську партноменклатуру, зокрема про командний склад органів прокуратури, КДБ, УВС. Уособленням цих темних страхітливих сил у всій їх антинародній потворній суті постає образ голови райви­конкому, а потім прокурора — Лиманчука. «Він був вели­ким любителем різних секретних паперів, секретних справ, секретних інструкцій, постанов... Він засекретив ними свою глибоку байдужість до людини... Йому ні разу не приходило в голову, що... єдине, що він засекречував, це була його засе­кречена дурість»)

 • Прокоментуйте епізод протистояння Запорожця й Заброди? Чому так ненавидів Заброда? Що дало сили Лавріну Запо­рожцю вирватися з німецького полону?

 • За що судили Христину Хутірну партизани? Як вона себе поводить під час судилища? Прочитайцте уривок з твору.

 • Зачитайте дискусію Кравчини й Сіроштана. Які моральні цін­ності відстоює Кравчина?

 • Як характеризує фон Крауз українців? Зачитайте й прокомен­туйте? (...У цього народу є нічим не прикрита ахіллесова п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди навіть в ім'я інтересів загальних, високих. У них немає державного інстинкту... Ти знаєш, вони не вивчають історії„. У них від слова нація остався тільки прикметник. У них немає вічних істин. Тому серед них так багато зрад­ників». «їх життєздатність і зневага до смерті безмежні», «Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки»)

 • Чи можна виправдати дезертирів, що стали прислужниками фашистів? Як вони оцінюють свій вчинок?

 • Який образ є центральним у творі? (Головним, наскрізним у кіноповісті є велетенський, епічний образ України, сплюн­дрованої фашистами й більшовиками)

 • Дослідіть композицію твору. (Сценарій кіноповісті склада­ється з 50-ти епізодів-картин. У творі кілька сюжетних ліній: доля роду Запорожців та інших учасників бойових дій; лірична лінія Олесі й Василя; ЛІНІ іЯ Христі Хутірної; вчинки ворогів і поведінка Лиманчука)

 • Визначте тему та ідею твору. (Головною темою твору є реаліс­тична передача поразок і відступів та героїзм українського народу в боротьбі з фашизмом, розвінчання сталінської кон­цепції класової боротьби, критика відсутності національної гордості. Ідея твору, за словами самого автора,— незлам­ність сили й непохитність духу нашого народу, здатність до визвольної боротьби і впевненість у перемозі над ворогом)

 • Узагальнення вивченого матеріалу

«Обери позицію»

Учні обирають певну думку: «так» або «ні». Згідно з цим вони групуються, записують аргументи на захист своєї думки. У про­цесі обговорення можуть перейти в іншу групу, мотивуючи свій перехід.Чи актуальні проблеми, висвітлені Довженком у кіноповісті {виховання молоді, незнання історії, відсутність національної гордості), сьогодні?

 1. Колективне складання тез-висновків

  1. Зміст зображеного в кіноповісті — це жах війни, про який «не забудуть і потомки в віках», бо це таке горе, така наруга над українським народом, яка «лежить за межами обурення і відчаю».

  2. У кіноповісті пророчо передбачено ренесанс зраненої України. Хоча «національна гордість не виблискувала в наших кни­гах класової боротьби», але вона «засяє, та так засяє на весь добрий людський світ, що осліпнуть від заздрощів всі...». Це пророцтво здійснюється на наших очах.

  3. Своєю кіноповістю Олександр Довженко захистив націю від різ­них наклепів з боку великодержавних російських шовіністів.

  4. У кіноповісті створено безсмертну галерею образів, особливо Лавріна Запорожця, Олесі, Кравчини, Христі, які вже стали окрасою класичної української літератури середини й початку другої половини XX століття.

 2. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

 3. Домашнє завдання

  1. Опрацювати сторінки підручника; дослідити засоби вираз­ності або скласти усний твір «Образи українців у кіноповісті "Україна в огні"».

  2. Читати кіноповість «Зачарована Десна».

03.02.2015 Українська література 11 класУрок №39Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconУрок №31 Еміграційна література (оглядово). "Празька поетична школа "
Урок №31 Еміграційна література (оглядово). "Празька поетична школа " української поезії та її представники Євген Маланюк. Коротко...
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconУроку з української літератури на тему: Павло Тичина. Огляд життєвого і творчого шляху
Організаційна частина. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconТема. Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?». Вірші про призначення поета І поезії. Символічні образи. Мета
Тема. Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій «Під чужим небом», «Стилет...
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconЕміграційна література (огляд)
Ми познайомилися з творчістю письменників «Розстріляного відродження». Чому називають цей період «Розстріляним відродженням»?
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» icon«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
«Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconУрок № українська література 11 клас 27. 01. 2014
...
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconУрок української літератури 11 клас Учитель І категорії
Тема. Українська література за межами України. Література в Західній Україні
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconУрок №21 І. Я. Франко. Життєвий І творчий шлях митця
Мета: ознайомити учнів з етапами життєвого І творчого шляху письменника, розкрити жанрове й тематичне розмаїття його творчості; формувати...
Українська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом» iconТема. Михайло Коцюбинський
Мета: ознайомити учнів з основними фактами життєвого І творчого шляху письменника, його світоглядом; підготувати старшокласників...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка